Page 200

қ Қадаз, кадаз (п.) - өсек. Қалу бәлә, немесе, қалу бала, (а.) - " И ә , - " деп жауап берді яғни "Иә, Раббымызсың,-" деп жауап берді. Қарун - Құран хикаяларында аталатын бай әрі сараң адам. Қарыш - залым мағынасында. Қаріп (п.) - туысқан, жақын. Қынған - дұрысы Кенан, яғни қазіргі Палестинаның бұрынғы аты. Л Лағил (п.) - жақұт. Лақа (а.) - көрісу, дидарласу. Ламакан (а.) - мекені ж о қ , үйі жоқ. Алланың сипаты. Ламайан, дұрысы: ламаон (а.) қайнар. Лаух махфуз, дұрысы: лаухул лу-махфуз (а.) Алланың құдіретімен адамдардың болашақ тағдыры жазылатын тақта. Бұл туралы Құранның 82-ші " Ә л Буруж" сүресінің 22-ші аятында жазылған. Лахат (а.) - көр, қабір. Лималла - құдай үшін. Лутф (а.) - ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық.

М Маад, дұрысы: мадд(а.) - арап тілінде бір әріпті созып оқу үшін қолданылатын белгі. Мағрипат (а.) сауаттану, ғылым, білім, заттың негізін әсілін түсіну. Ал, сопы әлемінде мағрипатқа жету: өзіңді тану арқылы Алланы тану. Мадам (а.) - ғұмыр бойы. Малайк (а.) - періштелер. Мансұр - һ.ж. санауымен үшінші ғасырда өмір сүрген сопы. Өзінің әйгілі "Әнәл-Хақымен" кең танымал. Матқи кулли, матқи кулли (а.), дұрысы: мата куллун, мата куллун - барлығы да дүние салды. Маута қабла ан тамута (а.) - өлмей тұрып өлу. 1 78

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement