Page 203

т Тағат (а.) - шыдамдылық, бой ұсыну. Тағзим (а.) - бас ию, тағзым ету. Такбир (а.) - Аллаға мадақ. Тариқат (а.) - жол, жүйе, сенім, қағида. Сопылардың ұстанған жолы. Тарса (п.) - мәсихи. Тасбих (а.) - тәспі. Татавво (а.) - өз еркімен, ерікті. Таухид (а.) - монотеизм, бір құдайға сенушілік. Ташдид (а.) - арап тіліндегі қос әріптің үстіне қойылатын белгі. Таһа (а.) - Құран Кәрімнің 20-шы сүресі. Мұнда Мұса пайғамбардың хикаялары сөз болған. Тәрк (п.) - тәрк ету, безу. Тилауат, немесе талауат (а.) - Құран Кәрімді өз қағидасы бойынша дұрыстап, дауыстап оқу. Туби, дұрысы туба (а.) - аңыз бойынша бейіште

өсетін ағаш. Турбат (а.) - табыт сүйек, күл.

У, Ұ, Ү Уа лиабку касиран (а.) - "Олар көбірек жыласын." Уа ма динакум (а.) - "Дінің кім?" Уа раббука факаббар (а.) - "Аллаға тәкпір, мадақ айтыңдар." Уа шуқа, дұрысы: уа шәуқ (а.) - "Уа ғашықтықтың шоғы": ынтық сезім мағынасында. Уа хасрата (п.) - "Қайран жалған!" мағынасында Уажгун (п.) - жүгіну, жүгініп келу. Уахдат (а.) - құдайдың бірлігіне сену. Уәлаят - пайғамбар ұрпақтары Уһ-уһ, дұрысы: һу-һу (а.) - "Ол, ол!" деп сопылардың Аллатағаланы меңзеп айтқан зікірі. Үлпат, үлфәт, немесе үлфат (а.) - достық қарымқатынас, жақын болу, ілтипатты болу. Үмбет (а.) - пайғамбардың жолын қуушылар.

18 1

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement