Isolatie Magazine nr 81 Maart 2019

Page 1

Isolatie Magazine

81 VAKBLAD VOOR DE NEDERLANDSE ISOLATIESECTOR

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET THERMISCH ISOLATIEBEDRIJF (VIB), DE STICHTINGEN CINI, NCTI EN OOI - JAARGANG 21 - MAART 2019

EIA 220409

3D IN eDIan

Vopak

WWW.ISOLEREN.NL


DEDICATION FOR INSULATION!

Dè leverancier van de Benelux JACKETING

I N S U L AT I O N

ANCILLARIES

Aluminium Roestvaststaal Aluzink Sendzimir verzinkt Armco type 2 Gelakte plaat Platalband Vloer- &traanplaat Spanband & stormband Profielen Geperforeerde plaat UV –hardend polyesterplaat PVC Isogenepak

Knauf Rockwool Paroc Isover Kaiflex Armaflex Insulfrax Promat Hanko Foamglass Hanko PIR XPS EPS Climaflex Trocellen Noise Reduction Danmat Isogenopak

Sluitingen Folie Tapes Blindklinknagels & parkers Binddraad Kitten Gaas Gereedschap Isolatie-leidingbeugels Tracing Coatings & primers Lijmen Butyl- & butyleenfolie

Charles Petitweg 39, 4827 HJ BREDA Telefoon 0031 (0)76 587 52 52 | Verkoop 0031 (0)76 587 12 34 | Fax 0031 (0)76 587 12 33 info@hanko.nl | www.hanko.nl


ISOLATIE Magazine is het vakblad voor de isolatiesector en tevens het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf (OOI), Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI) en de Stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI). ISOLATIE Magazine verschijnt vier maal per jaar. Leden en Buitengewone Leden van de VIB ontvangen ISOLATIE Magazine uit hoofde van hun functie. Het magazine wordt tevens kosteloos toegezonden aan professionals in de branchekolom, waaronder isolatieondernemers, opdrachtgevers, raadgevende ingenieurs, overheden en beleidsmakers, onderhoudsmanagers en installateurs. U kunt het abonnement aanvragen of beëindigen via info@isoleren.nl Uitgave: Printrendement Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen T (024) 677 69 30 E info@printrendement.nl Redactie: Kees de Vries Redactie Noordewier-Reddingiuslaan 85, 3066 JA Rotterdam T (010) 2206161 E isoleren@keesdevriesredactie.nl

Voorwoord Ketensamenwerking De opdrachtgever komt met een vraag. Architecten beantwoorden die vraag in een ontwerp en de bouwers van casco en installatie en isolatiebedrijven realiseren de oplossing. Ieder vanuit zijn eigen discipline. Zo gaat het in de bouw en onderhoudsketen al decennia. Partijen in bouw en onderhoud doen wat ze altijd deden, vaak zonder overleg met de volgende partij in de keten. En dan gaat er wel eens iets mis in de geleverde kwaliteit, met een langere doorlooptijd en faalkosten tot gevolg. Ook het isolatiebedrijf heeft hiermee te maken. Te late betrokkenheid maakt haastwerk en improvisatie vaak niet te voorkomen. En dat is voor alle betrokkenen jammer. Om te profiteren van innovatie en de toegevoegde waarde van isolatie bestaat er serieuze noodzaak om tot een betere samenwerking binnen bouw of onderhoudsketen te komen. Prestatie-eisen verruimen de blik naar het gehele bouwproces. En het eindresultaat is zoveel beter als alle neuzen dezelfde kant opstaan en de hele keten meedenkt. De subsidieverstrekker is hier ook van op de hoogte. In de nieuwe Energie-investeringsaftrek EIA is ruimte gemaakt voor de isolatie van bestaande isolaties. En wie niet weet hoe dat werkt, moet een VIB-lid bellen. Het isolatiebedrijf moet met zijn specifieke isolatiekennis dus aan tafel bij installateur, bouwer en ontwerper. En liefst zo vroeg mogelijk. Hans Koole, voorzitter VIB

INHOUD

8

Redactieraad: Jan Zanen en Hans Koole (VIB) George Kruithof (OOI) Paul de Koning (NCTI en CINI) Dimi Marijs (Armacell International)

Meer informatie, meer kennisdeling en meer TIPChecks. De isolatiesector heeft in Emily van Rheenen en haar energieconsultancybureau TPDCheck (Doesburg/Den Haag) een bevlogen ambassadeur. Ze stond mede aan de basis van de nieuwe code 220409 in de EIA.

Advertentieverkoop: Henk van der Bend Advertentietarieven op aanvraag T (024) 677 69 30 E info@printrendement.nl Uitgever: Yvonne van der Bend Voor meer informatie over de VIB: Jan Zanen, Algemeen Secretaris VIB Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein T (030) 630 04 04 F (030) 605 32 08 E info@isoleren.nl Voor meer informatie over de Stichting OOI: Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden T (0181) 659 555 E info@ooi.nl Voor meer informatie over de Stichting CINI en NCTI: Paul de Koning, Manager NCTI T (0181) 69 80 30 Fotografie: Photol, Alinea-Stokvisch Vormgeving: PINTA, Benschop Druk: Zalsman, Zwolle

Interview

24

Tankisolatie Vopak

JP Isolatie uit Maasdijk isoleert bij Vopak Vlaardingen acht tanks die op sommige plekken slechts 1,5 m uit elkaar staan in de glaswol. En dat ook nog eens op een windhoek. Een fikse uitdaging voor projectleider Whitney Helbers.

32

Econtras/Van Waas

Grote matrassen, kleine matrassen, isolatie tegen hitte, koude en geluid. Econtras/Van Was Isolatie in Barendrecht viert dit jaar het 65-jarig bestaan. Met een nieuwe vestiging in Sarajevo en uitbouw van de engineering- en adviestak van de onderneming schippert directeur Paul Roodenburg met de tijd

© 2019, VIB

Verder in dit nummer: Isolatie Journaal .................................................................. 5 Bendit met twee nieuwe Mabis ............................. 12 Project eDIan ........................................................................ 14 OOI Nieuws .............................................................................. 20 Nieuwe normen luchtkanalen ................................ 29 Elastomeer en vocht ....................................................... 30 RFID ................................................................................................ 35 2

GRP-specialisten Van Staveren ............................ 36 NCTI Nieuws ......................................................................... 38 FLIR................................................................................................. 41 Interactief en Carrière.................................................... 43 Kingspan in Bleiswijk ..................................................... 44 CINI Nieuws ............................................................................. 48

Coverfoto: Kees de Vries. Distributiecentrum Hoogvliet te Bleiswijk. Kingspan Kooltherm, Rozier Installatietechniek Leiden.

Colofon


nodigt u uit

Leer meer over onze oplossing tegen Corrosion Under Insulation

Bezoek onze stand 2.426

www.goebel-group.com


Isolatie

Journaal

CUI op Maintenance Next Corrosie onder isolatie (CUI) is thema op vakbeurs Maintenance Next (9-11 april 2019, Ahoy Rotterdam). Het netwerk World Class Maintenance lanceert er een intersectorale werkgroep die de komende jaren intensief onderzoek zal gaan doen naar dit faalmechanisme. Drie betrokken organisaties zullen tijdens Maintenance Next in een gezamenlijke presentatie op stand 2.421 aandacht aan zowel werkgroep als thema schenken. Het gaat daarbij om branchevereniging VIB, Nederlands Centrum voor Technische Isolatie en Vereniging ION (Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandeld Nederland). De dialoog met de sector wordt daarbij nadrukkelijk gezocht. Ook zal het onderwerp tijdens één van de rondetafelsessies tijdens het evenement worden besproken. Corrosie onder isolatie is één van de meest bekende en omvangrijke faalmechanismen in de procesindustrie, die tevens zorgt voor een hoge kostenpost en risico’s voor de omgeving. Toch blijkt er op dit raakvlak van meerdere disciplines veel onbekend te zijn. Uiteraard heeft elk bedrijf zijn eigen (onderhouds)strategie, maar van kennisuitwisseling is (te) weinig sprake. Door meer gebruik te maken van de sector overschrijdende wetenschappelijke inzichten en door een intensieve uitwisseling van best practises, kan er enorm op de onderhoudskosten worden bespaard en kunnen omgevingsrisico’s worden verminderd. De werkgroep gaat het faalmechanisme in kaart brengen en kijken naar technologie die de standtijd kan verlengen. Aanmelding op www.isoleren.nl geeft gratis toegang tot Maintenance Next.

Training VCA-norm Isolatiebedrijven Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 09.00 uur tot 12.00 uur bij Van der Valk in Nieuwerkerk ad IJssel voor in het kader van de Workshops Veilig en Gezond Werk voor Isolatiebedrijven de training Nieuwe VCA-norm plaats. Dit is een training waarin uitleg plaats vindt over de nieuwe VCA norm 2017 6.0. Daarbij zullen ook enkele praktische opdrachten worden uitgevoerd (opstellen van een TRA, opstellen communicatieplan). Er is uiteraard voldoende ruimte voor vragen. Let op: deze training vindt alleen op 13 juni 2019 plaats. Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar info@isoleren.nl.

Richtlijn Steigers officieel van kracht De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was in diverse bedrijfcatalogi, nu echt kracht van wet krijgt. De Inspectie SZW kan nu gaan handhaven en steigerbouwers zonder de juiste papier linea recta van een werk afsturen, zo meldt de Vereniging voor Steiger-Hoogwerk- en Betonkistingsbedrijven, in een bericht. Lange tijd was de steigerbouw een sector waar veel werd gewerkt met onechte certificaten en ongeldige pasjes. De richtlijn is afgestemd met koepelorganisaties uit de chemie-, petrochemie-, offshore- en energiesector.

De Richtlijn Steigers is afgestemd met koepelorganisaties uit petrochemie, offshore en energiesector.

Scholing De Richtlijn Steigers heeft betrekking op alle stalen steigers opgebouwd uit losse onderdelen. Alle functies in de steigerbouw zijn in de Richtlijn Steigers omschreven en de bevoegdheden zijn vastgelegd. Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven en uitzendorganisaties is fors geïnvesteerd in scholing en certificering en diplomering van het steigerpersoneel. De registratie vindt centraal plaats in het Centraal Diploma Register (VCA). Ook (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks ‘even een steiger monteren’ moeten zorgen dat de betrokken medewerkers zijn ingeschreven in het Centraal Diploma Register. Iedereen die werkt met een steiger, hoe eenvoudig de constructies ook, moet voortaan examen hebben gedaan en een persoonscertificaat hebben, aldus VSB. De richtlijn zal continu worden aangepast aan de stand van de techniek. Eenmaal per jaar vindt er een update plaats, ook dit jaar is dat gebeurd.

isolatie

Magazine

• MAART 2019

5


VCA is basisbagage – ADVERTENTIE –

SPECIALISTENHOEK Isolatie-innovatie

Geen VCA-certificaat? Dan zet je geen stap op het prolingen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe for knowledge, built by people 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+ inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+ ject. Zo eenvoudig is dat. In 1989 is in de petrochemie – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name het initiatief genomen tot een gecertificeerd veiligpetrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligheidssysteem. Na een test- en ontwikkelingsperiode is Een vaktechnische vraag? Even een mailtje naar de heidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR het systeem sinds 1994 met de VCA-certificatie en – 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR redactie van Isolatie Magazine en de specialist antgrote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 checklist breed en landelijk ingevoerd. Vrijwel alle woordt. In deze aflevering de vraag; heeft .RNHUPDFKLQH de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, .RNHUPDFKLQH industriĂŤle het VCA-systeem 6FKDUHQ Hoe het opdrachtgevers best om te gaanhanteren met elastomeer-isolatie in met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedrags 6FKDUHQ =HWEDQNHQ strikt. Voor buitenwereld, isolatiebedrijven is licht, VCA-certificatie =HWEDQNHQ de barre waar lucht, waterbasisen verbeteringsprogramma’s ingevoerd en maakt de Laatste &RPELQDWLHPDFKLQHV &RPELQDWLHPDFKLQHV De tweede van Femme Tech Magazine is ververmelden) sla er je baas mee om de oren. bagage. +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV 6\VWHP ,QNO VWXIHQO $QWULHE soms zelfs editie mensen vrij spel hebben. BURJ DUBAI: Minuut Risicoen Analyse (LMRA) deel3DWHQWLHUWHV 6\VWHP uit van de,QNO VWXIHQO $QWULHE checklist. De +RHNHQEXLJHUV BURJ DUBAI: :DOVHQ schenen. Femme Tech is het jaarlijkse lifestyle-blad van Dan kun je snel in pas :DOVHQ gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds 9RRUPDFKLQHV 9RRUPDFKLQHV Techniek Talent over vrouwen en techniek. sende vakkleding aanHeating demeer, cables Voor van elastomeerisolatie in afkorting extraVeel kriti 3RQVPDFKLQHV 2008 geen VCA-criterium maar ondergebracht in VCA staattoepassing voor VGMNu Checklist Aannemers. De 3RQVPDFKLQHV $IZLNNHOV\VWHPHQ waarin verwerkt Insulphen. aandacht natuurlijk voor die het maken in slag,systeem en schakelt je chef melding, verbeter-inspan $IZLNNHOV\VWHPHQ sche omstandigheden, is vrouwen het Arma-Chek-programma waarin verwerkt Insulphen. een van registratie, VCA wordt vaak verklaard als Veiligheids-checklist 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV met zusterbedrijven inBelgiĂŤ, BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV meto.a. o.a.meer zusterbedrijven Duitsland, Engeland, de techniek, over feiten en weetjes en achtergronden. wellicht vrouweontwikkeld. Dit geslotencellige materiaal met 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ ning/actieplan. In de praktijkinbetekent dit een scherper Aannemers. VGM omvat evenzeer ‘Gezondheid’ enhoge 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ ,QNO 6FKZHLIE JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ Frankrijk, Ierland, Nederland Polen. Productie en Connection technology .RNHU DINRUWPDFKLQHV Natuurlijk komen isook werkgevers aan hetvoordelen woord.die lijke collega’s in omdat Brandwerende ,QNO 6FKZHLIE JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ Frankrijk, Ierland, Nederland enenPolen. Productie dampdiffusieweerstand heeft met name .RNHU DINRUWPDFKLQHV preventiehandhavingsen verbeterbeleid. VCA kentSystemen drie en ‘Milieu’. Het systeem bedoeld voor opdrachtnemers *HEUXLNWH PDFKLQHV INSULPHEN: *HEUXLNWH PDFKLQHV Zoals Marielle van Toor, directiemedewerker van dat gewoon goed distributie van thermische, brandwerende en akoestische INSULPHEN: voorin isolatie van koude-installaties. Isolatiematerialen distributie van thermische, brandwerende en akoestische certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwerken een (technische) omgeving met verhoogd risico. ,QNO :DO]HQ ,QNO :DO]HQ Isolatiebedrijf Merwede in Arkel, gespecialiseerd werkt. En geeft zelf met Technische een “one-stop-shoppingâ€? concept metuniek eenisolatie open celstructuur of met geringe watermet een uniek concept heid Milieu op dejewerkvloer, VCA ** (beheersing VGM opvan van en“one-stop-shoppingâ€? steigerbouw staan midden in dein isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten onder meer scheepsisolatie. vertelt in deommanterubriek dan meteen even op Control systems dampdichtheid, eenZij dampdichte werkvloer en in bedrijfsbeleid, organisatie en verbetermaVCA-doelgroep. Al invereisen 1994 heeft ondernemersorganisatie SIG. De door Coolag Hamar geleverde isolatiematerialen SIG. De Coolag Hamar geleverde isolatiematerialen Voordelen: • gĂŠĂŠn loodtoepassing * door Thermische isolatie Coolag Hamar verwerkt tot een werkgevers’ over voorkeur voor parttials ‘Ambassadeur ling. Armacell-isolatiematerialen hebben een inge-Technology en VCA-P (idem,uw methalffabricaat specifieke aanvullende VIB‘Ideale een uitgebreid Milieuenhaar Arbozorgsysteem opgezet, worden o.a. o.a. toegepast bij de van technische Hamar b.v. is Nederlands grootste en meest nagement) • makkelijk verwerkbaar Isolatie worden toegepast bij deisolatie isolatie van technische CoolagCoolag Hamar b.v. is Nederlands grootste en meest mers, want die kunnen in piektijden vaak gemakkelijk van de Techniek’. prima eindproduct. In onze eigen productieruimte * Akoestische isolatie bouwde waterdampdiffusieweerstand. eisen petrochemie). De opdrachtgever bepaalt welk periodiek herzien en geactualiseerd. Met dit systeem • eventueelen op maat geleverd s in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, toonaangevende producent, leverancier distributeur s inlees gebouwen, de doorvoeringen industriĂŤle koeltechniek, toonaangevende producent, leverancier distributeur een tandje bijzetten. Maar in deinitiatieven scheepsisolatie Ook daarover rezen wij onder andere en Koudesystemen werken meestal met en mediumtempeniveau Isolatie-ondernemingen hanteren onderschreef de branche actief alle om teblijkt *vereist Brandwerende Minosstraat 40 1722 Voor toepassing zware omstandigheden is procesindustrie, hetPIR- meest•enhoogste geluidreductie (Peutz getest) - direct 23dB is. in A V.. M petrochemischeen van thermische, brandwerende akoestische isolatieA B..V S parttime werken ook wel weer lastig. je in Femme Tech. M %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG PUR-hardschuim, steenwol, EPS en polystyreen. T raturen onder het dauwpunt van de omgevingslucht. MB petrochemischeen procesindustrie, van thermische, brandwerende en akoestische isolatieE S al VCA ** of VCA-P. komen tot structurele waarborgen voor veiligheid in alle Coe P.O. Box 5003 A %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG R T e in rd a m Arma-Chek-systeem ontwikkeld. M D g E • getest in combinatie met leiding van pvc, geruisarm pvc en gietijzer n te 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH e h s C A * Steigerbouw G rofor the complete range RD heating w eof in BARTEC a o e n self-limiting TCS connection can be used rd a m A m tapes. 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH h a vvee n w e g en scheepvaart, gaswinning OEM. materialen. Coolag Hamar maakt deelThe uitPLEXO van SIG groep system N ieuuw e gen G ro teoff-shore Wa d Het blad schenkt speciale aandacht aan eende van de B L A m s te Solie3B ie te is Bij toepassing van opencellig isolatiemateriaal kan N n 1 3 N L w e 0 9 0 T Veel informatie te vinden op www.vca.nl. Dit is de VCA5004 EA Tilburg W aspecten. e 1 e 3 g 3 0 0 1 3en OEM. l. a d e 4 0 3 4 9 N S olieTe l. scheepvaart, off-shore en gaswinning materialen. Coolag Hamar maakt deel• uit van de SIG 826 3 getest inonly combinatie met de you meeste plafondtoepassingen Tsocket 1 e l. 00 2 0 - 6 splices 40 343 8 4558 2 6 end 8 1 43 Teheating With one groep system can assemble connections, and and l. 0033 0 - 2 1 access 20-6 8468 4 2 0 - 6 also - 2 1 4 1 4plug * Rope in fo @ Coolag grootste van de vakvrouw: die beroerd 4 8vraagstukken 81 0 - 2 1aan Chek R voldoet standaarden en invan 8 4 6 0 5 Hamar 0 300- 2 1 4 8 condensvorming en corrosie optreden. Zeker in zware a x 002 0 - 6 8 heeft 0 4 9 internationale fo F x Theergernissen Netherlands v in thuisbasis de onafhankelijke Stichting Samenwerken a 2 2 9 48 1 @ d 8 4 3 fo 3 F 05 Fax 804 in fo @ v d h o preferred supplier @ v d h o e k is m 333 2 2 9 4 6RQGHUPDVFKLQHQ 9 Fax 0 804 h o e k o la ti v d h o e k is o ’daam terminations, easily and safely. PLEXO TCS: 0DFKLQHV YDQ . A’d 4 355778 0 4 6RQGHUPDVFKLQHQ 3 is la e e .K . passende werkkleding met kniestukken onder je .n k o ti .v is o la e .n l Kdie ADe la ti e IMO. 3 brandveiligheidstoetsen Lloyds, DNV en .K. 3 4zoals 0DFKLQHV YDQ off-shoreomstandigheden bestaat verhoogd gevaar T +31 (0)13 571 18 11 het Veiligheid juiste antwoord. bochten, uitsparingen, .vHoeken, * Tracing voor (SSVV) alle betrokken partijen ver9HUWULHEV *PE+ .n ll KK ti e .n Certificatieniveaus .v.K . l K .v.K 9HUWULHEV *PE+ 6R ]LMQ ]y 6W|FNDFNHUVWUDVVH blijkt ook wel ĂŠn coatings van Arma-Chek R,op -Dmaat en – Silver zijn UVDownload het productblad de Sonorex Easy Tubeetc. 23 op onze website voor meer specifi caties. 31corrosie (0)13Er 571 10 00 gelukkig voor onder isolatie. Een metalen ommanteAllprettige our electric heatingvan systems fulfill 6W|FNDFNHUVWUDVVH the relevant international standards and guid lines. 6R ]LMQ ]y opvullingen worden gemaakt door uw pmaak 1 06-10-11 16:14 Pagina 1 tegenwoordigt. Hetschoenen. VCA-systeem ontwikkelt zich mee met de ontwikkeVoor meer informatie surf naar www.foamglas.com / industry '( %DG 6lFNLQJHQ '( %DG 6lFNLQJHQ goede vakkleding verkrijgbaar. Dus vraagof per bij Bel 013 weten heeftmail u vragen? 571 18010 11, =462 wat het38 is: Insulation Solutions! www.insulationsolutions.nl bestendig enISmechanisch sterk. Deze isolatieystemen ling kan gemakkelijker roesten,Meer waarbij zeewater en 00 Tel: 77 | E-mail: info@wiko.nl isolatiespecialist! 7HO ( 0DLO LQIR#VR JPEK GH INSULATION Innovation of neemINSULATION contact op viaInnovation +31(0)30-603 42 75 / industry@foamglas.nl 7HO ( 0DLO LQIR#VR JPEK GH OOI (bosboom@ooi.nl) snel je eigen exemplaar van promotional )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH lenen zich at goed voor toepassing in omgevingen met zoute waterdamp het systeem kunnen binnendringen. www.bartec.nl/plexo Check out our on-line movie )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH Internet: www.wiko.nl Q Magazine tewww.a-nr.nl Femme Tech aan Q(vergeet niet je Armaadres te 072 572 flexibele 7390 a-nr@a-nr.nl een hoge vochtigheidsgraad en bij lage temperatu **' " ( , 3 $%'1 " '1$%& 3 3 111 **' "# ( , )' Het en gemakkelijk installeren 9eebW] >WcWh 8L š P_`bm[] '" +'*+ DH MWWbm_`a J$ &*', # +,+ ''' š mmm$YeebW]^WcWh$db 42 ISOLATIE Magazine OKTOBER 2011 +31 (180) 41 05 88 Hydro ren. Met name Arma-Chek R is geschikt off Technicas De Resolpro Group bestaat uit Asbipro Alert Resolpro Metals Rockvoor ANR Cheksysteem beschadigt het leidingoppervlak niet Flamepro en **' " ( , 3 $%'1 " '1$%& 3 3 111 **' "# ( , )' shore-projecten. laat zelfs de nodige dilatatiebeweging toe. Arma-

vakkleding die past THERMISCHE

Femme Tech II AKOESTISCHE

zit in ons DNA!

ISOLATIE

BRANDWERENDE

BRANDWERENDE Producent &Sonorex Distributeur Producent & Distributeur Easy TubeZagen 23Vooren eenverlijmen zelfstandige vanvan Isolatiematerialen Isolatiematerialen Ook een product van Insulation Solutions multidisciplinaire aanpak van isolatiematerialen

als ‘t om uidsbeheersing gaat

MEER WETEN?

...............

gage

+ )* # *& ) '+% () +")&#**))& #& **))* * )) +" $+)*

ADVERTENTIE

,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ E Y THERMISCHE *HZRRQ SHUIHFWH LVRODWLHWHFKQLHN 9DQ]HOIVSUHNHQG (SZ OL[ VT AKOESTISCHE ISOLATIE (S QHHY isoleren gaat! BRANDWERENDE

for built lingen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe known forknowledge, knowledge, builtby bypeople people inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen gy Services B.V. (DES) is de – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name evisie petrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligtookte heidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met ketels, stoomketels van energiecentrales, grote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 afgassen-ketels en fornuizen. heeft de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedragsVolledige 24/7-Flexibiliteit en en slagvaardigheid zijn vanzelfsprekend, verbeteringsprogramma’s ingevoerd maakt de Laatste standaardoplossingen niet. Alle technische opties enDe dertig jaar ervaring Minuut Risico Analyse (LMRA) deel uit van de checklist. *UDĂ€ VRO LV SHUIHFWH LVRODWLHWHFKQLHN 'DW VSUHHNW YDQ ]HOI *UDĂ€ VRO NHQW JHHQ JHZRQH worden ingezet voor het meest effi ciĂŤnte en hoogwaardige HT-systeem. gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds ,VROHUHQ HQ EUDQGZHUHQG RQGHU ppQ GDN SURMHFWHQ DOOHHQ NULWLVFK YDNZHUN GDW SHUIHFWLH YHUGLHQW *UDĂ€ VRO VSHFLDOLVWHQ ]HWWHQ WURWV Heating cables 2008 geen VCA-criterium meer,B.V. maar ondergebracht in gy Services levert een uiterst compleet pakket, KXQ KDQGWHNHQLQJ RS XZ SURMHFW 2SGUDFKWJHYHUV YDQ GLFKWELM HQ YHUDI NLH]HQ GH ]HNHUKHLG een systeem verbeter-inspanmetvan alleregistratie, disciplines inmelding, eigen beheer: INDUSTRIĂ‹LE ISOLATIE met in BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, meto.a. o.a. zusterbedrijven zusterbedrijven inbetekent BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, ning/actieplan. In de praktijk dit een scherper YDQ *UDĂ€ VRO JHZRRQ YRRU SHUIHFW LVRODWLHZHUN Frankrijk, Ierland, Nederland Polen. Productie en Connection technology •handhavingsMechanical Engineering Frankrijk, Ierland, Nederland enenPolen. Productie CONSTRUCTIEWERK preventieen verbeterbeleid. VCA kent drie en Contact us to learn more • Voorbereiding en uitvoering van lasprocedures distributie thermische, brandwerende akoestische distributie van van thermische, brandwerende en en akoestische certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwww.foamglas.com • QC-inspecties ASBESTVERWIJDERING +31(0)30-603 42 75 I industry@foamglas.nl ,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ LV JHVSHFLDOLVHHUG LQ heid Milieu op de werkvloer, VCA ** (beheersing VGM op isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten van isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten van • Fabricage, montage en reparatie van lage- en hogedruk leidingsystemen Control systems werkvloer inCoolag bedrijfsbeleid, organisatie enisolatiematerialen verbeterma•enCoĂśrdinatie, voorbereiding en uitvoering van: SIG.De Dedoor door Coolag Hamar Voordelen: • gĂŠĂŠn loodtoepassing SIG. Hamargeleverde geleverde ‡ ZDUPWH LVRODWLH isolatiematerialen ‡ JHOXLGLVRODWLH - Stoomwezeninspecties nagement) en VCA-P (idem, bij metde specifieke aanvullende • makkelijk verwerkbaar Technology worden o.a. o.a. toegepast isolatie van technische worden toegepast bij de isolatie van technische ‡ LVRODWLHSODDWZHUN Uw specialist voor: - ‡ NRXGH LVRODWLH Complete FOAMG AS INSU AT geleverd ON eisen petrochemie). DeNDO-onderzoeken opdrachtgever bepaaltkoeltechniek, welk • eventueel op maat in gebouwen, de industriĂŤle • ssEngineering, prefabricage, montage, reparatie van Trusted by contractors and in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, ฀ Minosstraat 40 1722 ‡ FU\RJHQH LVRODWLH hanteren ‡ EUDQGZHUHQGH LVRODWLH HQ GRRUYRHULQJHQ niveau vereist is. Isolatie-ondernemingen meest- . est) - -direct 23dB • hoogste geluidreductie (Peutz getest) etest) direct 23dB A - Kanaaldeelsystemen V. engineers worldwide MS petrochemische- A en procesindustrie, B..V M Tprocesindustrie, P.O. Box 5003 ฀ M petrochemischeB E S alpvc, VCA ** of-GVCA-P. an pvc en gietijzer • getest in combinatie met leiding van p C o e en am A R in T Dempersystemen e rd M D g E van pvc,geruisarm geruisarm pvc en gietijzer for over 75 years. s terd a m TCS connection system can be used for the complete range of BARTEC self-limiting Coe nhave A R w eg e in m u ro The PLEXO heating tapes. A D ie n te te e n h a v e w e g en OEM. scheepvaart, olieN u w en gaswinning G ro off-shore =HU KLY /VLR 0ZVSH[PL ‹ ^^^ ]KOVLRPZVSH[PL US ‹ PUMV']KOVLRPZVSH[PL US W d =HU KLY /VLR 0ZVSH[PL ‹ ^^^ ]HUKLYOVLRPZVSH[PL US ‹ PUMV']HUKLYOVLRPZVSH[PL US BL Ams 5004 EA Tilburg 9(67,*,1*(1 3B ie te is N S Nop nDit L w e g 3is e 40 ste plafondtoepassingen • getest in combinatie met de meeste p Compensatoren 9N 0%5$1':(5(1' Te l. Veel informatie te vinden www.vca.nl. de VCAW aad 6 $):(5.,1*(1 1 0113en S olie2 4 3,62/$7,( Tscheepvaart, en gaswinning OEM. 8 3 ฀ 3 e l. 0 off-shore este plafondtoepassingen 3 0 5 4 e 0 9 0 T 1 e l. 2 0 - 6 40 343 84 826 8 14 3 Te l. 3 0 - 2 one system you can assemble heating 2 0--668 4 5only - 211448 1externe 0 3 0 1 4 8(ducting) in fo @ 0 2 0 - 6 88 4 6 8 0 5 a x 0With Theconnections, Netherlands plug and socket splices and also end 481 0 3 0 en 0 - 2 1onafhankelijke 468 fo @Interne inisolatiesystemen thuisbasisinin•van Stichting 4 8 00 4 9 F axx 0 3 0 - 2 fo @ vv d h oSamenwerken 3 222994 8 1 0 5 FFa x 0 2 v d hde 3 4 fo @ e 4 0 m k a 2 o 9 F d h o e is o la 78 v d h o e k is o A’d a 3 3 terminations, easily and safely. PLEXO TCS: T +31 (0)13 571 18 11 ฀brandwerende doorvoeringen k is o ti e .nvan • CoĂśrdinatie, voorbereiding en uitvoering 3 433557 8 0 4 e k is la ti e .n .v.K . A’d a m la ti e l K o la ti .v.K . 3 4alle voor Veiligheid (SSVV) betrokken partijen .n l Kver.v.K . e .n ll KKdie .v.K . - Retubing van fornuizen in de specifi petrochemie Sonorex Easy Tube 23 op onze website voor meer caties. Download het productblad van de Son (0)13 571 10 00 ฀ and guidelines. Sonorex Easy Tube 23 op onze website voor meer specificaties. All our electric heating systems fulfill the relevant31 international standards tegenwoordigt. -ISAsbestverwijderingsprojecten 013 571 18 11, = wat het is: Insulation Solutions! Meer weten of heeft u vragen? Bel 013 www.insulationsolutions.nl $067(5'$0 ฀brandwerende betimmeringen l 013 571 IS-=462 wat het38 is: Insulation Solutions! Tel:18010 77 | E-mail: info@wiko.nl(,- " - %(&!+& AMS V. •11, Apparatenbouw "*+-%,$- (+%,+- -",)% (&- &!)* T M B.$** - --# ##- --")**$%(+ ,+

VAN DER LINDEN & VELDHUIS

LLU NV\KLU [LHT

9'+2(.,62/$7,( 1/ be Sonorex Easy Tube be 23 23Voor een zelfstandige

Insulation Solutions Insulation Solutions multidisciplinaire aanpak

Ook een product van Ins

* Thermische isolatie * Akoestische isolatie * Brandwerende doorvoeringen * Steigerbouw * Rope access Is o lEARNED a t ie a lTHROUGH s t w e e deINTEGR na t u uY, r * Tracing

TRUST

ERDA

UALI Y AND

1,(8:(*(,1

Check out our on-line promotional movie at www.bartec.nl/plexo Kattestaart 6 - 8 3355 PP Papendrecht www.wiko.nl ,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ E Y 2QGHUQHPLQJVZHJ +1 $OSKHQ DDQ GHQ 5LMQ Tel. 078 - 6187300 Fax. 078 - 6183472 !& Internet: &- # - -# #'- --")**$%(+ ,+ -- ,), !!+-' '- - - -'' -- ,), * -' '- - # - - '

3 111 **' "# ( , )'

PERFORMANCE )(+% ,)% +) www.hervo.nl info@hervo.nl

ER 2011 gy Services B.V., Dutch Energy Services B.V., Reeweg 20 (Haven 2410), 3088+31 KA (180) ROTTERDAM, 41 05 88 The Netherlands. , ZZZ JUDĂ€ VRO QO 7 ) ² /LG 9,% HQ .RQLQNOLMNH 0HWDDOXQLH 3 111 **' "# ( , )' ",& ( (+ ,+ - *&- *+- ,+ --,+- !$ ,$ ,,$ Tel +31(0)10 – 429 12 67, Fax+ 31(0)10 – 429 85 70, KvK Rotterdam 57195994, Info: info@desbv.nl, Web: www.desbv.nl ODKETCOEBMEBRE2R021021 3

ISOLATIEMagazine Magazine ISOLATIE

............... 35 ...............


Subsidies voor CO2-reductie industrie open Sinds 21 februari 2019 zijn de Demonstratieregeling energie-innovatie industrie - DEI+ en Topsector Energiestudies Industrie open. Ze zijn interessant voor ondernemers die via innovatieve technieken hun CO2-uitstoot willen verminderen. Ook technieken gericht op bijvoorbeeld het verminderen van het energieverbruik in productieprocessen, rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem en optimale benutting van het energielandschap kunnen van de DEI+ gebruik maken. Met de Topsector Energiestudies Industrie kunnen ondernemers uit de industrie onderzoeken wat de haalbaarheid is van een pilot- of demonstratieproject. De studies helpen bij de afweging verder te investeren in maatregelen die CO₂ verminderen. Er is ongeveer € 10 miljoen voor haalbaarheidsstudies rond CCUS. Voor de andere thema’s is er € 2 miljoen budget: warmte, systeemintegratie (elektrificatie en flexibilisering) en circulariteit. De DEI+ sluit aan bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord en ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten. De focus ligt op innovaties die bijdragen aan kosteneffectieve CO₂-reductie in 2030. Belangrijk is dat ze een goede slagingskans hebben in de Nederlandse markt en maatschappij. We vragen om innovaties rond CO₂-reductie bij verschillende thema’s. De budgetten per thema staan op www.rvo.nl/tse.

Nieuwe algemeen directeur Merford Robbert-Jan Ter Horst start per 1 maart 2019 als nieuwe algemeen directeur van Merford. Hij volgt Adrienne Vertooren op, die als tweede generatie het familiebedrijf uit Gorinchem de afgelopen zeven jaar heeft geleid. Na een dienstverband van twaalf jaar bij Merford, waarvan zeven jaar als algemeen directeur, heeft Adrienne Vertooren besloten een andere weg in te slaan. Robbert-Jan Ter Horst, hiervoor werkzaam als managing director bij Schoeller Allibert Benelux, neemt het stokje over. “Ik ga kennismaken met de medewerkers en klanten en me onderdompelen in het bedrijf: meedraaien in ontwikkeling, productie en montage. Daarnaast ga ik me verdiepen in de markten en de gebruikte technologieën binnen Merford en Sonobex.” Met de keuze voor Robbert-Jan Ter Horst heeft Merford voor het eerst een directeur die niet afkomstig is uit de familie. Over de reden van haar vertrek is Vertooren duidelijk: “De grote verantwoordelijkheid en de moeite die ik heb om deze ook in mijn vrije tijd neer te leggen, hebben tot mijn besluit geleid. Daarnaast heb ik het bedrijf naar de volgende groeifase geleid, waarbij het goed is als er weer een andere persoon met andere expertises op deze plek komt te zitten. Als mede-eigenaar en commissaris blijf ik nog betrokken bij het bedrijf”.

Ineos naar Antwerpen De Antwerpse haven heeft een akkoord bereikt met de Britse chemiegroep Ineos over de bouw van twee fabrieken in de haven. Het gaat om een investering van 2,7 miljard euro die goed is voor 500 banen. Antwerpen kaapte de vestiging onder de neus van Rotterdam vandaan. Ineos gaat twee fabrieken bouwen op de Antwerpse rechteroever, ten noorden van het dorp Lillo. De investering komt op de terreinen van Gunvor, Monsanto en Solvay. Speerpunt van de investering is de bouw van een kraker, een investering van 1,7 miljard die ethaangas omzet in ethyleen, een van de basisgrondstoffen in de chemiesector. Het is de eerste keer in 20 jaar dat nog een kraker op het Europese vasteland wordt gebouwd. De investering is tegelijk de grootste in de Europese chemiesector in 20 jaar. De twee fabrieken moeten in 2023 klaar zijn. Ineos is niet de eerste chemiegroep die een nieuwe PDH-fabriek in Antwerpen wil bouwen. In oktober maakte het Oostenrijkse chemiebedrijf Borealis bekend dat het 1 miljard euro investeert in een nieuwe propyleenfabriek in zijn vestiging in Kallo. Dat zal 100 extra jobs opleveren. De fabriek wordt begin 2022 opgestart. De afgelopen jaren werd in de Belgische chemiesector - die 90.000 mensen tewerkstelt - jaarlijks circa 2 miljard euro geïnvesteerd, voornamelijk in uitbreidingen van bestaande installaties. De investeringen van Ineos en Borealis zetten Antwerpen weer op de wereldkaart en bewijzen dat België nog altijd in de wereldwijde chemiesector meespeelt, ondanks de gigantische complexen die de afgelopen decennia zijn neergepoot in het Midden-Oosten, Singapore en Houston (Texas). Antwerpen heeft al drie krakers (naftakrakers, geen ethaankrakers): een bij BASF en twee bij Total.

isolatie

Magazine

• MAART 2019

7


Isolatie

Interview

Emily van Rheenen en de drie succesfactoren van isolatie

Kennis, Besef en Implementatiegemak Meer kennis ontwikkelen, meer informatie delen, maar ook TIPChecks en energiescans veel duidelijker, maar vooral laagdrempeliger maken. Dat is de missie van Emily van Rheenen en haar energieadviesbureau TPDCheck op weg naar een energiezuinige en duurzame samenleving. Het isolatievak heeft er een bevlogen ambassadeur bij. Zij staat (mede) aan de basis van de introductie van een specifieke code (220409) voor het thermisch isoleren van bestaande procesinstallaties in de Energieinvesteringsaftrek (EIA). “Iedereen denkt altijd aan LED-lampen, zonnepanelen en

ijdens haar studie crisis- en veiligheidsmanagement in Leiden met als focus enegieveiligheid raakte Emily van Rheenen in de ban van het realiseren van de klimaatdoelen van de overheid. “Energieveiligheid betekent dat je zeker weet dat er energie zal zijn om jouw samenleving te onderhouden. Toen ik daar indook, merkte ik dat het energieveiligheidsniveau in Nederland niet heel erg hoog is. Nederland is op dat terrein, zeker na het afbouwen van Groningen, bijna compleet afhankelijk van de import en onze economie en de bedrijven die daarin actief zijn dus ook. In onze klimaatdoelen lopen we vreselijk achter. Zo zijn onze zuider- en oosterburen, maar ook andere landen in Europa wat dat betreft veel beter in energieveiligheid en klimaatdoelstellingen. We moeten dus ons energiegebruik verminderen”.

T

andere milieumaatregelen, terwijl isolatie de meest slimme en kosteneffectieve manier is om duurzaam te worden en geld te besparen”.

Emily van Rheenen van TPDCheck. “Nieuwe strengere wetgeving in Nederland is voor nu geen oplossing”.

8

isolatie

Magazine

TPDCheck Dat besef leidde een jaar geleden tot de oprichting van haar eigen consultancybedrijf TPDCheck (Doesburg en Den Haag, tpdcheck.com). Samen met twee energietechnici en haar vader die uit de industrie afkomstig is als adviseur, helpt haar bureau elk bedrijf te verduurzamen en geld te besparen. Ook ondersteunt het ondernemingen met ISO 50001, ISO 14001, B-Corp of deelnemers aan het MJA3convenant (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 voor niet-ETS-bedrijven) en MEE-convenant (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie voor ETS-bedrijven) om hun duurzaamheidsdoelstellingen onder andere met TIPChecks (Technical Insulation Performance Checks) te realiseren. De strijd voor een duurzame samenleving strijdt Van Rheenen op een breed niveau. “Wij willen dat isolatie een bekender thema wordt als oplossing voor duurzaamheid. Iedereen denkt altijd aan LED-lampen, zonnepanelen en andere milieumaatregelen, terwijl isolatie de meest slimme en kosteneffectieve manier is om je energiegebruik te minimaliseren en duurzaam te worden. Dan moet er echter wel zowel bij bedrijven, als overheden het belang van isolatie worden onderkend. Ook vergt het kennis waar je energie kunt besparen. Bovendien om succesvol te zijn moet de implementatie van isolatiemaatregelen zo laagdrempelig en kosteneffectief mogelijk worden gemaakt”.

• MAART 2019


Energie in Nederland is nu nog te goedkoop. Desalniettemin is er met goede isolatie nog genoeg te verdienen. FOTO: SHUTTERSTOCK

Rapporten TPDCheck lanceerde een meersporenbeleid om de doelstellingen te realiseren. “Wat je feitelijk van bedrijven vraagt is een ommezwaai te realiseren op basis van het energierapport dat je produceert. Dat stelt hoge eisen aan de leesbaarheid van een dergelijk stuk. Prima dat de technici wijs kunnen worden uit onze ingewikkelde berekeningen, maar het is nog veel beter als management en personeel over de hele linie het belang zien, begrijpen en ondersteunen”. Van Rheenen haalt een voorbeeldrapport uit haar tas en het eerste dat opvalt is de bescheiden omvang. “Waarom een energiecheck, welke energiemaatregelen passen en hoe die te financieren. Daarbij presenteren we een berekening op investeringskosten en een op basis van energieefficiëntie. Dat zetten we op allemaal op een enkele pagina. De rest van het rapport is een onderbouwing, met foto’s, FLIR-berekeningen en financiering”. Van Rheenen onderscheidt twee soorten klanten. “Een kleinere groep opdrachtgevers doet het voor de duurzaamheid, de ander doet het voornamelijk om een kostenbesparing te realiseren. Door zowel de financiële impuls als het milieueffect te laten zien, is de keus aan de opdrachtgever. Meestal is het investeringsverschil en de terugverdientijd tussen beide modellen niet zo heel anders. Misschien kiest een ieder wel voor de energie-efficiënte

isolatie

Magazine

oplossing al is het alleen maar om te antiperen op komende strengere regelgeving op het volgende MEE convenant of MJI convenant”. TIPCheck Een ander spoor waar Van Rheenen veel energie in steekt, is verandering van de systematiek van TIPCheck, overigens in overleg met grondlegger EIIF en directeur Andreas Gürtler. “Na het lezen van mijn eerste TIPCheck rapport moest ik er ook even voor gaan zitten. Wij willen TIPCheck nieuwe vorm met aanpassingen en verbeteringen meer laten passen op de Nederlandse situatie. We merkten dat na een TIPCheck de implementatie door de complexiteit van uitvoering en financiering niet altijd werd opgevolgd. Ondersteuning en positieve aanmoedigingen in bijvoorbeeld subsidie en implementatiegemak zijn daarvoor onmisbaar. Ik zie het als onze taak om dat proces eenvoudiger en gemakkelijker te maken, zodat het in de bestaande systematiek allemaal laagdrempeliger en in één slag kan. In de zeven jaar dat TIPCheck bestaat, zijn er mondiaal tussen de twee en driehonderd checks geweest. Dat aantal moet drastisch omhoog. Het is een goed product dat werkelijk bijdraagt aan het milieubewustzijn en aan energiebesparing”.

• MAART 2019

9


( ! ! . *, - . & / MEER DAN1234 # ( 45 JAAR IN ISOLATIE! MEER DAN 45 JAAR IN ISOLATIE!

* ( ( ( + ( % " , + ' ! -

( # ( . + 0

13 1$

$ / ( ( " # " - + (!

$ 2 1

6

‘KAN NIET’ 4 ‘KAN NIET’ & # "' ( , % ( " # " # +

( " 5 4 8 4 ( % 0 BESTAAT NIET! 7 BESTAAT NIET!

*, - . & /

- $ % - $ %

& & . # & & . # &

& # % # %

&

" # - $ "

$ . &

#

. % % # #

/ /

) " "

! "

# $ # ! %

! "

!& # $ % ' (

& ' ) ! % !# #

* (( ( !

() * # * # # + + , ( ! $

, ' $ #

# % % !#

$ %

"

& # "' (

! "

! "

! "

# $ ! "

! "

# $ # $ ! "

% & # $ % # $ % # $ % % & % &

$ & ' & ' & ' $

! " #

# $ - % www.franssen.nl

www.franssen.nl

'( ) $ ) $ $

#

#

#

'( ) $ ) $ $

'( ) $ ) $ $

* # () * # * # # + () * # * # # + () * # * # # + * # * # + & , $

, ' $ #

+ & , $

, ' $ #

, ' $ #

+ & , $

$ , # $ # $ $ , # $ $ ,

known for knowledge, built by people

technical solutions

Altijd een antwoord op uw technische isolatievragen! Bij de isolatie van technische installaties wilt u als specialist niet voor verrassingen komen te staan. Vandaar dat u van uw leverancier en zakenpartner verlangt dat hij volledig thuis is in de wereld van het technische isolatiewerk. De know-how en het full-service concept van Insulation Solutions bewijzen dagelijks hun waarde. Voor alle vragen over speciale toepassingen kunt u als isoleerder een beroep doen op de adviseurs van Insulation Solutions, en de breedte van het leveringsprogramma garandeert dat wij een oplossing hebben voor uw isolatieprobleem.

Insulation Solutions B.V. Minosstraat 40 Postbus 5003 - 5004 EA Tilburg

www.insulationsolutions.nl


Bedrijven die energie willen besparen worden door de overheid ondersteunt. De Energielijst 2019 bevat alle investeringen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Een bedrijf kan tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie leveren op deze manier gemiddeld 11% voordeel op, los van de toekomstige energiebesparingen. In een overleg met het ministerie van Economische Zaken, RVO en vertegenwoordigers van branchevereniging VIB wist Van Rheenen dit jaar in een voor politieke begrippen razendsnel traject een eigen specifieke code (220409) voor het thermisch isoleren van bestaande procesinstallaties te realiseren. Van Rheenen: “Deze code maakt de aanvraag van de EIA eenvoudiger dan bij gebruik van de generieke code. De procestemperatuur en de R-waarde van de aangebrachte isolatie bepalen of je in aanmerking komt voor de EIA-regeling. Wie zoals ik als energieadviseur een beetje in die materie zit, kan zo veel beter, sneller én goedkoper uitrekenen wat de financiële kosten en opbrengsten zijn van isolatiemaatregelen. Om de opdrachtgever verder te ontzorgen, dienen we desgewenst de EIA-aanvraag ook voor hem in”. Wettelijke maatregelen Als onderbouwing van de energiecode in het EIA-raamwerk is er zowel door TPDCheck als RVO maanden gerekend aan nieuwe isolatietabellen voor duurzame hoogwaardige isolatie. Die zijn door andere energieconsultanten nagerekend en met partijen in de markt doorgenomen en gefinaliseerd. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland is naar naar strengere wetgeving gegrepen om de grootgebruikers met isolatiemaatregelen in hun energiebehoefte te temperen. “Nieuwe strengere wetgeving in Nederland is voor nu geen oplossing”, zegt Van Rheenen resoluut. “Liever stimuleren we eerst een positieve vraag uit de markt door kennisdeling en vergemakkelijking van de subsidieaanvraag voordat we beginnen met het opleggen van maatregelen. Ik sluit niet uit dat het zover komt, maar de implementatie van wettelijke maatregelen vergt veel tijd. Tijd die we met alle klimaatplannen ons eigenlijk niet kunnen veroorloven. Omdat er geen isolatiestandaard is kun je in wetgeving ook niet naar een algemene isolatiestandaard teruggrijpen. Het is een onderwerp voor later. Een van onze hoofddoelstellingen nu is het vergroten van de kennis door vergaren, ontsluiten en delen van informatie. Mensen moeten zelf kunnen zien hoe en wat ze kunnen besparen. Hoe makkelijker het wordt, hoe meer het wordt gebruikt. TIPCheck was, zeker in de crisis, lange tijd een bijzaak. Het werd bovendien in eerste instantie gedaan door de bedrijven die zelf isolatiemateriaal verkochten. Natuurlijk denkt een opdrachtgever dan hetzelfde als de patiënt die pillen voorgeschreven krijgt uit de fabriek waarvan de dokter eigenaar is. Daarom is het belangrijk om als energieadviseur weliswaar met de sector samen te werken, maar verder

isolatie

Magazine

compleet onafhankelijk te blijven. We zijn blij dat we in ons eenjarig bestaan in verschillende sectoren opdrachten hebben kunnen binnenhalen. Energie in Nederland is nu nog te goedkoop. Een groot bedrijf in Duitsland betaalt per kilowatt een hogere prijs dan een klein bedrijf in Nederland. Maar ook dan is isolatie belangrijk. De sociale druk van duurzaamheid groeit. Mercedes Benz had in zijn rangorde van milieumaatregelen op zijn productielocaties isolatie op nummer 53 staan. Het staat nu op drie. Die ontwikkeling is een rechtstreeks gevolg van een TIPCheck, met de uitleg hoe belangrijk isolatie is voor energie- en geldbesparing”.

De Energielijst 2019 bevat alle investeringen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Een bedrijf kan tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

• MAART 2019

11


Isolatie

Techniek

Mabi Bingo 4E EVO en 16 SZ voor plaatwerkgrootverbruiker Bendit

‘Je zoekt een machine die bij jou en je klanten past’ Direct bij de bedrijfsoprichting in 1997 startte Bendit Isolatietechniek in Groningen met een Mabi 3000 E. Daarna volgde de Bingo 16. Zeer recent is naast deze laatste een Mabi Bingo 4E EVO met een Mabi 16 SZ komen te staan. Zowel directeuren Eric Bats en Darren Davies als het bedienend personeel zijn blij met de nieuwe investering die flexibiliteit koppelt aan de robuuste productiecapaciteit die dit isolatiebedrijf nodig heeft. “Tuurlijk hebben we gekeken naar andere merken, maar dan vergelijk je appels met peren”.

Bert Dijkema en Kevin Kuijf op het dak met de voorgefabriceerde plaatdelen.

12

e bedrijfshal aan het Skagerrak in Groningen is een zee van ruimte. “Er paste probleemloos nog een nieuwe Mabi naast de oude. Bovendien hebben we nu met twee extra machines in deze drukke tijden een stukje productiezekerheid gekregen, dus de keus was snel gemaakt”, zegt directeur Eric Bats van Bendit Isolatietechniek in Groningen. Sinds begin dit jaar staat er een nieuwe Mabi Bingo 4 EVO en een Mabi 16 SZ in de plaatwerkerij. De nieuwe investering zorgt voor een forse productieverhoging van de isolatieonderneming die in diverse sectoren breed actief is. Daarbij helpt het dat de nieuwe aanwinst ook softwarematig weer helemaal aansluit op de productiewensen van een modern isolatiebedrijf. “De oudere Mabi-versies zitten technisch prima in elkaar”, zegt mede-directeur Darren Davies, “en kunnen in de huidige tijd ook gewoon meedraaien, maar de softwareontwikkeling gaat snel en de diversiteit van de productie neem toe. Dat betekent dat je hoe je het ook went of keert op een gegeven moment een keer tegen grenzen aanloopt. We zijn met een tien tot twaalf ton per jaar grootverbruiker van plaatwerk. Het hangt natuurlijk af van de orders, maar in de eerste maanden van dit jaar hebben we al zo’n drie ton stucco verwerkt”. Bats: “De nieuwe software geeft ons weer volop mogelijkheden en bovendien draagt het werken met zo’n nieuwe machine ook bij aan het werkplezier van de medewerkers”. Dit laatste wordt bevestigd door Martin Andreas en Dylan Davies die tijdens het bezoek van Isolatie Magazine in de plaatwerkerij aan het werk zijn.

D

De directie van Bendit Eric Bats (l) en Darren Davies met daarnaast de plaatwerkers Martin Andreas en Dylan Davies. ‘Werkplezier’.

isolatie

Magazine

• MAART 2019


De nieuwe machine staat naast de oude opgesteld en zorgt voor flexibiliteit en productiezekerheid.

Bert Dijkema en Kevin Kuijf die de machine ook bedienen zijn tijdens het bezoek van Isolatie Magazine aan het werk in Heerhugowaard. Darren Davies zegt: “Op gebied van luchtkanalen zijn we, zeker in het noorden, maar wellicht ook nog daarbuiten, de grootste. Je zoekt dus een machine die bij jou en bij je orderportefeuille past”. Gezelschap Bendit is een gerenommeerd isolatiebedrijf met circa 45 vaste werknemers. Het voert voor diverse opdrachtgevers isolatieprojecten uit in zowel Noord- als Midden Nederland. De onderneming, die in 1997 op de oude locatie startte met een Mabi 3000 E is actief in de sectoren industrie, utiliteitsbouw en scheepsbouw en tevens gespecialiseerd in brandwerende voorzieningen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De 3000 E werd na achttien jaar in 2000 verruild voor een Bingo 16 die nu van de Bingo 4 EVO gezelschap heeft gekregen. Appels en peren Dat de keus op een Mabi zou vallen was voor beide directeuren geen discussiepunt. “Tuurlijk kijk je wel met een scheef oog naar alternatieven, maar je weet ook dat je appels met peren aan het vergelijken bent”, aldus Davies. “Als je zoals wij de beste wilt zijn in wat je doet, dan hoort daar ook een bepaald type machine bij”, vult Eric Bats aan. Hij toont zich dik tevreden over de service van de Zwitserse machinefabrikant. “Een groot project maakte noodzakelijk dat de machine eigenlijk twee maanden eerder zou worden afgeleverd dan gepland. Dat bleek onmogelijk, maar Mabi heeft ons wel uit de brand geholpen met het installeren van een leenmachine die we acht weken konden gebruiken.

isolatie

Magazine

Dankzij de servicegerichtheid van Mabi konden we voort. Dat bedoelen we met het vergelijken van appels en peren. Mabi is gewoon de beste”, zegt hij met een lach op zijn gezicht. Efficiëntievoordelen De Mabi Bingo 4 EVO snijdt de vormstukken die nodig zijn en daarbij worden de kokers als vlakke plaat met de montage gaten gesneden. Alle gangbare materiaalafmetingen en soorten – uiteraard inclusief rvs - kunnen worden verwerkt tot 0,8 mm dikte. Behalve de klassieke materiaalbreedte 1.000 kan deze machine ook 1.250 mm verwerken. Afhankelijk van het productieprogramma kan deze maat efficiëntievoordelen in productie en montage opleveren. De aparte Mabi 16SZ kokermachine kan gebruikt worden om de vlakke meterplaten te walsen en in dezelfde handeling de rondvorm erin te maken. Vooruit Een nieuwe investering is altijd spannend. Doet de machine wat hij moet doen en vervult hij zo de verwachtingen? “Door de nestingsmogelijkheden hebben we minder snijafval” aldus Davies. “Daarnaast is de machine tot twee keer zo snel als het oude model. En ook in de werkplaats zijn ze er blij mee omdat we nu ook de mogelijkheid hebben roestvaststaal te knippen”. Bendit heeft samen met zoon Dylan van directeur Davies vier personeelsleden in de werkplaats. De machinebedieners zijn in Groningen eerst veertien dagen op de nieuwe machine bijgeschoold. “Zie het als een soort opfriscursus”, zegt Davies. “We kregen uit de werkplaats direct een terugkoppeling over het werkgemak. Je ziet alles in 3D, dus je kunt precies zien hoe een en ander loopt. Nee, we kunnen met deze Mabi weer lange tijd vooruit”.

• MAART 2019

13


Isolatie

Techniek

Plant Integrity en Innovatie

Bedrijfsleven en wetenschap maken stappen in eDIan De Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) werkt samen met diverse Europese partijen waaronder branchevereniging VIB en Altrad Hertel in het researchproject eDIan. Uiteindelijk doel is om 2D-infraroodmetingen en 3D-lasermetingen te combineren tot 3D-infraroodbeelden van objecten. Ing. Peter Stulen, manager Plant Integrity van Altrad Hertel Industrial Services, onderdeel van de Altrad Services Benelux-organisatie, geeft een tussenstand van dit ‘bloedstollend interessante project’, al is nu al duidelijk dat de beoogde doelen uit vervolgonderzoek moeten komen.

an elke isolatieklus gaat een inspectie en een opmeettraject vooraf. Warmte- en koudeverliezen moeten in kaart worden gebracht om vervolgens te worden aangepakt. Op alle grote industriële installaties houdt de afdeling Plant Integrity zich bezig met thermografie in de breedste zin van het woord. Om te komen tot verdere ontwikkeling van de mogelijkheden werkt Altrad Hertel Plant Integrity samen met de Fachhochschule WürzburgSchweinfurt (FHWS) en een veelheid van andere bedrijven en brancheverenigingen als VIB in het onderzoeksproject eDIan. eDIan staat voor ‘Effiziente Dämmung von Industrieanlagen’, ofwel “Efficiënte industriële isolatie”. In dit project is een methode gerealiseerd waarmee met behulp van thermografische informatie een digitaal 3D-model van de omgeving kan worden opgenomen.

A

Een 3D-laserscan in RGB-kleuren en 3D-thermografisch beeld van een industriële omgeving. Foto’s: projectgroep en Peter Stulen.

14

isolatie

Magazine

• MAART 2019


Achtergrond In 2016 start de Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt met eDIan een researchproject om 2D-infraroodmetingen met 3D-lasermetingen te combineren tot een 3D-infraroodbeeld van objecten. Daarnaast is het doel om informatie uit 3D-metingen zo te bewerken dat hiermee later automatisch isolatie vormstukken en beplating zouden kunnen worden gefabriceerd. Het project werd bekostigd door het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek en een tiental geïnteresseerde ondernemingen en belangenvertegenwoordigingen waaronder Altrad Hertel Industrial Services, VIB uit Nederland en het Eiif (European industrial insulation Foundation). Specialisten van betrokken organisaties zijn samengevoegd tot een stuur- en adviesgroep voor de verdere loop van het project. Voor Altrad Hertel is ing. Peter Stulen van de afdeling Plant Integity als lid van de stuurgroep afgevaardigd als adviseur voor thermografie en isolatie. Vanuit de FHWS wordt het project geleid door prof. dr.-ing. Stefan Knoblach en prof. dr.-ing. Winfried Wilke. Dr. rer. nat. dipl.-ing. univ. Sebastian Fiedler en dipl.-ing. (FH) Sabina Roman gebruiken EDIan als promotieonderzoek.

Deze zogenaamde 3D-puntenwolk omvat de dimensies van alle gescande objecten en de oppervlaktetemperatuur en kan daarom worden gebruikt om energieverliezen te identificeren en te berekenen. Het opnemen van een complete omgeving tot een afstand van 60 meter duurt 30 minuten. Eén puntwolk bestaat uit meer dan 40.000.000 enkele gegevenspunten en kan worden gecomprimeerd tot 220 Megabytes. Dit is nodig om via internet met een standaard webbrowser te worden bekeken en te worden geëvalueerd. Speciale software is niet nodig. Dit systeem kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspecties bij het zoeken naar schade of defecten en inventarisatie van energieverliezen in een industriële omgeving. Infrarood Na drie jaar is een goede tussenstand te geven over de voortgang van het project. Vooral op het gebied van infrarood zijn vorderingen gemaakt. In afbeelding 01 van de IR-weergave (rechts) zijn locaties met hogere energieverliezen direct herkenbaar. In de RGB-weergave kunnen (via een webbrowser en geschikte software) direct dimensies worden afgeleid. Beide beelden kunnen in een webbrowser worden bekeken. Analyse en precieze warmteverliesbepaling zijn onderwerp van een nieuw op te starten onderzoek waarvoor momenteel nieuwe budgetten worden gezocht. Het driejarige eDIanproject zelf stopt eind april 2019.

isolatie

Magazine

Beschouwd gebied met daarin de gefitte geometrieën.

• MAART 2019

15


Isolatie

Techniek

Isolatievorm In een parallel spoor van het eDIan-project is gezocht naar een methode om de 3D-puntenwolken te gebruiken als basis voor de productie van isolatie en beplating. De gemeten 3D-puntenwolk wordt gemeten met een vaste 3D-scanner. Een handlaserscanner is noodzakelijk om alle ontbrekende details op te nemen. De gegevens van beide scans worden samengevoegd in één bestand. Op deze manier kan een geheel gesloten beeld van een oppervlak worden geconstrueerd. Met gebruikmaking van zogenoemd reverse-engineering kan uit de 3D-puntenwolk extra informatie worden verkregen. De gehele puntenwolk toont de gehele omgeving. Voor het ontwerp van isolatie is het nodig om kleinere delen te beschouwen en vast te leggen in een coördinatensysteem. Op deze manier is het mogelijk om een perfect passend systeem te ontwerpen. Er kan gelijk worden gezien of de ontworpen delen elkaar niet raken (collision control). Nadat het te beschouwen gebied is vastgelegd worden benodigde lengten, hoeken en diameters vastgesteld met hulp van standaard geometrische vormen zoals cilinders, kegels etc. Deze vormen worden gefit waarmee benodigde dimensies worden bepaald. CAD-model Om tot een CAD-model te komen voor de aansturing van productiemachines, moet de puntenwolk als een polygoonmodel worden beschreven. Hiervoor is software gebruikt die bestanden in STL.format oplevert die algemeen gebruikt worden voor 3D-printen en Computer Aided Manufacturing (CAM). Gebaseerd op het polygoonmodel kan, door de doorsneden van het polygoonmodel te gebruiken, met hulp van specialistische software de vorm van het object verder worden bewerkt tot een CAD-model. Deze kan automatisch op de juiste plaats worden gezet doordat het al vastligt in een coördinatensysteem. Collision control is daardoor eenvoudig te realiseren. Verdere ontwikkeling is ook hier nodig om voor de industrie direct bruikbare oplossingen te vinden. Ook voor dit onderzoeksdeel zal een vervolgproject worden gestart. Aanvragen voor budgetten worden momenteel voorbereid. Apparatuur Voor het uitvoeren van metingen zijn in eDIan speciale oplossingen ontworpen die goed werken. De tot nu toe gebruikte apparatuur is echter nog niet goed genoeg om in een industriële omgeving te kunnen worden gebruikt. Het uitvoeren van het meetwerk alsmede de verwerking van informatie (de in eDIan ontwikkelde workflow om de 3D-puntenwolk te combineren met de

16

isolatie

Het gescande object als polygoonmodel de overeenkomende doorsneden en het CAD-model.

Magazine

• MAART 2019


Basisopstelling IR-meting en 3D-scanner.

2D-infraroodpanorama) is nog te complex. De afzonderlijke onderdelen 3D-vaste scanner, 3D-handscanner, IR-camera etc. zijn al wel commercieel beschikbaar. Ook hiervoor geldt een behoefte aan verdere ontwikkeling. Metingen moeten kunnen worden verricht met zo weinig mogelijk handelingen (liefst één-druk-op-de-knop). De apparatuur moet daarnaast commercieel aantrekkelijk zijn geprijsd en tegen een stootje kunnen. Ten laatste Er is in drie jaar tijd veel vooruitgang geboekt. Het uiteindelijk gewenste resultaat, namelijk een systeem waarmee direct vanuit 3D-lasermetingen en 2D-infraroodmetingen zou kunnen worden overgegaan tot productie van isolatiemateriaal en beplating is echter bij lange na niet gehaald. Wel mag het

isolatie

Magazine

tussenresultaat rustig significant worden genoemd. Er is inmiddels een aanzet gemaakt voor vervolg van het (uit twee delen bestaande) project. Er is goede hoop dat er voldoende financiering komt om de research voort te zetten. Besloten is om het project (afgezien van de financiering) in ieder geval voort te zetten met de bedrijven die tot het laatst toe met veel enthousiasme aan het project eDIan hebben meegewerkt. Meedoen aan dit soort ontwikkelingen is ook voor Altrad Hertel van enorm groot belang. Voor Plant Integrity een bijzonder belangrijke taak, voor Altrad Hertel een voorwaarde om de concurrentie ook in de toekomst bij te blijven.

• MAART 2019

17


Isolatie Journaal Isolatie Journaal Isolatie Journaal Isolatie Isolatie JournaalIsolatie Journaal Journaal 40% Nederlandse ADVERTENTIE

A D VAEDRVTEE RNTTEI EN T I E

Foster Vapor-Fas 62-05: Total versterkt LNG-, Total versterkt LNG-, vapor barrier folie Clever shopping... Clever shopping... Warenkorb Warenkorb

DE DE - EN- EN

CNG-poot CNG-poot met metovername overname

MEER ISOLATIENIEUWS?

Recentelijk is 3M Ventureclad in diverse types niet meer Total heeft de Nederlandse onderneming Total heeft devoor Nederlandse onderneming leverbaar. Temati heeft dit type folie, ook wel “five-plyâ€? HINEN HINEN GEBRAUCHTE oster Vapor-Fas 62-05. GEBRAUCHTE ERSATZTEILE ERSATZTEILE WERKZEUG WERKZEUG CLIPS SCHRAUBEN CLIPS SCHRAUBEN NIETEN SCHLĂ–SSER NIETEN SCHLĂ–SSER ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ KOMPRESSOREN KOMPRESSOREN BĂœROEINRICHTUNG BĂœROEINRICHTUNG

vername vernamestelt steltde deTotal TotalGroep Groepininstaat staathaar haaroldoende

4545 JAAR IN IN ISOLATIE! MEERDAN DAN JAAR ISOLATIE! COAL MEER -uitstoot heeft Overheid zoekt Overheid zoekt ‘KAN ‘KANNIET’ NIET’ industriĂŤle bron betrokkenheid betrokkenheid BESTAAT BESTAATNIET! NIET! industrie industriebij bijtransitie transitie

GE

ER

W

CL

NI

Temperatuur Warmte. Doel is in te komen tot tot Temperatuur Warmte. Doel is 2050 in 2050 te komen

t

brandstoffen aanzienlijk tete brandstoffenvoor voortransportbedrijven transportbedrijven AC-toepassingenaanzienlijk verwerkt als vergroten. vergroten.Zo Zokan kande deGroep Groepvorm vormgeven gevenaan aanhaar haar werk van 350 aardgaswerk van 350 aardgaservanging van aluminium cladding. ve bedrijven ve bedrijven veren aan de uitdagingen. veren aan de uitdagingen.

Europees marktleider op het gebied van aardgas zal Europees marktleider op het gebied van aardgas zal

Total heeft wereldwijd al een netwerk van 450 Total heeft wereldwijd al een netwerk van 450 van 100 van 100 vert Compressed vert Compressed rankrijk, Duitsland, Nederland, Sondermaschinen rankrijk, Duitsland, Nederland,

www.iso-shop.de Gezocht: VIB-bedrijven www.iso-shop.de voor arbo-pilot So shoppt man heute... KIJK OP So shoppt man heute... Sondermaschinen Vertriebs-GmbH Vertriebs-GmbH 7 StÜckackerstrasse DE-79713 Bad Säckingen StÜckackerstrasse 7 Tel: +49 (0)Bad 7761 933 069 DE-79713 Säckingen Fax: Tel: +49 (0) 7761 7761 933 933067 069 werpen. Fax: +49 (0) 7761 933 067

WWW.ISOLEREN.NL werpen.

E-Mail: info@so-gmbh.de ven van Internet: E-Mail: www.so-gmbh.de info@so-gmbh.de ven van Internet: www.so-gmbh.de

esteerd moeten worden Volgens de consultant kan de COâ‚‚-uitstoot van deworden esteerd moeten verdienmodellen. Om de energie-efďŹ ciĂŤntie te verbeteren, verdienmodellen. Om de energie-efďŹ ciĂŤntie te verbeteren, twarmte nuttig te gebruiken, slimme technologie toe te twarmte nuttig te gebruiken, slimme technologie toe te ISOLATIESPECIALISTEN IN:

voeren die

voeren die

vert.

vert.

www.franssen.nl www.franssen.nl

Rotterdam wil van vrijblijvendheid CO

AR

KO

BĂœ


© 2018. ® and TM are trademarks of Armacell Group or one of its affiliated entities.

Vergroot uw voorsprong op de concurrentie. Profiteer van onze ArmaFlex® Systeemgarantie.

HET GAT DICHTEN

ArmaFix

®

Elk systeem is zo sterk als z’n zwakste schakel. Met ArmaFix AF creëert u een gesloten isolatiesysteem,zelfs in de cruciale zone van de leidingbeugel. De leidingdrager isoleert de leiding thermisch van de bevestiging en voorkomt zo condensatie en energieverlies. Snel. Zuiver. Precies.

arma.link/garantplan


nieuws CURSUSAGENDA 2019 12 April 23 April 6 mei 16 mei 20 & 21 mei 11 juni 18 juni 27 & 28 juni 29 augustus 2 september 2 september 5 september

Armaflex 1 Examen Hercertificering IMI & IMI-A Start IMI-Allround Praktisch Opmeten Armaflex 2 Armaflex 1 Montagetraining Elektrische Tracing Armaflex 2 Start IMI-Allround Start IMI Start Isolatie Plaatwerk Montagetraining Elektrische Tracing

12 september 26 september 3 oktober 7 november 14 november 25 november

Armaflex 1 Praktisch opmeten Start IMI-Allround Praktisch opmeten Start IMI-Allround Armaflex 2

Wijzigingen onder voorbehoud en cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname. Indien u interesse heeft in onze overige cursussen (www.ooi.nl/nl/cursussen-overzicht), een cursus op maat of andere data is dat in overleg uiteraard ook mogelijk. Email uw wensen naar info@ooi.nl.

Beroepenwedstrijd 2020 in Den Bosch Zet het in de agenda, maar liever nog, stuur kandidaten, want de Europese Beroepenwedstrijd Isolatie komt in 2020 naar Nederland! Het evenement vindt plaats van maandag 5 oktober tot en met donderdag 8 oktober 2020 tijdens de gecombineerde vakbeurzen Energie en Industrial Heat & Power in de Brabanthallen in Den Bosch. Deze manifestatie wordt druk bezocht door onder andere installatiebedrijven en assetowners en is daarmee voor de isolatiesector een uitstekende gelegenheid om zich bij die doelgroepen te presenteren. De Nationale Beroepenwedstrijd vindt plaats in september 2019. Voor meer informatie: info@ooi.nl.

Nulmeting personeelskwalificatie Elke onderneming wil het isolatiepersoneel graag op zoveel mogelijk disciplines in kunnen zetten. of het nu elastomeer, wol of plaatwerk is. Dat betekent wel dat er inzicht moet zijn in kennis en vaardigheden van de desbetreffende werknemer. Eventuele tekortkomingen kunnen zo snel, gericht en zonder al te lang tijdsbeslag met trainingen en maatwerkcursussen worden bijgespijkerd. Voor dit traject kan OOI een zogenoemde nulmeting voor het isolatiebedrijf uitvoeren. Na een inventarisatie van de wensen, wordt het personeelslid aan een theoretische en praktische toets onderworpen. Die is nodig om inzicht te krijgen in kennis- en vaardigheden van de individuele werknemer om zo een passend opleidingstraject te formuleren. Er zijn inmiddels diverse nulmetingen verricht en de ervaringen zijn positief, zeker bij bedrijven die zo snel inzicht krijgen in kennis en vaardigheid van nieuwe werknemers. De nulmetingen kunnen worden verricht voor zowel de utiliteit als de industrie. Voor meer informatie: tel 0181-659555 of info@ooi.nl.

IsolatiePlus 75 JAARGANG

Met enkele weken ligt hij weer op de mat, de 75ste editie (!) van IsolatiePlus. Op de voorkant staat Brand-projectleider Koos Kok die bij Sabic in Bergen op Zoom een groot team isolatiemonteurs en steigerbouwers aanstuurt. In dat nummer ook een update over het Project Statushouders. De Memo van Martin en Taart voor het Team ontbreken ook in dit jubileumnummer niet. De strip Bram Boomwol siert de achterpagina, net als een fraai staaltje innovatief isolatiewerk en een artikeltje waarom sommig isolatiewerk binnen korte tijd twee of meer keren wordt gemonteerd.

20

isolatie

Magazine

• MAART 2019

21 NUMMER

75


Project Statushouders Brand in nieuwe fase Vanuit het Project Statushouders van Jobtalent, Brand Energy & Infrastructure Services en OOI hebben recentelijk twee kandidaten bij Sabic in Bergen op Zoom een evaluatie van hun basisvaardigheden isolatie goed doorlopen. In de praktijk en onder supervisie van Brand zullen zij na het eerste halfjaar meegelopen te hebben op termijn uitgroeien tot allround isolatieprofessionals. echnische isolatie is een prachtig vak, al weet het grote publiek vaak maar nauwelijks hoe mooi. Dat zorgt er helaas voor dat er vanuit technische opleidingen maar weinig aanwas is om het aantal vakkrachten op niveau te houden. Elk isolatiebedrijf heeft daar in meer of mindere mate mee te maken. Om dat personeelstekort te ondervangen zijn Jobtalent, Brand Energy & Infrastructure Services samen met OOI een project gestart om zogenoemde statushouders in Nederland te interesseren voor een carrière in de isolatie. En dat lukt goed, want veel statushouders hebben potentie en willen graag aan de slag. Projectleider bij Sabic Koos Kok van Brand zegt: “We hebben van de opdrachtgever de ruimte gekregen om de eerste twee statushouders hier in Bergen op Zoom extra te begeleiden naar een vaste loopbaan in de isolatiesector. En we zijn positief, zowel voor hen, als voor ons, want ze zijn super gemotiveerd en komen echt om te werken”. Een gelijksoortig project met zes statushouders heeft Brand overigens nu lopen in Pernis.

T

Het theoriegedeelte bestond uit een aantal meerkeuzevragen.

Bij de theoretische toets kregen de twee toekomstige isolatiemonteurs nog de mogelijkheid met meerkeuzevragen hun basiskennis theorie te tonen. Daarna wachtte een isolatieopdracht die niet alleen goedkeurend werd gadegeslagen door de collega’s en Koos Kok, maar ook Sabicvertegenwoordiger Philippe van den Broeke maakte hier speciaal tijd voor vrij.

Ook de praktijkproef brachten de jongens er goed van af.

Vlnr: Leerling Abdelkader Mohamedali, uitvoerder André Horstmann, leerling Sigmar Santiago, projectleider Koos Kok, OOI-opleidingsadviseur Ornando Keerveld, Sabic inspection specialist Philippe van den Broeke en OOI-opleidingsadviseur Martin Witter. isolatie

Magazine

Nederland telt volgens de VN Vluchtelingenorganisatie meer dan 100.000 statushouders. Met begeleiding zoals bij Brand kunnen deze vluchtelingen en personen die in Nederland verblijven met een aanvullende bescherming kennismaken met de sector. Bij gebleken aanleg zullen zij doorstromen naar de opleiding Isolatie Monteur Industrie (IMI). De evaluatie is daarin een belangrijk ijkpunt. Brand heeft gelijksoortige projecten lopen in de regio Rijnmond. Er is bij OOI in Woerden inmiddels een nieuwe groep begonnen aan de vierdaagse Basistraining Isolatiemontage Industrie. Bedrijven die interesse hebben in dit traject kunnen contact opnemen met OOI (info@ooi.nl) en Werkshop (www.dewerkshop.info).

• MAART 2019

21


Produktnews

BINGO 4E EVO

VORSPRUNG BenDit Isolatietechniek B.V. www.mabi.ch

www.mabi.ch

chniek B.V. te e ti la o Is it D n e B Felicitaties aan Bingo 4E EVO I B A M e w u ie n e d met id rgroei mogelijkhe oo D d“ ei rh ke ze terings ne... Uw Bonus ,,Inves e stap MABI-machi er ot gr de en lg vo naar de

Vanaf de „Varioâ€? generatie in 2006 werkt MABI standaard zonder meerprijs met plaat breedte 1000 mm tot 1250 mm in 1 machine. De voordelen zijn aanvullingen op plaat-optiemering waarbij grotere vormdelen PDNNHOLMNHU WH PRQWHUHQ ]LMQ 2Q]H NODQWHQ SURÂżWHUHQ QRJ H[WUD YDQ GH XLWJHEUHLGH 6RIWZDUH GLH ELM 0$%, zelf geprogrammeerd en verder ontwikkeld wordt. Het Coil wisselen is eenvoudig en door de kompakte afmetingen weinig plaats in de werkplaats nodig. Of u een verbeterde snijmachine als de MABI 3000E EVO Laser of het ,,Alles -in-1-pakketâ€? zoals de MABI %LQJR (92 ]RHNW 0$%, VWDDW YRRU HHQ VWHUNH SDUWQHU LQ GH LVRODWLH LQGXVWULH 3URÂżWHHU YDQ RQ]H JURWH Know-How en onze technische voorsprong. En dat alles met de bekende MABI Service „alles van MABI uit“. Onze veeleisende klanten zijn de beste referenties. Dankzij onze producten en zijn zij altijd een stap vooruit. Vraag naar meer informatie, Uw MABI Team

Green technologie: • • •

Geen CO2 uitstoot Geen emissie Geen rookontwikkeling


Selection

Nieuw, fris en ‌‌‌ - met de bekende MABI kwaliteit ! Overtuig uzelf. Of u nu 2 Voor-machines in 1, een felsrand machine, een kappenstraat, een afkort machine met segmentschaar of een krachtige productie machine zoekt. Wij vervullen deze wensen graag. De vereisten in de Isolatie worden steeds hoger en daarom kunt u er bij ons op vertrouwen dat we steeds bovenaan staan met ontwikkelingen.

MABI AG Isoliermaschinen Werdstrasse 10 CH-5106 Veltheim / Schweiz Telefon: ++41 56 463 65 65 7HOHID[ Internet: www.mabi.ch E-Mail: info@mabi.ch Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Video on YouTube


Isolatie

Op locatie

Tankisolatie Vopak Vlaardingen door JP Isolatie

Logistieke krachtsinspanning Vopak Terminal Vlaardingen wil om energie te besparen, en daarmee de CO2-footprint, een aantal in gebruik zijnde tanks van isolatie voorzien. Momenteel loopt er een project met acht tanks. Een uitdagende klus voor JP Isolatie uit Maasdijk en projectleider Whitney Helbers die zowel kampt met de weerelementen als de zeer beperkte ruimte voor steigerbouw.

opak Vlaardingen telt in totaal 351 tanks met een totale opslagcapaciteit van 567,782 m3. Het grootste onafhankelijke tankopslagbedrijf ter wereld concentreert hier de Nederlandse opslag van met name eetbare oliën zoals soja-, palm- en zonnebloemolie. Vopak pakt als ondertekenaar van de Meerjarenafspraak Energieefficiëntie (MJA3) energiebesparing actief op. Zo initieerde het bedrijf recentelijk in Vlaardingen een pilotproject waarbij zonnecellen op folie op het dak van een tank zijn gemonteerd. Daarnaast plant de onderneming samen met partners de bouw van een zonnepark in Groningen. Energiecoördinator Khalid Saleh zegt:”De aandacht voor energie en energiebesparing wordt alleen maar groter en groter”. En in die strategie past sinds jaar en dag ook energiebesparing door afdoende isolatie van verwarmde tanks.

V

Uitdaging We treffen Whitney Helbers van JP Isolatie uit Maasdijk bij Vopak Vlaardingen op een van de winderige dagen die zo kenmerkend zijn voor maart. Helbers (32) zit vanaf haar achttiende in het isolatievak. In haar functie als commercieel manager van JP Isolatie was zij betrokken bij de verwerving van de isolatieopdracht voor acht tanks bij Vopak Vlaardingen. Toen het op de uitvoering aankwam wachtte haar een verrassing. “Jan Pronk wilde graag dat ik ook het project ging leiden om meer inzicht te krijgen in de isolatiepraktijk van grotere projecten. Het is een uitdaging die ik niet kon laten liggen”.

Whitney Helbers. “Complex project, maar we liggen op schema”.

24

isolatie

Magazine

Isover Voor tankisolatie is het van groot belang dat het isolatiesysteem voldoet aan alle procesvereisten op het gebied van vormvastheid, behoud van warmte of koude en veiligheid. Saint-Gobain Isover biedt een ruime keuze aan minerale wol materialen elk met een scala aan verschillende kwaliteiten en prestatieniveaus om aan specifieke milieu- en klantbehoeften te voldoen. Voor thermische en akoestische isolatie van tankwanden bij temperaturen tot 260°C, biedt de producent lichtgewicht rollen van glaswol kwaliteit, zoals de Isover Tech Crimped Roll 2.0. “Vopak heeft zijn eigen specificaties”, zo zegt projectleider Arjen van Leeuwen die de uitvoering van de

• MAART 2019


Het steigerwerk was op deze locatie echt passen en meten en vergde veel ontwerpkunst.

isolatie in samenwerking met energiecoördinator Khalid Saleh uitdoktert. Van Leeuwen: “Bij deze tanks willen we bewust een glaswolisolatie van 120 mm dik. In het verleden gebruikten we wel steenwolplaten, maar die zijn tot wel vier keer zwaarder dan het nu gekozen systeem. We zijn tot nu toe heel blij met die keuze al weet ik niet of het ook makkelijker is aan te brengen”. Whitney Helbers zegt hierover: “Het voordeel van de rollen is dat het veel handzamer te hanteren is. Er kan meer materiaal op een steiger, dus je kunt veel sneller bouwen. Hier zit ook een dampremmende laag op als extra bescherming. Als je alle mogelijke inwaterpunten maar dicht houdt, dan kan het best wel wat hebben. De overlappende folie met lijmlaag zorgt ervoor dat de dekens aan elkaar worden geplakt. Waar nodig wordt dat dan nog verder afgetapet en aangespannen met trekbanden. Maar omdat het project startte in december 2018 en de planning loopt tot april 2019 zijn we erg scherp op het weer”. 1,5 m De opdracht omvat twee tanks met een diameter van 13 m en een hoogte van 26,5 m en zes tanks met een diameter van 11,5 m en hoogte 22,5 m. De temperatuurrange van de tanks loopt van 10 tot 80 graden Celsius en is daarmee vrij standaard. Het isolatiewerk zelf dat echter allesbehalve en op deze locatie een logistieke krachtmeting. De acht tanks

isolatie

Magazine

De onderzijde met mangaten en manifolds is een klus voor de minder mooie dagen.

• MAART 2019

25


Isolatie

Op locatie moeten geheel worden voorzien van Isover Tech Crimped Roll 1.0 Alu 2. Deze 120 mm dikke glaswol deken heeft een lamdawaarde van 35 mW/m-k en wordt op rol geleverd van 4500x1200 mm. Voor het isolatiewerk moet de tankwand eerst worden voorzien van beugeltjes waar het plaatwerk op wordt gemonteerd. Daarna kan het isolatiewerk beginnen. Daarbij wordt gewerkt vanaf een steiger die rond de tank is gebouwd en een kraan. Helbers: “De tanks staan op sommige plekken heel dicht op elkaar, tot wel 1,5 m. Dat maakt hier het steigerwerk bijzonder complex, temeer om deze vrijdragend moet zijn, los van de tanks. Een grotere tank waar je rondjes omheen kunt rennen is wat dat betreft wat gemakkelijker te isoleren. Met kraan en steigers op deze krappe locatie hebben we samen met de opdrachtgever ook extra riggers en veiligheidsmensen ingehuurd om ervoor te zorgen dat alles netjes en veilig gaat. Het is gewoon zo dat op een nauwe werkruimte een grotere kans bestaat op onveilige situaties”. Windguru Los van de veeleisende steigerbouw kampt Helbers ook met de weerselementen. “We zitten hier op een windhoek. Dat betekent dat je van de beschikbare dagen misschien maar 20% van de tijd de kraan kunt inzetten. Ik heb nog nooit zo vaak op de app Windguru gekeken naar de weersverwachting”.

Als voorbereiding voor de isolatie worden eerst beugels gemonteerd voor de beplating.

Het isolatiemateriaal is op de steiger gezet om direct door te kunnen pakken

26

isolatie

Magazine

• MAART 2019


Het steigerwerk mocht de tanks niet raken.

Bij goed weer wordt de isolatieploeg opgeschaald om met inachtneming van alle strikte veiligheidsmaatregelen door te pakken en meters te maken. “Tot nu toe liggen we gelukkig nog op schema, mede door de ervaring van onze voorman die inmiddels misschien al zo’n honderd tanks heeft geïsoleerd”, aldus een trotse Helbers. Inmiddels zijn bij het ter perse gaan van dit nummer vier tanks geïsoleerd en beplaat. De onderzijde met mangaten en manifolds is een klus voor de minder mooie dagen. Het dak wordt alleen opgepakt bij goed weer. Helbers: “Je kunt dit werk beter in de lente en de zomer hebben, maar dat moet dan wel passen. In najaar en winter zijn we nog scherper op

isolatie

Magazine

voorkoming van vochtintreding. Je wilt tenslotte te allen tijde voorkomen dat er vocht achter de isolatie komt. Als er regen wordt voorspeld maken we ook alles weer dicht. We werken in dit werk echt van mooi weer naar mooi weer. De wanden zijn niet zo moeilijk en die gaan sneller dan ikzelf had ingeschat. De uitdaging zit hem in deze periode echt in het dak. Daar gaat ook de meeste tijd in zitten, maar we redden het. Het zal me niet gebeuren dat ik mijn eerste project niet goed, veilig en op tijd realiseer”.

• MAART 2019

27


www.tacke-lindemann.com

INDUSTRIE ISOLATIE

'SQTPIIX EERFSH ZSSV HI MRHYWXVMIPI MWSPEXMI Tacke + Lindemann is al meer dan 30 jaar succesvolle leverancier van metaal en isolatiebenodigheden voor Industrieisoleerders. Wij leveren aan onze klanten metaal van roestvrij staal tot platal. Bij ons krijgt u het metaal zowel in platen als in rollen. Ons systematisch opgebouwd sortiment omvat, uitgaande van metaal, alle noodzakelijke componenten voor de industriele isolatie, met uitzondering van wol. Alles komt van ons, beginnend bij metaal over het dichtband, de bevestigingen tot de noodzakelijke accu-schroevendraaiers met de passende bits.

7YGGIWZSP MRKI^IX [IVIPH[MNH Ons volledig sortiment voor de industrieisolatie wordt gebruikt in de bouw van krachtcentrales en in de chemischen Industrie. In Europa zijn wij toonaangevend met dit aanbod.

8EGOIŻ Ż0MRHIQERR &EYFIWGLPEK YRH 1IXEPPLERHIP +QF, 'S /+ %RHVʣ ;MRXIV ` [MRXIV$XEGOI PMRHIQERR HI ` Ż Ż Ż Ż Ż Ż 9[ GSRXEGXTIVWSSR


Isolatie

Regelgeving

Nieuwe klassenindeling luchtkanalen De eisen aan materialen en de dichtheid van luchtkanalen voor HVAC-systemen gaat veranderen als gevolg van de nieuwe ATC-klassen conform NEN EN 16798 deel 3. Dit verwacht de Nederlandse Vereniging van Luchtkanaalfabrikanten Luka. Veel fabrikanten werken toe naar duidelijke specificaties om zodoende een CEmarkering van luchtkanalen mogelijk te maken. e leden van de Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten (Luka) en hun toeleveranciers zijn bekend met veelgehoorde termen voor lichtdichtheid als Klasse A, B, C en zelfs D. Toch zal de sector voorzichtig moeten gaan wennen aan de nieuwe namen voor de alom bekende klassen die verdeeld zijn in ATC 1 tot en met ATC 6 (zie tabel 1). ATC is de afkorting van Air Tightness Class. Er ontstaan in het nieuwe systeem zes klassen in plaats van de vier uit het oude systeem. Aangezien er tussen de klassen telkens een factor drie aan verbetering van de leklucht zit, was de sector voorheen kunstmatig al gewend aan de term 3A, welke overeenkomt met de nieuwe ATC 6. Een betere klasse dan D werd nog niet gehanteerd. Die is nu toch gevonden in klasse ATC 1. Wederom factor 3 beter dan klasse ATC 2 (het huidige D).

D

A slechter dan D De oplettende lezer ziet nu ook dat in het oude systeem A slechter was dan D, wat een klein beetje indruist tegen het basisprincipe dat klasse A normaliter beter is dan B, C of D. In de nieuwe ATC-classificering is 6 de slechtste en presenteren we bij klasse 1 als beste jongetje van de klas. Gelukkig blijven de grenswaarden voor leklucht (f max in m³/hm²) gelijk en is de

Dichtheidsklassen uit (NEN) EN 16798 deel 3 Dichtheidsklasse Nieuw Oud ATC 6 ATC 5 A ATC 4 B ATC 3 C ATC 2 D ATC 1

Grenswaarde leklucht (f max) (in m3/hm2) 0,0675 . pt 0,65 . 10-3 0,027 . pt 0,65 . 10-3 0,009 . pt 0,65 . 10-3 0,003 . pt 0,65 . 10-3 0,001 . pt 0,65 . 10-3 0,00033 . pt 0,65 . 10-3

tabel 1 op 1 te vertalen. Voor de Luka-leden betekent dit dat de gehele luchttransportweg, inclusief de gemonteerde appendages, in plaats van klasse C in de nabije toekomst vertaald kunnen worden naar ATC 3. De aloude klassen A t/m D zullen niet direct verdwijnen omdat de onderliggende normen als NEN EN 1507, 122237, 1751 en 15727 nog niet ‘vertaald’ zijn naar de nieuwe klasse-indeling. De Commissie Milieu en Techniek (CMT) zal de Luka-leden informeren als de nieuwe klasseindeling officieel van kracht wordt. Op Europees niveau iets roepen over de luchtdichtheid van kanaalsystemen maakt onder luchtkanaalfabrikanten los te werken aan een CE-markering op basis van duidelijk omschreven kenmerken. Dat in de nabije toekomst luchtkanalen een CE-markering zullen krijgen, is in opdracht van de Europese Commissie reeds vastgelegd.

Fabrikanten van luchtkanalen maken zich hard voor CE-markering. FOTO: SHUTTERSTOCK.

isolatie

Magazine

• MAART 2019

29


Isolatie

CUI

Armacell bindt de strijd aan met CUI C Het Duitse corrosie-instituut InnCoa te Neustadt/ Donau heeft vijf isolatiesystemen onderzocht

op hun vermogen om corrosie onder de isolatie

te beperken. De resultaten bevestigen opnieuw de zeer goede ervaringen met de elastomere isolatiematerialen van Armacell.

orrosie kost de wereldeconomie jaarlijks ongeveer 3,4% van het mondiale bruto binnenlands product. Dat zijn 2,5 miljard Amerikaanse dollars. Rond 40% van de internationale staalproductie is bestemd voor de vervanging van door corrosie beschadigde componenten. Alleen al in Duitsland vernielt corrosie elk jaar techniek en infrastructuur met een waarde van 75 miljard euro. Niet alleen de olie- en gasindustrie lijden hieronder, maar ook in de chemische, farmaceutische en levensmiddelenindustrie ontstaat jaarlijks schade. Een bijzonder verraderlijke aantasting die bij onvoldoende inspectie en onderhoud pas opvalt als er uitgebreide schade is ontstaan is corrosie onder isolatie (CUI). Isolatie alleen kan componenten van installaties niet beschermen tegen corrosie, echter een geschikt isolatiesysteem kan de bescherming tegen corrosie effectief ondersteunen. Materiaalkeuze is daarbij bepalend of isolatie het risico van condensatie en corrosie beperkt, dan wel corrosieve processen versterkt.

Schade door corrosie onder de isolatie kost de wereldeconomie jaarlijks miljarden euro’s. FOTO: SHUTTERSTOCK

30

isolatie

Magazine

• MAART 2019


RP Het op corrosietesten gespecialiseerde instituut InnCoa in Neustadt/Donau onderzocht in welke mate verschillende isolatiesystemen het risico van corrosie kunnen verminderen. Leidingisolatiesystemen van flexibele elastomeerschuimen (FEF) en isolatiesystemen van glaswol, polyurethaan en steenwol zijn gedurende 65 dagen blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid bij een hoge omgevingstemperatuur. Doordat installaties bij wisselende temperaturen een bijzonder hoog risico van corrosie hebben, werd het water in een cyclus van 24 uur afwisselend tussen 5°C en 80°C door het netwerk gevoerd. Na beëindiging van de test werden de isolatiematerialen verwijderd en de oppervlakken van de geteste installatie geïnspecteerd en volgens DIN EN ISO 10289 geclassificeerd. De geschiktheid als bescherming tegen corrosie werd met de beschermingsgraad RP op een schaal van 0 tot 10 beoordeeld. Een RP van 10 betekent dat 0% van het oppervlak corrosie of andere defecten toont (beste cijfer). Beschermingsgraden tegen corrosie De beste score bereikten de twee FEF-isolatiesystemen in de test. Het elastomeerschuim dat over het complete oppervlak was verlijmd, behaalde zelfs het beste cijfer: RP 10. Over het gehele oppervlak van de leiding was geen enkel teken van corrosie te vinden. De verlijming over het complete oppervlak verhoogde de op zich al hoge bescherming tegen van corrosie van FEF nog verder. Het isolatiesysteem van glaswol behaalde een beschermingsgraad van RP 4 tot 5 en het polyurethaan systeem scoorde RP 5. Bij steenwol werd de hoogste schade door corrosie zichtbaar. Het aangetaste oppervlak besloeg 5 tot 10% van het totale oppervlak van de leiding, hetgeen resulteerde in beschermingsgraad RP 3.

Het risico van corrosieschade onder het isolatiemateriaal is onderwerp van een actuele informatiecampagne met whitepapers, video’s, infografieken en een special op de website van Armacell.

isolatie

Magazine

De test levert bewijs dat flexibele elastomeer schuimen met gesloten celstructuur – die een geïntegreerd dampscherm bezitten – het risico van corrosie kunnen beperken.

De test levert bewijs dat flexibele elastomeer schuimen met gesloten celstructuur – die een geïntegreerd dampscherm bezitten – het risico van corrosie kunnen beperken. De resultaten van de CUI-test onderstrepen de goede ervaringen met Armaflex-isolatiesystemen die volgens specificatie van de producent aangebracht ook na tientallen jaren na installatie geen spoor van corrosie laten zien. Naast de correcte berekening van de isolatiedikte en het gebruik van compatibele systeemtoebehoren is professionele verwerking volgens de instructies van de producent doorslaggevend voor langdurig correct functioneren van het isolatiesysteem. Als uitvinder van flexibele isolatiematerialen voor de isolatie van installaties en als marktleider op het gebied van technische schuimen, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen met duurzame waarde voor zijn klanten. Met 3.000 medewerkers en 26 productievestigingen in 16 landen is de onderneming in de twee bedrijfstakken Advanced Insulation en Engineered Foams actief. Ze behaalde in 2017 een omzet van 603 miljoen euro en een gecorrigeerde EBITDA van 102 miljoen euro. Armacell concentreert zich op de vervaardiging van isolatiematerialen voor de isolatie van installaties, hoogwaardige schuimen voor de hightech en lichtgewicht bouw, alsook de allernieuwste aerogel matten technologie.

• MAART 2019

31


Isolatie

Bedrijf

65 jaar Econtras/Isolatiebedrijf C.J. van Waas

‘Als het moeilijk wordt, weet men ons te vinden’ Dit jaar viert Econtras/Isolatiebedrijf C.J. van Waas het 65-jarig bestaan. Tijd om uitgebreid bij het verleden stil te staan heeft directeur/eigenaar Paul Roodenburg nauwelijks, want de specialist in diverse soorten isolatiematrassen is bezig met een aantal spannende ontwikkelingen.

Econtras/Isolatiebedrijf C.J. van Waas is specialist in isolatiematrassen in het bereik van 120 tot 1.600 graden Celsius.

32

isolatie

Magazine

latte matten met haakjes, daarmee begon C. J. (Kees) van Waas in 1953 vanuit de Nederlandse Asbestmatrassenfabriek in Rotterdam zijn eigen onderneming. Het isolatiebedrijf richtte zich voornamelijk op scheepsisolatie, een activiteit die niet alleen vlak naast de deur lag, maar waarin afneembare isolatiematrassen ook een grote vlucht begonnen te nemen. Van Waas was een van de eerste bedrijven die dat metier tot in de perfectie onder de knie kreeg. Het opmeten en werken met naaimachines was Kees van Waas niet vreemd, zijn vader was schoenmaker. De firma groeide uit tot een begrip in de isolatiewereld. “Dat is ook de reden dat we die naam nog steeds met trots voeren, al is daar de merknaam van de lijn afneembare matrassen Econtras later aan toegevoegd”, zegt huidige eigenaar Paul Roodenburg. Hij nam de onderneming samen met zijn zwagers Peter en Fred Simons in 1996 over van zijn schoonvader Bob Simons. En hoewel hij inmiddels enig eigenaar is, blijft Econtras/Van Waas nog steeds een echt familiebedrijf. Terwijl Roodenburg voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor acquisitie, runt vrouw Jenny ‘de backoffice’ en het atelier en zit schoonzus Henny op de calculatie. En ook Roodenburg’s zus komt bijspringen, want de onderneming heeft het onverminderd druk. Nog immer is scheepvaart een belangrijk afzetgebied waar circa 20% van de in Barendrecht vervaardigde maatwerkoplossing afzet vindt. Roodenburg: “Maar de industrie/OEM en de utiliteit vormen inmiddels het belangrijkste afzetgebied”.

P

JetBlack Sinds 1996 verzorgt de onderneming het hele isolatieproces, van inmeten tot fabricage en ook montage. Met zijn achtergrond in de meet- en regeltechniek heeft Roodenburg echter gaandeweg ingezet op modernisering en waar mogelijk automatisering. Daarbij is een indrukwekkend gamma aan maatwerkproducten opgebouwd met speciale producten in het temperatuurbereik van 120 graden Celsius voor ventilatiesystemen tot 1.600 graden Celsius voor ovens, turbines en reactorvaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een veelvoud aan oppervlaktematerialen en vullingen. Econtras is de lijn met standaard isolatiematrassen. Matrassen voor geluidisolatie zijn ondergebracht in de productlijn Noretex, terwijl JetBlack de producten op gebied

• MAART 2019


van passive fire protection 90 en 120 minuten omvat conform ISO 22899-1. De onderneming in Barendrecht is een van de weinige ondernemingen die producten ter voorkoming van jetfires levert. Ook levert de onderneming matrassen voor cryogene isolatie. Handwerk “Er is een groot scala aan materialen en toepassingen bijgekomen”, zegt Roodenburg. “Isolatiematrassen zijn een onlosmakelijk deel van technische isolatie geworden. De levensduur van een matras bij normaal gebruik kan ook lang zijn. Recentelijk zijn we in de utiliteit matrassen van zo’n veertig jaar oud tegengekomen”. De groei in matrasgebruik heeft behalve een technische achtergrond volgens Roodenburg ook te maken met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het nijpende gebrek aan vakkrachten in de isolatiesector. “En natuurlijk met de snelheid van montage. Of je iets in het plaatwerk zet, of je legt er een matras omheen, dat scheelt aanzienlijk in de montagetijd in het werk”. Roodenburg verduidelijkt wel dat het vervaardigen van isolatiematrassen handwerk is en blijft. “Dat betekent dat ook wij tijd nodig hebben om na opmeten een en ander te produceren. Standaard bestaat niet en elk matras moet eigenlijk vanaf niets worden gefabriceerd”. FITS Het groeiende gebrek aan geschoolde vakkrachten is ook een onderwerp waar Econtras/Van Waas zelf tegenaan loopt. “Net als de isolatiesector hebben we gespecialiseerde vakkrachten nodig. Dat wordt steeds moeilijker en we zien de grenzen van de groei in zicht komen”. Dat is de reden dat de onderneming inmiddels een meerderheidsparticipatie heeft in een productielocatie in Sarajevo waar vijftien vakmensen bij Flexible Industrial Technical Solutions (FITS) in de productie hun bijdrage leveren aan de groeiende vraag voor Econtras maatwerk. “Op die manier is de productiecapaciteit voor de nabije toekomst veilig gesteld”. De marktbenadering van Econtras/Van Waas is succesvol. “In tegenstelling tot andere matrasproducenten werken we nooit rechtstreeks met de opdrachtgever, maar altijd via isolatiebedrijven. In onze filosofie heb je elkaar nodig”. Wel is Roodenburg voorstander van een betere samenwerking in de isolatiebranche. “Feitelijk zitten we in een ingewikkelde tak van sport. Met het personeelstekort moet je elkaar niet de loef willen afsteken, maar kun je beter samenwerken. De opdrachtgever wil niet altijd per se voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, maar wel worden ontzorgd”.

Paul Roodenburg. “Altijd is samenwerking met het isolatiebedrijf”.

EIA Ontzorgen en het toevoegen van waarde aan producten en systemen is op dit moment een groot speerpunt van de onderneming. “Engineering, maar ook energiebesparing worden steeds belangrijker thema’s, zowel bij onze klanten als hun opdrachtgevers. We hebben als Econtras/Van

Waas al energiebesparingsprogramma’s in huis waarmee we berekeningen kunnen uitvoeren. We willen nu er een speciale code is bij de Energie Investerings Aftrek (EIA) voor isolatiemaatregelen ook die dienst gaan aanbieden. Er is op dat terrein veel kennis en advies nodig”.

isolatie

Magazine

Het naaiatelier in Barendrecht heeft versterking gekregen van dochteronderneming FITS in Sarajevo.

• MAART 2019

33


Isolatie

Bedrijf

Glasvezel tegen CUI Matrassen met tracing erin doet de onderneming al wat langer. Momenteel is Roodenburg in een project gestapt met TNO waarbij met glasvezel en sensoren een leiding over de volledige lengte kan worden gemonitord op temperatuur, gasvorming en vocht. “Corrosie onder isolatie is een groot probleem dat met puntmetingen niet altijd op tijd wordt ondervangen. Een glasvezelsysteem kan dat over de volle lengte wel waarbij je een historie kunt opbouwen zonder elke keer isolatiewerk te verwijderen. Installatie-eigenaren willen de onderhoudskosten naar beneden brengen en dit zou een van de mogelijkheden kunnen zijn dat te realiseren”. Speciaaltjes Onder invloed van de omschakeling naar andere brandstoffen is cryogene scheepsisolatie van LNG-tankers momenteel een belangrijke tak van sport voor Econtras/Van Waas. “Zo groeien we naast het reguliere matras in de utiliteit, steeds meer toe naar speciaaltjes. Je ziet ook dat veel matrasproducenten zich beperken tot de standaard. Als het moeilijk wordt, weet men ons inmiddels gelukkig snel te vinden”. Paul Roodenburg is inmiddels 63 “maar ik denk nog niet aan stoppen want ik vind het werk nog veel te leuk”. Dochter Joyce en zoon Tim hebben inmiddels meegedraaid in het bedrijf, maar nog niet definitief de keuze gemaakt of hun verdere loopbaan zich in de isolatiesector zal afspelen. “Werken met je ouders is ook niet iets dat je als jongere in eerste instantie nastreeft. We werken ook continu door. Mijn vrouw is bedrijfsleider en ik zeg altijd dat bij ons het werk pas stopt als we slapen. Maar het

‘Deze moet worden nagemaakt’. Bedrijfsleider Jenny Roodenburg bekijkt de uitvoering van een te vervangen matras.

kan wellicht dat de kinderen hier toch nog terecht komen”, zegt Roodenburg hoopvol. En wanneer wordt er stil gestaan bij het 65-jarig jubileum van de onderneming? “Ik denk dat we later dit jaar voor het bedrijf een feesttent of zoiets neerzetten en het met personeel en relaties gezellig gaan maken. Dat hebben we inmiddels wel verdiend”.

De computergestuurde snijtafel genereert de stukken voor het atelier.

34

isolatie

Magazine

• MAART 2019


Isolatie

Techniek

RFID ondersteunt onderhoudsprocessen Veiligheid is van het grootste belang bij het transport van potentieel gevaarlijke stoffen in chemie en de procesindustrie. Om de veiligheid continu te garanderen zijn regelmatige inspectie en onderhoud van de leidingen verplicht door de wetgeving. RFID-handhelds maken het mogelijk om onderhoudsprocessen efficiënt uit te voeren en te documenteren adio-frequency identification (identificatie met radiogolven, RFID) is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags die op of in objecten zitten. De RFID-handhelds van Pepperl+Fuchs en ecom die gekoppeld zijn aan de specifieke software van Neoception zorgen voor gemakkelijk en efficiënt onderhoud, zelfs in gevaarlijke gebieden. Elke leiding is duidelijk herkenbaar via een UHF RFID-tag die informatie bevat over apparaatnummer, datum en tijd van de test, leidinglengte en -diameter, geleidbaarheid, testdruk en de datum van de volgende inspectie. De auditor

R

wordt stap voor stap door de onderhoudsprocedure geleid. De automatische identificatie en software elimineren vrijwel alle fouten. De resultaten van de test worden overgedragen naar een back-end systeem en dienen als documentatie en bewijs van de uitgevoerde tests. Bij het ontwerpen van de gebruikersinterfaces werd ervoor gezorgd dat de toestellen ergonomisch en bedienbaar zijn met handschoenen. Extra functies Bijkomende functies dragen bij om de werkprocessen nog beter te ondersteunen. Een lokalisatiefunctie die de sterkte van het responssignaal van de tag meet, helpt om de zoektijd naar een testobject aanzienlijk te verkorten. Naast RFID kunnen ook alle optische 1-D- en 2D-codes via de geïntegreerde uitlezing worden gelezen. Als pionier op het gebied van de elektrische explosiebeveiliging, zowel als toonaangevende innovator van zeer efficiënte sensoren heeft Pepperl+Fuchs tot een koploper op het terrein van de automatiseringstechnologie gemaakt. De onderneming in Den Bosch is specialist in het met geavanceerde technologie en uitgebreide diensten optimaliseren van bedrijfsprocessen en -toepassingen.

