Page 1

Poznań, dn. 26.07.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 26.07.2013 Nauka wystawiania dokumentów księgowych Zleceniodawca: mLingua Sp. z o. o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP:778-14-35-103 Zleceniobiorca: Alina Żabińska ul. xxxxxxxxx 1/1 12-345 Poznań NIP: 123 – 45 – 67 – 890 Rodzaj usługi:

Tłumaczenie pisemne PL – ITA (151,709 słów tekstu źródłowego ; stawka 0,025€/słowo tekstu źródłowego) 1. Traktat z Lizbony.pdf (75,411 słów) 2. Traktat z Lizbony.doc (75,176 słów) 3. Prezentacja OBWE.ppt (1,122 słów) Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3792 EUR 2. Kwota uzysku: 1896 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1896 EUR. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 341,2 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3450,8 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt euro, osiemdziesiąt centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo mLingua  
Rachunek do umowy o dzielo mLingua  

Rachunek do umowy o dzieło wystawiony w ramach nauki wystawiania dokumentów księgowych. Jak się okazuje, wystawianie takich dokumentów jest...

Advertisement