Page 37

Елу бірде шөлдер кезіп, шөптер жедім, Таулар шығып, тағат қылып көзімді ойдым. Дидарыңды көре алмадым, жаннан тойдым, Бір мен барым, дидарыңды көрермін бе? Елу екі жаста бездім мен үй-ішімнен, Үй-ішімнен, бездім бәлкім тіпті жаннан. Бастан кештім, жаннан кештім, тіпті иманнан, Бір мен барым, дидарыңды көрермін бе? Елу үште хақ бірлігі нәсіп болды, Жолдан азған адас едім, жолға салды. Алла дедім, "ләббай"-дедім, қүлына алды, Бір мен барым, дидарыңды көрермін бе? Елу төртте тұла бойым нала қылды, Мағрипаттың* майданында жарқыл қақты. Исмайылдай* әзіз жанын қүрбан қылды, Бір мен барым, дидарыңды көрермін бе? Елу бесте дидар үшін қаңғып қалдым, Күйдім, жандым, күл түбінде ғайып болдым. Қүдайға шүкір, дидар іздеп ада болдым. Бір мен барым, дидарыңды Іфрермін бе? Елу алты жасқа жетті мұңлық басым, Тәубе қылдым, ағар ма екен көзден жасым. Жарандардан бәсіре алмай, көңіл қалды, Бір мен барым, дидарыңды көрермін бе? Елу жеті жаста өмірім желдей өтті, Ей, достарым, амалсызбын, басым қатты. Құдайға шүкір пірмұған құлы тұтты, Бір мен барым, дидарыңды көрермін бе? Елу сегіз жасқа кірдім мен бейхабар, Қаһарекем, нәпсімді қып ойран-тобыр. Қуат берсең, сұм нәпсіге балта шапсам, Бір мен барым, дидарыңды көрермін бе?

1 5

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement