Page 41

Құл Қожа Ахмет, мен "дәптер сәниді" айттым, Екі әлемнің қызығын "шарапқа" саттым. Өлмей тұрып жан ашуы зәрін таттым, Мұстафаға аза тұтып кірдім, міне.

9-ХИКМЕТ Ол тәңірім құдіретімен назар салды, Шаттықпенен жер астына кірдім, міне. Ғаріп пендең бұ дүниеден сапар шекті, Қүлшылықпен жер астына кірдім, міне. Зікір айтып, риза болып хақты таптым, Дүние қызығын талақ етіп жаншып тептім. Естен танып, рәсуа болып, жаннан бездім, Бәрінен безіп жер астына кірдім, міне. Сұмдығымнан тау менен тас сөкті мені, Өткір тілмен кесіп айтты: ісің қане. Ғашық болсаң әуел барып хақты таны, Дәнекер боп жер астына кірдім, міне. Сізді, бізді хақ жаратты тағат үшін, Бұл бір ғажап: ішпек-жемек рахат үшін. "Қалу бәлә"* деді рухым мехнат үшін. Қара бет боп жер астына кірдім, міне. Нәпсім мені көп жүгіртті хаққа бақпай, Күндіз-түні бейғам жүрдім жасым ақпай. Нәпсім мен менмендікті отқа жақпай, Қайғы жұтып жер астына кірдім, міне. Құлды көрсем, қызмет қылып құлы болсам, Топырақ сипат жол үстінде жолы болсам, Ғашықтардың күйіп өшкен күлі болсам, Серік болып жер астына кірдім, міне.

Жаннан кешіп мехнат тарттым, пендем деді, Қан жұтып Алла дедім, рахым етті. Дозақ ішінде қалмасын деп қамым жеді,

1 9

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement