Page 1

Cover_- 15-03-12 13:57 Pagina 1

ISOLATIE

53

Magazine

VAKBLAD VOOR DE NEDERLANDSE ISOLATIESECTOR

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET THERMISCH ISOLATIEBEDRIJF (VIB), DE STICHTINGEN CINI, NCTI EN OOI - JAARGANG 14 - MAART 2012

“Loepzuiver plaatwerk: hoe moeilijker, des te beter” Deerns-technicus Ing. Eric Hasselmann: “Isolatie essentieel voor verduurzaming gebouwen” UMCG borgt isolatiekwaliteit in Algemene Technische Bepalingen


Jacketing

Insulation

Ancillaries

Aluminium

Knauf

Geperforeerde plaat

Roestvaststaal

Rockwool

Folie

Aluzink

Paroc

Tapes

Sendzimir verzinkt

Isover

Blindklinknagels & parkers

Armco type 2

Kaiflex

Binddraad

Gelakte plaat

Armaflex

Kitten

Platalband

Insulfrax

Gaas

Vloer- &traanplaat

Promat

Gereedschap

Spanband & stormband

Hanko Foamglass

Isolatie-leidingbeugels

Profielen

Hanko PIR XPS EPS

Tracing

Sluitingen

Climaflex

Coatings & primers

UV –hardend polyesterplaat

Trocellen Noise Reduction

Lijmen

PVC Isogenepak

Danmat Isogenopak

Butyl- & butyleenfolie

Dé leverancier

van de Benelux Charles Petitweg 39 4827 HJ BREDA

Telefoon algemeen: 0031 (0)76 587 52 52 Telefoon verkoop:

0031 (0)76 587 12 34

Telefax:

0031 (0)76 587 12 33

info@hanko.nl www.hanko.nl

www.hanko.nl

JACKETING

INSULATION

ANCILLARIES


inhoud_- 15-03-12 14:59 Pagina 1

COMMENTAAR

INHOUD

De allergoedkoopste isolatie … De allergoedkoopste isolatie wordt populair. Iedere opdrachtgever wil het weer hebben, hoe meer hoe liever. Nou, dat kan. De isolatiebranche staat er klaar voor. Steeds vaker blijkt dat de allergoedkoopste isolatie feitelijk alleen maar een minder elegante aanduiding is voor een kwalitatief hoogwaardig systeem: goed ontworpen en gedimensioneerd, veilig uitgevoerd door goed opgeleide vakmensen en met toepassing van eerste-klasmaterialen. Deze omschrijving kan nog een heel eind worden verdiept, of worden samengevat onder de allesomvattende noemer ‘kwaliteit’. Voor de vakman is het helder: echte kwaliteit is per saldo goedkoper omdat het beter functioneert, minder onderhoud en reparatie vergt, en een langere levensduur heeft. Voor isolatie komt daar nog eens de aanzienlijk versnelde terugverdientijd en uitsluiting van eventuele gevolgschade bij. Direct rendement dus. Aan isolatiebestekken wordt scherp gerekend. Heel scherp, en helaas ook wel eens té scherp. In dat geval ontstaat het risico dat té goedkoop wordt geïsoleerd door belangrijke delen te schrappen, minder goede systemen te gebruiken of een loopje te nemen met vakmanschap. Opdrachtgevers en projecteigenaren die dit in hun praktijk hebben ervaren, willen dit niet nog eens meemaken. Zij verlangen nog steeds een scherpe prijs, maar beginnen met afbakening van de kwaliteit. We hebben in de isolatiebranche gezien dat opdrachtgevers hun specifieke isolatie-expertise hebben laten wegvloeien, in de terechte wetenschap dat dit het terrein van de isolatie-ondernemingen is. Blijkbaar is het nieuwe evenwicht in expertise inmiddels gevonden: opdrachtgevers leggen kwaliteit vast en isolatiebedrijven leggen bewezen en gefundeerde kwaliteit op tafel. In de wetenschap dat hoge kwaliteit echt de goedkoopste isolatie is: de meest duurzame, en de meest rendabele.

“Isolatie essentieel voor verduurzaming gebouwen”

6

“Isolatie wordt belangrijker”, betoogt ing. Eric Hasselmann, senior technicus bij Deerns Nederland. “Koudwatersystemen en warmwaterinstallaties moeten goed worden geïsoleerd. Ook in klimaatinstallaties neemt de rol van isolatie beslist niet af.” Hasselmann ziet verduurzaming van bestaande objecten steeds actueler worden. “Het verhoogt de gebouwwaarde en illustreert de duurzaamheidsintenties van de gebruiker”.

16

Kwaliteit in de keten

20

Tanks in Techniroll

Géén discussie over kwaliteit, géén investeringen in toekomstige schade. Wél in een hoogwaardige installatie met systeemgarantie. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hanteert strikte kwaliteitseisen, vastgelegd in de Algemene Technische Bepalingen (ATB. Het Armacell-systeemgarantieplan verzekert de opdrachtgever voor minimaal tien jaar van ongestoorde installatie-functionaliteit, de energierekening levert het rendement.

Joop van Wingerden

ISOLATIE Magazine is het vakblad voor de isolatiesector en tevens het officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf (OOI), Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI) en de Stichting Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI). ISOLATIE Magazine verschijnt vier maal per jaar. Leden van de VIB en buitengewone leden ontvangen ISOLATIE Magazine uit hoofde van hun lidmaatschap. Het magazine wordt ook gratis toegezonden aan belanghebbenden. U kunt het abonnement aanvragen/opzeggen via info@isoleren.nl

Uitgave: Print Rendement Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen T (024) 677 69 30 E info@printrendement.nl Redactie: Ewald Lohmann Alinea-Stokvisch Wingerdstraat 63, 6641 BM Beuningen T (024) 675 18 93 E info@alinea-stokvisch.nl Redactieraad: Jan Zanen (VIB) Urbi van der Velden (NCTI en CINI) Willy Marks (Stichting OOI) Joop van Wingerden (Wiko isolatietechniek en steigerbouw) Remco Hiemstra (Armacell International) Frank Geukemeijer (Rockwool Technical Insulation BV)

Advertentieverkoop: Henk van der Bend Advertentietarieven op aanvraag T (024) 677 69 30 E info@printrendement.nl Uitgever: Henk van der Bend Voor meer informatie over de VIB: Jan Zanen, Algemeen Secretaris VIB Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein T (030) 630 04 04 F (030) 605 32 08 E info@isoleren.nl Voor meer informatie over de Stichting OOI: Mevrouw Willy Marks, Manager OOI Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein T (030) 630 04 04 F (030) 605 32 08 E info@ooi.nl Voor meer informatie over de Stichting CINI en NCTI: Urbi van der Velden, Directeur NCTI T (0181) 69 80 30 Fotografie: Photol Alinea-Stokvisch Vormgeving: Pinta, Benschop Druk: JP Offset, Duiven © 2012, Print Rendement

Tot 46 meter doorsnede en 32 meter hoogte. Het zijn de grootste tanks van Nederland, met een capaciteit van 175.000 m3 opslag voor stookolie. Ze staan in de nieuwe terminal in het Rotterdamse Botlekgebied. Vonk Industrial Contracting heeft de terminal ontwikkeld, Van der Linden & Veldhuis Isolatie realiseerde de isolatie met Isovers Techniroll 30. De isolatiewaarde in combinatie met hoge drukvastheid en laag gewicht bepaalde de selectie.

Verder in dit nummer: Isolatie Journaal

5

ISO 2012 in Keulen: Europees isolatietrefpunt, 10-11 mei

10

NCTI: kennisinzet verandert

14

BIS introduceert IsoPerfect-standaard

23

OOI-nieuws: Nederland presteert prima in Berlijn

24

Garfisol: “Loepzuiver plaatwerk, wereldwijd”

28

Rock the Globe: nieuwe strategie Rockwool

30

SIG: lokale kracht, internationale synergie

32

Resolco: hoe hoger de eisen, des te beter de prestatie

36

RFI neemt Mabi in bedrijf: “even herrie, en klaar is het”

38

CINI: aanvulling moet verbetering zijn

42

Vaktechniek: brandveilig is preventie en beheersing

45

Bij de voorpagina: Skid voor de verwerking van vloeibaar zwavel, geïsoleerd met steenwol op 50, 60 en 80 mm dikte en goed voor 400 m2 plaatwerk. Dit project van Grafisol te Alphen aan den Rijn staat inmiddels in Qatar.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

3


110/43 Tarec Dutch Dice Ad:09

5/8/09

Met

14:03

Page 1

verlies je nooit

Vraag 1

: Neem jij ook geen genoegen meer met het absolute minimum?

Vraag 2

: Vind jij de energierekening ook steeds weer te hoog?

Vraag 3

: Is de toekomst van ons milieu ook voor jou van belang?

Vraag 4

: Waarom zou je nog gokken met slechtere isolatiewaarden?

Antwoord : Kies voor

Thermische geleidbaarheid bij 10°C gemiddelde temperatuur ® Kingspan en Kooltherm zijn geregistreerde merknamen van de Kingspan Group plc ® Tarec is een geregistreerde merknaam van Recticel NV

Kingspan Tarec Industrial Insulation NV Visbeekstraat 24, Turnhout, B–2300, België

Tel: +32 (0) 14 44 25 25 email: info.be@KingspanTarec.com www.KingspanTarec.com


Journaal_- 15-03-12 15:02 Pagina 2

ISOLATIE JOURNAAL Website VIB vernieuwd VIB-website www.isoleren.nl is vernieuwd. De site biedt meer nieuws en achtergrondinformatie over technische isolatie, de bedrijfstak en aan isolatie gerelateerde onderwerpen. Opdrachtgevers, adviseurs en andere professioneel geïnteresseerden vinden naast algemene informatie over branche en VIB tevens een overzicht van leden en buitengewone leden. Deze kan men selecteren op activiteiten en vestigingsgebied. De site beoogt dynamisch uithang-

bord van de bedrijfstak te zijn. Men vindt gemakkelijk de weg naar branche-instituten OOI, CINI en NCTI en naar de eigen sites van leden, producten van isolatiematerialen en leveranciers. De vernieuwde site versterkt de communicatie en vormt naast en in samenwerking met het vakblad Isolatie Magazine het actuele informatiekanaal. Relevant nieuws voor de technische isolatiesector is welkom op VIB-web@alinea-stokvisch.nl.

Cheque voor Sophia-Kinderziekenhuis Vrienden van het Sophia heeft donderdag 16 februari 2012 de VIB-jubileumcheque van € 1500,- ontvangen. Kinderarts Barbara Sibbles VIB-voorzitter Leo Veldhuis overhandigt de jubileumcheque aan kinderarts Barbara Sibbles en hoofd fondsenwerving Manon Gommers van resp. Kinderziekenhuis Sophia en de Stichting Vrienden van Sophia.

en hoofd fondsenwerving Manon Gommers kregen de cheque in het Rotterdamse kinderziekenhuis overhandigd door VIB-voorzitter Leo Veldhuis. De VIB heeft in het kader van het tachtigjarig bestaan € 1500,- beschikbaar gesteld voor een duurzaam doel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inspanningen voor een duurzame samenleving zijn noodzakelijk voor welzijn en gezondheid van komende generaties. Reden te over voor de ondernemersorganisatie om de jubileumgift beschikbaar te stellen aan het Sophia: een duurzame sector kiest voor het delen van de zorg.

Belangenvereniging flexen De belangrijkste Europese producenten van flexibele elastomeer- en polyethyleen-isolatiematerialen hebben belangenverenging CEFEP opgericht, voorvloeiende uit de eerder ingestelde werkgroep. Directe aanleiding is de invoering van het Europese CE-keur voor technische isolatieproducten en daarmee samenhangende invoering van het RAL-kwaliteitskeurmerk. Aangesloten zijn Aeroflex, Armacell, Firo, Kaimann, L’Isolante K-flex, NMC, Steinbacher Dämmstoffe, Thermaflex en Union Foam. De negen hebben Georg Eleftheriadis (Armacell) tot voorzitter gekozen. De belangenvereniging ressorteert onder de

Güteschutzgemeinschaft Hartschaum GSH, het Duitse keuringsinstituut voor hardschuimproducten die de keurmerken voor deze isolatiematerialen beheert. De leden hebben de RAL-kwaliteitseisen aanvaard. De nieuwe vereniging behartigt hun belangen op nationaal en Europees niveau. Vanaf augustus 2012 mogen in Europa alleen technische isolatieproducten worden verkocht die voldoen aan de Europese productstandaards en het CE-keurmerk. Er geldt dan een verplicht raamwerk voor de belangrijkste productkenmerken, zoals warmtegeleidbaarheid, waterdampdiffusieweerstand, brandgedrag en toleranties.

Personalia Paul van der Waal is bij Wiko Isolatietechniek en Steigerbouw te Rotterdam in dienst getreden als Operationeel Manager Steigerbouw. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de

dagelijkse aansturing van deze afdeling. Wiko is een multifunctioneel familiebedrijf met 130 medewerkers. Het bedrijf levert thermische isolatie, akoestische isolatie, brandwerende doorvoeringen, steigerbouw, rope access en tracing.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

5


Interview_- 15-03-12 15:03 Pagina 1

ISOLATIE INTERVIEW Senior technicus Eric Hasselmann, Deerns Nederland:

”Isolatie essentieel voor verduurzaming gebouwen” Overcapaciteit in de utiliteitssector; gebouwschil weegt zwaar in energieprestatie. Op het eerste gezicht niet de factoren waarvan de technische isolatiesector het moet hebben. “Een misvatting: isolatie wordt belangrijker”, betoogt ing. Eric Hasselmann, senior technicus bij de Maastrichtse vestiging van Deerns Nederland. “Zowel koudwatersystemen als warmwaterinstallaties moeten goed worden geïsoleerd. Ook in klimaatinstallaties neemt de rol van isolatie beslist niet af.” Hasselmann ziet verduurzaming van bestaande objecten steeds actueler worden, ondanks of wellicht dankzij de leegstand in kantoorgebouwen. “Het verhoogt de gebouwwaarde voor huidig en toekomstig gebruik en het illustreert de duurzaamheidsintenties van de gebruiker.” Voor ing. Eric Hasselmann, of, breder uitgedrukt, voor ingenieursbureau Deerns Nederland, is isolatie geen vraagteken. “Het uitgangspunt voor onze ontwerpen is dat installaties geïsoleerd worden, dit wordt vastgelegd

in het voorlopige en definitieve ontwerp, de ‘VO’ en ‘DO’: leidingen en ook luchtkanalen moeten worden geïsoleerd. Wij hebben eigen kwaliteitsstandaarden voor water-, cv-, koel- en luchtbehandelingsinstallaties. Daarin kiest Deerns voor de A-segmenten in isolatie en leggen we gedetailleerd fabrikaat en type vast, tot en met de isolatiedikte voor leidingen en appendages. Deze kwaliteitsstandaarden zijn niet star: als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven voegen we nieuwe mogelijkheden toe, met inbegrip van de consequenties. Ook kan de installateur een alternatief aandragen, mits aantoonbaar gelijkwaardig. Die gelijkwaardigheid betreft ook de kwaliteitswaarborgen voor het betreffende systeem, naar analogie van bijvoorbeeld het garantplan zoals Armacell hanteert. Een bestek is een contractdocument en omvat een omschrijving van het ontwerp en kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen worden door ons periodiek herijkt. Voor het up to date houden en controle ervan schakelen wij soms ook producenten van bijvoorbeeld appendages of isolatiesystemen in. Dit leidt van tijd tot tijd tot modificaties, maar dankzij het feit dat we kiezen voor gangbare kwaliteitssystemen is continuïteit en stabiliteit de regel.” Ing. Eric Hasselmann studeerde Hogere Installatietechniek en werkt sinds 2004 bij Deerns Raadgevend Ingenieursbureau, inmiddels Deerns Nederland geheten. Als senior-technicus houdt hij zich bezig met werktuigbouwkundige installaties, in brede zin. Zijn thuisbasis is de vestiging Maastricht, waar sectoren als gezondheidszorg, renovatie, kantoren, scholen en woonzorgcomplexen sterk vertegenwoordigd zijn in de projectenportefeuille; naast bijvoorbeeld een datacenter. Om kwaliteit te borgen zijn er binnen Deerns meerdere techniekmentoren aangesteld voor de verschillende vakgebieden. Deze worden ondersteund en gecontroleerd door een klankborgroep. Eric Hasselmann fungeert intern als techniekmentor ‘Warme Media’. Deze functie bevordert en bewaakt het kwaliteitsniveau. Ook treedt de techniekmentor op als vraagbaak voor adequate technische oplossingen in de projectrealisatie.

Breed in utiliteit

Ing. Eric Hasselmann (Deerns Nederland): “Mogelijk kunnen goede isolatiesystemen in de toekomst een rol gaan spelen in bijvoorbeeld een EPC-berekening, op grond van energetische en duurzaamheidsprestaties.”

6

...............

ISOLATIE Magazine

Als ingenieursbureau op het gebied van installatietechniek in de utiliteit is Deerns de grootste in Nederland. Het hoofdkantoor in Rijswijk en een vijftal regiovestigingen tellen ongeveer 350 medewerkers. Deerns is mondiaal actief en heeft eigen organisaties in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Het dienstenpakket is multidisciplinair,

M A A RT 2 0 1 2


Interview_- 15-03-12 15:03 Pagina 2

van advies en ontwerp tot turn-keyniveau: van E- en Wgebouwinstallaties, transport, logistiek en inrichting tot en met bouwfysica. Alleen op het gebied van datacentra heeft Deerns voor een dertigtal opdrachtgevers al meer dan 600 Megawatt IT-vermogen op ruim 200.000 m2 ontwikkeld. “Enorme vermogens, je kunt je amper voorstellen wat een muisklik teweeg brengt”, zegt Eric Hasselmann.

Duurzaamheid “Wij zetten sterk in op duurzaamheid en zijn gecertificeerd voor de duurzaamheidssystemen BREEAM en LEED. Het eerstgenoemde systeem wordt beheerd door de Dutch Green Building Council (DGBC), met Deerns als mede-oprichter. We zijn actief in ontwikkeling en uitwerking van duurzame concepten en hebben in dat kader een gepatenteerd klimaatsysteem ontworpen voor datacenters dat leidt tot een substantiële verbetering van de Power Usage Effectiveness (PUE) van ≤ 1,1. In het kader van deze energie-efficiëntie plaatst Eric Hasselmann de duurzaamheidsfocus: “Duurzaamheid begint in het ontwerp en het overleg met de opdrachtgever. In die fase worden technische en financiële ambities en haalbaarheden geformuleerd die vervolgens - al dan niet gecertificeerd - worden gerealiseerd. Dat gaat tot energieprestatiecoëfficiënt (EPC) 0 en de hoogste BREEAM-klasse, d.w.z. outstanding. Dat niveau is haalbaar”, verwijst Hasselmann naar het nieuwe Enexis-regiokantoor in Venlo. De met PIR-gevulde composiet gevelelementen halen Rc-waarde 8. Uiteraard draagt ook het ontwerp van de elektrotechnische- en werktuigkundige installatie bij aan het behalen van een energieprestatiecoëfficiënt van 0. Eric Hasselmann: “Opdrachtgevers staan steeds meer open voor duurzaamheid. Het voegt blijvende waarde toe aan een gebouw. Voor het huidige gebruik, en voor toekomstige doeleinden. Bovendien geeft het duidelijk de duurzaamheidintenties van de gebruiker/eigenaar weer. Verduurzaming van gebouwen, ook van bestaande gebouwen, wordt steeds actueler. Er blijft wel een spanningsveld bestaan met betrekking tot de terugverdientijd, maar dat is beheersbaar: wij maken met rekenmodellen keuzes en consequenties inzichtelijk. Uiteindelijk beslist de opdrachtgever natuurlijk. Zo’n studie kan plaatsvinden op basis van een massastudie: we rekenen dan varianten door op energiegebruik, bijvoorbeeld in functie van de gebouworiëntatie en mogelijke glasoppervlakten. De opdrachtgever beoordeelt wat past bij de doelstellingen. Het is belangrijk in elke fase van het ontwerpproces alle keuzes en consequenties helder te maken. Dat kan op basis van onze ervaring, zo nodig met nadere studie. Onze inzet en doelstelling zijn altijd de hoogst haalbare kwaliteit binnen de projectkaders. De motivatie voor duurzaamheid is in de loop der tijd gegroeid, uit de overtuiging ons werk goed te doen. Duurzaamheid hoort bij die filosofie, en tegenwoordig wordt het ook beter in de wet- en regelgeving vastgelegd. Bovendien: creatieve, duurzame ontwerpen maken is fantastisch mooi werk!”

Vernieuwende installatieconcepten “Duurzaamheid kan leiden tot vernieuwende installatieconcepten”, stelt Eric Hasselmann vast. “Zoals activatie

“Opdrachtgevers staan steeds meer open voor duurzaamheid. Het voegt blijvende waarde toe aan een gebouw”. van bouwdelen in samenhang met lagetemperatuur-verwarming en hogetemperatuursystemen voor koeling. Bijvoorbeeld betonkernactivatie voor verwarming en koeling. Voordeel van geactiveerde bouwelementen is het feit dat ze werken in combinatie met elke opwekker. Een opwekker van warmte of koeling gaat vijftien tot twintig jaar mee, terwijl het gebouw – de afgever – een factor twee tot drie langer meegaat. Een ander voorbeeld van duurzaamheid is de toepassing van warmtewielen voor de terugwinning van warmte en vocht uit ventilatielucht. Dit wordt door Deerns al decennia lang toegepast. We trachten zo min mogelijk mechanische componenten toe te passen en te werken met systemen die in de basis heel goed zijn. Maar hoe goed het ontwerp ook is: wat blijft is het grijze gebied tussen bestek en realisatie: mensen zonder voldoende kennis, die bij gebrek aan opleiding, instructies of toolboxmeetings niet weten hoe het systeem moet worden aangelegd. Of onvoldoende controle door de directievoerder op het werk van installateur en onderaannemers. Of onder-onderaannemers met niet-gecertificeerde medewerkers. Als een onbetwist supermateriaal niet op de juiste wijze wordt toegepast, zal het eindresultaat niet in het beoogde plaatje passen”, benoemt Hasselmann een risicofactor. “Natuurlijk moet je wel eerst constateren dat het niet klopt. Dat kun je doen als je na vijftien jaar corrosie onder isolatie tegenkomt, maar je kunt het ook al in de uitvoeringsfase onderkennen. Het gaat erom de keten dusdanig in te richten, dat correcte uitvoering is gegarandeerd. Onlangs zijn we nog een geval tegengekomen waar niet was geïsoleerd zoals bedoeld. Daar zit de opdrachtgever na 15 jaar met de gebakken peren: veel energieverliezen, hoge energiekosten en een duur herstel. We komen dus wel eens problemen tegen, zoals een gkw-systeem met niet-koudebrugvrije beugeling. In nieuwbouw kunnen we gemakkelijk koudebrugvrije beu-

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

7


Interview_- 15-03-12 15:03 Pagina 3

geling realiseren, maar bij bestaande installaties sta je voor de keuze tussen renovatie of algehele vervanging.”

Trots op werk “Isolatie is een onderdeel van het totale werk. Om te beginnen moet de isoleerder natuurlijk trots op zijn werk zijn en zijn vak goed willen uitoefenen. Geregeld leidt geld echter tot keuzes. In de keten van aannemers en onderaannemers wordt heel scherp naar de kosten gekeken. Dat maakt het soms lastig de kwaliteit van het bestek te halen. Installateurs of leveranciers van isolatiesystemen zouden kwaliteitsmanagers of inspecteurs kunnen inzetten om te kijken hoe hun materialen en systemen worden verwerkt en gemonteerd”, vindt Eric Hasselmann. “Wij voeren – als de opdrachtgever daarvoor kiest – inspecties uit. Waar nodig laten we leveranciers of producenten bekijken of die perskoppeling of dat isolatiesysteem goed is geïnstalleerd. Want je gaat wel uit van de fysische eisen aan de isolatie en het montagesysteem, maar belangrijk is ook wie het werk uitvoert, hoe dit gebeurt en hoe de controle is geregeld. Ik klim geregeld op een steiger. Dan schrikt de monteur van isolatiesystemen of brandwerende doorvoeringen. Waarschijnlijk omdat er niet zo vaak naar zijn werk wordt gekeken. Ik vind het juist heel waardevol om te zien hoe het in de praktijk in zijn werk gaat. Zeker bij renovaties zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Installateurs en isolatiespecialisten blijken vaak goed te weten hoe ze de beste oplossingen tot stand kunnen brengen. Wij kunnen heel veel in een ontwerp vastleggen – dat is onze taak – maar daarnaast is het creatieve werk van de monteur zeer belangrijk. Vakmanschap en voortschrijdend inzicht zijn vaak nét iets beter dan de theorie. Maar we hebben ook wel eens van een isolatiebedrijf verlangd hun certificatie te verwerven alvorens opdrachten volgens het Armacell-garantplan uit mogen voeren. Want dat betekent dat het bedrijf de intentie heeft het isolatiewerk perfect uit te voeren.”

heten ‘creatieve’ oplossingen tevoorschijn komen, gaan we wel met de opdrachtgever in gesprek over de consequenties ervan. Mogelijk kunnen goede isolatiesystemen in de toekomst een rol gaan spelen in bijvoorbeeld een EPC-berekening, op grond van energetische en duurzaamheidsprestaties.” “Mede door de aandacht voor energie en duurzaamheid zal de rol van isolatie in HV/AC-installaties zeker niet verminderen”, concludeert Eric Hasselmann. “Een voorbeeld hiervan is het goed isoleren van zowel koud- als warmwatersystemen. Bij een warmtapwaterinstallatie is een betere isolatie op korte termijn terugverdiend. Duurzaamheid biedt de isolatiebranche dus kansen. Voorwaarde is naar mijn mening goede scholing in combinatie met ketenbewaking. Ik ervaar dat isolatiebedrijven heel bewust een goed kwaliteitsniveau willen leveren. Opleiding, toolboxmeetings en praktische instructie zie ik als belangrijke instrumenten om het kwaliteitsniveau te waarborgen”, concludeert Eric Hasselmann.

Nooit te dik “Een kwaliteitsrichtlijn voor de utiliteit maakt duidelijk hoe een branche beter kan presteren, aanvullend op installatievoorschriften. De grote vraag is de controle. Op zich is een kwaliteitsrichtlijn een goed idee, maar hoe voer je dat uit in de gehele keten met inbegrip van mogelijk niet-opgeleide of niet goed geïnstrueerde onderaannemers. Het bestek schrijft voor hoe er moet worden geïsoleerd. Dan moet het vanzelfsprekend zijn dat in de uitvoering het voorgeschreven systeem in de voorgeschreven diktes wordt aangebracht. In onze inspecties zien we nooit dat er te dik wordt geïsoleerd … Wij controleren dat, en we bespreken eventuele afwijkingen. Logisch, wie een auto koopt verwacht ook dat die volgens afspraak wordt geleverd. Naar analogie van het Bouwbesluit mogen onderdelen anders worden uitgevoerd, mits aantoonbaar gelijkwaardig. Wij verlangen dan de rapporten en certificaten die dit onderbouwen. Wij wachten liever niet tot eindcontroles mogelijk problemen aan het licht brengen. Dan is het eigenlijk al te laat en staat de opdrachtgever voor de onnodige energiekosten”, stelt Eric Hasselmann vast. “Maar normaal gesproken vermoeien we onze opdrachtgever niet met isolatie. De basis is immers een goed isolatiesysteem van A-fabrikanten. Maar als er uit kostenoverweging zoge8

...............

ISOLATIE Magazine

“Duurzaamheid biedt de isolatiebranche kansen. Voorwaarde is goede scholing in combinatie met ketenbewaking”.

M A A RT 2 0 1 2


10&11-5-2012 IN KEULEN HAL: 8, STAND-NR: D-010

GELOOF UW OGEN GERUST! MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWSTE PRODUCTINNOVATIE!

Armaflex staat wereldwijd voor betrouwbaarheid in de isolatietechniek. Al decennia lang drukt het product zijn stempel op de branche voor flexibele technische isolatiematerialen – niet in de laatste plaats omdat wij ons merk steeds weer opnieuw uitvinden. Zorg dat u de wereldpremière van een volgende mijlpaal uit de keuken van Armacell op de ISO niet mist. Install it, trust it!

T l : +49 Tel.: Tel +49 25 2 17 60 30 30 info.de@armacell.com

6599/001_ASD_ARM_AZ_Isoliertechnik_A4_NL_RZ.indd 1

Armaflex

®

Armaflex.com 05.03.12 13:07


5318_- 16-03-12 09:14 Pagina 1

ISOLATIE BEURS ISO 2012: ontmoetingsplatform Europese isolatiespecialisten

Première in Keulen: 10 en 11 mei 2012 Als branchegenoten uit heel Europa elkaar ontmoeten, kan dat voor de isolatiespecialist maar één ding betekenen: het is ISO. Deze beurs combineert een breed, diep en inspirerend overzicht van innovaties, trends en vakthema’s met waardevolle impulsen, contacten en zakelijke kansen. Deze toonaangevende beurs is voor de achtste maal het centrum voor alle terreinen van thermische isolatie, geluidisolatie en brandveiligheid. Natuurlijk met de steeds belangrijker match van vraag en aanbod op het gebied van energiebesparing en efficiënt energiegebruik. De toonaangevende Europese beurs ISO 2012 voor isolatiemateriaal en -techniek wordt op 10 en 11 mei 2012 voor het eerst in Keulen gehouden, een van de belangrijkste internationale beurscomplexen met uitstekende voorzieningen voor bezoekers en exposanten. Isolatie-ondernemers, opdrachtgevers en adviseurs vinden hier nieuwe ideeën en nieuwe omzet: in het complete aanbod van exposanten, in contacten met leveranciers en collega’s, in innovatieve presentaties.

Economisch knooppunt Keulen ISO 2012 wordt georganiseerd in Keulen, de op drie na grootste stad van Duitsland en centrum van een van de grootse Europese industriecentra. De internationaal sterke positie van het Keulse beurscomplex is onder meer te danken aan deze centrumpositie: in een cirkel van slechts een uur vliegen bevinden zich 180 miljoen Europeanen, goed voor circa 40% van het Europese bruto binnenlands product. Naar verwachting zal ISO 2012 van dit internationale karakter profiteren en in Keulen nog meer binnen- en buitenlandse bezoekers trekken dan in de voorgaande edities.

Perfecte verbindingen Het beursterrein van Keulen is snel en gemakkelijk bereikbaar voor bezoekers uit Nederland en België. Met de auto rijdt u direct van de snelweg naar het beursterrein. Tien snelwegen sluiten in een stervorm aan op een ringweg rond de stad. Parkeren is geen probleem. Naast het beursterrein zijn er voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers beschikbaar. Het parkeersysteem zal ISO-

10

...............

ISOLATIE Magazine

bezoekers naar P21/P22 leiden. De parkeerkosten bedragen € 8,00/dag. Ook met trein is ISO prima bereikbaar, ook vanuit Nederland. De trein brengt de bezoeker tot naast het beursterrein, op ICE-station Köln-Messe/Deutz. Vanaf daar brengt een gratis shuttle u naar hal 8.

Alle comfort voor de bezoekers Het noordelijke beursterrein (Nordgelände) biedt de ISObezoekers door de moderne, open inrichting en het vele daglicht een unieke sfeer. Door de heldere structuur in beursinrichting wordt het beursbezoek effectiever: de voor u interessante aanbieders zijn sneller te vinden. De representatieve noordelijke entree biedt de bezoekers direct toegang tot de hypermoderne hal 8. Ze bevinden zich meteen midden in de bruisende isolatiebeurs.

Compleet en internationaal ISO 2012 verwacht zo’n 7000 professionele bezoekers uit heel Europa. De kwaliteit van de exposanten en bezoekers waarborgt het hoge niveau van deze beurs. De professionele bezoekers worden tijdens de beurs competent te woord gestaan door fabrikanten, leveranciers, isolatiespecialisten, branche-instituten en wetenschappers. Isolatieondernemers en hun experts, opdrachtgevers, beslissers, adviseurs en engineers vinden in Keulen de allesomvattende Europese vakbeurs. ISO 2012 ISO 2012 vindt plaats op 10 en 11 mei 2012 in het beurscomplex van Keulen, Messeplatz 1, D-50679 Köln. De beurs is beide dagen geopend van 09.00 tot 18.00 uur. Toegangskaarten kosten €14,00. Een doorlopende kaart kost € 20,00. Veelal zullen exposanten hun relaties met plezier voorzien van een kosteloze toegangskaart. Aanvullende exposanteninformatie is te vinden op http://www.iso-messe.de. ISO 2012 wordt georganiseerd door Lambda Verlag, de Duitse collega‘s van Isolatie Magazine.

Innovaties op ISO 2012 De Nederlandse isolatiesector is sterk internationaal aanwezig. Voor veel Nederlandse isolatie-professionals, bezoekers en exposanten, is de beursvloer een professioneel ‘thuis‘. We stippen kort enige exposanteninformatie aan die voor Nederlandse bezoekers extra interessant kan zijn. Zeker niet

M A A RT 2 0 1 2


5318_- 16-03-12 09:14 Pagina 2

compleet, omdat ten tijde van de afsluiting van Isolatie Magazine de ISO-voorbereidingen nog in volle gang waren. Houd voor de complete exposantenlijst www.iso-messe.de in de peiling en kijk geregeld op www.isoleren.nl voor actuele informatie. Hanko heeft vanuit thuishaven Nederland de activiteiten uitgebreid tot Duitsland en is voor de eerste maal present. De presentatie is breed, met bijvoorbeeld het Knauf- en Kaiflexprogramma in de isolatiematerialen, Armco, gecoate plaat en profielplaat in de beplating en het gevarieerde aanbod benodigdheden. Enkele noviteiten uit laatstgenoemde categorie: plakpennen voor de montage van lamellendekens, klosjes rvs binddraad, drukverdeelringen, plaatwerkboortjes en –sjablonen. Wie op de Hanko-stand deelneemt aan de prijsvraag, maakt kans op nóg een weekeindje Keulen. Maar dan als stedentrip voor twee. Rockwool zet in Keulen in op duurzaamheid. Zowel in industriële isolatie, met de productgroepen ProRox en SeaRox, als in de utiliteitsbereiken met HVAC-isolatie en het ConLit brandpreventie-preventieprogramma, is duurzaamheid het thema. Dit wordt krachtig uitgedrukt in de relatie tussen isolatieystemen en forse energiebesparing en reductie van CO2emissie. Op productniveau focust Rockwool op onder meer de pijpschalen ProRox PS, de tot ProRox MA 520 Alu omgedoopte isolatiedeken Duraflex en het glasvezelversterkte beschermingssysteem ProRox Rocktight. Dit UV-uithardende, waterdichte systeem beschermt isolatie tegen externe invloeden, waaronder mechanische belastingen. Armacell heeft de gewoonte de ISO als platform te kiezen voor spraakmakende innovaties. De producent van onder meer flexibele elastomeer-isolatie en complete isolatieystemen belooft ook in 2012 een grensverleggende innovatie in de markt te zetten. Ondanks een subtiele poging het geheim te ontfutselen, blijft zelfs het type innovatie geheim en moeten we het doen met de begrippen ‘mijlpaal‘ en ‘wereldpremière‘. In hal 8, stand D-010, is het 10 en 11 mei te bewonderen. Goebel verrast in Keulen met een opmerkelijke assortimentsuitbreiding. Isolatiespecialisten hoeven met de schroeven en aanverwante Goebel-klassiekers geen medelijden te hebben, want die blijven de harde kern vormen. Wel wil Goebel het de klanten gemakkelijker maken met een assortimentsuitbreiding: dekenhaken, siliconenkit, spuitlijm, glasband en handgereedschappen enzovoorts. De klanten kunnen zo een compleet pakket bij één leverancier bestellen. Ook het gegeven dat in deze productgroepen weinig gespecialiseerde leveranciers actief zijn, zal de isolatiemarkt aanspreken, zo verwacht Goebel. Kaimann presenteert in de breedte het assortiment isolatieproducten en –systemen in elastomeer en polyethyleen. Sinds 2009 produceert deze fabrikant de isolatiematerialen op basis

van granulaat met behulp van een volautomatische menginstallatie. Op deze wijze heeft Kaimann kwaliteit en specificaties binnen nauwe toleranties gebracht. Een van nieuwe producten is de zelfklevende eindloze leidingsisolatie KK Plus Turbo Tube, op rol geleverd. Het overall-motto op deze stand is ‘Simple-Safe-Efficient‘. Insulcon laat in Keulen op stand D-060 diverse producten zien, waaronder Warflex- weefselcompensatoren, het pakket hittebestendig textiel (pakkingen, doeksoorten, etc) en de Aerogelproducten. Aerogel is een super nano-poreuze isolatie, die zowel in hete- (maximaal 650 °C) als cryogene (-200 °C) procesunits kan worden toegepast. Aerogel wordt in 5 en 10 mm diktes op rollen geleverd, is waterafstotend (maar dampdoorlatend) en is eenvoudig te verwerken. Aerogelproducten hebben een extreem lage thermische geleidbaarheid waardoor het geweldig isoleert. Op basis van vergelijkende isolatiewaarden van bijvoorbeeld steenwol, glaswol, calciumsilicaat, PUR/PIR-schuim of geschuimd glas kan de isolatiedikte aanzienlijk worden gereduceerd. Aerogel toepassingen dragen zo bij aan een beter milieu door verminderd energieverlies en CO2-reductie. Saint-Gobain Isover richt zich op nieuwe isolatieoplossingen die het milieu duurzaam beschermen en daarnaast meer comfort brengen in gebouwen en kantoren. HVAC installaties, zeker in nieuwe moderne kantoren en commerciële gebouwen, zijn verantwoordelijk voor een substantieel percentage van de energiebehoefte in Europa. Bij industriële processen is de behoefte aan energie zelfs nog groter. Efficiënte isolatiesystemen helpen om de energieverliezen en CO2-uitstoot te minimaliseren en leveren daarmee een positieve bijdrage aan het milieu. Naast innovaties in de marktsegmenten HVAC, industrie en marine. Biedt Isover informatie over het brede en complete assortiment van Isover, het nieuwe calculatieprogramma TechCalc en referentieprojecten. Pittsburgh Corning Foamglas Isolatie beschermt bedrijven en mensen, al meer dan 70 jaar. Op ISO 2012 informeert Foamglas over bestaande applicaties – van het cryogene tot hoge-temperatuurbereik - en opkomende toepassingen. Bekende Foamglas-markten zijn olie en gas, LNG en petrochemie, naast onder meer farmacie en voedingsmiddelenindustrie. In Keulen presenteert deze exposant de nieuwe catalogus met prefab-elementen zoals bochten, afsluitkappen en T-stukken. Ook kan Foamglas de isolatie-elementenis affabriek voorzien van één van onze coatings. Tenslotte noemen we de nieuwe Foamglas One-isolatie in 36“-lengte. De grotere lengte staat voor besparing op arbeidskosten, accessoires en applicatiemiddelen: op een rechte leiding valt dertig procent arbeidskosten te besparen, klokte Foamglas.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

11


Voor Voor een een zelfstandige zelfstandige multidisciplinaire multidisciplinaire aanpak aanpak ** Thermische Thermische isolatie isolatie ** Akoestische Akoestische isolatie isolatie ** Brandwerende Brandwerende doorvoeringen doorvoeringen ** Steigerbouw Steigerbouw ** Rope Rope access access ** Tracing Tracing

Experience the Difference

Tel: Tel:

www.wiko.nl

010 010 -- 462 462 38 38 77 77 || E-mail: E-mail: info@wiko.nl info@wiko.nl Internet: www.wiko.nl Internet: www.wiko.nl

known for knowledge, built by people

VAN DER LINDEN & VELDHUIS

 INDUSTRIĂ‹LE ISOLATIE CONSTRUCTIEWERK ASBESTVERWIJDERING

Sonorex Easy Tube 23

Ook een product van Insulation Solutions Voordelen:

Minosstraat 40

1722

P.O. Box 5003 5004 EA Tilburg

• • • • • •

gĂŠĂŠn loodtoepassing makkelijk verwerkbaar eventueel op maat geleverd hoogste geluidreductie (Peutz getest) - direct 23dB getest in combinatie met leiding van pvc, geruisarm pvc en gietijzer getest in combinatie met de meeste plafondtoepassingen

The Netherlands T +31 (0)13 571 18 11

Is o l a t ie a l s t wDownload e e dehetna t u u r van de Sonorex Easy Tube 23 op onze website voor meer speciďŹ caties. productblad

F +31 (0)13 571 10 00

  

  Meer weten of heeft u vragen? www.insulationsolutions.nl    Â?Â?Â?Â? Â?Â? Â?Â? Â? Â?Â?­ €‚ƒ„Â…ƒ ††† ƒ 

Bel 013 571 18 11, IS = wat het is: Insulation Solutions!


8E TOONAANGEVENDE EUROPESE BEURS VOOR

ISOLATIEMATERIAAL EN ISOLATIETECHNIEK

2 1 0 2 . 5 . 1 1 – . 0 1 N E L U KE ANDVEILIGHEID R B N E IE T A L ISO ATIE, GELUIDS L O IS E H C IS M THER

www.iso-messe.de Anzeige_NL_12.indd 1

03.03.2011 15:15:20 Uhr


5301_- 15-03-12 16:56 Pagina 1

NCTI- NIEUWS NCTI werkt aan toekomstvisie:

“Inzet van kennis verandert” NCTI werkt aan een businessplan voor de toekomst. Het bestuur van het kennisinstituut zet momenteel de beleidslijnen uit voor de komende vijf jaar. Onveranderd - ook na tien jaar - blijft de missie van NCTI: ‘bijeenbrengen, uitbreiden, toegankelijk maken en overdragen van isolatiekennis’. Maar in de loop der tijd verandert wel de wijze waarop de kennis wordt ingezet en verspreid. Kennis is een wat ongrijpbaar product. Het zit in hoofden van mensen, is vastgelegd in boeken - bibliotheken vol - en vormt de overdraagbare expertise van bedrijven en instituten. Maar bezit van kennis is geen doel op zich. Het is een middel dat kan bijdragen aan het oplossen van problemen die mensen en bedrijven tegenkomen in de uitoefening van hun vak. Is dat probleem commercieel van aard, dan is de benodigde kennis letterlijk geld waard. Dan is kennis een verhandelbaar product waarvoor een vraagmarkt bestaat. Ziehier in een notendop de belangrijkste beleidsvraagstukken voor NCTI: hoe voldoen we in de toekomst aan de vraag naar kennis in de isolatiebranche en hoe kan het instituut daarvan bestaan?

Financieel onafhankelijk Om met de bestaansgrond te beginnen: NCTI streeft er naar om in de komende jaren op eigen benen te staan en financieel onafhankelijk te opereren. Het instituut is, tien jaar geleden, met steun van de overheid (Senter), opgericht door VIB, CINI en OOI en nu nog deels aangewezen op tertiaire externe financiering. Het bestuur wil dat in 2017 een dusdanige stevige financiële basis is ontstaan, dat externe financiering van NCTI niet langer nodig is. Dan zal kennis als product in alle verschijningsvormen voor de totale benodigde inkomsten moeten zorgen. Wat in de eerste tien jaar NCTI anders bleek dan de oprichters in gedachten hadden, was de behoefte aan een bibliotheek of (online)databank vol isolatiekennis. Met name aan de kant van de opdrachtgevers waren steeds minder isolatiedeskundigen werkzaam en verdampte de daar aanwezige kennis over isolatie. NCTI zou de plaatsvervangende vraagbaak moeten worden voor iedereen met behoefte aan specifieke isolatiedeskundigheid. Dat beoogde informatieloket werd het echter niet. Zij het dat er wel vraag naar isolatiekennis was, maar deze deed zich op andere manieren voor: in de vorm van cursussen en kwaliteits-inspecties.

14

...............

ISOLATIE Magazine

Cursussen en inspecties Naast de opleidingen die specifiek thuishoren in het pakket van opleidingsinstituut OOI, ontwikkelde NCTI cursussen waarmee met name opdrachtgevers de kennis in afgebakende porties kunnen consumeren. Er zijn inmiddels vier cursussen ‘Isolatietechniek’, opgezet voor verschillende niveaus en functies: opdrachtgevers, supervisors, inspecteurs, ontwerp- en onderhoudsingenieurs en facilitair managers. Een groeiende behoefte aan inzet van specifieke isolatiekennis doet zich voor bij de vraag naar inspecties. NCTI krijgt een toenemend aantal opdrachten om isolatiewerk te inspecteren op geleverde kwaliteit en om te beoordelen of deze overeenkomt met de kwaliteit die de leverancier heeft beloofd. NCTI kan het isolatiewerk alleen goed op kwaliteit inspecteren op basis van een nauwkeurige specificatie. Omdat deze specificatie vaak ontbreekt, heeft NCTI hier een groeimarkt aangeboord. Vorig jaar is samen met enkele isolatiebedrijven een ´klantverbetertraject´ gestart dat het kennisgat moet opvullen. Waar bij de klant van het isolatiebedrijf de kennis ontbreekt, helpt NCTI die klant aan de voorkant bij de opstelling van de specificatie voor de isolatieopdracht. Pas dan is het ook mogelijk aan de achterkant de kwaliteit te controleren en vast te stellen of het werk volgens specificatie is uitgevoerd. De isolatieaannemer weet met een eenduidige specificatie waar hij aan toe is, offertes kunnen worden vergeleken en de opdrachtgever realiseert kwaliteitsborging: een element waarnaar hij naarstig zoekt, maar vaak zelf niet kan leveren.

Spin in het web Om bovengenoemde onderwijs-, advies- en inspectiefunctie te vervullen en deze prestatie in rekening te brengen, moet NCTI blijven voldoen aan de oorspronkelijke voorwaarden van het kennisinstituut: signaleren van relevante ontwikkelingen op isolatiegebied zoals technieken, materialen en systemen. Dat moet zowel nationaal als internationaal, terwijl de keuze toeneemt in nieuwe isolatiematerialen met hun specifieke verwerkingsmethodieken, eigenschappen en duurzaamheid. Bovenal moet NCTI die vergaarde kennis geheel onafhankelijk van belangen van andere organisaties en leveranciers kunnen inzetten voor zijn cursussen, adviezen en inspecties. In die onafhankelijke rol kan NCTI ook de spin in het web zijn bij het leggen van verbindingen tussen isola-

M A A RT 2 0 1 2


5301_- 15-03-12 16:56 Pagina 2

tiebranche en de maatschappij met de overheid als belangrijke speler. Zeker als het gaat om kennis van energiegebruik, milieu, hergebruik, arbeidsomstandigheden en veiligheid. NCTI is dan ook de eerst aangewezene om namens de isolatiebranche de contacten te onderhouden met de uitvoeringsorganisatie van de overheid, Agentschap NL. Met deze organisatie kijkt NCTI naar mogelijkheden van energiebesparing door isolatie en gezamenlijk is onder meer de ‘Quick Scan’ ontwikkeld.

Branchecontacten Het NCTI onderhoudt namens de branche de contacten met organisaties als MKB-Nederland, onderzoeksinstellingen als TNO, ECN en KEMA en instellingen in het middelbaar- en hoger onderwijs. Onlangs is tevens contact gelegd met de nieuwe Energy Academy in Groningen, om de mogelijkheden van samenwerking te

onderzoeken. Binnen de branche werkt NCTI onder meer mee aan het actueel houden van het CINIHandboek, de ontwikkeling van het rekenprogramma CiniCal en de opzet van een standaardnorm voor de utiliteit. De nauwe banden met VIB, CINI, OOI en de praktijk in het veld blijven dan ook voor NCTI van levensbelang. Om in de toekomst sterker de vertegenwoordigende functie namens de isolatiesector vervullen, moet kennisinstituut NCTI meer aan de eigen naams- en productbekendheid moeten doen. NCTI zal zich buiten, en ook binnen de isolatiesector in de komende tijd sterker profileren en duidelijk te maken waar het instituut voor staat en wat het voor de betrokken partijen kan betekenen.

NCTI productportfolio schematisch overzicht 2012

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

15


5312_- 15-03-12 16:59 Pagina 1

ISOLATIE DUURZAAM EN RENDABEL UMCG verankert isolatiekwaliteit in ATB

Keuze voor kwaliteit in de keten Géén discussie over kwaliteit, géén investeringen in toekomstige schade. Wél in een hoogwaardige installatie met systeemgarantie. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hanteert strikte kwaliteitseisen, vastgelegd in de Algemene Technische Bepalingen (ATB). Zo verzekert deze gebouweigenaar zich van eenheid in systemen, bedrijfszekerheid en duurzaamheid. En daarmee van effectief energiebeheer en kostenbesparing. Opdrachtgever, adviseur, installateur, isolatiespecialist en de leverancier van de isolatiesystemen hebben de keuze voor concessieloze kwaliteit in de keten vastgelegd. Het Armacell-systeemgarantieplan verzekert de opdrachtgever voor minimaal tien jaar van ongestoorde installatie-functionaliteit, de energierekening levert het rendement. Het renovatieproject van onder meer de gekoeld-waterinstallatie en de technische ruimte is grotendeels voltooid wanneer de projectpartners half januari gezamenlijk het Universitair Medisch Centrum Groningen bezoeken. De technische ruimtes, de leidingsystemen en de totale bijbehorende infrastructuur mogen gezien worden: vakwerk. De Armaflex-specialist van het Groningse Isolatiebedrijf BenDit laat zich niet afleiden door de excursie en gaat onverstoorbaar verder met zijn werk. Onbewust verzorgt hij een mooie vakdemonstratie: snel, trefzeker en precies verwerkt hij Armaflex-plaat tot vormstukken. De multidisciplinaire delegatie bekijkt en bespreekt de details van de installatie, de factoren die het verschil maken en de balans tussen kosten en kwaliteit. Onderweg van de ene onderdeel naar het andere mag gerust de plafondplaat worden gelicht: alle details zijn een zichtlokatie waard. Natuurlijk valt er nog wel ergens een wens te signaleren, waarschijnlijk in vervolgprojecten vervuld: een Armacheck-bescherming bijvoorbeeld, van het isolatiewerk tot anderhalve meter hoogte.

Systeemgarantie Het UMCG-project is teamwerk. Opdrachtgever is Universitair Medisch Centrum Groningen, vertegenwoordigd door Jaap Heerma (Hoofd Dienst Beheer en Infra UMCG) en René Kammenga (Operationeel Beheer Techniek van deze dienst). Het UMCG is zowel eigenaar als exploitant/beheerder van het ziekenhuis, en heeft dus te maken met zowel de directe investeringsbeslissingen als de langetermijn-effecten op beheer en exploitatie. Op basis van een gedetailleerd programma van eisen, vastgelegd in de ATB (Algemene Technische Bepalingen) stelt

16

...............

ISOLATIE Magazine

Kwaliteit in en onder isolatie: de leidingen zijn gecoat met Noverox WS2 als effectieve aanvulling op de transportmenie.

Doorkijkje in het vakwerk, nog in wording. Hier is gekozen voor koudebrugvrije beugeling met Armafix, zoals voorgeschreven in Armacells Systeemgarantplan, dat wordt opgenomen in de Algemene Technische Bepalingen van het UMCG. Het isolatiewerk is in handen van BenDit Isolatietechniek te Groningen. het UMCG in samenspraak met adviseur Royal Haskoning het bestek vast. Voor deze reportage zitten verder aan tafel isolatiebedrijf BenDit, in de persoon van directeur Darren Davies, hoofdaannemer Wolter & Dros vertegenwoordigd door projectleider Martin Heuker en allroundisolatiemonteur Jan Andreas. Armacell-vertegenwoordi-

M A A RT 2 0 1 2


5312_- 15-03-12 16:59 Pagina 2

ger Remco Hiemstra steekt, in samenwerking met de overige partners, zijn hand in het vuur voor het eindresultaat: het totale isolatiesysteem en de montage door gecertificeerde BenDit-specialisten zijn voor tien jaar afgezekerd met het Armacell-Garantplan.

Linksom of rechtsom Als het gaat om de keuze voor kwaliteit, hoeft er voor installateur en isolatiespecialist geen discussie te zijn. “Wij hebben doorgaans te maken met een vastgesteld bestek’, zegt Martin Heuker. “Als het aan ons ligt, werken we graag volgens deze systeemgarantie. In deze benadering kijk je verder dan alleen naar de eenmalige investeringskosten en bekijk je het totaalbeeld van investeringen, functionaliteit, onderhoud en energiebeheer.” Jaap Heerma: “In het verleden werkte het UMCG met gescheiden diensten voor projecten en beheer. Tegenwoordig zijn deze diensten samengebracht, zodat kosten en baten structureel op langere termijn en in hun samenhang worden bekeken. We willen behalve de investeringen ook beheer en exploitatie bekijken. UMCG kiest beleidsmatig voor kwaliteit en duurzaamheid. We willen geen isolatiesysteem dat we over acht jaar weer moeten demonteren.” Voor het UMCG staan kwaliteit en bedrijfszekerheid voorop, met veel aandacht voor duurzaamheid, energiebeheer en vanzelfsprekend kostenbeheersing. De Algemene Technische Bepalingen weerspiegelen dit. Ook kiest deze instelling in de ATB voor continuïteit: technische keuzes gelden in beginsel voor een langere termijn om zoveel mogelijk eenheid en daarmee onderhoudsefficiëntie te bewaren. Ervaringen, technische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht leiden tot verfijning van de ATB. Voor het hier besproken project kwam de optimale bestekkeuze voor de systeemgarantie in een relatief late

Impressie van de technische ruimte: het plaatje dat iedere technicus graag ziet.

Vakwerk in installatie en isolatie. Na eerdere problemen met corrosie kiest UMCG voor renovatie en uitbreiding voor ketenkwaliteit. Naast systeemcomponenten en installatie-ontwerp betekent dit dat gecertificeerde, OOI-opgeleide monteurs het isolatiesysteem installeren. Dit is voorwaarde voor de door Armacell verzekerde systeemgarantie. fase in de ATB. Eigenlijk té laat, maar voor de Dienst Bouw & Infra was het linksom of rechtsom, licht Jaap Heerma toe. “We leverden er bij wijze van spreken liever eigen budget voor in dan wachten op nieuwe corrosieproblemen met alle risico’s van dien. De projectleiding was echter op grond van de feiten snel overtuigd.”

Corrosie “We hebben veel corrosieproblemen gehad”, blikt Heerma terug. “Geribbelde isolatie verraadde de plekken waar corrosie het Armaflex had aangetast. Verdere inspectie toonde ernstige leidingcorrosie aan in het toen slechts elf jaar oude systeem. Oorzaak: slechte of verouderde beugeling met koudebruggen, onvoldoende corrosiepreventie en ook ontoereikende montagekwaliteit. Daar hebben we onze lessen voor de toekomst uit getrokken. We hebben de Armacell-informatie over het garantieplan en de achtergronden daarvan als uitgangspunt gehanteerd voor de noodzakelijke renovatie en het voor nieuwe projecten wordt het vastgelegd in de ATB. Leidingen worden gecoat met Noverox WS2 als effectieve aanvulling op de transportmenie, die zoals de naam al verraadt, niet is bedoeld als duurzame corrosiepreventie. De WS2-coating brengt het systeem op het niveau van de Duitse standaard, die uitgaat van 160 µ laagdikte. Voor de isolatie is de vereiste dikte Armaflex vastgesteld– veelal 19 mm voor de leidingtrajecten – in combinatie met de systeemgebondenArmafix-leidingdragers. De montage wordt uitgevoerd door gecertificeerde monteurs met OOI-opleiding, zoals het Systeemgarantie ook voorschrijft. De ATB legt het geheel gedetailleerd vast en geeft onder meer ook uitsluitsel over bedrijven die UMCG kwalificeert voor de installatie van brandwerende leidingdoorvoeren. Dit hele systeem is dan ook opgenomen in het bestek voor een tweetal nieuwe bouwdelen die we nu in voorbereiding hebben.” Al met al een stevig eisen-

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

17


5312_- 15-03-12 16:59 Pagina 3

SPECIALISTENHOEK Een vaktechnische vraag? Even een mailtje naar de redactie van Isolatie Magazine en de specialist antwoordt. In deze aflevering de vraag wat Armaflex in extra koude omstandigheden.

Waaraan moet ik denken bij toepassing van Armaflex voor leidingtrajecten met temperaturen onder -40 °C? Is het materiaal toepasbaar bij installaties met dergelijke operationele temperaturen?

Kwaliteit in de keten is mensenwerk. V.l.n.r. Jaap Heerma (Dienst Bouw & Infra UMCG), René Kammenga (Operationeel Beheer Techniek Dienst Bouw & Infra UMCG), Darren Davies (Directeur BenDit Isolatietechniek), Martin Heuker (Projectleider Wolter & Dros) en Remco Hiemstra (Verkoop en Marketing Armacell Nederland).

pakket, dat het isolatiebedrijf volledig waar moet maken. Darren Davies heeft er namens BenDit weinig woorden voor nodig: “We zijn heel blij met de aandacht en waardering voor kwaliteit”. Het afgeronde werk illustreert het meer dan overtuigend, evenals de lopende verrichtingen van de BenDit-specialisten tijdens het bezoek.

Investeren en terugverdienen “Natuurlijk hebben wij ook ervaring opgedaan met lowbudgetprojecten. Dat die na twee jaar soms al vervangen moeten worden is al erg genoeg, maar de gevolgschade kan enorm zijn”, verwoordt Jaap Heerma de kwaliteitskeuzes. “Nu wordt het complete Systeemgarantplan opgenomen in de ATB. Dat leidt tot een beperkte verhoging van de investeringskosten, die we terugverdienen in beheer en exploitatie.” Op dit punt zoomt Remco Hiemstra in op de rendementen. De Armafix-leidingdrager bijvoorbeeld: “Ja, die is wat duurder. Deze voorkomt risico’s als koudebruggen. Het vergt niet de gangbare vijf minuten isolatietijd van de beugel want je kunt er direct tegenaan isoleren. Als we voor een koelinstallatie een meter isolatie met Armafix leidingdrager begroten, kan de jaarlijkse energiebesparing ongeveer twintig procent bedragen. Met andere woorden: kwaliteit heeft een terugverdientijd van nog geen vijf jaar. Voor de rest van de economische bedrijfsduur, doorgaans ver over de tien jaar heen, haalt de exploitant een hoog energierendement.” Van groot belang voor de duurzaamheidsdoelstellingen van UMCG, naast de zeker zo belangrijke bedrijfszekerheid, concludeert Jaap Heerma.

18

...............

ISOLATIE Magazine

Steeds vaker wordt voor installaties met een medium kouder dan -40 °C flexibel isolatiemateriaal gevraagd en natuurlijk ook toegepast. Elastomeer isolatiemateriaal krimpt bij lage temperaturen en worden hard bij zeer lage temperaturen. Het gevolg is dat deze krimp kan leiden tot spanning op de naden. Ook kan de isolatie vanaf de leiding broos worden. Om spanning op de naden te voorkomen wordt als eerste laag een overmaat toegepast. Om de verharding van binnenuit onder controle te houden wordt er extra dik geïsoleerd. Voor installaties met een extreem koud medium, tot -200 °C - heeft Armacell flexibele isolatie ontwikkeld voor cryogene toepassingen. Dit systeem blijft bij extreem koude installaties flexibel. Armaflex Cryogenic System wordt als een meerlagen-systeem aangebracht. Armaflex LTD wordt als eerste laag aangebracht tot de oppervlakte van de Armaflex een temperatuur van boven -40 °C heeft bereikt. Daarna worden één of meerdere lagen AF/Armaflex toegepast. Armacell kan de exacte isolatiedikte en de juiste laagopbouw calculeren op basis van de projectgegevens. Bij installatie van dit systeem dient met een aantal verwerkingsvoorschriften rekening te worden gehouden. Als de mediumtemperatuur onder -110 °C komt, moet bij horizontale leidingen vanaf diameter 42 een antischuurfolie worden aangebracht tussen de eerste laag Armaflex en de leiding. De eerste laag moet in de lengte onder druk worden aangebracht. Het Armaflex zal in eerste instantie licht krimpen. Wanneer de installatie volledig op temperatuur is, zit het Armaflex ontspannen om de leiding. Voor een uitgebreide verwerking beschrijving is een handboek voor koude applicatie beschikbaar.

Voor installaties met mediumtemperaturen tot -200 °C. is Armaflex Cryogenic ontwikkeld. Armaflex LTD vormt de kern van dit meerlaagse systeem.

M A A RT 2 0 1 2


Internet:

www.wiko.nl – ADVERTENTIE –

dan is het vervoer geregeld. En dan nog houden we het netjes bij ‘met mate’. Gelukkig zie ik steeds meer bedrijven die zo omgaan met veiligheid.� 6RQGHUPDVFKLQHQ9HUWULHEV*PE+

6RQGHUPDVFKLQHQ9HUWULHEV*PE+

Plezier in het werk

k

Presents Presents

VAN LINDEN & VELDHUIS Veiligheid bestaat uitDER procedures, voorschriften 2QVSURJUDPPD 9RRUPDFKLQH6R6ROR en middelen. Basis is veiligheidsbewustzijn en vei2QVSURJUDPPD 9RRUPDFKLQH6R6ROR lig gedrag. Den Daas Isolatie ziet ‘plezier in het .RNHUPDFKLQH .RNHUPDFKLQH werk’ nadrukkelijk als veiligheidsvoorziening. 6FKDUHQ 6FKDUHQ Paul Soesbergen: “PBM’s, hoe goed ook, moet je =HWEDQNHQ =HWEDQNHQ &RPELQDWLHPDFKLQHV &RPELQDWLHPDFKLQHV zien als ondersteuning en niet meer dan dat. +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV6\VWHP ,QNOVWXIHQO$QWULHE +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV6\VWHP ,QNOVWXIHQO$QWULHE Eigen verantwoordelijkheid is heel belangrijk. :DOVHQ :DOVHQ INDUSTRIĂ‹LE ISOLATIE 9RRUPDFKLQHV Daarom krijgen onze medewerkers in principe 9RRUPDFKLQHV 3RQVPDFKLQHV 3RQVPDFKLQHV steeds hun eigen dat ze van begin tot project CONSTRUCTIEWERK $IZLNNHOV\VWHPHQ $IZLNNHOV\VWHPHQ 8QLYHUVHOHVQLMPDFKLQHV eind afwerken. Dan is de medewerker verant8QLYHUVHOHVQLMPDFKLQHV ASBESTVERWIJDERING 6QLMPDFKLQHVYRRUNDSSHQ 6QLMPDFKLQHVYRRUNDSSHQ woordelijk voor resultaat,,QNO6FKZHLIE JHO kwaliteit ,QNO7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ en veiligheid. ,QNO6FKZHLIE JHO ,QNO7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ .RNHUDINRUWPDFKLQHV .RNHUDINRUWPDFKLQHV *HEUXLNWHPDFKLQHV Als vakman hebben ze met alle technische varia*HEUXLNWHPDFKLQHV ,QNO:DO]HQ tie te maken. Het zijn allrounders, die op alle ,QNO:DO]HQ vakdisciplines uit de voeten kunnen. Goed voor het bedrijf en prettig voor de vakman die zijn kunde veelzijdig kan inzetten. Dat betekent veel plezier in het werk, en alleen daardoor al een kleinere kans op vervelende voorvallen. Ook de %H]RHNRQ]HVKRZURRP P +HWLVGHPRHLWHZDDUG %H]RHNRQ]HVKRZURRP P +HWLVGHPRHLWHZDDUG 1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSYRRUPHHULQIRUPDWLH geest moet gezond zijn, wie met zijn ziel onder 1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSYRRUPHHULQIRUPDWLH de arm op de bouwplaats rondloopt, is een 6RQGHUPDVFKLQHQ gevaar op zichzelf.â€? 0DFKLQHVYDQ 6RQGHUPDVFKLQHQ

BURJ DUBAI: DUBAI: BURJ Hoog 818 818 meter meter en en 162 162 etages etages Hoog waarin verwerkt verwerkt Insulphen. Insulphen. waarin

Voor een zelfstandige multidisciplinaire aanpak

INSULPHEN: INSULPHEN: VEILIGSTE VEILIGSTE & & EFFICIENTSTE EFFICIENTSTE

* Thermische isolatie * Akoestische isolatie * Brandwerende doorvoeringen * Steigerbouw * Rope access 0DFKLQHVYDQ 9HUWULHEV*PE+ * Tracing 9HUWULHEV*PE+ 6R]LMQ]y 6W|FNDFNHUVWUDVVH

ANR als ‘t om isolatiemateriaal. isolatiemateriaal. geluidsbeheersing gaat preferred supplier Preferred suplier Preferred suplier

6W|FNDFNHUVWUDVVH Is o l a t ie a6R]LMQ]y l s t w e e de na t u u r M_Opmaak 1 06-10-11 16:14 Pagina 1 '(%DG6lFNLQJHQ '(%DG6lFNLQJHQ 7HO  (0DLO LQIR#VRJPEKGH Tel: 010 462 38 77 | E-mail: info@wiko.nl INSULATION Innovation Innovation  

  7HO  (0DLO LQIR#VRJPEKGH INSULATION )D[  ,QWHUQHW ZZZVRJPEKGH ZZZVRJPEKGH    Â?Â?Â?Â? Â?Â? Â?Â? Â? Â?Â?­ )D[  ,QWHUQHW Internet: www.wiko.nl ††† ƒ €‚ƒ„Â…ƒ Distributieweg 4d | 4906 AD Oosterhout | The Netherlands www.resolco.com Q E a-nr@a-nr.nl Q I | www.a-nr.nl T 072 7390 Distributieweg 4d 572 | 4906 AD Oosterhout | The Netherlands | www.resolco.com

l

VCA is basisbagage

UIS

Geen VCA-certificaat? Dan zet je geen stap op het project. Zo eenvoudig is dat. In 1989 is in de petrochemie het initiatief genomen tot een gecertificeerd veiligheidssysteem. Na een test- en ontwikkelingsperiode is het systeem sinds 1994 met de VCA-certificatie en – checklist breed en landelijk ingevoerd. Vrijwel alle industriÍle opdrachtgevers hanteren het VCA-systeem strikt. Voor isolatiebedrijven is VCA-certificatie basisbagage.

lingen in marktknown en techniek. Ook regelgeving en nieuwe for knowledge, built by people inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name petrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met grote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 heeft de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedragsverbeteringsprogramma’s ingevoerd en maakt de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) deel uit van de checklist. De gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds 2008 geen VCA-criterium meer, maar ondergebracht in VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. De afkorting een van registratie, melding, verbeter-inspanVCA wordt vaak verklaard als Veiligheids-checklist metsysteem o.a. zusterbedrijven in BelgiĂŤ, Duitsland, Engeland, ning/actieplan. In de praktijk betekent dit een scherper Aannemers. VGM omvat evenzeer ‘Gezondheid’ en Frankrijk, Ierland, Nederland en Polen. Productie en preventie- handhavings- en verbeterbeleid. VCA kent drie ‘Milieu’. Het systeem is bedoeld voor opdrachtnemers die distributie van thermische, brandwerende en akoestische certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwerken in een (technische) omgeving met verhoogd risico. met Technische een uniek “one-stop-shoppingâ€? concept heid Milieu op de werkvloer, ** de (beheersing VGM op van isolatie en steigerbouw staan midden in de isolatiematerialen is ĂŠĂŠnVCA van kernactiviteiten werkvloer en in bedrijfsbeleid, organisatie en verbetermaVCA-doelgroep. Al in 1994 heeft ondernemersorganisatie SIG. De door Coolag Hamar geleverde isolatiematerialen Voordelen: • gĂŠĂŠn loodtoepassing nagement) en VCA-P (idem, met specifieke aanvullende VIB een uitgebreid Milieu- en Arbozorgsysteem opgezet, makkelijk verwerkbaar worden o.a. toegepast bij de isolatie van technische Coolag Hamar b.v. is Nederlands •grootste en meest eisen petrochemie). De opdrachtgever bepaalt welk periodiek herzien en geactualiseerd. dit systeem • Met eventueel op maat geleverd installaties in gebouwen, de industriĂŤle koeltechniek, toonaangevende producent, leverancier en distributeur niveau vereist hanteren meest- . onderschreef de branche actief alle• initiatieven om te (Peutz getest) Minosstraat 40 1722 hoogste geluidreductie - direct 23dB is. Isolatie-ondernemingen AM V. A B..V S M T MB deVCA chemische-, petrochemischeprocesindustrie, van thermische, brandwerende en akoestische isolatieE S m al ** of GVCA-P. komen tot structurele veiligheid in alle C o e en P.O. Box 5003 waarborgen A R in T e rdaam M D g E •voor getest in combinatie met leiding van pvc, geruisarm pvc en gietijzer s terd Coe nhave A R w eg e in m u ro te A D ie n te e n have weg N uw G ro W a BL Ams 3B ie te is N S Nop nDit d e 4 vinden L w e g 3is 0 de Te l. Veel informatie te www.vca.nl. VCA5004 EA Tilburg maakt deel Wa d aspecten. 6 1 0113en 2 0 3 4 399 N S olieTe l. scheepvaart, off-shore en gaswinning OEM. materialen. Coolag Hamar van de SIG groep 8 3 • uit getest in combinatie met de meeste plafondtoepassingen 3 0 5 4 e 0 0 T 1 e l. 2 0 - 6 40 343 81 Te l. 0 3 0 - 2 684 826 -214 143 030 148 in fo @ 0 2 0 - 6 88 4 6 8 0 5 a x 0 200--6 8 4 5 81 030 148 - 2 1onafhankelijke 468 fo @ v de The Netherlands v in fo thuisbasisininvan Stichting 2 2 9 48 1 4 8 00 4 9 F axx 0 3 0 - 2 0 5 FFa x 0 2 @ v dd h oSamenwerken d 4 fo @ 49 Fa m 33332 2 9 4 h o eekk is o la ti v d hhoo e k is o ’daam 5 788004 A 3 . 4 3 is la e e k is o la ti .n l K .v.K. A’d ti e .n 357 .K.. 3 4alle o T +31 (0)13 571 18 11 .v la e l .K K voor Veiligheid (SSVV) die betrokken partijen ver.n l K .v ti e .n Certificatieniveaus l K .v.K Download het ontwikkeproductblad van de Sonorex Easy Tube 23 op onze website voor meer speciďŹ caties. F +31 (0)13 571 ontwikkelt 10 00 tegenwoordigt. Het VCA-systeem zich mee met de

THERMISCHE

AKOESTISCHE

E

G

ISOLATIE

BRANDWERENDE

Producent &Sonorex Distributeur Easy Tube 23Voor een zelfstandige van Isolatiematerialen Ook een product van Insulation Solutions multidisciplinaire aanpak * Thermische isolatie * Akoestische isolatie * Brandwerende doorvoeringen * Steigerbouw * Rope access * Tracing

ur

 ��­

 

www.insulationsolutions.nl

42

...............

Meer weten of heeft u vragen? Bel 013 571 11, IS-=462 wat het38 is: Insulation Solutions! Tel:18010 77 | E-mail: info@wiko.nl

Internet:

ISOLATIE Magazine

OKTOBER 2011

www.wiko.nl

Coolag Hamar BV • Zijlweg 1, 5145 NR Waalwijk • T. 0416 - 565 111 • www.coolaghamar.nl

known for knowledge, built by people


5306_- 16-03-12 09:05 Pagina 1

ISOLATIE OP LOKATIE Verwarmde olieopslag terminal Rotterdam Botlek

Megatanks in 18.000 m2 Techniroll 30 Met diameters tot 46 meter en 32 meter hoogte behoren ze tot de grootste tanks in Nederland: vijf nieuwe opslagtanks, met een capaciteit van 175.000 m3 opslag voor stookolie, in de nieuwe terminal in het Rotterdamse Botlekgebied. De terminal beschikt met deze uitbreiding over 240.000 m3 capaciteit voor productie en levering van scheepsbrandstof. Vonk Industrial Contracting uit Stellendam heeft de terminal ontwikkeld en Van der Linden & Veldhuis Isolatie te Vlaardingen ingeschakeld voor de isolatie van de verwarmde tanks. De keuze voor het isolatiemateriaal is gevallen op Isovers Techniroll 30 op grond van de gunstige isolatiewaarde in combinatie met hoge drukvastheid en laag gewicht.

Het Botlek-gebied ligt in het hart van de ARA-regio: het havengebied Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Een historisch belangrijk op- en overslagcentrum, dat een sterke ontwikkeling doormaakt. De recent verdrievoudigde terminal bedient met een opslagcapaciteit van bijna 240.000 m3 de mondiale oliesector en de Europese regio. Zowel binnenvaartschepen als olietankers - tot 270 meter lengte - kunnen hier terecht. Opslag van bunkerolie vormt de kernactiviteit, gecompleteerd met alle bijbehorende faciliteiten op modern en efficiënt niveau.

Toepassing van Techniroll 30 draagt bij aan efficiënte montage en optimale energieprestatie. Dit is te danken aan de hoge isolatiewaarde in combinatie met het relatief geringe gewicht en het grote effectieve oppervlak per rol: zo ontstaan minder naden, ten gunste van de isolatieprestatie.

Vijf tanks Najaar 2011 kon turnkey-aannemer in de petrochemie en multidisciplinair terminalbouwer Vonk Industrial Contracting de vijf nieuwe tanks vrijgeven voor de isolatiespecialisten van Van der Linden & Veldhuis Isolatie uit Vlaardingen. Het isolatiebedrijf verzorgde de isolatie van de vijf verwarmde tanks en het leidingwerk. Tevens verzorgde Van der Linden & Veldhuis de coördinatie en levering van het steigerwerk. Het megaproject geeft met imposante getallen nieuw reliëf aan het Nederlandse tanklandschap: het gaat om diameters van 26 tot 46 meter en hoogtes tussen 26 en 32 meter.

Arbo en logistiek Isolatiebedrijf Van der Linden & Veldhuis concentreert zich al ruim honderd jaar op industriële isolatie en heeft zich geprofileerd als solide en innovatieve partner. In samenspraak met Vonk is voor dit zeer omvangrijke werk gekozen voor Isover glaswoldeken Techniroll 30, mede omdat dit isolatiesysteem zich ook onder minder gunstige weersomstandigheden goed laat verwerken. In de

20

...............

ISOLATIE Magazine

Montage van de aanvullende isolatie ter hoogte van de afstandsringen. voorbereidende fase is veel aandacht geschonken aan het type minerale wol dat volgens de specificatie diende te worden toegepast. De belangrijkste uitgangspunten waren drieledig: primair de uitstekende isolatiewaarde in combinatie met een relatief licht gewicht en liefst ‘veel vierkante meters per rol’. “Het is een enorm project waar zo’n 18.000 m2 isolatiemateriaal is gemonteerd. Dan spelen de arbotechnische en logistieke consequenties een rol van betekenis”, licht het isolatiebedrijf toe. “Je wil de

M A A RT 2 0 1 2


5306_- 16-03-12 09:06 Pagina 2

Techniroll 30

De grootste olieopslagtanks van Nederland en mogelijk zelfs van Europa: de grootste van de vijf nieuwe tanks meten 32 meter hoogte en 46 meter doorsnede.

Isolatiewerkzaamheden in volle gang. De bovenste ringen zijn voltooid, op de overige etages liggen de Isover glaswoldekens Techniroll 30 al op de juiste plaats gereed.

Techniroll 30 is speciaal ontwikkeld voor thermische en akoestische isolatie van grote opslagtanks, apparaten en leidingen. Tevens is Techniroll gecertificeerd voor scheepsbouwtoepassingen. Het materiaal is geschikt voor temperaturen tot 500 °C. Dankzij de speciale vezeloriëntatie verenigt het product hoge drukvastheid met flexibiliteit en prima isolatiewaarden: de warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,034 W/m∙k bij 10 °C. Techniroll is gecacheerd met een dampremmende bekleding van versterkt aluminium. Tankwandisolatie is een groot toepassingsgebied voor Techniroll in het algemeen, waarbij voor grotere tanks Techniroll 30 de voorkeur geniet. Vooral voor grotere diameters vindt het materiaal ook toepassing in leidingisolatie. De hoge drukvastheid is een belangrijk gegeven voor toepassing zoals tankisolatie, naast isolatiewaarde en het relatief lage gewicht. Bij een nominale dikte van 50 mm leidt een belasting van 100 kg/m2 tot een indrukking tot 40,6 mm. Techniroll 30 is leverbaar in 50, 80 en 100 mm. dikte. De rolbreedte van 1200 mm. vergemakkelijkt efficiënte montage. Bovendien veroorzaakt de grote afmeting van de rol minder naden. Dit voert de energieefficiëntie nog verder op. isolatiebeelden op: het project in wording, het met aluminiumplaat afgewerkte voltooide tankpark en daartussenin de montage van Techniroll in een efficiënte logistiek: per tank en per omloop zijn in de rollen klaargelegd. Zodat de monteurs heel snel meters konden maken. Geholpen door het royale aantal vierkante meter per rol, dat natuurlijk wel. Kortom, vakmanschap in de hele keten, van ontwerp tot en met isolatie.

mensen er letterlijk niet te zwaar aan laten tillen, en evenzeer wil je per beweging met zoveel mogelijk vierkante meters op de plaats van verwerking te komen. Redenen om voor dit project Isover Techniroll 30 te selecteren. En met betrekking tot het lichte gewicht: met dit product bewijst Saint-Gobain Isover dat densiteit op zich nog geen garantie geeft voor de isolatieprestatie. Zowel met deze glaswoldekens als met de Ultimate-producten uit het technische isolatieassortiment levert Saint-Gobain Isover het bewijs: met een relatief lage densiteit zijn geregeld betere isolatieprestaties haalbaar dan andere minerale-woloplossingen realiseren.”

Energie De isolatieprestatie van Techniroll 30 in de gebruiksfase van de nieuwe terminal betekent dat opdrachtgever Vonk en isolatiespecialist Van der Linden en Veldhuis ook op energetisch vlak een uitstekende keuze hebben gemaakt. Het gaat immers om verwarmde tanks met een groot oppervlak en een grote energiemassa. De energierekening presenteert de exploitant elk jaar de forse winst van dit isolatiesysteem. Hij hoeft trouwens niet per se op de energienota te wachten om de energiewinst in cijfers te zien. Het actuele rekenprogramma TechCalc van SaintGobain Isover rekent het keurig voor. De nieuwe tanks leverden in de diverse stadia prachtige

Diverse stadia van isolatie en afwerking in één beeld gevangen. Techniroll 30 wordt geleverd op rollen van 1200 mm. breedte. Mede dankzij het relatief lage gewicht kan in de montage in één beweging een groot isolatieoppervlak op de plaats van bestemming worden gebracht: afhankelijk van de dikte variërend van 6 tot 9,6 m2 per rol.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

21


Project5:Opmaak 1

01-03-2011

14:26

Pagina 1

Geluidsisolatie voor professionals! Met een compleet assortiment akoestische materialen heeft Merford voor ieder geluidsprobleem een sterke en doeltreffende oplossing. Absorptie, voor het minder weerkaatsen van geluid op ’harde’ oppervlakken, zoals bij omkastingen, luchtkanalen, vaar- en voertuigen en in technische ruimtes, bedieningscabines en leslokalen.

loodvrije, brandveilige geluidsisolatie voor leidingen

Isolatie, voor het tegenhouden van geluid dat door een wand wil dringen, zoals bij vloeren en wanden in vaar- en voertuigen, omkastingen, metalen wanden, luchtkanalen en transportleidingen. Ontdreuning, voor het dempen van resonanties van plaatvlakken, zoals bij waterslagen, omkastingen, gevelbeplating, luchtkanalen, stalen wanden en deuren. Speciaal voor het verminderen van de geluidsafstraling van bijvoorbeeld transportleidingen, hemelwaterafvoeren en rioleringen is er Merfisol. Dit is een brandveilige, loodvrije geluidsisolatie. Alle geluidsisolerende producten van Merford zijn eenvoudig te bewerken en aan te brengen.

Bel voor advies en documentatie naar één van de onderstaande nummers. Onze dealers in de isolatiebranche:

Coolag Hamar Tel. 0416 565 110 www.coolaghamar.nl Lid van Sig Bracol Nederland B.V. Tel. 071 541 55 03 www.bracol.nl Lid van Sig

Merford Noise Control Franklinweg 8, 4207 HZ Gorinchem Tel. 0183 67 50 00, www.merford.nl ISO/VCA** en VMRG gecertificeerd


5307_- 16-03-12 09:05 Pagina 2

ISOLATIE IN BEDRIJF

G11-001501

G11-001501

G11-001501

Groene Isotag keurmerk, ook voor teruggeplaatste isolatie

Bis IsoPerfect garandeert opdrachtgever kwaliteit Nieuw: garantie op teruggeplaatste isolatie. Voortaan plakt BIS Industrial Service op dit werk de groene Isotag keuringssticker. Maar niet voordat een keuringsbevoegde specialist zijn handtekening heeft gezet. Hiermee haalt BIS een venijnige angel uit onderhouds- en renovatiewerk: vlug en goedkoop maakt plaats voor garantie. BIS IsoPerfect, een compleet kwaliteitssysteem, geeft de opdrachtgever de garantie dat alle isolatiefacetten in orde zijn. Tot en met eventueel gedemonteerd en herplaatst materiaal. Opdrachtgevers verlangen kwaliteit en veiligheid op alle fronten. Onberispelijk isolatiewerk is van grote betekenis voor veiligheid, functionaliteit en kostenbeheersing. De preventie van corrosie onder isolatie valt of staat met een goed afgewerkt isolatiesysteem. BIS Industrial Services stelt vast dat klanten kwaliteit verlangen in alle facetten. BIS heeft daarnaast zowel voor de steigerbouwactiviteiten als voor het isolatiewerk Professional Workforce (PWF) ingevoerd: een uitgebreid opleidings-, trainings- en certificatieprogramma voor alle medewerkers. Dit systeem certificeert en volgt persoonlijk vakmanschap. Nieuw is de introductiecursus Bravo, die nieuwe isolatiemonteurs de grondbeginselen van het vak bijbrengt. De cursus wordt periodiek herhaald zodat elke nieuwe vakman het traject doorloopt.

Handboek Richtlijn Op dinsdag 21 februari is het BIS IsoPerfect Handboek Uitvoeringsrichtlijn ten doop gehouden. Deze Uitvoeringsrichtlijn, onderdeel van het IsoPerfect kwaliteitsprogramma, is de kwaliteitsnorm waaraan door BIS Industrial Services gemonteerde isolatie moet voldoen. De IsoPerfect Uitvoeringsrichtlijn is ontwikkeld als inhoudelijk antwoord op intensieve aandacht van plant owners voor goede isolatie. Hier zijn vier duidelijke redenen voor: Veiligheid: installaties in de industrie blijven langer in bedrijf. Er zijn wereldwijd ongevallen bekend waarbij de oorzaak is terug te brengen naar corrosie onder isolatie. Plantmanagers willen dit absoluut voorkomen. Proceszekerheid: temperatuurafwijkingen leiden tot verstoring van het productieproces. Alleen volledig goede isolatie geeft de klant de zekerheid dat de installaties op de juiste temperatuur blijven. Vermindering CO2-uitstoot: volledig goede isolatie beperkt het warmteverlies en daarmee de CO2-uitstoot tot een minimum. Reductie energiekosten: perfecte isolatie beperkt de energiekosten tot een minimum.

Gegarandeerd goed BIS IsoPerfect staat voor de klantenzijde van de kwaliteitsbewaking, maar werkt twee kanten op. Een duidelijk zichtbare groene sticker, de Isotag, bewijst de opdrachtgever traceerbaar dat het isolatieobject gekeurd en perfect in orde bevonden is. Een onverhoopte rode sticker heeft zijn eigen verhaal. IsoPerfect geeft de klant de beoogde zekerheid, en stimuleert de BIS-medewerker extra tot een onberispelijke prestatie. Zo hebben alle medewerkers een zakkaartje met tien kwaliteitsprincipes (bijvoorbeeld ‘Slechte kwaliteit kan het proces van de klant verstoren’ of ‘Isolatiekwaliteit draagt bij aan procesveiligheid’). Ervaren medewerkers krijgen op basis van periodiek herhaalde assessments een keuringsbevoegdheid.

Eveneens maken toolboxmeetings, posters en kwaliteitssessies deel uit van het concrete kwaliteitsoffensief. Een van de opmerkelijke uitwerkingen van IsoPerfect is het bekende terrein van gedemonteerde en vervolgens opnieuw geïnstalleerde isolatie. Bij onderhoud, reparatie en modificaties van installaties wordt de tijdelijke verwijdering van isolatie nogal eens ervaren als ‘noodzakelijk kwaad’ dat zo snel en goedkoop mogelijk moet worden opgelost. Voor een veilige en betrouwbare en efficiënte installatie is dit gedeelte van het isolatiesysteem echter even belangrijk als een nieuw traject. BIS haalt de angel uit deze schakel door teruggeplaatste isolatie volledig onder het regime van IsoPerfect te plaatsen. Met een groene Isotag sticker, met registratie, documentatie en garantie. “We kiezen hiermee voor een nieuwe benadering van het isolatiewerk” zegt BIS Industrial Services. “IsoPerfect brengt de isolatiekwaliteit structureel op een hoger plan en daar kan de klant ons concreet op aanspreken.”

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

23


OOI _- 15-03-12 17:11 Pagina 1

OOI- NIEUWS EN INFORMATIE

Nederland weert zich goed in Berlijn Nederlands kampioen isoleren voor jonge vakspecialisten Carlo de Smet heeft in februari een uitstekende prestatie neergezet op de Europese kampioenschappen. De OOI-delegatie die de wedstrijden in Berlijn op de voet heeft gevolgd, is vol lof. Op het podium moest Carlo zijn collega’s Artur Stabel uit Duitsland, de Pool Szymon en de Deen Frederik Moller Mauge voor laten gaan. Zij veroverden verdiend de eerste, tweede en derde plaats. Carlo de Smet heeft met zijn plaatwerk, het onderdeel voor de tweede wedstrijddag, bijzonder goed gescoord. Daarmee haalde hij ook punten terug die hij tengevolge van een te hard lopende klok de eerste dag prijs moest geven: prima werk maar voor het onderdeel elastomeer kwam de Nederlandse deelnemer tijd tekort. De Europese kampioenschappen zijn gehouden op 23 en 24 februari 2012, in het kader van de bouwbeurs Bautec in Berlijn. Elf landen hebben deelgenomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft organisator Fesi – de internationale Isolatiefederatie – geen volledige ranglijst gepubliceerd. Alleen de winnaars van goud, zilver en brons zijn geklasseerd. Daarmee is isolatie dus het eerste vak dat alleen maar winnaars kent in de vakcompetitie. Een tweede vernieuwing betreft de extra controle op de jurybeoordeling om alle eventualiteiten uit te sluiten. Na een eerste juryronde door vertegenwoordigers van alle deelnemende landen nodigt de organisatie twee willekeurige landen uit voor een hercontrole. Dit jaar heeft het Nederlandse jurylid Martin Witter in samenwerking met zijn Zwitserse collega de proef op de som genomen. Voor wat betreft de winnaars was er overigens noch in de jury noch onder de deelnemers discussie: een sportieve wedstrijd met verdiende

Carlo de Smet, uiterst geconcenteerd om mooi vakwerk neer te zetten. winnaars, luidt het algemene oordeel. Duidelijk werd ook dat Nederlands kampioen Carlo de Smet zich kwalitatief in de hogere regionen beweegt. De wedstrijd viel uiteen in twee delen. De eerste dag was verheven tot de dag van de isolatiematerialen. Een dummy vol technische uitdagen moest worden geïsoleerd met minerale wol, geschuimd glas, PUR en elastomeer. De tweede dag stonden de deelnemers voor de taak het geheel in de plaat te zetten. De wedstrijden zijn hiermee vooral aantrekkelijk voor allrounders, die zowel in de montage van isolatiematerialen en –systemen als in de plaatbewerking perfect werk weten af te leveren. De volgende Europese kampioenswedstrijden worden waarschijnlijk najaar 2014 gehouden, mogelijk in Helsinki. Daaraan voorafgaand vinden volgend jaar de Nederlandse voorronden plaats. Voor Carlo de Smet zit het erop. Hij kan terugkijken op een spannende, mooie wedstrijd en is gewapend met internationale wedstrijdervaring weer aan de slag gegaan bij Van der Linden & Veldhuis in Terneuzen.

Elf landen hebben deelgenomen aan de isolatievakwedstrijden in Berlijn. Derde van rechts Nederlands kampioen Carlo de Smet, rechts naast hem Europees kampioen Artur Stabel uit Duitsland. De tweede en derde plaats waren voor de Pool Szymon Pikul (tweede van links), en de Deen Frederik Moller Mauge (geheel rechts).

24

...............

ISOLATIE Magazine

M A A RT 2 0 1 2


OOI _- 15-03-12 17:11 Pagina 2

Techniek in de Tweede Kamer Het aantal leerlingen in het technisch vmbo loopt terug. Zo sterk, dat een vicieuze cirkel op gang komt, omdat complete technische afdelingen in het basisberoepsonderwijs dreigen te verdwijnen. Het bedrijfsleven constateert een toenemend tekort aan vakmensen dat de komende jaren nog verder groeit. Voor 2014 gaapt een gat van meer dan 38.000 technische VMBO’ers en ruim 23.000 MBO’ers. De afgelopen acht jaar is het aantal leerlingen in de techniek echter met dertig procent gedaald. De teruglopende aanwas van technisch talent baart inmiddels ook de Tweede Kamer zorgen. Op donderdag 22 maart 2012 hield de vaste kamercommissie voor Onderwijs een rondetafelgesprek over dit onderwerp met vertegen-

woordigers uit werkgeversorganisaties, technisch onderwijs en lokaal bestuur. De isolatiesector en andere technische bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd door TechniekTalent.nu en het Platform Bèta Techniek. Via de Stichting OOI werkt het isolatiebedrijf onder meer in TechniekTalent.nu intensief samen met verwante bedrijfstakken om de belangstelling voor techniek te stimuleren. Voorafgaand aan het commissieoverleg hebben de werkgeverskoepels hebben samen met de stichting Platform VMBO een manifest over de problematiek opgesteld. Daarin constateren zij dat techniek kampt met een imagoprobleem, hoewel een technische opleiding doorgaans een garantie vormt voor “een baan, een goede boterham en loopbaanperspectief”.

Topstartersdagen Op verschillende bijzondere lokaties zijn in februari 2012 de Topstartersdagen gehouden: spannende en stimulerende bijeenkomsten voor jong technisch talent. De Topstartersdagen geven jonge technici aan het begin van hun loopbaan een extra zetje in de rug met workshops, vouchers voor cursussen en inspirerende presentaties. Enkele tientallen jongeren uit de OOI-opleidingen hebben deelgenomen aan de Topstartersdagen, onder meer in het AZ-stadion in Alkmaar. “Wees trots op wat je doet, en realiseer je dat de wereld zonder techniek niet bestaat”, luidde de boodschap. En als wereldkampioen Judo Dennis van der Geest komt vertellen hoe je in je vak op je doel afgaat, komt de boodschap wel over. Aan de diverse bijeenkomsten hebben steeds enkele honderden jongeren deelgenomen. Met plezier en met succes, getuige het verloop van bijvoorbeeld workshops ‘Teambuilding’ en ‘Communicatie’: de houten constructie kwam snel tot stand en bleek stabiel, en het overleg over de aanpak van complexe problemen verliep al even effectief. Soms zelf hartig, zoals het een hecht team betaaamt.

De isolatie-leerlingen gingen met een mengeling van reserve en nieuwsgierigheid op weg naar het evenement, en kwamen enthousiast terug. Echte Topstarters in het isolatievak dus.

Wat heeft wereldkampioen Dennis van der Geest met isolatietechniek te maken? “Veel”, antwoordt hij. “Motivatie, volhouden, je ontwikkelen, gezonde ambitie en bovenal: vaktrots”.

Techniek stoomt door De Stichting OOI is vanuit de isolatiebranche in samenwerking met andere technische bedrijfstakken voortdurend actief om de belangstelling voor een loopbaan in de techniek te stimuleren. Een van de succesvolle initiatieven van de afgelopen jaren is het ‘Servicepunttechniek’: hierin werken werkgeversorganisaties in de techniek, vakorganisaties, UWV, O&O-fondsen waaronder Stichting OOI en diverse kenniscentra samen. Doel is behoud van vakmanschap, bevordering van instroom in technische beroepen, behoud van technisch talent binnen de sector en het bijeenbrengen van vraag en aanbod. Servicepunttechniek is in 2009 van start gegaan en heeft zich succesvol ontwikkeld. De bijdrage van O&O-fondsen zoals de Stichting OOI bleek effectief, mede dankzij actieve betrokkenheid van gemeenten en de positionering van het Servicepunt

bij een Plusvestiging van het UWV-Werkplein. Op 29 maart 2012 komen de partners bijeen bij Space Expo in Noordwijk om de ‘Techniek van de Toekomst’ in beeld te brengen. De partners focussen op de techniek anno 2020 om de benodigde kennis te inventariseren. Dit bepaalt de toekomstige arbeidsmarkt en dus ook de opleidings- en scholingsvraag. Ook buigen de samenwerkende instanties zich over de consequenties van bezuinigingen bij onder meer gemeenten en UWV. Uitgangspunt is het netwerk achter Servicepunt techniek intact te houden en de inspanningen van publieke en private sector in een convenant vast te leggen: de techniek stoomt door, richting 2020. Aan de bijeenkomst nemen organisaties deel die betrokken zijn beroepsonderwijs en arbeidsmarktbeleid in de techniek, waaronder OOI.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

25


Reducing downtime Reduce downtime with the MABI EVO Coilblitz MABI has developed a new coil changing system specially for its new Bingo EVO machines, to position the sheet metal coils fully automatically at the Bingo EVO feed-in. Due to the high speed of Bingo EVO machines, the sheet coils have to be power-fed. This function is performed outstandingly by the EVO Coilblitz. Each sheet metal coil is transported fully automatically to the Bingo EVO feed by the mobile coil changer. The Bingo EVO then starts production automatically. The Bingo EVO allows data / inputs to be entered directly at the construction site using a laptop with the new 3D isometric dimensioning software. Then, after data transfer, the Bingo EVO automatically starts production, and the EVO Coilblitz changes the coils in the same sequence as the orders you transmit to the workshop.

The EVO Coilblitz receives its "instructions" from the Bingo EVO, thereby ensuring perfectly smooth production. This system is particularly efficient for handling small jobs and individual parts, because wait times are almost entirely eliminated. The EVO Coilblitz can be expanded rearwards at will. Green technology: No CO2 emissions, no pollutant emissions, no smoke generation. MABI is committed to environmentally sound and sustainable production. We achieve these goals by developing and using precise mechanical cutting systems protected by various patents. Join us - and play an active part in cleaner production.

MABI EVO Coilblitz - Your coil stock is always ready and ‘on call’ - saving you work and time

Isolatie Bingo EVO Coilblitz 120104 EN.indd 2

04.01.2012 13:52:36


69 nd B060 / C0 ta S , 8 ll a H visit in .05.2012 ard to your m 10.05. - 11 o We look forw fr e n g lo o 012 in C at the ISO 2

MABI AG Insulation machinery Werdstrasse 10 CH-5106 Veltheim / Switzerland Phone: +41 56 463 65 65 Fax: +41 56 463 65 66 Internet: www.mabi.ch E-Mail: info@mabi.ch Subject to technical modifications without notice

Isolatie Bingo EVO Coilblitz 120104 EN.indd 3

04.01.2012 13:52:37


5305_- 16-03-12 06:28 Pagina 1

ISOLATIE IN BEDRIJF Grafisol, Alphen aan den Rijn:

“Loepzuiver plaatwerk, wereldwijd” ”Wij onderbreken nooit de isolatie, maar kiezen altijd een verloop. Loepzuiver, ook als de computers zouden uitvallen.” Met een kernteam van vaste specialisten realiseert Grafisol in Alphen aan den Rijn fraai en solide isolatiewerk. Dat schittert in de procesindustrie in Nederland, en elders in de wereld op lastige plaatsen waar de opdrachtgever maar één eis heeft. Allesomvattend: efficiënt vakwerk waaraan niets mankeert. Geregeld maken gecompliceerde skids hiervoor onderweg naar hun eindbestemming een tussenstop bij Grafisol. ”Hoe moeilijker, des te mooier. Gecompliceerd isolatiewerk is voor ons een uitdaging, een sport”, zegt Bert van der Graaf. Zijn isolatiebedrijf, Grafisol in Alphen aan den Rijn, is de 45 jaar al voorbij. Er is net een omvangrijk en vooral ingewikkeld skid op transport gegaan naar Quatar. Opdrachtgever is het wereldwijd actieve ingenieursbureau Emerson, met een Nederlandse vestiging in Ede. Hoewel het skid is gebouwd in Roemenië en Qatar als eindbestemming heeft, maakte het een tussenstop in Nederland voor het nodige installatiewerk. En om het door Grafisol te laten isoleren. Ook dichter bij huis weten opdrachtgevers jaar in jaar uit de Alphense specialist te vinden. Zo is Grafisol in Nederland actief in onder meer de voedings- en genotmiddelenindustrie en de procesindustrie, al tientallen jaren voor bijvoorbeeld Menken en Heineken. Het werkgebied is breed, met alle aspecten van koude-, warme en geluidisolatie aangevuld met het nodige constructiewerk. Voor het nodige steigerwerk doet Grafisol een beroep op beproefde

Bert van der Graaf: ”Hoe moeilijker, des te mooier. Gecompliceerd isolatiewerk is voor ons een uitdaging, een sport”. collega’s, zodat projecten compleet en volgens de laatste stand der techniek kunnen worden uitgevoerd. Voor het isolatiewerk vormt het eigen specialistenteam de sterke kern, bij pieken flexibel uitgebreid met extern vaktalent. Dat laatste letterlijk, want iedere vakman moet zich voor de selectie kwalificeren. Dat geldt ook voor externe medewerkers. Per slot van rekening is Grafisol een KenteqErkend Leerbedrijf.

Procesunit Zwavel

Rond een maand intensief werk voor twee prefabmedewerkers in Alphen en drie monteurs in de hal in Delft, waar het 26 ton wegende gevaarte tijdelijk onderdak vond.

28

...............

ISOLATIE Magazine

Een van de laatst afgeronde projecten is het genoemde skid, in opdracht van Emerson en bestemd voor een chemieplant in Qatar. Het is een procesunit, bestemd voor zwavelverwerking. Het gevaarte meet twaalf bij vier meter en weegt 26 ton. Het isolatiewerk is een plaatje geworden, en inspireerde medewerker John Latupeirissa tot de samenstelling van een collage als presentje voor de isolatieonderneming. Voor het zover was, moest er nogal wat gebeuren. Zoeken naar een mooi plekje in de omgeving bijvoorbeeld, om het skid beschut en overdekt te kunnen afwerken. Diverse constructeurs in de omgeving waarmee Grafisol geregeld samenwerkt, hadden wegens drukke werkzaamheden niet genoeg plaats of onvoldoende zware kranen in huis. In Delft kon het skid wel vier tot vijf weken terecht, en daar kon men het 26-tons gevaarte ook in de takels

M A A RT 2 0 1 2


5305_- 16-03-12 06:28 Pagina 2

Hoe nauwkeurig het object ook op tekening staat, ter plekke kan de isolatiespecialist het leidingnet beoordelen. Vaak is overleg mogelijk met de installateur over de beste keuze voor de kabelbanen. “Dan kunnen we het mooist met de isolatie de vormen volgen van de ongeïsoleerde installatie”, zegt Bert van der Graaf.

Deze proces-unit in ontwikkeld voor de verwerking van vloeibaar zwavel. Vloeibaar zwavel stolt gemakkelijk. Daarom vermijdt de ontwerper bochten, en worden de productieleidingen ruim gedimensioneerd. Bij een onverhoopte stolling kan men de flenzen dankzij de koffersluitingen gemakkelijk demonteren en het betreffende traject in recht lijn ontstoppen.

nemen. Het skid betekende een maand lang de handen vol voor één tot twee man in de prefabricage in Alphen om hun drie collega’s in de montage continu te voeden. Met prefab-segmenten uit speciale aluminiumplaat, 1 mm dik, in ‘Dolomit Weiß’ gespoten, dus op klantorder ingekocht. Bert van der Graaf: “We kunnen natuurlijk niet het risico nemen te krap te rekenen. We zien het als een vakmatige sport om het zo nauwkeurig mogelijk te berekenen. Ook een kwestie van kostenbeheersing. Op een omvang van bij 400 vierkante meter hebben we nog geen tien meter restmateriaal”, zegt hij. Met de blik die vaktrots uitstraalt. Niet zonder reden, want Grafisol werkt met een klassiek machinepark waarmee de vakman het werk maakt. “Natuurlijk gebruiken we computers, maar als de computers uitvallen hebben we geen probleem. Dan maken we, net als altijd, loepzuiver plaatwerk. We huldigen het klassieke ambacht: onze medewerkers kunnen alle uitslagen maken en zijn uiteraard ook bedreven in de montage.” In Alphen ontmoeten we in Gijs Walraven: één van die specialisten, met grote ervaring als opmeter en plaatwerker. Een gedreven vakman: zijn jaren heeft hij al wel gemaakt, maar hij gaat graag nog enkele dagen per week aan de slag. Met in zijn binnenzak de foto’s van prachtig werk, zoals een voor Dubai geïsoleerde en beplate betonmolen.

Vormen volgen

kans ziet het object naar Nederland te sturen. Dan gaat ook Grafisol uiteraard aan de slag op basis van tekeningen, waarna lokaal wordt gemonteerd onder toezicht van de opdrachtgever. Als het extra complex is, reist een Grafisolspecialist mee. Het skid dat op deze foto’s onderhanden is, is ingewikkeld. Er zit vrijwel geen twee meter recht-toe-recht-aan-leiding in. Karakteristiek zijn de productieleidingen van grote diameter. De installatie is vrijwel zonder bochten ontworpen, met des te meer appendages. Het totale project is geïsoleerd met steenwol, overwegend op 50 en 60 mm. dik. Ter plaatse van onder meer kappen loopt de dikte op tot 80 mm. Opvallend zijn de flensverbindingen met kofferdekselsluitingen. Bert van der Graaf: “Deze installatie is bestemd voor de verwerking van vloeibaar zwavel. Dit medium stolt gemakkelijk, zeker in eventuele buitenbochten. Daarom vermijdt de ontwerper bochten, en worden de productieleidingen ruim gedimensioneerd. Bij een onverhoopte stolling kan men de flenzen dankzij de koffersluitingen gemakkelijk demonteren en het betreffende traject in recht lijn ontstoppen.” Afgelopen najaar zat dit project er op, inmiddels is het skid op de plaats van bestemming in Qatar aangekomen. Om onberispelijk te functioneren, en ook wel om een beetje mooi te wezen. Net als skids die Grafisol eerder al fraai geïsoleerd afleverde in Afrika, Engeland, Rusland, en waar dan ook ter wereld.

Isolatiewerk moet altijd perfect zijn. Als het gaat om een skid dat door de eindbestemming, de complexiteit en de kritische functie ter plekke zo goed als onmogelijk kan worden bijgewerkt, ligt de lat nog hoger. Grafisol meet daarom als het enigszins kan, zelf het project in. Liefst gelijktijdig met het installatiewerk en de laatste constructieactiviteiten. “Hoe nauwkeurig het object ook op tekening staat, ter plekke zien we het leidingnet en kunnen we met de installateur overleggen over de beste keuze voor de kabelbanen. Dan kunnen we het mooist met de isolatie de vormen volgen van de ongeïsoleerde installatie”, licht Bert van der Graaf toe. “Natuurlijk kan het desondanks wel eens nodig zijn een segment af te platten, dat hoort er bij. Maar als het even kan volgen we de vorm, en dan kan het ons niet moeilijk genoeg zijn met bochten, excenters en kappen. Geen onderbrekingen in de isolatie, wel mooie verlopen.” Het komt voor, dat een opdrachtgever, een skid of ander werk, per se wil laten isoleren door Grafisol, maar geen

Binnenzijde van de proces-unit. In totaal is het Skid goed voor 400 vierkante meter aluplaat, in de speciale kleur Dolomit Weiß. Het totale project is geïsoleerd met steenwol, overwegend op 50 en 60 mm en ter hoogte van kappen op 80 mm.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

29


5303_- 16-03-12 06:30 Pagina 1

ISOLATIE PRODUCTIE ’Rock the Globe’

Rockwool stelt focus wereldwijd scherp ’Rock the Globe’ heet Rockwools vernieuwde focus op producten en markten. Het is de interne vlag voor een wereldwijd extern herkenbaar specialisme in producten, systemen en markten. De klassieke vraag wat de klant er mee wint beantwoordt Rockwool tweeledig: verdieping van specialisme en dynamiek in uiteenlopende sectoren en eenduidige technische eenheid in productgamma, specificaties en benamingen. Harmonisatie en finetuning in één operatie. De nieuwe Rock The Globe-strategie van de Rockwool Groep, waarbij alle bouwgerelateerde activiteiten binnen één ‘bouwenveloppe’ zijn ondergebracht, betekent voor Rockwool Benelux en Rockwool Technical Insulation (RTI) een nieuwe uitdaging die hen nog dichter bij markt en klanten moet brengen. Met de nieuwe strategische aanpak focust Rockwool Technical Insulation zich voortaan op twee kernmarkten: de procesindustrie en de marine & offshore. De isolatieproducten voor ‘HV/AC’ en ‘Brandbescherming’ in gebouwen (Conlit) zijn in de vertrouwde handen van Rockwool Benelux en worden in hun productengamma opgenomen.

Nieuwe productnaam Nieuwe namen, dat is altijd even wennen. Maar als het een wereldwijde harmonisatie betreft met even eenvoudige als informatieve typeaanduidingen, is het wel zo gemakkelijk. Alle Rockwool Technical Insulation (RTI)-isolatieproducten zijn voortaan ondergebracht in twee productfamilies: ProRox en SeaRox. Enigszins abstracte familienamen, die wereldwijd goed in het gehoor liggen en automatisch het toepassingsgebied bepalen: ProRox bedient met thermische, brandwerende en akoestische isolatie de procesindustrie in alle facetten. SeaRox is het domein voor offshore en scheepvaart. Voor gebouwgebonden toepassingsgebieden, vooral HV/AC-isolatie en brandwerende voorzieningen, blijft het helder en klassiek Rockwool. De nieuwe RTI productnamen zijn opgebouwd uit de familienaam ProRox of SeaRox, gevolgd door een tweeletterige typeaanduiding (bijvoorbeeld WM voor gaasmatdeken/wired mat of PS voor pijpschaal/pipe section). Een driecijferige code vertelt de rest: het eerste cijfer staat voor het primaire toepassingsgebied: 9 voor thermische isolatie, een 6 voor brandveiligheid of een 3 voor geluidisolatie. Het cijfer 4 betekent dat het een product voor de OEM-markt betreft, terwijl de 5 voor hoge-densiteitproducten staat zoals de drukvaste deken. De twee

30

...............

ISOLATIE Magazine

Jeroen Ebus, directeur marketing en business development RTI: “De isolatiemarkt, zeker de sectoren industrie en scheepsbouw/offshore, is sterk geïnternationaliseerd en zelfs geglobaliseerd. In de keten van engineering tot en met projectrealisatie werken bedrijven internationaal intensief samen. Met geharmoniseerde producten, productspecificaties en internationaal herkenbare toeleveranciers kunnen alle partners efficiënt werken.” volgende cijfers benoemen de producteigenschappen. Eventuele varianten krijgen een achtervoegsel, zoals ALU voor de aluminiumgecacheerde producten. Eén voorbeeld maakt het hele systeem helder: ProRox MA 520 ALU is de drukvaste alu-gecacheerde isolatiedeken, die voorheen furore maakte onder de naam Duraflex.

Internationale harmonisatie Jeroen Ebus, Marketing en Business Development Director van RTI noemt twee redenen voor de nieuwe gestroomlijnde aanpak: “In de eerste plaats is de isolatiemarkt en zeker de sectoren industrie en scheepsbouw/offshore sterk geïnternationaliseerd en zelfs geglobaliseerd. In de keten van engineering tot en met projectrealisatie werken bedrijven internationaal inten-

M A A RT 2 0 1 2


5303_- 16-03-12 06:30 Pagina 2

sief samen. Het is dan efficiënt om te kunnen werken met geharmoniseerde producten, productspecificaties en internationaal herkenbare toeleveranciers”. De tweede reden is het spiegelbeeld: Rockwool is in de loop van ca. zeventig jaar en de afgelopen tien jaar in versneld tempo ontwikkeld van producent van isolatieproducten tot wereldwijde aanbieder en leverancier van isolatiesystemen, diensten en expertise. Een eenduidige, overal herkenbare aanwezigheid versterkt de positie van het sterke Rockwool merk. Zeker zo belangrijk is dat het bedrijf op deze manier de beschikbare kennis efficiënt kan inzetten, met een hoge mate van specialisatie in de uiteenlopende applicatiegebieden.

Marktfocus De nieuwe Rockwool-strategie betekent voor de Nederlandse markt een gedeeltelijke organisatie-aanpassing, naar analogie van internationaal gebruikelijke struc-

Onlangs is de Productcatalogus 2012 van Rockwool Technical Insulation verschenen. Deze is geënt op de nieuwe indeling van de productfamilies.

turen. De aanpassing brengt met zich mee dat gebouwgebonden technische isolatie – utiliteit - voortaan deel uitmaakt van de Rockwool-divisie bouw, terwijl de divisie Technical Insulation de industriële isolatie voor zijn rekening neemt. Aangezien specialisten, met hun specialistische sectorkennis en de producten en systemen dezelfde blijven, verandert er voor de relaties in de isolatiesector weinig tot niets, of het moet zijn dat een nog scherpere focus op het betreffende marktsegment mag worden verwacht.

Merkidentiteit

In de nieuwe strategie concentreert Rockwool Technical Insulation zich met de productfamilies ProRox en SeaRox op de sectoren procesindustrie respectievelijk marine en off shore. De isolatieproducten voor ‘HV/AC’ en ‘Brandbescherming’ in gebouwen (Conlit) zijn in de vertrouwde handen van Rockwool Benelux en worden in hun productengamma opgenomen.

Voortaan zal het Rockwool merk in de markt nog duidelijker herkenbaar zijn. Alle Rockwool merkdragers (zoals brochures, website en advertenties) binnen Europa hanteren resoluut dezelfde nieuwe stijl en uitstraling. Dit biedt meer consistentie en een krachtiger merkidentiteit. Naast de nieuwe naamgeving valt daarom ook een vernieuwde Rockwool-vormgeving op in productcatalogi en prijslijsten. In de komende maanden worden alle bestaande documentatiematerialen en websites omgezet naar de vernieuwde identiteit.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

31


5308_- 16-03-12 06:31 Pagina 1

ISOLATIE LOGISTIEK Jaap Veenstra vestigingsmanager Coolag Hamar

Lokale kracht uit internationale synergie Het verband tussen onze zusterbedrijven in Europa, Coolag-Hamar in Waalwijk en de Nederlandse isolatiesector? “Echte synergie: versterkte dienstverlening, nieuwe kennisimpulsen, scherpe logistiek”, antwoordt SIG-divisiedirecteur Joël Neves. “Samenwerking met Europese zusterbedrijven opent grote mogelijkheden voor de klanten van, in dit geval, Coolag Hamar”. Jaap Veenstra, sinds eind 2011 vestigingsmanager Coolag Hamar, verbindt de Waalwijkse mogelijkheden met deze internationale synergie. Zijn doelstelling: “Klanten alle ruimte bieden om te presteren, met uitgekiende en complete service op maat”. De Nederlandse isolatiesector heeft het goed voor elkaar. Dat valt Jaap Veenstra direct bij zijn aantreden in de bedrijfstak op. Na een loopbaan in de bouw heeft hij sinds drie maanden de algehele leiding over Coolag Hamar in Waalwijk. “De klanten – en hun klanten – zijn gewend aan een fijnmazig netwerk met een logistieke service op niveau met een hoge servicegraad. Ik ervaar het als een prettige sector met intensief partnerschap: ons magazijn wordt gezien als het magazijn van de klant. Klanten bouwen op dat partnerschap in distributie, facili-

Vestigingsmanager Jaap Veenstra (l) draagt de algmene leiding over Coolag Hamar. SIG-divisiedirecteur Joël Neves maakt geleidelijk meer tijd vrij voor de internationale organisatie.

32

...............

ISOLATIE Magazine

Joël Neves: “Klanten bedienen met nog meer toegevoegde waarde, van de ‘som der delen’ naar het bekende ‘één en één is meer dan twee’. We kijken verder over de grenzen heen naar een breed productenpakket.” tering van kennis. Het is een compliment en vooral een vanzelfsprekende voorwaarde voor onze klanten om maximaal te presteren. Binnen de internationale SIGorganisatie en met onze uitstekende mensen en middelen ligt voor Coolag Hamar de weg open naar verdere verfijning en maatwerk.” “De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de organisatie”, licht Joël Neves toe. “Coolag Hamar is nu uitstekend toegerust, zowel voor wat betreft het team als de middelen. Met het huidige ERP-systeem zijn de integrale bedrijfsprocessen goed gestroomlijnd. De uitdaging zit in de verdere optimalisatie. Zeker nu Jaap Veenstra zich volledig kan richten op alle disciplines binnen Coolag Hamar kunnen we verdere stappen zetten. De hele bedrijfskolom moet goed worden beheerd. Producenten van isolatiematerialen beschikken over kennis, de groothandel is sterk in fijnmazige distributie. Faciliteren van kennis en goederenstromen betekent voor een bedrijf als Coolag Hamar dat we onze interne processen goed op orde moeten hebben, evenals de interactie tussen fabrikanten en onze klanten.” Jaap Veenstra: “Die kwaliteiten leiden tot kostenbesparing in de keten, dankzij de juiste adviezen en een optimale materialenstroom. Onze klanten opereren op een

M A A RT 2 0 1 2


5308_- 16-03-12 06:31 Pagina 2

Kennisoverdracht

Jaap Veenstra, vestigingsmanager Coolag Hamar: “Klanten bouwen op partnerschap in distributie, facilitering van kennis. Dat is een compliment en vooral een vanzelfsprekende voorwaarde voor onze klanten om maximaal te presteren. Binnen de internationale SIG-organisatie en met onze uitstekende mensen en middelen ligt voor Coolag Hamar de weg open naar verdere verfijning en maatwerk.” hoog professioneel niveau. Zij beheren de wensen en eisen van de opdrachtgever, en betrekken ons daarbij, als partner in de integrale keten. We zijn klaar om die rol optimaal te vervullen.”

Synergie versterken Met het aantreden van Jaap Veenstra kan SIG-divisiedirecteur Joël Neves geleidelijk meer tijd vrijmaken voor de internationale organisatie. “Onze kracht ligt in lokale herkenbare aanwezigheid, gericht op de bijbehorende markten met hun karakteristieke dynamiek. De kracht van onze lokale bedrijven versterken we door veel meer dan tot nu toe gebruik te maken van de enorme mogelijkheden van onze internationale collega-bedrijven. Denk aan productiecapaciteiten, denk aan kennisstromen, denk aan productontwikkeling”, zegt Joël Neves. Als voorbeeld noemt hij de getransformeerde producten, waaronder schalen en bochten. Dit produceren wij in Waalwijk, en daarnaast beschikt SIG op dat gebied over veel kennis en de geavanceerde productiemogelijkheden van onze zusterbedrijven binnen Europa. Zo kijken we integraal naar onze andere bedrijven binnen SIG, ongeacht of zo’n productiebedrijf in Nederland, Frankrijk of bijvoorbeeld Polen is gevestigd. Dat betekent voor onze klanten een verruimde capaciteit, zodat we – als het er op aankomt – ook bij grote projecten net zo snel of zelfs sneller kunnen leveren. Tegelijkertijd blijft de ‘handel’ in al zijn aspecten lokaal. Op deze manier brengen we de synergie binnen de SIG-bedrijven van de ‘som der delen’ naar het bekende ‘één en één is meer dan twee’: klanten bedienen met nog meer toegevoegde waarde. We beperken ons in de SIGorganisatie niet tot de Benelux-organisatie; we kijken verder over de grenzen heen naar een breed productenpakket.” Logischerwijs neemt Joël Neves met deze internationale uitdaging iets meer afstand van de dagelijkse gang

Coolag Hamar benoemt kennis als essentiele succesfactor voor de zowel de logistieke dienstverlener zelf als voor de isolatieonderneming. Opdrachtgevers verwachten van isolatieondernemingen een hoog kennisniveau. De SIG-bedrijven investeren consequent in facilitering van de kennisuitwisseling. Ook het komende jaar – in september - houden Coolag Hamar en Bracol dan ook weer de ‘Tour de leveranciers’. Op deze zeer gewaardeerde klantendagen behandelen partners in de keten kort en krachtig een specifiek kennis- en producttechnisch onderwerp. Daarnaast zitten informatieve fabrieksbezoeken in de planning, waarbij diep op de materie wordt ingegaan. Coolag Hamar heeft veel kennis direct beschikbaar, zowel binnen de eigen organisatie als binnen het uitgebreide netwerk van fabrikanten en toeleveranciers. Daarnaast beschikt de organisatie over een zeer uitgebreide productbibliotheek met alle technische specificaties.

van zaken, maar hij blijft verantwoordelijk voor de divisie ‘Technical Insulation’. “Daar kies ik voor, daar liggen mijn roots”.

Voorgetransformeerde producten Van oudsher zijn distributie en productie opgenomen in het dienstenpakket van Coolag Hamar en de zusterbedrijven Bracol en Isolatec (B). Bij de productie gaat het met name om producttransformatie zoals confectioneren tot schalen en vormdelen, cacheren en verwante bewerkingen. Het bedrijf ziet toenemende belangstelling vanuit de praktijk voor deze (voor)getransformeerde producten: het verhoogt de efficiëntie op de projecten, zeker wanneer de beschikbaarheid van vakmensen beperkt is. Tegelijkertijd vermijdt de verwerker mogelijk ongunstige condities op de projectlokatie. “Er is veel te halen door gebruik te maken van bijvoorbeeld voorgetransformeerde bochten, maatvast geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden. De klanten staan er voor open, laten het zich graag uitleggen en rekenen uiteraard graag mee”, zegt Jaap Veenstra. “Dat mag men ook van ons verwachten. We hebben er de specialisten en de middelen voor.”

Een nieuwe batch getransformeerd PIR-werk, met zijn intrigerende geometrie.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

33


P_Opmaak 11 06-10-11 06-10-11 16:45 16:45 Pagina Pagina 11 P_Opmaak 46:Opmaak 1

21-06-2011

09:47

Pagina 1 – ADVERTENTIE –

dan is het vervoer geregeld. En dan nog houden we het netjes bij ‘met mate’. Gelukkig zie ik steeds meer bedrijven die zo omgaan met veiligheid.� 6RQGHUPDVFKLQHQ9HUWULHEV*PE+

ONLINE VERKOPING

FAILLISSEMENT van Print Rendement Plezier in het werk

6RQGHUPDVFKLQHQ9HUWULHEV*PE+ in opdracht van Mr. Maes, wegens

Isolatiebedrijf R. Vandamme Veiligheid bestaat uit procedures, voorschriften

Presents Presents

2QVSURJUDPPD 9RRUPDFKLQH6R6ROR en middelen. Basis is veiligheidsbewustzijn en vei2QVSURJUDPPD 9RRUPDFKLQH6R6ROR

Specialist in GrafiMedia Producties

Lieversredestraat 13 - 8020 lig gedrag. Den Daas Isolatie ziet Oostkamp ‘plezier in het .RNHUPDFKLQH .RNHUPDFKLQH werk’ nadrukkelijk als veiligheidsvoorziening. 6FKDUHQ 3-DIMENSIONALE ISOMOSNIJMACHINES “Step6FKDUHQ Paul Soesbergen: “PBM’s, hoe goed ook, moet =HWEDQNHQ =HWEDQNHQ Synâ€? 103-775-0644 Sanyo Denki; “Ariane DĂŠcoupeâ€? 6D4/4je1200 en &RPELQDWLHPDFKLQHV &RPELQDWLHPDFKLQHV zien als ondersteuning en niet meer dan dat. 2500 en Ariane Form 360; partijen ISOMO BLOKKEN & +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV6\VWHP ,QNOVWXIHQO$QWULHE +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV6\VWHP ,QNOVWXIHQO$QWULHE Eigen verantwoordelijkheid is heel belangrijk. :DOVHQ “Delta Rockwoolâ€?, “Isoverâ€?, “Floraplan ISOLATIEMATERIAAL :DOVHQ 9RRUPDFKLQHV Daarom krijgen onze medewerkers in 65 principe Lâ€?;9RRUPDFKLQHV partijen plastiekfolie 150 cm en 103 cm; ca. zakken gemalen 3RQVPDFKLQHV 3RQVPDFKLQHV steeds hun eigen project dat zeBALENPERS van begin tot“Bramidanâ€? $IZLNNHOV\VWHPHQ isomo; HEFTRUCK “Jungheinrichâ€?; $IZLNNHOV\VWHPHQ 8QLYHUVHOHVQLMPDFKLQHV eind afwerken. Dan is de medewerker verant- TPF 15; 8QLYHUVHOHVQLMPDFKLQHV 2.0G; industriĂŤle MAALMACHINE voor isomo “Caravaggiâ€? 6QLMPDFKLQHVYRRUNDSSHQ 6QLMPDFKLQHVYRRUNDSSHQ woordelijk voor resultaat, kwaliteit en veiligheid. ,QNO6FKZHLIE JHO ,QNO7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ VERPAKKINGSMACHINE voor,QNO6FKZHLIE JHO isomo “Fadigaâ€? FAI; personen.RNHUDINRUWPDFKLQHV ,QNO7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ .RNHUDINRUWPDFKLQHV *HEUXLNWHPDFKLQHV Als“CitroĂŤnâ€? vakman hebben met alle technische varia- Canter wagen C8; LICHTEzeVRACHTWAGEN “Mitsubishiâ€? *HEUXLNWHPDFKLQHV ,QNO:DO]HQ te maken. Het zijn allrounders, die op alle (‘06);tie kantoormateriaal; etc. ,QNO:DO]HQ

Voor al uw drukwerk, online communicatie en relatie magazines

vakdisciplines uit de voeten kunnen. Goed voor het bedrijf en prettig voor de vakman die zijn BIEDEN ENKEL VIA INTERNET kunde veelzijdig kan inzetten. Dat betekent veel plezier in het werk, en alleen daardoor alvanaf een 14u00 SLUITING: dinsdag kleinere kans op vervelende voorvallen. Ook de %H]RHNRQ]HVKRZURRP P +HWLVGHPRHLWHZDDUG %H]RHNRQ]HVKRZURRP P +HWLVGHPRHLWHZDDUG 1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSYRRUPHHULQIRUPDWLH geest moet gezond zijn, wie met van zijn9u00 ziel tot onder BEZICHTIGING: maandag 2 april 16u00 1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSYRRUPHHULQIRUPDWLH de arm op de bouwplaats rondloopt, is een FOTO’S / CATALOGUS / INFO op onze website Print Rendement 6RQGHUPDVFKLQHQ gevaar op zichzelf.� 0DFKLQHVYDQ Henk van der Bend 6RQGHUPDVFKLQHQ

BURJ DUBAI: DUBAI: BURJ Hoog 818 meter en 162 162 etages etages Hoog 818 meter en waarin verwerkt verwerkt Insulphen. Insulphen. waarin

INSULPHEN: INSULPHEN: VEILIGSTE VEILIGSTE & & EFFICIENTSTE EFFICIENTSTE

3 APRIL

0DFKLQHVYDQ 9HUWULHEV*PE+ 9HUWULHEV*PE+ Tituslaan 13 6R]LMQ]y 6W|FNDFNHUVWUDVVH 6R]LMQ]y 6W|FNDFNHUVWUDVVH 6642 AP Beuningen '(%DG6lFNLQJHQ '(%DG6lFNLQJHQ The Netherlands 7HO  (0DLO LQIR#VRJPEKGH LQIR#VRJPEKGH 7HO  t. 024 6776930 (0DLO )D[  ,QWHUQHW ZZZVRJPEKGH m. 06 43 573 405 )D[  ,QWHUQHW ZZZVRJPEKGH www.TroostwijkAuctions.com

info@printrendement.nl www.printrendement.nl

ANR als ‘t om isolatiemateriaal. isolatiemateriaal. geluidsbeheersing gaat preferred supplier Preferred suplier Preferred suplier

INSULATION Innovation Innovation INSULATION Distributieweg 4d | 4906 AD Oosterhout | The Netherlands www.resolco.com Q E a-nr@a-nr.nl Q I | www.a-nr.nl T 072 7390 Distributieweg 4d 572 | 4906 AD Oosterhout | The Netherlands | www.resolco.com

VCA is basisbagage Geen VCA-certificaat? Dan zet je geen stap op het project. Zo eenvoudig is dat. In 1989 is in de petrochemie het initiatief genomen tot een gecertificeerd veiligheidssysteem. Na een test- en ontwikkelingsperiode is het systeem sinds 1994 met de VCA-certificatie en – checklist breed en landelijk ingevoerd. Vrijwel alle industriÍle opdrachtgevers hanteren het VCA-systeem strikt. Voor isolatiebedrijven is VCA-certificatie basisbagage.

lingen in markt en techniek. Ook regelgeving en nieuwe inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name petrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid. PotentiĂŤle gevaarzetting in combinatie met grote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 heeft de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedragsverbeteringsprogramma’s ingevoerd en maakt de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) deel uit van de checklist. De gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds INDUSTRIĂ‹LE ISOLATIE 2008 geen VCA-criterium meer, maar ondergebracht in VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. De afkorting een systeem van registratie, melding, verbeter-inspanVCA wordt vaak verklaard als Veiligheids-checklist CONSTRUCTIEWERK ning/actieplan. In de praktijk betekent dit een scherper Aannemers. VGM omvat evenzeer ‘Gezondheid’ en preventie- handhavingsen verbeterbeleid. VCA kent drie ASBESTVERWIJDERING ‘Milieu’. Het systeem is bedoeld voor opdrachtnemers die certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondwerken in een (technische) omgeving met verhoogd risico. heid Milieu op de werkvloer, VCA ** (beheersing VGM op Technische isolatie en steigerbouw staan midden in de werkvloer en in bedrijfsbeleid, organisatie en verbetermaVCA-doelgroep. Al in 1994 heeft ondernemersorganisatie nagement) en VCA-P (idem, met specifieke aanvullende VIB een uitgebreid Milieu- en Arbozorgsysteem opgezet, eisen petrochemie). De opdrachtgever bepaalt welk periodiek herzien en geactualiseerd. Met dit systeem niveau vereist is. Isolatie-ondernemingen hanteren meest- . onderschreef de branche actief alle initiatieven om te AM A B.V. STER AM B MS al VCA ** of GVCA-P. komen tot structurele waarborgen voor veiligheid in alle Coe in T DAM A m.s teVrdrdaamm e g C o e n h a v e ERD w eg e in u ro te ie n e have nweg N G ro W a B L A m s te 3 VCAte is N S N ie u w www.vca.nl. nDit d e 4 vinden L w e 3is 0 de Te Veel informatie te Wa d aspecten. 6 101 B 0 3 4 3 9 N S op Te 3 582 Te l.l. 0 2 0 - 6 g 3 0 1 0 1 3 8 1443 Te l.l. 0 3 0 - 2 e 4 0 3 4 3 9 4 -684 826 0 1 8 2 2 1 0-68 4680 030 148 in fo @ 020 845 481 - 2 4 0 4 9 a x 0 300- 2 1 4 8 4 6 8 5 F axx 0 2 0 - 6 fo @ v de v d h oSamenwerken in fo thuisbasisininvan Stichting 3 222994 8 1 F x 03 0 804 3 a @ d h o e 1onafhankelijke 5 4 fo @ e F 0 v m k 9 Fa d h o e is o la v d h o k is o 578 4 A’d a 3 3 2 k is o ti e .n e k is la ti e .n . 344335 7 8 0 .v.K.. A’d a m la l .K K o ti .v 3 la e l .K voor Veiligheid (SSVV) . alle betrokken partijen .n l Kverti e .n Kdie Certificatieniveaus .v l K .v.K  

  tegenwoordigt. Het VCA-systeem ontwikkelt zich mee met de ontwikke-

THERMISCHE

VAN DER LINDEN & VELDHUIS

AKOESTISCHE

ISOLATIE

BRANDWERENDE

Is o l a t ie a l s t w e e de na t u u r

    Â?Â?Â?Â? Â?Â? Â?Â? Â? Â?Â?­ €‚ƒ„Â…ƒ 42

...............

46

ISOLATIE Magazine

............... ISOLATIE Magazine

OKTOBER 2011

JUNI 2011

††† ƒ 


Adv. Isolatiemagazine 02.12_Isover 21-02-12 13:12 Pagina 1

Vernieuwd: Isover bestekservice voor isolatie van technische installaties in gebouwen Een bestek biedt een duidelijke basis voor elk technisch ontwerp. Met de nieuwe STABU bestekteksten van Isover wordt het ontwerpen van technische installaties in gebouwen een stuk eenvoudiger!

● ●

www.isover.nl/bestekservice

De eenvoudige navigatiestructuur leidt u snel naar het juiste product voor uw toepassing. De STABU bestekteksten zijn te downloaden als pdf of tekstbestand en zijn eenvoudig in uw eigen systeem aan te passen. Een directe link naar het Isover productblad verschaft u gemakkelijk uitgebreide productinformatie.

NIEUW Nu ook voor brandwerende luchtkanalen

Meer informatie en advies Saint-Gobain Isover Telefoon 0347 35 84 00 info@isover.nl www.isover.nl

OOK DAT IS


5309_- 16-03-12 06:39 Pagina 1

ISOLATIE IN PRODUCTIE Resolco ziet groeiende markt voor Resolproducten

”Hoe hoger de energie-eisen, des te beter de Insul-phen-prestatie” Insul-phen, zo luidt de merknaam waaronder Resolco te Oosterhout isolatieproducten op basis van resolschuim produceert. De mooie warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,021 bij 10 °C. in combinatie met een uitstekende brandveiligheidsklassering werkt als een magneet: “Hoe meer energie men wil besparen, des meer we te bieden hebben. Als het gaat om energiegaranties en veilig brandgedrag, is er geen reden om Insul-phen níet te kiezen”, zegt Gert-Jan de Koning, algemeen directeur en oprichter van Resolco. De eisen aan isolatiemateriaal op het gebied van energieprestatie en veiligheid nemen toe. Materiaal dat een lage warmtegeleidingscoëfficiënt combineert met uitstekende brandveiligheidsspecificaties heeft de toekomst. Zo vat Gert-Jan de Koning zijn drijfveren samen om samen met compagnon Bart Hinten het initiatief te nemen – nu tien jaar geleden – tot de oprichting van Resolco in Oosterhout. Als derde motivatie noemt hij zijn fascinatie voor productie en productontwikkeling in niche-markten. Voor zover je nog kunt spreken van ‘niche’: na Oosterhout is een fabriek in Houston (VS) uit de grond gestampt en is in Oostenrijk in een joint-venture een vergelijkbare productie-unit gerealiseerd. Cijfers geeft De Koning liever niet; wel mag worden aangenomen dat een dergelijk verband van drie fabrieken gemakkelijk een productievolume van 200.000 m3 overschrijdt en flexibel kan worden opgeschaald.

Formulatie Resolschuim is een klassiek kunststofproduct. Chemisch gezien is het geëxpandeerde schuim een variant op het beroemde bakeliet: een van de eerste industrieel verwerkbare kunststoffen met opmerkelijke eigenschappen zoals thermische bestendigheid en sterkte. En natuurlijk de isolatiewaarde: wie kent niet de ‘koude’ handvatten van pannen. Resolco’s chemisch-technoloog Bart Hinten verklaart de eigenschappen en structuur van Insul-phen aan de hand van een snel uitgetekend college organische scheikunde met onder meer de karakteristieken van benzeenringen: hoge isolatiewaarde, geslotencellige structuur en brandgedrag zonder vlamuitbreiding en met slechts geringe rookontwikkeling. Gert-Jan de Koning omschrijft het productieproces als ‘grootschalig cakebakken’, maar de producteigenschappen waarom het draait worden bepaald in een complexe formulatie: het goedbewaakte recept waarmee de technoloog de karakteristieken stuurt en optimaliseert. In een doorlopend proces werkt het eigen lab aan nieuwe

36

...............

ISOLATIE Magazine

Bart Hinten en Gert-Jan de Koning, partners in Resolco.

mogelijkheden, liefst grensverleggend, in functionele eigenschappen en applicaties. De huidige λ-waarde 0,021 w/m.K10°C is als het aan Resolco ligt dan ook geen eindpunt. Achter de ogenschijnlijk eenvoudige buitenkant schuilt de gedetailleerde componentenmix en procesvariabelen. Op essentiële onderdelen is de productielijn dan ook een eigen Resolco-ontwikkeling, wat zo’n twee jaar heeft gevergd. Het proces bestaat uit drie stappen: samenstelling van de basismix, doseren in een omvangrijke mal en ten slotte gecontroleerde expansie in een droogoven. De enorme blokken grijze, tot roze bijkleurend resolschuim worden tenslotte geconfectioneerd tot platen, schalen/bochten en panelen. Voor de productie van schalen en bochten beschikt Resolco over eigen contourzagen.

Oplopende isolatie-eisen De markt voor Insul-phen-isolatie – niet per se beperkt tot technische isolatie – ontwikkelt zich mee met oplopende eisen op het gebied van energiebeheersing en veiligheid. Dat geldt zeker voor kritische en prestigieuze projecten. “Engeland, de Verenigde Staten, Arabische landen of Duitsland stellen al langer hoge eisen aan de energiehuishouding en vooral brandveiligheid”, zegt Gert-Jan de Koning. “Daar is geen discussie over isolatie: de isolatiedikte of de energie-eisen liggen vast en worden gerespecteerd, de energieprestatie voor een airco-installatie moet gewoon worden gehaald.” Ook in Nederland zijn de eisen aangescherpt: de Europese brandveiligheidsklassen zijn van kracht voor alle bouwmaterialen. Bovendien stimuleren de dit jaar verder aangescherpte energieprestatie-eisen

M A A RT 2 0 1 2


5309_- 16-03-12 06:39 Pagina 2

Een drietal vers geproduceerde blokken Insul-phen. Deze kunnen worden verwerkt tot uiteenlopende producten. Resolco ziet verschillende nieuwe mogelijkheden voor technische isolatie en bouwtechnische toepassingen.

Insul-phen nadat de contourzaag zijn werk heeft gedaan. De gunstige warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,021 maakt dunner isoleren mogelijk. Of het schroeft de isolatiewaarde op.

een hoge isolatiestandaard. De Koning: “Hoge prestatieeisen leiden tot toenemende belangstelling voor Insulphen, te meer daar het breed toepasbaar is: airconditioning, warm- en koudwaterinstallaties, cv. Insul-phen overtreft in isolatiewaarde en brandveiligheid verre alternatieve hardschuimen zoals PIR. Dankzij de gunstige warmtegeleidingscoëfficiënt kun je dunner isoleren. Een plezierig gegeven, zeker als leidingen dicht bij elkaar liggen. En voorzover Insul-phen duurder is, verdien je dat heel snel terug in energiebesparing. Uiteraard moet Resolco de klant overtuigen, volgens de bekende ‘gelijkwaardigheid’ met klassieke isolatiesystemen. Dat bespreken we actief met adviesbureaus. We zien overigens nu al meer grotere installatiebedrijven die hun opdrachtgevers energiegaranties verstrekken. Dan heeft Insul-phen wat te bieden: hoe meer energie men wil besparen, des te beter de Insulphen-prestatie. Kijk eens hoeveel energie er te besparen valt in een gangbare klimaatinstallatie … Als het alleen gaat om condensvorming zijn er meerdere mogelijkheden, maar als energiebesparende isolatie is ons product onverslaanbaar”, zegt Gert-Jan de Koning. “En als we ook kijken

Het uitstekende brandgedrag brengt Insul-phen in beeld voor toepassingen waar veiligheid hoogste prioriteit heeft. Het product is in prijs vergelijkbaar met klassieke alternatieven. Besparing op energiegebruik zorgt in alle gevallen voor korte terugverdientijden.

naar brandveiligheid – geen vlamuitbreiding, geen rookontwikkeling en geen giftige verbrandingsgassen – is er geen reden om Insul-phen niet te selecteren.”

Verwerking Insul-phen wordt overwegend gecacheerd geleverd, om de isolatiewaarde aan te vullen met een dampdichte afwerking. Het is een hardschuim, en derhalve is de verwerking direct vergelijkbaar met conventionele systemen. Dankzij het lichte gewicht laat het zich gemakkelijk installeren. Met name bij isolatie van grotere transport- en standleidingen verloopt de montage van de vormvaste schalen efficiënt. Langs- en kopnaden dienen uiteraard te worden afgetaped. “Dat is het vakmanschap van de isolatiespecialist”, zegt De Koning. “Het vakmanschap speelt een grote rol in de prestatie van een totaal isolatiesysteem. Het is een moeilijk vak, en dat is maar goed ook: in het vakmanschap schuilt het onderscheid.” Een groot toepassingsgebied is te vinden in klimaatinstallaties, vooral in wereldstreken als de zuidelijke staten van de VS of het Midden en Verre Oosten: gebieden waar hoge temperaturen heersen. Zo is de beroemde Burj Khalifa – met 830 meter het hoogste gebouw ter wereld – met Insul-phen geïsoleerd. Dichter bij huis is het echter ook te vinden: in de nieuwbouw van het Parijse vliegveld Orly en in de verkeerstoren van Schiphol.

Bouw en techniek

Dosering van de Insul-phen mix. Aansluitend volgt expansie en droging in geconditoneerde omstandigheden. De basis is een variant op bakeliet, in een complexe basisreceptuur gestuurd tot de gewenste specificaties. Een eigen lab werkt continu aan verdere verfijning.

Resolco verbindt rond het Insul-phen-programma productie en techniek. Daarin kijkt de onderneming in de breedte naar toepassingsmogelijkheden: die tekenen zich af in verschillende segmenten van de technische isolatie en eveneens in bouwtechnische toepassingen. “In samenwerking met partners zetten we onze kennis in voor de ontwikkeling van nieuwe producten. We zien veel toepassingen waarin de combinatie van energiebesparing en veiligheid de uitdagingen formuleert die we met onze technologie en productiekennis kunnen beantwoorden”, aldus Gert-Jan de Koning.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

37


5313_- 16-03-12 06:41 Pagina 1

ISOLATIE IN BEDRIJF RFI Alkmaar neemt Mabi 3000 E Vario in bedrijf

“Twintig bochten? ‘Even herrie’ en het is er, besparing in restmateriaal tien tot vijftien procent” Geen bedrijfspand, geen medewerkers en zelfs geen Mabi. Zo zag isolatie-ondernemer René Feenstra het voor zich, vijf jaar geleden bij de start van zijn bedrijf. Anno 2012 beschikt RFI over een splinternieuwe Mabi 3000 E Vario, opgesteld in het eigen pand en druk stampend om de eigen monteurs van materiaal te voorzien. Met de komst van deze machine heeft RFI alles wat het bedrijf nooit had willen hebben. Plus opgevoerde precisie, meer tijd voor de montage en zo nog wat voordelen. Materiaalbesparing bijvoorbeeld. RFI – René Feenstra Isolatietechniek – is de bedrijfsnaam. Het bekende wiskundige symbool π is minstens zo nadrukkelijk aanwezig. Op briefpapier en visitekaartjes en – levensgroot – op de muur van de werkplaats aan de Hamsterkoog op het Alkmaarse industrieterrein Beverkoog. “Natuurlijk, in het isolatievak werken we met het begrip π, elke dag, dus daar moeten we blindelings mee kunnen rekenen om de juiste uitslagen te maken.” Mabi’s technisch specialist Tore Schumann haakt in: “Bij de berekening van plaatuitslagen maken onze machines duizenden berekeningen. Voor ons is π dus niet eenvoudig 3,14 of 3,14159, maar omwille van de vereiste nauwkeurigheid nog heel wat decimalen meer.” René Feenstra, die veel waarde hecht aan nauwkeurig vakwerk, ervaart het verschil in de praktijk: “Ja, sinds de Mabi 3000 E Vario is de maatvoering beter. Een millimeter is een millimeter. Hoe zorgvuldig je ook werkt, met de handslagschaar zit je zo een millimeter verder. Ook de ponsgaatjes zijn preciezer. De maatvoering is beter, dat brengt de kwaliteit omhoog.”

René Feenstra: “Gewend aan 3D-programma’s en grafische weergave van uitslagen. We kunnen in korte tijd heel veel ingeven, dat de machine vervolgens automatisch nest. Ingeven, nesten en de machine laten werken.” Feenstra terug. De Mabi is de laatste aanwinst; we bezoeken RFI samen met Mabi’s technisch specialist Tore Schumann.

Werkterrein Europa Op 1 mei 2007 startte René Feenstra zijn eigen isolatiebedrijf. Klein, en met aanstekelijk enthousiasme voor vak en ondernemerschap. Hij troonde op een mooie dag – zon en 25 graden – zijn latere echtgenote Nancy mee het dak op naar een van zijn eerste projecten. Voordat zij goed en wel kon ontdekken dat het ook koud kan zijn, had ze zich al helemaal vrij gemaakt voor RFI. De bedoeling was het bedrijf klein te houden, met alle aandacht voor het vak en ondernemerschap en zo min mogelijk beslommeringen. “Ik wilde geen bedrijfspand, geen personeel en geen Mabi. Nu hebben we ze alle drie”, kijkt René

38

...............

ISOLATIE Magazine

Opleiding RFI is snel gegroeid. In de begintijd was Noord-Holland de kern van het werkterrein, tegenwoordig Europa. René Feenstra: “Wij werken voor technische installatiebedrijven die in heel Europa actief zijn, liefst met vaste isolatiespecialisten. Zij willen van tevoren weten hoe lang we bezig zijn en met welke kosten rekening moet worden gehouden. Wij bieden, ongeacht de projectlokatie, een totaalpakket aan met helder kostenoverzicht. We leveren heel hoge kwaliteit. Op de afgesproken dag staan we er, en we zijn op tijd klaar. Dat lijkt simpel, maar dat is het

M A A RT 2 0 1 2


5313_- 16-03-12 06:41 Pagina 2

al RFI verwerkt jaarlijks 10.000 tot 12.000 m2 plaatmateriaal. Prefab in eigen beheer verlaagt het kostenniveau.

Vakwerk in bijna idyllisch daglicht. RFI was al gewend nauwkeurig te werken. Ingebruikname van de MABI 3000 E heeft de maatvoering toch nog preciezer gemaakt. René Feenstra: “Kwaliteitsverbetering dus.”

blijkbaar niet. Het gaat om projecten die veelal anderhalf tot zes weken duren. Daarvoor heb je goede vakmensen nodig, die het 24 uur per dag prima met elkaar moeten kunnen vinden en onze filosofie moeten uitdragen: hoge kwaliteit tegen reële kosten. We werken met hoogwaardige producten en goed opgeleide mensen. Helaas kregen we in de regio geen OOI-klas vol, daarom verzorg ik – als Kenteq-erkend praktijkopleider –de opleiding zelf. We maken daarvoor structureel tijd en materiaal vrij. Met eigen dummies kunnen de collega’s zelf inmeten, isoleren, uitslaan en plaatsegmenten maken. Alle materialen komen voor: minerale wol, lamellen- en gaasdekens, Armaflex, en ook Microtherm voor extreem hoge temperaturen”. René Feenstra noemt als voorbeeld een uitlaatconstructie, waar vier lagen HT-isolatie 850 °C. tot maximaal 40 °C. op het plaatoppervlak reduceren.

zen en crematoria. Luchtbehandelingsinstallaties met luchtkanalen en bovendaks plaatwerk zijn dagelijks werk. Substantieel plaatwerk dus: 10.000 tot 12.000 m2 per jaar. In de startfase besteedde het isolatiebedrijf het plaatwerk uit. Sinds 2010 kon RFI dit dankzij de eigen werkplaats en enkele handmatige machines deels zelf verzorgen. Medio januari 2012 kwam met de nieuwe MABI 3000 E Vario de volgende fase. “Kostenbeheersing betekent zo min mogelijk uitbesteden”, zegt René Feenstra. “Ook willen we voor spoedprojecten heel snel reageren: morgen moet nieuw plaatwerk klaar kunnen zijn. We hadden natuurlijk ervaring en de gebruikelijke mallen, maar dat moesten we toch stuk voor stuk aftekenen, nibbelen en ponsen. Nu is twintig bochten een kwestie van ‘even herrie’ en het is er. Ik schat de besparing in restmateriaal op tien tot vijftien procent dankzij de efficiënte nesting.”

Plaatwerk substantieel

Plaat en coils

RFI werkt veel in lichte industrie en uiteenlopende utiliteitssegmenten waaronder kantoorgebouwen, ziekenhui-

RFI heeft de keuze laten vallen op de 3000 E Vario, die zowel plaatmateriaal verwerkt als coils. RFI gebruikt vrij-

Met de installatie van de nieuwe Mabi heeft RFI in Alkmaar met enthousiasme het laatste element binnengehaald ‘wat we nooit hadden willen hebben’. Eén van de gevolgen: meer tijd voor de montage, meer tijd voor nieuwe klanten.

Tore Schumann, technisch specialist van Mabi: “Deze machines zijn – al dertig jaar - volledig op de isolatiewerkzaamheden toegespitst in ontwerp, besturing en werkwijze. Daarom heeft Mabi ook al dertig jaar alleen klanten in de isolatiesector.”

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

39


5313_- 16-03-12 06:41 Pagina 3

Tienduizenden ponsgaatje. Op exact 3,3 mm.

Veel bovendaks plaatwerk.

wel altijd 150 kg-coils op 1000 mm breedte, maar de machine kan even goed 900 en 1250 mm. aan. De smalle coil wordt wel gebruikt in Arabische landen, de 1250 mm. wordt veel gebruikt in Skandinavië en in Duitsland en Nederland in opkomst voor grotere plaatwerkdelen. Kokers op basis van de klassieke 1000 mm laten zich gemakkelijker hanteren in de montage. De machineselectie is primair bepaald door het gegeven dat de 3000 E Vario ruimschoots aan de behoefte voldoet. De mogelijkheid zowel plaat als coils te verwerken was essentieel. Daarnaast waren het lage energiegebruik en de hoge verwerkingssnelheid belangrijk. “Dankzij constructie-ontwerp en componenten zijn de machines energiezuinig en dus ook milieuvriendelijk”, zegt Tore Schumann. “Zelfs de zwaardere Bingo gebruikt nog minder dan een kookplaat.” Qua snelheid heeft RFI vooralsnog niets te wensen. De machine haalt zo’n 30 meter per minuut. “Deze MABI kan onze productie gemakkelijk aan”, heeft René Feenstra berekend en inmiddels ook ervaren. “Voorheen moest ik meer werkplaatsuren incalculeren, nu kan ik zelf meer tijd aan de montage besteden. En door de efficiëntieverbetering hebben we de ruimte om ‘ja’ te zeggen tegen de volgende klant.” En mocht het in de toekomst toch nog sneller of groter moeten, dan is daarin voorzien: MABI hanteert een volledige tweejarige inruilgarantie. Als de machine even wordt gestart voor een demo, voert René Feenstra een deels afgewerkt plaatdeel uit alvorens de machine te stoppen. Netjes en overzichtelijk. Bovendien wordt de plaat bij herinvoer exact gepositioneerd en pakt de machine de bewerking naadloos op. Toch merkt Tore Schumann op: “Het kan nóg efficiënter: laat de plaat maar zitten, kan geen kwaad.”

bedoeld zijn. Bijvoorbeeld voortdurende start-stop-cycli, tienduizenden ponsgaatjes produceren op de exacte 3,3 mm van de popnagel of de vleugelclip, automatisch omkeren van een sluitstuk in voorgelakte plaat” zegt Tore Schumann. “Daarom heeft Mabi ook al dertig jaar alleen klanten in de isolatiesector.” Zelfs bij de mooiste machine blijft er wel iets te wensen over, en dat is ook het geval bij de in Nederland vrij populaire 3000: “We gebruiken de machine vrijwel helemaal voor prefab-werk. Daarvoor trekken we de tekeningen uit in AutoCad. De Bingo kan dit rechtstreeks importeren, de 3000 E Vario nog niet. Vroeg of laat zal daarvoor wel een oplossing komen”, verwacht René Feenstra. “We voeren het handmatig in. Dat gaat wel snel. Ik ben gewend met 3D-programma’s te werken en me de uitslagen grafisch voor te stellen. We kunnen in korte tijd heel veel ingeven, dat de machine vervolgens automatisch nest. Dankzij de coiltoevoer hoef ik er niet bij te blijven: ingeven, nesten en de machine laten werken. Uren lang.” Als er al eens iets mocht zijn, is de fabrikant overigens in de buurt: de machine heeft een netwerkaansluiting ten behoeve van storingsdiagnose via internet.

Alleen isolatiewerk Er zijn MABI-machines en andere plaatbewerkingsmachines. RFI heeft bijvoorbeeld gekeken of een plasma- of lasersnijder in aanmerking zou komen. Dat bleek niet het geval, wegens hoge investeringskosten, risico op braamvorming bij aluminiumverwerking, noodzakelijke luchtafzuiging en – ingeval van laser – afscherming. Ook is een MABI aanmerkelijk compacter. De MABI-machines zijn – al dertig jaar - volledig op de isolatiewerkzaamheden toegespitst in ontwerp, besturing en werkwijze. “Andere machines zouden werk moeten doen waarvoor ze niet

40

...............

ISOLATIE Magazine

De 3000 E Vario verwerkt plaat en coil. De machine haalt dertig meter per minuut. De standtijd van de vierzijdig te gebruiken messen hangt af van materiaal en radii, maar is in ieder geval lang: “Met de meegeleverde messen moet ik mijn pensionering zo ongeveer wel kunnen halen …”.

M A A RT 2 0 1 2


46:Opmaak 1

21-06-2011

09:47

Pagina 1

ISOLATIE JOURNAAL ADVERTENTIE

Personalia Theo Verhallen is bij Print Rendement Thermaflex te Waalwijk in dienst getreden als accountmanager. Hij gaat zichin bezigSpecialist GrafiMedia houden met advisering en Producties ondersteuning van de groothandels in Nederland. Verhallen is sinds 1983 werkzaam als accountmanager bij groothandelsorganisaVoor al uw drukwerk, ties en producenten in de installatie- en bouween uniek communicatie “one-stop-shopping� online en concept branche.

Member of Sig

Producent & Distributeur van Isolatiematerialen met

relatie magazines Coolag Hamar b.v. is Nederlands grootste en werende en akoestische isolatiematerialen is meest toonaangevende producent, leverancier ĂŠĂŠn van de kernactiviteiten van SIG. De door en distributeur van thermische, brandwerende Coolag Hamar geleverde isolatiematerialen en akoestische isolatiematerialen. Coolag worden o.a. toegepast bij de isolatie van techKingspan Insulation te Tiel, ‘halfzuster’ van Hamar maakt deel uit van de SIG groep met nische installaties in gebouwen, de industriĂŤle Kingspan Tarec te Turnhout, heeft begin 2011 o.a. zusterbedrijven in BelgiĂŤ, Duitsland, koeltechniek, de chemische-, petrochemischeEcoTherm te Winterswijk overgenomen. EcoTherm Engeland, Frankrijk, Ierland, Nederland en Polen. wordt per december 2011 met inbegrip van deen procesindustrie, scheepvaart, off-shore olie- en gaswinning en OEM. Productie en distributie vaninthermische, brandnamen geĂŻntegreerd de Kingspan-organisatie. De naam EcoTherm verdwijnt. Print Rendement van der Bend Het bedrijf produceert Kooltherm- enHenk PIR-plaatmaTituslaan 13 teriaal voor bouwisolatie en industriĂŤle toepassin6642 AP Beuningen gen. Met name Kooltherm-producten worden The Netherlands t. 024 6776930 interessant bij aangescherpte eisen tenm.aanzien 06 43 573 405 van de isolatiewaarde. Het nieuweinfo@printrendement.nl Bouwbesluit Coolag Hamar BV • Zijlweg 1, 5145 NR Waalwijk • T. 0416 - 565 111 • www.coolaghamar.nl (2012) voert de RC-eis gevelisolatiewww.printrendement.nl op tot 5,0. Dankzij de relatief hoge Îť-waarde rond 0,021 zijn de energie-eisen met deze producten haalbaar zonder aanpassingen in de bouwsystematiek. De productiecapaciteit beloopt ruim van elkaar. Wel wordt voor1 miljoen m3 per jaar. zichtig en zonder prioriteit

Kingspan Insulation integreert EcoTherm

Luchtkanalen

In navolging van Engeland verwacht Kingspan Insulation mogelijk in de tweede helft van 2012 op de markt te komen met Kooltherm Ducting. Dit zijn bouwtechnische elementen voor luchtkanalen die de constructieve en isolatietechnische functie verenigen in ĂŠĂŠn product. Beleidsmatig staan Kingspan Insulation en Kingspan Tarec los

gekeken naar synergiemogelijkheden, meldt algemeen directeur Hans Jacobs van Kingspan Insulation te Tiel, “bijvoorbeeld door de Nederlandse verkooporganisatie in te zetten voor Kingspan Tarec�.

VAN DER LINDEN & VELDHUIS

Isolatie is lifestyle Unieke oplossingen voor industriĂŤle processen INDUSTRIĂ‹LE ISOLATIE CONSTRUCTIEWERK

maal uitgezonden op 4 december 2011. In de zoekJohn de Vreugd (Altisol) en ASBESTVERWIJDERING 1962 begon met detocht productie, en promotie van FosterŽ producten in de IndustriÍle processen kennen vele naar verkoop spannende, innovatieve, luxueuze en trenMartin In Witter (OOI) Temati hebben dy onderwerpen stuit Anouk van Schie op – hoe kan in samenwerking met RTL5 Benelux. Met inmiddels 5 vestigingen in diverse landen, is Temati Europa’s enige producent uitdagingen, die om betrouwbare het anders – isolatie. John de Vreugd gaf een razendbewezen dat isolatie niets en distributeur van FosterŽ- en ChildersŽproducten. en vernieuwende producten vragen. snel college isolatietoepassingen, -materialen en meer of minder dan lifestyDaarnaast leverendat wij vele andere gespecialiseerde materialen voor de industriÍle isolatie Temati heeft tientallen jaren ervaring mogelijkheden, Martin Witter nam opleidingenle is. Op de opmerking voor zijn rekening. Via RTL.nl >> gemist kunt deideale omroep weinig aandacht isolatie enschenkt, buiten Europa viakant ons internationale dealernetwerk. en is uw partner wanneer het aanbinnen het nog eens nakijken. Op hettoekomst screenshot reageerde RTL snel. Resultaat is een prachtig item in Ons productenpakket blijft zich uitbreiden, zodat u zelf in de ook legt kunt John blijven om oplossingen gaat, die echt een de Vreugd uit welke isolatiematerialen er zoal zijn. het programma LifestylExperience, voor de eerste profiteren van onze specialistische kennis en verzekerd bent van steeds de beste oplossingen. verschil maken.

Is o l a t ie a l s t w e e de na t u u r

DECEMBER 2011 ISOLATIE Magazine ...............  

     Â?Â?Â?Â? Â?Â? Â?Â? Â? Â?Â?­

€‚ƒ„Â…ƒ

46

Temati B.V. Tel: (+31) (0)251-229 172 ............... ISOLATIE Magazine

Fax: (+31) (0)251-212 380 JUNI 2011

††† ƒ 

E-mail: temati@temati.com

www.temati.com

5


CINI_- 16-03-12 06:47 Pagina 1

Werkgroepen CINI-Handboek kritische taak:

”Elke aanvulling ook een verbetering?” Een leuke maar lastige bijkomstigheid van het succes van het CINI-Handboek is de aantrekkingskracht op aanvullingen voor de inhoud. Van alle kanten stromen bijdragen toe. Dat is een direct gevolg van het gegeven dat wereldwijd zoveel opdrachtgevers, isolatiebedrijven en materiaalleveranciers het Handboek als hét standaardwerk beschouwen en gebruiken. De elf werkgroepen van CINI - die de inhoud van het Handboek bijhouden - hebben de taak de aanvullingen kritisch te wegen. Vaak is nóg beter de vijand van goed. Want, is elke aanvulling ook een verbetering? Is elke voorgestelde aanvulling op het handboek ook een verbetering, is de vraag waarvoor de CINI-werkgroepen zich gesteld zien. Neem bijvoorbeeld de commissie ‘Cryogene Isolatie’ die in 2010 met een heel nieuw hoofdstuk voor het Handboek kwam. Meer aandacht voor het superkoude isolatiegebied was dan ook hard nodig vanwege de groeiende ontwikkelingen in de NLG-opslag en -transport. Ondertussen gaan die ontwikkelingen gestaag door en zitten ook de materiaalfabrikanten niet stil. Vanzelfsprekend willen leveranciers graag hun laatste innovaties in het CINI-Handboek hebben. Ook een werkgroep als ‘Conservering’ krijgt vaak nieuwe materialen aangeboden. Maar, hoe creatief of veelbelovend de innovaties en systemen vaak lijken, verdienen ze dan ook meteen een plek in de volgende update?

maken het netwerk. Bestuur en werkgroepen bestaan uit betrokken vrijwilligers. Daarmee mist CINI ook de organisatie en faciliteiten om te testen. De verschillende onderdelen zijn ook zo uiteenlopend, dat het onmogelijk is om de bijbehorende gedetailleerde testfaciliteiten en specialisten in eigen huis te hebben. Niet-zelf testen houdt CINI bovendien leveranciersonafhankelijk.

‘Reading members’ Het karakter van de netwerkorganisatie wordt nog eens versterkt door een nieuw fenomeen in het opereren van de werkgroepen: de ‘reading members’. Dat zijn internationale deskundigen, specifiek op het gebied waarmee een werkgroep zich bezighoudt, die niet fysiek bij werkgroepvergaderingen hoeven te zijn. Vanuit hun praktijk leveren de reading members bijdragen en kijken ook zij kritisch mee naar de inhoud van de updates. CINI wil de komende jaren het aantal reading members verder uitbreiden. De jaarlijkse update van het CINI-Handboek wordt gecoördineerd door de ‘Revisiecommissie’. Daar komen alle lijntjes van de overige tien werkgroepen samen. De Revisiecommissie geeft de richtlijnen en bekijkt met het bestuur in welke mate het Handboek weer moet en kan worden vernieuwd. Want aan vervanging en uitbreiding van de inhoud zit uiteraard ook een kostenplaatje. Een flinke kostenpost was afgelopen jaar de nieuwe digitale versie van het Handboek en de verbetering van de lay-out van de papieren editie.

Drie criteria Net als alle andere werkgroepen, houdt ook ‘Cryogeen’ drie criteria aan. Een innovatie moet formeel gecertificeerd zijn door een erkend instituut. Ook moet het materiaal of voorgestelde oplossing een aantal jaren in de praktijk worden toegepast. En tenslotte kijken de werkgroepen naar bewezen kwaliteit, door recommandaties afkomstig van meerdere gebruikers. Dat laatste - dat het er meerdere moeten zijn - telt zwaar. Regelmatig krijgt CINI de vraag of zij ook zelf materialen test. Om meerdere redenen doet en wil CINI dat niet. In feite is CINI geen bedrijf, maar meer een virtuele netwerkorganisatie. De eerste letter C in de naam staat voor Commissie en de elf werkgroepen

42

...............

ISOLATIE Magazine

Luxe-verschijnsel dankzij het succes van het CINIHandboek: van alle kanten stromen inhoudelijke bijdragen toe. De elf werkgroepen van CINI wegen de aanvullingen kritisch. Want nóg beter is vaak de vijand van goed.

M A A RT 2 0 1 2


CINI_- 16-03-12 06:47 Pagina 2

Creatieve voorstellen Met de nieuwe buitenkant kunnen de werkgroepen zich weer geheel concentreren op de inhoudelijke binnenkant van het Handboek. Zo is de werkgroep met de oudste (en mooiste) naam, de ‘Warme Commissie’, bezig met de implementatie van de CEmarkering in het Handboek. Daarmee is straks de editie 2013 up to date volgens de nieuwste Europese regels. In geval van wetgeving hoeft de vraag niet gesteld ‘of de aanvulling ook een verbetering is?’ Daarmee moeten zich wel bijvoorbeeld de werkgroepen ‘Opmeetcommissie’ en ‘Tankopslag’ bezighouden. De Opmeetcommissie bestudeert in hoeverre toepassing van GRP-materiaal van invloed is op opmeetmethodes. Wellicht vereist het werken met dit Glass fibre Reinforced Polyester aanpassingen van de opmeetinstructies in het Handboek? De Commissie Tankopslag buigt zich over het vraagstuk van de vormvastheid van de opslagtanks. Zoals bekend hebben grote opslagtanks een zekere bewegingsmarge, bijvoorbeeld bij sterke wind. Die beweging bewerkstelligt wel vervorming en kieren van de isolatie. De werkgroep komt met een creatief voorstel om de tanks met ringen te verstevigen en daarmee de isolatie minder kwetsbaar te maken. Ook kijkt de werkgroep naar methoden om het hemelwater zo van de tanks af te voeren dat het niet tussen tank en isolatie lekt. De werkroep wil daarmee bereiken dat al bij het ontwerp van de tanks rekening wordt gehouden met een isolatiegunstige waterafvoer. Voor een commissie als Tankopslag is het natuurlijk niet mogelijk om alle ontwerpdetails te vermelden. Tanks zijn nu eenmaal vaak verschillend gebouwd. Ook zijn er vaak criteria die typisch klantgebonden zijn. Dan is het goed dat gebruikers van het CINIHandboek nog eens beseffen dat zij het zelf zijn die eerst de specificaties moeten maken. Het Handboek geeft dan een standaard.

Twee maal ‘nieuw’ Op vergelijkbare manier zijn ook andere werkgroepen - zoals ‘Koude Isolatie’, ‘Geluidisolatie’, ‘Matrassen’ en ‘Normering’ - voortdurend bezig met het beschouwen van innovaties. En met de afweging of de innovaties van belang zijn voor de gebruikers van het Handboek. Logisch dat na een recente update de behoefte tot vernieuwing minder dringend is. Het tegenovergestelde is van toepassing op de twee werkgroepen die aan de vooravond staan van belangrijke gebeurtenissen: er staat een nieuwe ‘Commissie Utiliteit’ in de steigers en de werkgroep ‘CiniCal’ is bijna klaar met het nieuwe rekenprogramma. De Commissie Utiliteit geeft zichzelf de opdracht om tot een met CINI vergelijkbare standaard voor de uti-

Werkgroepen houden drie criteria aan voor opname van nieuwe elementen in het Handboek: een innovatie moet gecertificeerd zijn, een aantal jaren in de praktijk worden toegepast en van bewezen kwaliteit zijn op basis van meerdere aanbevelingen.

liteit te komen. Dat is een pittige opdracht, want het werkgebied van de utiliteitsisolatie laat zich minder gemakkelijk beschrijven dan de industriële isolatie. En bovendien moet er dan een standaard komen, waarvan isolatiebedrijven en vooral klanten het voordeel zien. De commissie - die in maart bij elkaar komt - staat meteen voor de vraag of de utiliteitsstandaard het beste aanslaat als deze van opzet bijvoorbeeld een NEN-norm, een Stabu-voorschrift of een zusje van de CINI-aanpak zou zijn.

CiniCal bètaversie De begeleidingscommissie ‘CiniCal’ is nu zover dat een bètaversie van het rekenprogramma kan worden getest. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wie het programma inmiddels heeft kunnen bekijken, is uiterst enthousiast. Programmabouwer Ger Kupers en begeleiders Frans Popma, Koos Turk en Urbi van der Velden leveren straks een prima werkend, gebruikersvriendelijk en flexibel rekenprogramma af, dat het vorige TICP op alle fronten overtreft. Rogier Arends van NCTI schrijft momenteel de handleiding en hetzelfde NCTI bereidt een CiniCal-cursus voor. Voor komende zomer is CiniCal beschikbaar. Eén van de bijzondere eigenschappen van het programma is het gemak en de snelheid waarmee de economische isolatiedikte kan worden berekend. Het systeem werkt daartoe met twee lagen. Nadat de gebruiker eerst in de ‘onderlaag’ een project tot in detail heeft ingevoerd, verricht CiniCal daarna snel in de ‘bovenlaag’ de berekeningen. Steeds uitgaande van de specifieke, vastliggende projectgegevens. In de berekeningen neemt CiniCal de omgevingsfactoren en milieukosten mee. Nu alleen nog de kosten van CO2-emissie, maar in de toekomst kunnen ook andere milieubelastingen worden toegevoegd. Dit tekent de flexibiliteit van het rekenprogramma. Het is zo opgezet dat latere aanpassingen en aanvullingen mogelijk blijven. Ook door bijdragen van toekomstige gebruikers. Want dat past in traditie en filosofie van het CINI-Handboek: de voeding komt uit de praktijk.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

43


SonoCool®® Combinatie van thermische SonoCool

en akoestische van isolatie. thermische Combinatie en akoestische isolatie. Coolag Hamar levert SonoCool, een brandveilige,

loodvrije geluidsisolatie. SonoCooleen is milieuvriendelijk Hamar levert nu SonoCool brandveilige, Coolag en technisch een 100% alternatief voor loodhoudende loodvrije geluidsisolatie. SonoCool is milieuvriendelijk geluidsisolatie-materialen. SonoCool wordt gebruikt en technisch een 100% alternatief voor loodhoudende voor het verminderen van geluidsafstraling geluidsisolatie-materialen. SonoCool wordt van gebruikt voor het verminderen van geluids-afstraling van bijbijvoorbeeld transportleidingen, hemelwaterafvoeren voorbeeld transportleidingen, hemelwaterafvoeren en rioleringen. en rioleringen. SonoCool is eenvoudig te bewerken en aan te brengen. SonoCool is eenvoudig te bewerken en aan te brengen. SonoCool... nieuw innovatief! Coolag Hamar BV • Zijlweg 1, 5145 NR Waalwijk • T. en 0416 - 565 111 • www.coolaghamar.nl

Coolag Hamar BV • Zijlweg 1, 5145 NR Waalwijk • T. 0416 - 565 111 •

www.coolaghamar.nl

Uw specialist voor: sleiding isolatie skoude warmte isolatie sisolatie-plaatwerk sbrandwerende doorvoeringen sisolatie luchtkanalen sbrandwerende betimmeringen

VCA ***

Lauwersmeer 1 5347 JR Oss

Postbus 386 5340 AJ Oss

tel. 0412 642523 fax 0412 643735

info@haterd.nl www.haterd.nl


5310_- 16-03-12 06:58 Pagina 2

ISOLATIE VAKTECHNIEK Europese brandveiligheidseisen bouwmaterialen

Brandveiligheid: preventie en beheersing Brandveiligheid is altijd actueel. Onder de meer dan 40.000 branden die Nederland jaarlijks treffen gaat het om zo’n 1400 bedrijfsbranden. Brand eist ieder jaar zestig tot honderd doden en duizend gewonden. De schade is meer dan een half miljard euro. De slachtoffers worden overvallen door vuur, rook en giftige verbrandingsgassen. In dit artikel behandelen de specialisten van Rockwool effectieve brandpreventie in het kader van de Europese brandveiligheidsklassificatie. Brandveiligheid bestaat uit brandpreventie en voorkoming van brandoverslag en –uitbreiding: preventie en beheering. Veel isolatiebedrijven zijn actief in brandpreventie, onder meer in installatie van gebouwcompartimentering met behulp van brandwerende doorvoeringen en installatie van brandveilige isolatiesystemen. Ondanks alle preventieve maatregelen en voorschriften registreren verzekeraars jaarlijks 1400 bedrijfsbranden met veertig doden en een groot aantal vaak ernstig gewonden. Na het directe leed van een brand volgt de economische rekening: negentig procent van de getroffen bedrijven overleeft de brand niet en gaat failliet. In crisistijden loopt het aantal bedrijfsbranden

Het verloop van een brand in algemene zin. In de praktijk treden grote verschillen in brandverloop op. Een kritieke en gevreesde overgang is de vlamoverslag, gekenmerkt door plotselinge ontbranding van opgehoopte gassen, zeer snelle temperatuurstijging en zelfontbranding van allerlei objecten in de omgeving. altijd sterk op. Dit is niet alleen toe te schrijven aan verzekeringsfraude. Bezuiniging op onderhoud speelt eveneens een belangrijke rol. Ondanks strikte brandveiligheidseisen gaat het vaak fout. Oorzaken: onachtzaamheid, verwaarlozing en gebrek aan kennis leiden tot onjuiste interpretatie of zelfs negeren van voorschriften. Tegen die achtergrond is er nog maar weinig nodig om het fout te laten gaan, met alle menselijke en economische gevolgen van dien. Brandpreventie begint bij de selectie van bouwmaterialen en installatiecomponenten die voldoen aan de technische eisen, waaronder de brandveiligheidsklasse. Dit sluit niet alle brandgevaar uit, maar beperkt het risico aanzienlijk.

Voorschriften

Aan de hand van genormeerde testopstellingen worden bouwmaterialen ingedeeld in Europese brandveiligheidsklassen. Criteria voor het brandgedrag zijn brandbaarheid/vlamuitbreiding, rookontwikkeling en de vorming van brandende druppels.

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor brand. Snelle en onverwachte uitbreiding van een brand kan vluchtwegen afsluiten en mensen insluiten. Daarom gelden er wettelijke brandveiligheidsvoorschriften: • Er gelden strikte eisen aan de het brandgedrag van bouwmaterialen om ontstaan en uitbreiding van

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

45


5310_- 16-03-12 06:58 Pagina 3

• Om een veilige ontruiming te waarborgen moeten gebouwen gecompartimenteerd zijn. Er moeten voldoende vluchtwegen zijn om de mensen in veiligheid te kunnen brengen. Compartimentering wordt gerealiseerd met materialen die voldoen aan scherpe eisen van brandwerendheid en brandgedrag.

Milieuramp Eerder in dit artikel is melding gemaakt van slachtoffers en economische schade. Naast dodelijke slachtoffers treffen branden ieder jaar vele gewonden. Een deel van hen is voor het leven getekend. Voor het milieu is iedere brand een ramp. Bodem, lucht en oppervlaktewater raken per definitie vervuild, en deze schade beperkt zich niet tot het betrokken perceel. Recente incidenten benadrukken nog eens dat de overheid veelal het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ huldigt. Met aanzienlijke financiële gevolgen.

Voorkomen en beheersen Brandgevaar uitsluiten is mogelijk door eenvoudigweg brandbestendige en brandwerende materialen toe te passen - bijvoorbeeld steen, beton, staal, kalk, steenwol en glas – en door de vuurlast te reduceren door de inhoud van het gebouw te beperken. Zo’n gebouw zou de dood in de pot zijn voor architecten en de gebruiker met een deprimerend interieur opschepen. Gelukkig heeft de wetgever rekening gehouden met het specifieke brandgedrag van verschillende materialen. Brandveiligheidseisen en –middelen beschermen mensen en goederen met preventie en anderzijds voorzieningen voor het geval toch brand mocht ontstaan.

Voorkomen

De basiscriteria voor de brandwerendheid van een product zijn: R = Brandbestendigheid (tijd dat de gebouwconstructie tegen brand bestand is); E = Integriteit (vlamdichtheid van de constructie) en I = Isolatie (brandvertraging, uitgedrukt in minuten voordat de temperatuur in het belendende vertrek oploopt tot gemiddeld 140 °C. en tot 180 °C op het punt direct tegenover de brandhaard). Een product dat 45 minuten lang aan al deze basiscriteria voldoet, wordt geklasseerd als REI 45. brand en rookontwikkeling te voorkomen. Toepassing van licht-ontvlambare bouwmaterialen is aan banden gelegd. • Brandoverslag wordt tegengegaan door compartimentering van gebouwen. Brandwerende scheidingswanden en plafonds voorkomen brandoverslag naar aangrenzende ruimtes of vertragen dit proces op zijn minst.

46

...............

ISOLATIE Magazine

Brandpreventie sluit niet elk risico uit, maar beperkt de kans dat brand optreedt. Dit betekent dat het gevaar al in de ontwerpfase van het gebouw wordt teruggedrongen. Bepaalde voorzieningen worden getroffen om een eventuele brand te beperken: brandwerende scheidingswanden, deuren en dergelijk voorkomen branduitbreiding en –overslag. Weer andere voorzieningen beschermen de constructie tegen instorting. Zo zijn voor bepaalde delen van het gebouw alleen brandwerende materialen toegelaten. Dit preventiepakket wordt wel aangeduid met passieve brandveiligheid.

Beheersen Beheersing van een mogelijke brand vereist voorzorgsmaatregelen. Alle middelen moeten beschikbaar zijn om mensen veilig te evacueren en de brandontwikkeling tegen te gaan. Bepaalde middelen zijn noodzakelijk als vluchtweg, zoals brandtrappen. Andere voorzieningen maken het mogelijk de brand te bestrijden: alarm, brand- en rookmelders, brandblussers, brandalarm: actieve brandveiligheid.

Ontstaan en verloop Brand kent drie fasen: ontbranding/groeifase, brandfase en dooffase. De Ontbrandings- en groeifase is het begin van brand in, bij gelijktijdige aanwezigheid van de drie

M A A RT 2 0 1 2


5310_- 16-03-12 06:58 Pagina 4

brandelementen in overeenkomstige omvang. Een toenemende hoeveelheid brandbaar materiaal vat vlam en veroorzaakt rook, warme gassen en een temperatuurstijging. Een vuistregel is dat een beginnende brand na één minuut nog met een glas water kan worden geblust. Na drie minuten is daarvoor al een emmer water nodig. Brandfase. In deze fase breidt de brand zich uit. Het vuur slaat over op alle brandbare materialen in de buurt en strekt zich uit tot andere vertrekken. De temperatuur loopt sterk op en de rook wordt steeds dikker. De omgeving wordt zuurstofarm en wordt prikkelend door de aanwezigheid van bepaalde giftige bestanddelen. In deze fase is al gauw een tankwagen water nodig om de brand te blussen. Daarna kan men de brand alleen nog maar van buiten insluiten en overslag naar andere gebouwen voorkomen. De dooffase is de laatste fase. De brand heeft alles verteerd wat zich op haar weg bevond. De brand gaat uit bij gebrek aan brandbaar materiaal.

Branddriehoek De branddriehoek symboliseert de verbrandingstheorie. Voor het ontstaan van vuur zijn drie elementen in een bepaalde verhouding nodig: een verbrandingsmiddel (oxydatief/zuurstof), brandstof en energie/warmtebron. In een gebouw waarin zich brandbare isolatieschuimen bevinden, kan brand op verschillende manieren ontstaan: • Een sigaret valt op een bank of stoel. De omgevingslucht levert de zuurstof, de sigaret zorgt voor de energie • Kortsluiting in een wand, opgebouwd uit sandwichpanelen met kunststof-schuim: de omgevingslucht zorgt voor zuurstof, de kortsluiting voor warmtetoevoer en het schuim voor brandstof. • Dakdekwerkzaamheden: lucht, vlam van de brander en het dakisolatiepaneel van kunststofschuim vormen gezamenlijk de branddriehoek. • Loodgieterswerk in sanitaire ruimtes: ook hier de omgevingslucht en de soldeerbrander in combinatie met warmtegeleiding in de muur via de koperen leiding en isolatiemateriaal van brandbaar kunststofschuim.

Branduitbreiding Brand breidt zich gemakkelijk uit. Door middel van straling, geleiding en stroming (convectie). Hierna een korte toelichting: • Straling: infrarode,elektromagnetische golven brengen de vrijkomende warmte van een brandend voorwerp over. Straling transporteert de warmte dus tussen twee van elkaar gescheiden objecten. • Geleiding: warmtetransport door vaste materialen. Tengevolge van geleiding kan brand ‘doorslaan’ naar andere ruimtes.

• Stroming: warmtetransport door stroming in vloeistoffen en gassen. Bij convectie wordt warmte overgedragen door een combinatie van energie-opeenhoping en luchtbeweging. Convectiewarmte kan tot op grote afstand van de brand licht onvlambare materialen ontsteken. • Vonken. Een brand veroorzaakt mogelijk vonken, d.w.z. brandende flarden of gloeiende deeltjes. Deze kunnen worden meegevoerd door convectie of simpelweg de wind en een brand zo tot buiten het gebouw verspreiden. • Vlamoverslag, veelal aangeduid als ‘flash-over’. Vlamoverslag is een kritiek punt in de brandontwikkeling, die na ca. tien minuten de overgang kenmerkt van de groeifase naar een volledig ontwikkelde brand (brandfase). Het is een explosief, vernietigend verschijnsel. Het is een plotselinge ontlading van warm, opeengehoopt gas in een afgesloten ruimte. Een flash-over gaat gepaard met een explosie en een extreme temperatuurstijging, tot ongeveer 1000 °C. Dit verschijnsel is als volgt te verklaren: er ontstaat lokaal brand, bijvoorbeeld in een prullenbak of een stoel. Dit brandje breidt zich uit tot brandbare materialen in de buurt, zoals gordijnen of vloerbedekking. De gestaag toenemende hittemassa leidt in combinatie met luchttoevoer tot een plotselinge sterke temperatuurstijging. Het gevolg is zelfontbranding van andere materialen en objecten. De flash-over kan zich ook voordoen buiten het vertrek waar de brand is ontstaan, bijvoorbeeld via ramen en deuren.

Niet-brandbare bouwmaterialen Toepassing van niet-brandbare bouwmaterialen is een eerste voorwaarde voor een brandveilig gebouw. Brand kan ontstaan zodra de drie elementen uit de branddriehoek aanwezig zijn: zuurstof, een ontstekingsbron en brandbaar materiaal. Oorzaak van een brand is doorgaans de ontstekingsbron, vaak ten gevolge van menselijk handelen. Alleen de derde factor, de aanwezigheid van brandbaar materiaal, is beheersbaar: zonder brandstof géén brand. Brandgevaar kan dus worden beperkt door zo min mogelijk brandbare bouwmaterialen toe te passen. Het is dus essentieel om het brandgedrag van alle bouwmaterialen te kennen. De mate waarin een materiaal bijdraagt aan een brand hangt af van de uitbreidingssnelheid en de verbrandingsduur. Synthetische isolatiematerialen kunnen bijdragen aan versnelde branduitbreiding. Tabel 1 vergelijkt de verbrandingswaarde - de brandlast - van verschillende materialen. Rockwool steenwol draagt nooit bij aan een flashover. Synthetische isolatiematerialen kunnen in geval van brand rampzalige situaties veroorzaken. Het bekendste verschijnsel is de flash-over, berucht bij brandweerlieden. Toepassing van Rockwool steenwol levert geen gevaar op voor vrijkomende brandbare gassen en draagt niet bij aan een flash-over.

M A A RT 2 0 1 2

ISOLATIE Magazine

...............

47


5310_- 16-03-12 06:58 Pagina 5

Europese normen Na lange voorbereidingstijd zijn per 2003 de tientallen nationale en elkaar soms tegensprekende nationale brandveiligheidsnormen vervangen door Europese normen. Bouwmaterialen zijn geklasseerd op basis van twee normen: het brandgedrag en de brandwerendheid van constructie-elementen.

Brandgedrag De test met betrekking tot het brandgedrag bepaalt of een materiaal bijdraagt aan de branduitbreiding. Criteria zijn ontvlambaarheid, de totale hitte-afgifte (calorische waarde), snelheid van de vlamuitbreiding, rookontwikkeling, vrijkomen van giftige gassen, ontstaan van brandende druppels en deeltjes en de combinatie van deze onderdelen. De waarden worden bepaald met behulp van vier kleinschalige testprocedures en een grootschalig referentieonderzoek.

Zeven klassen Alle bouwmaterialen, met uitzondering van vloer- en dakmaterialen wordt ingedeeld in één van de zeven Euroklassen. Rockwool steenwol valt in de hoogste c.q. veiligste klasse A1. De meest gangbare kunststofschuim-materialen vallen in de meer gevaarlijke klassen D en E. Deze Europese indeling betekent voor de meeste landen een meer realistische indeling in vergelijking tot de vroegere nationale veiligheidsklassen. Als er andere componenten (zoals verf, lijm of een gipsplaat) aan een basismateriaal worden toegevoegd, zal een extra test vereist zijn om de Euroklasse van het totale samengestelde systeem te bepalen. Rook Meer dan tweederde van alle dodelijke slachtoffers wordt veroorzaakt door rook. Producten in Euroklassen A2 t/m D met een geringe rookproductie, zijn geklasseerd als S1, producten met een gemiddelde rookproductie als S2, en materialen met een sterke rookproductie – waardoor vluchten moeilijk wordt – als S3. Deze veiligheidsinformatie is een duidelijke verbetering aangezien de meeste EU-landen voorheen geen rookclassificatie hanteerden. Brandende delen en druppels Brandende delen en druppels kunnen brandwonden

Wegwaaiende vonken en brandende deeltjes kunnen brand overbrengen op andere objecten. veroorzaken en tot verdere branduitbreiding leiden. Producten in Euroklassen A2 t/m D die geen brandende delen/druppels produceren, zijn geklasseerd als D0. Als deeltjes/druppels korter dan tien seconden branden, wordt het product geklasseerd als D1. Als ze langer dan tien seconden branden, als D2. Referentiescenario De Europese Commissie heeft besloten dat het referentiescenario een grootschalige testmethode is op basis van de bekende test ISO 9705: ‘Room Corner Test op ware grootte’. Deze Europese versie van de ISO-test legt de grenzen tussen de Euroklassen vast. Bovendien is het met deze test niet alleen mogelijk bouwproducten te toetsen die in kleinschalige testen niet kunnen worden onderzocht, maar ook producten die een misleidend resultaat opleveren in kleinschalige methoden. De referentietest kan tevens als scheidsrechter dienen indien sommige producten specifiek ontworpen zijn om juist aan de eisen van de testen op kleine schaal te voldoen. De test wordt algemeen beschouwd als een reële weergave van een echte brand in een ruimte. Brandwerendheid Brandwerendheid geeft aan hoe goed een bouwelement – voor een bepaalde tijdsduur – het vuur kan

Tabel 1: verbrandingswaarde - de brandlast - van verschillende materialen. Materiaal

Verbrandingswaarde(KJ/kg)

1 kg = aardgas (m3)

1 m2 bij 10 cm dikte = benzine (l)

Polyethyleen

44000

1,4

127,0

Benzine

44000

1,4

100

Polystyreen (EPS)

40000

1,3

2,4

Polyurethaan (PUR)

26000

0,85

2,4

Polyisocyanuraat (PIR)

24000

0,8

2,2

Stookhout

19000

0,6

33,5

Steenwol

580

0,02

0,3

Gesteente

0

0

0

48

...............

ISOLATIE Magazine

M A A RT 2 0 1 2


5310_- 16-03-12 06:58 Pagina 6

tegenhouden en kan voorkomen dat brand van de ene ruimte naar de andere overslaat. Werkt het element als een brandschild of niet? Brandwerendheid is uitermate belangrijk, bijvoorbeeld voor een scheidingswand tussen twee hotelkamers of een ventilatieopening door een brandwerende muur. De basiscriteria voor de brandwerendheid van een product zijn: R Brandbestendigheid (constructieve stabiliteit van het gebouw) E Integriteit (vlamdichtheid van de constructie) I Isolatie (brandvertraging, uitgedrukt in minuten)Een product dat 45 minuten lang aan al deze basiscriteria voldoet, wordt geklasseerd als REI 45.

Standaard brandcurve (ISO 834) Het belangrijkste verschil tussen steenwol en andere soorten isolatiematerialen is dat Rockwool steenwol temperaturen tot boven 1000 °C kan verdragen. Glaswolisolatie heeft een lager smeltpunt (600 °C). De meeste soorten kunststofschuim vallen uiteen, verbranden of vervliegen bij temperaturen onder 300 °C. Rockwool isolatieconstructies hebben daarom een hogere brandwerendheid hebben dan constructies die geïsoleerd zijn met een ander materiaal. Dit kan mensen de cruciale extra tijd geven om aan de brand te ontsnappen, en brandweerlieden om de brand te blussen – voordat een gebouw volledig in vlammen opgaat en instort.

Naast deze basiscriteria kan een aantal andere veiligheidskenmerken worden geëvalueerd: straling (W), mechanische effecten zoals uitzetting (M), automatisch sluitend (C), rookdoorlatendheid (S), behoud van stroomvoorziening en signaal (P of PH), hittebestendigheid (V), weerstand tegen roetontbranding (G), classificatie voor natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties (B), classificatie voor mechanische rook- en warmteventilatoren (fans) (F). Brandcurve Tijd is van vitaal belang voor de brandweer. Het is essentieel dat een gebouw niet veel brandbare bouwmaterialen bevat, maar bestaat uit brandwerende materialen die branduitbreiding kunnen vertragen en cruciale extra minuten opleveren om mensen en eigendommen te redden. Rockwool isolatiematerialen zijn vervaardigd op basis van gesteente en daarom onbrandbaar. Steenwolisolatie is perfect bestand tegen vuur en kan temperaturen verdragen tot boven de 1.000°C.

Brandveiligheid begint met voorkomen van brand. Het volgende principe is waarborgen van vluchtmogelijkheden ingeval toch brand ontstaat. Bouwmaterialen, waaronder isolatiematerialen, zijn van grote invloed op brandveiligheid.

Tabel2: indeling Europese brandveiligheidsklassering voor bouwmaterialen volgens NEN-EN 13501-1. Klasse

Branduitbreiding

Eigenschap

Rookintensiteit m2/sec2 s1 s2 s3

A1

Vlamoverslag niet mogelijk

Onbrandbaar

-

A2

Vlamoverslag niet mogelijk

Praktisch niet brandbaar

s1: geringe rookproductie

d0: geen druppels

B

Vlamoverslag niet mogelijk

Moeilijk brandbaar

s2: gemiddelde rookproductie

d1: druppels branden korter dan 10 sec.

C

Vlamoverslag na meer dan 10 min.

Brandbaar

s3: grote rookproductie

d2: druppels branden langer dan 10 sec.

D

Vlamoverslag tussen 2 – 10 min.

Goed brandbaar

E

Vlamoverslag binnen 2 min.

Zeer brandbaar

Niet getest

Niet getest of d2

F

Niet getest

Niet getest

Niet getest

M A A RT 2 0 1 2

Vorming brandende druppels d0 d1 d2 -

ISOLATIE Magazine

...............

49


P_Opmaak 1 06-10-11 16:45 Pagina 1

– ADVERTENTIE –

dan is het vervoer geregeld. En dan nog houden we het netjes bij ‘met mate’. Gelukkig zie ik steeds meer bedrijven die zo omgaan met veiligheid.� 6RQGHUPDVFKLQHQ9HUWULHEV*PE+

Promat International NV

6RQGHUPDVFKLQHQ9HUWULHEV*PE+ UW PARTNER IN HOOG PERFORMANTE ISOLATIE Plezier in het werk Presents Presents

Veiligheid bestaat uit procedures, voorschriften 2QVSURJUDPPD 9RRUPDFKLQH6R6ROR en middelen. Basis is veiligheidsbewustzijn en vei2QVSURJUDPPD 9RRUPDFKLQH6R6ROR lig gedrag. Den Daas Isolatie ziet ‘plezier in het .RNHUPDFKLQH .RNHUPDFKLQH werk’ nadrukkelijk als veiligheidsvoorziening. 6FKDUHQ 6FKDUHQ Paul Soesbergen: “PBM’s, hoe goed ook, moet je =HWEDQNHQ =HWEDQNHQ &RPELQDWLHPDFKLQHV &RPELQDWLHPDFKLQHV zien als ondersteuning en niet meer dan dat. +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV6\VWHP ,QNOVWXIHQO$QWULHE BURJ DUBAI: DUBAI: +RHNHQEXLJHUV 3DWHQWLHUWHV6\VWHP ,QNOVWXIHQO$QWULHE BURJ Eigen verantwoordelijkheid is heel belangrijk. :DOVHQ :DOVHQ Lage densiteit calcium silicaat platen, Isolatie op basis van vezels – Vuurvaste stenen – PROMATON 9RRUPDFKLQHV Hoog 818 818 meter meter en 162 etages vormstukken en segmenten – PROMASIL PROMAGLAF , ALSIFLEX EN PROMALAN Daarom krijgen onze medewerkers in principe 9RRUPDFKLQHV Hoog en 162 etages 3RQVPDFKLQHV 3RQVPDFKLQHV steeds hun eigen project dat ze van begin tot $IZLNNHOV\VWHPHQ waarin verwerkt verwerkt Insulphen. Insulphen. $IZLNNHOV\VWHPHQ waarin 8QLYHUVHOHVQLMPDFKLQHV eind afwerken. Dan is de medewerker verant8QLYHUVHOHVQLMPDFKLQHV 6QLMPDFKLQHVYRRUNDSSHQ 6QLMPDFKLQHVYRRUNDSSHQ woordelijk voor resultaat,,QNO6FKZHLIE JHO kwaliteit ,QNO7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ en veiligheid. ,QNO6FKZHLIE JHO ,QNO7UDQVSRUWYRUULFKWXQJ .RNHUDINRUWPDFKLQHV .RNHUDINRUWPDFKLQHV *HEUXLNWHPDFKLQHV Als vakman hebben ze met alle technische variaINSULPHEN: *HEUXLNWHPDFKLQHV INSULPHEN: ,QNO:DO]HQ tie te maken. Het zijn allrounders, die op alle ,QNO:DO]HQ vakdisciplines uit de voeten kunnen. Goed voor VEILIGSTE VEILIGSTE Microporeuze isolatie – prettigHoge densiteit calcium silicaat platen voor Middelhoge densiteit calcium silicaat platen – Microtherm SlimVac – Hoge densiteit calcium silicaat platen, het bedrijf en voor de vakman die zijn & Microtherm & PROMALIGHT engineering – DURATEC & MONALITE PROMATECT -L300 & MONOLUX microporeuze vacuĂźm isolatieplaten cement gebonden – PROMAFOUR 400 & kunde veelzijdig kan inzetten. Dat betekent veel EFFICIENTSTE Promat International NV is de specialist in hoog performante isolatie en passieve brandbescherming van gebouwen en industriĂŤle installaties. EFFICIENTSTE plezier in het werk, daardoor al Als toeleverancier van en eenalleen breed assortiment vaneen vuurvaste producten en toepassingen voor passieve brandbescherming biedt Promat International NV pasklarevoorvallen. oplossingen Ook voor energiebesparing, temperatuurbeheersing en beschermingisolatiemateriaal. van mens en omgeving. kleinere kans op vervelende de %H]RHNRQ]HVKRZURRP P +HWLVGHPRHLWHZDDUG De Promat producten worden vooral toegepast in de petrochemische, de aluminium verwerkende, de glas- enisolatiemateriaal. staalindustrie, en in de %H]RHNRQ]HVKRZURRP P +HWLVGHPRHLWHZDDUG 1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSYRRUPHHULQIRUPDWLH geest moet gezond zijn, wie met zijn ziel onder 1HHPYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSYRRUPHHULQIRUPDWLH keramische nijverheid. Wenst u meer informatie over onze producten en toepassingen, contacteer ons per e-mail of fax. de arm op de bouwplaats rondloopt, is een preferred supplier 6RQGHUPDVFKLQHQ gevaar op zichzelf.â€? 0DFKLQHVYDQ Promat International NV – HPI 6RQGHUPDVFKLQHQ Preferred suplier ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ÂŽ

ANR als ‘t om geluidsbeheersing gaat

9HUWULHEV*PE+ 9HUWULHEV*PE+ 6W|FNDFNHUVWUDVVH 6W|FNDFNHUVWUDVVH '(%DG6lFNLQJHQ '(%DG6lFNLQJHQ HIGH PERFORMANCE INSULATION 7HO  7HO  )D[  )D[ 

0DFKLQHVYDQ Bormstraat 24, 2830 Tisselt 6R]LMQ]y 6R]LMQ]y Tel. +32 15 71 33 51 Fax +32 15 71 82 29

Preferred suplier

INSULATION Innovation Innovation INSULATION

E-mail info-hti@promat.be (0DLO LQIR#VRJPEKGH Website www.promat.be (0DLO LQIR#VRJPEKGH ,QWHUQHW ZZZVRJPEKGH ZZZVRJPEKGH ,QWHUQHW

Distributieweg 4d | 4906 AD Oosterhout | The Netherlands www.resolco.com Q E a-nr@a-nr.nl Q I | www.a-nr.nl T 072 7390 Distributieweg 4d 572 | 4906 AD Oosterhout | The Netherlands | www.resolco.com

VCA is basisbagage

222577_Promat HPI Adv Isolatie Mag NL.indd 1

Geen VCA-certificaat? Dan zet je geen stap op het project. Zo eenvoudig is dat. In 1989 is in de petrochemie het initiatief genomen tot een gecertificeerd veiligheidssysteem. Na een test- en ontwikkelingsperiode is het systeem sinds 1994 met de VCA-certificatie en – checklist breed en landelijk ingevoerd. Vrijwel alle industriÍle opdrachtgevers hanteren het VCA-systeem strikt. Voor isolatiebedrijven is VCA-certificatie basisbagage.

THERMISCHE

AKOESTISCHE

BRANDWERENDE

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. De afkorting VCA wordt vaak verklaard als Veiligheids-checklist Aannemers. VGM omvat evenzeer ‘Gezondheid’ en ‘Milieu’. Het systeem is bedoeld voor opdrachtnemers die werken in een (technische) omgeving met verhoogd risico. Technische isolatie en steigerbouw staan midden in de VCA-doelgroep. Al in 1994 heeft ondernemersorganisatie VIB een uitgebreid Milieu- en Arbozorgsysteem opgezet, periodiek herzien en geactualiseerd. Met dit systeem onderschreef de branche actief alle initiatieven om te komen tot structurele waarborgen voor veiligheid in alle aspecten.

Certificatieniveaus Het VCA-systeem ontwikkelt zich mee met de ontwikke-

42

...............

ISOLATIE Magazine

29/02/12 08:36

lingen in markt en techniek. Ook regelgeving en nieuwe inzichten – op basis van studie, onderzoek, en ervaringen – dragen bij aan aanpassingen. De industrie, met name petrochemie en chemie, speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid. PotentiÍle gevaarzetting in combinatie met grote aantallen werkzame mensen verklaart dit. In 2008 heeft de laatste grote VCA-aanpassing plaatsgevonden, met het nieuwe VCA-P (Petrochemie). Verder zijn gedragsverbeteringsprogramma’s ingevoerd en maakt de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) deel uit van de checklist. De gekwantificeerde ongevalleneis (injury frequency) is sinds 2008 geen VCA-criterium meer, maar ondergebracht in een systeem van registratie, melding, verbeter-inspanning/actieplan. In de praktijk betekent dit een scherper preventie- handhavings- en verbeterbeleid. VCA kent drie certificatieniveaus: VCA * (beheersing Veiligheid/Gezondheid Milieu op de werkvloer, VCA ** (beheersing VGM op werkvloer en in bedrijfsbeleid, organisatie en verbetermanagement) en VCA-P (idem, met specifieke aanvullende eisen petrochemie). De opdrachtgever bepaalt welk niveau vereist is. Isolatie-ondernemingen hanteren meest- . AM A B.V. STER AM B M S al VCA ** of GVCA-P. C T DAM A m.s teVrdrdaamm o e in C o ee n h a v e ERD w egge in ro ieuuw nha nwe e N L G ro te W a m s te B v e nDit 3 VCAte is N S N ie d e 4 vinden L A w e g 3is 0 de Te Veel informatie te www.vca.nl. Wa d 101 B 26 0 3 4 3 9 N S op Te 3 Te l.l. 0 2 0 - 6 g 3 0 1 0 1 3 458 6 814 Te l.l. 0 3 0 - 2 e 4 0 3 4 3 9 020 846 0 -66884 5 8 2 2 1448 1 4 3 2 0 1 in 1 0 0 3 8 4 6 3 fo 0 - 2 1onafhankelijke 804 846 05 Fax 020@ v d Samenwerken fo @ v de x 003 0 - 2 1 2 9 4881 in thuisbasisininvan Stichting a 2 9 8 4 fo 3 F x h 0 8 @ v d o e k is 5 Fa 049 Fax fo @ v d h o e m 333 2 2 9 4 804 h o e k o la ti ’daam d h o e k is o la . A’d 4 355778 0 4 3 is e .K . .n k is o ti e .n o .v A la 3 ti e .n l K .v.K 3 4 la ti e l Kdie voor Veiligheid (SSVV) .v.K . l Kver.n l K .v.K . alle betrokken partijen tegenwoordigt.

OKTOBER 2011

ISOLATIE


Weet u het al?

I S O L A T I E T O E B E H O R E N

Kรถln 5 .2 0 1 2 1 0 . - 1 1 .0 d D -0 5 1 H a l 8 S ta n

Tel.: Fax:

03 - 80 80 764 03 - 80 82 753

BENELUX Verkoop - Goebel BV Aresstraat 13-02/04 NL-5048CD Tilburg info@goebel-schroeven.eu Tel.: 013 - 57 20 229 Fax: 013 - 57 20 239

www.goebel-schroeven.eu


Weten uw klanten hoe aantrekkelijk hun installaties zijn?

Uw isolatie-oplossing verhoogt hun winst en beschermt het milieu Het isoleren van technische installaties – zoals warme leidingen, ketels en tanks – kan aanzienlijke energie- en CO²-besparingen opleveren en is daarom zeer aantrekkelijk. De kosten zijn in no time terugverdiend! Door het ontbreken van enige wet- of regelgeving over warmteverlies blijft de procesindustrie echter kostbare energie en geld verspillen. Neem daarom samen met Rockwool Technical Insulation (RTI) het voortouw en biedt uw klanten kosteneffectieve en energie-efficiënte isolatieoplossingen aan die zowel het milieu als hun investering maximaal beschermen.

www.profitableinsulation.com

www.rockwool-rti.com 114424 RTI ADVERT SUSTAINABILITY A4 NED.indd 1

24/02/12 13:56

IsolatieMagazine-Nr53-Mrt2012  

IsolatieMagazine-Nr53-Mrt2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you