Page 1

Isolatie Magazine

79

VAKBLAD VOOR DE NEDERLANDSE ISOLATIESECTOR

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET THERMISCH ISOLATIEBEDRIJF (VIB), DE STICHTINGEN CINI, NCTI EN OOI - JAARGANG 20 - OKTOBER 2018

Trendrapport utiliteit

Maastricht UMC+

Stiso

WWW.ISOLEREN.NL


DEDICATION FOR INSULATION!

Dè leverancier van de Benelux JACKETING

I N S U L AT I O N

ANCILLARIES

Aluminium Roestvaststaal Aluzink Sendzimir verzinkt Armco type 2 Gelakte plaat Platalband Vloer- &traanplaat Spanband & stormband Profielen Geperforeerde plaat UV –hardend polyesterplaat PVC Isogenepak

Knauf Rockwool Paroc Isover Kaiflex Armaflex Insulfrax Promat Hanko Foamglass Hanko PIR XPS EPS Climaflex Trocellen Noise Reduction Danmat Isogenopak

Sluitingen Folie Tapes Blindklinknagels & parkers Binddraad Kitten Gaas Gereedschap Isolatie-leidingbeugels Tracing Coatings & primers Lijmen Butyl- & butyleenfolie

Charles Petitweg 39, 4827 HJ BREDA Telefoon 0031 (0)76 587 52 52 | Verkoop 0031 (0)76 587 12 34 | Fax 0031 (0)76 587 12 33 info@hanko.nl | www.hanko.nl


ISOLATIE Magazine is het vakblad voor de isolatiesector en tevens het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf (OOI), Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI) en de Stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI). ISOLATIE Magazine verschijnt vier maal per jaar. Leden en Buitengewone Leden van de VIB ontvangen ISOLATIE Magazine uit hoofde van hun functie. Het magazine wordt tevens kosteloos toegezonden aan professionals in de branchekolom, waaronder isolatieondernemers, opdrachtgevers, raadgevende ingenieurs, overheden en beleidsmakers, onderhoudsmanagers en installateurs. U kunt het abonnement aanvragen of beëindigen via info@isoleren.nl Uitgave: Printrendement Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen T (024) 677 69 30 E info@printrendement.nl Redactie: Kees de Vries Redactie Noordewier-Reddingiuslaan 85, 3066 JA Rotterdam T (010) 2206161 E isoleren@keesdevriesredactie.nl

Voorwoord Bescheidenheid Het vinden van gekwalificeerde arbeidskrachten in de techniek wordt steeds nijpender. De installatiesector heeft er mee te maken, de groot- en kleinmetaal, de bouw en helaas ook de isolatiesector. Bedrijven zetten alles op alles om geschikte mensen te vinden, zelfs vanuit het buitenland. Sectoren zijn op personeelsgebied in scherpe concurrentie met elkaar. Helaas staat de isolatiesector in die wedstrijd op een 0-1 achterstand door de relatieve onbekendheid van ons mooie vak. We mogen trots zijn op ons werk en de bijdrage die het levert aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Maar we zijn te bescheiden. Een betere profilering van onszelf en ons metier zou bijdragen aan de herkenbaarheid van onze sector. VIB werkt op brancheniveau aan profilering met publiciteit, deelname aan vakbeurzen en het aanbod om in 2020 de FESI beroepenwedstrijden isolatie naar ons land te halen. In de regio kunnen isolatiebedrijven zichzelf en de sector onder de aandacht brengen op scholen en banenmarkten. Maar we moeten voor aanwas ook op zoek naar nieuwe kanalen. Wat te denken van oudere werknemers? Of van statushouders? Bij OOI loopt momenteel samen met Brand Energy & Infrastructure Services een traject om statushouders een opleiding en een stageplek in de isolatiesector te geven. Maar kijk ook in het eigen bedrijf: kunnen deeltijdwerknemers meer uren draaien? Zijn er flexwerkers te binden met een vast contract? Zijn er oudere werknemers of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren? Is het werk anders te organiseren waardoor mensen eerder voor de isolatiesector kiezen? We moeten van de gebaande paden af. Bescheidenheid siert de mens, maar de ondernemer schiet er niet zoveel mee op. Hans Koole, voorzitter VIB

INHOUD

8

Redactieraad: Jan Zanen en Hans Koole (VIB) George Kruithof (OOI) Paul de Koning (NCTI en CINI) Dimi Marijs (Armacell International) Advertentieverkoop: Henk van der Bend Advertentietarieven op aanvraag T (024) 677 69 30 E info@printrendement.nl Uitgever: Yvonne van der Bend Voor meer informatie over de VIB: Jan Zanen, Algemeen Secretaris VIB Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein T (030) 630 04 04 F (030) 605 32 08 E info@isoleren.nl Voor meer informatie over de Stichting OOI: Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden T (0181) 659 555 E info@ooi.nl Voor meer informatie over de Stichting CINI en NCTI: Paul de Koning, Manager NCTI T (0181) 69 80 30 Fotografie: Photol, Alinea-Stokvisch Vormgeving: PINTA, Benschop Druk: Zalsman, Zwolle

Interview

Meer samenwerking zou ons allemaal helpen, meent directeur Albert Hulst van Stiso Isolatiewerken die net een nieuw pand betrok in Staphorst. Een interview.

24

Seaports Groningen

Hoe vervoer je stoom van 300 graden over 800 meter in een buis van 50,8 cm diameter zonder noemenswaardig warmteverlies. BEIS Hoogeveen paste bij Seaports Groningen steenwolschalen van Rockwool toe, deels geprefabt door Asbipro. FOTO: GERARD VAN BEEK.

46

CUF

Cementachtig pleiserwerk heeft in de industrie zijn waarde bewezen bij fireproofing. Zonder onderhoud wordt bij dit poreuze materiaal echter de deur opengezet voor corrosie onder fireproofing (CUF). Maar er zijn alternatieven. FOTO: VANDERMOSTSERVICES.

© 2018, VIB

2

Isolatie Journaal .................................................................. 5

Trendrapport Utiliteitsisolatie ............................... 30

Europese beroepenwedstrijd naar NL? ......... 12

CINI Nieuws ............................................................................ 36

Mabi Bingo bij Voerman ................................................ 18

Foamglas onder Koole Tanks ................................. 38

NCTI Nieuws ........................................................................... 20

FESI Acoustic Committee ........................................ 44

Maastricht UMC+ ............................................................... 24

EasyDOP ................................................................................... 46

Jörg Machines ...................................................................... 29

OOI Nieuws ............................................................................. 48

Coverfoto: Kees de Vries. Isolatieproject Maastricht UMC+ van H.J. Crombach in Heerlen.

Colofon


innovative fastener solutions

WE ARE FAMILY

De nieuwe gereedschappen zijn vanaf nu verkrijgbaar in onze webshop. Voor meer informatie neem contact met ons op: nl@goebel-group.com of +31 13 5720229

W W W . G O E B E L - G R O U P. C O M


Isolatie

Journaal

Concurrentiepositie Nederland verslechtert door tekort aan technici Ruim de helft van de technische organisaties (54%) verwacht dat het tekort aan technici in de toekomst een negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van Nederland. 32 procent ziet op dit moment al negatieve gevolgen. Dit blijkt uit de TechBarometer van ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. In 2017 voorzag 80 procent van de 969 respondenten een tekort aan technici, kwalitatief en/of kwantitatief, voor de komende vijf jaar. Dit jaar geldt dit wederom voor het overgrote deel (79%). Als belangrijkste oorzaak voor dit probleem wordt een slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven genoemd (30%). Ook een slecht imago van de technische branche (23%) en de vergrijzing (19%) spelen een grote rol. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden gezien als de meest efficiënte aanjager om dit te realiseren (39%). Wat ook wordt ervaren is de meerwaarde van initiatieven vanuit het onderwijs (19%) en de overheid (19%). Opvallend is dat slechts één op de tien vindt dat acties vanuit Bedrijfsleven en onderwijs hebben een gezamenlijke taak voor brancheorganisaties efficiënte aanjagers zijn voor het terugdringen kwalitatieve goede aanwas te zorgen. van het nijpende tekort. 86 procent van de branche ziet het effect van het tekort aan technici op de concurrentiepositie van Nederland. Door het tekort kunnen organisaties niet meekomen met de groei van de economie. Het rapport is gratis aan te vragen op www.rovc.nl/techbarometer.

Feestelijke opening hoofdkantoor Bilfinger Bilfinger Industrial Services heeft het nieuwe kantoor aan de Rotterdamse Waalhaven Oostzijde recentelijk feestelijke geopend.

Bilfinger CEO Ruud van Doorn en burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam die de openingshandeling verrichtte.

De openingshandeling werd verricht door de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Vanuit het nieuwe hoofdkantoor stuurt Bilfinger duizenden onderhoudsmedewerkers in steigerbouw, isolatie, painting en special services in de Belgische en Nederlandse industrie aan. De onderneming is actief voor met name industriële klanten zoals Shell, BP, Total en BASF. Tijdens het openingsfeest gingen verschillende stakeholders van Bilfinger, zoals havenwethouder Adriaan Visser, Deltalinqs-voorzitter Steven Lak en vertegenwoordigers van klanten zoals Neste en Vopak, met elkaar in discussie over de thema’s werkgelegenheid, de toekomst van de industrie, innovatie en digitalisering.

Nieuwe account manager Armacell Dmitritsj Marijs is per september begonnen als account manager Nederland bij Armacell. Marijs had hiervoor dezelfde functie bij QleanAir Scandinavia AB. Ook heeft hij gewerkt als sales trainer bij ATAG Benelux en was hij accountmanager bij Zetacom.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018

5


VCA is basisbagage – ADVERTENTIE –

SPECIALISTENHOEK Isolatie-innovatie

Geen VCA-certificaat? Dan zet je geen stap op het prolingen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe for knowledge, built by people 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+ inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+ ject. Zo eenvoudig is dat. In 1989 is in de petrochemie – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name het initiatief genomen tot een gecertificeerd veiligpetrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligheidssysteem. Na een test- en ontwikkelingsperiode is Een vaktechnische vraag? Even een mailtje naar de heidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR het systeem sinds 1994 met de VCA-certificatie en – 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR redactie van Isolatie Magazine en de specialist antgrote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 checklist breed en landelijk ingevoerd. Vrijwel alle woordt. In deze aflevering de vraag; heeft .RNHUPDFKLQH de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, .RNHUPDFKLQH industriĂŤle het VCA-systeem 6FKDUHQ Hoe het opdrachtgevers best om te gaanhanteren met elastomeer-isolatie in met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedrags 6FKDUHQ =HWEDQNHQ strikt. Voor buitenwereld, isolatiebedrijven is licht, VCA-certificatie =HWEDQNHQ de barre waar lucht, waterbasisen verbeteringsprogramma’s ingevoerd en maakt de Laatste &RPELQDWLHPDFKLQHV &RPELQDWLHPDFKLQHV De tweede van Femme Tech Magazine is ververmelden) sla er je baas mee om de oren. bagage. +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV 6\VWHP ,QNO VWXIHQO $QWULHE soms zelfs editie mensen vrij spel hebben. BURJ DUBAI: Minuut Risicoen Analyse (LMRA) deel3DWHQWLHUWHV 6\VWHP uit van de,QNO VWXIHQO $QWULHE checklist. De +RHNHQEXLJHUV BURJ DUBAI: :DOVHQ schenen. Femme Tech is het jaarlijkse lifestyle-blad van Dan kun je snel in pas :DOVHQ gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds 9RRUPDFKLQHV 9RRUPDFKLQHV Techniek Talent over vrouwen en techniek. sende vakkleding aanHeating demeer, cables Voor van elastomeerisolatie in afkorting extraVeel kriti 3RQVPDFKLQHV 2008 geen VCA-criterium maar ondergebracht in VCA staattoepassing voor VGMNu Checklist Aannemers. De 3RQVPDFKLQHV $IZLNNHOV\VWHPHQ waarin verwerkt Insulphen. aandacht natuurlijk voor die het maken in slag,systeem en schakelt je chef melding, verbeter-inspan $IZLNNHOV\VWHPHQ sche omstandigheden, is vrouwen het Arma-Chek-programma waarin verwerkt Insulphen. een van registratie, VCA wordt vaak verklaard als Veiligheids-checklist 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV met zusterbedrijven inBelgiĂŤ, BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV meto.a. o.a.meer zusterbedrijven Duitsland, Engeland, de techniek, over feiten en weetjes en achtergronden. wellicht vrouweontwikkeld. Dit geslotencellige materiaal met 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ ning/actieplan. In de praktijkinbetekent dit een scherper Aannemers. VGM omvat evenzeer ‘Gezondheid’ enhoge 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ ,QNO 6FKZHLIE JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ Frankrijk, Ierland, Nederland Polen. Productie en Connection technology .RNHU DINRUWPDFKLQHV Natuurlijk komen isook werkgevers aan hetvoordelen woord.die lijke collega’s in omdat Brandwerende ,QNO 6FKZHLIE JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ Frankrijk, Ierland, Nederland enenPolen. Productie dampdiffusieweerstand heeft met name .RNHU DINRUWPDFKLQHV preventiehandhavingsen verbeterbeleid. VCA kentSystemen drie en ‘Milieu’. Het systeem bedoeld voor opdrachtnemers *HEUXLNWH PDFKLQHV INSULPHEN: *HEUXLNWH PDFKLQHV Zoals Marielle van Toor, directiemedewerker van dat gewoon goed distributie van thermische, brandwerende en akoestische INSULPHEN: voorin isolatie van koude-installaties. Isolatiematerialen distributie van thermische, brandwerende en akoestische certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwerken een (technische) omgeving met verhoogd risico. ,QNO :DO]HQ ,QNO :DO]HQ Isolatiebedrijf Merwede in Arkel, gespecialiseerd werkt. En geeft zelf met Technische een “one-stop-shoppingâ€? concept metuniek eenisolatie open celstructuur of met geringe watermet een uniek concept heid Milieu op dejewerkvloer, VCA ** (beheersing VGM opvan van en“one-stop-shoppingâ€? steigerbouw staan midden in dein isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten onder meer scheepsisolatie. vertelt in deommanterubriek dan meteen even op Control systems dampdichtheid, eenZij dampdichte werkvloer en in bedrijfsbeleid, organisatie en verbetermaVCA-doelgroep. Al invereisen 1994 heeft ondernemersorganisatie SIG. De door Coolag Hamar geleverde isolatiematerialen SIG. De Coolag Hamar geleverde isolatiematerialen Voordelen: • gĂŠĂŠn loodtoepassing * door Thermische isolatie Coolag Hamar verwerkt tot een werkgevers’ over voorkeur voor parttials ‘Ambassadeur ling. Armacell-isolatiematerialen hebben een inge-Technology en VCA-P (idem,uw methalffabricaat specifieke aanvullende VIB‘Ideale een uitgebreid Milieuenhaar Arbozorgsysteem opgezet, worden o.a. o.a. toegepast bij de van technische Hamar b.v. is Nederlands grootste en meest nagement) • makkelijk verwerkbaar Isolatie worden toegepast bij deisolatie isolatie van technische CoolagCoolag Hamar b.v. is Nederlands grootste en meest mers, want die kunnen in piektijden vaak gemakkelijk van de Techniek’. prima eindproduct. In onze eigen productieruimte * Akoestische isolatie bouwde waterdampdiffusieweerstand. eisen petrochemie). De opdrachtgever bepaalt welk periodiek herzien en geactualiseerd. Met dit systeem • eventueelen op maat geleverd s in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, toonaangevende producent, leverancier distributeur s inlees gebouwen, de doorvoeringen industriĂŤle koeltechniek, toonaangevende producent, leverancier distributeur een tandje bijzetten. Maar in deinitiatieven scheepsisolatie Ook daarover rezen wij onder andere en Koudesystemen werken meestal met en mediumtempeniveau Isolatie-ondernemingen hanteren onderschreef de branche actief alle om teblijkt *vereist Brandwerende Minosstraat 40 1722 Voor toepassing zware omstandigheden is procesindustrie, hetPIR- meest•enhoogste geluidreductie (Peutz getest) - direct 23dB is. in A V.. M petrochemischeen van thermische, brandwerende akoestische isolatieA B..V S parttime werken ook wel weer lastig. je in Femme Tech. M %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG PUR-hardschuim, steenwol, EPS en polystyreen. T raturen onder het dauwpunt van de omgevingslucht. MB petrochemischeen procesindustrie, van thermische, brandwerende en akoestische isolatieE S al VCA ** of VCA-P. komen tot structurele waarborgen voor veiligheid in alle Coe P.O. Box 5003 A %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG R T e in rd a m Arma-Chek-systeem ontwikkeld. M D g E • getest in combinatie met leiding van pvc, geruisarm pvc en gietijzer n te 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH e h s C A * Steigerbouw G rofor the complete range RD heating w eof in BARTEC a o e n self-limiting TCS connection can be used rd a m A m tapes. 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH h a vvee n w e g en scheepvaart, gaswinning OEM. materialen. Coolag Hamar maakt deelThe uitPLEXO van SIG groep system N ieuuw e gen G ro teoff-shore Wa d Het blad schenkt speciale aandacht aan eende van de B L A m s te Solie3B ie te is Bij toepassing van opencellig isolatiemateriaal kan N n 1 3 N L w e 0 9 0 T Veel informatie te vinden op www.vca.nl. Dit is de VCA5004 EA Tilburg W aspecten. e 1 e 3 g 3 0 0 1 3en OEM. l. a d e 4 0 3 4 9 N S olieTe l. scheepvaart, off-shore en gaswinning materialen. Coolag Hamar maakt deel• uit van de SIG 826 3 getest inonly combinatie met de you meeste plafondtoepassingen Tsocket 1 e l. 00 2 0 - 6 splices 40 343 8 4558 2 6 end 8 1 43 Teheating With one groep system can assemble connections, and and l. 0033 0 - 2 1 access 20-6 8468 4 2 0 - 6 also - 2 1 4 1 4plug * Rope in fo @ Coolag grootste van de vakvrouw: die beroerd 4 8vraagstukken 81 0 - 2 1aan Chek R voldoet standaarden en invan 8 4 6 0 5 Hamar 0 300- 2 1 4 8 condensvorming en corrosie optreden. Zeker in zware a x 002 0 - 6 8 heeft 0 4 9 internationale fo F x Theergernissen Netherlands v in thuisbasis de onafhankelijke Stichting Samenwerken a 2 2 9 48 1 @ d 8 4 3 fo 3 F 05 Fax 804 in fo @ v d h o preferred supplier @ v d h o e k is m 333 2 2 9 4 6RQGHUPDVFKLQHQ 9 Fax 0 804 h o e k o la ti v d h o e k is o ’daam terminations, easily and safely. PLEXO TCS: 0DFKLQHV YDQ . A’d 4 355778 0 4 6RQGHUPDVFKLQHQ 3 is la e e .K . passende werkkleding met kniestukken onder je .n k o ti .v is o la e .n l Kdie ADe la ti e IMO. 3 brandveiligheidstoetsen Lloyds, DNV en .K. 3 4zoals 0DFKLQHV YDQ off-shoreomstandigheden bestaat verhoogd gevaar T +31 (0)13 571 18 11 het Veiligheid juiste antwoord. bochten, uitsparingen, .vHoeken, * Tracing voor (SSVV) alle betrokken partijen ver9HUWULHEV *PE+ .n ll KK ti e .n Certificatieniveaus .v.K . l K .v.K 9HUWULHEV *PE+ 6R ]LMQ ]y 6W|FNDFNHUVWUDVVH blijkt ook wel ĂŠn coatings van Arma-Chek R,op -Dmaat en – Silver zijn UVDownload het productblad de Sonorex Easy Tubeetc. 23 op onze website voor meer specifi caties. 31corrosie (0)13Er 571 10 00 gelukkig voor onder isolatie. Een metalen ommanteAllprettige our electric heatingvan systems fulfill 6W|FNDFNHUVWUDVVH the relevant international standards and guid lines. 6R ]LMQ ]y opvullingen worden gemaakt door uw maak 1 06-10-11 16:14 Pagina 1 tegenwoordigt. Hetschoenen. VCA-systeem ontwikkelt zich mee met de ontwikkeVoor meer informatie surf naar www.foamglas.com / industry '( %DG 6lFNLQJHQ '( %DG 6lFNLQJHQ goede vakkleding verkrijgbaar. Dus vraagof per bij Bel 013 weten heeftmail u vragen? 571 18010 11, =462 wat het38 is: Insulation Solutions! www.insulationsolutions.nl bestendig enISmechanisch sterk. Deze isolatieystemen ling kan gemakkelijker roesten,Meer waarbij zeewater en 00 Tel: 77 | E-mail: info@wiko.nl isolatiespecialist! 7HO ( 0DLO LQIR#VR JPEK GH INSULATION Innovation of neemINSULATION contact op viaInnovation +31(0)30-603 42 75 / industry@foamglas.nl 7HO ( 0DLO LQIR#VR JPEK GH OOI (bosboom@ooi.nl) snel je eigen exemplaar van promotional )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH lenen zich at goed voor toepassing in omgevingen met zoute waterdamp het systeem kunnen binnendringen. www.bartec.nl/plexo Check out our on-line movie )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH Internet: www.wiko.nl Q Magazine tewww.a-nr.nl Femme Tech aan Q(vergeet niet je Armaadres te 072 572 flexibele 7390 a-nr@a-nr.nl een hoge vochtigheidsgraad en bij lage temperatu **' " ( , 3 $%'1 " '1$%& 3 3 111 **' "# ( , )' Het en gemakkelijk installeren 9eebW] >WcWh 8L š P_`bm[] '" +'*+ DH MWWbm_`a J$ &*', # +,+ ''' š mmm$YeebW]^WcWh$db 42 ISOLATIE Magazine OKTOBER 2011 +31 (180) 41 05 88 Hydro ren. Met name Arma-Chek R is geschikt off Technicas De Resolpro Group bestaat uit Asbipro Alert Resolpro Metals Rockvoor ANR Cheksysteem beschadigt het leidingoppervlak niet Flamepro en **' " ( , 3 $%'1 " '1$%& 3 3 111 **' "# ( , )' shore-projecten. laat zelfs de nodige dilatatiebeweging toe. Arma-

vakkleding die past THERMISCHE

Femme Tech II AKOESTISCHE

zit in ons DNA!

