Page 1

1907 – 2016 CLUBBLAD VAN KAATSVERENIGING ONDERLING GENOEGEN HUIZUM

December 2016


FAN DE REDAKSJE Het kaatsseizoen 2016 is voorbij gevlogen! Het is alweer tijd voor de najaarseditie van het Clubblad! We hebben een mooi verslag ontvangen van Berthus de Jong over de resultaten van onze 50plussers. En uiteraard weer een mooie blik op de digitale wereld van @@spiek.nl@@. Ook kijken we even terug op het seizoen, de ledenpartijen en competitie van het kaatsseizoen 2016 van senioren en jeugd. We zijn benieuwd naar jullie input over de Huizumer Cupdag 2016 waar we de dames en heren partij op dezelfde dag op het hoofdveld hebben laten verkaatsen! Een experiment die we ook in 2017 mogen uitvoeren dus jullie input is zeer welkom!

INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 7. 8. 9. 11. 13. 20. 23. 25. 26. 27. 28. 31. 32. 34. 36.

Fan de redaksje Ereleden Voorwoord Huizumer Cupdag 2016 Bestuur OG Huizum Commissies Bestuursaangelegenheden Senioren ledenpartijen 2016 Verslag Slotdag 2016 Winnaars competitiekaatsen en OG-trofee (senioren) Grote slotfeest 2016 Huizumer Pub Quiz 12 feb. ‘17 Oproep Kransenmakers Verslag KNKB 50+ en 55+ Gezellige wintermaanden Info zaalkaatsen @@pestaartjes Bezorgers

Wat er allemaal is te doen de komende herfst en winter, vind je in dit clubblad. Denk aan de gezellige winteravonden bij OG waar we een potje kunnen biljarten of een kaartje leggen, bijkletsen met een lekker drankje. Graag wil willen jullie er op wijzen dat je op de hoogte kunt blijven via volgende sociale media: www.oghuizum.nl, www.facebook.com/Oghuizum, www.twitter.com/oghuizum en www.instagram.com/oghuizum. Heb je wat leuks voor social media of in het clubblad, mail ons via oghuizum@gmail.com! Wie weet zien we elkaar vrijdag 6 januari 2017 tijdens de nieuwjaarsborrel van OG Huizum of vrijdag 24 maart 2016 tijdens de voorjaarsvergadering. En anders in april weer op het kaatsveld. Tot ziens! O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 -

Pagina 1


ERELEDEN J. Sijtsma † M. Meijer † R. Woudstra † Dr. W. Sinninghe Damsté † Ytsen Hilverda † Janus Paassen † Johannes Dijkstra sr.† Hendrik Bijlsma

Sikke Wiersma † Gerrit Herrema † Dirk Dorhout Nanne Kleefstra Kees Postma Henk Porte Sije Wieringa

O.G. Huizum

- December 2016 -

BINNEN DE PERKEN

Pagina 2


VOORWOORD Beste kaatsvrienden, Tijdens de nacht van ons slotfeest kon een uur langer worden gefeest. De klok ging achteruit, de dagen worden alweer korter, het wordt kouder en kaatsseizoen 2016 verdwijnt in de geschiedenisboeken als ‘’het jaar’’ waarin hoofdklasse Heren en Dames in één kaatsarena schitterden op het veld van OG Huizum. Kaatsseizoen 2016 is ook het jaar waarin Eelke van der Meulen, Pieter Uildersma, Wytze van der Woude en Inge Bokma zich hebben aangesloten bij Uco Bauer om vorm te geven aan een deels bestaande, deels nieuwe commissie. Zij organiseren de competitie- en ledenwedstrijden van onze vereniging en met ingang van seizoen 2017 zullen zij ook de organisatie van de slotdag op zich nemen. Afgelopen seizoen hebben zij al laten zien leuke ideeën te hebben m.b.t. de deelnemers, organisatie en spelvorm van dit soort wedstrijden. Het bestuur is dan ook ontzettend blij met de komst van deze commissie en moedigt ze aan om met nieuwe ideeën te blijven komen. Onze ledenwedstrijden zijn allemaal van start gegaan en over het algemeen waren er voldoende deelnemers. Toch zoeken we naar mogelijkheden om het aantal deelnemers te vergroten, wat de diversiteit van het spelletje naar onze mening ten goede zal komen. Het bestuur zal hier in samenwerking met bovengenoemde commissie proberen een invulling aan te geven. Daarnaast wordt OG Huizum tijdens KNKB- (50+) en de gezamenlijke ledenwedstrijden goed vertegenwoordigd. Een groot aantal van onze leden is vaak aanwezig en proberen zo hun zwart/gele stempel op de wedstrijd te drukken. Onze vereniging is in 2016 uitgegroeid tot één van de bekendste verenigingen in Friesland en omstreken, maar helaas heeft dit nog niet geleid tot een stormloop aan nieuwe talenten. Geruchten over een afwijkende spelvorm tijdens de Huizumer Cup-dag en de zin op kaatsen.nl van onze clubvriend Jan Braaksma: ‘’Keatsers wolle net om tsien oere begjinne en ek net yn ien fjild...gelyk ha se!’’ zorgden ervoor dat de kaatswereld ONTSPOORDE, zoals Cees de Groot dat zo mooi kan zeggen. O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 -

Pagina 3


O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 -

Pagina 4


Deze opschudding van de kaatswereld zorgde ervoor dat de Huizumer Cupdag veel publiciteit kreeg. Websites zoals kaatsen.nl en omropfryslan.nl volgden de ontwikkelingen op de voet en al snel werd het brein, alias Alinda K, achter deze wedstrijd geïnterviewd door Geert van Tuinen. ‘’Het is ons gelukt’’: Hoofdklasse Heren en Dames schitterden in één kaatsarena! Bloed, zweet, tranen en de nodige stress tijdens de voorbereidingen, maar wat zijn wij trots op iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de dag waarop onze club ‘’geschiedenis’’ schreef. Het is hartverwarmend om te zien dat iedereen, ondanks de druk en kritiek van buitenaf, het idee van Alinda Kleefstra heeft omarmd en zijn bijdrage heeft geleverd om er een succes van te maken. Traditioneel hebben we het kaatsseizoen afgesloten met de slotdag. Maar liefst 57 parturen hadden zich opgegeven om te strijden om de laatst te behalen titel van kaatsseizoen 2016. Tijdens deze slotdag werden de wedstrijden halverwege de dag even stilgelegd, zodat afscheid kon worden genomen van de aftredende slotdagcommissie. Alle kaatsers, Kaatsters en bezoekers kwamen samen bij de bestuurswagen, waarbij Rennie Koopstra, Henk Porte, Jan van der Kooi en Gretha Kamminga onder een staande ovatie van alle aanwezigen bedankt werden voor hun inzet van de afgelopen 20 tot 30 jaar. Nu de wintertijd zijn intrede heeft gedaan beginnen de voorbereidingen voor het seizoen 2017. Hiervoor zal het bestuur maandelijks bij elkaar komen, zodat we iedereen in 2017 een uitdagend en sportief nieuw kaatsseizoen kunnen bieden. Tot slot willen wij iedereen bedanken voor zijn sportiviteit, bijdrage, inzet, aanwezigheid en wensen jullie verder veel leesplezier, fijne feestdagen en een gezond en sportief 2017. Namens het bestuur van OG Huizum, Ronald Reinsma

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 -

Pagina 5


O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 -

Pagina 6


HUIZUMER CUPDAG 2016 In 1986 organiseerde OG Huizum de heren partij voor de hoogste klasse met een damespartij. Helaas is na aftreden van voorzitter Nanne Kleefstra een jaar later, deze partij niet meer georganiseerd in Huizum. 30 jaar later wilde OG Huizum dit mooie initiatief op speciale wijze in ere herstellen. Als vereniging willen we ook graag de organisatie van de partijen Dames en Heren hoofdklasse blijven doen. Daarom wilden we graag van de Cupdag een uniek evenement maken waarmee we de belangstelling voor de Cup-dag en de kaatssport hopen te verhogen bij zowel het publiek, de media, sponsoren als de kaatsers. Nadat met de leden overleg is geweest over het plan, is uitvoerig gesproken met de KNKB en de scheidsrechters. Alle lichten kwamen op groen waarna we met vele vrijwilligers met (kaats)hart en ziel aan de slag zijn gegaan om deze unieke kaatsdag mogelijk te maken. De Dames en Heren vrije formatie parturen schitterden in 1 kaatsarena. 8 parturen dames en 10 parturen heren zorgden deze dag op het Huizumer kaatsveld voor kaatsen op het hoogste niveau waarbij de toeschouwer niet een keuze hoefde te maken bij welke categorie te kijken. Het prijzengeld van de dames was gelijk aan de heren en zo werd deze dag naast een Koning ook een Koningin gekozen van de Huizumer Cup-dag.

Hoofdklasse Dames & Heren schitteren in Huizum in 1 kaatsarena

Een uniek evenement met kaatsvertier gedurende de hele dag met een verloting en een gezellig stukje muziek. In de tent en kantine stonden de vrijwilligers weer klaar om lekkere hapjes en drankjes te verkopen. Ook volgend jaar mogen we deze speciale partij organiseren en zijn zeer geĂŻnteresseerd in jullie feedback en tips! Vertel het ons via de mail secretarisoghuizum@gmail.com of persoonlijk! O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 -

Pagina 7


BESTUUR KAATSVEREINGING ONDERLING GENOEGEN HUIZUM

Voorzitter Johannes Dijkstra Tel: 058-2152728 voorzitteroghuizum@gmail.com

Secretaris/wedstrijdsecretaris Alinda Kleefstra Tel: 06-18086960 secretarisoghuizum@gmail.com

Penningmeester Ronald Reinsma Tel: 06-50906468 penningmeesteroghuizum@gmail.com

Ledenadministratie Riemer Riemersma Tel: 06-42881440 ledenoghuizum@gmail.com

Kantinezaken Jan Postmus Tel: 06-48264275 kantinebeheeroghuizum@gmail.com

Locatie kaatsveld : Sportpark Nijlân, Middelzeelaan 2a, te Leeuwarden (naast het viaduct) Tel: 058-2880323 (Kantine “De Oanloop”)

Bankrekening t.n.v. Onderling Genoegen IBAN: NL92INGB0001720211 BIC: INGBNL2A

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 -

Pagina 8


COMMISSIES Jeugdcommissie:

Johannes Dijkstra, Riemer Riemersma

Trainers jeugd:

Johannes Dijkstra en Wytze v.d. Woude

Materialen/Veldcommissie:

Tjeerd Bouma (058-2133290), Hendrik Porte (058-2128858)

Sponsorcommissie:

Ronald Reinsma, Riemer Riemersma

Club van 25:

Ronald Reinsma, Sander Witvoet en Leonie de Winter

Biljartcommissie:

Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus

Slotdagcommissie:

Eelke van der Meulen, Wytze vd Woude, Pieter Uildersma, Uco Bauer, Sigrid Bokma, Inge Bokma en Riemer Riemersma

Ledenkaatscommissie:

Eelke van der Meulen, Wytze vd Woude, Pieter Uildersma, Uco Bauer, Inge Bokma en Riemer Riemersma

Webbeheerder:

Trijntje Boon (tr.boon@gmail.com)

(Social) Media:

Alinda Kleefstra

Website Twitter Facebook Instagram

: www.oghuizum.nl : oghuizum : OG Huizum : oghuizum

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 -

Pagina 9


O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 10


BESTUURSAANGELEGENHEID In de aankomende ledenvergadering, zal een bestuursverkiezing en een stemming betreffende de hoogte van contributie m.i.v. seizoen 2017 plaatsvinden. Bestuursverkiezing De bestuursverkiezing dient, volgens artikel 10.8 uit de statuten, te worden gehouden i.v.m. het aftreden van een bestuurslid drie jaar naar zijn of haar verkiezing. Aftredende bestuursleden zijn volgens dit artikel meteen herkiesbaar, indien zij aangeven een vervolg te willen geven aan zijn of haar bestuursfunctie binnen de vereniging. De bestuursverkiezing betreft onderstaande bestuursleden: • Alinda Kleefstra (secretaris) aftredend en herkiesbaar; Tegenkandidaten kunnen zich een half uur voor aanvang van de Algemene ledenvergadering melden bij het bestuur. Stemming Volgens artikel 7.1 uit de statuten, wordt de contributie vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering. In 2015 en 2016 is een voorstel tot verhoging aangenomen in de ledenvergadering. In 2015 is door velen ook onderkend dat we het niet kunnen laten bij een eenmalige verhoging. Aankomende ledenvergadering willen we graag de hoogte van de contributie bespreken met de leden. De alsmaar stijgende lasten binnen onze een vereniging en lastig behouden/verkrijgen sponsoren is reden om ieder jaar kritisch te kijken naar de contributie. Volgens artikel 15.5 en 15.6 uit de statuten, zal er een mondelinge stemming worden gehouden onder alle aanwezigen, waarbij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissend is. Algemene ledenvergadering 2016 De aankomende ledenvergadering zal 24 maart 2017 plaatsvinden. Alle leden zullen hiervoor t.z.t. maar ten minste 14 dagen van te voren, een uitnodiging en agenda ontvangen. Vriendelijke groet, Het bestuur O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 11


O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 12


VERSLAGEN LEDENPARTIJEN SENIOREN We hebben in het afgelopen seizoen 5 eigen ledenpartijen georganiseerd. Deze partijen staan los van de gezamenlijke partijen, die we organiseren met LKC Sonnenborgh, KV Het Plein, KV Foarut Marsum en KV Reitsje Him Lekkum. De winnaar van de gezamenlijke kaatspartijen was dit jaar Sietze Jager van Lekkum. Gerry Otter was met 8 punten de winnaar van de OG Trofee. De prijs voor de beste Huzumer ledenkaatser van het seizoen. De uitslagen van onze eigen ledenpartijen:

Koningspartij 24 april 2016 Wat een bizarre dag! Maar ook erg gezellig! In poules hebben A- en Bklasse gestreden in deze barre weersomstandigheden. Uitslag A Klasse 1e prijs Eelke van der Meulen Sietse Jager

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

2e prijs Gerrit Jan Sinnema Wander Meijer

- December 2016 - Pagina 13


Uitslag B Klasse 1e prijs Wytze van der Woude Hans Diekman

2e prijs Henri Meijer Bart Reinsma Marcel Arts

De Huzumer Slager Partij 12 juni 2016 Ook dit jaar werden de prijzen en de heerlijke hapjes weer gesponsord door de enige echte Huzumer Slager Henk Rinsma. Uitslag Winnaarsronde 1e prijs Sander Witvoet Bart Reinsma Ale Jongsma

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

2e prijs Ronald Reinsma Fokke Pander

- December 2016 - Pagina 14


Uitslag Verliezersronde 1e prijs Wander Meijer Lambert Bolmers Peter Ronner

2e prijs Pieter Uildersma Uco Bauer

Zomeravondpartij 21 en 23 juni 2016 Deze ledenpartij werd over 2 avonden gespeeld in een poule. Op de eerste avond werd alleen de eerste omloop gespeeld en de rest op de tweede avond. Dat het een spannende partij was blijkt wel uit de uitslagen. Drie van de vier parturen eindigden namelijk met 19 eersten. Het winnende partuur had echter een eerst minder tegen dan de nummer twee. Uitslag 1e prijs Floris Koudenburg Gerry Otter Peter Ronner

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

2e prijs Gerrit Jan Sinnema Berthus de Jong Marcel Arts

- December 2016 - Pagina 15


Dick Scholten Partij vf 10 juli 2016 Er hadden zich 6 parturen opgegeven voor deze inmiddels traditionele vrije formatiepartij. We speelden met een winnaars- en verliezersronde. Pieter Uildersma werd gekozen tot koning van deze partij. Uitslag Winnaarsronde 1e prijs Pieter Uildersma (K) Ate Ritsma Andries Meijer

2e prijs Tjeerd Bouma Wytze vd Woude Gerry Otter

Uitslag Verliezersronde 1e prijs Floris Koudenburg Kevin Dijkstra Uco Bauer

De Rus Partij 21 augustus 2016 Deze partij dankt zijn naam uiteraard aan CafĂŠ de Rus, die de prijzen van deze partij had gesponsord. Het mooie van deze partij was, dat er naast een herenklasse dit keer ook een damesklasse meedeed. Omdat op de lijsten uitsluitend de voornamen vermeld stonden, zijn in de onderstaande uitslag helaas sommige achternamen niet vermeld. O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 16


Dames Uitslag Winnaarsronde 1e prijs Ilse Anneke Hooijenga

2e prijs Wia Otter Stephanie de Boer

Uitslag Verliezersronde 1e prijs Inge Bokma Sybina Heren Uitslag Winnaarsronde 1e prijs Bart Sobel Danny de Boer Tjeerd Bouma

2e prijs Barrold Hans Alle

Uitslag Verliezersronde 1e prijs Kees Uco Bauer Bouke de Vries

Pearkekeatsen 11 september 2016 Als laatste ledenpartij stond het Pearkekeatsen op het programma. Op deze zachte bal partij werd gekaatst in maar liefst 3 klassen. Alleen al daarom kan van een groot succes gesproken worden. Een partij, die volgend jaar gewoon weer op de agenda moet komen. Uitslag A Klasse 1e prijs Sigrid Bokma Eelke van der Meulen

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

2e prijs Karla Elsinga Uco Bauer

- December 2016 - Pagina 17


Uitslag B Klasse 1e prijs Wia Otter Gerry Otter

O.G. Huizum

2e prijs Inge Bokma Bart Reinsma

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 18


Uitslag C Klasse 1e prijs Anna Dieuwke Dijkstra Tette Hooghiemster

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 19


23 september 2015 Leeuwarden 55+ B-klasse 2e prijs Gerrie Otter

SLOTDAG 2016

Wederom een geweldige deelname met net als vorig jaar maar liefst 57 parturen op papier. Door de jaren heen heeft de Slotdagcommissie vele kaatsers bereikt waardoor er ieder jaar weer een mooie opkomst is. Het was een wisselvallige dag qua weer maar een prachtige oktoberdag om te kaatsen. Om 10.00 was de eerste omloop van herenklasse Talent los waarna ook de Dames en ’t Gevestigd Talent los kon. Rond zes uur was de laatste bal geslagen. De Slotdagcommissie heeft eind augustus ons laten weten na meer dan 20 jaar helaas te stoppen. We hebben daarom als bestuur de organisatie voor 2016 overgenomen. Hendrik Porte heeft ons namens de commissie harstikke goed geholpen om er een geslaagde dag van te maken net als alle vrijwilligers die ieder jaar helpen maar ook nieuwe vrijwilligers die spontaan hun hulp aanboden! Het was een puzzel qua parturen en klassen. Op de dag van de loting hebben we met een groep kaatsers gezeten en zijn we op de klassen Dames, Talent en gevestigd talent uitgekomen. Helaas kenden we niet alle kaatsers die zich hadden aangemeld en was niet van alle parturen bekend in welke klasse deze thuishoorden. Op de dag zelf werd wel duidelijk dat de indeling en planning beter kan. We gaan met de nieuwe Slotdagcommissie met alle feedback aan de slag. We hebben ook al aanbiedingen gekregen om bij de loting aanwezig te zijn om te helpen met de indeling van de Dames en Herenklassen. Wij denken een mooi initiatief. We willen nogmaals Hendrik Porte, Rennie Koopstra, Gretha Kamminga en Jan van der Kooi bedanken voor jaren van prachtige Slotdagen! Respect voor alles wat ze hebben gedaan al die jaren voor de club en de kaatsers! We wensen ook de nieuwe Slotdagcommissie met Eelke van der Meulen, Wytze vd Woude, Pieter Uildersma, Uco Bauer, Sigrid Bokma, Inge Bokma en Riemer Riemersma heel veel succes met de organisatie van de komende Huizumer Slotdagen! We hopen iedereen volgend jaar weer te zien in goede gezondheid! O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 20


SLOTDAG 2016 IN BEELD MET DANK AAN BERTHUS DE JONG

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 21


O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 22


UITSLAG COMPETITIEKAATSEN EN DE OG TROFEE De competitie duurde van 12 mei t/m 1 september. Er zijn 2 avonden uitgevallen i.v.m. de zomeravondpartij en i.v.m. hevige regen. Er deden 11 kaatsers in de A klasse mee en 23 kaatsers in de B klasse (Vorig seizoen waren dit 13 A kaatsers en 27 B kaatsers). Helaas kwam het grootste gedeelte van de deelnemers te weinig om voor de prijzen in aanmerking te komen. Dit gold overigens ook voor 2015. De Dames hebben wekelijks wel gekaatst, maar niet in competitieverband. De eerste weken van het seizoen was het aantal dames zodanig groot, dat er soms 2 tot 3 perken gelegd moesten worden. Helaas was dit maar van korte duur.

De prijswinnaars A Klasse 1e Sander Witvoet 2e Gerrit Jan Sinnema 3e Floris Koudenburg

Punten 41 30 28

B Klasse 1e Uco Bauer 2e Sigrid Bokma 3e Bart Reinsma

Punten 64 54 31

De OG Trofee Bij de OG Trofee wordt gekeken welke kaatser de meeste punten heeft gekregen bij de eigen ledenpartijen. Dit jaar waren dat er 5. De winnaar van de OG Trofee is dit jaar Gerry Otter met 8 punten!

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 23


O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 24


HET GROTE SLOTFEEST VAN OG HUIZUM Alle leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren hebben een uitnodiging gehad voor het slotfeest van het seizoen 2016. 29 oktober was iedereen welkom vanaf 20:00 uur. Om 21:00 uur werden de prijswinnaars van de diverse competities en de OG Trofee in het zonnetje gezet en kwam men op de foto. Ook was Daniël Iseger uitgenodigd om even stil te staan bij zijn afscheid van van het hoogste niveau van de kaatssport. Op de voorjaarsvergadering oppert Kees de Groot het idee om eens een quizavond te organiseren. Gerrit Wassenaar is meteen enthousiast en willen dit wel samen op zich nemen. Begin oktober werd ik gebeld door Monica met de vraag: Weet jij iets leuks voor het slotfeest? Gerrit en ik hebben op het slotfeest een voorproefje gegeven voor een nog te houden pubquiz. De eerste test was logo’s van auto’s te raden. Niemand had alle 10 goed geraden. De SAAB werd niet genoemd. Ronde 2 en 3 waren algemene vragen met van alles door elkaar heen. Het verbaasde ons dat een aantal zeer lastige vragen goed beantwoord werden. Op de vraag: Wie speelt in Flikken Rotterdam de rol officier van justitie Hein Berg?, kwam als antwoord: Gerrit Wassenaar. Dit konden wij niet goed rekenen. Gerrit had als slotvraag: Noem de oprichtingsdatum van OG Huizum. Slechts 1 persoon (Hendrik Porte) had dit goed. Dit valt mie goed teugen, mopperde Gerrit. Het team met de meeste punten stond o.l.v. Nanne Kleefstra. Zij waren oppermachtig! Na afloop kregen Gerrit en Kees vele complimenten voor de geslaagde avond en men kan bijna niet wachten op de volgende quiz. Met vriendelijke groet, Gerrit en Kees

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 25


ZET ALVAST IN JE AGENDA! HUIZUMER PUB QUIZ! In navolging van het slotfeest van 29 oktober 2016, willen Gerrit en Kees jullie uitnodigen voor de volgende pub quiz!

ZONDAG 12 februari 2017 vanaf 15.00 uur Kantine “ De Oanloop” Koffie en thee gratis De quiz start om 15.30 uur. We spelen dan de eerste en tweede ronde van 10 vragen per ronde. Hierna gaan we met alle deelnemers aan tafel voor een chinees buffet. Dit zal zijn tussen 18.00 en 19.00 uur. Daarna pakken we de quiz weer op. We spelen één ronde muziek, een ronde Historie OG Huizum, een ronde sport en 1 of 2 rondes algemeen. De prijsuitreiking is om uiterlijk 21.00 uur. Hierbij nog enkele spelregels:  Het gebruik van de telefoon o.i.d. is niet toegestaan.  Ieder team bestaat uit tenminste 3 OG-ers.  Een team heeft maximaal 6 personen. Denk hierbij ook even aan de opbouw van de leeftijd. Dit kan belangrijk zijn. Inleg per persoon is € 7.50 inclusief een chinees buffet. TIJDENS DE VRAGEN IS DE BAR GESLOTEN! Opgave kan per team, maar ook als individueel OG lid. Uiterlijke datum voor opgave is t/m zondag 5 februari 2017 bij Kees de Groot via c.groot31@chello.nl of 06-21857612. Gerrit Wassenaar en Kees de Groot hebben er zin in, jullie ook?? O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 26


GEZOCHT!..... KRANSENMAKERS!

Afgelopen jaar hebben we weer genoten van de prachtige kaatskransen van de familie Meijer uit Engelum. Helaas hebben ze ons laten weten dat het voor Frits Meijer steeds lastiger wordt om deze prachtige kransen te maken. Iedereen was altijd heel blij om in Huizum een krans te winnen, omdat ze er zo prachtig uit zagen. Veel mooie bloeiende bloemen er in, maakte de krans van Frits enorm bijzonder. Frits Meijer, heel erg bedankt voor de prachtige kransen die je altijd voor Onderling Genoegen Huizum hebt gemaakt. Hoe kunnen we Frits vervangen??? Niet natuurlijk, maar we kunnen er wel een gooi naar doen. Afgelopen jaar zijn een aantal dames al op “cursus� naar de kaatsvereniging in Mantgum geweest. Daar zijn de kneepjes van het vak uitgelegd en in de praktijk gebracht. Het is echt heel leuk werk en heel gezellig als je het samen doet. Hartstikke leuk natuurlijk, maar nu is de vraag, kunnen we dat dit jaar ook zelf doen? Wie wil helpen om de kransen van het kaatsseizoen 2017 te maken. De planning is dan op donderdagavond de kransen groen maken en op de wedstrijddag zelf (of de avond er voor) de bloemen er in te steken. Ben je creatief met bloemen, laat het ons dan weten. Wil je laten weten wat je bijdrage kan zijn, stuur dan een mailtje naar secretarisoghuizum@gmail.com.

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 27


VERSLAGEN EN UITSLAGEN 50+ EN 55+ Zoals ieder jaar hier mooie verslagen/uitslagen van de 50+ en 55+ van Berthus de Jong. Helaas heeft Berthus aangegeven na 2016 niet meer verslag te doen van de 50+/55+ o.a. omdat hij niet meer altijd aanwezig is op deze partijen. Wij bedanken Berthus voor jaren van prachtige verslagen! Wij hopen dat hiermee deze rubriek niet verdwijnt in het Clubblad van OG en hopen dan ook dat er iemand is die het stokje van Berthus over wil nemen! 24 april 2016 ging het zomer seizoen is weer los , alleen het weer liet het afweten, regen, hagelbui, koud, vijf tot zes graden en soms het zonnetje. Datum 24-04-2016 30-04-2016 07-05-2016

Naam Gerrie Otter B Gerrie Otter Gerrie Otter Henk Porte 21-05-2016 Hommerts B Eddy van der Lei B Henk Porte 01-06-2016 Leeuwarden A Eddy van der Lei 04-06-2016 Sint Nic. A Wybren van der Woud B Henk Porte 09-06-2016 Stiens B Tjeerd Bouma 11-06-2016 Leeuwarden B Tjeerd Bouma, Henk Porte en Peter Spiekstra e B 3 Gerrie Otter 18-06-2016 Exmorra 2e Wybren van der Woud e 2 herk. Henk Porte 06-07-2016 Heerenveen A 1e Tjeerd Bouma De 55+ was met 66 deelnemers aanwezig op de sportvelden van de Heerenveense Boys om te strijden om de Jan van der Vlugt bokaal, deze wedstrijd in Heerenveen is vernoemd naar de in 2012 overleden kaatser bij de 55+. Tjeerd werd competitieleider! 17-07-2016

O.G. Huizum

Plaats Menaam Berltsum Hilversum

Grou

Klasse

Prijs 1e 1e 3e 1e herk. 2e 3e 4e 1e 2e 1e 2e

A B

1e 1e

BINNEN DE PERKEN

Wybren van der Woud Tjeerd Bouma

- December 2016 - Pagina 28


Datum Plaats Klasse Prijs Naam 27-07-2016 Balk A 3e Henk Porte De 55+ was te gast bij KV De Cannegieter in Balk voor de jaarlijkse PC. Na een inleidende praatje van de voorzitter kon er begonnen worden met de strijd om de kransen en prachtige klokjes. De spanning zat er bij veel partijen in wat bleek uit het redelijk grote aantal partijen met 5 eersten gelijk. Nadat de verhitte kaatsers in de loop van de middag werden afgekoeld door wat (pittige) buien, kon aan het eind van de dag de balans opgemaakt worden. Alleen Porte zat in de prijzen. 31-07-2016

Sint Jacob

B B

2e 3e

Tjeerd Bouma Berthus de Jong en Hendrik Porte B 2e herk. Gerrie Otter 07-08-2016 Burgwerd B 1e Henk Porte e 11-08-2016 Jelsum A 1 Gerrie Otter A 4e Eddy van der Lei De 55+ waren deze keer in Cornjum/Jelsum te gast bij K.F. It Partoer. Zij organiseerden al weer voor de 20e keer de Anne Bouwma – Kees Smit partij. Dat de 55+ van een generatie zijn die niet een buitje uit de weg gaat bleek wel deze dag. Onder soms barre natte omstandigheden werd er gekaatst. Sommigen onherkenbaar door de regenkleding en capuchon, anderen gewoon in het t-shirtje. Voordeel was wel dat de ballen lekker zwaar werden, aan het eind van de dag konden maar liefst 16 kaatsers een prijs in ontvangst nemen. De prijzen bestonden uit goed gevulde manden met levensmiddelen. Tevens waren er zakken aardappelen voor de kaatsers die buiten de provincie kwamen. A 1e Wybren van der Woud B 2e Berthus de Jong e 25-08-2016 Leeuwarden A 2 Tjeerd Bouma 07-09-2016 Sneek A 4e Gerrie Otter 11-09-2016 Goutum A 1e Tjeerd Bouma e B 2 Eddy van der Lei Op de laatste dag dat de 55+ op het veld bezig was dit jaar, werd gekaatst onder prachtige weeromstandigheden. Het was genieten met een heerlijk zonnetje en prettige temperatuur. 20-08-2016

Easterlittens

We gaan nu weer de zaal in te Franeker vanaf 26 oktober 2016. O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 29


O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 30


GEZELLIGE WINTERMAANDEN IN “DE OANLOOP” Bericht van “de Ballentikkers” Het is weer zo ver, het biljartseizoen is weer begonnen! Wij biljarten 2 keer per maand. 14 oktober zijn wij weer begonnen. Als je het leuk vindt om eens langs te komen dan ben je een van deze data van harte welkom! Zaterdag 10 december 2016 Vrijdag 23 december 2016 Kerstbiljarten Zaterdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag Vrijdag

14 januari 2017 20 januari 2017 3 februari 2017 17 februari 2017 3 maart 2017 17 maart 2017 31 maart 2017 14 april 2017

Kerstbiljarten 23 december 2016 Op vrijdag 23 december is iedereen welkom voor een gezellige afsluiting van 2016. Als je een keertje niet kunt komen, geef dit dan uiterlijk de donderdags door bij Eddy (058-2138054), Uco (06-44754158) of Jan (058-7850108 of 06-48264275). Groetjes Bestuur de Huzumer Ballentikkers Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 31


Zaalkaatsen….om ’s winters ook lekker eens een balletje te slaan! In de winterperiode gaan steeds meer kaatsers de zaal in. Als je ook eens zin hebt om mee te doen, bekijk dan het onderstaande overzicht van de resterende wedstrijden en geef je op. Sudwesthoeke i.s.m. Mid Fryslan Iedereen is vrij om aan onderstaande trainingen en wedstrijden mee te doen. ZATERDAG TRAINING ST. NICOLAASGA Sporthal Doniahal, 9:00 – 11:00 12/11, 19/11, 26/11, 10/12, 17/12, 21/1, 28/1, 4/2 ZATERDAG 3-12-2016 ST. NICOLAASGA Sporthal Doniahal, Sinterklaas partij 9:00 – 13:00 0513 – 43 21 04 jgbuitenga@gmail.com VRIJDAG 30-12-2016 HEERENVEEN Sporthal Sportstad, Oaljekoekenpartij 18:00 – 24:00 06 – 23 666 181 of jappie@pompebledden.nl ZONDAG 8-1-2017 BALK Sporthal De Trime, Rosi partij 12:00 – 18:00 0513 – 43 11 54 of s.miedema@planet.nl ZATERDAG 11-2-2017 ST. NICOLAASGA Sporthal Doniahal, Schildersbedrijf W. Dijkstra partij 9:00 – 13:00 0513 – 43 21 04 of jgbuitenga@gmail.com Opgave is mogelijk tot donderdagavond 19:00 voorafgaande aan de wedstrijden. Inleg voor de wedstrijden € 7,00. Opgave voor trainingen is niet nodig. Inleg voor de training is € 3,50. Vragen of opmerkingen over deze wedstrijdagenda kunt u mailen naar jappie@pompebledden.nl. Wieringerwerf: Zuiderzeehal aanvang 10:00 uur (A,B en C klasse) Data: 22/10, 19/11, 17/12, 7/1, 4/2 en 4/3 Opgave bij: Anne de Jong 0227-501098, Edwin Koopstra 06-36598428 of Jelle Visser 06-51292313. Uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd tot 20:00 uur

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 32


Franeker 55+: Sporthal de Trije aanvang 10:00 uur (A,B,C en D klasse) Data: 7/12, 21/12 (Kerstpartij), 4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3 Opgave bij: Piet Keizer 06-23992779 of Foppe de Vries 0511-541444 of 0639106610. Kijk ook op www.kaatsen55plus.nl! Uiterlijk de vrijdags voor de wedstrijd tot 19:00 uur (niet in het weekend bellen). St.Annaparochie: Sportcentrum de Bildtse Slag aanvang 10:00 uur Data: 28/12, 28/1, 25/2, 18/3 en 1/4 Opgave bij: J de Haan 0518-402071, J Sijtsma 0518-401436, P de Vries 0518-402955 of e-mail bedr.kaatsen.stanne@kpnmail.nl Uiterlijk de donderdags voor de wedstrijd tot 15:00 uur Ferwert: Sporthal de Heechfinne aanvang: 9:00 uur opgave uiterlijk donderdag vooraf tot 19:00 uur Data: 10/12, 14/1, 11/2, 11/3 en 8/4 Opgave bij : Lutsen Steegstra 0519-562198, Gerry Otter 06-53162581 of Lieuwe Meijer 0518-471316

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 33


@@PESTAARTJES Spam Spam mail of erger Randsom mail. Sommige mail lijkt zo echt maar kan erg verraderlijk zijn. Hoe herken ik spammail? Lastig maar goed mogelijk. Let goed op de kop van de mail. 1e staat inderdaad jouw naam en je emailadres wel goed gespeld. 2e klopt de naam van de afzender met de inhoud van de mail. Let op spelvouten in de mail. Ten 3e hoover (eroverheen aaien) met de muis over de linkjes die in de mail staan (muispijl veranderd in een handje). Je ziet dan aan de link waarnaar wordt verwezen het adres op internet. Als de mail van bijvoorbeeld een bank afkomstig is of van een bepaalde winkel zal er in het begin iets staan van http:// naam van winkel.nl/xxx etc. Als dat iets vreemds is waar je weinig van herkent met heel veel tekens erachter. Dan gewoon de mail verwijderen. Ook niet even op klikken (we blijven tenslotte nieuwsgierig). Als je een email programma gebruikt zoals Thunderbird dan kan je het programma automatisch spam laten herkennen. Ook Gmail en dergelijke helpen hierbij. Kan natuurlijk altijd eens fout gaan dus wel af en toe je spam box controleren.

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 34


Opstarten in veilige modus Voorheen als je Windows vreemd deed bij het opstarten of indien eenmaal opgestart niet de dingen deed die hij/zij hoorde te doen, kon je de PC nog opstarten in de veilige modus door F8 herhaaldelijk in te drukken tijden de start. Doordat de veilige modus in Windows 10 niet meer met de F8-toets opstart, lijkt het of de veilige modus is afgeschaft. In dit nieuwe besturingssysteem is de veilige modus echter eenvoudig op te starten door de SHIFT-toets ingedrukt te houden terwijl de opdracht wordt gegeven Windows 10 opnieuw op te starten (via het inlogscherm, Start, Win-X menu e.d.), kies vervolgens de tegels Problemen oplossen, Geavanceerde opties en Opstartinstellingen.

Laptop uitschakelen In Windows 10 wordt de pc vaak niet meer geheel uitgezet als je op uitschakelen drukt, maar in een soort slaapstand gezet. Voordeel de pc/lt start lekker snel op. Maar hierdoor wil het soms voorkomen dat updates niet goed worden geïnstalleerd en bepaalde software telkens vastloopt of de pc erg traag wordt. Om te wijzigen wat er moet gebeuren bij echt afsluiten schakel je de optie ‘snel afsluiten’ uit. Via Configuratiescherm->Energiebeheer->Gedrag aan/uit-knoppen bepalen. Klik ‘Instellingen wijzigen die nu niet beschikbaar zijn’ en schakel snel opstarten uit. Kijk ook of ‘Actie als ik op aan/uit knop druk’ ingesteld staat op ‘Afsluiten’. Instellingen opslaan en de start- en afsluit problemen zijn weer voorbij. Voorzichtig aan de winter door en goed trainen voor de 11-stedentocht in februari 2017. Tot kiekes, @@Spiek.nl@@ O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 35


BEZORGERS Postcode 8911 8913 8914 8915

Bezorger Rennie Koopstra Attie Nauta Marga Kooistra Marga Kooistra

Plaats / Wijk Centrum/Oldehove/Stationskwartier Harlingervaart/Vossepark Westeinde Valeriuskwartier

8916 8917 8918 8919 8921 8922

Attie Nauta Tette Hooghiemster Tette Hooghiemster Tette Hooghiemster Tette Hooghiemster Tette Hooghiemster

Sonnenborgh/Vogelbuurt Bonifatius/Rengerspark/Transvaalbuurt Bilgaard Bilgaard Cambuur/Noordvliet/Welgelegen Bloemenbuurt/Oldegalileen

8923 8924 8925 8926 8931 8932 tot 8932 JM

Tette Hooghiemster Tette Hooghiemster Mient de Vries Mient de Vries Rienk Nauta Uco Bauer

Vrijheidswijk Heechterp/Schieringen Cammingaburen Cammingaburen Nijlan Huizum Centrum

Vanaf 8932 JM 8933 8934 8935 8936 8939

Tette Hooghiemster Marco van der Kooi Tette Hooghiemster Rennie Koopstra Rennie Koopstra Alle Jongsma

Huizum De hoven/Tulpenburg/Oranjebuurt Huizum-bornia en dorp Aldlan west/Rapenburg Wielenpolle Zuiderburen

Alle Jongsma Per post

Goutum

9084 De rest

O.G. Huizum

BINNEN DE PERKEN

- December 2016 - Pagina 36


Profile for Alinda Kleefstra

OG Huizum Binnen de Perken najaar 2016  

OG Huizum Binnen de Perken najaar 2016  

Advertisement