Page 181

Махаббаттың пырағына мініп жүрген, Ондай ғашық тариқатта сейіл қылған. Сыр шарабын ішіп әзәл рухқа қонған, Ғашық бабы - сыбыр қылып жүрер болғай. Көріп, біліп мал-мүлікті қолға алмас, Тозақ кірсе ғашық тіпті уайым қылмас, Хор-ғылманды бір ескеріп көзге ілмес, У менен шу, думан қылып жүрер болғай. Қаһарекем қүдіретімен сыбырласа: "Дидар үшін күйген жандар, кел-кел,-" десе. Олар көздің жасын төгіп, зар еңіресе, Ақыл-есін дана қылып жүрер болғай. Рахманекем рақым етіп, сыбыр қылғай, Мүңды жырын естіп ғашық жаны кіргей. Сап-сап болып ғашық басын бір көтергей, Ғашық өзін жалғыз қылып жүрер болғай. Ғашық болып хикмет айтты Қүл Қожа Ахмет, Шын ынтамен тыңдағанға жүз мың рахмет. Арнау қылғай тәңір иман - тәж бен дәулет, Ғашық жанын сафа қылып жүрер болғай.

127-ХИКМЕТ Әуел ол деп, ақыр да ол, еркін болғай, Хақ жамалын көрсетпесе, мен кепілің болайын. Сыртың менен ішің бірдей жолға кіргін, Хақ жамалын көрсетпесе, мен кепілің болайын. "Ла Иллаха Ила Аллах,-"деп зарын қылсаң, Хақ зікірін айтқан жанға бәрін берсең, Пірмүғанның қызметінде үзбей жүрсең, Хақ жамалын көрсетпесе, мен кепілің болайын. Тілге алсаң "Ла Иллаха Илла Аллах,-"деп, Әр нәпсіңді түншықтырсаң солай, демек, Пірмүған назар қылса, бір күн кенет, Хақ жамалын көрсетпесе, мен кепілің болайын.

1 59

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Diwan-Hikmet  

Тегеран. "Әл-Хұда". 2000-жыл. ҚОЖА АХМЕТ ИАСАУИ (ДАНАЛЫҚ КІТАБЫ) Баспаға әзірлегендер: Иасауи Қожа Ахмет Диуани хикмет (Даналық кітабы) І5ВЫ...

Advertisement