ISOLATIE

BRANDWERENDE

BRANDWERENDE Producent &Sonorex Distributeur Producent & Distributeur Easy TubeZagen 23Vooren eenverlijmen zelfstandige vanvan Isolatiematerialen Isolatiematerialen Ook een product van Insulation Solutions multidisciplinaire aanpak van isolatiematerialen

als ‘t om uidsbeheersing gaat

MEER WETEN?

...............

age

+ )* # *& ) '+% () +")&#**))& #& **))* * )) +" $+)*

ADVERTENTIE

,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ E Y THERMISCHE *HZRRQ SHUIHFWH LVRODWLHWHFKQLHN 9DQ]HOIVSUHNHQG (SZ OL[ VT AKOESTISCHE ISOLATIE (S QHHY isoleren gaat! BRANDWERENDE

for built ingen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe known forknowledge, knowledge, builtby bypeople people nzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen gy Services B.V. (DES) is de dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name evisie petrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligtookte heidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met ketels, stoomketels van energiecentrales, grote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 afgassen-ketels en fornuizen. heeft de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedragsVolledige 24/7-Flexibiliteit en en slagvaardigheid zijn vanzelfsprekend, erbeteringsprogramma’s ingevoerd maakt de Laatste standaardoplossingen niet. Alle technische opties enDe dertig jaar ervaring Minuut Risico Analyse (LMRA) deel uit van de checklist. *UDĂ€ VRO LV SHUIHFWH LVRODWLHWHFKQLHN 'DW VSUHHNW YDQ ]HOI *UDĂ€ VRO NHQW JHHQ JHZRQH worden ingezet voor het meest effi ciĂŤnte en hoogwaardige HT-systeem. gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds ,VROHUHQ HQ EUDQGZHUHQG RQGHU ppQ GDN SURMHFWHQ DOOHHQ NULWLVFK YDNZHUN GDW SHUIHFWLH YHUGLHQW *UDĂ€ VRO VSHFLDOLVWHQ ]HWWHQ WURWV Heating cables 2008 geen VCA-criterium meer,B.V. maar ondergebracht in gy Services levert een uiterst compleet pakket, KXQ KDQGWHNHQLQJ RS XZ SURMHFW 2SGUDFKWJHYHUV YDQ GLFKWELM HQ YHUDI NLH]HQ GH ]HNHUKHLG een systeem verbeter-inspanmetvan alleregistratie, disciplines inmelding, eigen beheer: INDUSTRIĂ‹LE ISOLATIE met in BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, meto.a. o.a. zusterbedrijven zusterbedrijven inbetekent BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, ning/actieplan. In de praktijk dit een scherper YDQ *UDĂ€ VRO JHZRRQ YRRU SHUIHFW LVRODWLHZHUN Frankrijk, Ierland, Nederland Polen. Productie en Connection technology •handhavingsMechanical Engineering Frankrijk, Ierland, Nederland enenPolen. Productie CONSTRUCTIEWERK preventieen verbeterbeleid. VCA kent drie en Contact us to learn more • Voorbereiding en uitvoering van lasprocedures distributie thermische, brandwerende akoestische distributie van van thermische, brandwerende en en akoestische ertificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwww.foamglas.com • QC-inspecties ASBESTVERWIJDERING +31(0)30-603 42 75 I industry@foamglas.nl ,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ LV JHVSHFLDOLVHHUG LQ heid Milieu op de werkvloer, VCA ** (beheersing VGM op isolatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten van solatiematerialen is ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten van • Fabricage, montage en reparatie van lage- en hogedruk leidingsystemen Control systems werkvloer inCoolag bedrijfsbeleid, organisatie enisolatiematerialen verbeterma•enCoĂśrdinatie, voorbereiding en uitvoering van: SIG.De Dedoor door Coolag Hamar Voordelen: • gĂŠĂŠn loodtoepassing SIG. Hamargeleverde geleverde ‡ ZDUPWH LVRODWLH isolatiematerialen ‡ JHOXLGLVRODWLH - Stoomwezeninspecties nagement) en VCA-P (idem, bij metde specifieke aanvullende • makkelijk verwerkbaar Technology worden o.a. o.a. toegepast isolatie van technische worden toegepast bij de isolatie van technische ‡ LVRODWLHSODDWZHUN Uw specialist voor: - ‡ NRXGH LVRODWLH Complete FOAMG AS INSU AT geleverd ON eisen petrochemie). DeNDO-onderzoeken opdrachtgever bepaaltkoeltechniek, welk • eventueel op maat in gebouwen, de industriĂŤle • ssEngineering, prefabricage, montage, reparatie van Trusted by contractors and in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, ฀ Minosstraat 40 1722 ‡ FU\RJHQH LVRODWLH hanteren ‡ EUDQGZHUHQGH LVRODWLH HQ GRRUYRHULQJHQ niveau vereist is. Isolatie-ondernemingen meest- . t) 23dB • hoogste geluidreductie (Peutz getest st)- -direct direct 23dB A - Kanaaldeelsystemen V. engineers worldwide MS petrochemische- A en procesindustrie, B..V M Tprocesindustrie, P.O. Box 5003 ฀ M petrochemischeB E S al VCA ** of-GVCA-P. nnpvc, pvc en gietijzer • getest in combinatie met leiding van C o e en am A R in T Dempersystemen e rd M D g E pvc,geruisarm geruisarm pvc en gietijzer for over 75 years. s terd a m TCS connection system can be used for the complete range of BARTEC self-limiting Coe nhave A R w eg e in m u ro The PLEXO heating tapes. A D ie n te te e n h a v e w e g en OEM. scheepvaart, olieN u w en gaswinning G ro off-shore =HU KLY /VLR 0ZVSH[PL ‹ ^^^ ]KOVLRPZVSH[PL US ‹ PUMV']KOVLRPZVSH[PL US W d =HU KLY /VLR 0ZVSH[PL ‹ ^^^ ]HUKLYOVLRPZVSH[PL US ‹ PUMV']HUKLYOVLRPZVSH[PL US BL Ams 5004 EA Tilburg 9(67,*,1*(1 3B ie te is N S Nop nDit L w e g 3is e 40 • getest in combinatie met de meeste Compensatoren 9N 0%5$1':(5(1' Te l. Veel informatie te vinden www.vca.nl. de VCAW aad 6 $):(5.,1*(1 1 0113en S olie2 4 3,62/$7,( Tscheepvaart, en gaswinning OEM. 8 3 ฀ 3 e l. 0 off-shore eplafondtoepassingen plafondtoepassingen 3 0 5 4 e 0 9 0 T 1 e l. 2 0 - 6 40 343 84 826 8 14 3 Te l. 3 0 - 2 one system you can assemble heating 2 0--668 4 5only - 211448 1externe 0 3 0 1 4 8(ducting) in fo @ 0 2 0 - 6 88 4 6 8 0 5 a x 0With Theconnections, Netherlands plug and socket splices and also end 481 0 3 0 en 0 - 2 1onafhankelijke 468 fo @Interne inisolatiesystemen huisbasisinin•van Stichting 4 8 00 4 9 F axx 0 3 0 - 2 fo @ vv d h oSamenwerken 3 222994 8 1 0 5 FFa x 0 2 v d hde 3 4 fo @ e 4 0 m k a 2 o 9 F d h o e is o la 78 v d h o e k is o A’d a 3 3 terminations, easily and safely. PLEXO TCS: T +31 (0)13 571 18 11 ฀brandwerende doorvoeringen k is o ti e .nvan • CoĂśrdinatie, voorbereiding en uitvoering 3 433557 8 0 4 e k is la ti e .n .v.K . A’d a m la ti e l K o la ti .v.K . 3 4alle oor Veiligheid (SSVV) betrokken partijen .n l Kver.v.K . e .n ll KKdie .v.K . - Retubing van fornuizen in de specifi petrochemie norex Easy Tube 23 op onze website voor meer caties. Download het productblad van de Son (0)13 571 10 00 ฀ and guidelines. onorex Easy Tube 23 op onze website voor meer specificaties. All our electric heating systems fulfill the relevant31 international standards egenwoordigt. -ISAsbestverwijderingsprojecten 13 571 18 11, = wat het is: Insulation Solutions! Meer weten of heeft u vragen? Bel 01 www.insulationsolutions.nl $067(5'$0 ฀brandwerende betimmeringen 013 571 IS-=462 wat het38 is: Insulation Solutions! Tel:18010 77 | E-mail: info@wiko.nl(,- " - %(&!+& AMS V. •11, Apparatenbouw "*+-%,$- (+%,+- -",)% (&- &!)* T M B.$** - --# ##- --")**$%(+ ,+

VAN DER LINDEN & VELDHUIS

LLU NV\KLU [LHT

9'+2(.,62/$7,( 1/ ee 23 Sonorex Easy Tube 23Voor een zelfstandige

nsulation Solutions nsulation Solutions multidisciplinaire aanpak

Ook een product van In

* Thermische isolatie * Akoestische isolatie * Brandwerende doorvoeringen * Steigerbouw * Rope access Is o lEARNED a t ie a lTHROUGH s t w e e deINTEGR na t u uY, r * Tracing

TRUST

ER DA

UALI Y AND

1,(8:(*(,1

Check out our on-line promotional movie at www.bartec.nl/plexo Kattestaart 6 - 8 3355 PP Papendrecht www.wiko.nl ,VRODWLHEHGULMI *UDĂ€ VRO´ E Y 2QGHUQHPLQJVZHJ +1 $OSKHQ DDQ GHQ 5LMQ Tel. 078 - 6187300 Fax. 078 - 6183472 !& Internet: &- # - -# #'- --")**$%(+ ,+ -- ,), !!+-' '- - - -'' -- ,), * -' '- - # - - '

3 111 **' "# ( , )'

PERFORMANCE )(+% ,)% +) www.hervo.nl info@hervo.nl

2011 gy Services B.V., Dutch Energy Services B.V., Reeweg 20 (Haven 2410), 3088+31 KA (180) ROTTERDAM, 41 05 88 The Netherlands. , ZZZ JUDĂ€ VRO QO 7 ) ² /LG 9,% HQ .RQLQNOLMNH 0HWDDOXQLH 3 111 **' "# ( , )' ",& ( (+ ,+ - *&- *+- ,+ --,+- !$ ,$ ,,$ Tel +31(0)10 – 429 12 67, Fax+ 31(0)10 – 429 85 70, KvK Rotterdam 57195994, Info: info@desbv.nl, Web: www.desbv.nl ODKETCOEBMEBRE2R021021 3

ISOLATIEMagazine Magazine ISOLATIE

............... 35 ...............

known for knowledge, built by people


Isolatie

Journaal

Isolatie op energiemanifestatie De branchevereniging voor het thermisch isolatiebedrijf VIB gaf samen met enkele buitengewone leden in twee stands acte de présence op de manifestaties vakbeurs Energie en Industrial Heat & Power in Den Bosch. Deze trokken 9 tm 11 oktober jl. zo’n 15.000 zakelijke bezoekers. Dat is drie procent meer dan de editie van vorig jaar. Vakbeurs Energie is de zakelijke beurs voor professionals die werken met warmte, elektriciteit en energiebesparing. Zusterbeurs Industrial Heat & Power richt zich specifiek op de industriële groot verbruiker. Rockwool, Knauf en Isover ondersteunden de boodschap van de noodzakelijkheid van goede isolatie. In 2019 vindt deze manifestatie van 8 tm 10 oktober plaats. Er wordt onderzocht in 2020 de Europese beroepswedstrijden Isolatie naar het evenement te halen. Meer informatie hierover op pag. 12 in dit nummer.

Branche maakt zich op voor Asbestos 2018 De vakmanifestatie voor de gehele asbestketen Asbestos 2018 vindt plaats op 20, 21 en 22 november in Evenementenhal Gorinchem. Asbestos wil het platform zijn waar bezoekers totaaloplossing op asbestgebied vinden. Zo moet in 2024 alle asbesthoudende dakbedekking vervangen of verwijderd zijn. Deze enorme opgave betekent dat de asbestsector, gemeenten en provincies, het rijk en alle asbesteigenaren samen moeten werken om dit voor elkaar te krijgen. Hierbij is het belangrijk dat asbestsaneerders goed worden opgeleid, dat nieuwe technieken worden ontwikkeld en ingezet en dat de handhaving en inspectie goed op orde zijn. Daarnaast mag het financiële aspect zeker niet worden vergeten. Tijdens de beurs wordt een inhoudelijk programma georganiseerd over de meest uiteenlopende onderwerpen rondom asbestproblematiek. Voor meer informatie: www.AsbestosVakbeurs.nl.

SDE+ regeling voor hernieuwbare energie opnieuw opengesteld De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. Dit najaar komt 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. De SDE+ stimuleert kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en het regeerakkoord. De voortzetting van de SDE+ regeling bekrachtigt een meerjarig, consistent beleid voor de energietransitie. Met het Energieakkoord 2013 is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14% in 2020 en 16% in 2023. SDE+ is het belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. Dat is nodig omdat, ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling en kostenreducties, hernieuwbare energieopwekking in de meeste gevallen nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan.

Maintenance NEXT en Euroforum slaan handen ineen Maintenance NEXT en Euroforum hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om meer inhoud te geven aan kennisplatform Maintenance NEXT op 9 t/m 11 april 2019 in Rotterdam Ahoy. De overeenkomst houdt in dat opleidingsen trainingsbureau en congresorganisator Euroforum, in nauwe samenwerking met dochterondernemingen Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) en Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) tegelijk met de vakbeurs Maintenance NEXT een congres organiseert waar toonaangevende sprekers uit de (petrochemische) industrie acte de présence zullen geven. Zowel congres als vakbeurs zijn bedoeld voor professionals uit de wereld van industrieel onderhoud zoals opdrachtgevers, contractors en leveranciers.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018

7


Isolatie

Interview

Albert Hulst van Stiso Isolatiewerken in Staphorst

‘Wij zijn liever de beste dan de goedkoopste’ Met decennialange ervaring in beide sectoren kent directeur Albert Hulst van Stiso Isolatiewerken in Staphorst als geen ander de relatie tussen het installatie- en het isolatiebedrijf. Hij bouwt gestaag aan een mooie toekomst en betrok recentelijk een heel nieuw kantoor annex werkplaats en magazijn in Staphorst. Hij pleit voor meer samenwerking in de sector en een isolatienorm. “Vakmanschap

e eerste regel op de website van Stiso Isolatiewerken in Staphorst is: “Isoleren is ons vak”. Het somt in vier woorden niet alleen de activiteiten van de onderneming op thermisch, akoestisch en brandwerend gebied op, maar het geeft tevens de beroepstrots en het vakmanschap weer waarmee oprichter en eigenaar Albert Hulst samen met zijn medewerkers deze activiteiten wil uitvoeren. De toonaangevende utiliteitsportefeuille van de onderneming met onder andere ziekenhuizen, hotels en productielocaties is hier het bewijs van.

D

heeft niets met geld te maken”. Klantvertrouwen De markt is, zeker in het noordoosten waar de onderneming het merendeel van het werk uitvoert, volgens Hulst nog niet uit de crisis. “Er wordt hier te weinig groot gebouwd”, aldus Hulst. “Gelukkig hebben we ook heel veel klein werk, dus hebben we het desalniettemin druk. We zijn gelukkig ook niet helemaal afhankelijk van de nieuwbouwmarkt, omdat we veel vaste onderhoudscontacten en -relaties hebben die ons werk gunnen”. Dit brengt bijvoorbeeld Stiso via Linthorst Techniek door het hele land bij de Van der Valk hotelketen, maar ook is de onderneming regelmatig in woningen of kleinere bedrijfspanden te vinden om de bronleidingen te isoleren. “Bij grote nieuwbouwprojecten duikt elk isolatiebedrijf er ook op. Iedereen gaat steeds een stukje lager in prijs zitten. Zo zitten wij niet in elkaar: de laagste prijs brengt in het algemeen niets dan problemen. Je werkt als onderneming op een bepaalde manier. Je schoolt je mensen, je zorgt voor kwalitatieve goede materialen en gereedschappen van betrouwbare leveranciers waar je een meerjarige relatie mee opbouwt. Dat totaal bepaalt de kwaliteit die je levert. Als je het al zou willen, is dat ook niet van de ene op de andere dag op basis van een lagere prijs naar beneden bij te stellen. We doen wat we doen en dat betekent zo goed mogelijk. Dat betekent ook dat het kan zijn dat we soms te duur zijn. Maar wij zijn liever de beste dan de goedkoopste. Alleen zo kun je vertrouwen bij de klant creëren en een relatie opbouwen. Voor offertejagen zijn we ook niet geschikt. Onze klanten zullen door goede ervaringen in het verleden, ons ook in de toekomst weten te vinden”. Albert Hulst. ‘Het is een goeie tijd om met goeie mensen gestaag groei te realiseren’.

8

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018


Mooi Stiso-werk bij Van der Valk in Zwolle. FOTO: ALINEA-STOKVISCH.

Voordat Hulst in 1998 zijn eigen isolatiebedrijf begon, had hij een langere carrière in het installatievak doorlopen van hulpmonteur in 1980 tot uiteindelijk montageleider werktuigbouw. “Ik heb bij Unica Installatietechniek werkelijk alle kansen gekregen en gegrepen”. Vooral in de grotere projecten voelde hij zich als een vis in het water. “Zo was mijn

Het eigen visitekaartje: de technische ruimte van het nieuwe pand in Staphorst.

isolatie

laatste grote installatieproject het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Toen dat veelomvattende, meerjarige project achter de rug was, was het daaropvolgende project weer een kleinere technische ruimte. Je valt weer terug in het repeterende werk waar ik weinig uitdaging in vond en ik besloot mijn eigen bedrijf in de isolatie te beginnen. Isolatiewerk is een integraal onderdeel van het installatiewerk. Ik heb mijn contacten aangewend en ben toen aan de slag gegaan”. Samenwerking Hij pleit zeker op de huidige markt dat isolatiebedrijven samenwerkingen met elkaar aangaan. “25 jaar geleden was het in de installatiebranche al heel gewoon dat je mekaar uit de brand hielp. Het bedrijf dat het wat rustiger had, leende personeel uit aan het andere bedrijf dat het net wat drukker had. Daar hoef je in de isolatiesector, ook bij de huidige personeelskrapte, net om te komen. Teveel bedrijven zien elkaar nog als concurrent die moet worden bestreden. Ik vind dat ze dat fout zien. Je moet mét in plaats van tegen elkaar werken. In de isolatiebranche is dat echter bijna niet mogelijk”. Ook de algemene kwaliteit van werken ziet Hulst graag toenemen. “We zijn al een hele tijd bezig met de formulering van een utiliteitsrichtlijn. Die is er tot mijn spijt door allerlei

MagazineįpįOKTOBER 2018

9


AL MEER DAN 75 JAAR VERTROUWD BIJ CONTRACTORS EN INGENIEURSBUREAU’S WERELDWIJD

ISOLATIE-INNOVATIE ZIT IN ONS DNA

INTEGRITEIT - KWALITEIT - PERFORMANCE

De totaaloplossing voor al uw isolatie-problemen

Neem contact op voor meer informatie!

+31 (0) 75 I industry@foamglas.nl I distri@asbipro.nl ww.foamglas.com T30-603 +31 42 (0)10 – 208 5400 E

W www.asbipro.com

EENVOUDIG GENIAAL GENIAAL EENVOUDIG %HZH]HQ .DLĂ H[ WHFKQRORJLH, QX LQ GH YRRUGHOLJH DIPHWLQJ P

Voor meer persoonlijke veiligheid bij brand Betrouwbare brandveiligheid, minimale rookontwikkeling volgens Euroklasse B-s2, d0 Hoge energie efďŹ ciency, h ≤0,033 W/(m¡K) bij 0 °C Hoge exibiliteit Homogene ďŹ jn-cellige structuur

www.kaimann.nl


Isolatie

Interview

omstandigheden nog steeds niet. Ik zie een isolatierichtlijn als een minimale standaard waarmee we de klant de zekerheid bieden dat een goed isolatiebedrijf objectief vast te stellen vakmatig goed isolatiewerk levert. Dat is belangrijk voor de uitstraling van ons vak”. Kansen Recentelijk betrok de onderneming een hagelnieuw pand in Staphorst met kantoor, werkplaats en magazijn. Hulst: “Het isolatiemateriaal wordt elke dag vanuit hier door de monteurs mee naar het werk genomen. Dat scheelt ruimtebeslag op de locatie en je bent minder afhankelijk van de distributeur. Je grijpt in principe ook nooit mis. Dat soort ontzorgen wordt door de opdrachtgever ook gewaardeerd”. Hulst werk hard om zijn isolatiebedrijf met twintig medewerkers een partner van de opdrachtgever te laten zijn. “Veel isolatiebedrijven laten naar mijn mening nog steeds kansen op dat vlak liggen. Moeilijker dan op tijd komen, advies en vakwerk leveren en je aan de afspraken houden is het ook niet om toegevoegde waarde te leveren en door je opdrachtgever serieus te worden genomen. Misschien heb ik ook een stap voor omdat ik dezelfde taal spreek als het installatiebedrijf. We dragen graag oplossingen aan op het gebied van materiaal, uitvoering en planning. Wij gaan ervan uit dat je niet alleen jezelf, maar ook de ander in de keten helpt”.

De prefabafdeling.

gebouwd. “Zowel op het kantoor als in de werkplaats en het magazijn is nog uitbreiding mogelijk. Een gestage groei en later voortzetting van het bedrijf in de familie zijn mijn twee grootste aandachtspunten voor de toekomst. Het isolatievak is een prachtig vak. Het is een goeie tijd om met goeie mensen gestaag te groeien”.

Groei Hulst is optimistisch over de toekomst. “Die kan met de aandacht voor milieu en energiebesparing alleen maar heel goed voor het isolatiebedrijf uitpakken De bedreigingen zie ik alleen in het lagetemperatuur spectrum waar inmiddels leidingen beschikbaar zijn die inclusief isolatie worden geïnstalleerd. Voor de rest wordt isolatie steeds belangrijker en serieuzer genomen. De buitenwereld krijgt er steeds meer aandacht voor en gaat er dientengevolge ook steeds bewuster mee om”. Hulst hoopt de komende jaren dan ook op een gestage groei van zijn onderneming. Het nieuwe pand in Staphorst is met die achtergrond ook ‘op de groei’

‘Het isolatievak is een prachtig vak’. FOTO: ALINEA-STOKVISCH.

Monteurs worden beleverd vanuit het eigen magazijn. ‘Zo grijp je nooit mis’.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018

11


Isolatie

Beroepenwedstrijd

Nieuw concept en verbreding

Isolatiekampioenschappen in 2020 naar Nederland? De Nederlandse vestigingen van producenten en distributeurs van technische isolatie steunen het voornemen van Europese branchevereniging FESI om in 2020 de Europese Beroepenwedstrijd Isolatie naar Nederland te halen. Het voornemen is de beroepenwedstrijd in oktober 2020 aan de vakbeurs Energie/Industrial Heat & Power in Den Bosch te koppelen.

De centrale boodschap bij de beroepenwedstrijd: Isolatiewerk is Vakkundig, Efficiënt en Toekomstgericht.

12

isolatie

olgens het huidige systeem organiseert de Europese overkoepelende organisatie van in totaal twintig isolatiebrancheverenigingen FESI de tweejaarlijkse beroepenwedstrijd tijdens de vakbeurs IEX in Keulen. Om redenen die verder niet bekend zijn gemaakt, overweegt FESI om de beroepenwedstrijd niet langer onder te brengen bij IEX. Het teleurstellende exposanten- en deelnemersveld van de afgelopen mei gehouden editie zal daar echter ongetwijfeld een rol in spelen. Dit betekent concreet dat in 2020 een nieuw platform moet zijn gevonden voor de beroepenwedstrijd. De jaarlijkse vakbeurs Energie/Industrial Heat & Power in Den Bosch is daarbij een optie, maar niet zonder steun van producenten en distributeurs van de technische isolatie. Een nieuw platform biedt tevens de kans de beroepenwedstrijd op een andere manier in te vullen en te gebruiken als pr-platform voor de sector.

V

Goed isoleren Op 9 oktober 2018 kwamen producenten en distributeurs in Den Bosch bijeen om te praten over een nieuw beursconcept waarin vakmanschap en efficiency centraal staan. FESI hanteert als stramien dat per deelnemend land twee jonge isolatiemonteurs in het midden van de beursvloer in wedstrijdverband aan een dummy werken. Volgens brengen de kandidaten verschillende isolatiematerialen en plaatwerk aan op de dummy. Is dit nog een aantrekkelijke manier om beursbezoekers te interesseren? Dat is de vraag. Als evenement voor de beperkte kring van FESI-leden voldoet het wellicht. Maar er zijn twijfels of het voor de beursbezoeker ook interessant genoeg is. Een nieuw concept waarbij het wedstrijdelement versterkend werkt voor de beurs en aantrekkelijker is voor de bezoekers moet het uitgangspunt zijn voor de besprekingen met een nieuwe host, zo vonden ook de aanwezige producenten en distributeurs. Daarbij gaat het om vergroting van de impact naar asset owners, maar ook over het centraler stellen van ontwerp, ontwikkeling en toepassing van materialen. Ook de promotie van prefabtoepassingen vanuit efficiency oogpunt voor opdrachtgever en uitvoerder zou een rol kunnen krijgen, net als materiaalspecificaties en veiligheidsaspecten en hergebruik van materialen en milieuprestaties. Een nieuwe opzet zal

MagazineįpįOKTOBER 2018


ertoe moeten leiden dat de beursbezoeken ervaart dat goed isoleren samenhangt met vakmanschap, keuze van de juiste materialen, condities van de installatie en de omgeving, montage-efficiency en kostenbewustzijn. Als het evenement in Nederland plaatsvindt is samenwerking met de sector voor installatiebedrijven (Techniek Nederland), koeltechniek (NCKL) en wellicht luchtkanalen (LUKA) mogelijk. De eerste twee partijen hebben zich al positief uitgesproken voor een gezamenlijke verkenning over de opzet van het project. Voordeel is dat bredere bezoekersgroepen kunnen worden aangesproken. Bij uitbreiding met andere sectoren wordt de bovengenoemde boodschap uiteraard breder. De centrale boodschap die moet worden overgebracht is: Isolatiewerk is Vakkundig, EfficiĂŤnt en Toekomstgericht. Het is de meest kosteneffectieve manier om energie te besparen. Dit zal worden gepresenteerd op een plein waar producenten en vaklieden samen een demonstratie verzorgen. Dit plein moet een inspirerende locatie zijn waar opdrachtgevers en uitvoerende en toeleverende bedrijven elkaar weten te vinden. Internationaal platform De Nederlandse steun is belangrijk. FESI is nauw verbonden met EIIF, het platform van 55 internationale producenten van isolatiematerialen. Zij zijn in de presentatie van de

De wedstrijden kunnen worden gebruikt om vaktrots en vakkennis te laten zien, maar ook om jongere bezoekers naar de beurs te trekken en onderwerpen rondom opleiding en training te presenteren.

beroepenwedstrijd een belangrijke partner via sponsoring en promotie. NIA is de Amerikaanse organisatie waar contractor, producenten en distributeurs zijn verenigd. Iedere twee jaar organiseren FESI/EIIF en NIA een gezamenlijke conferentie. Deze zal in 2020 ook worden gepland in Nederland. Tijdens de najaarsvergadering 2018 van FESI is een internationale projectgroep samengesteld die zich zal richten op de organisatie van de beroepenwedstrijd. De eerste stap is het verkennen van de mogelijkheden als het evenement in Nederland plaatsvindt. De vakbeurs Energie/Industrial Heat & Power 2020 en een aangepaste formule bieden kansen om met adviseurs in contact te komen. Het wedstrijddeel is een additioneel element. Samenwerking met andere sectoren kan de aantrekkelijkheid daarvan versterken. De wedstrijden kunnen worden gebruikt om jongere bezoekers naar de beurs te trekken en onderwerpen rondom opleiding en training te presenteren. De Vakbeurs Energie/Industrial Heat & Power is een beurs met een nationaal karakter. Er komen architecten, adviesbureaus en installateurs. De beursorganisatie van het evenement staat zeer positief ten opzicht van dit traject en is ook bereid mee te denken. In het voorjaar van 2019 neemt FESI op basis van de adviezen van de projectgroep het formele besluit.

De vakbeurs Energie/Industrial Heat & Power/Ecomobiel trekt in Den Bosch 15.000 zakelijke bezoekers die werken met warmte, elektriciteit en energiebesparing.

isolatie

MagazineÄŻpÄŻOKTOBER 2018

13


Isolatie

op locatie

Rockwool steenwolschaaldelen in Groningen

Minimaal warmteverlies op bio-stoomleiding n de onmiddellijke nabijheid van het landschapspark Waddenzee exploiteert EEW Energy from Waste Delfzijl een thermische afvalverwerkingsinstallatie voor geregenereerd bedrijfs- en huisafval evenals reservebrandstoffen. Reservebrandstoffen zijn een speciaal geregenereerde vorm van bedrijfs- en industrieel afval die een beduidend hogere verwarmingswaarde dan traditioneel huisafval hebben. In het jaar 2010 ging de installatie met twee verbrandingslijnen in werking. Ze kan maximaal 384.000 ton afval per jaar thermisch verwerken. De locatie in het industriepark Oosterhorn van Delfzijl in de provincie Groningen biedt EEW Delfzijl meerdere voordelen. Enerzijds kan de vestiging van de bestaande infrastructuur gebruik maken – het afval kan per schip, trein of vrachtwagen worden geleverd – en anderzijds zijn de bevoorradingswegen voor processtoom naar nabijgelegen industriële bedrijven zeer kort. De industriepartners verkrijgen zodoende voordelige, betrouwbare en milieuvriendelijke energie direct van de vestiging Delfzijl.

Wie stoom wil transporteren, wil dat de

I

temperatuur tot aan het eind van het traject zo hoog mogelijk blijft. Bij de bio-stoomleiding van Groningen Seaports op industrieterrein Farmsum werd daarom gekozen voor Rockwool steenwolschalen met een totale dikte van 250 mm. Brand/Venko Hoogeveen zorgde voor bereikbaarheid, isolatie- en coatingswerkzaamheden.

Door de uitstekende isolatiewaarde en de montagesnelheid viel de keuze op twee lagen steenwolschalen met een totale dikte van 250 mm. Foto’s: Gerard van Beek.

14

isolatie

Nouryon De chemietak van AkzoNobel in Groningen, AkzoNobel Speciality Chemicals die inmiddels door de recente acquisitie in oktober 2018 door The Carlyle Group verder gaat onder de naam Nouryon, was een van de afnemers van schone elektriciteit uit snippers van bouw- en sloophout van de bioenergiecentrale van Eneco in Farmsum. Nadat de centrale een aantal jaren geleden werd omgebouwd, kan er naast stroom ook stóóm worden geleverd. In februari 2017 werd het eerste deel van de bio-stoomleiding tussen Eneco Bio Golden Raand en Nouryon (toen nog AkzoNobel) in gebruik genomen. Eneco, Nouryon (AkzoNobel) en Groningen Seaports investeerden gezamenlijk voor de aanpassingen van de centrale. De stoom vloeit van Eneco naar Nouryon door een bovengrondse buis met een lengte van 2,7 kilometer. Groningen Seaports nam de kosten voor deze buis voor haar rekening. De haveneigenaar ziet dit als de start van een lokaal stoomnetwerk, waar meer bedrijven op kunnen aansluiten. Ook EEW Energy from Waste Delfzijl gaat stoom leveren aan Nouryon via een nieuw aanvullend stuk leiding van circa 800 meter. Installatiebouwer Stork schakelde industriële dienstverlener Brand/Venko Hoogeveen in voor bereikbaarheid, isolatie en conservering voor dit nieuwe stuk leiding.

MagazineįpįOKTOBER 2018


De toepassing van door Asbipro in Schiedam geprefabriceerde isolatiebochten bestaande uit verlijmde Rockwool segmenten leverde een belangrijke bijdrage aan de montagesnelheid.

Steigers In opdracht van Stork zijn de nieuwe buizen met een diameter van 50,8 cm in de straalcabine van Venko Hoogeveen gestraald en voorzien van een hittebestendig verfsysteem. De gemiddelde buislengte over het 800 m lange traject varieerde van tien tot twaalf meter met de langste delen van achttien meter. Op de projectlocatie is gekozen voor een dertigtal verhijsbare door de opdrachtgever verplaatste beschermingssteigers die over de op druk staande leidingen zijn gezet om voldoende bescherming te bieden aan in totaal 74 punten. Deze oplossing leverde een aanzienlijke besparing op aan arbeid en materialen. Verdere steigers on site ondersteunden de prefabricage van het leidingwerk. Drie ondersteuningsteigers zijn voorzien van extra vloeren voor de laswerkzaamheden. Na plaatsing van de staalconstructie zijn er nog steigers geleverd voor het afstellen van het nieuwe leidingwerk, de straal- en schilderwerkzaamheden over de montagelassen en het aanbrengen van isolatie en beplating. Door het toepassen van een overbrugging via tralieliggers met een overspanning van 8 meter, konden de activiteiten aan beide zijden van de leidingen gelijktijdig worden uitgevoerd. Isolatie Wie stoom transporteert wil dat het liefst met zo weinig mogelijk warmteverlies over het gehele traject doen,

isolatie

Wie stoom wil transporteren, wil dat de temperatuur tot aan het eind van het traject zo hoog mogelijk blijft.

MagazineÄŻpÄŻOKTOBER 2018

15


– ADVERTENTIE –

dan is het vervoer geregeld. En dan nog houden we het netjes bij ‘met mate’. Gelukkig zie ik steeds meer bedrijven die zo omgaan met veiligheid.� 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+

6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+

Duurzaam en onderhoudsvrij:

Plezier in het werk

VAN LINDEN & VELDHUIS Veiligheid bestaat uitDER procedures, voorschriften 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR en middelen. Basis is veiligheidsbewustzijn en vei2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR

ALgedrag. MEER DAN 75 JAAR VERTROUWD lig Den Daas Isolatie ziet ‘plezierBIJ in CONTRACTORS het .RNHUPDFKLQH Roll-familie, met gemakkelijke verwerkbaarheid – 1200 .RNHUPDFKLQH werk’ nadrukkelijk als veiligheidsvoorziening. EN INGENIEURSBUREAU’S WERELDWIJD 6FKDUHQ mm 6FKDUHQ breed als prettige“PBM’s, eigenschap. Isover heeft Paul –Soesbergen: hoe goed ook, moet je =HWEDQNHQ =HWEDQNHQ &RPELQDWLHPDFKLQHV gebruik gemaakt van het gegeven dat tankisolatie per &RPELQDWLHPDFKLQHV zien als ondersteuning en niet meer dan INTEGRITEIT - KWALITEIT - dat. PERFORMANCE +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV 6\VWHP ,QNO VWXIHQO $QWULHE +RHNHQEXLJHUV definitie op projectbasis wordt gedimensioneerd en 3DWHQWLHUWHV 6\VWHP ,QNO VWXIHQO $QWULHE Eigen verantwoordelijkheid is heel belangrijk. :DOVHQ :DOVHQ INDUSTRIĂ‹LE ISOLATIE geĂŤngineerd. is vertaald in ‘rollengte in op aanvraag’: 9RRUPDFKLQHV DaaromDit krijgen onze medewerkers principe 9RRUPDFKLQHV 3RQVPDFKLQHV Cryolene glaswoldekens kunnen op aanvraag 3RQVPDFKLQHV steeds hun eigen project dat ze van beginop totgrote CONSTRUCTIEWERK $IZLNNHOV\VWHPHQ $IZLNNHOV\VWHPHQ tot zelfs zeer grote lengte worden geleverd. Dit levert 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV eind afwerken. Dan is de medewerker verant 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV ASBESTVERWIJDERING 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ montagegemak en het voorkomt koudebruggen. 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ Contact us to learn more woordelijk voor resultaat,,QNO 6FKZHLIE JHO kwaliteit ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ en veiligheid.

Voor een zelfstandige Montage tie te maken. Het zijn allrounders, die op alle multidisciplinaire aanpak Op tankwanden wordt Cryolene straksluitend aange .RNHU DINRUWPDFKLQHV ,QNO 6FKZHLIEÂ JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ .RNHU DINRUWPDFKLQHV *HEUXLNWH PDFKLQHV Als vakman hebben ze met alle technische varia *HEUXLNWH PDFKLQHV ,QNO :DO]HQ ,QNO :DO]HQ

BURJ DUBAI: DUBAI: BURJ waarin verwerkt verwerkt Insulphen. Insulphen. waarin

Zagen en verlijmen van isolatiematerialen

www.foamglas.com INSULPHEN: +31(0)30-603 42 75 I industry@foamglas.nl INSULPHEN:

vakdisciplines uit de voeten kunnen. Goed voor bracht,het met per laag verspringende naden. Bij bedrijf en prettig voor de vakman diede zijndekisolatiekunde wordtveelzijdig de laatste sectie uiteraard pas aangekan inzetten. Dat betekent veel brachtplezier na voltooiing van de in het werk, en perliet-isolatie alleen daardoortussen al een binnenen buitenwand. De toplaag is voorzien van kleinere kans op vervelende voorvallen. Ook de %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG glasvezelversterkt gelamineerd aluminiumfolie. Deze 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH geest moet gezond zijn, wie met zijn ziel onder 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH bekleding vanop dede minerale wol dient als dampde arm bouwplaats rondloopt, is eenen thermisch reflectiescherm. Steunconstructies binnen 6RQGHUPDVFKLQHQ gevaar op zichzelf.� 0DFKLQHV YDQ 6RQGHUPDVFKLQHQ 0DFKLQHV YDQ 9HUWULHEV *PE+ het 9HUWULHEV *PE+ isolatiemateriaal moeten worden afgetaped.

werkt * Thermische isolatie FOAMG AS INSU AT ON fabricaat tot een pr ro Trusted by contractors and * Akoestische isolatie eigen productier te fr worldwide als ‘t engineers om onder ander rd stfor over 75 years. * Brandwerende doorvoeringen isolatiemateriaal. isolatiemateriaal. EPS en polys * Steigerbouw uidsbeheersing gaat ft * Rope access IS EARNED THROUGH Schematische opbouw van cryogene tankisolatie met Cryolene INTEGRITY, te twoord. Hoek * Tracing glaswoldekens. 6R ]LMQ ]y 6W|FNDFNHUVWUDVVH bocht et rden op 6R ]LMQ ]y M_Opmaak 1 06-10-11 16:14 Pagina 1 6W|FNDFNHUVWUDVVH Is o l a t ie a l s t w e e de na t u u r '( %DG 6lFNLQJHQ UALI Yt door AND '( %DG 6lFNLQJHQ isola1 st P_Opmaak 1 06-10-11 16:45uw Pagina 7HO

TRUST

preferred supplier

( 0DLO LQIR#VR JPEK GH Tel: 010 -13:34 462 38 774 !'%$'(& ( | ( 0DLO E-mail: info@wiko.nl INSULATION Innovation werelddelen installaties zoals deInnovation Toepassingen P_Opmaakvergelijkbare 1 06-10-11 16:45 Pagina 1 gevolgd, & !$ $ " #)!' '%" (! " & !$ $ Journaal _16-12-13 Pagina 7HO LQIR#VR JPEK GH INSULATION 5522_- $ 12-10-12 10:19 Pagina 2 )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH %'( )' " & !$ $ " %%$

" , Een Rotterdamse Gate-terminal (2009 en 2010, met )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH Neem contact op voor meer informatie! #!&,'0!&# 0-* 1'# .#!' *'01 7 444.technischeisolatiespecialist.nl Cryolene wordt sinds beginwww.wiko.nl jaren ’80 toegepast. Internet: '(! !$ $ ' * $ $( $ %&+ &* & 072 572 7390 Q a-nr@a-nr.nl Q www.a-nr.nl Waalwijk: Zijlweg 1, 5145 NR, T.LNG-terminal 0416 - 565 111, waalwijk@technischeisolatiespecialist.nl Cryolene 681), Xinjian Guanghui in China (2009, met van de eerst terminals was in het +31 (0) Touwbaan 30-603 42 26, 75 2352 I de industry@foamglas.nl I www.foamglas.com Leiderdorp: CZ, T. 071 - 541 55 33, leiderdorp@technischeisolatiespecialist.n

PERFORMANCE

West-Franse Montoir-de-Bretagne (Pays de la Loire), – ADVERTENTIE – een plant van ENGIE-dochter Elengy. Daarna zijn in alle

Cryolene 682) voorafgegaan door – dichter bij huis – Zeebrugge (2007, 681).

VCA is basisbagage ADVERTENTIE

SPECIALISTENHOEK Isolatie-innovatie

Geen VCA-certificaat? Dan zet je geen stap op het prolingen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe for knowledge, built by people 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+ inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen 6RQGHUPDVFKLQHQ 9HUWULHEV *PE+ ject. Zo eenvoudig is dat. In 1989 is in de petrochemie – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name het initiatief genomen tot een gecertificeerd veiligpetrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligheidssysteem. Na een test- en ontwikkelingsperiode is Een vaktechnische vraag? Even een mailtje naar de heidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR het systeem sinds 1994 met de VCA-certificatie en – 2QV SURJUDPPD 9RRUPDFKLQH 6R 6ROR redactie van Isolatie Magazine en de specialist antgrote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 checklist breed en landelijk ingevoerd. Vrijwel alle woordt. In deze aflevering de vraag; heeft .RNHUPDFKLQH de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, .RNHUPDFKLQH industriĂŤle het VCA-systeem 6FKDUHQ Hoe het opdrachtgevers best om te gaanhanteren met elastomeer-isolatie in met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedrags 6FKDUHQ =HWEDQNHQ strikt. Voor buitenwereld, isolatiebedrijven is licht, VCA-certificatie =HWEDQNHQ de barre waar lucht, waterbasisen verbeteringsprogramma’s &RPELQDWLHPDFKLQHV ingevoerd en maakt de Laatste &RPELQDWLHPDFKLQHV De tweede van Femme Tech Magazine is ververmelden) sla er je baas mee om de oren. bagage. +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV 6\VWHP ,QNO VWXIHQO $QWULHE soms zelfs editie mensen vrij spel hebben. BURJ DUBAI: Minuut Risicoen Analyse (LMRA) deel3DWHQWLHUWHV 6\VWHP uit van de,QNO VWXIHQO $QWULHE checklist. De +RHNHQEXLJHUV BURJ DUBAI: :DOVHQ schenen. Femme Tech is het jaarlijkse lifestyle-blad van Dan kun je snel in pas :DOVHQ gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds 9RRUPDFKLQHV 9RRUPDFKLQHV Techniek Talent over vrouwen en techniek. sende vakkleding aanHeating demeer, cables Voor van elastomeerisolatie in afkorting extraVeel kriti 3RQVPDFKLQHV 2008 geen VCA-criterium maar ondergebracht in VCA staattoepassing voor VGMNu Checklist Aannemers. De 3RQVPDFKLQHV $IZLNNHOV\VWHPHQ waarin verwerkt Insulphen. aandacht natuurlijk voor die het maken in slag,systeem en schakelt je chef melding, verbeter-inspan $IZLNNHOV\VWHPHQ sche omstandigheden, is vrouwen het Arma-Chek-programma waarin verwerkt Insulphen. een van registratie, VCA wordt vaak verklaard als Veiligheids-checklist 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV met o.a. zusterbedrijven inBelgiĂŤ, BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, 8QLYHUVHOH VQLMPDFKLQHV met o.a. zusterbedrijven Duitsland, Engeland, de techniek, over feiten en weetjes en achtergronden. wellicht meer vrouweontwikkeld. Dit geslotencellige materiaal met hoge 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ ning/actieplan. In de praktijkinbetekent dit een scherper Aannemers. VGM omvat evenzeer ‘Gezondheid’ en 6QLMPDFKLQHV YRRU NDSSHQ ,QNO 6FKZHLIE JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ Frankrijk, Ierland, Nederland en Polen. Productie en Connection technology .RNHU DINRUWPDFKLQHV Natuurlijk komen isook werkgevers aan hetvoordelen woord.die lijke collega’s in omdat Brandwerende ,QNO 6FKZHLIE JHO ,QNO 7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ Frankrijk, Ierland, Nederland en Polen. Productie dampdiffusieweerstand heeft met name .RNHU DINRUWPDFKLQHV preventiehandhavingsen verbeterbeleid. VCA kentSystemen drie en ‘Milieu’. Het systeem bedoeld voor opdrachtnemers *HEUXLNWH PDFKLQHV INSULPHEN: *HEUXLNWH PDFKLQHV Zoals Marielle vankoude-installaties. Toor, omgeving directiemedewerker vanrisico. dat gewoon goed distributie van thermische, brandwerende akoestische INSULPHEN: voorin isolatie van Isolatiematerialen distributie van thermische, brandwerende en en akoestische certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwerken een (technische) met verhoogd ,QNO :DO]HQ ,QNO :DO]HQ Isolatiebedrijf Merwede in Arkel, gespecialiseerd in werkt. En geeft je zelf met Technische een “one-stop-shoppingâ€? concept metuniek eenisolatie open celstructuur of met geringe watermet een uniek “one-stop-shoppingâ€? concept heid Milieu op de werkvloer, VCA ** (beheersing VGM opvan van en steigerbouw staan midden in de isolatiematerialen is isolatiematerialen is ĂŠĂŠn ĂŠĂŠnvan vandedekernactiviteiten kernactiviteiten onder meer scheepsisolatie. vertelt in deommanterubriek dan meteen even op Control systems dampdichtheid, eenZij dampdichte werkvloer en in bedrijfsbeleid, organisatie en verbetermaVCA-doelgroep. Al invereisen 1994 heeft ondernemersorganisatie SIG.De De door Coolag Coolag Hamar geleverde isolatiematerialen SIG. Hamar geleverde isolatiematerialen Voordelen: • gĂŠĂŠn loodtoepassing * door Thermische isolatie Coolag Hamar verwerkt tot een ‘Ideale werkgevers’ over voorkeur voor parttials ‘Ambassadeur ling. Armacell-isolatiematerialen hebben een inge-Technology nagement) en VCA-P (idem,uw methalffabricaat specifieke aanvullende VIB een uitgebreid Milieuenhaar Arbozorgsysteem opgezet, worden o.a. toegepast bij de isolatie van technische Coolag Hamar b.v. is Nederlands grootste en meest • makkelijk verwerkbaar Isolatie worden o.a. toegepast bij de isolatie van technische Coolag mers, Hamar b.v. is Nederlands grootste en meest want die kunnen in piektijden vaak gemakkelijk van de Techniek’. prima eindproduct. In onze eigen productieruimte * Akoestische isolatie bouwde waterdampdiffusieweerstand. eisen petrochemie). De opdrachtgever bepaaltkoeltechniek, welk periodiek herzien enproducent, geactualiseerd. dit en systeem • Met eventueel op maat geleverd s in gebouwen, de industriĂŤle toonaangevende leverancier distributeur s in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, toonaangevende producent, leverancier en distributeur een tandje bijzetten. Maar in de scheepsisolatie blijkt Ook daarover lees rezen wij onder andere PIRen Koudesystemen werken meestal met mediumtempeniveau Isolatie-ondernemingen hanteren meest- . onderschreef de branche actief alle• initiatieven om te (Peutz getest) *vereist Brandwerende doorvoeringen Minosstraat 40 1722 Voor toepassing zware omstandigheden is procesindustrie, het hoogste geluidreductie - direct 23dB is. in A V. M en van thermische, brandwerende en akoestische isolatie- je B..V iaal. STprocesindustrie, parttime werken ook wel weer lastig. in %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG Femme Tech. petrochemischeM %H]RHN RQ]H VKRZURRP P +HW LV GH PRHLWH ZDDUG PUR-hardschuim, steenwol, EPS enCA polystyreen. raturen onder het dauwpunt de omgevingslucht. MB petrochemischeen van thermische, brandwerende envan akoestische isolatieE iaal. S al VCA ** of VCA-P. komen tot structurele waarborgen voor veiligheid in alle P.O. Box 5003 A R in T o e rd a m Arma-Chek-systeem ontwikkeld. M D E • getest in combinatie met leidingsystem van pvc, geruisarm pvc en gietijzer 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH e geof s tetapes. C o ee n hself-limiting A * Steigerbouw G rofor R w in a m The PLEXO TCS connection can be used the complete range BARTEC heating rd a m u v A D g e nha nwe 1HHP YULMEOLMYHQG FRQWDFW RS YRRU PHHU LQIRUPDWLH scheepvaart, oliematerialen. Coolag maakt deel aan uit van SIG groep Veel N ieu w e en gaswinning G ro teoff-shore W d Het blad schenkt speciale aandacht eende van de B L A m s te v e n w g 3 en1 3OEM. ie te is Bij toepassing vanHamar opencellig isolatiemateriaal kan N S Nop L e 40 0 3en 0 de Te l. informatie te vinden www.vca.nl. Dit is VCA5004 EA Tilburg W aad aspecten. B e 6 1 39 N S g 2 4 Te l. scheepvaart, off-shore olieen gaswinning OEM. materialen. Coolag Hamar maakt deel van de SIG groep 8 3 3 1 • uit getest in combinatie met de meeste plafondtoepassingen 3 4 econnections, 0 1 0 and6 8also Tsocket 4 58 2 6 end e l. 00 2 0 - 6 splices 40 3439 Teheating With onlyberoerd one system you can assemble and 4 8 1 plug 3 5 l. 0033 0 - 2 1 access 020-6 8468 Rope in fo @ Coolag 0 - 2 14 8 1 4 grootste van de vakvrouw: 4 8 0 internationale 81 0 - 2 1aan x 02 -684 Chek R* voldoet standaarden en invan 8 4 6 0 5 Hamar condensvorming en corrosie optreden. die Zeker in zware heeft fo @ v de Theergernissen Netherlands 4 9 F a x 00330 - 2 1 v d h oSamenwerken in thuisbasis onafhankelijke Stichting 2 299448 1 8 0 5 FFaax 0 2 0 4 8 0vraagstukken fo 3 in 3 preferred supplier @ d 4 fo e x 2 h v d h o k is o m 332 6RQGHUPDVFKLQHQ ’daam terminations, easily and safely. PLEXO TCS:@vdhooeekkisisolatie4 9 F a . 343557788004 0DFKLQHV YDQ e k is la ti e .n 6RQGHUPDVFKLQHQ .K.. AA’d passende werkkleding met kniestukken onder je oen .v la 3 brandveiligheidstoetsen zoals Lloyds, DNV IMO. De l .K K 0DFKLQHV YDQ off-shoreomstandigheden bestaat verhoogd gevaar .n 4 o ti T +31 (0)13 571 18 11 het juiste antwoord. Hoeken, bochten, uitsparingen, .v * Tracing 3 la ti e l Kdie e .n l Kvervoor Veiligheid (SSVV) 9HUWULHEV *PE+ Certificatieniveaus .v.K .n l K .v.K . alle betrokken partijen 9HUWULHEV *PE+ 6R ]LMQ ]y 6W|FNDFNHUVWUDVVH blijkt wel ĂŠn coatings van Arma-Chek R,op -Dmaat en – Silver zijn UVDownload het productblad de Sonorex Easy Tubeetc. 23 op onze website voor meer specifi caties. 31corrosie (0)13Er 571 10 00 gelukkig voor onder isolatie. Een metalen ommanteAllprettige our electric heatingvan systems fulfill 6W|FNDFNHUVWUDVVH the relevant international standards and guid lines. 6R ]LMQ ]y opvullingen worden gemaakt door uw maak 1 06-10-11 16:14 Pagina 1 tegenwoordigt. Hetschoenen. VCA-systeem ontwikkelt zichook mee met de ontwikkeVoor meer informatie surf naar www.foamglas.com / industry '( %DG 6lFNLQJHQ '( %DG 6lFNLQJHQ goede vakkleding verkrijgbaar. Dus vraagof per bij Bel 013 571 18010 11, wat het38 is: Insulation Solutions! weten heeftmail u vragen? www.insulationsolutions.nl bestendig enISmechanisch sterk. Deze isolatieystemen ling kan gemakkelijker roesten,Meer waarbij zeewater en 010-20 85 400 -=462 77 | E-mail: info@wiko.nl 7HO ( 0DLO LQIR#VR JPEK GH INSULATION Innovation of neem contact op viaInnovation +31(0)30-603 42 75isolatiespecialist! / Tel: industry@foamglas.nl 7HO ( 0DLO LQIR#VR JPEK GH INSULATION OOI (bosboom@ooi.nl) snel je eigen exemplaar van promotional )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH lenen zich goed voor toepassing in omgevingen met zoute waterdamp het systeem kunnen binnendringen. www.bartec.nl/plexo Check out our on-line movie at )D[ ,QWHUQHW ZZZ VR JPEK GH Internet: www.wiko.nl tewww.a-nr.nl Q Magazine Femme Tech aan Q(vergeet niet je Armaadres te 072 572 flexibele 7390 a-nr@a-nr.nl een hoge vochtigheidsgraad en bij lage temperatu **' " ( , 3 $%'1 " '1$%& 3 3 111 **' "# ( , )' Het en gemakkelijk installeren 9eebW] >WcWh 8L š P_`bm[] '" +'*+ DH MWWbm_`a J$ &*', # +,+ ''' š mmm$YeebW]^WcWh$db 42 ISOLATIE Magazine OKTOBER 2011 +31 (180) 41 05 88 Hydro ren. Met name Arma-Chek R is geschikt off Technicas De Resolpro Group bestaat uit Asbipro Alert Resolpro Metals Rockvoor ANR Cheksysteem beschadigt het leidingoppervlak niet Flamepro en **' " ( , 3 $%'1 " '1$%& 3 3 111 **' "# ( , )' shore-projecten. laat zelfs de nodige dilatatiebeweging toe. Arma-

vakkleding die past THERMISCHE

Femme Tech II AKOESTISCHE

zit in ons DNA!

ISOLATIE

BRANDWERENDE

BRANDWERENDE Producent &Sonorex Distributeur Producent & Distributeur Easy TubeZagen 23Vooren eenverlijmen zelfstandige vanvan Isolatiematerialen Isolatiematerialen Ook een product van Insulation Solutions multidisciplinaire aanpak van isolatiematerialen

als ‘t om uidsbeheersing gaat

MEER WETEN?

...............

age

+ )* # *& ) '+% () +")&#**))& #& **))* * )) +" $+)*

for knowledge, built by people ngen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe

ADVERTENTIE

OKTOBER 2015

ISOLATIE Magazine

...............

43


Isolatie

op locatie

zeker bij een transport van 300 °C over een lengte van 800 meter bij een diameter van 50,8 cm in een 30 bar stoomleiding. Vanwege de uitstekende isolatiewaarde, maar ook montagesnelheid, werden hier steenwolschalen toegepast met een totale dikte van 250 mm die in twee lagen in steensverband zijn aangebracht en afgewerkt met 1 mm dikke aluminimum beplating. De beplating is afwaterend gemonteerd waarbij de langs- en rondnaden niet verder behoeften te worden afgekit. Door het toepassen van een overbrugging via tralieliggers met een overspanning van 8 meter, konden de activiteiten aan beide zijden van de leidingen gelijktijdig worden uitgevoerd. De toepassing van door Asbipro in Schiedam geprefabriceerde isolatiebochten bestaande uit verlijmde Rockwool segmenten leverde tevens een belangrijke bijdrage aan de montagesnelheid. ProRox Vanwege de omvang en het gewicht van de schaaldelen werd besloten om deze te leveren als twee halve schalen. Dit betekende voor de monteurs een lagere fysieke belasting tijdens de montage. Doordat halve schalen efficiënter in elkaar geschoven kunnen worden dan hele schalen zijn er ook minder pallets benodigd voor het vervoer. De door Rockwool ontwikkelde steenwolschaaldelen ProRox PS960 zijn voorzien van WR-Tech (Water Repellency Technology). Door de waterafstotende eigenschappen wordt het risico op corrosie onder isolatie tot een minimum beperkt. Steenwol is bovendien geluidsisolerend wat mogelijke transportgeluiden als gevolg van de transportsnelheid van de stoom onhoorbaar maakt. Door de versprongen laagopbouw wordt warmtedoorstraling door naden tussen de schaaldelen onderling tot een minimum teruggebracht en het grote voordeel van schaaldelen is verder het achterwege kunnen blijven van een zogenaamde steunconstructie

Op de projectlocatie verzorgde Brand Energy & Infrastructure Services Hoogeveen ook het steigerwerk.

De stoomleidingen hebben een diameter van 50,8 centimeter.

om de buitenmantel op afstand te houden. Een dergelijke steunconstructie geeft extra warmteverliezen en risico op beschadiging van de coating van de leiding. Voor de vele bochten in de leiding is gebruik gemaakt van Rockwool ProRox prefab steenwolbochten die door Asbipro zijn voorbewerkt. Behalve besparing op montagetijd komt prefabricage in de geconditioneerde omgeving van de verwerker bovenal de kwaliteit en goede. De naadloos gesneden en verlijmde segmenten sluiten perfect aan op de isolatie van de rechte leidinggedeelten. Het isolatiepakket is zoals gezegd afgewerkt met aluminium beplating van 1 mm dikte. Deze is gespoten in de kleur donkergroen om de leiding tot een geheel te maken met de natuurlijke omgeving. Het isolatiepakket zorgt er voor dat de stoom met slechts enkele graden temperatuurverlies bij de afnemer aankomt. Het draagt zo niet alleen bij aan energiebesparing, maar ondersteunt zo ook een optimaal productieproces. De uitbreiding zal in december 2018 in gebruik worden genomen.

De leidingen zijn groen om op te gaan in de natuurlijke omgeving.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018

17


Isolatie

Plaatbewerking

Mabi Bingo 16-Z EVO bij V.I.P.B. in Westmeerbeek

(Twee) grote stappen vooruit Net als de montage van isolatiemateriaal is het vervaardigen van passend plaatwerk een kwestie van hollen of stilstaan. Het komt naast kwaliteit aan op snelheid en flexibiliteit. De gespecialiseerde plaatwerkfirma V.I.P.B. in het Belgische Westmeerbeek wordt daarin, mede door de aantrekkende markt en de goede inruilmogelijkheden van fabrikant Mabi, sinds kort ondersteund door een Mabi Bingo 16-Z EVO.

Een groot deel van de luchtkanaalonderdelen inclusief complete kokers is in een enkele productiestap te maken.

18

isolatie

hristiaan Voerman heeft inmiddels een lange carrière in de isolatiesector. Begonnen in het isolatiebedrijf van zijn inmiddels gepensioneerde vader, richtte hij in 2002 met V.I.P.B. (Voerman Isolatie Plaatbewerking) zijn eigen onderneming op, gespecialiseerd in prefabplaatwerk. Christiaan Voerman: “We produceren voornamelijk aluminium plaatwerk voor isolatie/montagebedrijven in de utiliteit. We leveren door heel België. Het gaat in principe om alle plaatwerk, maar de meeste vraag hebben we voor ronde en rechthoekige luchtkanalen. Zeg maar het niet-standaard werk dat niet in de schappen is te vinden. Luchtkanalen hebben immers eigenlijk nooit vaste afmetingen. We produceren voornamelijk in aluminium glad of stucco, 0,6 of 0,8 mm waarvan we via de klant de specificaties ontvangen, maar het komt ook voor dat we zelf gaan opmeten”. In de begintijd ging de productie voornamelijk ambachtelijk en grotendeels handmatig, later werd dat ondersteund door een Mabi-kniplijn. Maar zoals dat gaat als je een goede naam opbouwt, het werk groeit mee. Nadat twee jaar geleden er een nieuwe productielocatie werd gevonden en Thomas in het bedrijf kwam, werd het tijd voor capaciteitsuitbreiding. Voerman liet zijn oog vallen op de beproefde Mabi 3000E Vario, “want met een redelijke omzet moet je goed kunnen blijven werken”. De nieuwe machine werd geïnstalleerd en draaide naar verwachting. “Het was voor ons een goede stap voorwaarts”, aldus Voerman. Maar de markt bleef goed en de onderneming kwam op een tweesprong. “Sommige producten moesten in twee arbeidsgangen worden geproduceerd, terwijl Mabi ook machines produceert die dat in een enkele arbeidsgang doen. De software van de 300E bood geen mogelijkheid dit op te lossen. We hebben dat probleem voorgelegd aan Mabi en Tore en ik zijn toen naar een Duits isolatiebedrijf gaan kijken waar de Bingo 16-Z draaide. We zijn in onderhandeling gegaan, met voor beide partijen een uitstekend resultaat”.

C

Inruilprogramma Mabi’s technisch adviseur Tore Schumann zegt: “Juist voor de gevallen waarbij de klant denkt aan de aanschaf van een nieuwe Mabi die moderner is of beter in de bedrijfsvoering past, hebben we een ruimhartig inruilprogramma opgezet waarbij we onze producten, ook al zijn ze 25 jaar oud, tegen een goede prijs terugnemen. De Mabi-producten zijn geen auto’s die je na een paar jaar inruilt voor een nieuw model. Het zijn investeringen die vaak meerdere decennia meegaan

MagazineįpįOKTOBER 2018


Vlnr: Thomas Voerman, Christiaan Voerman en Tore Schumann bij ‘de juiste investering’.

en lang hun waarde houden. Daar zijn ze door ons ook op ontworpen en gebouwd. Met die tijdspanne voor ogen, moet je naar een dergelijke investering kijken. Onze inruiloptie sluit daar ook op aan: past een ander type machine beter, dan willen we er zijn voor onze klant”. Christiaan Voerman zegt: “We kregen een goede aanbieding die ons in staat stelde de Mabi 3000E Vario om te ruilen voor de Mabi Bingo 16-Z”. 1 tons rollen De machine in Westmeerbeek is gericht naar de roldeur van de productiehal toe voor gemakkelijke aan en afvoer en om niet vast te zitten aan de breedte van de productielocatie. De 16-Z is uitgerust met een inrichting voor twee coils, indachtig het door V.I.P.B op klantvraag meest toegepaste materiaal: 0,8 mm en 0,6 mm aluminium glad of stucco. “Overigens is

De Mabi Bingo 16-Z EVO is uitgerust met een inrichting voor twee coils, indachtig het door V.I.P.B op klantvraag meest toegepaste materiaal: 0,8 mm en 0,6 mm aluminium glad of stucco.

isolatie

een rolwissel met een heftruck een kwestie van tien minuten”, zegt Voerman. De machine staat gebruik van rollen van 1 ton toe “die inkooptechnisch ook nog eens gunstiger zijn in te kopen dan de kleinere modellen”, aldus Voerman lachend. De 16-Z EVO produceert vanzelfsprekend direct vanaf de haspel. Voerman gebruikt rollen van 1000 mm breed, maar de machine kan maximaal 1250 mm brede rollen aan. De rollenwissel is in Westmeerbeek zoals gezegd handmatig, maar fabrikant Mabi kan deze ook volledig automatiseren zodat klaar zetten voldoende is. Dit maakt de Mabi Bingo 16-Z EVO eigenlijk in beide gevallen een eenmansoperatie, die met een beperkt ruimtebeslag in vrijwel elke bedrijfshal valt in te passen. De Bingo 16-Z EVO produceert tot vier voor montage gerede buizen per minuut met een minimale diameter van 80 mm. Over de invoer doet hij ook niet moeilijk: deze Bingo kan overweg met zowel aluminium (0,5 tot 1,0 mm dik) als roestvaststaal (V2A) van 0,5 tot 0,8 mm dik. Productievariaties kunnen gemakkelijk in de bijgeleverde software worden meegenomen. Meest optimale investering De Belgische plaatbewerker heeft ook nog even gekeken naar een Mabi Laser. Voerman: “Lasersnijden was ondanks de kwaliteit en snelheid voor ons echter geen optie. De huidige machine produceert complete kokers. Zowel de Laser als de 3000 Vario kunnen dat niet. We kunnen nu een groot deel van de luchtkanaalonderdelen in een enkele productiestap maken. De machine snijdt bovendien snel, reduceert het snijafval door het werk zelf optimaal te rangschikken. Wij hebben nu met hetzelfde personeelsbestand meer productieruimte gecreëerd. Ik weet dat we nu voor de komende jaren de meest optimale en juiste investering hebben gedaan”. “Dat denk ik ook”, zegt technisch adviseur Tore Schumann.

MagazineįpįOKTOBER 2018

19


Kennis is macht bij onderhoud NCTI hamert al sinds haar bestaan op de noodzaak van onderhoud van isolatiesystemen. Geen of weinig onderhoud leidt tot verliezen. In eerste instantie van energie, maar later tot veel grotere verliezen die op zijn ergst de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen brengen. Goed opgeleide medewerkers moeten zorgen dat het zover niet komt.

oeren bedrijven willens en wetens geen onderhoud van isolatie uit? NCTI denkt van niet. Bij het nalaten van onderhoud gaat het bij installatie-eigenaren vooral om onwetendheid, men is zich er niet van bewust, maar ook gemakzucht. Veel bedrijven missen de kennis om de isolatie van hun installaties op een juiste manier te controleren. Ook zijn veel ondernemingen zich niet bewust van de gevolgen van een gebrek aan controle. Uit de praktijk blijkt dat ook bij twijfel over de conditie van de installatie onder de installatie, er niet snel wordt overgegaan op demontage van de isolatie. Want, alles eraf halen kost tijd en geld, en wat het oog niet ziet...

V

Sluipmoordenaar Toenemende bewustwording bij het management begint met het scholen van medewerkers. Door hun kennis en gedrevenheid weten zij waar het bedrijf aandacht aan moet besteden. In vrijwel alle NCTI-cursussen komen zowel bewustwording als inspectie aan de orde. De cursisten leren waarop te letten bij de installaties en isolatie, wat de kritieke punten zijn, waar onveilige situaties kunnen ontstaan en welke plekken vervolgens aangepakt en verbeterd moeten worden. Ook leren ze ingehuurde inspecteurs te instrueren. Daarvoor is kennis nodig van industriële isolatie én van processen, systemen en conservering en inzicht in de gevolgen van corrosie. Corrosie is de onzichtbare sluipmoordenaar die op zijn kans wacht om installaties langzaam maar zeker op te vreten. Goed opgeleide medewerkers hebben die kennis van zaken en zijn zo in staat binnen de onderneming het nodige bewustzijn over de noodzaak van inspectie en onderhoud te creëren. De organisatie in zijn totaal wordt zo meer ‘onderhoudminded’. Cursisten vertellen hoe lastig het vaak is om het management

20

isolatie

van de noodzaak van onderhoud en inspectie te overtuigen en dat de aanschaf van moderne meet- en regelapparatuur het probleem maar deels tackelt. Alleen een inspectie van dichtbij signaleert door achterstallig onderhoud ontstane gebreken en gevaren. Rendementverbetering Natuurlijk, onderhoud is een kwestie van keuze en geld. De NCTI-cursussen helpen de cursisten de kosten van onderhoud inzichtelijk te maken. Een goed geïsoleerde installatie heeft nu eenmaal een aanmerkelijk hoger rendement dan eenzelfde installatie die nauwelijks of niet is onderhouden. Alleen al door energieverliezen te beperken, gaat het rendement van een installatie met procenten omhoog. Bedrijven die hierop sturen verbeterden de rendementen van hun systemen met meer dan tien procent. Verantwoordelijkheid Bezuinigen op onderhoud kan gevolgen hebben die verder gaan dan intern oplosbare problemen met de installatie. Overheidsinstanties en hun uitvoeringsorganisaties zien toe op de naleving van de vergunning, maar houden geen rekening met de economische gevolgen als ze maatregelen afkondigen,

Uit handen van NCTI-directeur Paul de Koning (l) ontvangt Kingsley Anyanya zijn felbegeerde certificaat. Hij is nu klaar voor inspectie van het isolatiewerk op een drijvend productieplatform van Chevron.

MagazineįpįOKTOBER 2018


Cursisten uit de Russische Federatie. Ervaren inspecteur Viktor Khokhriakov (l) loopt tevens warm voor de inspecteurscursus.

zoals het stilleggen van installaties of zelfs sluiting van een bedrijf. Bedrijven doen er dan ook goed aan zich niet alleen te verlaten op officiële inspecties door de vergunningverlener of handhaver. Laat staan dat je je daar achter kunt verschuilen. De overheidsinstanties zijn er niet om bedrijven economisch in het zadel te houden, maar maatregelen te treffen als ze fouten zien. 45 CINI inspecteurs Het is inmiddels drie jaar geleden dat NCTI de eerste inspecteurscursus gaf. Opdrachtgevers in de industrie hebben een jaar daarvoor kenbaar gemaakt dat de kwaliteit van isolatie en dus van CINI geborgd moet gaan worden. Controle op de uitvoering van isolatiewerk blijkt noodzakelijk. Dit kan alleen uitgevoerd worden door specialisten die over voldoende isolatiekennis beschikken. Zij moeten ruimschoots bekend zijn met de minimale eisen aan technische isolatie zoals verwoord in het CINI handboek. Het is dan ook niet voor niets dat deze kennis naast praktijkervaring en gedrag centraal staat bij de inspecteurscursus en ook wordt getoetst bij de kandidaat. In 2018 telt NCTI momenteel 45 ‘certified CINI insulation inspectors’. Sinds kort is NCTI met haar inspecteurs

Cursisten maken tijdens een recent gehouden tweedaagse isolatiecursus kennis met het CINI handboek.

ook vertegenwoordigd in Noord-Amerika en Afrika. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van iedere onderneming om inspectie en onderhoud integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. Dat kan echter alleen met het opbouwen van eigen kennis die die van de controlerende instanties overstijgt.

Geïnteresseerd in de cursussen van NCTI? Het actuele cursusaanbod van NCTI is te vinden op www.ncti.eu. Inschrijven kan op elk moment. Het cursusaanbod bestaat uit de tweedaagse CINI-cursus level 1 en 2 en de eendaagse inspecteurscursus level 3. Op verzoek worden op locatie ook maatcursussen gehouden, ook voor inspecties, quick scans evt. met infrarood. Telefonisch contact via +31 181 698030 of een mail naar info@ncti.nl is hiervoor de eerste stap. Het mailadres is ook het loket om op de mailinglijst van de nieuwsbrief te komen, of het cursusaanbod te ontvangen.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018

21


*, - . & / 0 + 13 1$ $ $ 1 2

6

4 45 4 8 7

*, - . & /

- $ % - $ %

& & . # & & . # &

& # % # %

" # $ - & . # % /

& - $ " # . % #

/

! "

! "

! "

! "

# $ % & ' # () * # * # # + , ' $ #

# $

# $ ! "

! "

# $ # $ ! "

% & # $ % # $ % # $ % % & % &

$ & ' & ' & ' $

'( ) $ ) $ $

#

#

#

'( ) $ ) $ $

'( ) $ ) $ $

* # () * # * # # + () * # * # # + () * # * # # + * # * # + & , $

, ' $ #

+ & , $

, ' $ #

, ' $ #

+ & , $

$ , # $ # $ $ , # $ $ ,

known for knowledge, built by people

technical solutions

Altijd een antwoord op uw technische isolatievragen! Bij de isolatie van technische installaties wilt u als specialist niet voor verrassingen komen te staan. Vandaar dat u van uw leverancier en zakenpartner verlangt dat hij volledig thuis is in de wereld van het technische isolatiewerk. De know-how en het full-service concept van Insulation Solutions bewijzen dagelijks hun waarde. Voor alle vragen over speciale toepassingen kunt u als isoleerder een beroep doen op de adviseurs van Insulation Solutions, en de breedte van het leveringsprogramma garandeert dat wij een oplossing hebben voor uw isolatieprobleem.

Insulation Solutions B.V. Minosstraat 40 Postbus 5003 - 5004 EA Tilburg

www.insulationsolutions.nl


Bespaar energie in de industrie met Isover TECH Wired Mats

Isover steenwol: kostenefficiënte oplossingen voor de industrie

Isover ULTIMATE: combineert de beste voordelen van glaswol en steenwol

Ontdek het gemak van TechCalc 2.0 Voor het efficiënt ontwerpen van al uw technische installaties

Kiest u al voor de beste isolatie-oplossing? Wilt u uw industriële processen energie-efficiënter maken? En zoekt u daarbij naar kostenefficiënte oplossingen? Met het complete en uitgebreide assortiment ULTIMATE en steenwol gaasdekens van Isover kunt u altijd de beste keuze maken voor optimale thermische prestaties in combinatie met hoge service temperaturen (MST). Neem contact op voor advies op maat Telefoon: 0347 358 400, info@isover.nl

www.isover-technische-isolatie.nl


Isolatie

op locatie

Upgrade Maastricht Universitair Medisch Centrum+

Een (meer dan) geslaagde operatie Een veranderende energiebehoefte als gevolg van uitbreiding van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) maakte ook uitbreiding en upgrade van de uit 1988 stammende eigen energiecentrale noodzakelijk. Het werd een meerjarig traject met een indrukwekkend en oogstrelend resultaat dankzij Isolatiebedrijf H.J. Crombach in Heerlen.

ls de deur van de energiecentrale open gaat moet de bezoeker zich even oriĂŤnteren. Is dit echt alleen maar de technische installatie van een ziekenhuis? De kathedraal van (koel)vaten, verdelers en leidingen heeft een omvang alsof het een stad voorziet van energie, warm- en koudwater, gekoeld water en elektriciteit. Als je naar de kerncijfers 2017 kijkt van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) is dat feitelijk ook zo: 715 bedden, 26 operatiekamers, 26.408 opnamen per jaar, 21.280 dagbehandelingen, 7.427 medewerkers en 5.252 ingeschreven studenten.

A

Alleen met de isolatie (met twee lagen AF/Armaflex 25 mm) en het plaatwerk van het zogenoemde zorteavat is Crombach al een maand bezig geweest.

24

isolatie

MagazineÄŻpÄŻOKTOBER 2018


Academische ziekenhuizen zijn per definitie grote energiegebruikers. Het mag de patiënten, bezoekers en werknemers immers aan niets ontbreken. Wie zich dan ook realiseert dat MUMC+ een stad ín een stad is met een vergelijkbare energiebehoefte begint het te snappen. En dat was eigenlijk voor de uitbreiding al zo. En dan hebben we het over jaarlijks een energiegebruik van 45 miljoen kWh (inclusief Universiteit Maastricht, Maastro Clinic en derden). Dat is ongeveer gelijk aan het verbruik van circa 15.000 woningen. Het gasverbruik beloopt jaarlijks 8,7 miljoen kuub (2.200 kuub per uur op piekmomenten) de aan- en afvoer van een miljoen kuub geconditioneerde lucht en een watergebruik van jaarlijks 200.000 m³. De totale energiebehoefte van het ziekenhuis stijgt met de gerealiseerde uitbreiding van een nieuw vleugel ongeveer met zeven tot tien procent terwijl het vloeroppervlak met twintig procent toeneemt. Oorzaak van de beperkte toename van de energiebehoefte is het inzetten van warmtepompen, meer warmteterugwinning en een aan de buitentemperatuur afgeleide stooklijn. De upgrade en uitbreiding van de energiecentrale moeten de energie-efficiency met minimaal 9,5% verhogen. Daarvoor zijn over de periode van 2015 tot dit jaar onder andere stoomketels en de warmtekrachtkoppeling vervangen en vier nieuwe warmtepompen geplaatst om het gebruik van gas te beperken en de CO₂-emissie te reduceren. De bedrijfszekerheid is verhoogd door redundante veiligheidsinstallaties te plaatsen, zoals noodaggregaten en extra verdelers om bij externe problemen van leveringen van gas en elektriciteit zelfvoorzienend te zijn. 3.150 m isolatiewerk Voor een duurzaam energiegebruik en storingsvrij functioneren van de diverse processen is temperatuurbehoud door goede isolatie onontbeerlijk. Directeur Math Crombach van Isolatiebedrijf H.J. Crombach in Heerlen zegt: “Het was in opdracht van onze klant Engie Services op het technische vlak echt een uitdaging met veel componenten en een uitgekiende logistiek waar ook nog eens tijdsdruk op stond. Zo hadden we een lange tunnel waar we materialen op de juiste plek moesten krijgen”. In totaal isoleerde Crombach circa 3.150 strekkende meter leidingen waaronder een gekoelde waterleiding in PIR met een diameter van 406 mm en stoomleidingen in steenwol. “Het is geconcentreerd werken met naast de vele meters, ook veel bochten, flenzen en appendages”, zegt Crombach. Bedrijfsleider Maurice Jansen verzorgde vanuit kantoor de communicatie met opdrachtgever en projectleider en de eigen isolatieploeg van drie tot vijf man. Ook was een werkvoorbereider bijna fulltime met het MUMC+ bezig.

isolatie

Voor een duurzaam energiegebruik en storingsvrij functioneren van de diverse processen is temperatuurbehoud door goede isolatie onontbeerlijk.

Zorteavat Een van de aansprekende onderdelen van het isolatiewerk is het zogenoemde zorteavat van de Oostenrijke producent Zortea. Crombach: “Door dit vat zijn diverse temperatuursystemen aan elkaar te koppelen. Op de verschillende niveaus van het vat gelden verschillende temperaturen. Er wordt koude ingebracht, maar ook uitgehaald en op de juiste temperatuur en het juiste tijdstip verdeeld”. Het stalen verdeelvat is in de Crombach werkplaats afgeleverd in twee delen voor conservering en voorbereiding. “Het is daarna op de locatie gemonteerd en met een kraan door het dak op zijn plek gehesen”. Het vat is in twee lagen geïsoleerd met AF/Armaflex 25 mm. “We zijn twee weken met de Armaflex bezig geweest, een week aan de prefab van het plaatwerk en een week montage. Dus dat vat vergde

MagazineįpįOKTOBER 2018

25


Isolatie

op locatie

alleen al circa een maand werk”. Ondanks het ingewikkelde leidingenverloop op het verdeelvat is het isolatiewerk echter een sierraad voor het oog. Hier is gewerkt met vakmanschap en trots.

Tunnel Een andere uitdaging waren de infraleidingen die in een tunnel van circa 200 m lengte de verschillende bouwdelen met elkaar verbindt. Crombach: “Om het isolatiemateriaal en plaatwerk voor het cv- en gekoeld water, stoom en tapwater

Math Crombach in de 200 m lange ondergrondse tunnel. Een logistieke uitdaging.

Het koelwatervat levert water van 8 graden Celsius.

26

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018


De Energiecentrale: werkelijk een kathedraal van geïsoleerde leidingen.

onder de grond over die lengte op tijd op de goede plek te krijgen maakte een strakke logistieke planning noodzakelijk. Dat is vanuit kantoor uitstekend gecoördineerd”. Voor een werk van deze omvang hoefde Crombach in de eigen organisatie geen extra ingrepen te doen. “Wij kunnen dit. We hebben ons er in vast kunnen bijten en laten zien wat we vaktechnisch in huis hebben. Het staat of valt bij en goede begeleiding en die is er absoluut geweest. Vanuit kantoor was er goede communicatie met de projectleider en projectvoorbereider. Dan merk je dat je eigenlijk zonder slag of stoot door een dergelijk project heen hobbelt. Alles staat of valt ook met goed opgeleide jongens. Dat is ontzettend belangrijk. Je kunt er niet iedereen zomaar naar toe sturen. Daar is het het werk niet voor. De jongens moeten goed worden onderlegd. We sturen daar ook op: het merendeel van ons personeel is geschoold bij OOI in Woerden. We denken daar ook niet lichtzinnig over. Die cursussen zijn belangrijk. Je moet daar naar onze mening ook in investeren. Je kunt wel denken aan besparing, maar een goed geschoolde isolatiemonteur is zijn geld dubbel en dwars waard”.

isolatie

Maastricht UMC+ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL-Very-Good Nieuwbouw en Renovatiecertificaat heeft, mede vanwege maatregelen als warmte/koude opwekking en lagetemperatuurverwarming/ hogetemperatuurkoeling, inclusief sub-bemetering. Door de juiste maatregelen te nemen is in het nieuwe gedeelte met name op het gebied van energie een besparing van 50% gehaald ten opzichte van de bestaande gebouwen: 20% meer gebruiksoppervlak en maar 10% toename in energiegebruik. Het MUMC+ beschikt nu over een duurzaam multifunctioneel complex met twaalf operatiekamers, een MRI-centrum, kantoren en een tweede serrehal met totaal een oppervlakte van 23.400 m². De serrehal, een knooppunt van routes, verbindt het nieuwe gebouw met het hoofdgebouw en herbergt het terras van het personeelsrestaurant èn een dek om ook in de winter van een comfortabel klimaat te kunnen genieten. Maar elke techneut zal erkennen dat de energiecentrale en het daar ten toon gespreide isolatiewerk de meest fascinerende ruimte is.

MagazineįpįOKTOBER 2018

27


Metall- und Beschlagsysteme

DE OPLOSSING VOOR HET SORTIMENT VAN DE INDUSTRIE-ISOLEERDER

Alles op één pallet – wij leveren alle benodigde componenten samen:

Jacketing / Metaal | Sluitingen | Plaatschroeven Gereedschap | Ancillaries www.metal-service.com Uw contactpersoon André Winter | winter@tacke-lindemann.de | 0049 231 / 17 77 7 - 86 Tacke + Lindemann Baubeschlag- und Metallhandel GmbH & Co.KG


Isolatie

Plaatbewerking

Coil-lasersnijden voor isolatiebedrijven Na de standaard uitvoering heeft Jörg Machines in Dodewaard nu ook de Coil-Lasersnijmachine Compact succesvol geïntroduceerd. Deze is ideaal voor kleinere werkplaatsen doordat hij veel minder ruimte in beslag neemt. Door de kleinere laserbron en minder apparatuur is de prijs bovendien aantrekkelijk gehouden. De voordelen van deze compact machine zijn gelijk, alleen de snijsnelheid

contactloos snijden met een heel kleine snijspleet kunnen alle vormen die getekend kunnen worden ook nauwkeurig worden geproduceerd uit alle voorkomende metalen: staal verzinkt, aluzink, rvs, aluminium, stucco, Plastisol, enz. Door het verkoopsucces heeft Jörg naast de standaarduitvoering nu ook de Coil-Lasersnijmachine Compact geïntroduceerd. Deze is vanwege een kleiner ruimtebeslag ideaal voor kleinere werkplaatsen. De voordelen van deze compact versie zijn gelijk aan die van de grotere versie op de snijsnelheid na die lager is wegens de kleinere laserbron.

is lager wegens de kleinere laserbron.

In 2014 introduceerde Jörg Machines uit Dodewaard de Coil-Lasersnijmachine op de ISO Messe in Keulen. Terwijl de techniek van lasersnijden in de metaalindustrie al lange tijd is ontdekt en beproefd, werd deze technologie bij isolatiebedrijven toentertijd nog geheel niet toegepast. Echter, al gauw ontdekken ook de isolatiebedrijven de voordelen. Zo is er ook bij hoge snelheid nauwkeurig te snijden. De snelheid is afhankelijk van laservermogen, materiaalsoort en dikte, maar met de 2 kW-uitvoering zijn snelheden haalbaar tot 25m/min. Bovendien, door het

I

Microjoints Lasersnijden heeft een aantal voordelen. Doordat er bij het snijden geen contact is met het materiaal treedt weinig slijtage (en onderhoud) aan machine en gereedschap op. Dit contactgebrek zorgt verder voor weinig geluidsoverlast bij de draaiende machine. De toepassing van de fiberlaser van wereldleider van laserbronnen in dit segment IPG draagt ook bij aan lage onderhoudskosten en aanvaardbaar energieverbruik. De producten blijven in de CoilLasersnijmachine vast zitten met slechts kleine microjoints. De plaat wordt pneumatisch geklemd en zo met een lineaire aandrijving heen en weer bewogen. Hiermee verkrijgt men een hoge positioneernauwkeurigheid met weinig last van plaatcrashes. Door na het snijden de plaat te schudden breken de producten makkelijk los. De mogelijke werkbreedtes zijn 1.020, 1.270 en 1.520 mm. Waar het gebruikelijk is om te snijden met stikstof snijgas heeft Jörg naar eigen zeggen uitstekende ervaring met perslucht, dat veel gemakkelijker en goedkoper in gebruik is. Software Een ander voordeel van de coillasersnijmachine is de universele besturing en het eigen softwarepakket waarmee voor de voorkomende vormen uitslagen geprogrammeerd kunnen worden. Dit gebeurt los van de machine, maar indien gewenst kan er ook een ander softwarepakket worden gebruikt. Mede gezien de huidige ontwikkelingen in digitaal opmeten biedt dit grote voordelen. Jörg bouwt de machines in eigen beheer met oog voor een lange levensduur en hoge machinebetrouwbaarheid.

Net zo veelzijdig als zijn grote broer: de Jörg Coillasersnijmachine Compact. FOTO: JÖRG.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018

29


Isolatie

Utiliteit

VIB initieert branchedialoog met trendrapport utiliteit De strengere milieueisen van overheid en samenleving en veranderingen in de bouwkolom hebben gevolgen voor zowel installatie- als isolatiesector. Bestuur van branchevereniging voor de technische isolatiesector VIB wil met de leden hierover de discussie aangaan aan de hand van een door Bouwkennis te Rotterdam recentelijk in opdracht van VIB gepubliceerd trendrapportrapport ‘Trends en ontwikkelingen in de technische isolatie van utiliteitsgebouwen’.

Onderzoeker drs. Guido van Beek (l) overhandigt het trendrapport aan VIB-voorzitter Hans Koole.

30

isolatie

echnische isolatie is een van de duurzaamste methodes om energie te besparen. Toch zijn veel partijen – van opdrachtgevers en overheid tot certificeringsinstanties – hier niet of te weinig van op de hoogte. De overheid heeft met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs zeer ambitieuze duurzaamheidsdoelen omarmd. Zo moeten alle nieuwe utiliteitsgebouwen aan de BENG-eisen voldoen, moeten kantoren verplicht energielabel C hebben in 2023 en wil de overheid in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving en een volledig circulair georganiseerde bouwkolom. Mochten gebouweigenaren zelf geen verduurzamingsmaatregelen nemen, dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat de overheid dit met strengere wetgeving gaat afdwingen. Er komt dus nogal wat af op de isolatiesector. In Nederland bestaat de voorraad utiliteitsgebouwen uit zo’n 600 miljoen m2. Sinds 2017 is de nieuwbouwproductie van utiliteitsgebouwen weer aan het groeien, evenals de renovatiemarkt. Ook het aantal installaties in utiliteitsgebouwen neemt toe. Al met al zal de toename van het aantal installaties en de daarbij horende leidingen de vraag naar technische isolatie meer doen stijgen dan de afname in energiegebruik de vraag zal laten dalen. In de nabije toekomst staat de isolatiebranche dan ook een hoop te wachten.

T

Margedruk Desalniettemin staan bedrijven in de technische isolatiebranche voor serieuze hindernissen. Het is lastig voor de technische isolatiebranche om zich te profileren. Uit de interviews van Bouwkennis blijkt onder meer dat duurzaamheid veelal geen ‘trigger’ is voor opdrachtgevers om een technisch isolatiebedrijf in te schakelen. Daarentegen komt wel naar voren dat de prijs een belangrijk speerpunt is. Daarom zou een gesprek tussen een technisch isolatiebedrijf en de opdrachtgever over de terugverdientijd bijdragen aan de verkoop van de dienst. Dat betekent niet dat de technische isolatiebranche zich niet als duurzaam zou moeten profileren. De sector doet nu (te) weinig aan marketing en profilering. Daardoor zijn partijen eerder in de keten onvoldoende op de hoogte van de toegevoegde waarde van technische isolatie. Uit interviews met VIB-lidbedrijven blijkt verder dat er structureel te weinig vakmensen zijn te vinden. De branche heeft last van zowel onbekendheid als een slecht imago bij jongeren. Schoolverlaters denken dat technische isolatie een simplistisch beroep is, terwijl het eigenlijk vakwerk is. Daarbovenop zal de komende jaren bij grote bedrijven de uitstroom van personeel de instroom overtreffen. Een ander

MagazineįpįOKTOBER 2018


Dialoogbijeenkomsten De technische isolatiebedrijven leveren dag-in-dag-uit vakwerk. In de dagelijkse praktijk ligt de focus dan ook veelal uitsluitend op techniek en eigenlijk nauwelijks op marketing. Branchevereniging voor het thermisch isolatiebedrijf VIB wil bewustzijn creĂŤren bij de lidbedrijven dat zij onderdeel zijn van een grotere keten, waarin allerlei trends spelen die ook hun dagelijkse praktijk kunnen gaan beĂŻnvloeden. Dat technische isolatiebedrijven vaak de laatste schakel in de bouwketen vormen, betekent niet dat zij onvermijdelijk moeten werken tegen (te) lage prijzen. De door adviesbureau Bouwkennis in Rotterdam verzamelde cijfers en marktontwikkelingen maken het mogelijk op basis van objectieve gegevens een andere, betere, positionering in de keten in te nemen. Het bespreekt vraagstukken zoals: hoe kun je als technisch isolatiebedrijf je positie in de markt verbeteren? Wat is je verhaal als bedrijf? Hoe kun je inspelen op de trends die in de gehele bouwkolom spelen? VIB houdt de komende maanden op locatie en op aanvraag dialoogbijeenkomsten over dit thema waarbij het rapport wordt uitgereikt. GeĂŻnteresseerden hiervoor kunnen zich wenden tot het VIB-secretariaat.

probleem waar de branche tegenaan loopt, is dat zij aan het einde van de bouwketen zit met alle nadelige effecten van dien. Toenemende margedruk op partijen aan het einde van de bouwketen ontstaat door oplopende kosten (arbeid, materiaal) eerder in de keten. Dit zorgt ervoor dat de budgetten voor technische isolatie onder druk staan en dat zorgt weer voor margedruk. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat technische isolatiebedrijven en zzp’ers verder zakken in prijs om toch de opdracht te krijgen. Ook onderschatten opdrachtgevers wat er bij technische isolatie komt kijken en maken daardoor te weinig budget vrij. Full-service Er is echter geen reden om bij de pakken neer te zitten, want ondanks deze hindernissen wordt het belang van de technische isolatiebranche groter. Andere sociaaleconomische veranderingen die invloed gaan hebben zijn een verdere overstap van bezit naar gebruik. Zo ontstaan in de bouw vaker leaseconstructies voor onder andere machines en installaties. Verder worden er zowel in de maatschappij als in de bouw totaaloplossingen geboden. Hiermee profileren steeds meer bouwbedrijven zich als full-service provider. Het effect is dat samenwerking de boventoon gaat voeren inclusief de daarbij horende contractvormen en competenties. Voor de technische isolatiebranche houdt dit in dat andere bouwpartijen zoals de installateur meer willen aanbieden dan alleen installaties. Vergaande samenwerkingen tussen installateursbedrijven en technische isolatiebedrijven in de toekomst is dan ook niet ondenkbaar. Daarnaast spelen er meerdere bouwkundige innovaties en technologische drivers die invloed hebben op de bouwketen. Bouwkundige innovaties zijn: P ;)+$&Y )= &5>@)4 )4 +$&;.');)4 ?$4 &5>@)1)3)4=)4 .4 de fabriek zorgt dat het monteren op de bouwplaats vele malen sneller gaat; P 5=$$1'54')8=)4Y )); +5'>< 58 8;5(>'=)4 .4 81$$=< ?$4 puur op de dienst die geleverd wordt. Voor de technische

isolatie

De focus op terugverdientijd, duurzaamheid en vakwerk moeten marketingspeerpunten zijn van het technisch isolatiebedrijf.

MagazineÄŻpÄŻOKTOBER 2018

31


Isolatie

Utiliteit

isolatie zouden totaalconcepten betekenen dat een bedrijf niet alleen thermische isolatie doet, maar ook cryogene isolatie, akoestische isolatie en brandwerende isolatie in een totaalpakket aanbiedt; P )$= <'$4< )4 .4<8)'=.)<Y )= ,)&;>.0 ?$4 ))4 <8)'.$1) infraroodcamera op bijvoorbeeld gebouwdelen, installaties, leidingen etc.

Om een beter imago te kunnen bereiken zouden onder andere leerlingen van scholen, bouwbedrijven, certificeringsinstanties, overheid, gemeentes en partijen in de keten van de technische isolatiebranche benaderd moeten worden. Wanneer het belang duidelijk is, kunnen vervolgens samenwerkingen ontstaan die het voortbestaan van de technische isolatiebranche meer verzekerd.

Onder de belangrijkste technologische drivers voor de technische isolatiebranche vallen internet of things, maar ook zogenoemd augmented reality waarbij digitaal aan de werkelijkheid beelden worden toegevoegd. Dit laatste leidt tot betere advisering aan klanten, optimale afstemming van ontwerp en uitvoering en reductie van de faalkosten. De digitale componenten hebben gevolgen voor het gebouwbeheer, ‘smart’ installaties zullen zelf aangeven waar veel energie verloren gaat. Met nieuwe energiebronnen neemt bovendien het uitrustingsniveau van gebouwen toe, oftewel de installatiequote stijgt. De technische isolatiebranche kan profiteren van het feit dat er meer installaties en daarbij horende leidingen aanwezig zijn in een gebouw.

Volgens de technische isolatiebedrijven zijn samenwerkingen en goede relaties zeer belangrijk om vaker een opdracht gegund te krijgen. Maar ook om in gesprek te kunnen gaan over het best haalbare resultaat voor de opdrachtgever én het technische isolatiebedrijf. Anno 2018 zoeken opdrachtgevers steeds vaker een totaaloplossing. Er ontstaat hiermee een kans voor technische isolatiebedrijven om een vaste relatie op te bouwen met hoofdaannemers of installateurs. Het is van uiterst belang dat de technische isolatiebedrijven in een vroeg stadium aan tafel komen om advies te geven. Of ten minste om af te spreken dat hoofdaannemers en installateurs opkomen voor de belangen van de technische isolatiebedrijven. Er zijn dus kansen, immers als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens.

Imagoverbetering Het imago van de sector kan volgens Bouwkennis worden verbeterd door de drie unique selling points in te zetten: terugverdientijd circa een jaar, vakwerk en duurzaamheid.

Om een beter imago te kunnen bereiken zouden onder andere scholen, bouwbedrijven, certificeringsinstanties, overheid, gemeentes en partijen in de keten van de technische isolatiebranche moeten worden benaderd.

32

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018


Isolatie Journaal alIsolatie Journaal al ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

A D VAEDRVTEE RNTTEI EN T I E

A D V E RATDEVNETRI T EENTIE

40% Nederlandse 4545 JAAR IN IN ISOLATIE! MEERDAN DAN JAAR ISOLATIE! COAL MEER -uitstoot heeft Overheid zoekt Overheid zoekt ‘KAN ‘KANNIET’ NIET’ industriĂŤle bron betrokkenheid betrokkenheid BESTAAT BESTAATNIET! NIET! industrie industriebij bijtransitie transitie

:

ee

�

WarenkorbWarenkorb DE - EN

Clever shopping... Clever shopping...

t

Temperatuur Warmte. Doel is in te komen tot tot Temperatuur Warmte. Doel is 2050 in 2050 te komen

ende

DE - EN

HINEN MASCHINEN GEBRAUCHTE GEBRAUCHTE ERSATZTEILE ERSATZTEILE WERKZEUG WERKZEUG CLIPS SCHRAUBEN CLIPS SCHRAUBEN NIETEN SCHLĂ–SSER NIETEN SCHLĂ–SSER ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ KOMPRESSOREN KOMPRESSOREN BĂœROEINRICHTUNG BĂœROEINRICHTUNG

es

sgasve bedrijven ve bedrijven veren aan de uitdagingen. veren aan de uitdagingen.

al

esteerd moeten worden Volgens de consultant kan de COâ‚‚-uitstoot van deworden esteerd moeten verdienmodellen. Om de energie-efďŹ ciĂŤntie te verbeteren, verdienmodellen. Om de energie-efďŹ ciĂŤntie te verbeteren, twarmte nuttig te gebruiken, slimme technologie toe te twarmte nuttig te gebruiken, slimme technologie toe te

e

d ed d, nd,

... te...

ISOLATIESPECIALISTEN IN:

voeren die

voeren die

vert.

vert.

e e

www.franssen.nl www.franssen.nl

www.iso-shop.de www.iso-shop.de Sondermaschinen So shoppt man heute... Sondermaschinen Vertriebs-GmbH So shoppt man heute... Vertriebs-GmbH StÜckackerstrasse 7 DE-79713 Bad Säckingen StÜckackerstrasse 7 Tel: DE-79713 +49 (0) 7761 069 E-Mail: info@so-gmbh.de Bad933 Säckingen Fax:Tel: +49+49 (0) 7761 933 067 www.so-gmbh.de (0) 7761 933 069Internet: E-Mail: info@so-gmbh.de Fax: +49 (0) 7761 933 067 Internet: www.so-gmbh.de

ijvendheid CO lijvendheid CO venbedrijf mikt op een centrale pijplijn die de

m en op te n en op te

venbedrijf mikt opverlagen een centrale pijplijn die dede esteringsdrempel moet voor bijvoorbeeld werkers die hun veiligheidsgedrag willen verbeteren. Bij de esteringsdrempel moet verlagen voor bijvoorbeeld

FOTO: SHUTTERSTOCK

ervangen van ervangen stemen.van f mikt op stemen. astische t. voering van de niet pilotrealistisch, vindt rijf mikt op van fossiele brandstoffen is naar zijn mening t verlagen astische kostenreductie en/of innovatie pas na 2025 gerealiseerd nen oet verlagen van fossiele brandstoffen is naar zijn mening niet realistisch, esteringen in d. Volgens kostenreductie en/of innovatie pas na 2025 gerealiseerd ied. Volgens er. esteringen in “voor trolyse, ALisMEER DAN 75 JAAR VERTROUWD BIJ CONTRACTORS traject gratis voor isolatiebedrijven, maar de organisatoren er “voor er. yse, AL MEER DAN 75 JAAR VERTROUWD BIJ CONTRACTORS ENwel INGENIEURSBUREAU’S WERELDWIJD rs vragen commitment in tijd en energie. GeĂŻnteresseerden tstromen t.b.v. EN INGENIEURSBUREAU’S WERELDWIJD eken in veren tstromen t.b.v. INTEGRITEIT - KWALITEIT - PERFORMANCE Overheidsdoel is in 2050 te komen tot een koolstofarme teken in voordelen op voor de energietransitie. INTEGRITEIT - KWALITEIT - PERFORMANCE voorziening. Overheidsdoel is in 2050 te komen tot een koolstofarme voorziening. oktober 2017 in Den Bosch) een factsheet lanceren waarin

vakbeurs Energie vakbeurs Energie

Insulcon seminars er energieprojecten oktober 2017 in Den Bosch) een factsheet lanceren waarin Kennisinstituut SBRCUR stopt and. . or Kennisinstituut SBRCUR brandwerende akoestische isolatie voor het voetlicht werp vezelproducten en hot stopt etten,en werkwijzen of bedrijfsonderdelen werk, maar zal vooral bestaan ver rland.

van het handboek Brandveilige doorvoeringen t varingstopt. ver Werkzaamheden zullen zoveel mogelijk elders worden vantet vante netwerken, inzet van van het handboek Brandveilige doorvoeringen stopt. ver dit overheidsinstrumenten en een bijdrage in de financiering Werkzaamheden zullen zoveel mogelijk elders worden vante wee seminars staat nog open: werp te geven. van innovatiekosten. De opgedane kennis wordt vastgelegd ver dit x van concrete omzet. SBRCURnet , y, wil de werp te vervangende geven. ding weefselproducten behandeld met seals, bellows en sleefs. kennis die in meer dan 65 jaar is ontwikkeld zoveel ven vervangende de ervaringen,omzet. oplossingen en wil de van concrete SBRCURnet he eiding eken kennis die invernemen. meer dan 65 jaar is ontwikkeld zoveel che eken Neem contact op voor meer informatie!

I industry@foamglas.nl +31 (0) 30-603 42op 75 voor Neem contact meer informatie! I

azineÄŻpÄŻDECEMBER 2017

olatie

ww.foamglas.com isolatie

MagazineÄŻpÄŻDECEMBER 2017

ww.foamglas.com +312017 (0) 30-603 42 75 I industry@foamglas.nl I isolatie MagazineÄŻpÄŻJUNI 2017

MagazineÄŻpÄŻJUNI

isolatie

MagazineÄŻpÄŻJUNI 2017

isolatie

MagazineÄŻpÄŻJUNI 2017

etten, werkwijzen of bedrijfsonderdelen voeren totdat duidelijk is of deze

staan

voeren totdat duidelijk is of deze werklunch. Wie interesse werkers, de website vermeldtheeft er kan werkt.de website vermeldt er werkers, werkt.


Isolatie

Corrosie

CUF is een reëel onderwerp geworden Veel asset owners in de industrie schrijven cementachtig spuitpleister voor om onderliggende metalen delen passief tegen brand te beveiligen. Deze coatings verzorgen hun brandwerende functie uitstekend. Er is echter ook een nadeel dat nu na jaren van toepassing aan het licht komt, zo merken TA-manager Cees van der Most (Van der Most Services Maassluis) en business development manager Arnold Kompanje van Van der Ende in Barendrecht. Door gebrekkig onderhoud, onder invloed van weersomstandigheden en hun poreusheid kan er corrosie onder fireproofing (CUF) ontstaan.

e foto’s die de internetzoekterm ‘corrosion under concrete fireproofing’ oplevert zijn niet mis. Het beeld van een gasbol die door zijn hoeven is gezakt omdat een van de staanders zijn constructieve sterkte door corrosie heeft verloren is indrukwekkend (http:// www.partoazmoon.com/cui.pdf). “Het is gelukkig goed gegaan, zonder explosie, maar je moet er niet aan denken als er wat was gebeurd met de tankinhoud”, zegt Arnold Kompanje, business development manager van Van der Ende Steel Protectors Group in Barendrecht. Dit bedrijf is gespecialiseerd in coatingapplicaties en corrosiebescherming op zowel infrastructurele projecten voor opdrachtgevers als Prorail en Rijkswaterstaat als in de industrie (tankopslag, raffinaderijen). Hij zegt: “Preventie en bestrijding van corrosie in Nederland kosten jaarlijks meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat komt neer op minstens 22 miljard euro. Daarbij zien we in de industrie naast corrosie onder isolatie ook steeds meer corrosie onder bepaalde typen fireproofing optreden”.

D

De foto’s die de internetzoekterm ‘corrosion under concrete fireproofing’ oplevert zijn niet mis. Het beeld van een gasbol die door zijn hoeven is gezakt omdat een van de staanders zijn constructieve sterkte door corrosie heeft verloren is indrukwekkend (http://www.partoazmoon.com/cui.pdf). “Het is gelukkig goed gegaan, zonder explosie, maar je moet er niet aan denken als er wat was gebeurd met de tankinhoud”, zegt Arnold Kompanje, business development manager van Van der Ende Steel Protectors Group in Barendrecht. Dit bedrijf is gespecialiseerd in coatingapplicaties en corrosiebescherming op zowel infrastructurele projecten voor opdrachtgevers als Prorail en Rijkswaterstaat als in de industrie (tankopslag, raffinaderijen). Hij zegt: “Preventie en bestrijding van corrosie in Nederland kosten jaarlijks meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat komt neer op minstens 22 miljard euro. Daarbij zien we in de industrie naast corrosie onder isolatie ook steeds meer corrosie onder bepaalde typen fireproofing optreden”.

De FP intumecent coatings zijn over de gehele levensduur minder onderhoudskritisch en zorgen daardoor voor een lagere cost of ownership.

34

isolatie

PGS 29 Wettelijk moet de fireproofing voldoen aan de PGS 29:2016 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. In 2016 is de PGS beheerorganisatie gestart met PGS Nieuwe Stijl met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In PGS Nieuwe Stijl wordt uitgegaan van een risicobenadering met

MagazineįpįOKTOBER 2018


heldere doelen en daarbij behorende maatregelen. Ook PGS 29 Nieuwe Stijl zal tijdig voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed zijn. De Amerikaanse standaard DNV, Lloyds gecertificeerde systemen en zo ook UL 1709 zijn daarnaast gemeengoed op het gebied van hydrocarbon fires. Bedrijfsveiligheid De industrie/asset owner past in zijn eigen specificaties verschillende typen brandwerende coatings toe die aan PGS 29 voldoen. Zo zijn er de intumencent coatings (epoxy) met klinkende namen als Pittchar (PPGPMC), Chartek (International) en Jotachar (Jotun). “Deze zijn over het algemeen iets duurder, maar de levensduur is er ook naar. Die is wat langer en ze hebben in principe geen onderhoud nodig”, zegt Cees van der Most, zelfstandig TA-manager en CINI-inspecteur met een decennialange ervaring op het gebied van isolatie en corrosie. “Daarnaast levert een ommanteling van cellulair glas met rvs een goede fireproofing op. De cementachtige producten (Fendolite van producent Reppel en Pyrocrete van Carboline, red.) worden sinds jaar en dag toegepast. Die zijn iets goedkoper dan de alternatieven, maar zijn poreuzer en daarmee gevoeliger voor vochtintreding. Ze vergen daarom onderhoud in de vorm van regelmatig impregneren. Je ziet echter in de praktijk dat dat in een aantal gevallen onvoldoende gebeurt of zelfs achterwege blijft. Het gevolg is dat bij onvoldoende onderhoud vorst de kans krijgt de cementcoating te eroderen waarna zonder ingrijpen corrosie vrij spel heeft”. Arnold Kompanje van Van der Ende zegt: “Bedrijfsveiligheid is het begin van alles, zeker in het geval van voorkoming van poolfires (het lekken van vloeistoffen) en jetfires (met brandend onder hoge druk ontsnappend materiaal). We werken volgens de specificaties

Zonder onderhoud krijgt vooral vorst de kans de cementcoating te eroderen.

isolatie

Cementachtig spuitpleister voor fireproofing werkt uitstekend, maar heeft onderhoud nodig.

van de opdrachtgever, maar zien in de praktijk ook dat de cost of ownership door lagere onderhoudskosten bij de intumecent FP over de hele levensduur lager is dan de cementachtige FP, maar de uiteindelijke keus ligt bij de installatie-eigenaar”. CUF-teams Kompanje ziet inmiddels bij verschillende asset owners zogenoemde CUF-teams ontstaan die de bestaande situatie inventariseren en maatregelen nemen. “Het bewustzijn groeit. Veiligheid is wat dat betreft een goede incentive”. Los van elkaar heeft Van der Most een project afgerond op de Maasvlakte met beide types fireproofing en heeft het bedrijf van Kompanje net een fireproofingproject afgerond in Europoort. De volgende staat alweer op stapel en de verwachting is dat er nog meer zullen volgen. “Het is een reëel probleem”, aldus Van der Most. “Er zijn met Pyrogel en Benarx wel ontwikkelingen in de branche die wellicht het aanbrengen kunnen vereenvoudigen, maar er blijven hoge kosten verbonden aan een UL1709-goedkeuring/certificering vanwege flinke investeringen in apparatuur, opleiding en certificering van medewerkers. Bij iedere fireproofingapplicatie is namelijk een eigen opleiding en certificering vereist”. D.I.C. en Vogel zijn de spelers op de markt van de cementachtige fireproofing waarmee Van der Most ervaring heeft. Bij de coatings zijn dat Van der Ende, Brand/Venko en BIS Brabant mobiel. Het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO (LEC) in Rotterdam wijdt in de uitgave ‘Werkwijzer passieve brandbeveiliging bij industriële toepassingen’ een apart hoofdstuk over het onderhoud van cementachtige materialen.

MagazineįpįOKTOBER 2018

35


Bewuste installatie voorkomt corrosie Nadat de mechanische installatie voltooid is, rest vaak maar weinig tijd voor het monteren van een isolatiesysteem. Toch is dat iets om vooraf goed over na te denken. De bescherming van de mechanische installatie, vaak een coating, dient superieur te zijn en te blijven. Het isolatiesysteem dient vervolgens ‘opgewassen te zijn tegen inwatering’.

angdurig contact met vochtige isolatie is de hoofdoorzaak van corrosie onder isolatie. Vocht is immers een van de voorwaarden voor ontstaan en uitbreiden van corrosie. Mooi is dat de isolatiesector zelf invloed heeft op de mate waarin een isolatiesysteem is gesloten zo kan voorkomen dat vocht binnendringt. Voorkoming van vochtintreding is ook een voorwaarde, omdat de perfecte coating niet bestaat. Coating wordt aangebracht bij veelal verre van perfecte omstandigheden en is daarom niet het ultieme antwoord ter voorkoming van corrosie onder isolatie. Bij bestrijding van corrosie dient de aandacht dientengevolge uit te gaan naar: isolatiemateriaal dat geen vocht kan opnemen (1), niet nat kan worden (2) en niet in contact komt met de constructie (3). NCTI, het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie besteedt in cursussen aan de drie hiervoor weergegeven maatregelen dan ook zeer veel aandacht.

L

Beschadiging voorkomen Beschadigde coating onder isolatie leidt onder voor corrosie gunstige omstandigheden tot corrosie. In eerste instantie niet zichtbaar, maar in een later verder stadium wel. Net zoals bij een galvanische cel levert de beschadigde oppervlakte

Geen enkele coating weerstaat op termijn vochtintreding door beschadigde isolatie.

Leidingisolatie drielaags met afstandhouder volgens CINI.

36

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018


elektronen om de resterende oppervlakte te beschermen. Zonder maatregelen te nemen groeit dit onder gunstige omstandigheden uit tot een (zichtbare) krater met ongewenste gevolgen als lekkage en meer. Dit is de reden dat isolatiesystemen met de grootste zorg dienen te worden aangebracht zonder de toplaag van de coating te beschadigen. “Monteurs zouden de gecoate oppervlakte moeten koesteren, gelijk aan de dampremmende folie bij koude isolatie die eveneens nooit beschadigd mag worden”, aldus Paul de Koning, directeur van NCTI. Verschillende typen van corrosie Het corrosietype dat kan worden waargenomen onder isolatie hangt af van het soort metaal, of de combinatie van metalen en van de omstandigheden waaraan deze metalen worden blootgesteld. We onderscheiden drie typen corrosie. Oppervlaktecorrosie, leidend tot putcorrosie in een gevorderd stadium kan optreden nadat coating plaatselijk is beschadigd. In een vochtige situatie hangt de corrosiesnelheid af van de temperatuur en de mate van (chemische) vervuiling. Bij een toenemende vervuiling (hoge zuurgraad) versnelt het corrosieproces. Het tweede type is cracking stress corrosie dat bij roestvaststaal wordt waargenomen. Doordat het roestvaststaal onder spanning staat, gestrest is door constructie of door proces, is het niet opgewassen tegen chemische belasting door bijvoorbeeld chloriden. Het derde type is galvanische corrosie. Hiervan is sprake als een van de twee met elkaar verbonden metalen anodiseert. Dit betekent dat het metaal corrodeert en in omvang en strekte afneemt ten gunste van een meer edel metaal. Voorwaarden voor alle drie typen van corrosie is vocht, of beter vervuild water. Dit bevordert de noodzakelijke chemische reactie, die bovendien afhankelijk van de heersende temperatuur wordt versneld. In het CINI Handboek gaat veel aandacht uit naar corrosie onder isolatie en de bestrijding ervan. Daarom zijn er in het handboek veel constructies te vinden die voorkomen dat (regen) water in het isolatiesysteem kan binnendringen. De belangrijkste voorzieningen zijn hierbij de positie van de langsnaad bij een aluminium koker en plaatmateriaal dat onder een hoek is gemonteerd of ingewerkt. Condensatie Bijzondere onderhoudsaandacht zou moeten gaan naar geïsoleerde objecten waarvan de bedrijfstemperatuur niet zo hoog is. De kans bestaat namelijk dat aan de binnenzijde van de afwerkbeplating condensatie optreedt. Vooral vroeg in de ochtend of bij regen als de buitentemperatuur daalt onder de binnentemperatuur kan dit optreden. Een mogelijke oplossing is het gebruik van afstandhouders. Hierdoor ontstaat een spouw tussen het isolatiemateriaal en de afwerkbeplating. Condenswater loopt dan aan de binnenzijde via de afwerkbeplating naar de afvoergaten en kan hierdoor

isolatie

Het risico op corrosie onder isolatie is met een goede detaillering, regelmatig onderhoud en periodieke inspecties drastisch in te perken. FOTO’S: SHUTTERSTOCK

niet in het materiaal binnendringen. Via de afvoergaten vindt het condenswater zijn weg naar buiten het isolatiesysteem. Dergelijke oplossingen kunnen door de snelheid van werken vaak niet tijdens de montage worden bedacht en uitgevoerd. Dat moet dus vooraf gebeuren. Bij het ontwerp moet ook de nodige ruimte zijn voorzien voor het aanbrengen van de juiste isolatie. De basis voor een optimaal isolatieproject is dan ook samenwerking van alle betrokken partijen. Revisie 2019, korte lijnen CINI past haar dienstverlening voortdurend aan op de behoefte van de markt. Die markt levert bovendien input voor de noodzakelijke vernieuwingen van het CINI handboek. De afgelopen twee jaar wenste de industrie voor eens en altijd af te rekenen met corrosie; het ontstaan en verder uitbreiden van corrosie mocht zijn oorzaak niet vinden in de constructie van het isolatiesysteem volgens CINI. Alles is vervolgens in het werk gesteld om het binnendringen van vocht te voorkomen. Inmiddels is ook deze uitgave bijna een jaar oud. De nieuwste oktoberrevisie zal een duurzaam en betrouwbaar koudeisolatiesysteem opleveren. 26 schetsen van hoofdstuk 5 zijn door de leden van de koudecommissie onder de loep genomen. De resultaten zijn zeer hoopgevend. Toepassing van een afstandhouder voorkomt beschadiging van de eerste dampremmende folielaag. Vocht wordt gemakkelijk afgevoerd. Afwerkplaten kunnen ook met parkers worden vastgezet. Abonnementhouders beschikken vanaf november 2019 over deze verbetering in hun CINI handboek.

MagazineįpįOKTOBER 2018

37


Isolatie

op locatie

Verwarmde olieopslag bij Koole

Op een bodem van Foamglas Met een belangrijke investeringsronde brengt Koole Terminals Pernis zijn verwarmde olieopslag naar in totaal 1.300.00 m3. De zes nieuwe 30.000 m3 opslagtanks rusten elk op ruim 1.100 m2 Foamglas tankbodemisolatie, vakkundig aangebracht door Van der Linden & Veldhuis Isolatie Vlaardingen.

o ziet teamwerk eruit. De blokken Foamglas staan klaar. Met de rubberen lijmkam wordt een lijmspoor op de juiste dikte getrokken. De blokken worden aan een kant in de lijm neergezet en na het inlijmen van de rest netjes aaneengesloten geplaatst. Dan nog even de naden dichtsmeren en dan het volgende stuk. Het plaatsen van foliebanen tegen vochtindringing van hemelwater houdt gelijke tred met dit werk. Natuurlijk is een tankbodem van ruim 1.000 vierkante meter een aanzienlijke lap, maar de isolatie gaat buitengewoon voorspoedig. Ook aan de randen etaleert het team routinematig het specialisme met vloeiend ronde hoeken om zelfs bij 36 meter doorsnede een modelcirkel te leggen. Een strakke planning weegt immers zwaar in de tankbouw.

Z

Grof berekend oefent de volle tankinhoud een druk van ca. 30 ton/m2 uit op bodem en isolatiesysteem. Geen probleem, de Foamglas HLB-blokken geven tot het vijfvoudige geen krimp.

38

isolatie

MagazineÄŻpÄŻOKTOBER 2018


Vast team “We werken niet voor niets met een vast team”, zegt hoofduitvoerder Rinus van Soest van Van der Linden & Veldhuis Isolatie Vlaardingen. “Snelheid en kwaliteit zijn belangrijk. Je kunt het maar één keer doen, dus het moet goed zijn. Dezelfde ploeg heeft ook de tankbodems van vier eerdere tanks geïsoleerd”. De mannen kennen het klappen van de zweep. Najaar 2015 is Koole Terminals Pernis gestart met de bouw van zes verwarmde olieopslagtanks van 30.000 m3. Koole Terminals stelt de specificaties voor het systeem vast in overleg met Van der Linden & Veldhuis Isolatie Vlaardingen en Foamglas Industry – Pittsburgh Corning Nederland. HLB Foamglas tankbodemisolatie bij de nieuwe tanks van Koole bestaat uit de bekende, zwaar belastbare HLB-blokken, in dit geval HLB 1600. Het typenummer duidt op een gemiddelde druksterkte van 160 ton/m2. Het materiaal wordt volledig – ‘vol en zat’, in isolatietermen - verlijmd met de bitumineuze lijm PC 500 op het beton en onderling. Op grond van functionele en economische calculaties is een enkellaags 100 mm-systeem berekend voor de optimale thermische isolatiewaarde en dus energiebeheersing. Ook zijn karakteristieken als druksterkte, chemische resistentie en duurzaamheid van belang. Een opslagtank wordt gebouwd en onderhouden om vele tientallen jaren goed en veilig dienst te doen. Een deugdelijke tank kan goed honderd jaar mee. Als het gaat om de economische berekening: de thermische isolatieprestatie is te vertalen in een gemiddelde terugverdientijd van twaalf tot achttien maanden. Met druksterkte zit het eveneens goed dankzij de ingecalculeerde veiligheidsfactor op de ‘lower specification limit’ van dit type Foamglas HLB. Geen krimp De nieuwe tanks zijn 30 meter hoog, waaruit een hoge belasting op bodem en annular-ring voortvloeit. Het staalgewicht van acht ton per kubieke meter in combinatie met overbrenging van het dakgewicht op de wand verklaart deze relatief hoge belasting. Daarom is de annular-ring 13 millimeter dik. Bovendien is er in de engineering de voorkeur aan gegeven de tankwand te plaatsen op een verhoogd betonfundament. De tankbodemisolatie blijft hierbinnen. De globale opbouw bestaat uit een betonfundament op 250 heipalen per tank. Daarop wordt de tankbodemisolatie verlijmd. Daarop stort men een bed van bitumen- of oliezand, als drukvereveningslaag onder de 8 mm dikke tankbodem. Stoomspiralen houden de nieuwe tanks op temperatuur. Om een indruk te geven van de belasting: tijdens de gebruikelijke watertest zakt het gehele bodemsysteem circa 15 millimeter. In de operationele fase veert het systeem weer enigszins op, afhankelijk van de tankinhoud. Grof berekend oefent de volle tankinhoud een druk van ca. 30 ton/m2 uit op bodem en

isolatie

Het materiaal wordt volledig – ‘vol en zat’ op het beton en onderling verlijmd met de bitumineuze lijm PC 500.

Op het lijmspoor zijn de blokken klaargezet.

MagazineįpįOKTOBER 2018

39


Isolatie

op locatie

isolatiesysteem. Geen probleem, de Foamglas HLBblokken geven tot het vijfvoudige geen krimp. 30 meter Voorjaar 2016 zijn de eerste nieuwe tanks de hoogte in gegaan. Hoewel tankbouwers en hun opdrachtgevers eraan gewend zijn, blijven het spectaculaire operaties: het fundament van de nieuwe tanks, waarvan de geprefabte daken als pizzapunten over water worden aangevoerd, rust op in totaal 1.500 heipalen die op 23 meter onder NAP op de stabiele zandlaag rusten. Daar waar in de bouw na het storten van het fundament van onder naar boven wordt gebouwd, bewandelt tankbouwer SJR Tankbouw te Vlaardingen de omgekeerde wereld. Er wordt begonnen met het tankdak. Daarna wordt het geheel met tien ringen van circa 3 meter opgevijzeld tot de verlangde tankhoogte van dertig meter. De zes tot acht specialisten van Van der Linden & Veldhuis leggen ondertussen in hoog tempo de volgende strakke Foamglas-vloer van ruim 1.000 m2 op het betonfundament van de tank. Zodra dit is gestort volgt de tankbodemisolatie van de volgende tank. Compleet isolatiepakket Aangezien de tanks verwarmd zijn, kiest Koole Terminals voor het complete isolatiepakket: wand, bodem en dak. Tankbouwer SJR isoleert de tien overlappende daksegmenten per tank in de prefab-fase met 120 mm Rockwool ProRox steenwolplaat. Na montage op de site worden de naden geïsoleerd en kan de beplating worden aangebracht. De tankwanden zijn door Van der Linden & Veldhuis geïsoleerd met Isover Crimped Roll 2.0 Alu (Techniroll0. De beplating bestaat uit het gebruikelijke aluminium damwandprofiel 0,7 mm. Kernactiviteit van Koole Terminals is opslag, handling en verscheping van olie, in de klassen K1 tot en met K4, zoals benzine, kerosine, diesel, eetbare oliën en vetten. Koole’s fullservice-concept omvat transport, blending, mixen en verwarmen. De terminal heeft letterlijk een centrale functie: via vaste leidingen is Koole Terminals verbonden met de nabijgelegen raffinaderijen. Via aanlegsteigers bedient de terminal in Rotterdam schepen voor het transport over water. Er is een directe aansluiting op het spoor- en wegvervoer via beladingsstations. Met opslaglocaties in Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam, Pernis, Engeland en Polen vervult Koole een sleutelfunctie in de voedings-, diervoeder- en petrochemische industrie. Met de recente overname van Odjfell Terminals Rotterdam, die wordt omgedoopt tot Koole Tankstorage Botlek (KTB), vergroot Koole de opslagcapaciteit van 2,2 tot maar liefst 3,8 miljoen kubieke meter.

40

isolatie

Het sluiten van de naden voorkomt vochtintreding.

Strakke randaansluiting.

De blokken worden na de verlijming afgedekt met folie tegen hemelwater.

Links Rinus van Soest (Van der Linden & Veldhuis) en rechts Rob Langendam (Foamglas). Snelheid én kwaliteit.

MagazineįpįOKTOBER 2018


© 2018. ® and TM are trademarks of Armacell Group or one of its affiliated entities.

Vergroot uw voorsprong op de concurrentie. Profiteer van onze ArmaFlex® Systeemgarantie.

HET GAT DICHTEN

ArmaFix

®

Elk systeem is zo sterk als z’n zwakste schakel. Met ArmaFix AF creëert u een gesloten isolatiesysteem,zelfs in de cruciale zone van de leidingbeugel. De leidingdrager isoleert de leiding thermisch van de bevestiging en voorkomt zo condensatie en energieverlies. Snel. Zuiver. Precies.

arma.link/garantplan


Produktnews

BINGO 4E EVO

VORSPRUNG Isolatietechniek Smeets bv www.mabi.ch

www.mabi.ch

Smeets bv, k ie n h c te e ti la o Is Felicitaties aan Bingo 4E EVO I B A M e w u ie n e d met id rgroei mogelijkhe oo D d“ ei rh ke ze terings ne... Uw Bonus ,,Inves e stap MABI-machi er ot gr de en lg vo naar de

Vanaf de „Varioâ€? generatie in 2006 werkt MABI standaard zonder meerprijs met plaat breedte 1000 mm tot 1250 mm in 1 machine. De voordelen zijn aanvullingen op plaat-optiemering waarbij grotere vormdelen PDNNHOLMNHU WH PRQWHUHQ ]LMQ 2Q]H NODQWHQ SURÂżWHUHQ QRJ H[WUD YDQ GH XLWJHEUHLGH 6RIWZDUH GLH ELM 0$%, zelf geprogrammeerd en verder ontwikkeld wordt. Het Coil wisselen is eenvoudig en door de kompakte afmetingen weinig plaats in de werkplaats nodig. Of u een verbeterde snijmachine als de MABI 3000E EVO Laser of het ,,Alles -in-1-pakketâ€? zoals de MABI %LQJR (92 ]RHNW 0$%, VWDDW YRRU HHQ VWHUNH SDUWQHU LQ GH LVRODWLH LQGXVWULH 3URÂżWHHU YDQ RQ]H JURWH Know-How en onze technische voorsprong. En dat alles met de bekende MABI Service „alles van MABI uit“. Onze veeleisende klanten zijn de beste referenties. Dankzij onze producten en zijn zij altijd een stap vooruit. Vraag naar meer informatie, Uw MABI Team

Green technologie: • • •

Geen CO2 uitstoot Geen emissie Geen rookontwikkeling


Selection

Nieuw, fris en ‌‌‌ - met de bekende MABI kwaliteit ! Overtuig uzelf. Of u nu 2 Voor-machines in 1, een felsrand machine, een kappenstraat, een afkort machine met segmentschaar of een krachtige productie machine zoekt. Wij vervullen deze wensen graag. De vereisten in de Isolatie worden steeds hoger en daarom kunt u er bij ons op vertrouwen dat we steeds bovenaan staan met ontwikkelingen.

MABI AG Isoliermaschinen Werdstrasse 10 CH-5106 Veltheim / Schweiz Telefon: ++41 56 463 65 65 7HOHID[ Internet: www.mabi.ch E-Mail: info@mabi.ch Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Video on YouTube


Isolatie

Akoestiek

Akoestische Commissie FESI maakt lawaai De Akoestische Commissie van Europese

I

brancheorganisatie van technische isolatiebedrijven FESI roept bedrijven op vragen en onderwerpen in te sturen op het gebied van geluidsisolatie. Naast de referentiedocumenten op de website, is de commissie bezig het aantal zogenoemde FAQ’s (Frequently Asked Questions) uit te breiden om de ins-and-outs van akoestische isolatie in de breedste zin bij een ruime doelgroep beter over het voetlicht te krijgen.

Akoestische isolatie Akoestische isolatie voorkomt en bestrijdt verschillende vormen van geluidhinder zoals luchtgeluid contactgeluid, en trillingen. De al dan niet samengestelde materialen pakken het geluid aan door absorptie, isolatie en ontdreuning. Materiaal, massa en structuur bepalen de geluidisolerende prestaties, uiteraard afhankelijk van aard en frequentiespectrum van de bron. Akoestische isolatie wordt zowel als zelfstandig systeem toegepast als in combinatie met thermische en brandveilige isolatie. De verschijningsvormen zijn uiteenlopend: van plaatmateriaal voor bijvoorbeeld ontdreuning van leidingen tot speciale dempers in industriële installaties of baffles in drukke publieksruimtes. Verschillende thermische isolatiematerialen leveren tevens goede prestaties in akoestische isolatie. Het omgekeerde geldt ook: akoestische isolatiesystemen kunnen het ook goed doen in warmteisolatie. Het isolatieontwerp kiest het optimum tussen de verschillende functionaliteiten op basis van meting, testen en ervaringsgegevens. Medewerkers mogen niet aan te hoge geluidsniveaus worden blootgesteld. Industriële en infrastructurele omgevingsvergunningen stellen eisen aan geluidsbeheersing met het oog op bescherming en comfort van de medewerkers, omwonenden en milieu. Optimale geluidsisolatie verloopt volgens twee sporen: bestrijding aan de bron in combinatie met absorptie, isolatie en ontdreuning. In alle toepassingen is correcte montage essentieel. Waar nodig zetten akoestiekspecialisten moderne analysemiddelen in, zoals de akoestische camera die bron, frequentie, richting en intensiteit kan vastleggen.

Edward van Engelenhoven. “Korte to-the-point informatievoorziening werkt”.

44

s thermische isolatie ook akoestische isolatie? Welke standaarden en prestaties gelden er voor de verschillende isolatiematerialen op gebied van akoestiek? Welke afstandhouders kan ik het beste gebruiken bij geluidsisolatie? Het zijn vragen die in het werk van het isolatiebedrijf in de industrie of de utiliteit zomaar op kunnen duiken. Daarom heeft de Akoestische Commissie van de koepelorganisatie FESI besloten deze vragen te verzamelen en te beantwoorden in maximaal twee pagina’s tellende FAQ’s. Deze zullen op de website fesi.eu algemeen beschikbaar komen. De commissie zoekt daarvoor actief de dialoog met de sector.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018


Kennisvergroting “Behalve bij een aantal specialisten is er bij een brede doelgroep nog veel onduidelijkheid over geluidsisolatie”, zegt lid van de Akoestische Commissie Edward van Engelenhoven, die in het dagelijks leven als sales engineer industrie Benelux actief is bij Saint-Gobain Isover. “De Akoestische Commissie is met de publicatie van de FAQ’s begonnen om snel en to-the-point vragen op gebied van akoestische isolatie in een handzaam formaat aan te bieden”. Deze FAQ’s vullen de bestaande meer uitgebreide zogenoemde A-documenten aan die ook op de FESI-website zijn te downloaden. Die zijn echter in sommige gevallen uitgebreid en daardoor minder geschikt om even snel raad te plegen. Juist om het gebruiksgemak te vergroten en vragenstellers snel op weg te helpen, willen we de database van referentiepunten op de FESI-website verder uitbouwen. Er zijn op akoestisch gebied al een achttal A-documenten te vinden voor mensen die de diepte in willen, maar met kortere FAQ’s is de kennis over geluidsisolatie beter hanteerbaar en kunnen we die naar een bredere doelgroep brengen”. Aandacht De A-documenten op fesi.eu zijn zowel in het Duits als het Engels beschikbaar. De FAQ’s alleen in het Engels. Onderwerpen tot nu toe zijn gebruik van verf en coatings, akoestische maatregelen in gebouwen en gebouwonderdelen, normering in de verschilllende Europese landen en producteigenschappen. Van Engelenhoven heeft als mede-

Een voorbeeld. Combinatie van thermische en akoestische leidingisolatie. FOTO: ISOVER.

auteur een voorschot genomen op in de sector levende vragen met de productie van drie nieuwe FAQ’s. Een publicatie gaat over akoestische leidingisolatie in relatie tot afstandhouders. Ook heeft de Acoustic Commission zich verdiept in de relatie tussen thermische en akoestische leidingisolatie. De geldende regelgeving op gebied van internationale standaarden en normen hebben zij ook in een FAQ verzameld. Van Engelenhoven: “De Akoestische Commissie is in omvang en aandacht een beetje het kleine broertje van de FESI Thermische Commissie. Toch groeit zeker de aandacht voor geluidsisolatie. Steeds meer bedrijven krijgen er ook mee te maken. Dat is de reden wat we van mening waren dat het kennisniveau bij zowel opdrachtgevers als achterban aangevuld kan worden met de productie van heldere en duidelijke FAQ’s”.

Temperatuurbehoud én akoestische isolatie in een tv-studio. FOTO: ARMACELL.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018

45


Isolatie

Management

Snel en accuraat

Prestatieverklaring met EasyDOP

Tekst en beeld Kickken Bouwkundig Advies Pijnacker

Het maken van een prestatieverklaring voor CE-markering is een aan regels gebonden nauwkeurige klus. Om fabrikanten en importeurs hierbij te ondersteunen is er nu de EasyDOP-tool. Deze is gebaseerd op de bekende CE-markeringen Module van het contactpunt bouwproducten, en ontwikkeld in samenwerking met NEN en STABU.

e Europese regelgeving op gebied van CE-markering wordt door veel fabrikanten als complex ervaren, evenals het (correct) opstellen van de daarbij horende verplichte documenten, zoals de prestatieverklaring. De recent geïntroduceerde EasyDOP-tool brengt dit lastige werkje terug tot het vijf tot tien minuten invullen van een aantal waarden, waarna de prestatieverklaring (DOP) automatisch op de correcte wijze worden aangemaakt. Al de benodigde data in de tool met betrekking tot normen, essentiële kenmerken, beoogde gebruiken enz. en hun koppelingen worden beheerd in een speciaal ontwikkeld content management systeem (CMS) dat onder andere is voorzien van regels voor de bewaking van kwaliteit en integriteit van de data, de workflow, en een publicatiefunctie. Het systeem kent een redactiestructuur, waarbij al de ingevoerde informatie, voordat ze wordt gepubliceerd, door meerdere redacties wordt bekeken en goedgekeurd, waardoor het risico op fouten tot een minimum is gereduceerd.

D

Hoe werkt het? De basis van EasyDOP wordt gevormd door de informatie uit de betreffende productnorm, met name de annexen ZA-1 (Essentiële Kenmerken) en ZA-2 (Beoogde Gebruiken). In drie stappen worden door de gebruiker documenten aangemaakt. Eerst kiest de gebruiker de van toepassing zijnde geharmoniseerde norm, vult dan enkele algemene data in (stap 1) en kiest het ‘Beoogde Gebruik’ van het product (stap 2). Ten slotte worden bij de Essentiële Kenmerken de betreffende prestatiewaarden (voor zover beschikbaar) of klassen ingevoerd, en de geëigende documentatie (zoals de verplichte installatiehandleiding/instructies) toegevoegd (stap 3). Daarna kan worden gecheckt of de DOP en het CE-label de juiste informatie bevatten. Na publicatie kunnen dan de documenten als PDF worden geprint en aan een product toegevoegd. Ook krijgt men dan een link toegezonden waarmee men de documenten met één handomdraai aan de eigen site kan toevoegen. Eigendom De ingevoerde gegevens blijven eigendom van de fabrikant en afgeschermd opgeslagen op een server van EasyDOP in een

De eerste stap: het kiezen van de geharmoniseerde productnorm.

46

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018


Nederlands datacenter. EasyDOP sluit aan op BIM en STABU Bouwbreed en kan zo een belangrijke rol spelen in de ketenintegratie. Voor de fabrikant wordt de EasyDOP tool op die manier ook interessant als marketinginstrument. Naast het direct online aanmaken van de verplichte Europese Documentatie voor het bouwproduct kent de EasyDOPtool nog een aantal andere mogelijkheden. Zo komen er “Aansluitingen” met het Bouwbesluit en ook komt er een “webservice” waarmee fabrikanten die al over eigen software beschikken voor het aanmaken van de labels en DoPs toch kunnen mee-profiteren van de kwaliteit en actualiteit van de Europese informatie zoals die door NEN en de EasyDOP redactie wordt aangeleverd. Ook komen er koppelingen naar BIM en STABU bouwbreed waardoor de informatie uit de EasyDOP-tool direct in deze omgevingen kan worden gezocht en opgevraagd. De fabrikant kan zo sneller door zijn klanten worden gevonden.

Stap 2. Algemene informatie toevoegen.

Stap 4. Bekijk de documenten.

Stap 3. De productprestaties toevoegen.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 2018

47


nieuws Cursusagenda 8 november 2018 19 november 2018 26+27 november 2018

Armaflex I Start Isolatiemonteur Industrie IMI-A Armaflex II

Voor de komende periode staan bovenstaande cursussen op de OOI-agenda. Belangstelling voor deze of een van de vele andere vakcursussen?

Overleg snel met de werkgever, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor de meest actuele cursusagenda op www.ooi.nl/agenda. OOI kan u ook ondersteunen met specieke maatwerkcursussen. Heeft u interesse in een specifiek op uw vraag afgestemde cursus neem dan contact op met OOI op 0181 659555.

Praktisch Opmeten Opmeten van het werk maakt integraal onderdeel van de activiteiten van het isolatiebedrijf, zowel in de utiliteit als de industrie. Voor het opmeten van isolatiewerken biedt OOI twee cursussen aan. Basiscursus Praktisch Opmeten Industrie duurt één dag. De uitgebreidere Praktisch Opmeten Industrie duurt vier dagen en is uitgebreid met het opmeten van afsluiters, kasten, vaatjes, bollekoppen en leidingsystemen. Verder wordt daarin dieper ingegaan op het uittrekken van tekeningen. Als eindopdracht moeten de cursisten een opmeetopdracht inleveren uit hun eigen werkomgeving. Recent volgden medewerkers van Isolatiebedrijf C.J. Van Staveren uit Hoogvliet en Brand Energy & Infrastructure Services in Vlaardingen de vierdaagse opleiding Praktisch Opmeten Industrie. Deze is door alle vier met een voldoende afgesloten. Op de foto Abderrahim Ajjati, Dejan Ilic en Joey van Staveren, allen van Isolatiebedrijf Van Staveren. Tweede van links Nebi Ilazi (BEIS).

Scholing leerplichtigen OOI heeft als doel het bevorderen van instroom, behoud en ontwikkeling van vakmanschap in de isolatiebranche. Daarom is er in 2017 als proef gestart met het scholen van leerplichtige jongeren. Door het succes van vorig jaar zijn er ook dit jaar een aantal leerplichtige jongeren gestart om via diverse vakgerichte cursussen bij het OOI invulling te geven aan de wettelijke scholingsplicht. Hiermee ontstaat een prachtig vangnet voor jongeren die niet graag naar het MBO willen, maar liever vakgericht naar school gaan met een duidelijke doelstelling wat ze willen worden…. isolatiemonteur/plaatwerker. Dit alles is afgestemd met de betrokken leerplichtambtenaar die toestemming moet verlenen voor deze constructie. Zowel de theorie als de praktijk wordt uitvoerig behandeld en geeft de leerlingen recht op diverse certificaten. Hiermee kan worden aangetoond dat de leerling aan zijn verplichte studie-uren heeft voldaan. De BPV uren worden bij een werkgever gemaakt. Zo is het totaalplaatje compleet van school en stage. De ervaring leert inmiddels dat de leerlingen erg gemotiveerd zijn, mede omdat deze constructie hun eigen bewuste keuze is. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf dan kunt u vrijblijvend contact met: info@ooi.nl of tel. 0181-659555.

Waarnemend coördinator Jordi Metten vervult bij afwezigheid van George Kruithof en in samenspraak met het OOI-bestuur tot februari 2019 twee dagen in de week de functie van waarnemend directeur bij OOI. Metten heeft ervaring met opleidingen, hij is beleidsmedewerker en projectmanager van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf OTIB dat net als OOI in Intechnium in Woerden huist.

48

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 208


Project statushouders succes OOI en Stichting Werkshop zijn samen Jobtalentbemiddeling en Brand Energy & Infrastructure Services een project begonnen om statushouders een basisopleiding in de isolatiesector te geven met een vaste baan. Na de eerste pilot zijn alle betrokkenen enthousiast. Een nieuwe groep is inmiddels gestart. Eind 2016 zijn er volgens de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) 101.744 statushouders in Nederland. Dat zijn vluchtelingen en personen die in Nederland verblijven met een aanvullende bescherming. “Veel statushouders hebben potentie en willen graag werken” zegt coördinator van Stichting Werkshop Mayhar Zarrinphaker. “Een aantal heeft echter een taalachterstand of kent de weg in ons land en de mores op de arbeidsmarkt nog niet zo goed. Met Werkshop ondersteunen we groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt met begeleiding, een opleiding en nazorg voor zowel de gemeenten Drechtsteden als de bredere regio Rijnmond”. Match De kandidaten krijgen eerst een één-op-één gesprek. Kenmerken en karakter komen tijdens sportactiviteiten naar boven. Workshops en een ‘meeloop’-stageperiode van twee weken brengen aan het licht of kandidaat en toekomstige functie bij elkaar passen. “Aan de hand van dat traject weten we of we te maken hebben met een toekomstige isolatiemonteur of niet”. Werkshop heeft ruime ervaring en begeleidt jaarlijks gemiddeld 400 deelnemers in diverse sectoren, waarbij de eerste groepen begonnen in de

steigerbouw en asbestsector. “We leiden specifiek op na vragen uit de markt. Als er geen vraag is naar bepaalde functies, heeft het ook geen zin om mensen daarvoor op te leiden. In de isolatiesector is er een grote vraag naar personeel, dus dat doen we wel. Daarnaast kijken we naar de talenten en de competenties van de deelnemers om een juiste match te maken en de kans op een baan te vergroten”. Gemotiveerd De vierdaagse Basistraining Isolatiemontage Industrie van OOI wordt afgesloten met een bewijs van deelname. Dit sluit uitstekend aan op de doelstellingen van Stichting Werkshop. Volgens Zarrinphaker is het hebben van opleidings- en deelnamecertificaten erg belangrijk voor vergroting van kansen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. “Daarom zijn we ook blij dat een grote onderneming als Brand Energy & Infrastructure Services aan dit project steun verleent met stages en zicht op een baan. De investering in begeleiding van werkgeverskant is ook belangrijk omdat je er rekening mee moet houden dat de deelnemers opstartproblemen kunnen hebben. Maar je weet zeker dat je er in de toekomst gemotiveerd personeel voor terug krijgt”. Statushouders krijgen in kleine groepen tot circa vijf personen intensieve begeleiding bij OOI. Na de eerste twee groepen is een derde binnenkort gepland. Bedrijven die interesse hebben in dit traject kunnen contact opnemen met OOI (info@ooi.nl) en Werkshop (www.dewerkshop.info).

In kleine groepen krijgen de statushouders intensieve begeleiding om de kans op baansucces zo groot mogelijk te maken.

isolatie

MagazineįpįOKTOBER 208

49


Warenkorb

DE - EN

MEER DAN 45 JAAR IN ISOLATIE!

Clever shopping...

‘KAN NIET’ BESTAAT NIET!

HINEN GEBRAUCHTE ERSATZTEILE WERKZEUG CLIPS SCHRAUBEN NIETEN SCHLÖSSER ARBEITSSCHUTZ KOMPRESSOREN BÜROEINRICHTUNG

www.iso-shop.de Sondermaschinen Vertriebs-GmbH Stöckackerstrasse 7 DE-79713 Bad Säckingen Tel: +49 (0) 7761 933 069 Fax: +49 (0) 7761 933 067

So shoppt man heute... E-Mail: info@so-gmbh.de Internet: www.so-gmbh.de

www.franssen.nl 24.03.2014 09:22:51

,VROHUHQ HQ EUDQGZHUHQG RQGHU ppQ GDN ,VROHUHQ HQ EUDQGZHUHQG RQGHU ppQ GDN

9'+2(.,62/$7,( 1/ 9'+2(.,62/$7,( 1/

,62/$7,( ,62/$7,(

%5$1':(5(1' %5$1':(5(1'

$):(5.,1*(1 $):(5.,1*(1

9(67,*,1*(1 9(67,*,1*(1 $067(5'$0 $067(5'$0 1,(8:(*(,1 1,(8:(*(,1 3$3(1'5(&+7 3$3(1'5(&+7


VAN DER LINDEN & VELDHUIS

● INDUSTRIËLE ISOLATIE ● BRANDBESCHERMING ● STEIGERBOUW ● ASBESTVERWIJDERING

Is o l a t ie a l s t w e e de na t u u r Van der Linden & Veldhuis Isolatie B.V., Edisonstraat 5, 3133 KG Vlaardingen Postbus 232 - 3130 AE Vlaardingen, Telefoon 010 - 445 66 00, Telefax 010 - 435 64 80 Vestigingen: Sas van Gent en Wormerveer www.lindveld.nl


ROCKWOOL TECLIT® ROCKWOOL TECLIT is speciaal ontwikkeld voor het isoleren van koudeleidingen van technische installaties en is geschikt voor drinkwater-, koelwater- en koudeluchtleidingen. Dit hoogwaardige, onbrandbare en snel te installeren isolatiesysteem van steenwol combineert alle beproefde eigenschappen van ROCKWOOL producten. rockwool.nl/teclit

HÉT SYSTEEM VOOR ISOLATIE VAN KOUDELEIDINGEN

FIRESAFE INSULATION


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.