De RFID-handhelds vergemakkelijken het onderhoud aan installaties. FOTO’S: PEPPERL+FUCHS.

isolatie

Magazine

• MAART 2019

35


Isolatie

Ommanteling

Eerste Corrosol-specialisten bij Van Staveren Omdat de onderneming alleen gecertificeerd wil werken en de vaste leverancier zijn certificaat voor glasvezelversterkt uv-uithardend

naar een alternatief, want we moesten snel schakelen. Gelukkig kwam ik al snel in aanraking met GRP-specialist Marco van Dijk van Corrotech Construction Chemicals in Dubai. Ik heb direct contact opgenomen”.

polyestersysteem GRP had laten verlopen, week Isolatiebedrijf C. J. van Staveren te Hoogvliet voor een cryogene klus uit naar een nieuwe leverancier. Een cursus van producent Corrotech Construction Chemicals uit Dubai met een theorie en praktijkgedeelte maakte de vier Van Staveren monteurs specialist in de montage van Corrosol. Zij zijn de eerste in Nederland.

irecteur Coen van Staveren was niet blij. Had zijn bedrijf Isolatiebedrijf C.J. van Staveren in Hoogvliet een mooie opdracht gescoord voor de isolatie van domes op een LNG tanker in de Rotterdamse haven, bleek de GRP-leverancier zijn certificaat te hebben laten verlopen. Ook de aankondiging dat dat voorlopig zo zou blijven, stemde niet vrolijk. “Wij werken alleen met gecertificeerde producten. Ik ben dus gaan kijken

D

Van Dijk werkt over de hele wereld als technical support manager Corrosol, het GRP-PE55 materiaal van Corrotech Construction Chemicals dat de onderneming sinds 2007 in Dubai fabriceert. Zelf heeft hij 23 jaar ervaring met uvuithardend GRP, dat staat voor glassfiber reinforced polyester. In de internationale markt voor technische isolatie neemt de belangstelling toe voor dit bijzondere ommantelingssysteem. Reden waarom Van Dijk over de hele wereld praktijkcursussen geeft over de toepassing van dit product. De week voor zijn komst naar Hoogvliet was hij in Rusland. Als hij klaar is in Hoogvliet, wacht zijn volgende klus in India. Thuisbasis Dubai ziet hij dan ook grote delen van de maand niet. Flexibel GRP is een specifiek en speciaal isolatieproductie. Met name waar uitdagende omstandigheden de grenzen van conventionele alternatieven opzoeken, geeft een

De monteurs Joey van Staveren, Peter Busker , Marcel Kemp en Dennis Romunde krijgen na het theoriegedeelte een praktijkopdracht. Marco van Dijk (r) van Corrotech geeft tips and tricks. Coen van Staveren en CINI/NCTI-directeur Paul de Koning kijken op de achtergrond toe.

36

isolatie

Magazine

• MAART 2019


glasvezelversterkt uv-uithardend polyestersysteem interessante mogelijkheden. Te denken valt aan tropische omstandigheden met een hoge vochtigheidsgraad, zware offshore-condities, scheepsbouw en petrochemie, of aan toepassingen in onder meer de voedingsmiddelenindustrie waar krachtige hogedrukspuiten geen vat mogen krijgen op isolatie. In sommige omstandigheden, niet alleen in de export, speelt ook de systeemintegriteit een rol: tijdens en na de projectuitvoering is het materiaal niet diefstalgevoelig. De belangrijkste aspecten zijn echter de volledige waterdichtheid en de zeer hoge mechanische sterkte en de – voor de getrainde vakman – uiterst flexibele applicatiemogelijkheden. Een toepassingsgebied dat de voordelen van GRP uitbuit, is de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Daar is hygiëne topprioriteit en is intensieve industriële reiniging een belangrijk onderdeel van de productieroutine. Isolatie mag geen vuil, vocht of microbiologische verontreinigingen opnemen. De naadloze polyestermantel vormt de daarvoor noodzakelijke waterdichte en mechanisch robuuste bescherming. Zoals gezegd past Van Staveren het toe op een LNG-tanker.

Het materiaal is bijzonder flexibel te verwerken, ook op lastige projectlocaties. Na uv-uitharding is het blijvend waterdicht en mechanisch sterk.

Zon “Uitwijken naar een nieuwe leverancier en een nieuw product betekent wel dat je het nieuwe materiaal eerst een beetje in de vingers wilt krijgen”, aldus Van Staveren. Marco van Dijk reisde van Dubai naar Hoogvliet om de monteurs van Van Staveren de fijne kneepjes van GRP-isolatie bij te brengen. Marco van Dijk zegt: “Feitelijk is Corrosol gemakkelijk te verwerken, als je maar een aantal voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Het materiaal is uv-uithardend. Is het eenmaal uitgehard dan kun je het niet verder be- en verwerken. De crux zit hem dus in snel, goed en schoon werken. Buiten in de zon betekent dat dus in de juiste volgorde met niet al te grote stukken materiaal”. Zowel in de voedingsmiddelensector als in andere industriële domeinen – bijvoorbeeld tankbouw – heeft GRP zich in combinatie met steenwolisolatie bewezen als duurzame oplossing in uiteenlopende omstandigheden. Illustratief is isolatie van meertemperatuur-systemen, waarop de thermodynamische eigenschappen van isolatie én mantel afgestemd moeten zijn. Het object moet immers ondanks temperatuurwisselingen optimaal beschermd blijven tegen binnendringend vocht. Bij modificaties, lokale inspecties of installatiereparaties is het nieuwe mantelgedeelte gemakkelijk na te isoleren. Het nieuwe GRP-oppervlak vormt dan een naadloos geheel met de bestaande delen. Verwerking Af fabriek wordt Corrosol gebruiksklaar geleverd in de vorm van een uiterst flexibele ‘mat’, aan weerszijden voorzien van beschermfolie. Het laat zich gemakkelijk in elke gewenste vorm op maat snijden en – tot zeker mate – vervormen. Bij buitentoepassing is zal het materiaal onder invloed van daglicht uitharden, binnen wordt hiervoor een uv-lamp gebruikt.

isolatie

Magazine

Twee speciaal gemaakte dummies vormden de praktijkopdracht.

Verder zijn rolmaat en mes de belangrijkste gereedschappen. Het op maat gesneden materiaal kan rechtstreeks worden aangebracht op alu-gecacheerde steenwolisolatie. De verschillende delen overlappen elkaar met minimaal drie centimeter. Bij het aanbrengen verwijdert men de onderfolie. De transparantie folie die de bovenkant van GRP beschermt, laat zich na uitharding makkelijk verwijderen. Aansluitingen van bijvoorbeeld appendages laten zich gemakkelijk met ter plekke gesneden vormstukken afwerken en vormen uiteindelijk één geheel met de aansluitende delen. De monteurs van van Staveren zijn inmiddels aan de slag gegaan op het LNG-schip en het isolatiewerk vordert naar verluidt ‘als een zonnetje’.

• MAART 2019

37


Leren is bijblijven De afwerking van isolatiemateriaal komt in NCTIcursussen en -trainingen van kennisinstituut voor technische isolatie NCTI ruimschoots aan bod. Ook in de digitale training. Hoewel in de praktijk vaak de nadruk op de metalen afwerking ligt, wordt in het lesmateriaal stilgestaan bij alle materialen. e afwerking van isolatiesystemen heeft verschillende doelen. De belangrijkste is misschien wel het voorkomen van inwatering. Sinds haar bestaan is CINI ambitieus in het vinden van oplossingen om dit te bereiken. De reden is dat inwatering leidt tot energieverlies en op den duur tot corrosie onder isolatie en uiteindelijk lekkage. De redenen voor afwerking van isolatiemateriaal op een rijtje: • Bescherming van isolatiemateriaal tegen de omgeving (UVlicht, wind en neerslag); • Bescherming tegen dierlijke belagers (insecten, knaagdieren en vogels); • Bescherming tegen mechanische beschadiging (tijdens in bedrijf en werkzaamheden); • Verlenging van de levensduur van het isolatiemateriaal. In het algemeen leidt de afwerking van isolatiemateriaal tot een langere levensduur. Het isolatiesysteem is dan langdurig fit-for-purpose, mits natuurlijk gedurende de levensduur voldoende onderhoud wordt gepleegd. Afwerkmaterialen zijn alleen bedoeld om het isolatiemateriaal te beschermen. Er is geen isolerend effect van te verwachten. Zo heeft ook de emissiviteit, die per materiaal verschilt nagenoeg geen invloed op de isolerende werking van een warm isolatiesysteem. Bij koude isolatiesystemen ligt dat anders; daar heeft de emissiviteit van de afwerking wel degelijk invloed op de isolatiedikteberekening.

D

Materialen Er zijn verschillende soorten afwerkmateriaal op een isolatiesysteem mogelijk. Meerdere afwerkmaterialen en constructies zijn bovendien geschikt om het binnendringen van vocht tegen te gaan. Bij warme isolatie, als de procestemperatuur hoger is dan de omgevingstemperatuur, wordt de afwerking direct op het isolatiemateriaal aangebracht. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld als condens aan de binnenkant van de metalen afwerking kan ontstaan, wordt een luchtspouw toegepast. Bij koude isolatie wordt de afwerking op de dampremmende laag aangebracht. Voor de bescherming hiervan wordt steeds vaker een spouw/beschermlaag als afstandhouder toegepast. In het CINI Handboek wordt

38

isolatie

Magazine

omschreven hoe deze spouw kan worden aangebracht en welke materialen hiervoor in aanmerking komen. Aluminium plaat is het meest voorkomende afwerkingsmateriaal. Gealuminiseerde staalplaat en roestvaststaal worden toegepast als hogere eisen worden gesteld aan de afwerking. Bijvoorbeeld bij brandgevaarlijke situaties en in corrosieve omgevingen. De omvang van het te isoleren object is bepalend voor de dikte van de metaalplaat. Bij warme isolatiesystemen wordt de metaalplaat gemonteerd met parkers (zelftappers), bij koude isolatiesystemen met stalen banden. Ook plastische materialen kunnen bij isolatie worden toegepast. Deze zijn mastics die niet vormvast zijn. Bij het aanbrengen volgt mastic de vorm van het onderliggende isolatiemateriaal. Mastic wordt in meerdere lagen als een emulsie aangebracht en met een glasvezeldoek als wapening versterkt. Glasvezel versterkte polyester (GRP) wordt aangebracht als het plastisch is en hardt uit onder invloed van UV-licht. Eenmaal uitgehard kan de vorm van GRP niet meer worden aangepast. GRP is geschikt om bijvoorbeeld de kop van een verticaal vat af te werken, omdat het materiaal de gewenste vorm eenvoudig kan aannemen en waterdicht is. Hierdoor kan van bovenaf geen water binnendringen in de isolatie. Een ander type afwerkmateriaal zijn de kunststof folies van bijvoorbeeld vinyl of pvc die van zichzelf sterk genoeg zijn om het isolatiemateriaal af te werken. Verbindingsnaden worden verlijmd of met een tape van hetzelfde materiaal, voorzien van een lijmlaag, afgeplakt. Maatregelen tegen inwatering Een praktische beplatingsoplossing die inwatering voorkomt, is het ingewerkte T-stuk (zowel verticaal als horizontaal). Sinds oktober 2017 is dit ook een minimale eis volgens de CINI-standaard. Bij de verticale aansluiting (zie schets en foto op deze pagina) wordt de bovenzijde ingewerkt, terwijl de onderzijde tegen de verticale beplating aan wordt gezet. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook. Het is niet altijd mogelijk om de afwerking zodanig te ontwerpen en uit te voeren dat inwatering onmogelijk is. In deze uitzonderingsgevallen dient kit te worden toegepast om de aansluiting af te dichten. Helaas wordt ongeschikt plaatmateriaal soms teruggeplaatst en met veel kit afgesmeerd. Daar waar kit wordt toegepast is een onderhoudsregime noodzakelijk met periodieke inspecties en

• MAART 2019


vernieuwing van kit-afwerking. Op locaties van onder andere NAM en Shin Etsu zijn de ervaringen hiermee zeer positief. Als goede oplossing kan een deksel of plaat onder een helling worden geplaatst. Hiermee wordt bereikt dat de afwerking niet aan alle buitenomstandigheden wordt blootgesteld. Voorbeelden hiervan in het veld zijn de (metalen) regenranden boven een doorvoer of aansluiting van een tank of kolom.

Inspecteurstraining, terugblik

Afwerking in de utiliteit Isolatiesystemen in gebouwen zijn bedoeld voor verwarming, koeling en ventilatie. Het isolatiemateriaal wordt voorzien van een afwerklaag indien de kans op (mechanische) beschadiging groot is. Vaak wordt isolatiemateriaal afgewerkt met een (glasvezelversterkte) aluminiumfolie of pvc-folie. Voor buitentoepassingen geeft CINI de volgende minimumeisen voor aluminiumbeplating: • 0,6 mm voor leidingen incl. isolatie met een doorsnede t/m Ø; • 0,8 mm voor leidingen en luchtkanalen van Ø 140 t/m Ø 300; • 1,0 mm voor grotere diameters (> Ø 300) en rechthoekige luchtkanalen. Aluminium plaatafwerking van rechthoekige exterieure luchtkanalen dient voldoende stevig te zijn om zware windbelasting te kunnen verdragen. Het aanbrengen van CINI 4.1.12 cross-breakings of rillen is daarom noodzakelijk. Om inwatering WARMTE ISOLATIE - Isolatie-/ Afwerkingsdetails voor leidingen 2017-01-01 te voorkomen wordt de bovenzijde van de aluminium plaat inblad 1 van Diverse T- stukken V-vorm gezet. Hierdoor loopt het water altijd buitenlangs het kanaal weg. Bochten in rechthoekige luchtkanalen worden in segmenten uitgevoerd om verzwakking van de aluminium plaat te voorkomen. Leidingen in een gebouw die beschadigd kunnen raken, dienen extra te worden afgewerkt. Dat kan met hard pvcfolie of met aluminium plaatwerk. Hard pvc-folie wordt met een overlap van 30 mm op maat gesneden. Bevestiging vindt plaats door drukknoppen (7 stuks/meter) of door verlijming. De langsen dwarsnaden moeten strak aansluiten. Gebruik van tape om naden af te werken moet worden beperkt.

Dinsdag 19 februari 2019 hebben vijf isolatiespecialisten het felbegeerde internationale CINI-inspecteurscertificaat behaald. Zij overtuigden de toetsingscommissie met een eigen geschreven rapport over twee praktijksituaties en de presentatie van een veldinspectie en een toets van hun isolatiekennis en hun vaardigheden als inspecteur. NCTI is in mei 2015 gestart met deze training in aansluiting op de tweedaagse cursus (level 2). Het aantal inspecteurs is nu vijftig. Er zitten veel voordelen aan de inzet van een ‘certified CINI Insulation Inspector’. De inspecteur is accuraat, beargumenteert en licht toe en refereert naar relevante documenten. Hij bewaakt de uitvoering en het resultaat. Dit leidt tot duidelijkheid en kwaliteit.

1

Geslaagde kandidaten en de toetsingscommissie. V.l.n.r. Martin Witter, Frans Popma, William van Dijk, Martin Dekker, Ronald Heemskerk, Peter Verkade, Orando Keerveld en Elis Osmic.

Een ingewerkt T-stuk, schets en foto.

isolatie

Magazine

• MAART 2019

39


VCA is basisbagage ADVERTENTIE

SPECIALISTENHOEK Isolatie-innovatie

Geen VCA-certificaat? Dan zet je geen stap op het prolingen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe for knowledge, built by people 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+ inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+ ject. Zo eenvoudig is dat. In 1989 is in de petrochemie – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name het initiatief genomen tot een gecertificeerd veiligpetrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligheidssysteem. Na een test- en ontwikkelingsperiode is Een vaktechnische vraag? Even een mailtje naar de heidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR het systeem sinds 1994 met de VCA-certificatie en – 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR redactie van Isolatie Magazine en de specialist antgrote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 checklist breed en landelijk ingevoerd. Vrijwel alle woordt. In deze aflevering de vraag; heeft .RNHUPDFKLQH de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, .RNHUPDFKLQH industriĂŤle het VCA-systeem 6FKDUHQ Hoe het opdrachtgevers best om te gaanhanteren met elastomeer-isolatie in met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedrags 6FKDUHQ =HWEDQNHQ strikt. Voor buitenwereld, isolatiebedrijven is licht, VCA-certificatie =HWEDQNHQ de barre waar lucht, waterbasisen verbeteringsprogramma’s &RPELQDWLHPDFKLQHV ingevoerd en maakt de Laatste &RPELQDWLHPDFKLQHV De tweede van Femme Tech Magazine is ververmelden) sla er je baas mee om de oren. bagage. +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV 6\VWHP ,QNO VWXIHQO $QWULHE soms zelfs editie mensen vrij spel hebben. BURJ DUBAI: Minuut Risicoen Analyse (LMRA) deel3DWHQWLHUWHV 6\VWHP uit van de,QNO VWXIHQO $QWULHE checklist. De +RHNHQEXLJHUV BURJ DUBAI: :DOVHQ schenen. Femme Tech is het jaarlijkse lifestyle-blad van Dan kun je snel in pas :DOVHQ gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds 9RRUPDFKLQHV 9RRUPDFKLQHV Techniek Talent over vrouwen en techniek. sende vakkleding aanHeating demeer, cables Voor van elastomeerisolatie in afkorting extraVeel kriti 3RQVPDFKLQHV 2008 geen VCA-criterium maar ondergebracht in VCA staattoepassing voor VGMNu Checklist Aannemers. De 3RQVPDFKLQHV $IZLNNHOV\VWHPHQ waarin verwerkt Insulphen. aandacht natuurlijk voor die het maken in slag,systeem en schakelt je chef melding, verbeter-inspan $IZLNNHOV\VWHPHQ sche omstandigheden, is vrouwen het Arma-Chek-programma waarin verwerkt Insulphen. een van registratie, VCA wordt vaak verklaard als Veiligheids-checklist 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV met zusterbedrijven inBelgiĂŤ, BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV meto.a. o.a.meer zusterbedrijven Duitsland, Engeland, de techniek, over feiten en weetjes en achtergronden. wellicht vrouweontwikkeld. Dit geslotencellige materiaal met 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ ning/actieplan. In de praktijkinbetekent dit een scherper Aannemers. VGM omvat evenzeer ‘Gezondheid’ enhoge 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ ,QNO 6FKZHLIE JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ Frankrijk, Ierland, Nederland Polen. Productie en Connection technology .RNHU DINRUWPDFKLQHV Natuurlijk komen isook werkgevers aan hetvoordelen woord.die lijke collega’s in omdat Brandwerende ,QNO 6FKZHLIE JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ Frankrijk, Ierland, Nederland enenPolen. Productie dampdiffusieweerstand heeft met name .RNHU DINRUWPDFKLQHV preventiehandhavingsen verbeterbeleid. VCA kentSystemen drie en ‘Milieu’. Het systeem bedoeld voor opdrachtnemers *HEUXLNWH PDFKLQHV INSULPHEN: *HEUXLNWH PDFKLQHV Zoals Marielle van Toor, directiemedewerker van dat gewoon goed distributie van thermische, brandwerende en akoestische INSULPHEN: voor isolatie van koude-installaties. Isolatiematerialen distributie van thermische, brandwerende en akoestische certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwerken in een (technische) omgeving met verhoogd risico. ,QNO :DO]HQ ,QNO :DO]HQ Isolatiebedrijf Merwede in Arkel, gespecialiseerd werkt. En geeft zelf met Technische een “one-stop-shoppingâ€? concept metuniek eenisolatie open celstructuur of met geringe watermet een uniek concept heid Milieu op dejewerkvloer, VCA ** (beheersing VGM opvan van en“one-stop-shoppingâ€? steigerbouw staan midden in dein isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten onder meer scheepsisolatie. vertelt in deommanterubriek dan meteen even op Control systems dampdichtheid, eenZij dampdichte werkvloer en in bedrijfsbeleid, organisatie enisolatiematerialen verbetermaVCA-doelgroep. Al invereisen 1994 heeft ondernemersorganisatie SIG. De door Coolag Hamar geleverde isolatiematerialen SIG. De door Coolag Hamar geleverde Voordelen: • gĂŠĂŠn loodtoepassing * Thermische isolatie Coolag Hamar verwerkt tot een werkgevers’ over voorkeur voor parttials ‘Ambassadeur ling. Armacell-isolatiematerialen hebben een inge-Technology en VCA-P (idem,uw methalffabricaat specifieke aanvullende VIB‘Ideale een uitgebreid Milieuenhaar Arbozorgsysteem opgezet, worden o.a. o.a. toegepast bij de van technische Hamar b.v. is Nederlands grootste en meest nagement) •grootste makkelijk verwerkbaar Isolatie worden toegepast bij deisolatie isolatie van technische CoolagCoolag Hamar b.v. is Nederlands en meest mers, want die kunnen in piektijden vaak gemakkelijk van de Techniek’. prima eindproduct. Inopdrachtgever onze isolatie eigen productieruimte * Akoestische bouwde waterdampdiffusieweerstand. eisen petrochemie). De bepaalt welk periodiek herzien en geactualiseerd. Met dit systeem • eventueelen op maat geleverd s in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, toonaangevende producent, leverancier distributeur s in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, toonaangevende producent, leverancier en distributeur een tandje bijzetten. Maar in de scheepsisolatie blijkt Ook daarover lees rezen wij onder andere en Koudesystemen werken meestal met mediumtempeniveau Isolatie-ondernemingen hanteren onderschreef de branche actief alle• initiatieven om te (Peutz getest) *vereist Brandwerende doorvoeringen Minosstraat 40 1722 Voor toepassing zware omstandigheden is procesindustrie, hetPIR- meesthoogste geluidreductie - direct 23dB is. in A V.. M en van thermische, brandwerende en akoestische isolatie- je A B..V STprocesindustrie, parttime werken ook wel weer lastig. in %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG Femme Tech. petrochemischeM %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG PUR-hardschuim, steenwol, EPS en polystyreen. raturen onder het dauwpunt de omgevingslucht. MB petrochemischeen van thermische, brandwerende envan akoestische isolatieE S al VCA ** of VCA-P. komen tot structurele waarborgen voor veiligheid in alle C am P.O. Box 5003 A R in T o e Arma-Chek-systeem ontwikkeld. enh M D E • getest in combinatie met leidingsystem van pvc, geruisarm pvc en gietijzer tetapes. 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH e geof s C A * Steigerbouw G rofor R w in a o m The PLEXO TCS connection can be used the complete range BARTEC self-limiting heating u v e D BLL AAm s te rdrda m nha enwe 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH scheepvaart, oliematerialen. Coolag maakt deel aan uit van SIG groep Veel N ieu w e gen gaswinning G ro teoff-shore Wa d Het blad schenkt speciale aandacht eende van de v e n w g 3 en1 3OEM. ie te is Bij toepassing vanHamar opencellig isolatiemateriaal kan N S Nop e 40 0 3en 9 0 T informatie te vinden www.vca.nl. Dit is de VCA5004 EA Tilburg W aspecten. B e 6 1 e 3 S g 2 l. a 4 T scheepvaart, off-shore olieen gaswinning OEM. materialen. Coolag Hamar maakt deel uit van de SIG groep N 8 de 4 3 e l. 0 • getest combinatie met de you meeste 30 101 43 Tsocket 4 58 2 6 end e l. 00 2 0 - 6 splices 0 3439 Teheating Withinonly one system canplafondtoepassingen assemble connections, and and 4 8 1 plug 3 5 l. 33 0 - 2 1 access 0 - 6 8also 20-6 8468 Rope in fo @ Coolag 0 - 2 14 8 1 4 grootste van de vakvrouw: beroerd 4 8 0 internationale 0 - 2 1aan x 02 -684 Chek R* voldoet standaarden en 481 in fo @ 0de 8 4 6 0 5 Hamar condensvorming en corrosie optreden. die Zeker in zware heeft Theergernissen Netherlands 4 9 a x 0 30 - 2 1 in thuisbasis onafhankelijke Stichting 8 0 5 FFaax 0 2 0 4 8 0vraagstukken fo @ vv d h oSamenwerken 3 2 2 94 8 1 invan preferred supplier fo @ vv d h o e 4 9 FFa x 0 3 6RQGHUPDVFKLQHQ 8 044 d h o ee k is o la a m 333 2 2 9 7 ’d k 5 terminations, easily and safely. PLEXO TCS: d is A 3 h 0DFKLQHV YDQ 4 5780 k is o ti e .n 6RQGHUPDVFKLQHQ o e k is o la ti am 3zoals .K.. A’d . passende werkkleding met kniestukken onder je .v la e 3 brandveiligheidstoetsen Lloyds, DNV en IMO. De l .K K 0DFKLQHV YDQ off-shoreomstandigheden bestaat verhoogd gevaar .n 4 o ti T +31 (0)13 571 18 11 het Veiligheid juiste antwoord. bochten, uitsparingen, .vHoeken, * Tracing 3 la ti e l Kdie e .n l Kvervoor (SSVV) 9HUWULHEV *PE+ Certificatieniveaus .v.K .n l K .v.K . alle betrokken partijen 9HUWULHEV *PE+ 6R ]LMQ ]y 6W|FNDFNHUVWUDVVH blijkt wel ĂŠn coatings van Arma-Chek R,op -Dmaat en – Silver zijn UVDownload het productblad de Sonorex Easy Tubeetc. 23 op onze website voor meer specifi caties. 31corrosie (0)13Er 571 10 00 gelukkig voor onder isolatie. Een metalen ommanteAllprettige our electric heatingvan systems fulfill 6W|FNDFNHUVWUDVVH the relevant international standards and guid lines. 6R ]LMQ ]y opvullingen worden gemaakt door uw pmaak 1 06-10-11 16:14 Pagina 1 tegenwoordigt. Hetschoenen. VCA-systeem ontwikkelt zichook mee met de ontwikkeVoor meer informatie surf naar www.foamglas.com / industry '( %DG 6lFNLQJHQ '( %DG 6lFNLQJHQ goede vakkleding verkrijgbaar. Dus vraagof per bij Bel 013 weten heeftmail u vragen? 571 18010 11, wat het38 is: Insulation Solutions! www.insulationsolutions.nl bestendig enISmechanisch sterk. Deze isolatieystemen ling kan gemakkelijker roesten,Meer waarbij zeewater en 010-20 85 400 -=462 77 | E-mail: info@wiko.nl 7HO ( 0DLO LQIR#VR JPEK GH INSULATION Innovation of neem contact op viaInnovation +31(0)30-603 42 75isolatiespecialist! / Tel: industry@foamglas.nl 7HO ( 0DLO LQIR#VR JPEK GH INSULATION OOI (bosboom@ooi.nl) snel je eigen exemplaar van promotional )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH lenen zich goed voor toepassing in omgevingen met zoute waterdamp het systeem kunnen binnendringen. Check out our on-line movie at )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH Internet: www.wiko.nl com Q Magazine tewww.a-nr.nl Femme Tech aan Q(vergeet niet je Armaadres te 072 572 flexibele 7390 a-nr@a-nr.nl een hoge vochtigheidsgraad en bij lage temperatu **' " ( , 3 $%'1 " '1$%& 3 3 111 **' "# ( , )' Het en gemakkelijk installeren 9eebW] >WcWh 8L š P_`bm[] '" +'*+ DH MWWbm_`a J$ &*', # +,+ ''' š mmm$YeebW]^WcWh$db 42 ISOLATIE Magazine OKTOBER 2011 +31 (180) 41 05 88 Hydro ren. Met name Arma-Chek R is geschikt off Technicas De Resolpro Group bestaat uit Asbipro Alert Resolpro Metals Rockvoor ANR Cheksysteem beschadigt het leidingoppervlak niet Flamepro en **' " ( , 3 $%'1 " '1$%& 3 3 111 **' "# ( , )' shore-projecten. laat zelfs de nodige dilatatiebeweging toe. Arma-

vakkleding die past THERMISCHE

Femme Tech II AKOESTISCHE

zit in ons DNA!

ISOLATIE

BRANDWERENDE

BRANDWERENDE Producent && Distributeur Producent Distributeur Sonorex Easy TubeZagen 23Vooren eenverlijmen zelfstandige vanvan Isolatiematerialen Isolatiematerialen Ook een product van Insulation Solutions multidisciplinaire aanpak van isolatiematerialen

als ‘t om uidsbeheersing gaat

MEER WETEN?

...............

gage

+ )* # *& ) '+% () +")&#**))& #& **))* * )) +" $+)*

ADVERTENTIE

OKTOBER 2015

ISOLATIE Magazine

...............

43

,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ E Y THERMISCHE *HZRRQ SHUIHFWH LVRODWLHWHFKQLHN 9DQ]HOIVSUHNHQG (SZ OL[ VT Extreme prestaties voor AKOESTISCHE ISOLATIE (S QHHY Extreme situaties isoleren gaat! BRANDWERENDE

for built lingen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe known forknowledge, knowledge, builtby bypeople people inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen gy Services B.V. (DES) is de – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name petrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligtookte heidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met ketels, stoomketels van energiecentrales, grote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 afgassen-ketels en fornuizen. heeft de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedragsVolledige 24/7-Flexibiliteit en en slagvaardigheid zijn vanzelfsprekend, verbeteringsprogramma’s ingevoerd maakt de Laatste standaardoplossingen opties enDe dertig jaar ervaring Minuut Risico Analyse (LMRA)niet. deelAlle uittechnische van de checklist. *UDĂ€ VRO LV SHUIHFWH LVRODWLHWHFKQLHN 'DW VSUHHNW YDQ ]HOI *UDĂ€ VRO NHQW JHHQ JHZRQH worden ingezet voor het (injury meest effi ciĂŤnte en hoogwaardige HT-systeem. gekwantificeerde ongevalleneis frequency) is sinds SURMHFWHQ DOOHHQ NULWLVFK YDNZHUN GDW SHUIHFWLH YHUGLHQW *UDĂ€ VRO VSHFLDOLVWHQ ]HWWHQ WURWV Heating cables 2008 geen VCA-criterium meer,B.V. maar ondergebracht in gy Services levert een uiterst compleet pakket, KXQ KDQGWHNHQLQJ RS XZ SURMHFW 2SGUDFKWJHYHUV YDQ GLFKWELM HQ YHUDI NLH]HQ GH ]HNHUKHLG een systeem van registratie, melding, verbeter-inspanmet alle disciplines in in eigen beheer:Duitsland, Engeland, INDUSTRIĂ‹LE ISOLATIE met BelgiĂŤ, meto.a. o.a. zusterbedrijven zusterbedrijven inbetekent BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, ning/actieplan. In de praktijk dit een scherper YDQ *UDĂ€ VRO JHZRRQ YRRU SHUIHFW LVRODWLHZHUN Frankrijk, Ierland, Nederland Polen. Productie en Connection technology •handhavingsMechanical Engineering Frankrijk, Ierland, Nederland enenPolen. Productie CONSTRUCTIEWERK preventieen verbeterbeleid. VCA kent drie en Contact us to learn more • Voorbereiding en uitvoering van lasprocedures distributie van thermische, brandwerende en akoestische distributie van thermische, brandwerende en akoestische certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwww.foamglas.com • QC-inspecties ASBESTVERWIJDERING +31(0)30-603 42 75 I industry@foamglas.nl ,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ LV JHVSHFLDOLVHHUG LQ heid Milieu op de werkvloer, VCA ** (beheersing VGM op isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten van isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten van • Fabricage, montage en reparatie van lage- en hogedruk leidingsystemen Control systems werkvloer inCoolag bedrijfsbeleid, organisatie enisolatiematerialen verbeterma•enCoĂśrdinatie, voorbereiding en uitvoering van: SIG.De Dedoor door Coolag Hamar Voordelen: • gĂŠĂŠn loodtoepassing SIG. Hamargeleverde geleverde ‡ ZDUPWH LVRODWLH isolatiematerialen ‡ JHOXLGLVRODWLH - Stoomwezeninspecties nagement) en VCA-P (idem, bij metde specifieke aanvullende • makkelijk verwerkbaar Technology worden o.a. toegepast isolatie van technische worden o.a. toegepast bij de isolatie van‡ LVRODWLHSODDWZHUN technische Uw specialist voor: - ‡ NRXGH LVRODWLH Complete NDO-onderzoeken FOAMG AS INSU AT geleverd ON eisen petrochemie). De opdrachtgever bepaalt welk • eventueel op maat in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, • ssEngineering, prefabricage, montage, reparatie van Trusted by contractors and in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, ฀ Minosstraat 40 1722 ‡ FU\RJHQH LVRODWLH ‡ EUDQGZHUHQGH LVRODWLH HQ GRRUYRHULQJHQ niveau vereist is. Isolatie-ondernemingen hanteren meestest) • hoogste geluidreductie (Peutz getest) test)- -direct direct23dB 23dB A - Kanaaldeelsystemen V.. engineers worldwide MS petrochemische- A en procesindustrie, B..V M Tprocesindustrie, P.O. Box 5003 ฀ MB petrochemischeERDA S m alpvc, VCA ** of-GVCA-P. an pvc en gietijzer • getest in combinatie met leiding van p C o e en A T Dempersystemen e in rdaam M g E van pvc,geruisarm geruisarm pvc en gietijzer n for over 75 years. te e h s C R w g e in oen aven ms te rd ro The TCS connection system can be used for the complete range of BARTEC self-limiting heating tapes. APLEXO D ieuuw e en gaswinning h scheepvaart, olieen OEM. N L w G ro teoff-shore =HU KLY /VLR 0ZVSH[PL ‹ ^^^ ]KOVLRPZVSH[PL US ‹ PUMV']KOVLRPZVSH[PL US =HU KLY /VLR 0ZVSH[PL ‹ ^^^ ]HUKLYOVLRPZVSH[PL US ‹ PUMV']HUKLYOVLRPZVSH[PL US a W m B A venw eg 3 5004 EA Tilburg ate 3B ie te is N S Nop d e 4 vinden 1 L te plafondtoepassingen • getest in combinatie met de meeste pl 0 Compensatoren 9 0 T Veel informatie www.vca.nl. Dit is de VCAW e 6 1 e 3 ad 0 3 4 N S olieTe scheepvaart, off-shore en gaswinning 8 26 3 ฀ ste plafondtoepassingen Te l.l. 0 2 0 - 6 g 3 0 1 0 1 3en6 8OEM. 4 5only 8 1443 Te l.l. 0 3 0 - 2 e 4 0 3 4 3 9 With one system you can assemble heating 0 582 8 0- 211448 1externe 0 3 0 1 4 8(ducting) inisolatiesystemen Theconnections, Netherlands plug and socket splices and also end fo @ v 2 0 - 6 8 4466 8 0 5 F a x 0220 - 6 8 4 - 2 1onafhankelijke 9 48811 0 4 9 F a x 03300- 2en fo @Interne 2 in thuisbasisinin•van de Stichting Samenwerken 0 2 d 8 4 fo 3 05 Fax 804 @ v d h o e k is fo vv d h o e m 3 294 9 Fax 0 7804 h o e k o la ti d h o e k is o la A’d a 3 3 2 terminations, easily and safely. PLEXO TCS: T +31 (0)13 571 18 11 ฀brandwerende doorvoeringen • @CoĂśrdinatie, voorbereiding en uitvoering 3 4 3 57 8 0 4 is o la e .nvan k is o ti e .n .v.K . A’d a m ti e .n l K .v.K . 3 4 3 5 la ti e l Kdie voor Veiligheid (SSVV) .v.K . l Kver.n l K .v.K . alle betrokken partijen Retubing van fornuizen in de petrochemie onorex Easy Download het productblad van de Sono (0)13 571 10 00 ฀ and guidelines. Sonorex EasyTube Tube23 23op oponze onzewebsite websitevoor voormeer meerspecifi specificaties. caties. All our electric heating systems fulfill the relevant31 international standards tegenwoordigt. -ISAsbestverwijderingsprojecten 013 18 11, ==wat het is: Insulation Solutions! Meer weten of heeft u vragen? Bel 013 www.insulationsolutions.nl ฀brandwerende betimmeringen 013571 571 18 11, IS wat het is: Insulation Solutions! Tel: 010 - 462 38 77 | E-mail: info@wiko.nl(,- " - %(&!+& AMS V. • Apparatenbouw "*+-%,$- (+%,+- -",)% (&- &!)* T M B.$** - --# ##- --")**$%(+ ,+

VAN DER LINDEN & VELDHUIS

LLU NV\KLU [LHT Sonorex Easy Tube

e 23 be 23Voor een zelfstandige

nsulation Solutions Insulation Solutions multidisciplinaire aanpak

Ook een product van Ins

* Thermische isolatie * Akoestische isolatie * Brandwerende doorvoeringen * Steigerbouw * Rope access IsISo lEARNED a t ie a lTHROUGH s t w e e deINTEGRITY, na t u u r * Tracing

TRUST

ER A

UALI Y AND

D Check out our on-line promotional movie at www.wiko.nl ,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ E Y 2QGHUQHPLQJVZHJ +1 $OSKHQ DDQ GHQ 5LMQ !& Internet: &- # - -# #'- --")**$%(+ ,+ -- ,), !!+-' '- - - -'' -- ,), * -' '- - # - - ' 3 111 **' "# ( , )' R 2011 gy Services B.V., Dutch Energy Services B.V., Reeweg 20 (Haven 2410), 3088+31 KA (180) ROTTERDAM, 41 05 88 The Netherlands. PERFORMANCE , ZZZ JUDĂ€ VRO QO 7 ) ² /LG 9,% HQ .RQLQNOLMNH 0HWDDOXQLH 3 111 **' "# ( , )' ",& ( (+ ,+ - *&- *+- ,+ --,+- !$ ,$ ,,$ )(+% ,)% +) Kattestaart 6 - 8 3355 PP Papendrecht Tel. 078 - 6187300 Fax. 078 - 6183472 www.hervo.nl info@hervo.nl

Tel +31(0)10 – 429 12 67, Fax+ 31(0)10 – 429 85 70, KvK Rotterdam 57195994, Info: info@desbv.nl, Web: www.desbv.nl

FOAMGLASÂŽ isolatie‘s high performance systemen garanderen al meer dan 75 jaar veiligheid DKETCOEBMEBRE2R021021 3 en continuĂŻteit voor processing installaties binnen een breed scalaO aan toepassingen! Neem contact op voor meer informatie!

ISOLATIEMagazine Magazine ISOLATIE

............... 35 ...............

+31(0) 30-603 42 75 I industry@foamglas.nl I www.foamglas.com

known for knowledge, built by people


Isolatie

Techniek

Eenvoudiger inspectiebeheer met FLIR InSite-app

Stroomlijning thermische inspecties FLIR Systems Inc. introduceert met FLIR InSite een nieuwe mobiele app en portal voor het centraal structureren van klantgegevens en gegevens van thermische inspecties. Via de app kunnen installateurs, isolatiebedrijven en professionele thermografen volgens de fabrikant hun inspectievoorbereiding verkorten, hun efficiëntie vergroten en sneller resultaten behalen door gegevens eenvoudig te openen, te beheren en te delen. e FLIR InSite workflow management app is bedoeld voor iedereen die thermische inspecties uitvoert. Dankzij FLIR InSite kunnen inspectieprofessionals hun klanten laten zien wat de meerwaarde van hun diensten is. De FLIR InSite-app helpt gebruikers hun werkzaamheden efficiënt te plannen en voor te bereiden voordat ze aan de inspectie van die dag beginnen. De app werkt naadloos samen met warmtebeeldcamera’s en apparatuur van FLIR en verzamelt alle beelden en gegevens die nodig zijn voor een inspectierapport. Dit maakt administratieve werkzaamheden meteen minder belastend. Voor rapportagedoeleinden geeft de app updates in real-time. Ook levert de app beelden, inspectiegegevens en rapporten via een beveiligde en persoonlijke klantenportal.

D

De FLIR InSite-app zit boordevol functies, waaronder een klantregister voor klantaccounts, -locaties en -bedrijfsmiddelen. Daarnaast maakt de app het eenvoudiger een optimale inspectieroute te plannen en is verbinding mogelijk met meters op basis van Meterlink-technologie en warmtebeeldcamera’s. Zo worden foto’s en gegevens onmiddellijk gekoppeld aan het geïnspecteerde bedrijfsmiddel. Na de inspectie kunnen beelden, inspectiegegevens en aanbevelingen via de beveiligde FLIR InSite-klantenportaal worden gedeeld met een team, de klant of iedereen die zich op de portal heeft geabonneerd. Binnen FLIR InSite worden alle gegevens tevens gestructureerd opgeslagen voor snelle toegang tot statusberichten over alle elektrische bedrijfsmiddelen. FLIR Systems in Wilsonville aan de westkust van de VS is sinds 1978 wereldwijd toonaangevend producent van sensorsystemen. Met bijna 3.500 medewerkers wereldwijd heeft FLIR de visie om “The World’s Sixth Sense” te zijn met warmtebeeld- en aanvullende technologie voor het realiseren van innovatieve, intelligente oplossingen voor beveiliging en bewaking, milieu- en conditiemonitoring, buitenrecreatie, inspectiesystemen, navigatie en geavanceerde dreigingsdetectie. De FLIR InSite-app is gratis te downloaden via de Apple App Store en de FLIR-website. Ga voor meer informatie naar www.flir.eu/InSite.

Functies

De FLIR-app werkt vanzelfsprekend ook bij de inspectie van cv- en koelwaterleidingen.

isolatie

Magazine

• MAART 2019

41


Warenkorb

DE - EN

MEER DAN 45 JAAR IN ISOLATIE!

Clever shopping...

‘KAN NIET’ BESTAAT NIET!

HINEN GEBRAUCHTE ERSATZTEILE WERKZEUG CLIPS SCHRAUBEN NIETEN SCHLÖSSER ARBEITSSCHUTZ KOMPRESSOREN BÜROEINRICHTUNG

www.iso-shop.de Sondermaschinen Vertriebs-GmbH Stöckackerstrasse 7 DE-79713 Bad Säckingen Tel: +49 (0) 7761 933 069 Fax: +49 (0) 7761 933 067

So shoppt man heute... E-Mail: info@so-gmbh.de Internet: www.so-gmbh.de

www.franssen.nl 24.03.2014 09:22:51

,VROHUHQ HQ EUDQGZHUHQG RQGHU ppQ GDN ,VROHUHQ HQ EUDQGZHUHQG RQGHU ppQ GDN

9'+2(.,62/$7,( 1/ 9'+2(.,62/$7,( 1/

,62/$7,( ,62/$7,(

%5$1':(5(1' %5$1':(5(1'

$):(5.,1*(1 $):(5.,1*(1

9(67,*,1*(1 9(67,*,1*(1 $067(5'$0 $067(5'$0 1,(8:(*(,1 1,(8:(*(,1 3$3(1'5(&+7 3$3(1'5(&+7


Isolatie

Flexkrachten

Carrière lijft Interactief Groep in Carrière Uitzendbureau heeft de Interactief Groep uit Berkel en Rodenrijs overgenomen. Het grootste merk van de Staffing Associates Group groeit daarmee naar een uitzendorganisatie met een omzet van meer dan negentig miljoen euro. arrière is met ruim 35 franchise en non-franchise vestigingen in Nederland specialist in het recruiten en leveren van uitzendkrachten, werving en selectie, ZZPbemiddeling en payrollen. De focus ligt hierbij op uitvoerende functies in transport, logistiek, (food) productie en techniek. Services die naadloos aansluiten bij het specialisme van de Interactief Groep. Door de overname breidt Carrière haar dienstverlening uit met uitzendkrachten uit Oost-Europa. Een domein waar de Interactief Groep al twintig jaar werkzaam in is en een ruime ervaring in heeft. Hurriyet Bagcan, directeur van Carrière: “Dit is voor iedereen een mooie stap vooruit. Door het bundelen van onze krachten profiteren onze gezamenlijke klanten direct van het landelijke Carrière netwerk én het grote EU-kandidatennetwerk van Interactief. Onze flexkrachten profiteren van nog meer carrièremogelijkheden.”

