Page 1

TARİH, İNSAN ve DİL FELSEFESİ ÜZERİNE ALTI KONFERANS [Beitrage zur philosophischen anthropologie]

Hermann WEIN Çeviren: İsmail TUNALI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları., No: 831., İstanbul, 1959 [13,5x21,5 cm; sayfa içi net alanı: 11,5x19 cm; 2x47 sayfa [Eser, Almanca orijinali ile birlikte karşılıklı (ayna baskı) olarak tab’ edilmiş olup burada sâdece Türkçe metin verilmiştir)].

Bibliyografya Künyesi: • Wein, Hermann., Tarih, İnsan ve Dil Felsefesi Üzerine Altı Konferans (Beitrage zur philosophischen anthropologie)., Çeviren: İsmail Tunalı., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları., No: 831., İstanbul, 1959

Matbû metni tarayarak düzenleyen: Mehmet Gümüş Redaksiyon: Durmuş Hocaoğlu


İçindekiler Birinci Konferans:

Hegel’in Kültür Teorisinin Kaynağı s.3 İkinci Konferans:

Kültür Hakkında Yeni Bir Realite İlmi Düşüncesi s.12 Üçüncü Konferans:

Felsefî Kültür Kavramının Modern İlmî Şartları s.20 Dördüncü Konferans:

Modern Ontolojinin Işığında İnsan’ın Yeri s.27 Beşinci Konferans:

Modern Felsefî Dil Teorilerinin İlmî Şartları – I s.35 Altıncı Konferans:

Modern Felsefî Dil Teorilerinin İlmî Şartları – II s.43


Hermann wein tarih insan ve dil felsefesi üzerine altı konferans  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you