Page 1

Türkçe A Abad Abadan Abad etmek Abartı

Kökeni

Arı Türkçe

Farsça Farsça Farsça+Türkçe Yerel

Abartmak

Yerel

Abdesthane (tuvalet) Abece Abecesel Abide Abluka Ablukaya almak Abstrakt Abstre Acele Acele etmek Aceleci Acıklı Acılaşmak Acımak (canı yanmak) Acımak(merhamet etmek) Acımasız Acıtmak Aciz Açgözlü Açı Açık (anlaşılır) Açık arttırma Açıkgöz Açıklamak Açık sözlü Ada Adale Adam Adamakıllı Adapte etmek Adet (gelenek) Adıl Adi (sıradan, kalitesiz) Admin Adres Af Aferin Affedersiniz Affetmek Afiyet Afiyet olsun Ağ

Farsça Uydurukça Uydurukça Arapça İtalyanca İtalyanca+Türkçe İngilizce Fransızca Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Uydurukça Yerel Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Arapça Yerel Uydurukça Yerel Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Fransızca+Türkçe Arapça Uydurukça Arapça İngilizce Fransızca Arapça Farsça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Yerel

Bay, Onuşlu, Varlı Bay, Onuşlu, Varlı Baylık getirmek, Bolluk getirmek Arttırma, Köpürtü, Börttürme, Ulaltıp söyleme, Abartı Arttırmak, Köpürtmek, Börttürmek, Ulaltıp söylemek, Abartmak Ayakyolu Damgalık Damgalık + Eskertkiç, Estelik Kurşama, Kamav Kurşamak, Kamamak Oydaki Oydaki Aşıkış, Tez Aşıkmak Aşıkıcı Kaygılı, Acınırlı Acımak, Acılaşmak Ağrımak Acınmak Taşbağır, Taşyürek Ağrıtmak, İncitmek Güçsüz Açgöz, Açgözlü Bucak Düşünürlü, Anık, Belli, Açık Kimaştı Kuv, Gözü açık, Açıkgöz Düşündürmek, Açıklamak Doğru sözlü, Doğrucul, Çıncıl, Açık sözlü Aral, Oturağ, Ada Bulcun Kişi, Erkişi Dım yakşı Uydurmak, Uygunlaştırmak Yola Almaş Yönekey Başarıcı Yer-yurt Geçirim Yararsın, Yaşa Geçiriniz Geçirmek Sağlık, Esenlik, Tensağlığı Aş olsun. Tor, Ağ


Ağabey Ağıl Ağırbaşlı Ağırlamak Ağlamak Ağlatmak Ahenk Ahır Ahtapot Aile Ailece Ait Akciğer Akıbet Akıl Akıl almak Akıl almamak Akıl ermemek Akıl etmek Akıl öğretmek Akıl yormak

Yerel Anlam daralması Yerel Yerel Yerel Yerel Farsça Farsça Yunanca Arapça Arapça+Türkçe Arapça Türkçe+Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Akıldan çıkmak Akın Aklı başına gelmek

Arapça+Türkçe Uydurukça Arapça+Türkçe

Aklına gelmek Aklında olmak Aklında tutmak Akraba Akrep Aks Aksetmek Aksırmak Aksi Aksine Aksiseda Akşam Aktarmak Aktarma yapmak Aktif Aktivite

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Fransızca Arapça+Türkçe Yerel Arapça Arapça+Türkçe Arapça Farsça Anlam kayması Anlam genişlemesi Fransızca Fransızca

Akvaryum Al Alaca Alaka Alakadar Alakadar etmek

Latince Anlam kayması Yerel Arapça Arapça+Farsça Arapça+Farsça+Türkçe

Alakadar olmak

Arapça+Farsça+Türkçe

Ağa Ağıl, Kora Esli-başlı, Ağırbaşlı, Saldamlı Konaklamak, Sıylamak, Ağırlamak Yığlamak, Ağlamak Yığlatmak, Ağlatmak Uygunluk, Gelişim Ağıl, Uykorası, Sığır korası, At korası, Sekizayak Ocak, Ev içi Eviçiyle, Bala çağayla, Eviçi ile, Bala çağa ile Değişli Öfke Ayak, Son Es, Sana Geneşmek Ese sığmamak, Gönle konmamak Beyni yetmemek Oya salmak, Ese düşürmek Geneş vermek, Öğüt vermek, Em eytmek Ese düşürmeye dırışmak, Anlamaya dırışmak Esten çıkmak, Unutmak Baskın, Çapul Doğru yola düşmek, Doğru yola girmek, Aymak, Ayıkmak, Esine düşmek, Oyuna gelmek Esinde olmak Oyunda saklamak, Unutmamak Doğanlar, Doğan-kardeşler, Ağa-iniler Çıyan Ok, Özek Yanmak, Görünüş tapmak Çüçkürmek, Aksırmak Geri, Ters Gerisince, Teskerisince, Tersine Yanrık İnir, Geç Göçürmek, Kotarmak, Kaptan kaba kuymak Alıştırmak, Yol alıştırmak İşçen, İşler, Emekçil Ermek, Gönül açma, Oyun-gülgü, Dırışma, Aldanma, Avunma Balıkduvan Kızıl Ala bula, Alaca Bağlanış, Katnaş, Katış Bağlanışlı, Katnaşlı, Katışlı Bağlanışlı kılmak, Katnaşlı kılmak, Katışlı kılmak (Bağlantılı olmak): Bağlanışı olmak, Katnaşı


Alakalı

Arapça+Türkçe

Alakasız Alamet Alarm Alaşım

Arapça+Türkçe Arapça Fransızca Uydurukça

Alay Alaya almak Alay etmek Alçak Alçalmak Alçakgönüllü Aldatmak Alet Alev Alfabe Alfabetik Algılamak Algı Alıkoymak Alın Alıngan Alınmak Alıntı Alınyazısı Alışmak Alıştırma Alıştırmak Âlim Alkali Alkalik Alkış Alkışlamak Alkol Allaha ısmarladık Alumen Alüminyum Alyans Ama Âmâ Amaç Ambalaj

Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Yerel Yerel Yerel Yerel Arapça Farsça Fransızca Fransızca Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Yerel Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Arapça Fransızca Fransızca Yerel Yerel Fransızca Arapça+Farsça+Türkçe Fransızca Latince Fransızca Arapça Arapça Farsça Fransızca

Ambiyans

Fransızca

Amblem

Fransızca

olmak, Katışı olmak, (İlgilenmek, Uğraşmak): Göz kulak olmak, Gönül koymak, Kızıkmak Bağlanışlı, Katnaşlı, Katışlı, Değişli, Doğrusunda, Yönünde Bağlanışsız, Katnaşsız, Katışsız, Değişsiz Belgi Atlan, Yağı çaptı Koşuntu, Koşma, Karışma, Karışık, Karıntı, Aralaşma Üstünden gülme Üstünden gülmek Üstünden gülmek Tuban, Aşak, Alçak Tubanlamak, Aşaklamak, Alçalmak Küçükgönüllü, Alçakgönüllü Aldamak, Aldatmak Kural Yalım, Yalav Damgalık Damgalık + Tanıyıp bilmek, Es yetirmek, Ukmak Tanıyıp bilme, Es yetirme, Uku Kaldırmak, Alıkoymak Manlay Darıncak, İncik Darınmak, İncimek, Gönlüne almak Göçürme, Özleştirme, Alınma, Üzündü Yazmış, Alınyazısı Öğrenmek, Könükmek Öğretme, Könüktürme Öğretmek, Könüktürmek Okumuşlu, Bilge Silti Siltili Çepik, Alkış Çepik çalmak, Alkışlamak İçkilik Allaha tapşırdım Acıtaş Akkalay Düğün yüzüğü Birak Sokur Dilek Bağca, Bağlama, Boğu, Düğüncek, Dürü, Orama Orta, Ortalık, Aylana, Aylana- çevre, Aylana-tire, Tire-yak Belgi, Damga


Ambulans Amca Ameliyat Amir An Anahtar Anane Anarşi Anatri Anavatan Ancak Ancak ( bağlaç) Anı Anımsamak Anımsatmak Anıt Ani Aniden

Fransızca Yerel Arapça Arapça Arapça Yunanca Arapça Fransızca Fransızca Türkçe+Arapça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Arapça Arapça+Türkçe

Animasyon Anka (kuşu) Anlamak Anlaşmak Anlatmak Anmak

Fransızca Arapça Yerel Yerel Yerel Yerel

Anne Anofel Ansızın

Yerel Fransızca Uydurukça

Antidot Antik Antilop Antimon Antlaşma Antlaşma yapmak Antrenman Apartman Aptal Aptesane (tuvalet) Arabulucu Araç Aramak Araştırıcı Araştırmacı Araştırmak Arazi Arefe Arıza

Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Uydurukça Uydurukça Fransızca Fransızca Arapça Farsça Yerel Uydurukça Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Uydurukça Arapça Arapça Arapça

Tez yardım arabası Ağay, Amca Soyu Başlık, Yedekçi, Yolbaşçı, Töre Gözkakım Açar Yola Başlıksızlık, Başsızlık Kekeçlik, Tutukluk Atayurt Birine, Yalnız, Varı yoğu, Ancak Birak, Ancak Estelik, Bölek Ese düşürmek, Eslemek Ese düşürtmek, Esletmek Eskertkiç, Estelik Pek tez, Tez arada, Birden Abaysızca, Anlamazdan,Birden, Duyusuz Eskertmezden, Güdüsüz, Güdülmezden, Şaşa pişe Diriltme Tuğrul, Dumrul Düşünmek, Anlamak Düşünüşmek, Anlaşmak, Gelişmek Düşündürmek, Anlatmak Eslemek, Ese düşürmek, Esine almak, Anmak Ana Bezgek sineği, Bezgek çirkeyi Abaysızca, Anlamazdan, Birden, Duyusuz, Eskertmezden, Güdüsüz, Güdülmezden, Şala pişe Ağı kaytargıç Burunki, Eski, Argı Böken Sürme Gelişim, Bitim Gelişime kol koymak, Bitim düzmek Könükme, Könüküş Köpkatlı ev Tentek Ayakyolu Aracı, Aralayıcı, Geliştirici, Arabulucu Kural İzlemek, Aktarmak, Karamak Tekşirici, İzleyici Tekşirici, İzleyici Tekşirmek, İzlemek Yer Başlama, Alt, Bayram aldı Buzukluk, Buzulma


Arızalanmak Arife Arkadaş Armağan Arsa Arsız Artı Artık (bundan sonra) Artık (nihayet) Artifisyel Arz etmek Arzu Arz ve talep Asa Asabi Asabiyet Asalet Asansör Asayiş Asgari Astragan Asıl Asır Asi Asil Asistan Asit Askı Asla Aşağı Aşama Aşı Aşılamak

Arapça+Türkçe Arapça Yerel Yerel Arapça Yerel Uydurukça Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Fransızca Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Arapça+Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Fransızca Farsça Arapça Fransızca Arapça Arapça Arapça Arapça Fransızca Fransızca Yerel Arapça Yerel Uydurukça Yerel Yerel

Aşı yapmak

Yerel

Aşınmak Aşikâr Aşina Aşiret Aşk Âşık olmak Ata Atasözü Atak (atılgan) Atak (saldırı) Atamak Ateş Ateşli silah Atılmak (saldırmak) Atılmak (atmak fiilinin

Yerel Farsça Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Anlam kayması Yerel Yerel Fransızca Anlam kayması Farsça Farsça+Türkçe+Arapça Anlam genişlemesi Yerel

Buzulmak, Sınmak Başlama, Alt, Bayram aldı Yoldaş, Arkadaş Belek, Sıylık, Tartık Ev ornu Betsiz, Uyatsız, Arsız Koşu belgisi Şimdi, Bundan Geyin Ayak gelip, Ayakta, Sonunda Yasama, Yasalma Ötünmek, Sormak Dilek Sorum yine sunum Dayak, Kol dayağı Kanı kızgın, Kızmalı, Acılanıcı Kızma, Kızmalılık, Kanı kızma, Acılanma Aksüyeklik, Törelik, Teklilik Götürgüç Dinçlik En az Karagöl, Karagöl derisi Çın, Dip Yüzyıl Göterilişçi, Kozgalancı Aksüyek, Töre Orunbasar Gıçkıl, Ekşi Giyim ilgiç, Askı Hiç haçan Tubanki, Altki, Aşağı Baskıç Emleme (insan), Ulama, Yalgaştırma ( bitki) Emlemek (insan), Ulamak, Yalgaştırmak (bitki) Emlemek (insan), Ulamak, Yalgaştırmak (bitki) Eskirmek, Tozumak, Gedilmek, Aşınmak Anık, Aykın, Belli, Belgili Tanış Uruk, Tire Sevi Seviye düşmek Ata babalar Atalar sözü Ötkür, Tartınmaz, Yulkunuş, Intılış, Çozgun, Çapul Belgilemek, Atamak Od, Ört, (Hastalık): Isıtma, Kızdırma Ok atar kural Intılmak, Irgılmak, Atılmak Dışlanmak, Atılmak


edilgen biçimi) Atkı Atlamak Atmak Atmosfer Avize Avlu Avukat Avunmak Avutmak Ayakkabı Ayaklanma Ayaklanmak Ayar (madenler) Ayar(aletler) Ayarlamak Aydın ( ziyalı, entelektüel) Aydın ( ışıklı, ışık alan) Aydınlanmak Aydınlatmak Aydınlık Aygıt Ayıp Ayıplamak Ayin Aykırı Aylak Ayna Aynı Ayrıntı Ayyaş Aza Azami Azarlamak Azat Azınlık Azletmek

Uydurukça Yerel Anlam genişlemesi Fransızca Farsça Yunanca Fransızca Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Uydurukça Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Kökeni belirsiz Arapça Arapça+Türkçe Farsça Uydurukça Yerel Farsça Arapça Uydurukça Arapça Arapça Arapça Farsça+Türkçe Farsça Uydurukça Arapça+Türkçe

Boyun oragıç Sekirmek, Atlamak Dışlamak, Irgıtmak, Atmak Yerderi Asılmalı şamdan Eşik aldı Aklayıcı Yuvanmak, Avunmak Yuvatmak, Avutmak Ayak giyimi Başgöterme, Göteriliş, Kozgalan Baş götermek, Göterilmek, Kozgalmak Sınav damgası Kök, Kökleme, Köğe getirme, Kurma Köklemek, Köğe getirmek, Kurmak Bilimli, Okumuşlu Yarık, Aydın Yarıtılmak, Aydınlanmak Yarıtmak, Aydınlatmak Yarıklık, Aydınlık Kural Uyat, Utanç Uyaltırmak, Utandırmak Sığını, Tapını, Kulculuk Ters, Geri İşsiz, Boş, Aylak Gözgü Bir, Birdek, Bir türlü, Okşaş, Benzeş Doluluk, Ufak-tefek, İncik-cıncık, Anık İçkiç, Esrik Müce En köp, En köpü Yazgırmak, Arlamak Erkin, Erkli Azcılık Boşatmak, Çıkarmak, Düşürmek


Türkçe B Baba Babacan

Kökeni

Arı Türkçe

Anlam kayması Farsça

Baca Bacak Bacanak Bacı Bagaj Bağ Bağdaşmak

Farsça Farsça Yerel Moğolca Fransızca Farsça Yerel

Bağımlı Bağımsız

Uydurukça Uydurukça

Bağır Bağırsak Bağışlamak

Anlam kayması Anlam kayması Farsça+Türkçe

Bağlantı Bahane Bahane etmek Bahar Baharat Bahis Bahse girmek Bahsetmek Bahşiş Bakır Bakire Bakla Bakmak Balgam Balgam çıkarmak Balmumu Baltalamak

Yerel Farsça Farsça+Türkçe Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Farsça Belirsiz Arapça Arapça Anlam kayması Arapça Arapça+Türkçe Türkçe+Farsça Uydurukça

Bant Baraj Barbar Barınmak

Fransızca Fransızca Fransızca Yerel/Belirsiz

Barış Barışmak Bari Barut Basamak Basım Basımevi Basın

Uydurukça Yerel Farsça Arapça Yerel/Bozulmuş Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Ata Gengönüllü,,Yakşıgönüllü, Akgönül, Yakımlı Tütünlük, Boru Ayak, But Baca, Bacanak Sinil, Abla Yük, Yolyükü, Kolyükü, Denk Üzümlük Gelişmek, Uylaşmak, Düşünüşmek, Anlaşmak, Bağdaşmak Karayışlı, Bağlı, Bağınlı, Bağınışlı Karayışsız, Bağsız, Bağınsız, Bağınışsız, Erkin, Erkli Döş, Kökrek İçek (affetme): Geçirmek, (ithaf etme): Arnamak, Adamak Bağlanış Sıltak Sıltamak Köklem Tadım, Tadımal, Tatlatkıç Sözgüreşi Söz güreştirmek, Dalaşmak Söylemek, Eytmek Çaylık, Çay akçesi Yez Kız, Kız oğlan kız Atburçağı Karamak, Bakmak Kakırık Kakırmak Balağız Çelme çelmek, Ayak salmak, Yoğa çıkarmak, Toskunluk etmek Tasma Su saklagıç, Tosma, Toğan, Büğet Yaban, Yabani Yaşınmak, Yapınmak, Bekinmek, Daldalanmak Dinçlik Dinişmek, Yaraşmak, Gelişmek, Barışmak Olmazsa, Hiç olmazsa Ok darısı, Mıltık darısı Baskıç, Basmak Basma Basmahane Basma söz


Basınç Basit Baskı (matbaacılık) Baskı( zulüm, cebir) Basmak(matbaacılık) Baston Basur Başarı Başarmak

Uydurukça Arapça Uydurukça Uydurukça Yerel İtalyanca Arapça Uydurukça Anlam kayması

Başıboş(insan) Başıboş Başkaldırmak

Yerel Yerel Yerel

Başkan Başkent Başlık ( başa giyilen) Başlık ( yazı) Başlık (evlilikte) Başörtüsü Batı Bay Bay (hoşça kal) Bayağı Bayan Bayat

Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça İngilizce Anlam kayması Uydurukça Arapça

Bayatlamak Bay bay Bayılmak Baykuş Bayrak Bazen Bazı Bebek Becermek

Arapça+Türkçe İngilizce Anlam kayması Türkçe Türkçe Arapça Arapça Yerel Anlam kayması

Becerikli Beceriklilik Bedava Bedbaht Beddua Beddua etmek Beden Bedii Beğenmek Bekâr Bekçi Beklemek Beklenti Bela

Anlam kayması Anlam kayması Farsça Farsça Farsça+Arapça Farsça+Arapça+Türkçe Arapça Arapça Anlam kayması Arapça Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Arapça

Basım Yönekey Basılış, Basıp çıkarış Kısım, Eziş Dermek, Basıp çıkarmak, Basmak Dayak, Kol dayağı Göteği Üstünlük, Onuş, Yutuk, Yetiş, Yetişkenlik Üstün çıkmak, Bitirmek, Tüketmek, İşe aşırmak, Atkarmak İşsiz, Boşyürüyücü, Aylak, Başıboş İyesiz, Karayışsız Baş götermek, Göterilmek, Kozgalmak, Kozgalan etmek, Baş kaldırmak Töreağa, Başkarma, Başlık Orda Baş giyimi Ad Kalın Oramal, Yağlık Günbatar Bey, Ağa Esen kal Tuban, Kopal, Topas Hanım Katı (ekmek), Katan( hamur işi), Eski(yemek) Katmak, Eskirmek Esen kal Dalmak, Esinden gitmek, Özünden gitmek Ükü, Baykuş Bayrak, Tuğ Keyde, Keybir kezde, Kez kezi ile Keybir Çağa, Bebek Atkarmak, Bütürmek, Onuşlu ödemek, Yerine getirmek, Eplemek Atkarıcı, Bütürücü, Epli, Epçil Atkarıcılık, Bütürücülük, Ep Tekin, Tölevsiz, Akçasız Onmaz, Kutsuz Kargış Kargımak, Kargışlamak Gövde, Ten, Sın, Tula boy Görkem Yaktırmak, Onamak Boydak Karavılcı, Gözetçi, Sakçı Gütmek, Gözlemek Güder Kaygı, Kırsık


Belediye Beleş Belirlemek Belirmek Bellek Bencil Benek Benimsemek Beniz Benzemek

Arapça Arapça Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam kayması Anlam genişlemesi

Benzer Beraat Beraat etmek Beraber Berbat Berber Bereket Bereketli Berrak Bertaraf Bertaraf etmek Besin Beslemek Beste Besteci Bestekâr Bestelemek Beşer Beşeriyet Beter Beyan Beyan etmek Beyanat Beyaz Beyazlamak Beyazlaşmak Beyazlatıcı Beyazlatmak Beynelmilel Bezelye Bırakmak Biber Biçare Biçim Biçmek Bigâne

Uydurukça Arapça Arapça+Türkçe Farsça Farsça Fransızca Arapça Arapça+Türkçe Arapça Farsça Farsça+Türkçe Uydurukça Yerel Farsça Farsça+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça İtalyanca Yerel Yunanca Farsça Yerel Anlam genişlemesi Farsça

Bilahare Bilakis

Arapça Arapça

Yerli geneş Tekin, Tölevsiz, Akçasız Bellemek, Belgilemek, Anıklamak Görünmek, Karası görünmek Es Benbencil, Özümcül Dağ, Benek Özüne almak, Özleştirmek, İyelenmek Bet, Yüz, Ön Okşamak( Nesne nesneye, insan nesneye), Benzemek(İnsan insana, nesne insana) Benzeş, Okşaş Aklanma Aklanmak Birge, Birgelikte, Birlikte Öte yaman Saçalıcı Bolluk, Köplük Bol, Köp Müldür, Duru Aradan göterme Aradan götermek Yokum, Azık, Sinimli yemek Bakmak, Asramak, Östürmek Küy Küycü Küycü Küy yazmak, Küye salmak, Yır çıkarmak Kişi, Kişi balası, Kişi oğlu Kişilik dünyası Yamanrak Bildiri Bildirmek Bildiri Ak, Ürün Ağarmak Ağarmak Ağartkıç Ağartmak Ellerarası Burçak, Burçak kozağı Kaldırmak, Dışlamak Burç Baykuş Tür, Biçim (Tahıl için):Ormak, (Kumaş için): Biçmek (Yabancı): Yad, (Umursamaz): Kızıksanmaz, Kızıkmaz Sonra, Geyin, Ayaktan Gerisince, Teskerisince, Tersine


Bildik Bile Bileği Bileği taşı Bilemek Bilgi Bilgin Bilhassa Bilimsel Bilinç Bilinçlendirmek

Yerel Anlam kayması Yerel Yerel+Türkçe Yerel Anlam genişlemesi Uydurukça Arapça Türkçe+Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Bilinçlenmek Bilmece Bina Binaenaleyh

Uydurukça Yerel Arapça Arapça

Birader Birçok Birikmek Biriktirmek Birim Birleşmek Birleştirmek Birlikte Birkaç Bir takım Bitişik Bitişmek Bitiştirmek Bitki Bitkin Bitkisel Bitkisel hayat Bitkisel yaşam Bitmek

Farsça Yerel Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Anlam kayması Uydurukça Uydurukça+Arapça Uydurukça+Türkçe Anlam genişlemesi

Bitmek( bitki için) Biyografi Bizzat Blöf Boa Bocalamak Bodrum Bodur Boğaz Boğmak Bohça Boru

Yerel Fransızca Arapça İngilizce İngilizce İtalyanca+Türkçe Yunanca Kökeni belirsiz Anlam genişlemesi Yerel Yerel Yerel

Tanış Dahi Kayrak, Bileği Kayrak Kayramak, Bilemek (Bilme): Bilim, (Malumat): Bilgi Okumuşlu Ayrıca Bilimlik An Anlatmak, Esi yeter kılmak, An uyandırmak Esi yeter olmak, Anı uyanmak Tapışmak, Bilmece Kurulma Bunun için, Buna göre, Bunluktan, Böylelikte, Böylelikle Ağa-ini, Ağa (büyük), İni (küçük) Bir talay, Birköp Yığılmak, Toplanmak, Koşulmak Dermek, Yığmak, Toplamak Birlik, Ölçek birliği, Ölçek Birikmek, Uyuşmak, Birleşmek Biriktirmek, Uyuşturmak, Birleştirmek Birge, Birgelikte, Birlikte Bir nice, Birkaç Bir nice Yanaş, Yanaşa, Değişik Yanaşmak, Değişmek Yanaştırmak, Değiştirmek Ösümlük Güçsüzlenen, Argın, Çarçayan Ösümlük, Ösümlük… Essiz kök, Ölüm altı, Ölüm üstü, Ölüm hali Essiz kök, Ölüm altı, Ölüm üstü, Ölüm hali Bütmek ( Tamamlanmak, Sona ermek, Bütün hale gelmek, Eksiksiz olmak), Tükenmek (Kalmamak, Fazlası olmamak, Sonu gelmek) Ösmek, Bitmek Durmuş yolu Özü, Özü ök Uydurukça Boğar yılan Avdırmak Edenaltı, Yerdöle, Koyma, Evaltı Kısa boylu, Kısa (Anatomi): Damak, (Coğrafya): Boğaz Duncukturmak, Boğmak Düğüncek, Dürük, Boğça Kuvur, Düdük, Boru


Bostan Boşalmak Boşaltılmak Boşaltmak Boşamak Boşanmak

Farsça Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması

Boşuna Boy ( toplum) Boylam Boyut Bozdurmak(para) Bozkır Bozkurt Böbürlenmek

Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Farsça+Türkçe

Böcek Böğür Bölge Börek Branş Bravo Bronz Broşür Bucak Buçuk Buda Budala Budist Budizm Buhar Buhran Buket Bulamaç Bulanık Bulantı Bulanmak

Yerel Yerel Uydurukça Kökeni belirsiz Fransızca İtalyanca Fransızca Fransızca Anlam kayması Anlam kayması Sanskritçe Arapça Fransızca Fransızca Arapça Arapça Fransızca Yerel Yerel Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi

Bulaşıcı Bulaşık Bulaşık suyu Bulaşmak

Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Yerel Anlam genişlemesi

Bulmaca Bulmak

Uydurukça Anlam genişlemesi

Bulunmak Buluşmak

Uydurukça Anlam genişlemesi

Kavunluk, Kavun kabaklık Boşamak Boşalmak Boşatmak Ayırmak, Dışlamak Acraşmak, Acralışmak, Ayrılmak, Ayrılışmak, Dışlamak, Dışlaşmak Boşa, Yoğa Uruk, Tire Uzunluk Ölçem, Kölem Ufaklamak, Ayırmak Dala Gökbörü Gerinmek, Öğünmek, Benimsinmek, Ululanmak Kurt-kumurska, Böcek Bıkın, Yan, Böğür Aymak İçlek, Katlama Tarmak, Budak, Bilgiçlik Yararsın, Yaşa Kola, Tunç Kitapça, Kitapçık Tümen Yarım, Yarı, Yartı Burhan Tentek, Anra Burhancı Burhancılık Buğu Sınılış, Sınanış, Darlık, Yetmezcilik Bağlam, Tutam Bulamık Bulancık, Bulancak Yürek aynışı, Gönül aynışı (Bulaşık hale gelmek, karışmak): Bulanmak, (Midesi bulanmak): Yüreği aynımak, Gönlü aynımak Yukumlu Kir, Kirli kap Yundu (Kir): Bulanmak, Kirlenmek, (Hastalık, mikrop): Yukmak Tapışmak (Aranılanı): Tapmak, (Yeni bir şeyi): Bulmak, Açmak Olmak 1-( Biri birini kaybettiğinde ya da ararken): Tapışmak, Kavuşmak, 2-(Bir yerde tesadüfen ya da randevulaşarak):


Bunalım Bunalmak Bunaltmak Bunamak Bura Burada Buradan Buraya Buruk (tat) Buse But Buzdolabı Bülbül Bünye Büro Bürokrasi Bürokrat Büyü Büyü yapmak Büyükbaş Büyükelçi Büyük Okyanus Büyülemek Büyüteç Büzmek

Yerel, Anlam kayması Yerel, Anlam kayması Yerel, Anlam kayması Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam kayması Farsça Yerel Türkçe+Farsça Farsça Arapça Fransızca Fransızca Fransızca Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel

Uğraşmak, Kezleşmek, Görüşmek, 3(Yolda karşılaşmak): Yolukmak Yetmezcilik, Darlık, Sınılış Sıkılmak Sıkmak Alcımak Bu yer Bu yerde Bu yerden Bu yere Acı, Diş kamaştırıcı Öpüş San, But Buzlatkıç Sanduvaç Kuruluş, Düzülüş Yazıhane Törecilik Töre Abrav Abramak Kara mal, İri mal Elçi Dinik Okyanus, Dinç Okyanusu Abramak Büyütküç Tartıp bağlamak, Büzmek


Türkçe C Caba Cacık Cadaloz Cadı Cahil Cahiliyet Caiz Caka Camia Candan Cani Cankurtaran

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Farsça Farsça+? Farsça Arapça Arapça Arapça Kökeni belirsiz Arapça Farsça+Türkçe Arapça Uydurukça

Canlanmak Canlandırmak

Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe

Canlı Canlı (yayın) Cari Cariye Casus Caymak

Farsça+Türkçe Uydurukça Arapça Arapça Arapça Yerel

Cazibe

Arapça

Cebir (zorlama) Cebren Cebretmek Cefa Cefa çekmek Cefa çektirmek Cehalet Ceket Celep Celp etmek Celse Cemiyet (dernek) Cenabet Cendere Cengâver Cenk Cenk etmek Cenup Cep Cephane Cephe Cepheleşmek Cereyan Cesaret

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Fransızca Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Farsça Farsça Farsça Farsça+Türkçe Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Üstek, Üstlük, Artık, Artık verme Çalap aş Vuruşmalı kadın, Usal kadın Yalmavız Bilimsiz Bilimsizlik Ruhsat edilen, Haram imez Ulumsunma, Ulumsuluk, Göğüs germe Top, Birleşme, Birikme Çın yürekten, Çın gönülden Yavuz, Yırtkıç, Kaniçer, Kan içici (Ambulans):Tez yardım arabası, (ilk yardım insanı): Tez yardımcı Dirilmek, Kayra dirilmek (Hayat vermek): Diriltmek, Kayra diriltmek ( Oynamak): Oynamak Diri Göçüre Akımdaki, Gücündeki, Kullanılıcı Kün Dıncı, Aygakçı Aynımak, Danmak, İlk oydan kaytmak, Oyunu özgertmek, Baş tartmak Yakımlılık, Tartımlılık, Sevimlilik, Özüne çekicilik Güçlev Güçle Güçlemek Kınak Kınalmak Kınamak Bilimsizlik Çeket Mal satıcısı, Davar satıcısı Özüne tartmak, Özüne çekmek Oturuş Uyum Yuyuksuzluk Kısım, Sıkkıç Savaşçan, Soğuşçan, Vuruşkak Savaş, Soğuş, Vuruş Savaşmak, Soğuşmak, Vuruşmak Günorta, Düşlük Yancık, Çöntek Okdarı Savaş alanı, Vuruş alanı Karşılaşmak 1-Yel geçiş, Hava akımı, 2-Akım, Yöneliş Yüreklilik, Batırlık, Kaytımsızlık


Cesaret etmek Ceset Cesur Cetvel Cevap Cevap vermek Cevher Cevher ( öz) Ceviz Cevval Ceylan Cezaevi Cezbetmek Cılız Cımbız Cırcır böceği Cıva Cıvata Cıvık Cıvımak Ciddi

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Farsça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Kökeni belirsiz Yunanca Kökeni belirsiz+Türkçe Farsça İtalyanca Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz Arapça

Ciddileşmek

Arapça+Türkçe

Ciddiyet

Arapça

Ciğer Cihaz Cihet Cila Cilalamak Cilt ( ten) Cilt ( kapak) Ciltlemek Cilve Cilvelenmek

Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Cimri Cimrilik etmek Cinas Cinayet Cinayet işlemek

Farsça Farsça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Cinnet Cinnet geçirmek

Arapça Arapça+Türkçe

Cins Cinsel Cinsi Cinsiyet

Arapça Uydurukça Arapça Arapça

Batınmak, Batırlık görsetmek Ölü Yürekli, Batır, Kaytımsız 1-Çizgiç, 2-(liste): Keste, Dizim, Dizme Karşılık Karşılık vermek Asıl taş Asıl, Neğiz, Dip, Özen Yanak Kımıllı, Çağkan, İşcen Geyik, Böken Kamak Özüne çekmek, Özüne tartmak Arık İskek Cırlayık, Cırlak Dirigümüş Burma Sıvı Sıvılaşmak (Kişilik): Ağras, Ağırbaşlı, Saldamlı (Durum): Kın, Ağır (Kişilik): Ağraslaşmak, Ağırbaşlılaşmak, Saldamlılaşmak (Durum): Kınlamak, Ağırlamak, Ağırlaşmak (Kişilik): Ağraslık, Ağırbaşlılık, Saldam (Durum): Kınlık, Ağırlık Bağır Kural, Kuramal Yan, Yak, Yön, Yöneliş Yaldıratma Yaldıratmak Deri Dış Dışlamak, Kaplamak Erseklik, Kılık, Güvez Ersekliklenmek, Kılıklanmak, Güvezlenmek, Erkelemek Saran, Sıkmır, Sıkna, Eli sıkı Saranlamak, Saransımak Söz oyunu, Söz oynatma Kılmış, Etmiş, Kişi öldürme, Öldürme Kılmış işlemek, Etmiş işlemek, Kişi öldürmek Delilik, Esten azma, Delirmek, Delilenmek, Esten adaşmak, Esten azışmak Tür, Türlük Türlük Türlük


Civar Conta Cop Coplamak Coşku Coşmak Coşturmak

Arapça İtalyanca Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe

Cömert Cumhurbaşkanı Cümbür cemaat

Farsça Arapça+Uydurukça Arapça

Cümbüş Cümle Cümle (dilbilim) Cünüp Cüret

Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça

Cüret etmek Cürüm Cüsse Cüz Cüzdan Cüzi

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça

Aylana, Çevre, Değre Tıkızlagıç Dayak, Keltek, Değnek Dayakla vurmak, Sokmak Kozu, Tolkunlanış, Kızınç Tolkunlamak, Kozmak, Kızınmak, Yelikmek Tolkunlatmak, Tolkutmak, Yeliktirmek, Kozdurmak Eli açık, Vereğen, Verecen Elbaşı Toplaşıp, Toplanıp, Birlikte, Birgeleşip, Üşüp Oyun-gülgü, Gönül açış, Varca, Varlık, Bütün, Tutuş Söylem Yuyuksuz Görensizlik, Gözsüzlük, Yönsüzlük, Yerliksizlik, Uşlamsızlık, Yüreklilik Batınmak Etmiş, Kılmış, Yazık Gövde, Ten, Sın Ülüş, Bölek, Kesek Kapçık Pek az, Öte az, Azıcık


Türkçe Ç Çaba Çabalamak Çabucak

Kökeni

Arı Türkçe

Uydurukça Kökeni beliriz Yerel

Çabuk Çaçaron Çadır Çağdaş

Yerel İtalyanca Farsça Uydurukça

Çağdışı Çağla Çağrışım

Uydurukça Farsça Uydurukça

Çağrışım yapmak

Uydurukça

Çağrıştırmak

Uydurukça

Çakal Çakırkeyif Çakma (sahte) Çakmak

Farsça Türkçe+Arapça Argo Anlam genişlemesi

Çalım

Yerel

Çalım satmak

Yerel

Çalışmak Çalkalamak Çalmak Çam Çamaşır Çamaşır makinesi Çamaşır yıkamak Çamur Çan Çanta Çap Çapa Çapalamak

Anlam kayması Yerel Anlam genişlemesi Yerel Farsça Farsça+İtalyanca Farsça+Türkçe Yerel Anlam kayması Farsça Ermenice Yerel Yerel

Çapkın

Yerel

Çapraşık Çapraz Çapulcu

Farsça+Türkçe Farsça Anlam kayması

Çaput Çare

Anlam kayması Farsça

Dırışma, Dırışçanlık, Vurunma Dırışmak, Vurunmak Tezce, Tezde, Tez arada, Pek tez, Tez tez, Çabucak Tez, Çapsan, Ildam Bağırak, Bağırcak, Takıldak Alaçık, Derme, Otağ, Yurt (Aynı zamanda yaşayan, aynı zamanda var olan): Kezdeş, (Zamana uyan, Zamane):Yeni, Kezlik) Kalak, Geyin kalan, Artta kalan, Eski Gök, Pişmeyen yemiş Ese düşürme, Bağlanış, Bağlanıştırma, Okşaştırma, Uylaşma Ese düşürmek, Bağlanıştırmak, Okşaştırmak, Uylaştırmak Ese düşürmek, Bağlanıştırmak, Okşaştırmak, Uylaştırmak Çilbörü, Çölbörüsü Kızımtal, Salmış, Çala esrik Yasama, Yasalma (Çivi): Kakmak, (Şimşek): Çakmak, Balkımak, Vurmak (Alet):Çakmak Öfke çalış, Ulumsuluk, Maktancaklık, Güvezlik Öfke çalmak, Ulumsunmak, Maktanmak, Güvenmek İşlemek Çalkamak (Hırsızlık): Uğrulamak, (saz): Çalmak Karagay, Çırşı, Arca (İç giyim): İç giyim, (Kirli): Kir, Kirli Kiryuguç Kir yumak, Kirli(-leri) yumak Batak, Balçık Kongurak Bohça, Boğcum Ok Çapkı, Ketmen Kazmak, Ketmenlemek, Ketmen çapmak, Çapkılamak Kızcıl, Kadıncıl, Yelkovan, Yürdek, Yürümsek Dolaşık, Bulaşık, Çatak Köndelen, Köndelenine, Kese-köndelen Talancı, Karakçı, Yolbasar, Yoltosar, Tonakçı, Eski püskü Em, Yol


Çare olmak Çark Çarpı işareti Çarpışma Çarpışmak Çarpma (matematik) Çarpmak Çarşaf Çatal (yemek için) Çatal (yol ayrımı) Çatı Çatlamak Çatmak (sataşma) Çatmak (tüfek vb…) Çav (hoşça kal) Çavdar Çayır Çehre Çekap Çekecek Çekici (araç) Çekici

Farsça+Türkçe Farsça Uydurukça+Arapça Yerel Yerel Uydurukça Yerel Farsça Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz Yerel Yerel Yerel Türkçe İtalyanca Farsça Yerel Farsça İngilizce Yerel Uydurukça Yerel

Çekilmek

Anlam genişlemesi

Çekim Çekimser Çekingen Çekinmek

Yerel Uydurukça Yerel Yerel

Çekirdek Çekişmek Çekmece Çekmek Çelenk Çelimsiz Çelişki Çelişmek

Yerel Yerel Yerel Yerel Farsça Yerel Uydurukça Uydurukça

Çelme Çelme çelmek Çember Çene Çenebaz Çengel Çentik Çentik atmak Çentmek Çepçevre Çepeçevre Çerçeve

Yerel Yerel Farsça Farsça Farsça Farsça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Farsça

Em olmak Dişli değirmeç, Dişli aylanma Köpeltme belgisi Tokuşma, Kakışma, Çarpışma Tokuşmak, Kakışmak, Çarpışmak Köpeltme Kakmak, Vurmak, (matematik): Köpeltmek (Giyisi): Bürüncek, (Yatak örtüsü): Kirlik Sançkı Ayrık Dam, Çatı Yarılmak, Çatnamak, Çartlamak Çataklaşmak, Çatak çıkarmak Direştirmek, Direştirip koymak, Çatmak Esen kal Karabuğday, Arış Ölen, Çayır Bet, Yüz Yoklak Ayakkalağı, Kalakça Kutargıç Yakımlı, Tartımlı, Sevimli, Özüne çekici, Özüne tartıcı (Geri çekilmek): Çekinmek, (Başkasınca çekilmek): Çekilmek, Tartılmak Tartış, (dilbilgisi): Türleme, Sepleme Kalıs, Davışsız kalıcı Tartıncak, Çekincek, Utancak Tartınmak, Çekinmek, Utanmak, Eymenmek (Yiyilir): Çiğit,(Yiyilmez): Uruk, Urluk Çekişmek, Tartışmak, Deyişmek, Eydişmek Tartma Çekmek, Tartmak Çiçekler bağlamı Arık Kapma karşılık, Karama karşılık Kapma karşı olmak, Karama karşı gelmek, Karşı gelmek Çalma Çalma çalmak, çalmak, Ayak çalmak Değrek, Tekerek Enek, İyek Ezme, Boşboğaz İlgiç, İlgek, İlmek Kertik, Belgi Kertmek, Belgilemek Kertmek, Belgilemek Aylanıp, Tekerek Aylanıp, Tekerek Yaklak, Yaklağı


Çerez Çeşit Çeşme (tesisat) Çeşme (pınar) Çeşni Çete Çetin Çetrefil Çevik Çevirmek(Döndürmek) Çevirmek(Etrafını sarmak)

Farsça Farsça Farsça Farsça Farsça Sırpça Yerel Kökeni belirsiz Anlam kayması Yerel Anlam kayması

Çevirmek(Tercüme etmek) Çevirmen Çevre

Yerel Uydurukça Yerel

Çevrelemek

Yerel

Çevrimiçi Çeyiz Çeyrek Çığ Çığlık Çığlık atmak

Uydurukça Farsça Farsça Kökeni belirsiz Yerel Yerel

Çıkar

Uydurukça

Çıkarcı Çıkar sağlamak Çıkışmak Çıldırmak Çıldırtmak Çılgın Çıngırak Çıplak Çıra Çırak Çırpınmak

Uydurukça Uydurukça Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Farsça Farsça Yerel

Çırpmak ( elbise, halı vb…) Çırpmak ( yumurta vb…) Çırpmak ( el) Çıta Çıtkırıldım

Yerel Yerel Yerel Moğolca Yerel

Çift ( İki tekten oluşan) Çift (toprak sürmek için) Çiftçi Çift teki Çiftleşmek Çift sürmek

Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe

Aşaltı, Yenil damak Tür, Görünüş Su düdüğü Bulak Özgece tat Üyür, Kozgalancı top, Basmacı Kın, Ağır Dolaşık, Bulaşık, Çatak Tetik, Epçil, Çakkan Aylandırmak, Burmak, Evirmek Kuşamak, Kamamak, Kapamak, Kapsamak, Orap almak Evirmek, Aktarmak Evirici, Aktarmacı, Dilmaç Aylana, Aylana-çevre, Aylana tire, Tireyak, Çevre Kuşamak, Kamamak, Kapamak, Kapsamak, Orap almak Torda, Tor arkalı Sep, Verne Dörtte bir, Dörtten biri Göçkün, Göçkü Bağırık, Bağırış-çağırış Katı davışlamak, Bağırmak, Bağırıp çağırmak Yutuş, Girim, Tapış, Özümcüllük, Özüne kızıkçılık Yutuşçul, Tapışçıl, Özümcül Yutuşa yetmek, Tapışa yetmek Dillemek, Arlamak, İrdemek, Vuruşmak Delirmek, Deli olmak, Esten azmak Delirtmek, Deli etmek, Esten azdırmak Deli, Tentek Kongurak Yalın, Yalıngaç, Yalıncak Tutruk, Tutuşturuk Öğrenci, İzbasar Vurunmak, Dalbınmak, Teberzilemek, Cantalaşmak Silkmek Çalmak, Çalkamak, Bulamak Çalmak, Çapmak Sırıkça Gönlü yumuşak, İnce gönüllü, Öfkecil, Darıncak, İncik Koş, Koşa Saban, Koş Ekinci Sınar Çakışmak, Çakılışmak Saban sürmek, Yeri haydamak, Koş


Çiğnemek (ayakla) Çiklet Çil Çile (dert) Çile (yün) Çilingir Çin (ülke) Çini Çirkef (Pis su, Lağım suyu) Çirkin Çisemek Çiselemek Çiş Çişi gelmek Çit Çita Çitilemek Çizgi Çizme (ayakkabı türü) Çoban Çobanyıldızı Çocuk Çoğalmak Çoğul Çoğulcu Çoğunluk Çok Çokgen Çokluk(dilbilgisi) Çoluk çocuk Çomak Çorak Çorap Çökelti Çömelmek Çöp Çözmek Çözüm Çözümlemek Çözümsüz Çuval Çuvaldız Çünkü Çüs (hoşça kal)

Anlam kayması İspanyolca Yerel Farsça Farsça Farsça Farsça Farsça Farsça Farsça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel İngilizce Yerel Yerel Yerel Farsça Farsça+Türkçe Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Uydurukça Anlam kayması Uydurukça Yerel Yerel Yerel Farsça Arapça Uydurukça Türkçe Türkçe Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Farsça Farsça Farsça Almanca

haydamak, Koş koşmak Tepelemek, Taplamak, Ezmek, Basalamak Sakız Sepkil Kaygı, Bun, Göyünç, Göyüt Kelep Demirci, Açarcı Hıtay Çınayak kerpiç Yundu Görksüz, Görümsüz Sepelemek, Çiğsemek Sepelemek, Çiğsemek Sidik Siyesi gelmek Çiten Keçikaplan Ovalamak, Ezip yumak Çizik Edik Koyuncu Çolpan Bala, Çağa, Uşak, Gödek Köpelmek, Artmak, Ösmek Köplük, Köplük sayı Köplükçül Köplük, Köpçülük Köp, Öte Köpbucak Köplük, Köplük sayı Bala çağa Dayak, Çokmak Tuzlak Uyuk Çöküntü, Dunma Çökmek, Çökelmek Dışlandı, Süpründü Çeşmek, Çözmek Dallam, Tekşiriş, Çeşi Dallamak, Tekşirmek Çeşisiz, Emsiz, Yolu yok Kap, Dağar Tebene, Temen Şunluktan Esen kal


Türkçe D Dadanmak Dadı Dağ( yara) Dağarcık Dağılmak Dağıtılmak Dağlamak Daha (sıfat derecesi) Dâhili Daima Daimi Dair Daire (geometri) Daire (devlet) Daire (apartman) Dakik Dal Dal (branş) Dalalet Dalamak ( kurt köpek ısırmak) Dalamak (acıtmak, kaşındırmak) Dalamak (yaralamak) Dalavere Dalga

Kökeni

Arı Türkçe

Anlam kayması Farsça Farsça Yerel Anlam kayması Anlam kayması Farsça+Türkçe Anlam kayması Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Anlam kayması Uydurukça Arapça Anlam kayması

Könükmek, Yaman öğrenmek Eneke, Bala bakıcısı Yara Deri kapçık, Kapçık Dağımak Dağılmak Damgalamak, Damga basmak, Yaralamak -rak, -rek İçki, İçlik Üzülüksüz, Her haçan Üzülüksüz, Toktavsız, Duraklı Değişli Değrek, Teker Bölüm Durak, Ev Anık, Tayın Budak Tarmak, Yöneliş, Uğur Azgınlık, Yoldan azma Kapmak, Dişlemek

Anlam kayması

Dikenlemek, Göydürmek, Çakmak

Anlam kayması Kökeni belirsiz Anlam kayması

Dalga geçmek Dalgalanmak Dalgıç Dalgın Dalkavuk Dalkavukluk etmek

Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Anlam kayması Yerel Yerel

Dalmak (suya) Dalmak ( dalgınlık, düşünce) Dalmak (uyku) Dam Damak Damat Damızlık Damla Damlamak Damlatmak Danışık

Anlam kayması Anlam genişlemesi Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Farsça Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Uydurukça

Danışıklı dövüş Danışma Danışmak

Uydurukça Yerel Yerel

Yarmak, Yaralamak, Yırtmak Kuvluk, Arabozuculuk, Aldamcılık (Deniz, göl): Tolkun, (Alay): Üstünden gülme Üstünden gülmek Tolkunlamak, Tolkunlanmak, Tolkumak Sucul, Çimici Unutkan, Unutçak Yaltak, Yarancak, Yaramsak, Yalakçı Yaltaklanmak, Yarancaklık etmek, Yaramsaklık etmek, Yalakçılık etmek Çimmek Oya dalmak, Oya batmak Derin uykuya gitmek, Katı uyuklamak Çatı, Ev tepesi Danlay Güvey, Küreken Asıl döl Damcı Dammak, Damcılamak Damızmak, Damcıtmak, Akıtmak Dil biriktirme, Söz bağlaşma, Yaşırın gelişim, Aldama Sözü bağlı iş Geneş Geneşmek


Danışman Dans Dans etmek Dansör Dansöz Dantel Darbe Darbe (hükümeti devirme) Darbe yapmak Darbımesel Dargın Darılmak Dava (ülkü)

Uydurukça Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca Fransızca Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Yerel Yerel Arapça

Davar Davet Davetiye Davranış

Anlam kayması Arapça Arapça Yerel

Davranmak

Yerel

Dayak (dövme) Dayak (destek, dayanak) Dayamak(desteklemek) Dayanak Dayanıklı Dayanışma

Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel

Dayanışmak Dayanmak (abanmak, yaslanmak) Dayanmak (tahammül) Dayı ( arka, hami) Dazlak Debelenmek

Yerel Yerel

Dedikodu Dedikodu yapmak Defa Defakto Defetmek Define Defnetmek

Yerel Yerel Arapça Latince Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Defol

Arapça+Türkçe

Değerlendirmek (tenkit, eleştiri) Değinmek Değişik Değişim (mübadele)

Anlam kayması

Anlam kayması Anlam kayması Yerel Yerel

Yerel Anlam kayması Anlam kayması

Geneşçi Biyi Biymek Erkek biyici Biyici, Hanım biyici Tor örme, Tor göz, Tor keşte, Çilter Vuru, Soku, Beri Döndürüş Döndürüş yasamak Atalar sözü Darıngan, Öfkeli Darınmak, Öfkelemek İzgi dilek, İyi dilek, Iyık dilek, Yüksek dilek, Baş maksat, Ufak mal, Koyun keçi Çağrı Çağrı, Çağrılık Kılık, Oluş, Yürüş-duruş, Yürüm-durum, Kılık-yoruk İş etmek, Özünü tutmak, Özünü uşlamak, Özünü aparmak Vurma, Sokma, Kötekleme Direk, Söykek, Dayak Diremek, Söykemek, Dayamak Söykencek, Dayanak, Dayanç Berk, Döyümlü, Çıdamlı Birdemlik, Dilekteşlik, Uyumculluk, Oydaşlık Birdemleşmek, Uyumlaşmak, Oydaşmak Direnmek, Söykenmek, Dayanmak Döymek, Çıdamak Arka dayanç, Arkalayıcı Yaltırbaş, Takırbaş, Daz Tıpırcınmak, Cantalaşmak, Vurunmak, Tepinmek Öşek, Öşek-yala, Mış-miş, Söz Öşeklemek, Mış-miş etmek, Söz dağatmak Yol, Kez İş yüzünde, Çınında Kovmak, Kovalamak, Gidirmek Koyma, Gömme, Kazma baylık, Baylık Koymak, Gömmek, Yerlemek, Yere vermek, Toprağa vermek Yoğal, Yok ol, Git, Git buradan, Tabanını yaldırat, Gözüme görünme Sın vermek, Sın yazmak, Sınamak, Sınlamak Değmek, Takılmak Ayrım, Özgece, Başkaca Alışma, Almaşma


Değişim(farklılaşma) Değişken

Anlam kayması Anlam kayması

Değişmek (farklılaşmak) Değişmek (mübadele etmek, takas etmek) Değiştirmek (farklılaştırmak) Değiştirmek( mübadele etmek, takas etmek) Değnek Dehliz Dehşet Dehşete düşmek Dehşete düşürmek Dehşete kapılmak Dehşetnak Dehşet saçmak Dejenerasyon Dek Deklanşör Delalet (aracılık) Delalet etmek

Anlam kayması Anlam kayması

Özgeriş, Başkalaşma Özgerişli, Özgericen, Tez özgericen, Duruksuz Özgermek, Başkalaşmak Alışmak, Almaşmak

Anlam kayması Anlam kayması

Özgertmek, Başkalaştırmak Alıştırmak, Almaştırmak

Yerel Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Fransızca Uydurukça Fransızca Arapça Arapça+Türkçe

Delecek Delgeç Delik Delikanlı Delil Delmek Delta Demagoji

Yerel Yerel Yerel Yerel Arapça Yerel Yunanca Fransızca

Demagoji yapmak

Fransızca+Türkçe

Demeç Demeç vermek Demek Demek ( ki) (o halde) Demet Demin

Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Yunanca Farsça

Deminki Demirbaş Deneme (tecrübe) Denemek Denetçi Denetim Denetlemek Deney Deneyim Denge

Farsça+Türkçe Yerel Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Çubuk, Dayakça Dalan Korkunç Korkmak Korkutmak, Katı korkutmak Korkmak Korkunçlu Katı korkutmak, Korkunç dağatmak Buzulma Değin, -aca/-ece Çekkiç, Düşürgüç, Düğme Aracılık, Aradaşlık Aygak olmak, Aygaklamak, Aygaklandırmak Deşkiç Deşkiç Deşik Yetincek, Yiğit Aygak Deşmek Kuyma, Yılga Damağı Gerçekleyicilik, Köpürmelik, Boşsöz satıcılık Boş söz satmak, Kuru söz ile aldamak, Gerçeklemek Bildiri Bildirmek, Bildiri sunmak Demek, Eytmek Demek, Demeli Bağlam, Tutam Bayak, Bayakta, Burda, Burdarak, Yeni, Yakında Bayağı, Bayaktaki, Burdaki, Yakındaki İyelik, Buyum, Buyumlar dizimi Sınav, Tekşiriş Sınamak, Tekşirmek Tekşirici Tekşirme, Yoklama, Varlama Tekşirmek, Yoklamak, Varlamak Sınav, Bilimlik sınav Sınav Denklik


Dengelemek Denilmek(demek fiilinin edilgen biçimi) Denizaltı Denizanası Denizkızı Denmek (demek fiilinin edilgen biçimi) Depo Depozit Depozito Deprem Depreşmek

Uydurukça Uydurukça

Deneştirmek, Denklemek, Denkleştirmek Diyilmek

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Sualtı gemisi İrkildek Su perisi Diyilmek

Fransızca Fransızca İtalyanca Uydurukça Uydurukça

Derbeder Dere Derebeyi Derece Derhal Derişik Derken Derlemek Derli toplu Derman(takat, güç) Derman (ilaç) Derme çatma Dermek Dernek Dert Dert ortağı Desen Destan Destanî Destansı Deste Destek Desteklemek

Farsça Farsça Uydurukça Arapça Farsça+Arapça Uydurukça Yerel Yerel Yerel Farsça Farsça Yerel Yerel Yerel Farsça Farsça+Türkçe Fransızca Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça Farsça Farsça+Türkçe

Deşelemek Deşmek Detay Devam Devam etmek Devam ettirmek Devir (başkasına) Devir (dönem, çağ) Devir (dönme) Devirmek Devretmek ( başkasına) Devrim Deyim

Yerel Anlam genişlemesi Fransızca Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Yerel Arapça+Türkçe Uydurukça Uydurukça

Koyma Yal Yal Yer titremesi Yüze çıkmak, Kaytadan başlamak, Yeniden başlamak, Kozgalmak, Kayra kozgalmak Salak, Yönsüz Yılga, Çay Alpagut, Yeriyesi, Toprak ağası Kur Tez, Tezde, Ildam, Aşıkış Koyultulan O çağda, O arada Dermek, Toplamak, Yığmak Yığnak, Yığıncak, Gelişimli, Yaraşıklı, Tükel Güç, Çama Em Çala bula, Olur olmaz Dermek, Yığmak, Yığnamak, Toplamak Odak, Koğam, Uyum Kaygı Kaygıdaş Oyma, Örnek, Bezek Yır Yırlık Yırlık Tutam, Bağlam, Boğum, Boğu Direk, Dayak Yardım etmek, Yardım vermek, Kollamak, Yaklamak, Arka olmak Çukulamak Çukmak (yeri, toprağı), Deşmek Doluluk, Ufak tefek, İncik-cıncık, Anık Uzayı, Uzatı, Ulanı, Ulatı, Yalgaşı, Yalgaştırı Uzamak, Ulanmak, Yalgaşmak Uzatmak, Ulatmak, Yalgaştırmak Tapşırma, Verme, Eline verme Kezen Aylanış Kulatmak, Yıkmak, Aktarmak, Döndürmek Tapşırmak, Vermek, Eline vermek Döndürüş Duruklu söz (dizimi)


Deyyus Dezenfeksiyon Dezenfekte etmek Dezenfektör Dırlanmak Dibek Didinmek

Arapça Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Yerel Yerel Anlam kayması

Didişmek

Anlam kayması

Difüzyon Diğer Dijital Dikdörtgen

Fransızca Farsça Fransızca Uydurukça

Dikey Dikkat

Uydurukça Arapça

Dikkat etmek

Arapça+Türkçe

Dikmek (ağaç) Dikmek ( direk) Dikmek (dikiş) Diktatör Dilber Dilbilgisi Dilbilim Dilekçe Dilsel Dimağ Dinç Dindar Dingil Dinmek Dipçik Dipnot Dirayet

Yerel Yerel Yerel Fransızca Farsça Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Arapça Anlam kayması Farsça Moğolca Yerel Anlam kayması Uydurukça Arapça

Direk Direksiyon Direkt Direnç Direniş Direnmek Dişi Divan ( kitap) Divan (oturmak için) Divane Diyalekt

Yerel Fransızca Fransızca Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Arapça Arapça Farsça Fransızca

Boynuzlu Yukumsuzlandırış Yukumsuzlandırmak Yukumsuzlandırgıç Mırıldanmak, Ağlamsıramak Soku Dırışmak, Cantalaşmak, Gücenip işlemek, Can ayamadan işlemek Dalaşmak, Tartışmak, Diyişmek, Kışkırışmak Aralaşma Özge, Başka Sayılık Dikbucak, Dikbucaklık, Doğrubucak, Doğrubucaklık, Dörtbucaklık Dik, Dike (İhtiyat, sakınma, tedbirlilik): Baykayış, (İhtimam, itina, özen): Abay (İhtiyatlı olmak, Sakınmak, Tedbirli olmak): Baykamak, (İhtimam göstermek, İtina göstermek, özen göstermek, Üzerine titremek): Abaylamak Dikmek, Ekmek Kakmak, Kadamak, Sançmak Dikmek Üstemcil Sulu, Güzel Dil kuruluşu Dil bilimi Ötünç Dillik Es, An Dın, Sağdın, Sağ, Sağlam, Sağat, Esen Dincil Ok, Özek Toktamak, Ayaklamak, Dinmek Kundak Eskertme, Alt düşürme Tanılanlık, Ötümlülük, Sözü ötgünlük, Ağızlılık Direk, Bağana Tutka Doğru, Düz, Dop doğru, Düp düz, Gönü Karşılık, Çıdamlılık Karşılık görsetme, karşı durma Karşı durmak, Karşılık görsetmek Urgacı, Dişi Yığındık, Yığnak Tapçan, Seki Deli Söyleşik


Diyanet Diyar Diyare Diye (sebep) Diye (adlı) Dizgi Dizi Dizi (televizyon, kitap) Dizin Dobra dobra

Arapça Arapça Fransızca Yerel Yerel Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Sırpça

Dogma Dogmatik Doğa Doğaç Doğaçlama Doğal Doğan Doğmak (anadan) Doğmak (güneş, ay) Doğu Doğum Doğurmak Doktor Doku Dokunaklı

Fransızca Fransızca Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Fransızca Uydurukça Uydurukça

Dokunmak (dokumak fiilinin edilgen biçimi) Dokunmak (ellemek, değmek) Dokunmak (zarar vermek)

Yerel

Din işleri Yer, Yurt, Ülke, Yak, El İç ötme Dediği için, Deyip Diye, Deyip Yığış, Deriş Dizim, Bağlam Dizim, Dizimli çıkarılış Görsetkiç Doğru yüzüne, Gözüne, Betine, Açık, Tartınmazdan Sokur işanım, Sokur işanımcıllık Sokur işanımcıl Olmuş, Yaradılış Çıkarabilme Dayarlıksız, Durduk yerde, Birden Olmuşluk, Yaradılıştan Toygun, Sungur Doğulmak, Türelmek Doğmak, Çıkmak Gündoğar Doğuluş Doğmak, Doğdurmak Emci Dokuma Tolkunlandırıcı, Kızgandırıcı, Deprenişli, Yürek sarsıcı, Yürek götürmez Dokulmak

Yerel

Değmek

Yerel

Dolamak Dolandırıcı Dolandırmak Dolanmak (gezmek) Dolaşım Dolaşmak (gezmek) Dolaşmak (ip vb…) Dolayı Dolaylı Dolikosefal Doluşmak Domates Don Donanma Donanmak Donatım Donatmak

Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Fransızca Yerel İspanyolca Anlam kayması Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça

Yakmamak, Ağır değmek, Ağır olmak, Soğuk değmek, Buzmak, Yaramamak Oramak Aldamcı, Alayak Aldamak Aylanmak, Gezmek Aylanış Gezmek, Aylanmak Çatışmak, Çövelmek, Çiyelenmek -dan/-den, için Aylavlı, Çetletip, Yanama, Yandaş Uzunbaşlı Tıkışmak, Tıkılmak, Sıkılışmak Kızanak, Alyumur İç don, İştan Deniz filosu, Bezenmek, Yasanmak Gerek-Yarak, Gerek-yaraklama, Anıklama Gerek yaraklamak, Anıklamak, Yasandırmak


Dondurma Doruk Dost Dosya Dosya ( kap) Doz Dozer Dökmek Dökülmek Döküm Dökümcü Döküntü Dölyatağı Dönek Dönem Dönemeç Döner Dönmek (etrafında) Dönmek (geri) Dönmek (bir yere doğru) Dönüşlü (fiil) Dönüşmek Dörtnala koşmak

Yerel Moğolca Farsça Fransızca Fransızca Fransızca İngilizce Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel

Dövmek (birisini) Dövmek (ezmek) Dövmek (demir) Dövünmek

Anlam kayması Yerel Anlam kayması Anlam kayması

Dubleks Dudak Duman Durak Duraklamak Duraklatmak Durgun Durmadan Durmak

Fransıca Anlam kayması Farsça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam genişlemesi

Duru Durulamak Durulmak Durum Duvak Duvar (ev) Duyarlı

Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Farsça Uydurukça

Duygu Duymak (kulak)

Yerel Anlam kayması

Buzkaymak, Balbuzlak, Dondurma Çokan, Tepe, Baş, Uç Epteş, Yoldaş, Arkadaş Özlük iş Kovluk, Kaplama Ölçek, Ölçem Yemirgiç Kuymak, Akıtmak, Dökmek Kuyulmak, Akıtılmak, Dökülmek Kuyum, Döküm Kuyumcu, Dökümcü Dışlantı, Saçıntı, Kalıntı, Döküntü Balayatkı, Yatın Tutruksuz, Özgericen, Alışıcan, Kaypak Kezen Buruluş Aylanma kebap Aylanmak, Evrilmek Kaytmak Burulmak Özlük, Kaytım Aylanmak, Evrilmek Sekirtip çapmak, Dört ayakla yüğürmek, Var gücü ile çapmak Vurmak Dövmek, Yençmek Sokmak Kayırmak, Ökünmek, Kan yutmak, Saçını yolmak İki katlı ev Erin Tütün, Tütsü, İs Beket, Toktalış Toktalmak Toktatmak Durgun, Toktayan, Kımılsız, Kımıltısız Toktamazdan, Üzlüksüz, Dinimsiz (Yerinde sabit olmak, varlığını korumak): Durmak, (Hareketsiz hale gelmek): Toktamak, Dinmek Müldür, Duru Çalkamak Dinmek, Durulmak Yağday, Durum Bürüncek, Yapıncık, Dam, Tosuk, Koyma Sezgir, Sezgin, Sezimtal, Sezicen, Duygur, Duygun, Duyucan, Yumuşak gönüllü, İnce gönüllü Duygu, Sezgi İşitmek


Duymak(hissetmek) Duyu Duyuru Düğüm Düğün Dükkân Dülger Dümen Dün Dünür

Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel Anlam kayması Arapça Farsça İtalyanca Anlam kayması Yerel

Dünürcü Dürüst Düşey Düşkün Düşman Düşmanlık Düşmek

Yerel Farsça Uydurukça Yerel Farsça Farsça+Türkçe Anlam genişlemesi

Düşünce

Anlam kayması

Düşünmek Düşünür Düven Düz (yüzey) Düz (hat) Düzelmek

Anlam kayması Uydurukça Yerel Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi

Düzen (tertip, nizam) Düzen (sistem) Düzenbaz Düzey Düzgün Düzlem Düz yazı

Yerel Yerel Yerel+Farsça Uydurukça Yerel Uydurukça Yerel

Duymak, Sezmek Duygu, Sezgi Bildiri, Yarlık Düğün Toy Kepit Ağaççı Tutka Gece (evlilikten önce): Savcı, (evlilikten sonra): Kuda Savcı Doğrucul, Çıncıl, Doğru, Çın Dik, Dike Verilen, Verilici Yağı Yağılık (yukarıdan): Düşmek, (yerde): Yıkılmak, Kulamak (Kişinin kendi kafasında olan):Oy, (Bir şey anlatılıp izah edildikten sonra oluşan): Düşünce, Düşünük Oylamak, Oylanmak Oycul Tuluk, Tokmak Düz, Tekiz Düz, Doğru (düz, düzgün hale gelmek): düzelmek, (sağlığına kavuşmak): Onalmak, Onulmak Yön Düzülüş, Düzüm, Düzgün, Dizim, Kuruluş, Aldamcı, Tapkır Örü Düzümlü, Düzlük, Yığnak Yassılık Kara söz


Türkçe E Ebat Ebe Ebedi Ebediyen Ebeveyn Ecdat Ecnebi Eda Edat (dilbilgisi) Edip Efendi ( hitap)

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Yerel Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Yunanca

Efendilik Efendim! ( ne dediniz?) Efendim? (buyrun, dinliyorum) Efendim

Yunanca+Türkçe Yunanca+Türkçe Yunanca+Türkçe

Kölem, Ölçem Kindik ana Bengi, Ölümsüz Bengi, Bengilik Ata ana Ata baba Çet elli Kılık, Kılanış, Yürüm durum Yardımcı söz Yazıcı Bey, Beyim (resmi), Ağa, Ağam (büyüklere), İni, İnim (küçüklere) Teklilik, Aksüyeklik Geçiriniz, İşitmedim Kulağım sizde, Dinliyorum, Söyleyiniz

Efkâr Efkârıumumiye Eflatun(î) Efsane Efsaneleşmek Efsun Efsunlamak Egemen Egoist Egoizm Egzersiz Egzersiz yapmak Eğe (kemik) Eğe (törpü) Eğilim

Arapça Arapça Arapça Farsça Farsça+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe Yunanca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Anlam kayması Yerel Uydurukça

Eğlence Eğlenmek

Yerel Anlam kayması

Eğlenmek ( alay etmek)

Anlam kayması

Eğreti (zaman için) Eğreti (eşya için) Ehil Ehli Ehlileştirmek Ehliyet (sürücü belgesi) Ehram Ek Ekalliyet Ekip

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Yerel Arapça Fransızca

Yunanca+Türkçe

Beyim, Hanımım, Ağam, İnim, Ablam, Sinlim Kaygı, Bun Koğamlık oy Kızıl göğüş Ulamış Ulamışa aylanmak Abrav Abramak Erkli, Karayışsız, Boyunduruksuz Benbencil, Özümcül Benbencillik, Özümcüllük Könüküş Könükmek Kaburga Eğe Intılış, İçi tartılma, Gönlü düşme, Gönlü yatma, Gönlü akma Ermek, Gönül açma, Oyun gülgü Ermeklemek, Gönül açmak, Oynamakgülmek Üstünden gülmek, Kemsitmek, Küçültmek, Küçük düşürmek Öteri, Geldi geçer Yararsız, Yaramaz, Bozuk Bilgir, Bilimli, Çeber Ele öğretilen, Ev hayvanı, Bakma Ele öğretmek Haydayıcılık tanıklığı Köpyak Koşumca Azcılık Öbek


Eklem Eklemek Ekmek (yiyecek) Eko Ekonomik (ekonomi ile ilgili) Ekonomik (idareye imkan tanıyan) Eksen Ekseri Ekseriyet Ekseriyetle Eksi ( matematik) Eksik Eksilmek Ekşi Ekşimek Ekvator El ( yurt, ülke) El (yabancı) Ela Elastik Elbet Elbette Elbirliği Elbise Eldiven Elebaşı Elektrik süpürgesi Elem Eleman Eleştiri Eleştirmek

Uydurukça Yerel Yerel Fransızca Fransızca Fransızca

Boğun Koşmak, Ulamak, Tirkemek, Yalgaştırmak Etmek Yanrık İktisatlık Ayavlı

Yunanca Arapça Arapça Arapça+Türkçe Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Fransızca Anlam kayması Anlam kayması Yerel Fransızca Arapça Arapça+Türkçe Yerel Arapça Yerel Anlam kayması Fransızca+Türkçe Arapça Fransızca Uydurukça Uydurukça

Eleştirmen Eli sıkı Ellemek Elmacık kemiği Elti Elverişli Elverişsiz Elvermek

Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel

Elyaf Elzem Emare Emdirmek Emekli Emekli olmak Emektar Emel

Arapça Arapça Arapça Yerel Uydurukça Uydurukça Türkçe+Farsça Arapça

Ok, Özek Köpünce Köpçülük, Köplük Köpünce, Köplükle Alış belgisi Eksik, Kem, Az Eksimek, Kemelmek, Azalmak Acı Acımak Deniştirgiç Ülke, yurt Yad kişiler, Başkalar Ala, Çakır Sozulmalı Sözsüz Sözsüz Birgelik, Birdemlik Giyim, Giyim geçek Elkabı Başlık, Başçı Tozsoğurguç Kaygı, Bun, Göyünç İşçi, Yumuşçu, Kullukçu Sın, Sınlama Sınamak, Sınlamak, Sın eytmek, Sın vermek Sıncı, Sıneydici, Sınverici Saran, Eli katı, Kısık Değmek, El değdirmek, Tutmak Bet sünüğü, Bet süyeği Avsın, Yenge Onay, Kolay, Uygun, Yeterli Kın, Ağır, Çetin, Uygunsuz, Yetersiz (kâfi olmak): Yetmek, Yeterli olmak, (uygun gelmek) : Kolay olmak, Onay olmak Süyüm, Dal, Dala, Dalcık, İpsil Öte gerekli İz, Belgi Emdirmek, Emizmek Yumuştan boşanık, Yumuştan boş Yumuştan boşanmak Emeği sinen, Yumuş tutan, Hakkı geçen Dilek, Oy


Emin (güvenilir) Emin (kendine güvenen) Emin (kuşkusuz) Emin (tehlikesiz) Emir Emir vermek Emlak Emniyet ( güvenlik) Emniyet (güvenlik işleri) Emretmek Emrivaki

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Emsal Emsal (örnek) Emsal göstermek Emzirmek Enayi Encam Endam Ender Endişe Endişe etmek Enfes

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Arapça Farsça Farsça Arapça Farsça Farsça+Türkçe Arapça

Enfiye Engebe Engel Engellemek Engel olmak Engin

Arapça Yunanca Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz+Türkçe Kökeni belirsiz+Türkçe Yerel

Enik Enişte Enkaz Enlem Ense Enstrüman (müzik aleti) Enstrüman (araç, alet) Entelektüel Entari Enteresan Enternasyonal Entrika Envai çeşit Epey Epilepsi Er (asker) Er (erkek) Er (koca) Er (mert, yiğit) Erbap

Yerel Farsça Arapça Uydurukça Yerel Fransızca İngilizce Fransızca Kökeni belirsiz Fransızca Fransızca Fransızca Arapça+Farsça Yerel Fransızca Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Arapça

Inamlı, Işançlı Işanan, Berk, Arkayın Küdüksüz Korkunçsuz Buyruk, (resmi, yazılı): Yarlık Buyurmak Göçmez bark, Kozgalımsızlık Korkunçsuzluk, Arkayınlık Koruma işleri, Saklama işleri Buyurmak Oluru oldu, Olacağı oldu, Aldan ala iş bitirme Okşaş Ülgü Ülgü görsetmek, Ülgü vermek Emizmek, Emdirmek Anka, Kelesan, Tentek Art, Son, Ayak Boy bos, Gövde, Sın Seyrek, Öte az Kaygı, Korkunu Kayırmak, Kaygılanmak, Korkunmak En sulu, Öte sulu, En yakşı, Öte yakşı, En güzel, Öte güzel Burun otu İniş yokuş, Kabarık, Tosuk, Tosalgı, Büğet Tosmak, Büğet olmak, Önünü almak Tosmak, Büğet olmak, Önünü almak Çeksiz, Eksiz çeksiz, Uçsuz bucaksız, Uçsuz kıyısız, Uç Kıraksız Küçük Yezne Yemiriklik(-ler) Genlik Yelke, Ense Çalgı Kural Oycul Kadın gömleği Kızık, Kızıkırlı, Kızıklı Ellerarası, Elara Arabozuculuk, Kuvluk, Aldama, Aldamcılık Türlü türlü, Türlü tümen Bir talay, Köp Boğma, Dalma, Koyancık, Tutalık Çeri Er kişi, Erkek Er Batır, Yiğit, Er Çeber, Bilgiç


Erek Erik Erişmek Erişte Erkân Erken Ermek Ermin Ertelemek

Uydurukça Anlam kayması Anlam genişlemesi Farsça Arapça Yerel Yerel Fransızca Uydurukça

Ertesi Erzak Esans Esaret Esas (temel) Esas (birinci, asli) Esas almak

Anlam kayması Arapça Fransızca Arapça Arapça Arapça Arapça

Esasen Eser (yapıt) Eser ( iz) Esin Esinlenmek Esir (tutsak) Esir (köle) Esir almak Esir düşmek Esirgemek

Arapça Arapça Arapça Uydurukça Uydurukça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Yerel

Eskiden Eskiz Esmek Esmer Esnaf Esnek Esnemek

Yerel Fransızca Anlam genişlemesi Arapça Arapça Uydurukça Anlam genişlemesi

Esrarengiz Eş (çiftten biri) Eş (karı koca) Eş anlamlı Eşdeğer Eşelemek Eşik (kapı önü basamağı) Eşinmek Eşit Eşitlemek Eşkâl Eşkıya

Arapça+Farsça Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Yerel Anlam kayması Yerel Uydurukça Uydurukça Arapça Arapça

Eşmek

Yerel

Dilek Alça Yetmek, Ermek, Erişmek Kesme, Tokmaç Beylik kişisi, Beylik kişileri Er, Erte Yetmek, Yetişmek As, Ak kiş Geciktirmek, Sona kaldırmak, Geyine kaldırmak Geyinki, Gelecek, Gelesi Azık, Yol azığı Yıpar, İsli yağ Tutkunluk, Erksizlik, Kulluk Dip, Neğiz Baş, Başki, Başlıca, Neğizki Algaç tutmak, Neğizinde kurmak, Baş üstü etmek Neğizde, Neğizinden Çıkarma İz, Belgi Ruhlanma, Duygusu gelme Ruhlanmak, Duygusu gelmek Tutkun Kul Tutkun almak Tutkun düşmek Kızganmak, Ayamak, Ayayıp vermemek, Kıymamak, Esirgemek İleri, Geçmişte, Eskiden Çıkarma, Ülgü Esmek, Yelpimek Kara yağız, Buğday yağız, Kara doru Kepitçi Sozulmalı (İnsan): Esnemek, (Nesne): Gerilmek, Sozulmak Sırlı Sınar, Eş, Denk Yoldaş, Yubay, Manadaş Kurdaş, Denkteş, Ölçemdeş Aktarmak, Kazmak, Çukulamak Bosağa Tepinmek Denk Deneştirmek, Denklemek, Denkleştirmek Görünüş, Biçim, Durk Karakçı, Tonayıcı, Talancı, Yolbasar, Yoltosar Çukmak, Kazmak, Eşmek


Eşraf Eşya

Arapça Arapça

Etiket Etken (fiil) Etki

Fransızca Uydurukça Uydurukça

Etki etmek

Uydurukça

Etkilemek

Uydurukça

Etraf

Arapça

Ettirgen (fiil) Evcil Evcilleşmek Evcimen Evet Evham Evlat Evlat edinmek

Uydurukça Anlam kayması Anlam kayması Yerel Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Evlatlık Evlenmek

Arapça+Türkçe Anlam genişlemesi

Evli

Anlam genişlemesi

Evliya Evrak Evren Evrensel Evrilmek Evrim Evrim geçirmek Evsaf Evvel Evvela Eyalet Eylem Eylül Eyvah Eyvallah Ezber Ezberden Ezbere Ezberlemek Ezeli Ezgi Eziyet

Arapça Arapça Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Arapça Arapça Arapça Arapça Uydurukça Arapça Farsça Türkçe+Arapça Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Arapça Kökeni belirsiz Arapça

Aksakal, Elağası Buyum, Buyumlar, Buyum-derim, Buyumderimler, Nesne, Nesneler. Yarlık Anık, Aykın, Dip İçine işleme, İz, İz kaldırma, Demgilleme, Tap kaldırma İçine işlemek, İz kaldırmak, Demgillemek, Tap kaldırmak İçine işlemek, İz kaldırmak, Demgillemek, Tap kaldırmak Aylana, Aylana-çevre, Aylana tire, Tireyak, Çevre Yükletme Ele öğretilen, Ev hayvanı Ele öğrenmek Evcil, Evsek, Balasak He Küdük Bala-çağa, Oğul-kız Oğulluğa almak, Kızlığa almak, Balalığa almak Asrandı, (Erkek): Oğulluk, (Kız): Kızlık (Genel): Evlenmek, Yuva kurmak, Durmuş kurmak, (Erkek): Evlenmek, (Kız): Erlenmek, Ere değmek, Güveye çıkmak, Durmuşa çıkmak (Genel): Evli, (Erkek): Evli, (Kız): Erli, Durmuşa çıkan Eren, Gözüaçık İş kâğıdı Yer-gök Bütündünyalık, Yalpı Aylanmak, Evrilmek Ösüş, Önükme Ösmek, Önükmek Özcenlik, Özlük Burun, Burda, İleri, Aldın Birinciden, Baştan, Aldan ala Oymak İş, Kımıl Dokuzuncu ay Esiz Sağ ol Yat Yattan Yattan Yatlamak Bengilikten, Uçsuz Kıraksız Küy Kısım, Sıkış, Eziş


Ezmek

Yerel

Yenรงmek, Ezmek, Dรถvmek, Ufalamak, Maydalamak


Türkçe F Faal Faaliyet Faaliyete geçmek Facia Fahişe Fahri Fail (hukuki) Fail (dilbilgisi) Faiz Fakat Fakir Faksimile Fal Falan Falan filan Fal bakmak Falçata Familya ( bioloji) Fanatik Fanatikleşmek Fanatizm Fani Fanila Faraş Faraza Farazi

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Fransızca Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe İtalyanca İtalyanca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Arapça İtalyanca Arapça Arapça Arapça

Faraziye

Arapça

Fare

Arapça

Farfara Fark

İtalyanca Arapça

Fark etmek

Arapça+Türkçe

Farzetmek Fasıl Fasıla Fasikül Fasulye Fatih Fatura Fatura etmek Faul Fayans Fayda Faydalanmak

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Fransızca Arapça Arapça İtalyanca İtalyanca+Türkçe İngilizce Fransızca Arapça Arapça+Türkçe

İşçen, İşler, İşlikli, Emekçil İş-yumuş, Yumuş, Kımıl İşe başlamak, İşe girişmek Kaygılı vakıa, Büyük kutsuzluk Yezökçe, Oynaşçı kadın Ardaklı Kılmışlı, Etmişli, Yazıklı İye Üsteme, Üstek, Göterim, Göterme Birak Yoksul Özgertmeyin basma Bolcam, Irk Neyin, Allakim Neyin düğün, -mı ne! Irklamak, Bolcamını açmak Dilgiç Türküm Verilen Verilenleşmek Verilenlik Yalan, Ötküncü, Ölümlü İç gömlek Suskuç, Kalak, Kürekçe Eydelim, Diyelim, Olsun Bolcamlı, Bolcamal, Yormalı, Yormal, Çağlama Bilimlik bolcam, Bilimlik yorum, Bilimlik çağlama (Hayvan): Sıçan, Keme, ( Bilgisayar aksanı): Sıçan Boşboğaz, Kuşboğaz, Ezme Ayırmacılık, Ayırmalılık, Ayrımlık, Başkalık, Özgecelik (Anlamak): Aymak, Görmek, Sezmek, Düşünmek, (Farklı olmak): Özgermek, Başka türe inmek Bolcamak, Çağlamak Bölüm, Dağmak Ara, Aralık, Üzülüş Bölüm Burçak Basıp alıcı, Boysundurucu Hesap kâğıdı Hesap çıkarmak Ayıplı vuruş Çini Tapış, Düşüm, Yaram Tapış tapmak, Yaramlanmak


Fazilet Fazla Fecaat Feci Feda

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Feda etmek Fedai

Arapça+Türkçe Arapça

Fedakâr Federal Felaket Felç Felç geçirmek Felç olmak Felek (talih) Felek (kainat) Fen (bilim) Fen (teknik) Fena Fenalaşmak Fener (el feneri) Fener(deniz feneri) Feragat Feragat etmek Ferah(yer) Ferah (sevinçlilik) Feraset Ferdi Feribot Ferman Fermentasyon Fermente Fermente etmek Fermente olmak Fermuar Feryat Feryat etmek

Arapça+Farsça Fransızca Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yunanca Yunanca Arapça Arapça+Türkçe Farsça Farsça Arapça Arapça İngilizce Farsça Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe Fransızca Farsça Farsça+Türkçe

Fesat Feshetmek Fesih Festival Fethetmek

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Fransızca Arapça+Türkçe

Fetih

Arapça

Feveran Fevkalade Fevri Feza

Arapça Arapça Arapça Arapça

Erdem Artık, Aşa, Öte köp, Gereğinden köp Kırgın Kaygılı, Kırgınlı Can ayamazlık, Ölüme baş bağlayıcılık, Verilenlik, Yoluna baş koyuculuk Ayamadan vermek, Kurban etmek Canını veren, Ayanmayan, Canını ayamayan Can ayamaz, Verilen, Yoluna baş koyan Koşma Kıran, Kırgın Dalma, İnme Dalmaya uğramak, İnmeye uğramak Dalmaya uğramak, İnmeye uğramak Yazmış Gök kubbe Yaradılış bilimi Fen, Teknik Yaman Esten taymak, Esten azmak, Dalmak El yarığı Deniz yarığı Baş tartma, El çekme, Danma Baş tartmak, El çekmek, Danmak Gen yer, Yarkın yer, Yayık yer Kıvanç, Sevinç Sezgirlik, Sezim, Anlayış Özlük, Bencik Yüksalı Yarlık, Buyruk Acıtma Acıtılan Acıtmak Acıtılmak Kaptırma Bağırma, Kışkırıp ağlama Bağırmak, Bağırıp çağırmak, Kışkırıp ağlamak Arabozuculuk, Bozgunculuk Bozmak, Üzmek, Toktatmak, Dağatmak Bozma, Üzme, Toktatma, Dağatma Bayramcılık, Bayram Basıp almak, Boysundurmak, Bağındırmak, Boyun eğdirmek Basıp alma, Boysundurma, Bağındırma, Boyun eğdirme Birden kızma İç gitkiç, Dan kalırlık Acısı tez, kızma Genişlik


Fıçı Fıkıh Fıkırdamak (cilvelenmek) Fıkra Fıkra (edebi) Fındık Fırça Fırın ( ekmek fırını) Fırlamak Fırtına Fıskiye Fışkırmak Fıtık Fıtrat Fıtri

Yunanca Arapça Anlam kayması Arapça Arapça Arapça Yunanca Arapça Yerel İtalyanca Kaynağı belirsiz Yerel Arapça Arapça Arapça

Ağaç çelek İslam hukuku Erseklenmek, Kılıklanmak Güldürgü Gözkarayış Yeryanak Yakkıç Ekmek ocağı Atılmak Davıl, Boran Urgulma Urgulup çıkmak, Atılıp çıkmak Yarık, Yırtık Yaradılış Doğma

Fiber Fidan Fidye Figan Fiil Fiil (dilbilgisi) Fiilen Fikir Fikir adamı Fikir insanı Fikrisabit File Fileto Filiz Fincan Firar Firar etmek Firari Firuze Fisebilillah Fiske Fiske vurmak Fiskos Fiskos etmek Fiş (elektrik) Fişek (kurşun) Fit Fitil (lamba) Fitne

İngilizce Yunanca Arapça Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Arapça+Türkçe Arapça+Arapça+Türkçe Arapça Fransızca İtalyanca Yunanca Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz+Türkçe Yerel Yerel Fransızca Farsça İngilizce Arapça Arapça

Fitne fücur Fiyaka Fiyasko Flamingo Flaş

Arapça Fransızca İtalyanca İngilizce İngilizce

Süyüm Öskün, Ösüntü, Köçet Tölem, Kutarma akçası İnleme, Bağırma, Kışkırma İş, Kılık, Kımıl, Kımıltı Edişlik, İşlik İş yüzünde, Çınında Oy Oycul Oycul Gitmez oy, Yapışkan oy, Bağlancık Tor Bıkın Yaş budak Çini ayak Kaçış Kaçmak Kaçak, Kaçkın Göğüldür Allah yoluna, Tekin Çırtkı, Çırtış Çırtmak Şavurlaşma Şavurlaşmak Koş dil, Koşkuç Ok Gelişme Tasma, Dil (kargaşa): Çatak, Karama karşılık, (arabozuculuk): Bölük, Arabozuculuk Köp arabozucu Maktancaklık Onuşsuzluk, Yolsuzluk Allı turna, Kızıl kaz Fotoçakmak


Florya Flört Flört etmek Flüt Fon (arka plan) Formül Forvet Foseptik çukuru Fosil Fosilleşmek Fotokopi Fotokopi çekmek Fotokopi makinası Foya Frazeoloji Frekans Fren Frene basmak

Yunanca İngilizce İngilizce+Türkçe Fransızca Fransızca Fransızca İngilizce Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca İngilizce İngilizce+Türkçe İngilizce+İtalyanca İtalyanca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe

Frengi Fren yapmak Frikik Fuar Fuhuş Fuhuş yapmak

Farsça Fransızca+Türkçe İngilizce Fransızca Arapça Arapça+Türkçe

Fukara Fuzuli

Arapça Arapça

Yelve Erkeleşme, Kılıklaşma Erkeleşmek, Kılıklaşmak Sıbızgı Yerlik, Yalpı önü, Yalpı görünüşü Anlatma Çapulcu Yundu oru Taşa evrilen, Taşlaşan kaldık Taşa evrilmek, Taşlaşıp kalmak Göçürme Göçürmek Göçürgüç Göz boyamacılık, Aldamcılık Duruklu söz (dizimi) Yığılık, Yışlık Toktatkıç, Eyleç, Eylegiç Toktatkıca basmak, Eylece basmak, Eylegice basmak Kara yama, Yel yarası Toktatmak, Eylemek Erkin tepiş, Erkin vuruş Görgezme Yezökçelik, Bozukluk, Azgınlık, Oynaşçılık, Yezökçelik etmek, Oynaşçılık etmek, Oynaşmak Yoksul Orunsuz, Gereksiz


Türkçe G Gaddar Gaf Gafil Gafil avlamak

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Fransızca Arapça Arapça+Türkçe

Gafil avlanmak

Arapça+Türkçe

Gaflet Gaf yapmak Gaga Gagalamak Gaile Gala Galebe Galebe çalmak Galeyan Galeyana gelmek Galiba Galip Galip gelmek Gam Gam çekmek Gam yemek Gammazlamak

Arapça Fransızca+Türkçe Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz+Türkçe Arapça Fransızca Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Gamze Ganimet Garabet Garanti Garanti etmek Garaz Gargara Gargara yapmak Gariban Garip ( gariban) Garip (tuhaf) Garipsemek

Arapça Arapça Arapça Fransızca Fransızca+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Gark olmak Gaspetmek Gaye Gayet Gayret Gayret etmek Gayri Gayri ihtiyari Gazap Gazoz Gebe (insan)

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Yerel

Ayavsız, Taşyürek, Yavuz Abaysızlık, Orunsuz iş, Orunsuz söz Aymaz, Baykamaz, Anka Aymazdan uşlamak, Baykamazdan uşlamak Aymazdan uşlanmak Baykamazdan uşlanmak Aymazlık, Baykamazlık, Ankalık Orunsuz iş etmek, Orunsuz söz söylemek Tumşuk Çokumak, Çokulamak Kaygı Algaçki oyun, Algaçki koyuluş Yeniş, Yutuş Yenmek, Yutmak, Ütmek Yarsıma, Kızma Yarsımak, Kızmak Belki, Çaması, Çaması olsa gerek Yenici, Yutucu, Ütücü Yenmek, Yutmak, Ütmek Kaygı, Bun, Göyünç Kayırmak, Göyünmek Kayırmak, Göyünmek Söz taşımak, Söz yetirmek, Öşek taşımak, Öşeklemek, Çakmak, Çakımcılık etmek Bet çukuru Olca Danlık, Kızıklık İşanç İşanç vermek Yaman niyet Çalkama, Damakta çalkama Çalkamak, Damakta çalkamak Baykuş Baykuş Dan, dan kalırlık, kızık Dansımak, Dansınmak, Dan görmek, Kızık görmek Batmak, Batıp gitmek Güçleyip almak, Tartıp almak Dilek Pek, Öte, En Dırışma, Dırışçanlık, Vurunma Dırışmak, Vurunmak Başka Erksizden Acıma, Acılanma Gazlı su Yüklü, Ağırayaklı, Ayağı ağır, İkikat


Gebe ( hayvan) Gebe kalmak (insan) Gece Gecekondu Gecelemek Geceleyin Gecelik Geçe (saat) Geçen (yıl, ay…) Geçende Geçenlerde Geçen yıl Geçerli

Yerel Yerel Anlam kayması Yerel Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça

Geçerli olmak Geçici Geçim

Uydurukça+Türkçe Yerel Uydurukça

Geçimsiz Geçinmek (maişet)

Uydurukça Yerel

Geçinmek (anlaşmak) Geçişli (fiil) Geçişsiz Geçiştirmek Geçmek

Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel Anlam genişlemesi

Geçmiş (önceki, evvelki) Geçmiş (mazi) Geçmiş zaman (dilbilgisi) Gelecek (istikbal, ati) Gelecek ( müstakbel, sonraki) Gelenek Gelgit ( coğrafya) Gelincik(çiçek) Gelincik (hayvan) Gelinlik Gelir Gelişigüzel Gelişme Gelişmek Gem Gem vurmak

Anlam kayması Anlam kayması Yerel Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Yerel Uydurukça Yerel Anlam kayması Anlam kayması Yunanca Yunanca+Türkçe

Gencelmek Genç Gençleşmek Gene Genel Genelge

Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça

Boğaz Yüklenmek, Bala götürmek Dün Alaçık, Evcik Dünemek Dünen, Dünde Dünlük gömlek Ötende, Ötenden Geyin Öten Yakında, Yakın arada Yakında, Yakın arada Bıldır, Öten yıl Güçlü, Gücünde, Güçte, Gücündeki, Güçteki Gücünü saklamak, Yürümek Öteri, Ötküncü (maişet):Dirlik, Diricilik, Gün geçiriş, (anlaşma): Gelişme, Onuşuk, Sığım Sığışmayan, Onuşuksuz, Gönlü dar Gün görmek, Gün geçirmek, Diricilik etmek Gelişmek Ötümlü Ötümsüz Savuşturmak (zaman): Ötmek, (yanından): Ötmek, (içinden, karşıya): Geçmek, (ileri, öne) : Ozmak, (üstünden, aşarak): Aşmak Öten, Burunki, İleri Ötmüş Öten zaman, Öten çağ Gelecek Gelesi, Aldaki Yola Gelgin-kaytkın Göknar Ars, Közen Toy gömleği Girim, Tapış, Düşüm Çala çarpı, Çala çula, Çala bula Ösüş, Ala varış, Yetilme Ösmek, Ala varmak, Yetilmek Ağızdırık, Ağızlık Ağızlıklamak, (mecazi): Dizginlemek, Tıymak Yaşarmak Yaş Yaşarmak Yine, Yeniden, Kaytadan Ortak, Yalpı, Büt Buyruk, Görsetme, Yol yoruk


Genelkurmay Genelleme

Uydurukça Uydurukça

Genellemek

Uydurukça

Genelleme yapmak

Uydurukça

Genellikle

Uydurukça

Geniş Geniz Gerçeğe dönüşmek Gerçek (ad) Gerçek (sıfat) Gerçekçi Gerçekleşmek

Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel

Gerçekleştirmek

Yerel

Gerçekten Gerçi Gerdan Gerdanlık Gerdek Gerekçe Gergedan Gergef Gergin Geri Geri ( saat) Geri dönmek

Yerel Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça Uydurukça Farsça Farsça Yerel Yerel Yerel Yerel

Geri gelmek

Yerel

Geri kalmak Geri vermek

Yerel Yerel

Geri zekâlı Gerilemek Gerilim Gerilmek Gerinmek Getirmek Gevelemek Geveze Gevezelik etmek Geviş getirmek Gevşek Gevşemek Gevşetmek Geyik

Türkçe+Arapça+Türkçe Yerel Yerel Anlam genişlemesi Yerel Yerel Yerel Farsça Farsça+Türkçe Yerel Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması

Başorda Yalpılaştırma, Yalpı korutma, Yığıp korutma Yalpılaştırmak, Yalpı korutmak, Yığıp korutmak Yalpılaştırmak, Yalpı korutmak, Yığıp korutmak Yalpı, Yalpı alanda, Yalpılıkta, Yalpısından, Yalpısı ile Gen Geniz, Burun boşluğu, Yutkuluk üstü Çına aylanmak, Çın çıkmak Çınlık Çın Çıncıl, Doğrucul Yüze aşmak, Durmuşa aşmak, Çınırganmak, Çın çıkmak Yüze aşırmak, Durmuşa aşırmak, Çınırgamak, Çın çıkarmak Çınında, Çınlığında, Doğrudan … olsa da, …olmasa da, -a/-e karamazdan Boyun, Döş Boncuk, Döş boncuğu Gelin evi Düşünükleme, Yerlik, Sıltak Boynuz tumşuk Gergiç, Gergi Gerilen, Tartılan, Sozulan Art, Arka, Geri Artta kalmış, Artta Kaytmak, Geri kaytmak, Aylanıp kaytmak, Yanmak Kaytmak, Geri kaytmak, Aylanıp kaytmak, Yanmak Artta kalmak, Arkada kalmak Kaytarmak, Kaytıp vermek, Kaytarıp vermek Beyinsiz, Manbaş, Başı işlemeyen Çekinmek, Geri gitmek, Geri kaytmak Gerilme, Tartılma, Keskinlik Gerilmek, Tartılmak, Sozulmak Gerilmek, Sozulmak Geldirmek, Egelmek, Alıp gelmek Aylandırıp söylemek, Tak söylememek Söylek, Ezme, Deşik ağız Söyleklik etmek, Ezmelik etmek Gevşemek Boş, Boşan Boşamak Boşatmak Buğu, Bulan


Gezgin Gezinmek Gezinti Gıcır gıcır Gıda Gıpta Gıpta etmek

Uydurukça Yerel Yerel Argo Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Gırtlak Gıyaben Gıyabında Gıyabi Gıybet Gıybet etmek Gibi Gider Gidiş ( tempo) Gidiş (hal hareket) Girdap Girdi Girgin Giriftar Girişimci Girişken Gitmek Giyecek Giysi Gizlemek Gizlenmek Gizli Glokom Gocuk Gocunmak Gonca Göbek (organ) Göbek (şişman karın) Göbek ( merkez, orta) Göbek (nesil) Göçebe Göçeri Göçmen Göçük Göçüşme (dilbilgisi) Göğüslemek Gök (ham) Göktaşı Gömmek (defnetmek, ölüyü gömmek) Gönder Göndermek Gönlünden kopmak

Yerel Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Uydurukça Yerel Yerel Farsça Uydurukça Yerel Farsça Uydurukça Yerel Anlam genişlemesi Yerel Yerel Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Latince Bulgarca Yerel Farsça Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Yerel Yerel Uydurukça Yerel Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Anlam kayması Yunanca Anlam kayması Yerel

Gezginci, Gezici, Elgezer Aylanmak, Gezmek Gezi, Aylanı Yep yeni Yukum, Azık, Aşgücü, Toklukluluk Günü, Gözü gitme, Kızıkma, İmrenme Günülemek, Gözü gitmek, Kızıkmak, İmrenmek Geğirtek, Damak dibi Sırtından, Sırttan, Özü yokta, Olmayanda Sırtından, Özü yokta, Olmayanda Sırtından, Sırttan, Özü yokta, Olmayanda Ardından söyleme Ardından söylemek, Ardından söyleşmek Dek, Gibi Çıkım Tezlik, Çapkanlık, Tepkin, Gidiş Yürüyüş-duruş, Kılık-yoruk Opkun Öndürüş güçleri ile kuralları İşçen, Epçil, Tapkır Verilen Tapkır İşçen, Epçil, Tapkır Gitmek, Varmak Giyim, Giyim gecek Giyim, Giyim gecek Yaşırmak Yaşırınmak Yaşırın, Yaşın Karasu Kısa don, Çolak don Üstüne almak, Özüne almak Çiçek düğmesi Kindik Göbek, Karın Orta Boğun Göçmen Göçmen Gelmişek Opurum, Opuruluş, Göçkün Orun almaşma (Kınlığa/Kınlıklara) Karşı durmak Çiğ, Pişmeyen, Gök Kuyruklu yıldız Yerlemek, Yere vermek, Toprağa vermek, Gömmek Bayrak sapı Yollamak, Yönetmek, Yobarmak Çın gönülden vermek, Gönlünden çıkarıp


Gönlünü etmek Görece Göreceli Görenek Görev Görev almak Görevden almak Görevden uzaklaştırmak Görev yapmak

Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça+Türkçe Uydurukça+Türkçe Uydurukça+Türkçe Uydurukça+Türkçe

Görgü Görgüsüz Görkem Görkemli Görmemiş Görmezlikten gelmek

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel

Görsel Görücü Görümce Görüntü Görüş Gösterge ( nişan, belirti) Gösterge(ibre) Gösteri (sahneye koyma, icra) Gösteri (nümayiş, yürüyüş) Gösteriş Gösterişli Göstermek Göstermelik Götürmek

Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam kayması

Gövde(dilbilgisi) Gözaltı

Uydurukça Uydurukça

Gözaltına almak

Uydurukça+Türkçe

Göz atmak Göz bebeği Gözcü Gözdağı Gözdağı vermek Gözde Gözenek Gözetlemek

Argo Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Yerel Uydurukça

Gözetmek Gözetmen Göz hapsi Göz kararı

Anlam kayması Uydurukça Türkçe+Arapça Türkçe+Arapça

vermek, Öz dileği ile vermek Gönlünü götürmek Salıştırmalı, Çakıştırmalı Salıştırmalı, Çakıştırmalı Yola Borç, Yumuş İşi boynuna almak, Yumuş buyrulmak Yumuştan boşatmak İşten alıslatmak, Yumuştan alıslatmak Borç ödemek, Yumuş işlemek, Yumuş tutmak Yürüm-durum, Görüm, Yön Görümsüz, Yönsüz, Görmeyen Görk Görkem, Görklü Görümsüz, Yönsüz, Görmeyen Görmezliğe vurmak, Görmezliğe salmak, Görmediksiremek Sınlı Elçi, Savcı, Gudacı (Büyük): Kayın abla, (Küçük): Kayın sinil Görünüş Göz karayış Belgi Görsetkiç Çıkış, Görsetiş Çıkı Göze girme, Görünleme Görklü, Görkem, Görünürlü Görsetmek, Görgüzmek Göz boyama, Yalan, Aldayıcı, Yasalma, Aparmak, Egitmek, Alıp varmak, Alıp gitmek, Yetirmek, İletmek Neğiz Sak altına alma, Kamama, Kamağa alma, Tutsak etme Sak altına almak, Kamamak, Kamağa almak, Tutsak etmek Göz gezdirmek Göz karası Gözetici Korkutma Korkutmak Sevili, Sevgili Deri gözü, Deri deşiği Ardına düşmek, İzine düşmek, Yaşırın gözetmek Bakmak, Karamak, Asramak Gözetici Göz tutsağı, Ev kamağı Çamayla


Gözlem Gözlemek ( beklemek) Gözlemek (müşahede) Gözlem yapmak Gözü aç Gözü kapalı

Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Yerel Yerel

Gözü kara Gözükmek Gözü pek Gözü sulu

Yerel Yerel Yerel Yerel

Grafik Grafit Granül Gravür Gravürcü Grev Grev yapmak Gri Grileşmek Grup Guatr Gurbet Gurup Gurur

Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca Arapça Arapça Arapça

Gurur duymak

Arapça+Türkçe

Gururlu Gübre Gücenmek Güç (zor) Güç bela Güdüm Güdümlü Güfte Güğüm Gül Gülle Gülümsemek

Arapça+Türkçe Yunanca Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Farsça Yunanca Farsça Farsça Yerel

Gülünç Günah Günahkâr Güncel Gündem Güney Güneybatı

Yerel Farsça Farsça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Baykayış Gütmek, Gözlemek Baykamak Baykamak Açgöz Oylamazdan, Oylanmazdan, Aldına keynine karamazdan, Göz yumup Batır, Er yürek, Yürekli, Korkmaz Görünmek Batır, Er yürek, Yürekli, Korkmaz Yufka yürek, Gözü yaşlı, Gönlü boş, Gönlü yumşak Çizme Yaskak Düğürcük Oyma Oymacı İş dışlama İş dışlamak Boz, Çal Bozarmak, Çalarmak Top, Topar, Toplam Boğaz şişiği, Damak şişiği, Damak uru Yad el, Çet el, Yad yurt, Çet yer Batı, Günbatısı Boy götürücülük, Ulumsuluk, Güvezlik, Kıvanç, Denksinmezlik, Benimcilik Maktanmak, Kıvanmak, Öğünmek, Maktanç duymak, Kıvanç duymak, Öğünç duymak Güvez, Kıvancak, Öğüncek, Benimci Kön, Kığ Darınmak, İncimek, İncinmek, Öfkelemek Kın, Ağır, Çetin Kınlıkla Başarı Başarılmalı, Uzaktan başarılan Yır sözü Kovşun Kızılgül Top oku (Gülmeli bir şey ardından): Gülümsüremek, ( İyi niyet ifadesi ile): Yılışmak Gülgülü, Gülmeli, Gülerli, Gülünç Yazık Yazıklı Orçunlu Gün tertibi Günorta Günorta günbatar


Güneydoğu Gür Gürbüz Gütmek (hayvan)

Uydurukça Anlam kayması Farsça Anlam kayması

Gütmek(fikir, siyaset, beklenti vb…) Güven Güvence Güvence vermek

Anlam kayması

Güvenç Güvenilir Güvenlik Güvenmek Güvenoyu Güverte Güya Güzel Güzergâh Güzide

Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Anlam kayması Uydurukça İtalyanca Farsça Yerel Farsça Farsça

Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Günorta gündoğar Kalın, Bol, Koyu, Yoğun Güçlü, Sağlam, Dayanıklı Mal bakmak, Mal yaymak, Mal gütmek, Bakmak, Yaymak İzlemek, Gözlemek, Ummak, Yürütmek İşanç İşanç Öz adına işanç bildirmek, Öz adına bel bağlatmak İşanç İşançlı, İşanımlı Korkunçsuzluk, Arkayınlık İşanmak, Bel bağlamak İşanç bildirme Gemi üstü Önlü, Sıyaklı Görklü, Sulu, Çıraylı, Yakşı, Güzel Bağıt, Yöneliş, Tutan yol Dallanma, Saylanma, En yakşı, Belgili, Ataklı, Görünüklü


Türkçe H Haber Hacer-ül Esved Hacet Hacethane Hacim Had Haddini aşan Haddini aşmak Hademe Hadım Hadım etmek Hadise Hadsiz Hafıza Hafızasını kaybetmek Hafif Hafiflemek Hafifmeşrep Hafiye Hain Haiz Hak ( adalet, doğruluk) Hakaret Hakaret etmek Hakem Hakikat Hakikaten Hakiki Hâkim (söz geçiren) Hâkimiyet Hâkim olmak Hakir Hakir görmek Hakkında Haklamak Hal (durum) Hal (güç, takat) Hal(meyve hali) Hala Halâ Halas Halat Halayık Hâlbuki Hale Halef

Kökeni Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Arı Türkçe

Yenilikler Kara Taş Gerek, Gereklik Ayakyolu Kölem, Sığım, Sığımlılık Çek, Kırağ Çekten dışarı Çekten çıkmak, Çekten aşmak, Çamadan dış gitmek Arapça Yumuşçu Arapça Biçme, Biçilen Arapça+Türkçe Biçmek Arapça Uğraş, Çatak, Görünüş Arapça+Türkçe Çeksiz Arapça Es Arapça+Arapça+Türkçe Esinden ayrılmak Arapça Yenil Arapça+Türkçe Yenillemek Arapça Yenildek, Yenleş Arapça Dıncı, Aygakçı, İzkovar Arapça Satkın Arapça İye, İye olan Arapça Çınlık, Doğruluk, Düzlük Arapça Tubansıtma, Dil yetirme Arapça+Türkçe Tubansıtmak, Dil yetirmek Arapça Töreci Arapça Çın, Çınlık Arapça Çınlıktan, Çınlığında, Çınında Arapça Çın Arapça Başarıcı, Beyleyici, Sözü ötkün Arapça Erklilik, Egemenlik Arapça+Türkçe Erk salmak, Beylik yürütmek, Egemen olmak Arapça Değersiz, Sansız, İğrengiç, Tuban Arapça+Türkçe Tuban saymak, Tubansıtmak, Kemsitmek, Bensimemek, Küçültmek, Küçük görmek Arapça+Türkçe Doğrusunda, Yönünde Arapça+Türkçe Kıyratmak, Bozmak, Yenmek Arapça Yağday, Duruş Arapça Çama, Güç Arapça Yapık gök pazarı Arapça Aba Arapça İmdiyece, Bugüne değin, Dahice Arapça Kutuluş Yunanca Arkan, Yoğun bağ, Yoğun ip Arapça Kün Arapça+Türkçe+Farsça Öyleyse de, Oysa, Ne etse de Arapça Işıklı halka, Ay halkası Arapça İzbasar, Orun iyeleyici, Orunbasar, Uzatıcı,


Halen Haletiruhiye Halis Halisane Halita

Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça

Halk Halka Halk bilimi Halkoyu Halk oylaması Halletmek Haloksilon Halter Halt etmek

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Fransızca Fransızca Arapça+Türkçe

Ham Hamakat Hamal Hamam Hamam böceği Hamarat Hamasi Hami Hamile

Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça

Hamile kalmak Hamlamak Hamle Hamle yapmak

Arapça+Türkçe Farsça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Hammadde Hamur Hançer Hanedan Hangar Hanım (hitap) Hanım ( eş) Hanımefendi Hani (hatırlatma) Hantal Hapis ( hapishane) Hapis (hapsetme) Hapishane Hapsetmek Harabe Harabeye çevirmek Haraç Haraç kesmek

Farsça+Türkçe Arapça Arapça Farsça Fransızca Yerel Anlam kayması Türkçe+Yunanca Anlam kayması Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Yalgaştırıcı İmdi, Şu uğurda, Şu kezde, Şimdilikte İç küyü, İç yağdayı Koşması yok, Koşmasız, Koşulmasız, Arı Çın yürekten Koşuntu, Koşma, Karışma, Karışık, Karıntı, Aralaşma El, Gün, El gün Kuşak, Çığrık, Değrek El bilimi, El türeticiliği El oyu El oyu Çeşmek, Çözmek Saksavul Som demir Otlamak, Olgusuzluk etmek, Yok söz eytmek Çiğ, Gök, Pişmeyen Ahmaklık Yükçü, Yük taşıyıcı Monca Saçakçı İşçen, Epçil, Epli Batırlık, Beylik Kollayıcı, Yaklayıcı (İnsan): Yüklü, Ağır ayaklı, Ayağı ağır, İkikat, (Hayvan): Boğaz Yüklenmek, Bala götürmek Boşan tartmak, Güçten düşmek Yulkunuş, Intılış, Çozgun, Çapul (Saldırmak): Çapullamak, Çozmak, (Girişmek): Intılmak, Ala ıntılmak, Yulkunmak Çiğ mal Ezme Kama Han boğunu Yapma, Göterme Hanım Bike, Yubay, Yoldaş, Hatun Hanım, Baybike Esinde mi? Ağır gövdeli, Kopal, Yöndemsiz Kamak, Kamakhane, Tutsakhane Kamak, Tutsaklık Kamak, Kamakhane, Tutsakhane Kamamak, Kamağa almak, Tutsak etmek Kıyrayan orun Yemirmek, Kıyratmak Salık, Salık akçe Alık salık alıp durmak


Harami Harap Harap etmek

Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Harap olmak

Arapça+Türkçe

Hararet

Arapça

Hararet basmak Harareti kesmek Harç (vergi) Harç ( beton vb…) Harçlık Hardal Hareket Hareket etmek Harekete geçmek Harf Harici Hariciye Hariç Harika Harikulade Haris Harlanmak Harmanlamak Harp Has (saf) Hasar Hasat Hasbıhal Haset

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Farsça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Hasılat Hâsılı Hâsıl olmak Hasım Hasır Hasis Haslet Hasret Hasretmek

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Hassa Hassas

Arapça Arapça

Hassasiyet

Arapça

Hasta

Farsça

Yolbasar, Yoltosar, Talancı, Karakçı, Tonakçı Eskiyen, Tozan, Kıyrayan, Yemrilen, Eskitmek, Tozdurmak, Kıyratmak, Yemirmek, Ufatmak Eskimek, Tozmak, Kıyramak, Yemrilmek, Ufalmak (Sıcaklık): Isılık, Ilıklık, Kırgınlık, (Aşırı suya yanma): Çöllük, Susaklık Çöllemek, Susamak Çölünü basmak, Susaklığını kandırmak Salık Eritme Gündelik, Çöntek akçesi Gıca Kımıl, Kımıltı, Kozgalış Kımıldamak Kozgalmak Damga Dış, Çet Dış işleri Dış, Dışarı İç gitkiç, Ukmuş Dan kalırlık, Ukmuşluk Açgöz, Doymaz Birden yanmak, Yalavlanmak Aralaştırmak, Karıştırmak Vuruş, Soğuş, Savaş Arı, Kirsiz Çıkım Ekin orma, Ekin çapış, Orum Söyleşme Kıskanç, Kıskanma, Günü, Günücülük, Günücüllük, İçi darlık Girim, Düşüm, Tapış, Kazanç Kısası, Kısaca eydende, Tok ederi Ortaya çıkmak, Yüze çıkmak Karşıdaş, Günüdeş, Yarışıcı Boyra, Dokuma, Örme Saran, Kıskanç, Eli sıkı Beniz, Yaradılış, Kılık Sağınç, Kaygı, Bun Arnamak, Adamak, Bağışlamak, Yumuşamak Özüncelik, Başkacalık, Ayrımlılık Sezgir, Sezgin, Sezimtal, Sezicen, Duygur, Duygun, Duyucan, Yumuşak gönüllü, İnce gönüllü Sezgirlik, Sezginlik, Sezimtallık, Sezicenlik, Duygurluk, Duygunluk, Duyucanlık, Yumuşak gönüllülük, İnce gönüllülük Ağrık, Sırkav


Hasta bakıcı Hastahane Hastalanmak Hasta olmak Haşa Haşerat Haşarı Haşhaş Haşırdamak Haşırtı Haşin Haşlama Haşlamak Hat (çizgi) Hat (yazı) Hat (yol, kanal) Hata Hatır Hatıra Hatırlamak Hatırlatmak Hatip Hava (hava durumu) Hava (müzik) Hava (eda) Hava alanı Hava durumu Havacı Havadar Hava değişimi Havadis Hava gazı Havai

Farsça+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Yerel Yerel Arapça Ermenice+Türkçe Ermenice+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Fransızca Arapça

Havalanmak Havale (bırakma, devretme, ısmarlama) Havale ( para) Havale etmek

Arapça+Türkçe Arapça

Hava limanı Havan Havaneli Havi olmak Havlamak Havlu Havsala Havuç Havyar Hayâ

Arapça+Yunanca Farsça Farsça+Türkçe Arapça+Türkçe Yerel Kürtçe+Türkçe Arapça Farsça Farsça Arapça

Arapça Arapça+Türkçe

Ağrık bakıcı Ağrıkhane Ağrımak, Sırkavlamak Ağrımak, Sırkavlamak Allah saklasın Kurt kumurska Erke, Başsız, Yaramaz Göknar Şırıldamak Şırıltı Kopal, Kılıksız, Ton Kaynatma, Pişirme Kaynatmak, Pişirmek Çizik Yazı Yol, Boy Yanlış, Yanlışlık Es Estelik Ese düşürmek, Eslemek Esletmek, Eskertmek Çeçen Gün ırası Küy Gönül, Gönül küyü Konalga Gün ırası Savaş uçucusu Yeleç, Yelli Yer özgertme Bildiri Kömür gazı, Yarıklık gazı Yelkovan, Yelgönüllü, Yelbenizli, Yenil oylu, Yenil, Boş, Tutruksuz Göterilmek, Göğe örlemek Tapşırış Akçe yobarma, Akçe yönetme (Bırakmak, Devretmek, Ismarlamak): Tapşırmak, (Yatırmak): Yobarmak, Yollamak, Yönetmek Konalga Keli, Sokucuk Keli sapı, Döveç Kamıtmak, İçine almak Ürmek Silgi, Saçık An, Düşünük Keşir Oğulduruk Uyat, Uyatlılık, Uyalıcanlık, Utanç,


Hayal Hayalet Hayal etmek Hayali Hayalperest Hayat Haydi Haydut Hayhay Hayhuy Hayıflanmak Hayır (iyilik) Hayır (olmaz, değil) Hayırdua Hayır işlemek Hayırsız Hayır yapmak Haykırmak Hayret Hayret etmek Hayrola Haysiyet Hayvan Haz Hazım Hazır Hazırcevap Hazırlamak Hazırlanmak Hazin Hazine Haziran Hazmetmek Hazzetmek Heba etmek Heba olmak Hece Heder etmek

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Farsça Arapça Yerel Macarca Yerel Farsça Arapça+Türkçe Arapça Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Yerel Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Hediye Hediye etmek Hekim Hela Helak Helak olmak Helalleşmek Hele

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Farsça

Helezon Helikopter

Fransızca Fransızca

Utancaklık Oy, Yoru, Kuru düş Ürek, Eles Oylamak, Düşlemek Oydurma, Yasandı Kuru düşçül Durmuş, Yaşam, Dirilik Hani, Gel Karakçı, Talancı, Tonakçı, Yolbasar, Yoltosar Baş üstüne, Sözsüz Bağırtı, Kışkırık, Davış, Çav-şu Kayırmak, Acınmak, Göyünmek, Ökünmek Yakşılık, İyilik, İzgilik Yok, Yo Yakşı dilek, Alkış Yakşılık işlemek, İyilik etmek, İzgilik kılmak Yaramaz Yakşılık işlemek, İyilik etmek, İzgilik kılmak Kışkırmak, Haykırmak Dan kalma, Danlama Dan kalmak, Danlamak Ne oldu, Dinçlikmi Ar, Kişilik An, Mal Gıcır, Ermek Sindirim Dayar, Anık Tapkır Dayarlamak, Anıklamak Dayarlanmak, Anıklanmak Kaygılı, Göyünçlü, Ökünçlü Gömme Altıncı ay Sindirmek Onatmak, Yaratmak, -e yakmak Boşa gidermek, Boşa yoğatmak Boşa gitmek Boğun Boşa gidermek, Boşa yoğatmak, Boşa dırışmak Sıylık, Tartık, Belek Sıya tartmak, Sıylığa vermek, Sıylamak Emci Ayakyolu Ölme, Yok olma Ölmek, Yok olmak Geçirişmek, Sağollaşmak En burda, Başında, Önce, Hiç olmayanda, Altı ile. Burulma Dikuçak


Hem… hem (de)… Hemcins Hemdert Hemen

Farsça Farsça+Arapça Farsça Farsça

Hemen hemen Hemfikir Hemoroid Hemşeri Hemşire Hendek Hengâme Henüz Hep Hepsi Her (zaman) Herhalde Herhangi bir

Farsça+Farsça Farsça+Arapça Fransızca Farsça Farsça Arapça Farsça Farsça Anlam kayması Anlam kayması Farsça Farsça+Arapça+Türkçe Farsça+Türkçe

Herif Herkes Her zaman Herze Hesab etmek Hesap Hesaplamak Hesaplaşmak Hesaplı (ucuz) Hesaplı (ölçülü) Heterojen Heyecan Heyecanlanmak Heycanlandırmak Heyelan Heyhat Heykel Heykeltıraş Hezeyan Hezeyan etmek

Arapça Farsça Farsça+Arapça Farsça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Fransızca Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça+Türkçe

Hezimet Hezimete uğramak Hımhım Hıncahınç Hıncını almak Hınç Hınzır Hırçın

Arapça Arapça+Türkçe Yerel Farsça Farsça+Türkçe Farsça Arapça Kürtçe

Hırçınlaşmak Hırgür

Kürtçe+Türkçe Yerel

… da, … da Türdeş, Denkteş, Bir türlü Kaygıdaş Tezine, Tezde, Toktarsız, Toktamazdan, Aşıkış Derlik Oydaş Göteği Yerdeş, Eldeş Bakıcı hanım Or İtiş kakış, Çatak, Çav-şu Daha, İndek Üzülüksüz, Her haçan Varı, Varcası, Varlığı, Bütünü, Yalpısı (zaman) sayın Sözsüz Hangisi olsa da, Hangisi de olsa biri, Hangi bir Kimdir, Kişi Her kim, Her kişi Her haçan Sandırak, Boş söz, Olmayacak söz Saymak Sayak Saymak Öç almak, Öç alışmak Tecemli, Çönteğe yaraşa Dipten oylayan, Oyalayıp işleyen Köptürlü Tolkunlanma Tolkunlanmak Tolkunlatmak, Tolkutmak, Tolkunlandırmak Göçkün, Opuruluş, Opurulma Ökünç! Ey! Taşsın Sıncı Sandırak, Yok söz Sandıramak, Sandıraklamak, Yok söylemek, Boş söylemek Yenilme, Yemirilme, Darmadağın olma Yenilmek, Yemirilmek, Darmadağın olmak Manka, Genzek Dopdolu, Yıpyığma, Tıkılınç Öç almak, Kek almak Öç, Öçmenlik, Kek, Kekleme Domuz, Çocuk Terikme, Acıcak, Kızıkkanlı, Kızma, Darkursak Terikmek, Tez acımak, Kızmak Onuşuksuzluk, Söz güreştirme, Vuruş geriş,


Hırka Hırpalamak Hırs Hırslanmak Hırsız Hırsızlık yapmak Hısım Hışım Hıyanet Hıyanet etmek Hız Hızlanmak Hızlı Hibe Hibe etmek

Arapça Kökeni belirsiz Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Hibrit Hicap Hicran Hicvetmek Hidayet Hidayete ermek Hiddet Hiddetlenmek Hidrojen Hidrokarbon Hidroterapi Hilal Hile Hilekâr Hile yapmak

Fransızca Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Fransızca Fransızca Fransızca Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe

Hilkat Himaye Himaye etmek Himmet Hindi Hindistan cevizi His Hisar Hisse Hissedar Hissetmek Hissi

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Farsça Farsça+Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Arapça

Hitaben Hitabet Hitap

Arapça Arapça Arapça

Çır çatak Torçeket Kağşatmak, Yençmek, İşten çıkarmak Inta, Intık Intalanmak, Intıklanmak Uğru Uğrulamak Doğan, Doğan-kardeş, Ağa-ini Acı, Öfke Satkınlık Satkınlık etmek, Satmak Ildamlık, Tezlik, Yüğrüklük Tezleşmek, Ildamlamak Ilgar, Ildam, Çapsan, Çabuk, Tez, Yüğrük Yardım, Kayrım, Sıy, Tartık Yardım vermek, Kayrım vermek, Sıya tartmak, Tartık etmek, Sıylamak Koşmak Utanma, Utanç, Uyat Ayrılış, Ayrılık Üstünden gülmek Doğru yol Doğru yolu bulmak, Doğru yola yetmek Acı, Öfke, Kızma Acılanmak, Kızmak Suteği Kömür suteği Suyla sağaltma Yeni ay Aldamcılık, Aldak, Al Aldamcı, Aldakçı Kuvluk işlemek, Kuvluğa salmak, Allamak, Aldayıp abramak, Aldamak, Yalan iş yürütmek Yaradılış, Yaratılış, Türetiliş, Olmuş Kollama, Yaklama, Koruma Kollamak, Yaklamak, Korumak Yardım, Kayrım Hint tavuğu Hint yanağı Duygu, Sezgi Kurgan damı, Sepil Ülüş, Pay Ülüşçü, Paycı Duymak, Sezmek Sezgir, Sezgin, Sezimtal, Sezicen, Duygur, Duygun, Duyucan, Yumuşak gönüllü, İnce gönüllü Karayıp, Yüzlenip Çeçenlik, Söze çeberlik Söz söyleme, Yüzlenme


Hitap etmek Hiza Hizip Hizaya gelmek Hizaya getirmek Hizaya sokmak Hizmet Hizmet etmek Hoca ( öğretmen) Hodri meydan

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Farsça Yerel+Kökeni Belirsiz+Farsça

Hokka Hokkabaz Hol Homojen Homurdanmak Homurtu Hop Hoparlör Hoplamak Hor Hor görmek

Arapça Arapça+Farsça İngilizce Fransızca Yerel Yerel Kökeni belirsiz Fransızca Kökeni belirsiz Farsça Farsça+Türkçe

Horlamak (aşağı görmek)

Farsça+Türkçe

Horoz Horozlanmak Hortlak Hortlamak Hortum (fil) Hortum (su, itfaiye vb…) Hortum (doğa) Hoş Hoşaf Hoşa gitmek Hoş bulduk Hoş görmek Hoşgörü Hoşlanmak Hoşsohbet Hotel Hovarda Hoyrat Höyük Hububat

Farsça Farsça+Türkçe Anlam kayması Anlam kayması Arapça Arapça Arapça Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Uydurukça Uydurukça Farsça+Türkçe Farsça+Arapça Fransızca Farsça Yunanca Yerel Arapça

Hudut Hulasa

Arapça Arapça

Söz söylemek, Yüzlenmek Denge, Düzçizik Üyür, Top, Topar, Toparlanışık Düzelmek, Yola gelmek Düzemek, Düzeltmek, Yola getirmek Düzemek, Düzeltmek, Yola getirmek Teyleme, Yumuş Teylemek, Yumuş tutmak Okutucu Hani! Çık! Çık ortaya! Gel beri! Güç sınaşalım! Kara savıtı Göz boyamacı, Aldamcı, Aldakçı Giriveriş, Alki bölme, Dalan Birtürlü Mırıldanmak Mırıltı Ey, Dur, Tokta Gücetkiç, Üngücetkiç Sekirmek, Irgamak, Kalgımak Tuban Tubansıtmak, Kemsitmek, Bensimemek, Küçültmek, Küçük görmek Tubansıtmak, Kemsitmek, Bensimemek, Küçültmek, Küçük görmek Öteç Höykürmek, Hörlemek Kan soğurucu, Kan içkiç, Obur Ölümden dirilmek, Kayra dirilmek Fil tumşuğu İçek Kuyun, Davıl, Evirme Yakımlı, Sevimli, Tartımlı, Yakşı Yemiş suyu -e yakmak Hoş gördük Döymek, Çıdamak, Geçirimlilik etmek Döyüm, Çıdam, Geçirimlilik Sevsinmek, Sevinmek Sözmer, Tatlı dilli Konakevi Azgın, Oynaşçı, Kadıncıl Kopal, Görümsüz, Yönsüz Tepe, Kurgan Bürtüklü ekinler, Başaklı ekinler, Uruklu ekinler Çek ara Kısaca, Yığındık


Humus Hunhar Hunharca Huni Hurafe Hurda Hurdahaş Hurufat Husumet Husumet beslemek Husus Hususi Hususiyet Huy Huylanmak Huysuz

Latince Farsça Farsça+Türkçe Yunanca Arapça Farsça Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Huysuzlanmak Huzur Huzura ermek Huzur bulmak Huzur evi Huzurunda Huzur vermek Hücre ( biyoloji) Hücre (oda) Hücum

Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça

Hücum etmek

Arapça+Türkçe

Hücum oyuncusu Hükmetmek Hükümdar Hükümet Hülya Hüner Hünerli Hür Hürmet Hürmet etmek Hürriyet Hüsran (zarar, ziyan) Hüsran ( duygu)

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Arapça Arapça Farsça Farsça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça

Hüsrana uğramak

Arapça

Hüviyet Hüzün

Arapça Arapça

Çürüngü, Çürüntü Yırtıcı, Kan içici, Yavuz Yırtıcılarca, Kan içicilerce, Yavuzca Kuyguç Yalan inanç Yaramsız, İşe yaramaz, Eski Bıt çıt, Pıtrak çıtrak, Kül talkan Basma damgaları Yağılık Yağıkmak, Yağılaşmak İş, Yağday Ayrım, Özlük, Bencik Ayırmalık, Özüncelik, Özgecelik Beniz, Kılık Küdüklenmek Yola gelmez, Öz sözlü, Benzi yaman, Onuşuksuz, Kılıksız Onuşuksuzlanmak, Kılıksızlanmak Dinçlik, Dinim Dinim tapmak Dinçliğe yetmek, Dinim tapmak Karılar evi, Kartlar yurdu Katında, Aldında Dinçlik vermek, Dinim taptırmak Gözenek Küçük oda, Tıkız bölme, Evcik, Çetlik Çapul, Çozuculuk, Çozma, Basıp alma, Baskıncılık Çapul koymak, Çozmak, Yağılayıp almak, Basıp almak, Baskıncılık etmek, Kol salmak Çapulcu Beylemek, Buyurmak, Başarmak Beyleyici, Erkli Beylik, Beyleyicilik, Yürütücülük Oy, Kuru hayal Çeberlik, Ep, Eplilik Çeber, Epli Erkin Sıylama, Ululama, Ardak Sıylamak, Ululamak, Ardaklamak Erkinlik Yitgi Gönlü kalma, Gönlü dorukma, Gönlü düğülme Gönlü kalmak, Gönlü dorukmak, Gönlü düğülmek Özlük, Kimlik Kaygı, Göyünç, Bun,


Türkçe I Ihlamur Ikınmak Ilımlı Ilıştırmak Irgat Irk Irmak Isı Isınmak Isırgan otu Isırmak Isıtmak Iska Iskalamak Iskonto

Kökeni

Islah Islah etmek

Arapça Arapça+Türkçe

Islah evi Islak Islaklık Islanmak Islatmak Ismarlamak Israr Israr etmek Issız Istılah Istırap Istırap çekmek

Arapça Yerel Yerel Yerel Yerel Farsça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Işık Işıkçı Işıklandırmak

Yerel Uydurukça Yerel

Işıldak Işıldamak Işıl ışıl Işın Işınlamak Itır Itriyat Izgara

Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Arapça Arapça Yunanca

Yunanca Yerel Uydurukça Yerel Yunanca Arapça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz+Türkçe İtalyanca

Arı Türkçe Yöke Gücenmek Uslamlı, Baysallı, Toktak , Ortaca Ilıtmak Yalcı, Günlükçü Tür, Tek, Uruk Özen, Yılga Isılık, Kızgınlık, Ilıklık Isımak, Kızmak, Ilımak Gicitgen ot Dişlemek, Kapmak ( hayvan) Isıtmak, Ilıtmak, Kızdırmak Düz atmama, Değdirmezlik, Yan vurma Düz atmamak, Değdirmemek, Yan vurmak Değerini düşürme, Tutarını kemitme, Akçasından azaltma Düzetiş, Düzeltme, Yakşırtış, Yönleme Düzetmek, Düzeltmek, Yakşırtmak, Yönlemek Düzetiş evi Sulu, Öl Sululuk, Öllük Sulanmak, Su olmak, Öllenmek, Öl olmak Sulamak, Öllemek Tapşırma vermek, Tapşırmak, Buyurmak Katı duruş, Tabanlılık Katı durmak, Tabanlılık etmek Elsiz, Kişisiz, Kimsesiz, İyesiz Adav, Adama, Adalgı Kınak, Kınalma Kınağa uğramak, Kınalmak, Katı ağrıya kalmak Yarık Yarıtıcı, Işıtıcı, Işıklandırıcı Yarıtmak, Yarkıratmak, Yarık düşürmek, Işıtmak, Işıklandırmak Yalağı Yaldıramak, Balkımak, Işımak Yaldır yıldır, Yalt yult Yağtılık Yağtılık ile eğitmek, Yağtılatmak İsli yağ, Yıpar is Upa enlik Ocak demiri, Demir gözenek, Demir Tor


Türkçe İ İade İade etmek

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Arapça+Türkçe

İbare İbaret İbre İbret İbrik İbrişim İcabet

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Farsça Arapça

İcab etmek İcabet etmek

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

İcabına bakmak

Arapça+Türkçe

İcap İcat İcat etmek İcbar İcra

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

İcraat İçecek İçe dönük İçerik İçerlemek

Arapça Yerel Yerel Uydurukça Yerel

İçermek İçgüdü

Uydurukça Uydurukça

İçin için İçki İçkili İçli dışlı

Yerel Yerel Yerel Yerel

İçmek (sigara, puro vb…) İçten İçtenlik İçtima İçtimai İdam İdam etmek İdare ( yönetme) İdare ( daire, yönetim merkezi) İdare (tasarruflu kulllanma)

Anlam kayması Yerel Yerel Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Kaytarma, Geri kaytarma, Kaytarıp verme Kaytarmak, Geri kaytarmak, Kaytarıp vermek Eydim … kurulan, … düzülen Görsetkiç, Dil Ülgü Kuman İpek ip (Razı olma): Gelişme, Onama, (Çağrıya uyma): Uymak, Gitmek, Gereğini orunlama Gereksinmek (Razı olmak): Gelişmek, Onamak, (Çağrıya uymak): Uymak, Gitmek, Gereğini orunlamak Gereğini görmek, Orunlamak, (mecazi): Yok etmek, Kurutmak Gereklik, Gerek Oyla tapma, Türetme Oyla tapmak, Türetmek Güçleme, Güçle işletme Ödeme, Yerine yetirme, Orunlama, Atkarma İşmerlik, Edilen işler, İş İçki, İçimlik Tutuk, Aralaşmaz İçtelik Acı saklamak, İçten kızmak, İçten öfkelenmek, İçinden acılanmak, Kanı kararmak, Öcükmek İçine almak, Kamıtmak Doğma duygu, Doğma sezgi, İçki duyum, İçki sezim İçten, Yaşın, Yaşırın İçki, İçimlik (İçilen): İçkili, (İçen): Esrik, İçen Açık, Açık yüzlü, Akgönül, Gönlü açık, Açık gönül Çekmek Çın yürekten Çın yüreklik, Çıncıllık, Açık gönüllülük Yığılış, Yığılma, Yığın, Koğam El-günlük, Koğamlık Asma, Asıp öldürme, Ölüm cezası Asmak, Asıp öldürmek, Ölüm cezası vermek Başarı, Başarıcılık Başarma

Arapça

Tecemlilik, Tecem


İdare etmek (tasarruflu, idareli kullanmak) İdare etmek ( yönetmek) İdareci İdareli İdareli kullanmak İdari İde İdefiks İddia

Arapça+Türkçe

Tecemek, Ayamak

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Fransızca Fransızca Arapça

İddiacı İddia etmek

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

İddialı İdman İdman yapmak İdrak

Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça

İdrak etmek

Arapça+Türkçe

İdrar İdrar kesesi İdrar torbası İdrar yapmak İfa

Arapça Arapça+Farsça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Arapça

İfa etmek

Arapça+Türkçe

İfade İfade etmek İffet İflah İflah olmak İflas

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça

İflas etmek

Arapça+Türkçe

İfrat

Arapça

İfrit İfşa

Arapça Arapça

İfşa etmek

Arapça+Türkçe

İftar İftar açmak İftar etmek İftihar İftihar etmek

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Başarmak Başarıcı, Yedekçi Tecemli, Ayancan Bakınız: İdare etmek Başarmalık Oy Gitmez oy, Yapışkan oy, Bağlancık Eydeninden kaytmama, Oyunda durma, Söz dalaşma, Yaltarmama Özsözlü, Söz dalaşçak, Öz oyunu vermeyen Eydeninden kaytmamak, Oyunda durmak, Söz dalaşmak, Yaltarmamak Özüne işanan Könükme, Könüküş Könükmek Es yetirme, Tanıyıp bilme, Düşünme, Anlama Es yetirmek, Tanıyıp bilmek, Düşünmek, Anlamak Sidik Sidiklik, Sidik kavuğu, Kavuk Sidiklik, Sidik kavuğu, Kavuk Siymek Ödeme, Başarma, Orunlama, Yerine yetirme, Yüze aşırma Ödemek, Başarmak, Orunlamak, Yerine yetirmek, Yüze aşırmak Düşündürü, Anlatı, Düşündürmek, Anlatmak Uyat, Ar, Namus Kutulma, Arınma Kutulmak, Arınmak Yoğa çıkma, Yok olma, Var yoğundan olma, Sönme, Sınma Yoğa çıkmak, Yok olmak, Var yoğundan olmak, Sönmek, Sınmak Gereğinden artık, Gereğinden köp, Çekten dışarılık, Çekten çıkma, Aşıkça gitme, Artıkmaçlık Albastı, Yek Sır açma, Açığa çıkarma, Ele güne yayma, Yurda yayma Sır açmak, Açığa çıkarmak, Ele güne yaymak, Yurda yaymak Ağız açma Ağız açmak Ağız açmak Öğünç, Kıvanç, Maktanç Öğünmek, Kıvanmak, Maktanmak


İftira İftira atmak İftira etmek İğdiş İğdiş etmek İğfal İğfal etmek İğne yapmak İğrenç İhale

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Yerel Yerel Arapça Arapça+Türkçe Anlam kayması Anlam kayması Arapça

İhale etmek

Arapça+Türkçe

İhaleye çıkmak

Arapça+Türkçe

İhanet İhanet etmek İhata İhata etmek İhbar

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça

İhbar etmek

Arapça+Türkçe

İhlal İhlal etmek İhmal İhmal etmek

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

İhmalkâr İhracat İhraç etmek

Arapça+Farsça Arapça Arapça+Türkçe

İhraç İhsan İhsan etmek İhtar İhtar etmek İhtilaf

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça

İhtilafa düşmek

Arapça+Türkçe

İhtilal İhtilal yapmak İhtimam İhtimam göstermek İhtiram İhtiras İhtirasa kapılmak İhtisas

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Yala, Öşek Yala yakmak, Yala yapmak Yala yakmak, Yala yapmak Biçilen, Ahta Biçmek, Ahtamak Buzma, Kızlığını alma, Kızlık buzma Buzmak, Kızlığını almak, Kızlığını buzmak Em salmak İğrençli Uygun satış, Yararlı gelişime yetme, Yararlı alışım Uygun satışa çıkarmak, Yararlı gelişime yetmek, Yararlı alışıma yetmek Uygun satışa çıkmak, Yararlı gelişime girişmek, Gelişime girişmek, Gelişime dırışmak Satkınlık Satmak, Satkınlık etmek Kuşama, İçine alma, Kamama, Orama Kuşamak, İçine almak, Kamamak, Oramak Çakım, Çakımcılık, Dıncılık, Söz taşıma, Söz yetirme Çakmak, Çakımcılık etmek, Dıncılık etmek, Söz taşımak, Söz yetirmek Buzma, Buzuculuk Buzmak Salaklık, Sana sokmama, Göze ilmeme Salmak, Salaklık etmek, Sana sokmamak, Göze ilmemek Salak, Sana sokmaz, Göze ilmez Çete satma, Çet ele satma, Çete çıkarma Çete satmak, Çet ele satmak, Çete çıkarmak Çete satma, Çet ele satma, Çete çıkarma İyilik, İzgilik, Yakşılık İyilik göstermek, Yakşılık işlemek Eskerti Eskertmek Gelişmezlik, Ağzı alalık, Alaağızlık, Onuşuksuzluk, Söz güreştirme Gelişememek, Gelişmezliğe düşmek, Ağzı alalığa uğramak, Alaağızlığa uğramak, Onuşmamak , Söz güreşine dalmak Döndürüş Döndürmek Kayırtma, Dırışlık Kayırtmacılık etmek, Dırışlık etmek, Ululama, Sıylama, Ardak Doymazlık, Doyumsuzluk, Açgözlük Doymazlığa verilmek, Açgözlüğe verilmek Bilgiçlik


İhtişam İhtiva İhtiva etmek İhtiyaca cevap vermek İhtiyaç İhtiyaç duymak İhtiyar İhtiyari İhtiyarlamak İhtiyat İhya

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

İhya etmek

Arapça+Türkçe

İkame İkame etmek İkamet İkamet etmek İkametgâh İkaz İkaz etmek İken İklim İkmal İkmale kalmak İkna İkna etmek İkrah İkrah etmek İkrahı kalkmak İkrahlık İkram

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Arapça Arapça+Türkçe Anlam kayması Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça

İkram etmek

Arapça+Türkçe

İkramiye İkramiye (piyango) İktibas İktibas etmek İktidar İktidar (hükümet) İktidara gelmek

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe

İktidarda olmak

Arapça+Türkçe

İktidardan düşmek İktifa İktisadi İl

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Anlam kayması

Görkemlik, Bezeklilik Kamıtma, İçine alma Kamıtmak, İçine almak Gereğini ödemek Gereklik, Gerek Gereksinmek Karı, Kart Erkli Karımak, Kartalmak, Kartaymak Abaylık, Saklık, Saklanıcanlık (Canlanma, Can verme): Dirilme, Diriltme, (Durumunu iyileştirme): Yakşartma, Güçlendirme (Canlanmak, Can vermek): Dirilmek, Diriltmek, (Durumunu iyileştirmek): Yakşartmak, Güçlendirmek Ornuna koyma, Ornuna işletme Ornuna koymak, Ornuna işletmek Duruş, Yaşayış, Ornaşma, Orunlaşma Durmak, Yaşamak, Ornaşmak, Orunlaşmak Konuş, Durar yer Eskerti Eskertmek -anda, -ende Hava ırası Bütürme, Ayaklama Güze kalmak İşandırma İşandırmak İğrenç, İğrenceklik, İğrenme İğrenmek İğrenesi gelmek İğrencek, İğrençli (Konuğa): Sıylak, (Müşteriye) Yenillik, Düşürme (Konuğa): Sıylamak, (Müşteriye): Yenilletip vermek, Değerini düşürüp vermek Sıylık akçe, Akçe sıylağı, Belek Utuş Göçürme, Özleştirme, Alınma, Üzündü Göçürmek, Özleştirmek, Almak Erk, Güç Beylik, Beyleyicilik, Yürütücülük Yürütücülüğün başına gelmek, Beylik verilmek Beylik başında olmak, Yürütücülüğün başında olmak Beylikten gitmek, Yürütücülükten boşalmak Kandırırlık, Yeterliklilik İktisatlık Oymak


İlaç İlaçlamak İlah İlahe İlahi İlahi (müzik) İlahiyat İlan İlan etmek İlan vermek İlave İlave etmek İlçe İlelebet İlenç İlenmek İleri İlerici

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Uydurukça Arapça Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça

İlerlemek İletişim İletken İletmek İlga

Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Yerel Arapça

İlga etmek

Arapça+Türkçe

İlgi İlgilendirmek

Uydurukça Uydurukça

İlgilenmek İlginç İlhak İlhak etmek İlik İliklemek İlim İlişik

Uydurukça Uydurukça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Yerel Arapça Uydurukça

İlişki İlişki kurmak İlişkileri kesmek İlişmek (değmek, takılmak) İlişmek (bağlanmak) İlk İlkbahar İlke İlkel İlkel (fikir vb…) İlkin İlk okul

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça

Em Em yakmak, Em sepmek Tanrı Kadın tanrı Tanrılık Din küyü, Din yırı Din öğretmeleri, Din bilim Bildiri, Kulaklandırma Bildirmek Kulaklandırma vermek Koşu, Koşumca, Üsteme Koşmak, Üstemek Tümen Bengi, Bengiye, Bengilik Kargış Kargımak, Kargışlamak Ala, Aldına, Öne, İleri Alda varıcı, Aldınki karayışlı, Önde varıcı, Ilgar Ala varmak, Ala gitmek, İlerilemek Bağlanış Ötürgüç Ötürmek, Yetirmek, İletmek Kaldırılma, Toktatma, Gücünü yoğaltmak, Yoğa çıkarma Kaldırmak, Toktatmak, Gücünü yoğaltmak, Yoğa çıkarmak (alaka): Bağlanış, (merak): Kızık, Kızıkma (alaka): Bağlanışlı olmak, (merak): Kızıktırmak, Kızıklandırmak Kızıkmak, Kızıklanmak, Kızıksınmak Kızık, Kızıkırlı, Kızıklı, Göze ilginç Bağındırma, Basıp alma, Tartıp alma Bağındırmak, Basıp almak, Tartıp almak (düğme): İlmek, (kemik): İlik, İlik yağı, Yulun Düğmelemek, İlmekleri ildirmek Bili, Bilim (ad): Koşuntu, Koşumca, Tirkelti, (sıfat): Tirkelen, Koşulan Bağlanış, İlişik Bağlanış kurmak İlişiği üzmek, Katnaşı üzmek Değmek, Takılmak, İlinmek Değmek, Değişmek, Yapışmak, İlişmek Birinci, Algaç, İlk Köklem Yürelge, Neğiz Algaçki, Burunki, İlkdurmuş, Başlangıç Dar karayışlı, Artta kalan, Yönekey, Çekli Başta, Başında, Burun Başlangıç mektep


İlk öğrenim İlk öğretim İlk önce İlla

Uydurukça Uydurukça Yerel Arapça

İllaki

Arapça+Farsça

İlle

Arapça

İllegal İllet (hastalık) İllet (sıfat) İlmi İlmik İltica İltica etmek İltifat İltifat etmek İltihak İltihap İltihaplanmak İltimas (arka çıkma) İltimas (öncelik, ayrıcalık tanıma) İltimas etmek

Fransızca Arapça Arapça Arapça Yerel Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

İma

Arapça

İma etmek

Arapça+Türkçe

İmal

Arapça

İmalathane İmal etmek

Arapça+Farsça Arapça+Türkçe

İmar İmar etmek İmdada koşmak İmdat etmek İmdat İmdat (ünlem) İmece İmha İmha etmek

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

İmitasyon

Fransızca

Arapça+Türkçe

Başlangıç okuyu, Başlangıç bilim Başlangıç okuyu, Başlangıç bilim En başta, En başında, En burun, En aldın Nice olsa, Nice olsa da, Ne olursa olsun, Her ne olursa olsun, Bir nerseye karamazdan En başta, En başında, En burun, En aldın Nice olsa, Nice olsa da, Ne olursa olsun, Her ne olursa olsun, Bir nerseye karamazdan En başta, En başında, En burun, En aldın Nice olsa, Nice olsa da, Ne olursa olsun, Her ne olursa olsun, Bir nerseye karamazdan Kanunsuz, Yaşırın, Tıyımlı, Tıyılan Ağrı, Çer, Çerlilik Acı getiren, Acılancak, Acılandıran Bilimlik İlmek, Düğüm Sığınma Sığınmak Gönül alma, Götürü söyleme Gönül almak, Götürü söylemek Koşulma, Birleşme, Yalganma İrinleme İrinlemek Yaklama Kollama (arka çıkma):Yaklamak, (öncelik, ayrıcalık tanıma): kollamak İm, Dürttürü, Sezdire söyleme, Çıtlatıp eytme İmlemek, Dürttürmek, Sezdire söylemek, Çıtlatıp eytmek İşleyip çıkarma, Öndürme, Önümcülük, Dayarlama İşhane İşleyip çıkarmak, Öndürmek, Önümcülük etmek, Dayarlamak Düzüklendirme, Görklendirme Düzüklendirmek, Görklendirmek Yardıma gelmek Yardım vermek, Yardım görsetmek Yardım Yardım edin, Kutarın Yardımlaşa iş görme Kırma, Yoyma, Yok etme, Aradan göterme Kırmak, Yoymak, Yok etmek, Aradan götermek Yasama, Yasalma


İmla İmrenmek

Arapça Yerel

İmtihan İmtihan etmek İmtiyaz

Arapça Arapça+Türkçe Arapça

İmza İmza atmak İmzalamak İnanç

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Anlam genişlemesi

İnanmak

Anlam genişlemesi

İnat İnat etmek

Arapça Arapça+Türkçe

İnce İncelemek İncelmek İncinmek İndirim İndirim yapmak

Anlam genişlemesi Uydurukça Anlam genişlemesi Yerel Uydurukça Uydurukça

İnek İnfaz

Anlam kayması Arapça

İnfaz etmek

Arapça+Türkçe

İnfilak İnfilak etmek İnhisar (tekel) İnhisar (sahiplenme) İnkâr

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça

İnkâr etmek

Arapça+Türkçe

İnkılap (evrim) İnkılap (reform) İnkişaf İnkişaf etmek İnme İnmek İnsaf İnsaf etmek İnsan İnsancıl İnsani İnsaniyet İnsanlık (insanlık alemi) İnsanlık (adamlık)

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Yerel Arapça Arapça+Türkçe Arapça Uydurukça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Doğru yazı Günümek, Günüleşmek, Kızganmak, Gözü gitmek Sınav Sınamak, Sınav yürütmek Ayrım hukuk, Üstünlük, Yenillik, Artıkça yenillik Kol, Koldamga Kol çekmek, Kol atmak, Kol koymak Kol çekmek, Kol atmak, Kol koymak (güven, bel bağlama): İşanç, (iman, akide): İnanç (güvenmek, bel bağlamak): İşanmak, (iman, etmek): İnanmak Özsözlülük, Dikbaşlılık, Dikdüştülük Öz sözünden kaytmamak, Dikbaşlılık etmek, Dik düşmek (katına): yufka, (boyuna): ince Tekşirmek, Öğrenmek Yufkalmak, İncelmek Darınmak, Öfkelemek, İncimek Ucuzlatma, Düşürme, Kemitme, Aşaklatma Ucuzlatıp satmak, Düşürüp satmak, Kemitip satmak, Aşaklatıp satmak (genel): Sığır, Uy, (erkek): Boğa, (dişi): İnek Hükmü yerine yetirme, Hükmü orunlama, Hükmü atkarma Hükmü yerine yetirmek, Hükmü orunlamak, Hükmü atkarmak Partlama, Yarılma Partlamak, Yarılmak Birleşme İyelenme, Ele alma Danma, Boyunlamama, Baş tartma, Geri kakma Danmak, Boyunlamamak, Baş tartmak, Geri kakmak Ösüş, Önükme Döndürüş, Yenileme, Özgertiş Gen ösüş, Ala gidiş, Önüküp ösme Gen ösmek, Ala gitmek, Önüküp ösmek Dalma, İnme Düşmek, Konmak, İnmek Uyat, Tıynaklık, Ayama, Ayayıcılık Ayamak, Ayayıcılık etmek Kişi Kişicil, Kişisever Kişilik Kişiliklik Kişilik Kişiliklik


İnsiyaki

Arapça

İnşa İnşa etmek İnşaat (bina) İnşaat (inşa işleri) İnşallah İntibak

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça

İntibak etmek

Arapça+Türkçe

İntihar

Arapça

İntihar etmek

Arapça+Türkçe

İntikal İntikal etmek İntikam İntikam almak İntisap İntizam İnziva

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça

İnzivaya çekilmek

Arapça+Türkçe

İpek böceği İplik İptal

Yerel Yerel Arapça

İptal etmek

Arapça+Türkçe

İptidai İptidai (fikir vb…) İpucu İpucu vermek İrade İrfan İrkilmek İrmik Irsi

Arapça Arapça Yerel Yerel Arapça Arapça Anlam kayması Yerel Arapça

Irsiyet

Arapça

İrşat İrtibat İrtica İrtical İrticalen

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Doğma duyguluk, Doğma sezgilik, İçki duyumluk, İçki duyum ile Kuruş, Kuruluş, Düzüş, Düzülüş Kurmak, Düzmek Dikinti Kuruluş Allah verse, Tanrı buyursa Könükme, Öğrenme, Öğrenişme, Isınışma, Uygunlaşma Könükmek, Öğrenmek, Öğrenişmek, Isınışmak, Uygunlaşmak (Ölümle sonuçlanırsa): Öz özünü öldürme, (Ölümle sonuçlanmazsa): Öz özünü öldürmeye yeltenme (Ölümle sonuçlanırsa): Öz özünü öldürmek, (Ölümle sonuçlanmazsa): Öz özünü öldürmeye yeltenmek Ötkel, Ötüş, Geçiş Ötmek, Geçmek Öç, Kek Öç almak, Kek almak Yaklayıcılık, Verilenlik Düzgün Yalnızlama, Koşulmama, Beklenip yaşama, Elden bezenlik Elden bezmek, Beklenip yaşamak, El içine çıkmamak, Yalnızlamak İpek kurdu İp Toktatma, Yoğa çıkarma, Oldurmama, Gücünden giderme, Gücünden kaldırma Toktatmak, Yoğa çıkarmak, Oldurmamak, Gücünden gidermek, Gücünden kaldırmak Algaçki, Burunki, İlkdurmuş, Başlangıç Dar karayışlı, Artta kalan, Yönekey, Çekli Aygak, İpucu Aygak görsetmek, İpucu vermek Erk Anlılık, An-bilimlilik, An-düşüncelilik Ürkmek, Ürküp çekinmek Yarma, Talkan Boğunluk, Boğundan boğuna göçen, Teğine tartmalı, Atasına tartmalı Boğundan boğuna göçücülük, Teğine tartıcılık, Atasına tartıcılık, Boğun kovalayıcılık, Boğun izleyicilik Öğüt, Yol görsetiş Bağlanış Arda tartıcılık, Geri tartıcılık Çıkarabilme Dayarlıksız, Durduk yerde, Birden


İrtifa İs İsabet

Arapça Yerel Arapça

İsabet etmek İsabetli İsabetsiz İshal İshal olmak İsim İsim koymak İsim vermek İskân

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça

İskân etmek

Arapça+Türkçe

İskele İskelet İskemle İsnat İsnat etmek İspat İspat etmek İspatlamak İspiyon

İtalyanca Fransızca Yunanca Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Fransızca

İspiyoncu İspiyonlamak

Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe

İsraf

Arapça

İsraf etmek

Arapça+Türkçe

İstasyon İstatistik İstatistiki İstatistiksel İstavroz İstavroz çıkarmak İstibdat İstidat İstifa İstifa etmek İstifade İstifade etmek İstihbarat İstihkâm İstihlak İstihsal

Fransızca Fransızca Fransızca+Arapça Fransızca+Uydurukça Yunanca Yunanca Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça

İstihza

Arapça

Yükseklik, Büyüklük, Yukarılık Kurum, İs Mergenlik, Değme, Değiş, Değdirme, Maksada yetme Değmek, Dal değmek, Dal gelmek Orunlu Orunsuz İç ötme İçi ötmek Ad Ad koymak, Ad vermek Ad koymak, Ad vermek Yerleştirme, Yer verme, Ornaştırma, Konuşlandırma Yerleştirmek, Yer vermek, Ornaştırmak, Konuşlandırmak Gemi durağı Sülde, Kuru süyek Orunduk Takma, Yapma Takmak, Yapmak Aygak, Aygaklama Aygaklamak Aygaklamak, Aygak olmak Çakım, Çakımcılık, Öşek, Öşekçilik, Söz taşıma, Söz taşıyıcılık Çakımcı, Çakıcı, Öşekçi, Söz taşıyıcı Söz taşımak, Söz yetirmek, Öşek taşımak, Öşeklemek, Çakmak, Çakımcılık etmek Çıkın, Çıkınlama, Saçıp dökme, Saçma, Tozdurma Çıkınlamak, Saçıp dökmek, Saçmak, Tozdurmak Demiryolu beketi Sayak Sayaklı, Sayaklık Sayaklı, Sayaklık Çokunma Çokunmak Küdüksüz beyleyicilik, Güçleyicilik, Ezi Uku, Yöndemlilik, Oldukluluk İşten çıkma, İş boşama İşten çıkmak, İş boşamak Kullanma, Yararlanma Kullanmak, Yararlanmak Bilgi yığnama, Bilgi toplama Berkitme Gerekleme, Satın alma, Tutunma Öndürme, Östürme, İşleyip çıkarma, Yetiştirme Yansı, Üstünden gülme


İstikamet İstikbal İstiklal İstikrar İstila İstila etmek İstinaden İstinat İstinat etmek İstinsah İstirahat İstirahat etmek İstirham İstirham etmek İstismar İstismar etmek İstisna İstişare İstişare etmek İsyan İsyan etmek İş İş adamı İşaret İşaret etmek İşaretlemek

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Anlam genişlemesi Türkçe+Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

İşaret parmağı İş birliği İş bölümü İşçi İşemek İşgal

Arapça+Türkçe Yerel Yerel Anlam genişlemesi Yerel Arapça

İşgal etmek

Arapça+Türkçe

İşgüzar İşkembe İşkence İşkence etmek İşkence görmek İşkil İşkillenmek İşlek İşleme (nakış, oya vb…) İşlemek ( nakış, oya vb…) İşletme İşletme (bilim dalı) İşporta İşportacı İştah

Türkçe+Farsça Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Yerel Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Uydurukça İtalyanca İtalyanca+Türkçe Arapça

Yön, Yöneliş, Bağıt Gelecek Karayışsızlık, Bağınsızlık, Erkinlik Oturaklık, Duraklık, Duraklılık, Durukluluk Basıp alma, Tartıp alma, Yağılayıp alma Basıp almak, Tartıp almak, Yağılayıp almak Dayanarak, Söykenerek, Neğizlenerek Dayanç, Söykenç Dayanmak, Söykenmek Göçürme Dinç alış, Dınıkma Dinç almak, Dınıkmak Ötünç, Yalvarma Ötünmek, Yalvarmak Yamana kullanma Yamana kullanmak Çettelik, Dışarılık Geneş, Geneşme Geneşmek Kozgalan, Göteriliş, Baş göterme Kozgalmak, Göterilmek, Baş götermek İş, Yumuş İşbilermen, Alıpsatar Belgi, İz, Görsetme Belgilemek, Belgi vermek, Görsetmek Belgilemek, Belgi koymak, Damgalamak, Damga koymak Görsetkiç parmak Emektaşlık, İşteşlik Emek bölüştürme, İş bölüşü İşçi, Yumuşçu Siymek Basıp girme, Basıp alma, İyeleyip alma, Baskıncılık Basıp girmek, Basıp almak, İyeleyip almak, Baskıncılık etmek İşbozar, Beygörsüne işler İçek karın Kınak, Kınama Kınamak Kınalmak Küdük Küdüklenmek Kullanılan, Kımıllı, İşlek Keşte Keştelemek İş ornu Öndürüş başarısı Yayma satış Yaymacı Obur


İştahı açılmak İşte İşteşlik (fiil) İştirak İştirak etmek İşve İşveren İtaat

Arapça+Türkçe Yerel Uydurukça Arapça Arapça+Türkçe Farsça Yerel Arapça

İtaat etmek

Arapça+Türkçe

İtelemek İtfaiye İthaf İthaf etmek İthal İthal etmek İtham İtham etmek İtibar İtibaren İtibar etmek İtibari İtici İtidal İtikat İtimat İtimat etmek İtiraf İtiraf etmek İtiraz İtiraz etmek İtiyat İtiyat etmek İttifak İttifak etmek

Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Uydurukça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

İvedi İyi İyileşmek

Yerel Yerel Yerel

İyimser İzafi İzafiyet İzah İzah etmek İzdiham İzdivaç İzhar İzlemek

Uydurukça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Anlam genişlemesi

Oburu açılmak Na, Uşda Ortak ediş, Ortaklık Katışma, Katnaşma Katışmak, Katnaşmak Kılıklanma, Güvezlik, Erkeleme İş verici Boysunma, Baş eğme, Söz dinleme, Kulak asma, Dil alma Boysunmak, Baş eğmek, Söz dinlemek, Kulak asmak, Dil almak İtermek, Dürtmek, Dürteklemek Yangın söndürme bölüğü Arnama, Adama Arnamak, Adamak Çetten geldirme, Çetten girdirme Çetten geldirmek, Çetten girdirmek Yala yakma, Yazgırma Yala yakmak, Yazgırmak Ardak Başlayıp, Başlayarak Ardaklamak Şartlı Sevimsiz, Yakımsız, Görümsüz, Durku soğuk Dinçlik, Soğukkanlılık, Ağır basıklık İnanç İşanç İşanmak Tanıma, Boynuna alma, Eydiverme Tanımak, Boynuna almak, Eydivermek Karşılık, Karşı olma, Karşı çıkma Karşı olmak, Karşı çıkmak Könükme, Öğrenme Könükmek, Öğrenmek Birleşme, Birleşik, Birleştik Gelişmek, Gelişime gelmek, Uyuşmak, Birleşmek Aşıkış, Toktamsız, Tez, Çabuk Yakşı, Onat, İyi (sağlık): Sağalmak, Yakşırmak, Onmak (durum): Düzelmek, Onlaşmak (nitelik): Yakşırmak, Onatlaşmak Geleceğe işanan, Kaytmaz Salıştırmalı Salıştırmalılık Anıklama, Anlatma, Düşündürme Anıklamak, Anlatmak, Düşündürmek Sıkışma, Sıkışıklık, Tıkılış, Tıkışma, Tıkızlık Evlenme, (kız için): Durmuşa çıkma Tapma, Görsetme, Bildirme, Açma (peşinden gitmek, takip etmek): İzlemek,


İzlenim İzleyici İzmarit İzzetinefis

Uydurukça Uydurukça İtalyanca Arapça

Ardında düşmek, (seyretmek, temaşa etmek): Karamak Gönülde kalan iz Karayıcı Çilim kaldığı, Dipçik Öz değerini bilme, Öz değerini sezme


J Jale Janjanlı Jant Jenerik Jest Jilet Joker Jokey Jurnal

Kökeni Farsça Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca İngilizce İngilizce Fransızca

Jurnalci Jurnallemek Jübile Jüpiter Jüri

Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe Fransızca Latince İngilizce

Arı Duru Türkçe Çiğ Yaldırak Doğun, Tekerlek doğunu Tanıştırma yazısı İm, Belgi, Onamlı kımıl, sıylaklı kılık Yülügüç Güldürücü Atçapar Söz taşıma, Bildirme, Yetirme, Çakım, Çakımcılık Söz taşıyıcı, Yetirici, Çakımcı Söz taşımak, Yetirmek, Çakmak Mücel toyu Erendiz Töreci


Türkçe K Kaba Kabadayı Kabahat Kabız Kabız olmak Kabile Kabiliyet Kabiliyetli Kabiliyetsiz Kâbus Kâbus görmek Kabza Kaçak Kaçamak Kaçamak yapmak

Kökeni Anlam kayması Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Anlam genişlemesi Uydurukça Uydurukça

Kaçık Kaçınmak

Argo Yerel

Kadar Kadar (-e …) Kadayıf Kademe Kader Kadim Kadir Kâdir Kadirşinas Kafa Kafa atmak Kafa bulmak

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Kafadan atmak Kafadar Kafa dinlemek Kafa kafaya vermek Kafa kalmamak Kafa patlatmak Kafası almamak

Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Arapça+Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Kafası bozulmak Kafası çalışmak Kafasında tutmak Kafasını kaldırmak Kafasını uçurmak Kafa şişirmek Kafatası Kafayı bulmak Kafayı çekmek

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Arı Türkçe Kopal, Don Yiğit, Çatak Yazık, Kılık İç katıma İçi katımak Uruk Uku, Oldukluluk, Yöndemlilik, Edenlilik Ukulu, Olduklu, Yöndemli, Edenli Ukusuz, Olduksuz, Yöndemsiz, Edensiz Karabasan, Korkunç düş Karabasan görmek, Korkunç düş görmek Sap, Tutak, Tutkuç (insan): Kaçkın, (mal): Kaçak Yaşın, Yaşırın, Gizlin, Uğrun Yaşırın iş işlemek, Sezdirmezden kımıldamak Delişmen, Tentek Baş tartmak, Boyun kaçırmak, Çette durmak, Çetleşmek, Kaçmak Kölemiyle, -ca Değin, -aca, -ece Çekçek Baskıç Yazmış, Görecek Argı, Eski, Burunki Değer, Tutar Güçlü Değerbilici Baş Baş ile vurmak, Yüzüne baş vurmak (Alkol almak): İçimlik içmek, (Alay etmek): Üstünden gülmek Oydurmak, Oydan eyde salmak Oydaş, Ayaktaş, Sırdaş Dinlenmek, Dinç almak Geneşmek, Oylaşmak Beyni çarçadığından düşünememek Baş katırmak Başına girmemek, Beynine konmamak, Düşünmemek Acılanmak, Kızmalığı tutmak Başı yakşı işlemek Oyunda saklamak, Unutmamak Baş götermek Başını çapıp dışlamak, Başını kesip dışlamak Baş şişirmek Baş süyeği, Baş sümüğü Esrimek, Gönüllenmek İçimlik içmek


Kafayı dinlemek Kafayı üşütmek Kafes Kafeslemek Kâfi Kafi gelmek Kafile Kafiye Kaftan Kâgir Kağnı Kâh Kahır Kâhin Kahkaha Kahkaha atmak Kahpe Kahraman Kahretmek

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça F arşça Farsça Yerel Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Farsça Arapça+Türkçe

Kahrolmak Kahvaltı Kahverengi Kahverengileşmek Kaide Kakım Kalabalık

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Farsça+Türkçe Arapça+Farsça+Türkçe Arapça Farsça Arapça+Türkçe

Kalas Kalbur Kalburüstü Kalça Kaldıraç Kaldırım Kaldırmak Kale Kalemtıraş Kalender Kalfa Kalıcı Kalın Kalıp Kalıtım

Rumence Arapça Arapça+Türkçe İtalyanca Uydurukça Yunanca Yerel/Anlam kayması Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça Uydurukça Yerel Arapça Uydurukça

Kalkınmak

Yerel

Kalkmak

Yerel

Kalleş Kalp

Arapça Arapça

Öz özüne kalıp oylanmak Delirmek Çilter, Tor Tuzağa düşürmek, Tora düşürmek Yeter, Yeterli Yetmek, Yeterli olmak Top, Topar, Türküm, Üymek Uykaş Çapan Taş ev, Taş … Araba Keyde Göyünç, Kaygı Bolcamcı, Bilgir, Önden görücü Katılık Katıp gitmek, Katılıp gitmek Yezökçe, Oynaşçı, Buzuk kadın Batır Yemirmek, Kıyratmak, Ezmek, Talkanlamak, Yok etmek Kınalmak, Kayırmak, Kan yutmak Ertelik, Ertelik aş Konur Konralmak, Kürenlenmek Erece As, Ak kiş (isim):Üyür, Kalın top, Çokluk, (sıfat): Çok, Sıkışık, Tıkışık, Tıkız Arkalık, Tosun, Bel ağaç Elek, İri elek Dallavlı, Ataklı, Belgili San, Yanbaş Kımıldatkıç, Kozgatkıç Döşeli yol, Yolka Götermek, Götürmek, Kozgatmak Kurgan, Berkitme, Bekiniş Kalem uçlagıç, Yonguç, Uç çıkargıç Çetleşen, Kızıksınmaz, Dünyadan geçmiş Öğrenci, Çeber yardımcısı Ölümsüz, Ölmez, Öçmez, Unutulmaz, Bengi (Çap): Yoğun, (En): Kalın Ülgü, Gip Boğun kovalayıcılık, Boğun izleyicilik, Boğundan boğuna göçücülük, Teğine tartıcılık, Atasına tartıcılık Göterilmek, Onlanmak, Önükmek, Ayağa durmak, Diklenmek, Kalkınmak Durmak, Ayağa durmak, Yerinden durmak, Ayağa basmak, Göterilmek, Kalkmak İşançsız, İkiyüzlü, Aldamcı, Aldakçı Yürek


Kalp atmak Kalp (sahte) Kalpak Kalpsiz Kaltak

Arapça+Türkçe Arapça Yerel Arapça+Türkçe Anlam kayması

Kamara Kambiyo Kambur Kamburu çıkmak Kamp Kampana Kamp kurmak Kamu Kamuoyu Kamyon Kanaat

İtalyanca İtalyanca Yunanca Yunanca+Türkçe İngilizce İtalyanca İngilizce+Türkçe Uydurukça Uydurukça Fransızca Arapça

Kanaat etmek Kanaat getirmek Kanarya Kanca Kandırmak

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe İspanyolca İtalyanca Anlam kayması

Kangal Kanıksamak Kanıt Kanıtlamak Kani Kanmak

Yunanca Uydurukça Uydurukça Uydurukça Arapça Anlam kayması

Kantar Kantarma Kanuni Kapalı Kapamak Kapasite

Arapça Kökeni belirsiz Arapça Anlam kayması Anlam kayması Fransızca

Kapatmak Kapı Kapıcı Kapılmak Kaplan Kaplumbağa Kapris Kaprisli Kapris yapmak

Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe

Kapsam Kapsamak Kapsül

Uydurukça Yerel Fransızca

Yürek vurmak Yalan, Yasalma Börk, Kalpak Taşyürek, Bağrıştaş Ayağı suyuk, Suyukayak, Yenilayak, Karabet, Buzuk Gemi bölmesi, Gemi odası Akçe alıştırma, Akçe almaştırma Büğrü Büğrülmek, Büğrüsü çıkmak Düşelge, Yığın Kongurak Düşelgeye konmak Yurtçuluk, Elcilik El oyu Yük arabası (Yetinme): Çeklenme, Kanma, (İnanma): Göz yetirme, İşanç Çeklenmek, Kanmak Göz yetirmek, İşanmak Aksarı çıpçık İlgiç (Tatmin etmek): Kandırmak, (İnandırmak): Aldatmak Oram, Yumak, Bağlam Könükmek Aygak Aygaklamak Göz yetiren, İşanan, Göz yetirici, İşanıcı (Tatmin olmak): Kanmak, (İnanmak): Aldanmak Büyük tartı Yüğen Kanunlu Yapık Yapmak, Beklemek (Kişi):Oldukluluk, Uku, (Nesne): Sığım, Sığımlılık Yapmak, Bekletmek, Bekitmek Eşik Eşik ağası, Eşik sakçısı Sonuna düşmek, Verilmek, Verilip gitmek Yolbars, Kaplan Tosbağa, Taşbağa Onuşuksuzluk, Erkelik, Kınırlık Onuşuksuz, Erke, Kınır Onuşuksuzluk işlemek, Erkelik işlemek, Kınırlık işlemek Kamıtı Kamıtmak, İçine almak Kabuk


Kâr Kâr etmek

Farsça Farsça+Türkçe

Kara (toprak parçası) Kara (kötü) Karabiber Kara borsa Karaca Karacı Karaciğer Karakol Karakter Karalamak

Yerel Anlam genişlemesi Türkçe+Yunanca Türkçe+İtalyanca Yerel Yerel Türkçe+Farsça Anlam kayması Fransızca Anlam kayması

Karaltı Karamsar Karanfil Karanlık Karar Karar almak Karara bağlamak Karara varmak Karargâh Kararınca Kararlama Kararlaştırmak

Yerel Uydurukça Arapça Anlam kayması Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Arapça+Türkçeq Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Kararlı Karartı Karar vermek Kara sevda

Arapça+Türkçe Yerel Arapça+Türkçe Türkçe+ Arapça

Karasinek Karavana Kara yazı Karbon Kardeş Kardeş (küçük kardeş) Kare Karekök Karga Kargaşa Kargaşa çıkarmak Kargı Kargo Karı Karınca Karınca kararınca Karıncalanmak Karışık

Yerel Kökeni belirsiz Yerel Fransızca Yerel Anlam kayması Fransızca Fransızca+Türkçe Anlam kayması Moğolca Moğolca+Türkçe Yerel İngilizce Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Yerel

Giresi, Tapış, Düşüm, Kazanç Giresi girdirmek, Düşüm düşürmek, Kazanç getirmek, Tapış taptırmak. Kuruluk, Kuru yer Yaman, Kara Karaburç Karapazar Elik, Geyik Yaya asker Bağır Polis bölümü Beniz, Kılık, Yaradılış, Kişilik (karalama yazmak): Karalamak, Karalama yazmak, (kötülemek): Yamanlamak, Karalamak Kara Gönlüçökkün, Umusuz, İşançsız Yıtlı (sıfat): Karanı, (ad): Karanılık Seçim, Toktam Seçime gelmek, Toktama gelmek Seçim çıkarmak, Söz bağlaşmak Seçime gelmek, Toktama gelmek Ordu Gereğince Çama ile, Yakınca, Bolcallı Seçime gelmek, Toktama gelmek, Söz bağlaşmak Seçkinli, Berk, Kaytmaz Kara Seçime gelmek, Seçmek, Toktama gelmek Bunlu kök, Bunluluk, İçi pişme, İçi yanma, Göyünç Çıbın, Çibin Aş kapı, Büyük kazan Kara yazmış, Şor manlay Kömürteği Doğan, Karındaş (erkek): İni, (kız): Sinil Dördül Dördülkök Karga (Corvus), Kuzgun (Corvus corax) Topulan, Vuruş-geriş, Bulanma Topulan çıkarmak, Vuruş-geriş ornatmak Kamış, Kargı Yük, Biri arkalı yobarma Bike, Yubay, Hanım Kumurska Gereğince, Elden gelence Gicişmek, Gidişmek, Cımırlamak Aralaş, Aralaşkan, Aralaş kuralaş, Karışık


Karışım Karışmak (bir şeyle) Karışmak (düzensiz olmak) Karışmak (müdahale etmek) Karides Karizma Katizmatik Karkas Karma Karmak Karma karışık Karne (öğrenci) Karşılaşma (maç) Karşılaşmak

Uydurukça Yerel Anlam kayması Yerel Yunanca İngilizce İngilizce Fransızca Yerel Yerel Yerel Fransızca Uydurukça Anlam kayması

Karşılaştırmak Karşılaştırmalı

Uydurukça Uydurukça

Karşılık (bedel) Karşıt Kartal Karton Kartpostal Karyola Kas Kasa Kasaba Kasap Kasım Kasıntı Kasırga Kasıt Kasıt (kötü niyet) Kasıtlı Kaside Kasket Kasmak Kasten Kastetmek Kasti Kasvet Kasvet basmak Kasvet çökmek Kasvetli Kaşar Kaşarlanmak

Yerel Uydurukça Kökeni belirsiz Fransızca Fransızca İtalyanca Uydurukça İtalyanca Arapça Arapça Arapça Argo Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Fransızca Yerel Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Kökeni belirsiz Argo

Kaşe Kaşeksi Kaşıntı

Fransızca Fransızca Yerel

Aralaşma, Koşundu Aralaşmak, Karışmak Çatışmak, Tozamak, Saçılmak Aralaşmak Su çıyanı Yolbaşçılık yakımlılığı Yolbaşçılarca yakımlı Demir-beton ev, Demir-beton … Aralaş Aralaştırmak, Karmak, Karıştırmak Çatışık, Saçılan Gündelik Uğraşı (Belli bir yerde denk gelmek, tesadüf etmek, rast gelmek): Uğraşmak, (Yoluna çıkmak, yolda rastlaşmak): Yolukmak Salıştırmak, Çakıştırmak Salıştırmalı, Çakıştırmalı, Salıştırma, Çakıştırma Denktaş, Tölev, Karşılık Karşı, Karama karşı Bürgüt Katırma, Katırgı Açık hat Döşek Bulcun Demir kutu, Çelik sandık Şehircik Etçi Onbirinci ay Dikbaş, Ulumsu, Benbencil Kuyun Dilek Kara niyet, Yaman niyet Atayı, Atayın, Bile durup Maktama yırı Börk Daraltmak, Kısaltmak, Kasmak Atayı, Atayın, Bile durup Göz önünde tutmak, Ese almak Atayı, Atayılayıp, Bile durup İç pusuğu, Kaygı, Bun İçi pusmak, Kaygı basmak, Bun basmak İçi pusmak, Kaygı basmak, Bun basmak İç pusturucu, Kaygılı, Bunlu Koyun bışlağı Yaman öğrenmek, Yaman yola iyeleşmek, Yaman kılık öğrenmek, Yaman işe verilmek Damga Arıklık Gicişme


Kâşif Kaşkol Kat

Arapça Fransızca Anlam genişlemesi

Katalizör Katapult Katar Katar katar Katılaşmak Katılmak (eklenmek) Katılmak (iştirak etmek) Katılmak ( gülme) Katı yağ Kat’i Katil Kat’iyen Katkı Katkı sağlamak Katlanmak (tahammül) Katletmek Katliam Katliam yapmak Katmak Katmer Katran Kavak Kaval Kavga Kavga çıkarmak

Fransızca İngilizce Arapça Arapça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Arapça Arapça Arapça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Yerel Anlam kayması Arapça Farsça Arapça Farsça Farsça+Türkçe

Kavim Kavis Kavram Kavramak Kavramak (anlamak) Kavşak Kavuniçi Kavurmak ( yok etmek)

Arapça Arapça Uydurukça Yerel Uydurukça Yerel Yerel Anlam kayması

Kayak (spor) Kaybetmek Kaybolmak Kaybolmak ( yolunu kaybetmek) Kaydetmek

Uydurukça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Kaydolmak Kaygan Kaygılanmak Kayın (birader)

Arapça+Türkçe Yerel Yerel Yerel

Arapça+Türkçe

Birinci açıcı Boyun oracı, Boyun yağlığı (binada): Kat, (tabaka): Katmer, Katlam, Katlak, (misli): Yol Tezitkiç Atkıç (Saf, sıra): Dizi, (Tren): Od arabası, Odlu Dizi dizi Katımak, Katılaşmak Koşulmak Katışmak, Katnaşmak İçi katmak Don yağı Keskin, Kesimli, Seçkinli, Berk Öldürücü Hiç haçan, Ne etse de, Keskinlik ile. Üleş Üleş koşmak Döymek, Çıdamak Öldürmek Talan, Kırgın, Yoygun Kırgına uğratmak, Yoyguna uğratmak Koşmak Katlama Çayır, Sakız, Kara yağ Terek Sıbızgı, Düdük Çatak, Vuruş geriş, Vuruş kırış Çatak çıkarmak, Vuruş çıkarmak, Vuruş geriş oynatmak Ulus, El Yay, Eğri Düşünce, Ukum Uşlamak, Tutup almak, Tutmak Düşünmek, Ukmak, Anlamak Çatrık, Kavşak Sarımtıl, Kızıl sarı Yok etmek, Yoymak, Kırmak, Göydürmek, Yandırmak Çangı Yitirmek, Yoğatmak Yitmek, Yoğalmak Azışmak, Azmak (Resmi kütüğe geçirmek): Tirkemek, ( Not etmek): Yazıp almak Tirkelmek, Kabul edilmek Taygak Kayırmak, Kaygılanmak (Yaşça büyük): Kayın ağa, (Yaşça küçük): Kayın ini


Kayın peder Kayın valide Kayıp Kayırmak Kayısı Kayıt

Türkçe+Farsça Türkçe+Arapça Arapça Anlam kayması Farsça Arapça

Kaymak (süt ürünü) Kaymak Kaynak (pınar) Kaynak (menşe) Kaynak(araştırmalarda) Kaynak (ısıyla) Kaynakça Kaypak Kaytarmak Kazak (giyim) Kazak (söz geçiren) Kazanmak ( yenmek) Kazara Kazıklamak Kazımak Kazma ( alet) Kebze Keçe Keder Kederlenmek Kedi Kefalet Kefil Kehanet

Türkçe Yerel Yerel Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Uydurukça Yerel Anlam kayması Fransızca Anlam kayması Anlam kayması Arapça+Farsça Argo Yerel Yerel Kökeni belirsiz Yerel Arapça Arapça+Türkçe Yunanca Arapça Arapça Arapça

Kekelemek Kekeme Kekik Kel

Yerel Yerel Farsça Farsça

Kelepçe Kelepçelemek Kelepser Kelime Kelle Kement Kemer (kuşak) Kemik Kemiyet Kenar Kendi Kendiliğinden

Farsça Farsça+Türkçe Farsça Arapça Farsça Farsça Farsça Anlam kayması Arapça Farsça Yerel Yerel

