Page 1

Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kütahya’da Belediyecilik 2

“HALKA HİZMET HAKK’A HİZMETTİR” ANLAYIŞINI ESAS ALAN, YÜREĞİ KÜTAHYA İÇİN ÇARPAN, İNANÇLI, BİRİKİMLİ VE DONANIMLI BİR EKİP İŞİDİR.

Prof.Dr. Alim IŞIK MHP Kütahya Milletvekili Belediye Başkan Adayı Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Bize Göre Belediyecilik 3

 Dokunmaktır,  Düşünmektir,

 Hissetmektir,  Aşkla Sorunlara

Odaklanmaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Bize Göre Belediyecilik 4

Gülümseyen Yüzler Görmektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Bize Göre Belediyecilik 5

Uzatılan Eli Geri Çevirmemektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Bize Göre Belediyecilik 6

Darda Kalanlara Yardım Etmektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Bize Göre Belediyecilik 7

Allah’ın Rızasını Kazanmak için Hizmet Etmektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Misyonumuz 8

Temiz, Çağdaş, Sosyal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunduğu; Eğitim, Turizm, Termal ve Sağlık Kenti Bir Kütahya için; Katılımcı, Şeffaf ve Üretken Belediyecilik Anlayışının Hakim Kılınmasıdır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vizyonumuz 9

Milli ve Manevi Değerlerimizi Koruyarak, Tüm Yerel Yönetimlere Model Olacak Bir Belediyecilik Anlayışını Ortaya Koymaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


İlkelerimiz 10

 Adaletli Olmak

 Liyakatli Olmak  İnsan Merkezli Olmak  Maneviyatı Korumak  Ilımlı Olmak  Şeffaf Olmak  Israrcı Olmak  Kucaklayıcı Olmak Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNE AİT BAZI VERİLER

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

12

#YaparsaAlimHocamYapar


Yıllara Göre Kütahya Nüfusu 13

 2000 Yılında 657 Bin Nüfus ile 34. Büyük İl iken;  2012 Yılında 573 Bin Nüfusla 36.sıraya gerilemiştir.  12 Yılda Kütahya’yı yaklaşık 90 Bin Kişi terk etmiştir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya İli Nüfusu (2012 Aralık Ayı) 14

ERKEK 284.909 Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

KADIN 288.512

TOPLAM 573.421 #YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

15

#YaparsaAlimHocamYapar


2012 NÜFUSU DAĞILIMI  İl ve İlçe Merkezleri : 375. 267 kişi (%65) - Yıllık Nüfus Artışı : Binde 35,2  Belde ve Köyler : 198.154 kişi (%35)

- Yıllık Nüfus Artışı

: Binde -19,2

(Göç)

Göçün sebepleri; İşsizlik, hayat şartlarının zorluğu, taşımalı eğitim sistemi, beldelerin kapatılması vb.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

16

#YaparsaAlimHocamYapar


2012 İL/İLÇE VE BELDE/KÖYNÜFUSLARI TOPLAM

İL/İLÇE

BELDE/KÖY

YILLIK ARTIŞ

Kütahya

573 421

375 267

198 154

16,1

Merkez Altıntaş Aslanapa Çavdarhisar Domaniç Dumlupınar Emet Gediz Hisarcık Pazarlar Simav Şaphane Tavşanlı

248 054

224 898

23 156

42,2

17 780 10 744 7786 16 104 3 043 22 453 51 790 13 986 5 664 66 916 7 573 101 528

5 313 1 550 2 338 4 620 1 296 11 339 21 184 5 353 3 365 23 506 3 684 66 821

12 467 9 194 5 448 11 484 1 747 11 114 30 606 8 633 2 299 43 410 3 889 34 707

-13,7 -14,4 -23,2 -19,7 -20,5 1,1 9,7 -16,9 -24,2 -12,9 9,7 5,2

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

17

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’da 15+ Nüfusunun Özellikleri 18

 Toplam nüfus  Hiç Evlenmeyen  Evli

 Boşanmış  Eşi Ölmüş

 Erkek  Kadın

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

Kişi : 493.216 : 104.257 : 313.455 : 10.961 : 34.543 : 5.852 : 28.691

% ( 86) (21) (64) (2.2) (7.0) (1.1) (5.9)

#YaparsaAlimHocamYapar


Hak Ettiğini Alamayan Bir İl: Kütahya 19

Son 10 yılda sürekli göç veren ilimiz, hak ettiği teşvik ve ödenekleri alamamaktadır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Eğitim Durumu 20

2012 yılı Nüfus Kayıt Sistemi 6 yaş ve üzeri okuma-yazma bilmeyen veya her hangi bir okul bitirmeyen kişi sayısı 111.664 kişi (%21) olup Türkiye ortalamasına göre çok kötü durumdadır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Eğitim Durumu 21

2011/2012 döneminde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Kütahya’da 16, Türkiye ortalaması ise 20’dir. Bu değerler Ortaöğretim de ise sırasıyla 14 ve 16’dır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Eğitim Durumu 22

Kütahya'daki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Türkiye içindeki payı % 1,4 olup diğer illere göre çok düşüktür.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Tarımsal Üretim Verileri 23

Tarımsal üretim değeri bakımından Kütahya Türkiye ortalamasının altında olup 39. Sırada yer almaktadır. 2012 yılı üretim değeri 772 Milyon TL’dır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Tarımsal Üretim Verileri 24

Kütahya’da toplam işlenen tarım alanı 2005’de 372.699 hektar iken, 2011 de 310.750 hektara düşmüştür.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Tarımsal Üretim Verileri 25

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin hasat edilen alanı 2005’de 310.394 hektar iken 2011’de 261.041 hektara gerilemiştir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Tarımsal Üretim Verileri 26

Kütahya'da organik tarım üretim miktarı 2006 yılında 8.633 ton iken 2010 yılında 623 tona düşmüştür. Aynı dönemde Organik üretim yapan çiftçi sayısı da 190’dan 50’ye inmiştir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın İşgücü ve İstihdam Verileri 27

 Kütahya ilinin İşgücüne

katılma oranı %46,7 olup 60. Sıradadır.  İstihdam oranı ise %43,7 olup 46. sıradadır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın İşgücü ve İstihdam Verileri 28

 Kütahya’da en çok

girişimci; toptan ve perakende ticaret sektörleri, ulaştırma, depolama, konaklama ve hizmet sektörlerindedir.  Tarım sektörü ise çok geri sıradadır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın İthalatı İhracatı 29

 2011 yılında Kütahya ili

firmaları 152 milyon dolar ithalat, 154 milyon dolar ihracat yapmıştır.  Bu değerlerin Türkiye verileri içindeki payları oldukça düşüktür.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın İthalatı İhracatı 30

En çok ihraç yapılan faaliyet alanı imalat sektörüdür. (Çini, Tuğla, Süt Ürünleri)

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Su Tüketimi 31

2010 yılında Belediyelerce temin edilen Kişi Başı Su Miktarı Türkiye’de ortalama 216 litre iken, Kütahya’da 211 litre/gün’dür.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Su Tüketimi 32

Kütahya’da kişi başı günlük atık su miktarı 200 litre olup Türkiye’de 19. Sıradadır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’da Çocuk Suçları 33

 Güvenlik birimine gelen

veya getirilen çocuk sayısı 2008’de 1328 iken 2011’de 2438 kişidir. Bu artış ürkütücüdür.  Suç işleyen çocuk sayısı 2008’de 574 iken 2011’de 915 kişidir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’da Özelleştirme Satışları 34

2003-2013 arası 10 yıllık dönemde;  ŞEKER FABRİKASI,  AZOT FABRİKASI,  ETİGÜMÜŞ,  OEDAŞ,  SLİ – TERMİK SANTRAL,  KÜMAŞ SATIŞLARI TOPLAM DEĞERİ 7.5 MİLYAR TL’DİR Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’da Devlet Yatırımları 35

2003-2013 yılları arası 10 yıllık dönemde kamu yatırımların toplamı 1.49 Milyar TL’dir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA’NIN TEMEL SORUNLARI

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

37

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 38

 BÖLGENİN EN DÜŞÜK MİLLİ GELİRLİ (Fakir),

 GÖÇ VEREN (Küçülen)  SEÇMEN/NÜFUS ORANI YÜKSEK (Yaşlı)  HALKI ÇOK BORÇLU ve DAVALI (Borçlu)  YATIRIM VE İSTİHDAM YETERSİZ,  HİZMET KALİTESİ DÜŞÜK,

 DEVLET HASTANESİ BULUNMAYAN,  ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN İKAMET ETMEDİĞİ,

 HAVA MANİA VE PORSUK HAVZASI KORUMA PLANLARININ

KISITLADIĞI,  KENTLEŞEMEMİŞ,

SAHİPSİZ BİR İLDİR. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 39

Ege Bölgesinin En Düşük Milli Gelirine Sahip Fakir Bir İldir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 40

Göç vererek gittikçe küçülen bir ildir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 41

Nüfusunun çoğu yaşlıdır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 42

Halkı çok borçlu ve davalıdır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 43

Yatırım ve İstihdam Yetersizdir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 44

Verilen hizmetler kalitesizdir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 45

Devlet hastanesi bulunmayan bir ildir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 46

Üniversiteli gençlerin ikamet etmediği bir ildir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 47

Hava mania ve porsuk havzası koruma planlarının kısıtlandığı bir ildir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kütahya’nın Temel Sorunları 48

Kentleşememiş bir ildir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA BELEDİYESİ YÖNETİMİNİ DEVİR ALDIĞIMIZDA ÖNCELİKLİ OLARAK YAPACAKLARIMIZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

50

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 51

HAVA MANİA SORUNU ÇÖZMEK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 52

HALKIN GELİR DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 53

GÖÇÜ ENGELLEMEK VE İLİMİZİ BÜYÜTMEK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 54

İL NÜFUSUNU NORMALLEŞTİRMEK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 55

HER YIL 3.000 GENCİMİZE İŞ FIRSATI SUNMAK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 56

SAĞLIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 57

GENÇLERİMİZİ KÜTAHYA’DA İKAMET ETTİRMEK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 58

ÜNİVERSİTE-ŞEHİR İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 59

HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Öncelikli Olarak Yapacaklarımız 60

ÇAĞDAŞ BİR KENTE KAVUŞMAK Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ ULAŞIM PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

62

#YaparsaAlimHocamYapar


Ulaşım Projelerimiz 63

Durak yerleri ve hat güzergâhları yeniden düzenlenecek.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Ulaşım Projelerimiz 64

Duraklar kapalı, sıcak ve aydınlık olacak biçimde otomatik sistemlerle donatılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Ulaşım Projelerimiz 65

Akıllı duraklar ve akıllı otobüs sistemi oluşturulacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Ulaşım Projelerimiz 66

Otobüs sürücüleri eğitilerek sertifikalandırılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Ulaşım Projelerimiz 67

Yolların kalitesi arttırılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Ulaşım Projelerimiz 68

Vazo ve çevresindeki trafik düzenlenerek yoğunluğu azaltılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Ulaşım Projelerimiz 69

Otobüslerin periyodik temizlikleri yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Ulaşım Projelerimiz 70

Engelli kullanımına uygun otobüsler hizmete sunulacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ EĞİTİM PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

72

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 73

Şehrimizde bulunan tüm okullarımızın güvenlik ve alt yapı eksiklikleri ile çevre düzenlemeleri en kısa zamanda tamamlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 74

Okullarımızın ihtiyacı olan eğitim öğretim materyali ve spor malzemeleri temininde yardımcı olunacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 75

Kreş ve anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerinde yeni okul açılmasına ve yapılmasına ilişkin girişimler desteklenecek ve teşvik edilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 76

Mevcut öğrenci yurtlarına yardımcı olunacak ve yeni yurt açılmasına yönelik girişimler desteklenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 77

Başarılı okullarımız Belediyemizce ödüllendirilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 78

İlk, orta ve lise öğrenci taşıma hizmetleri desteklenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 79

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “kırtasiye, giyecek, ulaşım ve yemek yardımı” yapılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 80

Türkiye genelinde yapılan merkezî sınavlarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 81

Öğrencilerimizin ilimizde bulunan şehitliklere yapacağı geziler ve katıldıkları yarışmalar desteklenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 82

Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için üniversitemizle işbirliği içinde her yıl "Kariyer Günleri" düzenlenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 83

İlimizde bulunan engelli ve üstün zekalı çocuklarımızın eğitimleri desteklenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 84

Başarılı öğrenciler yaz okulları ve kamplarına ücretsiz gönderilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 85

Birinci ikametgahları ilimizde bulunan üniversite öğrencilerimiz için İlbank A.Ş. aracılığıyla gelen Hazine payı kendilerine hizmet yardımı olarak harcanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 86

Üniversite öğrencilerimizin Belediye Meclisi toplantılarına katılımları sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 87

Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmaları desteklenecek ve genç dostu bir Belediye yönetimi sergilenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 88

Üniversite öğrencilerimizin Kütahyamıza yönelik Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri desteklenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 89

Kayıt dönemlerinde, üniversite öğrencilerine yardımcı olmak için "Üniversite Rehberlik Bürosu" açılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 90

DPÜ Öğrenci Kulüpleriyle işbirliği içinde Kütahya'nın tarihî ve turistik yerlerine geziler düzenlenerek ilimizin daha iyi tanıtımı sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 91

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi (KADAM) kurulacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 92

Beceri kazandırma kursları açılarak başarılı olanlar sertifikalandırılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 93

Belediyemiz öncülüğünde düzenlenecek seminer, konferans ve panellerle sürekli eğitim sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 94

Şehrimizin tanıtımı için yapılacak festival, fuar, kongre, konferans vb. gibi organizasyonlarda gönüllü kadınlarımızın çalışması sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Eğitim Projelerimiz 95

Dünya Kadınlar Gününde Belediyemiz öncülüğünde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ ÇEVRE VE ALTYAPI PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

97

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 98

Yeni mahalle olan semtlerimizde eksik bulunan asfalt, kilit taşı, su, kanalizasyon, doğalgaz ve telefon hattı gibi altyapı eksiklikleri giderilecektir. Bu mahallelerdeki imar ve tapu sorunları giderilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 99

Mahallelerin çocuk parkı, pazar yeri, spor sahası vb. gibi eksiklikleri giderilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 100

Otopark yapımı için alınan paralar amacına uygun olarak harcanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 101

Yeni kapalı ve katlı otoparklar yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 102

Yeni mesken ve işyeri ruhsatları, bodrum katlar kapalı otopark yapılacak şekilde düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 103

İlimizde bulunan bütün eski parkların bakımları yapılarak eksiklikleri giderilecek ve yeşil alanlar artırılacak.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 104

Bazı parkların altına otoparklar yapılarak yeniden düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 105

İçinde gölet, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, değişik ağaç, çiçek ve bitki çeşitlerinin bulunacağı bir “BOTANİK PARK” oluşturulacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 106

Mevcut çöp tenekeleri ıslah edilecek ve arkalarına cep yapılarak el çöplerinin atılması sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 107

Mahallelerimizin merkezi yerlerine çöp konteynerleri yerleştirilecek ve çöplerin sınıflandırılarak toplanması sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 108

Şehir temizliğinin gün boyu sürekli yapılması ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 109

Şehir giriş ve çıkışları ışıklandırılıp çevre düzenlemesi yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 110

Şehir içi tuvaletler çoğaltılarak ve mevcutları da ıslah edilerek engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği hale getirilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 111

Şehrin içinden geçen üstü kapatılmış dere veya çayların (Kapan Çayı, Sarı Dere vb.) geliş yerlerinin su taşkınlarına karşı ıslahı ve bakımı sağlanarak su taşkınları önlenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 112

Ana caddelerimizdeki tabela ve ilan kirliliğini önlemek için belirli standartlar getirilecek ve Türkçe tabela kullanımı özendirilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 113

Şehrin ana caddelerinde ve ara sokaklarında bulunan binaların dış cephelerinde yapılacak boya ve mantolama uygulamalarına yardımcı olunacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 114

Vatandaşlarımızın yol harcamalarına katılma payı (Asfalt parası) yeniden belirlenecek ve azaltılacaktır. Adaletsiz uygulamalara da son verilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 115

Su bedeli düşürülerek haksız uygulamalar kaldırılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 116

Katı atık bedeli kaldırılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 117

Mahalle fırınları ıslah edilecek, ihtiyaç duyulan mahallelerimize yenileri yapılarak, yakacak ve temizlik ihtiyacı belediyemizce karşılanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Çevre ve Altyapı Projelerimiz 118

Camilerimizin, mescitlerimizin ve diğer ibadethanelerin altındaki odaların temizlik, bakım, onarım, boyama vb. işleri belediyemizce yapılacak. Tuvaletleri ıslah edilerek temizlik de düzenli olarak yapılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ YATIRIM VE GİRİŞİMCLİK PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

120

#YaparsaAlimHocamYapar


Yatırım ve Girişimcilik Projelerimiz 121

Mevcut OSB’lerin ve buralarda yatırım yapmış sanayici ve işadamlarının sorunları acilen çözülecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yatırım ve Girişimcilik Projelerimiz 122

Yeni ticari bölgeler oluşturularak (organize, turizm, sera, hayvancılık vb.) istihdamın artırılması için yatırımcılara her türlü kolaylık sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yatırım ve Girişimcilik Projelerimiz 123

Yatırımcıların ve girişimcilerin yasal işlemlerini takip etmek üzere bir birim oluşturulacak ve hizmet vermesi sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yatırım ve Girişimcilik Projelerimiz 124

Yeni yatırımcı ve girişimcilerden Belediye harcı adı altında ek bir ücret alınmayacak, personel temininin öncelikle ilimizden yapılması protokole bağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yatırım ve Girişimcilik Projelerimiz 125

Belediye ve yan kuruluşlarının öncelikle il içinden mal ve hizmet alımı sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yatırım ve Girişimcilik Projelerimiz 126

Esnaflarımız desteklenecek, yeni istihdam yaratan sanayici, girişimci ve esnaflarımızın bürokratik işlemleri hızlandırılacak ve ödüllendirilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yatırım ve Girişimcilik Projelerimiz 127

Çiftçilerimiz desteklenecektir. Organik tarım, seracılık ve organize hayvancılık teşvik edilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yatırım ve Girişimcilik Projelerimiz 128

Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi güçlendirilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

130

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 131

Türk müziğini ve Türk folklorunu yaşatmak ve yetenekli kişileri yetiştirmek amacıyla BELEDİYE KONSERVATUARI faaliyete geçirilerek isteğe göre Enstrüman Eğitimi, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Musikisi, Halk Oyunları eğitimleri verilecek ve Mehter Takımlarının çalışmaları desteklenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kültür ve Sanat Projelerimiz 132

BELEDİYE TİYATROSU kurularak farklı yaş gruplarına ücretsiz tiyatro oyunculuğu kursları verilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kültür ve Sanat Projelerimiz 133

İlimize en az 10 bin kişilik bir amfi tiyatro yapılarak her yıl değişik konserler düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kültür ve Sanat Projelerimiz 134

Belediye Şiir Atölyesi kurularak "Şiir Sevenler Derneği" ile işbirliği içinde şiir yazma ve okuma çalışmaları desteklenecek, her yıl “Kütahya Ulusal Şairler Şöleni” düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kültür ve Sanat Projelerimiz 135

İsteklere göre Resim, Nakış, Tezhip, Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı, Seramik, Çini vb. gibi EL SANATLARI VE MESLEK EDİNDİRME kursları açılarak istihdama katkıda bulunulacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kültür ve Sanat Projelerimiz 136

Çini üretimi desteklenerek küçük boyutlu çini işletmelerinin büyütülmesi sağlanacak, Çini Borsası kurularak ilimiz Çini sanatının başkenti yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kültür ve Sanat Projelerimiz 137

İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ve Odalarla işbirliği içinde her iki yılda bir "Uluslararası Çini ve El Sanatları Fuarı" düzenlenerek ilimizin çini yanında yöresel ürünlerimizin de tanıtımı sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kültür ve Sanat Projelerimiz 138

Porselen ve Seramik sanayiinin içinde bulunduğu sorunların çözümüne katkı sağlanarak Kütahya ili bu ürünlerin de başkenti yapılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Kültür ve Sanat Projelerimiz 139

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde "Kütahya Günleri" düzenlenerek yöresel ürünlerimizden termal turizm merkezlerimize kadar tüm değerlerimiz tanıtılacaktır. Bu tür sergi veya tanıtım günlerinde özel mimarili Kütahya Kültür ve Sanat Evi kullanılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 140

Anılan büyük şehirlerde Kütahya Evleri açılarak bu şehirlere gidip gelen hemşerilerimizin irtibatları sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 141

Kütahya'yı seven ve Kütahya'ya hizmet eden bürokrat ve iş adamlarına "Fahrî Hemşerilik Beratı" verilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 142

Başarılı sporcu, bilim adamı, bürokrat, sanatçı gibi hemşerilerimizi; hemşerilik beratı verilecek ve desteklenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 143

Kütahyalı sanatçılarımız ve tanıtım faaliyetleri desteklenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 144

Çeşme, Konak, Türbe vb. gibi tarihi eserlerimizin restorasyonları tamamlanarak korunmaları ve gelecek nesillere aktarılmaları sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 145

Türkülere konu olmuş pınarlarımız aslına uygun olarak onarılacak ve kullanılabilir hale getirilecek.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 146

İlimizin sembolü olan vazo daha büyük boyutlu olarak yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 147

İstiklalimizin ve şehitlerimizin sembolü olan Şehit Sancaktar Anıtı kentin merkezî bir yerine heybetli bir şekilde yaptırılıp konulacak.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 148

Aslen Kütahyalı olan ve dünyaca tanınan Evliya Çelebi Heykeli kent merkezinde uygun bir yere taşınacak.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 149

DPÜ ile işbirliği içinde Kütahya’nın tarihi, kültürü, sanatı, folkloru ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yaptırılacak, bu amaçla yapılan tezler desteklenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 150

Frig Vadisi etkinlikleri desteklenecek ve dağ turizmine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 151

Kütahya Kent Tarihi Müzesi daha da zenginleştirilecek, bu müzede Kütahya’nın değerleri olan Evliya Çelebi, Şair Şeyhi (Hekim Sinan), Ahmedî, Firakî, Pesendî, Sunullah Gaybî, Hisarlı Ahmet, Ahmet Yakupoğlu gibi şahsiyetlerin hayat hikayeleri ve yaptıkları hizmetler sergilenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 152

ALTAY’dan TUNA’ya Kardeş Kentler projesiyle Asya’da Merv, Buhara, Semerkant, Alma-ata, Türkistan, Kerkük, Bişkek şehirleriyle, Avrupa’da da Üsküp, Priştina, Prizen, Saraybosna, Kosova, Sancak, Kırcaali şehirleriyle Kütahya ilimiz kardeş kent yapılarak aynı soydan gelen ve ortak değerlere sahip iki kent halkının birbirini tanıması ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kültür ve Sanat Projelerimiz 153

 Kütahya’yı bir turizm kenti haline getirecek projeleri

üretmek ve çalışmalar yapmak amacıyla Belediye bünyesinde "Turizm Danışma ve Rehberlik Birimi" kurulacaktır.  Bu birimde; - Tanıtım ve eğitim çalışmaları yapılacak, - Ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenecek, - Şehrin belirli yerlerinde Turizm Danışma Büroları açılacak, - İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan kitapçıklar ve raporlar hazırlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

155

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 156

İstiklal mücadelesinin zaferle sonuçlandığı Dumlupınar, Zafertepe Çalköy şehitlikleri ile Yunan ordusuna en büyük zayiatın verdirildiği Emet Cevizdere şehitliklerine geziler düzenlenerek tanıtımları gerçekleştirilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 157

Vatanî görevini yaparken görevi başında şehit olmuş veya yaralanmış asker, polis, öğretmen gibi gazilerimizin bir envanteri çıkartılacak ve hatıraları yaşatılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 158

Kütahya Belediyesi olarak muharip gazilerimize, harp malulü gazilerimize, şehit dul ve yakınlarına sahip çıkılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 159

Millî bayramlarda, "18 Mart Şehitler Günü" ve "19 Eylül Gaziler Günü" gibi özel günlerde ilgili dernekler ve kurumlarla işbirliği içinde gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 160

Şehit ve gazilerimizin okul çağındaki çocuklarına yardım yapılacak ve istihdamlarında yardımcı olunacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 161

Şehir merkezinde bir "Şehitler ve Gaziler Parkı" oluşturulacaktır. Bu parka ilimizin sembollerinden biri olan "Şehit Sancaktar Anıtı" ile Kütahyalı şehitlerimizin künyelerinin asılacağı "Şehit Ağacı" konulacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 162

Kent Tarihi Müzesinin içinde "Şehitler ve Gaziler Müzesi" adıyla ayrı bir bölüm oluşturulacaktır. Müzede kurulacak "sesli rehber" ile şehit ve gazilere ilişkin hikayeleri dinletilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 163

İlimizin son yıllarda giderek yaygınlaşan uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele etmek ve gençlerimizi bu tehlikeden korumak amacıyla ‘Kütahya Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi (KUMER)’ kurulacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 164

İHTİYACIN ASKIDA projesiyle hayırseverlerden toplanan yeni veya ikinci el malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 165

KÜTAHYA BELEDİYESİ GIDA BANKASI kurularak üretici ve satıcılardan bedel ödemeden alınan gıda, temizlik, giyecek, yakacak vb. türden mallar ihtiyaç sahibi gerçek kişilere düzenli, istismar edilmeden ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 166

Muhtaç vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize YARDIM DESTEK KARTI verilerek sosyal yardımlarda yaşanan haksızlıklar önlenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 167

Kurulacak YAŞLI BAKIM EKİPLERİ ile talepleri halinde bakıma muhtaç vatandaşlarımıza temizlik, çamaşır yıkama vb. gibi hizmetler verilecektir. Ekipte bulunan doktor tarafından yaşlılarımızın sağlık kontrolleri de evlerinde yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 168

0-6 YAŞ EVDE ÇOCUK BAKIM VE EĞİTİM ELEMANI YETİŞTİRME PROJESİ ile ilimizde yaşayan işsiz genç kız ve ev kadınlarımız evde çocuk bakımı konusunda eğitilerek bu alandaki nitelikli personel açığı giderilecek ve birçok vatandaşımızın iş bulması sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 169

ENGELSİZ KÜTAHYA Projesi ile Belediyemiz bünyesinde bir "Engelliler Hizmet Birimi" kurularak Kütahya'da ikamet eden engelli vatandaşlarımız kayıt altına alınacak ve desteklenecektir… Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 170

…Kurulacak bu birim, engelli vatandaşlarımızın talepleri halinde tekerlekli sandalye, gözlük, dijital işitme cihazı vb. gibi Tıbbî Destek katkısında bulunacak, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerini destekleyecek ve evde bakım hizmetleri verecek ve istihdamlarına yardımcı olacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 171

Belediyemiz bünyesinde "Aile Eğitimi ve Rehberlik Birimi" oluşturulacaktır. Psikolojik Destek ve rehberlik ve hukukî danışmanlık Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 172

Belediyemiz bünyesinde Aile ve Toplum Sağlığı Birimi kurularak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın sağlığının korumasına, bazı hastalıkların erken teşhisine, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı yetişmesine katkıda bulunulacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 173

Küçük çocuğu olan yoksul ailelere "süt yardımı" yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 174

İlçelerimizden gelen ve Kütahya'da kalacak yerleri bulunmayan hasta yakınlarının Belediye Misafirhanesinde konaklamaları sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 175

Tedavi amacıyla il dışına giden dar gelirli vatandaşlarımıza ulaşım ve barınma giderleri için "Tedavi Destek Yardımı" yapılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 176

Belediyemizce açılacak “Giysi Yıkama Merkezlerinde” isteyen öğrencilerimizin ve ailelerimizin çamaşırlarının yıkanması sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 177

İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak ilimizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin daha sağlıklı ortamlarda yaşamaları sağlanacak ve suça karışmaları önlenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 178

Mevcut mezarlıklar ıslah edilecek, mezarlık girişlerine kulübeler yapılarak buradan kabir sahiplerine ücretsiz çapa, tırmık, çiçek vb. hizmetleri verilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 179

Cenaze sahiplerinin talebi halinde; camiden mezarlığa kadar tüm hizmetler Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilecektir. (ALO-CENAZE) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 180

Soğutmalı cenaze araçları alınarak, ücretsiz taşıma hizmeti verilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 181

Mevcut gasil haneler ıslah edilecek, eksik olan semtlere yeni gasil haneler yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 182

İl merkezinde ve bazı mahallelerimizde bulunan İncik Suyu Çeşmeleri elden geçirilerek daha estetik ve güzel bir görüntüye kavuşturulacak ve ihtiyaç duyulan mahallelerimize Türkİslam mimarisine uygun yeni çeşmeler yapılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 183

“Hayvan Barınakları” geliştirilerek "Köpek Eğitim Merkezi" kurulacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 184

"Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum" yapılarak çocuklarımızın ve ailelerinin istekleri mutlaka yerine getirilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 185

Olta balıkçılığı için uygun alanlar oluşturulacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 186

Hobi Bahçeleri çoğaltılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 187

Mesire alanları yeniden düzenlenerek tüm eksiklikleri giderilecek, bakım ve temizlikleri Belediyemiz ekiplerince yapılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 188

Şehir merkezindeki belirli alanlarda ücretsiz mobil internet hizmeti verilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 189

Kütahya'da ikamet eden yardıma muhtaç asker eşlerine ve çocuklarına "Asker Aile Yardımı" yapılacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 190

Her yıl düzenli olarak toplu sünnet ve nikah törenleri düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 191

Belediye hizmetlerinde e-devlet ve e-imar uygulamalarına geçilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 192

Belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak "Web TV İletişim ve Sosyal Medya Birimi" ile Belediyemiz faaliyetleri halkımızla paylaşılacak ve sürekli iletişim sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 193

Her ayın son Cuma günü halkla kucaklaşma toplantısı düzenlenerek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında halkımız doğrudan bilgilendirilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 194

İlimizde görev yapan yerel medya kuruluşları ve ajanslarla iletişim güçlendirilecek ve ilimizin tanıtımına yönelik çalışmaları desteklenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ SPORTİF FAALİYET PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

196

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 197

Kütahyaspor ve diğer futbol takımlarımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunulacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 198

Kütahyaspor tesisleri yeniden düzenlenerek sürekli bir gelir kaynağına kavuşması sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 199

Kütahyaspor tesisleri yeniden düzenlenerek sürekli bir gelir kaynağına kavuşması sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 200

İlimiz merkezindeki Amatör Spor Kulüplerine malzeme ve yer desteği sağlanacak ve ilgili derneklerin yer sıkıntıları giderilecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 201

Kütahya Belediyespor Kulübü güçlendirilerek kulüp sporcuları desteklenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 202

İhtiyaç duyulan semtlerde ve mahallerde çocuklar, gençler ve yetişkinler için açık ve kapalı spor alanları ile semt sahaları yapılarak gençlerimiz desteklenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 203

Vefa, Sazak, Evliya Çelebi vb. gibi bazı mahallelerdeki mevcut spor sahaları yeniden düzenlenerek daha etkin kullanımları sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 204

Engelli vatandaşlarımızın spor yapabileceği alanlar oluşturularak, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 205

Enne Barajı ve çevresi ulusal ve uluslar arası su sporları için düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 206

Offroad, Motokros, Klasik Araç vb. gibi yeni alanlar oluşturulacak ve yarışmalar düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 207

Yamaç paraşütü tesisleri yapılarak yarışmalar düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 208

At sporları desteklenecek, sosyal tesisler yapılarak rahvan at yarışları düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 209

İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde "Yaz Spor Okulları" teşvik edilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 210

"Belediye Kupası" adı altında tüm spor dallarında okullar arası ve kulüpler arası yarışmalar düzenlenecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 211

Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, güreş vb. spor dallarında “ulusal ve uluslararası yarışmalar” düzenlenecektir. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 212

Sporcularımız için Ilıca, Yoncalı ve Enne Barajı gibi yerlerde "Kamp Merkezleri" yapılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Sportif Faaliyet Projelerimiz 213

Madalya alan başarılı sporcularımız ödüllendirilecektir.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ TURİZM PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

215

#YaparsaAlimHocamYapar


TURİZM PROJELERİMİZ 216

‘Marka Kent Kütahya’ projesiyle ilimizin turizm, sanayi ve ticaret merkezi olması sağlanacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


TURİZM PROJELERİMİZ 217

İlimizin tarih, kültür ve termal turizm potansiyeli değerlendirilerek ülkemiz ve dünya insanının hizmetine sokulacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


TURİZM PROJELERİMİZ 218

Germiyan Sokak, Saman Pazarı, Hürriyet ve Asım Gündüz Caddeleri yeniden düzenlenerek kültür ve sanat turizmine açılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


TURİZM PROJELERİMİZ 219

Yoncalı ve Ilıca bölgeleri termal sağlık ve spor turizmine açılacaktır.

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


TURİZM PROJELERİMİZ 220

İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunana tarihi ve kültürel zenginliklerimizin (Dumlupınar ve Zafertepe Çalköy Şehitlikleri, Emet Cevizdere Şehitliği, Domaniç Hayme Ana Türbesi, Çavdarhisar Aizonai vb.) tanıtımı ve ziyaretleri sağlanacaktır. Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com


KÜTAHYA İLİNİN TEMEL SORUNLARINA YÖNELİK PROJE ÇÖZÜMLERİMİZ KENTLEŞME PROJELERİMİZ

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

222

#YaparsaAlimHocamYapar


Mahalle Konakları Projemiz 223

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yeni Belediye Hizmet Binası Projemiz 224

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yeni Belediye Hizmet Binası Projemiz 225

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yeni Belediye Hizmet Binası Projemiz 226

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Cumhuriyet Meydanı Projemiz 227

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Cumhuriyet Meydanı Projemiz 228

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Cumhuriyet Meydanı Projemiz 229

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Cumhuriyet Meydanı Projemiz 230

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Cumhuriyet Meydanı Projemiz 231

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Cumhuriyet Meydanı Projemiz 232

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Evliya Çelebi Gençlik Merkezi Projemiz 233

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Evliya Çelebi Gençlik Merkezi Projemiz 234

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Evliya Çelebi Gençlik Merkezi Projemiz 235

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Evliya Çelebi Gençlik Merkezi Projemiz 236

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Evliya Çelebi Gençlik Merkezi Projemiz 237

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Evliya Çelebi Gençlik Merkezi Projemiz 238

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Evliya Çelebi Gençlik Merkezi Projemiz 239

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Evliya Çelebi Gençlik Merkezi Projemiz 240

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Jeotermal Sağlık Spor Projemiz 241

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Jeotermal Sağlık Spor Projemiz 242

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Jeotermal Sağlık Spor Projemiz 243

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Jeotermal Sağlık Spor Projemiz 244

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Jeotermal Sağlık Spor Projemiz 245

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Botanik Şelale Parkı Projemiz 246

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Botanik Şelale Parkı Projemiz 247

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Botanik Şelale Parkı Projemiz 248

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Botanik Şelale Parkı Projemiz 249

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Botanik Şelale Parkı Projemiz 250

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Botanik Şelale Parkı Projemiz 251

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Botanik Şelale Parkı Projemiz 252

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Botanik Şelale Parkı Projemiz 253

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 254

Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 255

Yunus Emre Mahallesi-Mevcut Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 256

Yunus Emre Mahallesi-Yeni Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 257

Fatih Mahallesi-Mevcut Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 258

Fatih Mahallesi-Yeni Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 259

FSM Bulvarı-Mevcut Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 260

FSM Bulvarı-Yeni Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 261

FSM Bulvarı-Yeni Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 262

Ziraat Mahallesi Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 263

Ziraat Mahallesi-Mevcut Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 264

Ziraat Mahallesi-Mevcut Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Kanal 43 Projemiz 265

Ziraat Mahallesi-Yeni Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 266

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 267

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 268

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 269

Vadi Kütahya-Vadi Cafe 1 (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 270

Vadi Kütahya-Vadi Cafe 2 (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 271

Vadi Kütahya-Vadi Cafe 3 (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 272

Vadi Kütahya-Müzik Atölyesi (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 273

Vadi Kütahya-Resim Atölyesi (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 274

Vadi Kütahya-Cep Sineması (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 275

Vadi Kütahya-Satranç Odası (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 276

Vadi Kütahya-Okuma Odası (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 277

Vadi Kütahya-Ebru Atölyesi (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 278

Vadi Kütahya-Çini ve El Sanatları Atölyesi (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 279

Vadi Kütahya-Kreş (Eski Cephanelik) Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 280

Vadi Kütahya-Rekreasyon Alanı Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Vadi Kütahya Projemiz 281

Vadi Kütahya-Spor Kompleksi Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Mezarlık Projemiz 282

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Mezarlık Projemiz 283

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Saman Pazarı Projemiz 284

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 285

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 286

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 287

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 288

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 289

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 290

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 291

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 292

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 293

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Yoncalı Şifa Kent Projemiz 294

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Ilıca Sefa Kent Çadır Kamp Projemiz 295

Prof.Dr.Alim IŞIK | Mega Projeler | AlimBey.com

#YaparsaAlimHocamYapar


Prof.Dr.Alim IĹžIK | Mega Projeler | AlimBey.com

MEGA PROJELERİMİZ / Prof.Dr.Alim IŞIK  

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Prof.Dr.Alim IŞIK ve ekibinin Kütahya için hazırladıkları MEGA PROJ...