Page 201

Махшар (а.) - адамдарды о дүниеде жазалайтын күні жиналатын орын. Мәзд (п.) - дәм. Мәй (п.) - шарап. Мәңкүр (а.) - қабірде өлгендерден сұрақ алатын екі періштенің бірі. Екіншісінің аты - Нәңкүр. Мәулім (а.) - молда, мәртебелі тақсыр. Алланың бір сипаты. Мәшуқ (а.) - іңкәр, сүйікті жан. Месуақ (а.) - тіс жуатын құрал. Мимма халеқ, дұрысы: мимма халақ (а.) - неден жаратылдың? Мужтаһид (а.) - ыждағат, ынта, ықылас. Муған (п.) - отқа табынушы, сиынушы. Негізінде зорастр дінінің дәріптеушілеріне, ұстазғұламаларына берілген есім. Мунафиқ (а.) - екі жүзді, опасыз, залым. Мүршид (а.) - басшы, жол көрсетуші, ұстаз, шайқы. Мүрит (а.) - жолын қуушы, шәкірт. Мусаффани, дұрысы мусафа (а.) - таза, саф. Мухаррам (а.) - ай аты, һижри қамари (ай) күнтізбегі бойынша жыл басы. Мұштақ(а.) - ғашықтық, аңсау, құмарлық, шабыт, шөлдеген.

Н Намран (т.) - Бұл не ісің? Нәубат (а.) - кезек, рет, өз орнымен. Нәһи мункар (а.) - тиым салынған қырық парыз. Мағынасы: қисық, бұралаң, нашар жолдардан тию. Нияз (п.) - қажет, қажеттілік. Нығмет (а-) ~ рызық, ырыс, игілік, қайырымдылық. Нида (а.) - шақыру, хабар беру, жариялау. О, П Оман Оман теңізі, көздің жасын көл қылу мағынасында. Паруардигар, немесе пәруардігер (п.) - хақ, жаратушы. Пәруа (п.) - уайым.

1 79

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement