Page 1

HET SCHAKELTJE C.B.S. WILHELMINASCHOOL Gr. Van Limburg Stirumplein 1 6971 CE Brummen

Tel: 0575-561566

info@wilhelmina-school.nl

1 2 ju li 2 0 1 3 Jaargang 13: nr. 22

Inhoud Nieuws uit het kamertje Schooltijden Vakantierooster 2013 / 2014 Nieuws uit het kamertje (vervolg) Klassenouders Inloop in de bovenbouw Verjaardagen Nieuws uit de groepen: Groep 2: Op bezoek Groep 3/4: Plastic tas Groep 8: Vrij en lunch Mededelingen: Lunch laatste schooldag Takkenweek in de vakantie Agenda

pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

pag.5 pag.6

Oog en hart voor kinderen

Pagina 1


Nieuws uit het kamertje

Pagina 2

Beste ouder(s)/verzorger(s), Het schooljaar loopt op het einde, dus we beginnen ook aan het nieuwe schooljaar te denken. Belangrijk:

De schooltijden voor groep 1 veranderen, zij gaan namelijk vanaf komend schooljaar ook op donderdagmiddag naar school. De kinderen van groep1 t/m 4 gaan dus allemaal op: Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30uur tot 15.15 uur naar school ( natuurlijk wel tussen 12.00 uur en 13.15 uur vrij voor een broodje). Op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur. Onze onderbouw maakt teveel uren die we op 8 dagen gaan compenseren: Op onderstaande dagen zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij: woensdag 25 september donderdag 7 november vrijdag 6 december woensdag 5 februari maandag 10 maart vrijdag 6 juni (pinksterweekend) en dinsdag 10 juni maandag 7 juli De volledige schoolkalender ontvangt u in de eerste schoolweek.

Vakantierooster 2013-2014 Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Goede vrijdag en Paasmaandag Meivakantie Hemelvaart Tweede Pinksterdag Zomervakantie

19-10-2013 21-12-2013 15-02-2014 18-04-2014 26-04-2014 29-05-2014 09-06-2014 19-07-2014

t/m t/m t/m t/m t/m t/m

27-10-2013 05-01-2014 23-02-2014 21-04-2014 11-05-2014 30-05-2014

t/m 31-08-2014

Oog en hart voor kinderen


Pagina 3

Nieuws uit het kamertje Klassenouders: Aankomend schooljaar willen we op de Wilheminaschool gaan werken met klassenouders. Hieronder vind u de taakbeschrijving van de klassenouder. Per groep zullen de leerkrachten na de zomervakantie 2 klassenouders zoeken! Taken klassenouder:

- Een foto met naam en vermelding: “klassenouder groep .., ouder van … “ ophangen in de gang bij de deur van de betreffende groep of in het lokaal. - Bij organisatorische zaken leerkracht assisteren of zaken uit handen nemen van de leerkracht, bijv. extra ouders regelen - Andere ouders betrekken/vragen bij activiteiten (hulp in de klas, eind schoonmaak, klussen, rijden, begeleiden, lezen, knutselen/ handvaardigheid, wegbrengen leskist, enzovoort). - In overleg met de OR waar nodig extra ouders regelen bij OR activiteiten, bijv.: Sinterklaas, Kerst, schoolreis, Pasen, avondvierdaagse en andere evenementen. - In overleg met de groepsleerkracht aandacht besteden aan het wel en wee van de groep (bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere ingrijpende gebeurtenissen) - Ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren. - Verjaardag leerkracht meehelpen organiseren (in overleg met duocollega) / gezamenlijk cadeau van de leerlingen verzorgen. Inloop in de bovenbouw: Dit jaar zijn we gestopt met de inloop van de kinderen van groep 5 tot en met 8. Dit vonden veel ouders jammer omdat zij het kijken in de klas juist zo prettig vonden. Daarom hebben wij voor komend schooljaar het volgende bedacht: • De deuren van de school gaan om 9.20 uur open. Alle kinderen die op school komen, gaan dan naar de klas. De ouders van groep 1 t/m 5 mogen mee de klas in, tot 8.30 uur. • De ouders van groep 6 t/m 8 zijn op de eerste maandag en vrijdag van de maand welkom in de groep van 8.20 uur tot 8.30 uur. Kinderen kunnen dan even wat dingetjes laten zien. Voor de duidelijkheid, heeft u een boodschap voor Meester Edo of juf Manon of wilt u een afspraak maken dan bent u natuurlijk op alle dagen welkom!!!! Voor nu wens ik u namens het team allemaal een hele fijne vakantie! Manon Vriezekolk

Tot 2 september !!

Oog en hart voor kinderen


Verjaardagen

Pagina 4

Jarig in de maand augustus: Rozemarijn Jesse Daphne

uit groep 6 is jarig op 14 augustus en wordt 10 jaar ! uit groep 1 is jarig op 15 augustus en wordt 5 jaar ! uit groep 6 is jarig op 31 augustus en wordt 11 jaar !

Alle jarigen: van harte gefeliciteerd !

Nieuws uit de groepen Groep 2 Op bezoek: De kinderen van groep 2 zijn nu al een paar keer op bezoek geweest bij groep 3 en 4. Ze hebben het woordje 'ik' geleerd en zijn bezig geweest met de letters van hun naam. Het is fijn om te zien dat ze al zoveel letters kennen. Ook het tellen tot 20 ging al goed en we vinden het erg gezellig met hen in de groep.

Groep 3/4 Plastic tas: Wij vragen om donderdag 18 juli een plastic tas aan uw kind mee naar school te geven, waar we de werkjes in kunnen doen.

Groep 8 Vrij: Groep 8 heeft donderdag en vrijdag 18 en 19 juli vrij, maar de kinderen worden wel uitgenodigd voor de lunch op vrijdag 19 juli van 12.00 – 13.00 uur !

Oog en hart voor kinderen


Mededelingen

Pagina 5

Lunch laatste schooldag: De ouderraad en overblijfmoeders verzorgen op vrijdagmiddag 19 juli van 12.00-13.00 uur een lunch voor alle groepen van de Wilhelminaschool! Tijdens de lunch zullen er foto’s worden gemaakt. 13.00 uur zijn alle kinderen vrij en begint de zomervakantie!

Takkenweek: De Brummense kunstenaar Oscar van Doorn organiseert in de week van 5 t/m 9 augustus in het kader van de takkenweken, een kunst- en landschapsproject in de uiterwaarden aan beide zijden van de IJssel, met als centraal punt zijn atelier, aan de andere kant van de IJssel. Oscar van Doorn gaat in de eerste volle week van augustus in de ochtenduren met een groep van maximaal 17 kinderen tussen de 10 en 12 jaar oud, dwalen door de uiterwaarden. Na de lunch, waarvoor wordt gezorgd, gaan de kinderen met spullen, die ze tijdens hun dwaaltocht door de natuur hebben verzameld, aan de slag om een kunstwerkje te maken. Iedere dag begint om 10.00 uur op de parkeerplaats aan de Brummense kant van de pont en eindigt op dezelfde plek om 16.00 uur. Op vrijdagmiddag 9 augustus is er in het atelier van de kunstenaar een expositie van het werk dat de kinderen de dagen ervoor hebben gemaakt en is iedere belangstellende welkom om te komen kijken. Het atelier is gelegen naast het woonhuis van veerbaas Dirk Wijers aan de andere kant van de IJssel. Voor het hele project, dus een week lang, betalen de kinderen â‚Ź 10,=. Dat is inclusief de hele week overvaren met de pont, de lunch en het drinken. Iedere dag wordt er op een andere plek geluncht: in het atelier, de bongerd, een weiland, bij de rivier, natuurlijk afhankelijk van het weer. Aanrader: stevige schoenen, lange broek, warme kleding die vies mag worden en een rugzakje. Opgave voor 15 juli via de e-mail: o.van.doorn@kpnplanet.nl , voorzien van de volgende gegevens: Naam, leeftijd en adres van het kind. Naam van ouders / verzorgers en het telefoonnummer waarop zij tijdens de projectdagen bereikbaar zijn.

Oog en hart voor kinderen


agenda

Pagina 6

Data om te onthouden:

15 15 16 19

juli juli juli juli

22 juli t/m 30 aug.

’s middags generale repetitie musical groep 8. Musical voor ouders en familie van de leerlingen uit groep 8. Afscheid juf Ineke. 12.00 uur lunch met alle groepen en om 13.00 uur zijn alle leerlingen vrij. Zomervakantie.

Oog en hart voor kinderen

Het schakeltje juli 2013  
Advertisement