C

Franchise Marcel Slaghekke richtte in 2010 Staffing Associates op. Samen met Bagcan voert hij de directie over Carrière en

vanaf nu ook over Interactief. Staffing Associates is een landelijke groep van uitzendbureaus met naast Carrière de organisaties HappyNurse, Career Factory en Staffing Direct. De totale gezamenlijke omzet voor 2018 bedraagt bijna 150 miljoen. De groep werkt naast de eigen vestigingen landelijk met zo’n honderd franchisevestigingen. Als onderdeel van de franchiseformule worden alle processen en systemen met behulp van technologie centraal uitgevoerd door het servicecenter van Staffing Associates in Den Haag. Bagcan: “Onze organisatie is groot genoeg om dezelfde professionele tools te ontwikkelen als onze grote concurrenten, maar dan gecombineerd met lokaal ondernemerschap en een grote betrokkenheid bij onze klanten en uitzendkrachten. Dat maakt het verschil.” Mari-Jon Keijlewer, directeur van Interactief: “Ik ben blij met de samenvoeging van Interactief en Carrière. Technologische ontwikkelingen, het groeiende belang van compliance en een snel veranderende arbeidsmarkt vereisen investeringen in mensen en een continue innovatie van processen en systemen. Samen met Carrière is Interactief in staat haar dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. Een mooie stap in ons twintigjarig bestaan. Zelf zal ik me bezig gaan houden met de conceptontwikkeling van nieuwe diensten en blijf ik in deze hoedanigheid voorlopig nauw betrokken bij de combinatie.”

Het ondertekenen van het overnamecontract door directeur Mari-Jon Keijlewer-Van Herk van Interactief en Hurriyet Bagcan, directeur Carrière.

isolatie

Magazine

De toevoeging aan Carrière zal stapsgewijs worden doorgevoerd onder leiding van Hurriyet Bagcan. In het eerste kwartaal van 2019 zal Interactief volledig gaan opereren onder de naam Carrière.

• MAART 2019

43


Isolatie

Op locatie

Distributiecentrum Hoogvliet te Bleiswijk

15 km strekkende meter op 24 m hoogte Elastomeer voor gekoeld water en wol voor cv is bij de meeste isolatiebedrijven vaak de standaard keuze. Maar de winterse omstandigheden rond het vriespunt en de noodzakelijke snelheid van werken maakte Kingspan Kooltherm leidingisolatie de logische keuze voor de 10 km lange cvleidingen en 5 km gekoeld waterleidingen in het distributiecentrum Hoogvliet te Bleiswijk.

Alsof je een lege vliegtuighangar binnenloopt. Zo ziet dus een nu nog lege 72.000 m2 meter er uit. Aan de rand van de 28 m hoge gebouwen loopt een kraag van leidingen vanaf het grondniveau nauwelijks zichtbaar. We zijn in het fonkelnieuwe in aanbouw zijnde distributiecentrum van supermarktketen Hoogvliet in Bleiswijk. Het complex, stategisch gelegen naast de A12, bevat al een in 2015 geopende bakkerij. In het nieuwe gedeelte worden straks zowel droge kruidenierswaren als vers, aardappelen/groenten/fruit en diepvriesartikelen verwerkt tot zendingen naar een van de 67 winkels van supermarktketen. Ook de retouremballage gaat er plaatsvinden. Daarnaast krijgt de centrale slagerij van Hoogvliet er onderdak, evenals het servicecentrum van de

Leidingen op veelal een hoogte van 24 m vormde hier de uitdaging.

44

isolatie

Magazine

• MAART 2019


supermarktketen. Het distributiecentrum is een belangrijk onderdeel van de strategie van het supermarktbedrijf om kosten voor distributie en logistiek zo laag mogelijk te houden. Het Hoogvliet distributiecentrum in Alphen aan de Rijn zal op termijn verdwijnen. Indrukwekkend Doel van opdrachtgever en bouwers is het nieuwe bijna volledig geautomatiseerde distributiecentrum naast hypermodern, ook energiezuinig en milieubewust te laten zijn volgens de standaard BREEAM - outstanding. Warmtebouw Utrecht verwierf de opdracht voor de HVAC- en sanitaire installaties en de bedrijfskoeling. Een gebouw van dergelijke omvang heeft daarvoor ook een indrukwekkende aantal strekkende meters leidingwerk nodig. “Tien kilometer cv-leidingen en vijf km gekoeld water isoleren we hier”, zegt uitvoerder Leo van Dam van Rozier Isolatietechniek uit Leiden. Hij zit voor het gesprek met Isolatie Magazine aan tafel met de twee andere betrokken partijen: business development manager Arjan in ‘t Veld en marketing manager Wouter Steenman van Kingspan Insulation en accountmanagerJoeri van der Schrier van SIG Technische Isolatiespecialist (Leiderdorp).

Vlnr: Uitvoerder Leo van Dam (Rozier Isolatietechniek) en van Kingspan marketing manager Wouter Steenman en business development manager HVAC Arjan in ‘t Veld.

Een project van dergelijke omvang is voor alle betrokken partijen een gelegenheid om het beste been voor te zetten in planning, levering en voortgang. Voor het isolatiebedrijf ligt de uitdaging bij een dergelijk project niet alleen op de omvang van het werk, maar ook op het leidingentraject. Leidingen worden in distributiecentra het liefst zo hoog mogelijk geplaatst om er in de onderliggende meters geen last van te hebben. In Bleiswijk ligt het merendeel van de leidingen op 24 m hoogte. “Gelukkig werden we door de opdrachtgever goed ondersteund en hebben we veel werk kunnen uitvoeren op verrijdbare hoogwerkers”, zegt Van Dam.

Veel appendages zijn nu nog geïsoleerd met elastomeer. Kingspan werkt aan uitbreiding van het Kooltherm leidingisolatieprogramma om dit met een eigen product te realiseren.

isolatie

Magazine

Winter Voor het isolatiebedrijf begon het werk in september 2018 en liep zo precies voor een belangrijk deel in de winterse omstandigheden van de maanden daarna. Omdat de schil van de nieuwbouw nog niet was afgesloten stonden de isolatiemonteurs en de materialen bloot aan de lage temperaturen van de buitenlucht die een tijdje zo rond het vriespunt schommelden. Verwerking van elastomeer is bij dergelijke temperaturen niet echt kwalitatief goed mogelijk, en de inzet van straalkacheltjes waren geen optie. Reden waarom er werd uitgeweken naar Kooltherm FM. Van Dam:

• MAART 2019

45


Isolatie

Op locatie

isolatie worden bereikt. Doordat de dampremmende folie in de fabriek en dus niet op locatie hoeft te worden aangebracht, is het risico op beschadiging van het dampscherm minimaal en is condensvorming op de bouw of in de isolatie niet mogelijk. Tijdens de montage dient het dampscherm met een geschikte tape te worden afgewerkt. Er hoeft dus niet te worden gelijmd. Kooltherm is speciaal ontwikkeld voor HVAC-systemen en gebouwinstallaties en zorgt voor minder Kooltherm FM arbeidskosten bij het installeren. Het materiaal sluit ook nog Kooltherm FM leidingisolatie bestaat uit een harde eens aan op de BREEAM-wensen van opdrachtgever Hoogvliet: isolerende (resolschuim) Kooltherm-kern die fabrieksmatig de leidingisolatie bevat geen vezels en CFK/HCFK maar is is voorzien van een dampremmende folie. “Met een geproduceerd op basis van een thermohardende resolhars. warmtegeleidingscoëfficient van slechts 0,025 W.m.k Het product is gevuld met een blaasmiddel dat geen negatieve (gemiddelde temperatuur van 10 graden Celsius) behoort invloed heeft op de ozonlaag en volgens de productbrochure het product tot de beste isolerende materialen in de markt”, aldus In ‘t Veld. De zeer lage lamdawaarde zorgt er bovendien ‘slechts in geringe mate bijdraagt aan het broeikaseffect’. De uitstoot van vluchtige organische stoffen voldoet aan voor dat de vereiste thermische prestaties met dunnere “Onder gelijksoortige weersomstandigheden op een project in Zaandam hebben we de ervaring dat dat onder koudere omstandigheden een stuk gemakkelijker en sneller is te monteren”. Arjan in ‘t Veld zegt: “Ons product is bij verwerking van lage temperaturen minder kritisch dan elastomeer en zeker in die omstandigheden dus de logische keuze”.

Een door Warmteplan Utrecht ter beschikking gestelde hoogwerker is onmisbaar bij deze isolatieklus.

46

isolatie

Magazine

• MAART 2019


Door er als leverancier bovenop te zitten realiseerde SIG Technische Isolatiespecialist een logistieke krachtsinspanning. Alle isolatie kwam op tijd naar Bleiswijk.

de strengste eisen met betrekking tot luchtkwaliteit in huis (Air-Comfort Gold-certificaat). Het product is verder geklassificeerd als Euroklasse brand Bls1d0 en FMgoedgekeurd en is zo tevens goed inzetbaar in hoge gebouwen en openbare gelegenheden. SIG De uitdaging voor toeleverancier SIG Technische Isolatiespecialist (Leiderdorp) op dit project is vooral van logistieke aard. Joeri van der Schrier: “Na het inmeten was het snel schakelen. Het gaat hier om 15.000 strekkende meter leidingisolatie. Dat is een bestelling die je niet elke dag op je bureau krijgt. Kingspan heeft door een calamiteit op een van de productielocaties een tijd lang te maken gehad met productiecapaciteitsverlies. Een dergelijke situatie straalt lang door in de markt, omdat na het opnieuw opstarten van de productie vanuit het moederbedrijf keuzes worden gemaakt. Door als leverancier er bovenop te zitten, en ook met het steuntje in de rug dat de Nederlandse verkooporganisatie ons gaf hebben, kunnen we deze klus met alle betrokken partijen kunnen klaren met levertijden van rond de tien werkdagen. In ons magazijn in Leiderdorp hebben we de deelvoorraad voor dit project ook steeds apart gehouden en op afroep

isolatie

Magazine

geleverd. Desalniettemin, het gaat om een niet alledaagse hoeveelheid. Op een gegeven moment spraken we zelfs over ‘Leo’s hoekje’ in ons magazijn”. “Vanuit ons centrale magazijn hebben we inderdaad leveringsproblemen gehad, maar de beschikbaarheid is niet alleen verbeterd, maar eigenlijk ook zo goed als weer op het oude niveau”, zo onderstreept ook Arjan in ‘t Veld . Ondanks aanvankelijke scepsis is projectleider Leo van Dam helemaal fan geworden van Kooltherm. “Het laat zich gemakkelijk en snel monteren, zeker op de rechte stukken. En onder koude omstandigheden zeker beter en sneller dan elastomeer. Waar Kingspan echter wel wat aan moet doen zijn de appendages. Die hebben we nu voor een belangrijk deel ingepakt in elastomeer, omdat ze daar nog geen standaard oplossing voor hebben”. Arjan in ‘t Veld zegt: “Dat is inderdaad een onderwerp waar we hard aan werken, maar tot dat is opgelost, adviseren we ook elastomeer toe te passen. Daar is ook niets mis mee”. Het werk in Bleiswijk moet oktober 2019 klaar zijn. De geplande ingebruikname van het distributiecentrum staat gepland in 2020.

• MAART 2019

47


Revisie CINI Handboek TAB 5: Afwerking koude isolatie Het CINI Handboek is een document dat de ontwikkelingen en nieuwe inzichten in het isolatieveld volgt. Momenteel wordt er gewerkt aan de revisie van Tab 5: afwerking van koude isolatie.

en belangrijk onderdeel van het koude isolatie systeem is de dampremmende laag en de afwerking. Deze afwerking, die in vakjargon beplating, cladding of jacketing wordt genoemd, bestaat in de classificatie in het algemeen uit ‘metaal’ en ‘niet metaal’.

E

De volgende metalen zijn beschreven in het CINI Handboek (CINI 3.1.00): aluzink staalplaat, aluminium plaat, gealuminiseerde staalplaat Type 2 & Type 1, continu thermisch (Sendzimir) verzinkte staalplaat en roestvaststaal plaat.

KOUDE ISOLATIE Isolatie-/ afwerkingsdetails voor leidingen

CINI 5.1.02 2019-01-01 blad van

Leidingisolatie, tweelaags

Corrosie Ommanteling Isolatie.

Figuur 1: Detail van de afwerking in metaal voor een koude leiding met een tweelaags isolatiesysteem.

48

isolatie

Magazine

Voor niet metalen zijn de volgende materialen beschreven in het CINI Handboek (CINI 3.1.00): • Weerbestendige mastic op basis van ethylvinylacetaat; • Weerbestendige, dampremmende mastic op basis van latex; • Weerbestendige, dampremmende mastic op basis van elastomeren; • Weerbestendige, dampremmende/celvullende mastic op basis van bitumen; • Weerbestendige (UV-uithardend) glasvezelversterkte polyester (GRP); • Dampremmende mastic voor CG op basis van polymeer; • Flexibele elastomeer membraan. De meeste details van afwerking zijn in de schetsen van Tab 4 (Warme Isolatie) en Tab 5 (Koude isolatie) verder uitgewerkt en kunnen in de praktijk gebruikt worden voor specificaties. De schetsen van Tab 4 van het CINI Handboek zijn in de voorgaande jaren gereviseerd en zijn al in het handboek opgenomen. De schetsen van Tab 5, koude isolatie op leidingen zijn in de revisie 2019 opgenomen en die voor apparaten worden momenteel aangepast als onderdeel van de revisie 2020. In dit artikel gaan we in op deze revisie waarin vooral de afwerking van metaal en GRP nader worden beschouwd. Afwerking van koude isolatie (Tab 5) In het verleden werden wereldwijd de meeste koude en cryogene isolatie systemen voorzien van een metalen afwerking van gealuminiseerde staalplaat Type 2 of Type 1 volgens ASTM A463M. Echter, corrosie onder de afwerking trad na een aantal jaren al op en in sommige landen zelfs

• MAART 2019


eerder. Vooral in tropische klimaten en dicht aan de kust. Naar aanleiding hiervan werd gezocht naar betere corrosie bestendige oplossingen. Aluzink en verzinkte staalplaten worden niet gebruikt vanwege het gevaar van gesmolten zink op roestvast stalen leidingen en apparaten bij een brand. In een fabriek zijn namelijk ook niet geïsoleerde roestvast stalen leidingen die kunnen scheuren. Bij een brand smelt het zink van de metalen afwerking. Dit valt naar beneden en kan op een procesleiding terecht komen. Doordat de temperatuur van de deze leiding door de brand nog hoger wordt en deze onder druk staat, ontstaan er spanningscheuren in de roestvast stalen leiding. Dit wordt zink brosheid (zinc embrittlement) genoemd. Dit is een van de mogelijke oorzaken van de ramp in Fixborough in 1974 met catastrofale gevolgen. Aluminium is als afwerking minder geschikt vanwege geringe bescherming tegen mechanische schade (steigerpijpen, etc.). Met een roestvast stalen afwerking is de kans op corrosie nog niet geweken. Eigenlijk is dit eenvoudig te verklaren. De autoruiten en het gras in de tuin zijn ‘s ochtends vaak gecondenseerd, vooral bij heldere nachten. Deze materialen hebben een lagere temperatuur dan het dauwpunt van de lucht. Dit gebeurt ook aan de binnenkant van de metalen afwerking van de koude isolatiesystemen, terwijl het condenswater niet kan ontwijken. In dit condenswater zitten ook chlorideionen (dicht bij zee) die het corrosieproces versnellen, want gealuminiseerd staal met condenswater reageert met deze chloride-ionen en corrosie treedt op. Nu de gealuminiseerde staalplaat is vervangen door roestvast staal wordt dit probleem gedeeltelijk opgelost, maar blijft het condenswater nog steeds achter. Door de laagste punten te voorzien van afvoergaten kan dit condenswater afgevoerd worden, maar dit is nog geen ideale oplossing. Om condenseren aan de binnenkant te voorkomen werd gezocht naar een alternatief. Een van de alternatieven was om direct een UV-uithardende GRP direct op de primaire dampremmende laag aan te brengen, zodat een geheel gesloten systeem ontstond. Een ander alternatief was om tussen de primaire dampremmende laag en metalen afwerking een beschermlaag aan te brengen, die het condenswater sneller kon afvoeren en ook bescherming gaf aan de dampremmende laag tijdens het aanbrengen van de beplating en in geval die beplating met zelftappers of blindklinknagels vastgezet wordt. Beide systemen hebben hun waarde in de praktijk bewezen en zijn nu in het CINI Handboek te vinden Toelichting Gereviseerde Afwerking Schetsen TAB 5 In figuur 1 zijn de details weergegeven van de afwerking in metaal voor een koude leiding met een twee laags isolatie systeem. Nieuw is de beschermlaag tussen afwerking en primaire dampremmende laag. Als er condensatie aan de

isolatie

Magazine

Koude isolatie op een skirt. Links de afwerking in glasvezelfversterkt polyester (GRP) en rechts in metaal.

binnenkant optreedt, kan het direct snel afgevoerd worden via het afvoer gat. GRP (glasvezelversterkt polyester) moet uiteraard aan brandtechnische eisen voldoen en geen bijdrage leveren aan brand. Deze eisen zijn opgenomen in het CINI Handboek. In gebieden waar isolatiesystemen van fireproofing voorzien moeten zijn, is een roestvast stalen afwerking de beste keus. In de meeste gevallen kan een keuze worden gemaakt tussen metaal en niet metaal. Een aantal factoren speelt hierbij een belangrijke rol. Deze factoren zijn emissiviteit, duurzaamheid, stevigheid en kosten. De emissiviteit van GRP is aanzienlijk hoger dan die van metaal. Daardoor kan de isolatiedikte bij GRP beperkt worden ten opzichte van die bij metaal. Als voorbeeld geldt een 12” leiding, een omgevingstemperatuur van 30°C, een relatieve luchtvochtigheid van 90%, een windsnelheid van 1 m/s en een emissiviteit van 0.9 voor GRP en van 0.44 voor roestvast staal. Bij een bedrijfstemperatuur van -160°C dient de PIR isolatie met GRP afwerking 135 mm dik te zijn en met een roestvast stalen afwerking dient de PIR isolatie een dikte van 165 mm te hebben. Belangrijk is dus om alle facetten te betrekken bij de berekening van de noodzakelijke isolatiedikte.

• MAART 2019

49


AL MEER DAN 75 JAAR VERTROUWD BIJ CONTRACTORS EN INGENIEURSBUREAU’S WERELDWIJD

ISOLATIE-INNOVATIE ZIT IN ONS DNA

INTEGRITEIT - KWALITEIT - PERFORMANCE

De totaaloplossing voor al uw isolatie-problemen

Neem contact op voor meer informatie!

+31 (0) 75 I industry@foamglas.nl I distri@asbipro.nl ww.foamglas.com T30-603 +31 42 (0)10 – 208 5400 E

W www.asbipro.com

Warenkorb

DE - EN

Clever shopping...

%HZH]HQ .DLĂ H[ WHFKQRORJLH QX LQ GH YRRUGHOLJH DIPHWLQJ P

Voor meer persoonlijke veiligheid bij brand MASCHINEN

Betrouwbare brandveiligheid,

GEBRAUCHTE ERSATZTEILE WERKZEUG CLIPS SCHRAUBEN NIETEN SCHLĂ–SSER ARBEITSSCHUTZ

Hoge energie efďŹ ciency,

KOMPRESSOREN

h

BĂœROEINRICHTUNG

Hoge exibiliteit Homogene ďŹ jn-cellige structuur

www.iso-shop.de Sondermaschinen Vertriebs-GmbH Rheinvogtstrasse 7 DE-79713 Bad Säckingen Tel: +49 (0) 7761 933 069 Fax: +49 (0) 7761 933 067

So shoppt man heute...

E-Mail: info@so-gmbh.de www.kaimann.nl Internet: www.so-gmbh.de


Garandeer de brandveiligheid van luchtkanalen met Isover U Protect 4.0 ✔ Brandwerend tot wel 120 minuten (EI120) ✔ Ontwerpvrijheid door zwarte bekleding ✔ Makkelijk en snel te monteren

We stellen hoge eisen aan frisse lucht in gebouwen. Geavanceerde ventilatiesystemen en luchtkanalen zorgen voor een constante toevoer van verse lucht. Deze systemen moeten echter ook ontworpen zijn om zo veel mogelijk energie te besparen, akoestisch comfort te bieden én brandveiligheid te garanderen. Isover biedt met het complete U Protect 4.0 isolatiesysteem een alles-in-één oplossing voor ronde en rechthoekige luchtkanalen. Kwaliteit en brandveiligheid gegarandeerd! Neem contact op voor een advies op maat. Telefoon: 0347 358 400, info@isover.nl

www.isover-technische-isolatie.nl

Getest volgens de Europese norm EN 1366-1:2014 en beoordeeld door Efectis volgens NEN 6069:2011

* t.o.v. traditionele brandwerende isolatiematerialen

✔ Tot wel 65% lichter in gewicht*


Don’t let water take hold of your pipes

Combat the risk of corrosion under insulation CUI is a major issue in the industry. It leads to higher maintenance costs and can cause pipe leaks or even ruptures. According to NACE*, water-leachable salt, water retention, permeability and wettability all play a major role in mitigating the risk of CUI. Our next generation ProRox mandrel wound stone wool pipe sections with WR-Tech™ (Water Repellency Technology) get to grips with CUI. They absorb less water, dry faster, are more durable and have a very low water-leachable salt content. Minimising the risk of corrosion under insulation.

See for yourself at rti.rockwool.com.

NEW ProRox PS 960/970 /970 mandrel wound pipe sections ®

Best in class solution to help mitigate CUI

PATENT PENDING

*National Association of Corrosion Engineers - NACE SP0198-2010 (2.1.2)

TECHNICAL INSULATION