Kene

Farsça

Kayın ata, Kaynata Kayın ana, Kaynana (Ad): Yitiş, Yoğalış, (sıfat): Yitik, Yoğalan Kollamak, Yaklamak, Yaklayıcılık etmek Erik (Resmi): Tirkeme, Dizime alma, (Not etme): Yazıp alma Kaymak Taymak Bulak, Kaynar, Kaynak Çıkan yeri, Tek Çıkanak Kaynak, Eritip yapıştırma Edebiyat görsetkici Taygak, İşançsız İşten kaçmak, Kaçaklamak, Baş tartmak Yün dokuma, Tor dokuma Özerkli Yenmek, Ütmek, Utmak, Üstün çıkmak Güdülmezden, Uğraklı Aldamak Kırmak Kayla Yağrın Kiyiz Bun, Kaygı Bunalmak, Kaygılanmak, Kayırmak Pisi İşandırı İşandırıcı Aldan görüp bilme, Aldan ala bilme, Önden görücülük, Bolcak Kekeçlemek, Tutuklamak Kekeç, Tutuk Keklik otu (doğal, dökülme sonucu): Daz, Takırbaş, (kestirerek): Dazlak Kol bukağısı, Kol kişeni Kişenlemek, Kişen salmak Yüğen Söz Baş Arkan Belbağı, Kurşak Sünük, Süyek San Kırak, Çet, Yaka Öz, Özü Öz özüne, Özü özüne, Özü özünden, Özünden özü Sakırga


Kenef Kenetlemek

Arapça Uydurukça

Kenetlenmek

Uydurukça

Kenevir Kent Kepaze Kepçe Kepenek Kepenk Keramet Kere Kereste Kereviz Kerhane Kerhen Kermes Kerpeten Kertenkele Kesafet Kesat Kese kâğıdı Keser Kesif Kesim Kesin Kesinleşmek Kesinleştirmek Kesinlikle

Yunanca Soğdca Farsça Farsça Moğolca Ermenice Arapça Arapça Farsça Farsça Farsça Arapça Fransızca Arapça Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Arapça Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel

Kesinti Kesir Kesit Keskin Keskin nişancı Kesmek ( durdurmak) Kestane Kestirme Kestirmeden Kestirmek

Yerel Arapça Uydurukça Yerel Türkçe+Farsça+Türkçe Anlam genişlemesi Yunanca Uydurukça Uydurukça Anlam genişlemesi

Keşfetmek Keşif Keşke Keşmekeş Kevgir Keyfi

Arapça+Türkçe Arapça Farsça Farsça Farsça Arapça

Keyif Keyiflenmek

Arapça Arapça+Türkçe

Ayakyolu Biriktirmek, Berkitmek, Yalgamak, Bağlamak Birikmek, Birleşmek, Bekimek, Bekinmek, Bağlanmak Kendir Şehir Uyatsız, Aşağı, Tuban Çömçe Yapınca, Cepken Gözenek kapağı Ukmuş Yol, Kez Kuruluş ağacı, Düzülüş ağacı Aşkökü Oynaşhane Erksizden, Dilemezden, Gönülsüz Satış görgezmesi Kıskaç, Atağız Kelte, Keler, Kesirge Yığılık, Yışlık İşi yürümezlik Kâğıt kapçık, Kâğıt dağar Kerki Yığı, Yış, Tıkız Bölüm Keskin, Üzül-kesil, Üzüllü-kesilli, Seçkinli Keskinleşmek, Seçime gelmek, Anık olmak Keskinleştirmek, Anıklaştırmak, Belgilemek Keskinlik ile, Üzüllü-kesilli, Anık, Seçkinlik ile, Seçkinli türde Çekirme, Kesinti Bölcek Kesik, Bölek Yiti, Ötkün, Keskin, Uçlu Atkır, Mergen Toktatmak Talçın Kısa, En kısa, Kısa yol En kısa yoldan (Tahmin): Bolcamak, Çamalamak, Oylamak, ( Uyuklamak): Imızganmak, Açmak Açış, Açılış -sa/-se idiAnıksızlık, Belgisizlik, Başbaştaklık Süzgeç, Elek çömçe Özbaşına, Özbaşınca, Başbaştakça, Başbaştaklı, Erkince, Özerkince Gönül-kök Gönlü göterilmek


Kez Kezzap Kıç Kıkırdak Kılavuz

Yerel Arapça Anlam kayması Anlam kayması Yerel

Kılıbık Kılıf Kılık Kınamak Kıpırdamak Kır (renk) Kır (şehirdışı açıklık) Kırbaç Kırgın Kırık (el, kol vb…) Kırık (ekmek vb…) Kırıkçı Kırılmak (parçalanmak) Kırılmak (gücenmek) Kırıntı Kırıp geçirmek Kırışmak Kırıştırmak Kırıtmak Kırlangıç Kırma (melez) Kırmak (parçalamak) Kırmak (üzmek, incitmek) Kırmızı Kırmızıbiber Kırmızılaşmak Kırpmak Kırsal Kırtasiye Kısas Kısım Kısıntı Kısıtlamak Kısıtlı Kıskanç Kıskanmak Kıs kıs gülmek Kıskıvrak Kısmak

Yerel Arapça Anlam kayması Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Kökeni belirsiz Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Anlam genişlemesi Anlam kayması Yerel Yerel Anlam kayması Yerel Yerel Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Arapça Arapça+Yunanca Arapça+Türkçe Yerel Uydurukça Arapça Arapça Arapça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Yerel Yerel Anlam genişlemesi

Kısmen Kısmet Kısrak Kıstas Kışkırtma

Arapça Arapça Anlam kayması Arapça Uydurukça

Yol, Kez Azot gıçkılı Göt, Arka Kemirdek, Kemircek (İnsan): Yolbaşlayıcı, Yolgörsetici (Kitapçık): Yolgörsetkiç Kadınağız, Kadınsözlü, Kadınerkli Kap, Kaplama, Dış, Dışlık, Yapkıç Dış görünüş Yazgırmak, Uyatlamak Kımıldamak, Kozgalmak Çal Dala, Kır Kamçı İncik, Darıngan, Öfkeli Sınık Ufak Sınıkçı Sınmak Darınmak, İncimek, İncinmek, Öfkelemek Ufak, Kıyıntı Yemirmek Buruşmak Oynaşmak, Kılıklanmak, Erseklenmek Kılıklanmak Karlığaç Koşmak Sındırmak İncitmek, Darındırmak Kızıl Kızılburç Kızarmak Göz kısmak, Kirpik kakmak, Kırpmak Ağıl yeri, Oba yeri Yazı buyumları, Yazı buyumları kepiti Öç Bölek, Bölüm, Kesik, Ülüş Kısaltma, Azaltma, Kemeltme Çeklemek, Çekirmek Çekli, Çeklenen Kızgancak, Gönüleyici Kızganmak, Gönülemek Bıyık altından gülmek, Bıyığında gülmek Berk, Katı, Kımıldatmazdan (Sıkmak):Kısmak, (Kısaltmak): Kısaltmak, Azaltmak Ülüşle, Yarım yamalak, Bölekleyip Ülüş, Yazmış Biye Ölçem Azdırma


Kışkırtmacı Kışkırtmak Kışla Kıt Kıta (kara parçası) Kıvılcım Kıvırcık (saç, tel vb…) Kıvırmak

Uydurukça Uydurukça Anlam kayması Arapça Arapça Yerel Yerel Yerel

Kıvrak Kıvranmak Kıvrım Kıyafet Kıyas Kıyasi Kıyaslamak Kıyı Kıymak (doğramak) Kıymak ( acımamak) Kıymet Kızak Kızılcık Kızmak (öfkelenmek) Kibar Kibarlaşmak Kibir

Yerel Yerel Yerel Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Yerel Anlam kayması Arapça Kökeni belirsiz Yerel Anlam genişlemesi Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Kibrit Kifayet Kifayet etmek Kilit Kilitlemek Kilometre Kimi Kimisi Kimlik Kin Kinaye Kin beslemek Kin duymak Kindar Kin tutmak Kip Kira Kiralamak

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yunanca Yunanca+Türkçe Fransızca Yerel Yerel Uydurukça Farsça Arapça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe Uydurukça Arapça Arapça+Türkçe

Kiraya vermek Kiraz Kiremit Kişisel

Arapça+Türkçe Yunanca Yunanca Uydurukça

Azdırıcı Azdırmak, Kudurtmak Asker yatakhanesi Az, Kıs, Yetişmeyen Kuruluk, Kuru yer Uçkun Buyra, Bödre, Burma Buyralamak, Bödrelemek, Burmak, Büklemek Ilgar, Epçil, Çapkan Düyülmek, Dırışmak, Bükülmek, Eğilmek Oram, Büklem, Burum Giyim, Üst baş Salıştırma, Çakıştırma Salıştırmalı Salıştırmak, Çakıştırmak Kırak, Yaka, Yar boyu Doğramak, Ufatmak, Kıymak Ayamamak, Ayamazdan vermek Değer Çana Kızıl, Çiye Acılanmak, Kızmak Epli, Ağır basırıklı Eplenmek, Epli olmak, Ağır basırıklı olmak Benbenlik, Boy götericilik, Göğüs gericilik, Ulumsuluk Odluçöp Yeterlik, Yeterlilik Yetmek Bek Beklemek Çağrım Keybir, Kimi Keybiri, Kimi Tanıklık, Tanıtma Öç, Kek Dürttürü Öcükmek, Öç saklamak, Kek saklamak Öcükmek, Öç saklamak, Kek saklamak Kekçil, Öç saklayan, Öçlü Öcükmek, Öç saklamak, Kek saklamak İşlik Yal, Yallama (Ev sahibi açısından): Yallamak, Yala vermek, (Kiracı açısından): Yalda oturmak, Yala verilmek Yala vermek, Yallamak Kızıl çiye, Tatlı çiye Kerpiç Özlük


Kitabe Kitle Klasör Klitoris Koagülasyon Koagüle olmak Kobra Koca (eş) Koca (büyük) Kocakarı Kocamak

Arapça Arapça Fransızca Latince Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Farsça Anlam kayması Farsça+Türkçe Yerel

Kocaman Koç Koçan Kodaman Kof Koğuş Kokarca Koklamak Kokmak Koku Kokuşmak Kol (tutmak için) Kol (şube, bölüm) Kolaçan etmek

Yerel Yerel Sıprça Farsça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Yerel

Kolan Kolay Koli Kolluk Kolon Kolonya Koltuk (oturmak için) Kolye Koma Kombina Kombine Komedi Komik Kompartıman Komple Kompleks ( girift) Kompleks (psikolojik) Kompleks (külliye, bina) Komplo Komposto Kompozisyon (yazı) Kompozitör Komuta etmek Komutan

Yerel Anlam kayması Fransızca Yerel Fransızca Fransızca Anlam kayması Fransızca Latince Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca İtalyanca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Uydurukça

Yazma, Yazı Yığın, Üşme, Üşüntü, Köpçülük Kâğıt dikme Dılak Uyuma, Uyuşma Uyumak, Uyuşmak Gözlüklü yılan Er Ulu, Ülken, İri, Büyük Ebe Karımak, Kartalmak, Kartaymak, Kartlamak, Kartlaşmak Pek büyük, Öte iri Koçkar Özen, Özek Ulu, Bay, Kazanbaşı İçi boş, Boş Bölme Küzen, Sasıküzen İslemek, Yıtlamak, Burumak İslenmek, Yıtlanmak, Burumak İs, Yıt, Burcu, Burak Bozulmak, Çürümek, Sasımak Sap, Tutak, Tutka, Tutkuç Bölüm, Tarmak Gözetmek, Göz gezdirmek, Göz yüğürtmek, Baykamak Ayıl, Tasma, Tartma, Döşbağ, Onurcak Onay Boğma, Boğça Karavıllık Bağana, Taş bağana, Direk İssu, Yıparsu Orunduk Boyuncak, Boncuk Essiz kök, Ölüm altı, Ölüm üstü, Ölüm hali Birleştik Birleşik Kızıkçılık, Gülgü Gülgülü, Kızık Bölme Dolu, Dola, Dolma, Bütün Çatışık, Katmerli, Çetin, Kın Yürüm durum yetişmezliği, Kemlik Yığındık Tuzak, Karşı iş Kaynatma Düzme Küycü Kolbaşçılık etmek, Başarmak Kolbaşçı, Başçı, Başlık


Komutmak Komünikasyon Konak

Uydurukça Fransızca Anlam kayması

Konaklamak Konargöçer Kondüktör Konfeksiyon Konferans Konfor Konkre Konkur Konmak (koymak fiilinin edilgen biçimi) Konsantrasyon (kimya) Konsantrasyon (odaklanma) Konsantre (kimya) Konsantre olmak (odaklanmak) Konsey Konsolos Konsültasyon Kontrat Kontrato Kontrol Kontrol etmek Kontrolör Konuk Konuksever Konulmak (koymak fiilinin edilgen biçimi) Konum Konuşkan Konuşma Konuşma (konferans) Konuşmak

Yerel Yerel Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Uydurukça

Kozgatmak, Kımıldatmak, Başarmak Bağlanış (Konaklama yeri): Konak, (Gösterişli ev): Ayrım ev Konmak, Konaklamak Göçmen Vagon karayıcı Dayar giyim Bildirileme, Çıkış Onaylık, Kolaylık Anık Dallak Koyulmak

Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe

Koyulaşma Özünü işe verme, Verilme, Yığnalma Koyultulan Özünü işe vermek, Verilmek, Yığnalmak

Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca İtalyanca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Yerel Yerel Uydurukça

Geneş Elçi Geneşme Gelişim, Bitim Gelişim, Bitim Teşkiriş, Yoklama, Varlama Tekşirmek, Yoklamak, Varlamak Tekşirici, Yoklayıcı, Varlayıcı Konak Konakçıl Koyulmak

Uydurukça Anlam kayması Yerel Uydurukça Anlam kayması

Konut Koordinasyon

Uydurukça Fransızca

Koordine etmek

Fransızca+Türkçe

Koparmak Kopmak Kopya Kopya çekmek Koridor Korner

Anlam kayması Anlam kayması Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca İngilizce

Yağday, Duruş Söylek, Sözcen, Söylemcen Söyleşi, Söz söyleme Çıkış, Söze çıkış (Bir dilde): Söyleşmek, (Biriyle sohbette): Söyleşmek, (Kendi kendine): Söylenmek, ( Bir dinleyici kitlesine karşı): Söze çıkmak, Bildirilemek Konuş, Durur yer Uylaştırma, Kurulumdaştırma, Bağlanıştırma, Bir baş etme Uylaştırmak, Kurulumdaştırmak, Bağlanıştırmak, Bir baş etmek Üzmek Üzülmek Göçürme Kâğıttan göçürmek, Göçürme almak Dalan, Yolak Bucak topu, Bucaktan tepiş, Bucaktan vuruş


Koro Korsan Korse Koru Korucu Koruk Korumak Koşmak Koşu (spor)

İtalyanca İtalyanca Fransızca Anlam kayması Anlam kayması Farsça Anlam genişlemesi Anlam kayması Uydurukça

Koşul Kota Kotarmak Kova Kovan Kovuşturma Koy Koza Kozalak Köhne Kök Kök (dilbilgisi) Köken Kökleşmek Köknar Kökten Köle Köleleşmek Köleleştirmek Köpek

Uydurukça Fransızca Yerel Yerel Yerel Uydurukça Yerel Farsça Farsça+Türkçe Farsça Yerel Yerel Yerel Yerel Yunanca Uydurukça Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Anlam genişlemesi

Kör Kör düğüm

Farsça Farsça+Türkçe

Körelmek Körfez Körpe Körüklemek

Farsça+Türkçe Yunanca Yerel Anlam genişlemesi

Kösele Köstebek Köstek Kösteklemek

Farsça Yerel Yerel Yerel

Köşe Kötü Kötülemek Kötümser Kötürüm Köy

Farsça Yerel Yerel Uydurukça Anlam kayması Farsça

Yırcılar topu Deniz karakçısı Yassı belbağı Tokay Ormancı, Gözetçi Gök üzüm Korumak, Saklamak, Asramak Yüğürmek, Yüpürmek, Çapmak (At): Çapış, Yüğürüş yarışı, At yarışı (İnsan): Yüğürüş (Hal, Vaziyet): Yağday, (Şart): Şart Çekleme Boşatmak, Kuymak Çelek Arı ini, Arı yuvası, Arı çeleği Tergeme, Tergek Koltuk Kurt yumağı, İpek kurdu Topurcuk Eski, Tozan Damar, Kök Damar Gelip çıkış, Çıkış, Çıkış yeri, Tek Damar yaymak, Berk ornaşmak Ak çırşı, Karagay Dipten, Damardan, Diplikli, Diplik Kul, Yaramsık Kul olmak Kul kılmak (Tür adı): İt, (Erkek): Köpek, (Dişi): Kancık, (Yavru): Küçük Sokur, Gözsüz (Çözümü zor düğüm): Çetin düğüm, (Halli zor mesele): Çetin iş, Düğüm iş Ötmezleşmek Koltuk, Çağanak Yaş, Balaca, Yeni, Körpe (Körük kullanmak): Körüklemek, (Kışkırtmak): Kızdırmak, Tutuşturmak, Azdırmak Kalın deri, Gön Körsıçan, Sokur sıçan Çıdar, Bukağı, Duşak Bukağılamak, Çıdarlamak, Duşaklamak, Duşak salmak, Toskunluk etmek Bucak Yaman Yamanlamak, Karalamak Gönlüçökkün, Umusuz, İşançsız Yatan, Yatıp orun tutan Ağıl, Oba, Kışlak


Köylü Közlemek Kraliçe Kramp Kramp girmek Kravat Kredi (itibar) Kredi (borç) Krem Kreş Kriko Kriter Kritik (ciddi, ağır) Kritik (eleştiri) Kritik (eleştirmen) Kritik etmek Kriz Kuaför Kubbe Kucaklamak Kudret Kuğu Kuiz Kukla Kul Kule Kullanışlı Kullanmak

Farsça+Türkçe Yerel Uydurukça Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca Arapça Yerel Arapça Yerel İngilizce Yunanca Yerel Arapça Yerel Anlam genişlemesi

Kulp Kuluçka Kuluçkaya yatmak Kulübe Kuma Kumandan Kumanya Kumaş Kumbara Kumral Kumru Kumsal Kundak (bebek bağı) Kundaklamak (bebek sarmak) Kundaklamak Kunduracı Kur Kur yapmak Kural Kurdele Kurgu

Arapça Sırpça Sırpça+Türkçe Farsça Moğolca Fransızca İtalyanca Arapça Farsça Yerel Arapça Yerel Farsça Farsça+Türkçe

Ağıllı, Obalı, Kışlaklı Közde pişirmek Kral hanımı, Hanım kral Sinir çekilmesi, Sinir tartılması, Tüyülme Siniri çekilmek, Siniri tartılmak, Tüyülmek Boyunbağı İşanım Borç, Göterim Önyağı, Betyağı, Yüzyağı Balalar bahçesi Götertkiç Ölçem Keskin, Ağır, Kın, Kıncılıklı Sın Sıncı, Sın eydici, Sın verici Sınlamak, Sınamak, Sın vermek, Sın eytmek Sınılış, Ağırlık, Darlık, Yetmezcilik, Kıncılık Hanım Saçalıcısı Kümbet Kuçmak, Kucaklamak Güç Akkuş, Kuğu Yoklama, Yoklayış Kurcak, Kuğurcak Tanrı kulu, Allahın kulu Dura Kolay, Kollanırlı (Kol ve el marifetiyle):Kollanmak, (Faydalanmak): İşletmek Sap, Tutak, Tutka, Tutkuç Basan tavuk Tavuk basmak Evcik Günü, Gündeş Kolbaşçı, Başçı, Başlık Yol azığı Gezleme Akça yaşığı, Tıyın yaşığı Açık konur Orman güvercini Kumluk, Kumlak Belek, Yörek, Yalayık Belemek, Yöremek

Yunanca+Türkçe İtalyanca+Türkçe Fransızca Fransızca+Türkçe Uydurukça İtalyanca Uydurukça

Örte salmak, Yandırmak Edikçi Gönül avlayış Gönül avlamak Erece Tasma Kuraştırma


Kurgu bilim Kurgulamak Kurnaz Kurşun (mermi) Kurşuni Kurşunlamak Kurt (köpekgillerden) Kurtarmak Kurtulmak Kurtuluş Kurul Kurum (müessese) Kuruntu Kuruş Kurye Kuşak ( belbağı) Kuşak (nesil) Kuşanmak

Uydurukça Uydurukça Yerel Anlam kayması Türkçe+Arapça Anlam kayması Soğdca Yerel Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Almanca Fransızca Yerel Uydurukça Yerel

Kuşatma Kuşatmak

Yerel Yerel

Kuşbakışı Kuşbaşı Kuşdili Kuşku Kuşkucu Kuşkulanmak Kutlamak Kutsal Kutsamak Kutsi Kutu Kutup Kutup yıldızı Kuvvet Kuyruk (sıra) Kuytu Kuzey Kuzeybatı Kuzeydoğu Küçükbaş Küçümsemek

Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Arapça Yunanca Arapça Arapça+Türkçe Arapça Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça

Küf Küflenmek Küfre girmek Küfretmek Küfür Küfür (dini) Küfürbaz

Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Farsça

Bilimlik kuraştırma Kuraştırmak Kuv Ok Kurşuntüslü Ok atmak Börü, Kaşkır Kutarmak Kutulmak Kutuluş Geneş Odak, Uyum Kuru korku Tıyın Çapar, Çaparman Belbağı, Kurşak Boğun Kurallanmak, Kural takınmak, Kural aşınmak, Yarak takınmak, Yaraklanmak Kurşama, Kamav Aylana kurşamak, Kurşamak, Kamamak, Orayıp almak Yukarıdan, Yüksekten Ufak kesek Bala dili Küdük Küdük ile karayıcı Küdüklenmek, Kulak dikmek Kutlulamak Iyık, İzgi, Kutlu İzgilemek, Arılamak Iyık, İzgi, Kutlu Kap, Tartma, Yaşık Uyul Demir Kazık Güç Kezek Avlak, Onca, Dulda, Çet Demirkazık Demirkazık günbatar Demirkazık gündoğar Ufak mal Tubansıtmak, Kemsitmek, Bensimemek, Küçültmek, Küçük görmek Önez, Gök Önezlenmek, Göğermek, Gök basmak Tanrıya dil uzatmak, Tanrıya dil değdirmek Sövmek Sövüş Tanrıya dil uzatma, Tanrıya dil değdirme Sövüşçül, Sövüşçen


Küheylan Külah Külçe Külfet Küllenmek Külliyat

Arapça Farsça Farsça Arapça Yerel Arapça

Külliye Külot Kül rengi Külüstür Küme Kümelenmek

Arapça Fransızca Türkçe+Farsça Yunanca Arapça Arapça+Türkçe

Kümes Künye Küpe Kür Kürdan Küre Kürek kemiği Kürk Kürtaj Küs Küskün Küsmek

Yunanca Arapça Yerel Fransızca Fransızca Arapça Yerel Kökeni belirsiz Fransızca Yerel Yerel Yerel

Küspe Küstah Küsur

Farsça Farsça Arapça

Küt (kesmeyen) Kütle Kütük

Kökeni belirsiz Arapça Yunanca

Tulpar Kiyiz kalpak Kuyma Kıncılık, Kınlık, Ağırlık Unut olmak, Unutulmak, Esten çıkmak Çıkarmalar yığnağı, Çıkarmalar yığıntısı, Dallanma çıkarmalar, Toplam Yığındık İştan Kül tüslü, Boz Tozan, Görünüksüz, Eski Üyüm, Üyüntü, Üyme, Türküm, Top, Topar Toplaşmak, Toplanmak, Toparlanmak, Üyüşmek, Üymelenmek Ketek, Tavuk keteği, Tavuk yuvası Ad yön Isırga Emleme Dişkurcalagıç Topalak Yağrın Avderisi, Deri Bala düşürtme Acılı, Öfkeli, Darıngan Acılı, Öfkeli, Darıngan İncinmek, Acılanmak, Öfkelenmek, Darınmak Çöküntü, Dip, Dunma, Oturma Uyatsız, Betsiz, Çeki aşan …dan/…den artık, …dan/…den aşık, …dan/…den köp Ötmez Yığın, Üşme, Üşüntü, Köpçülük Börene, Som ağaç


Türkçe L Lacivert

Kökeni Farsça

Lâçin Laçka Lades Laf Lafazan Lafız Lağım çukuru Lağım suyu Lağvetmek Lahit Lahza Lakap Lakayt Lakırdı Lakin Laksatif Lale Lalettayin

Moğolca İtalyanca Farsça Farsça Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Fransızca Farsça Arapça

Lanet Lanetlemek Lanetlenmek Lanse etmek Lapa lapa Lâtif Latife Laubali Lavabo Layık Layık olmak Lazım Leblebi Legal Leğen Lehinde Lehine Lehçe Lehim Lehimlemek Lehim yapmak Leke

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Fransızca+Türkçe Yerel Arapça Arapça Arapça Fransızca Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Fransızca Farsça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Farsça

Lekelemek

Farsça+Türkçe

Lengüistik

Fransızca

Arı Türkçe Akçıl gök, Gökçül, Kara gök, Tok gök, Koyu gök Karçığa Yaramaz, Bozuk Esimde oyunu Boş söz, Kuru söz Boşsözlü, Söylek, Ezme Söz Yundu oru Yundu Yoğa çıkarmak, Güçten kaldırmak, Yapmak Taştabut Göz kırpımı, Kaş kakış, Koşma ad Salgın, Don, Kaygısız Boş söz, Kuru söz Birak Sürgü Kızgaldak Her hangi, Hangisi olsa da bir, Hangisi de olsa bir Kargış Kargımak, Kargışlamak Kargılmak, Kargışlanmak Öğütlemek, Sunmak, Ele güne çıkarmak Yapa yapa, Yapalaklayın Yakımlı, Sevimli Oyun, Oyun gülgü Betsiz, Yüzsüz, Kopal Elyuyar, El yuguç, Yunguç Durur, Yaraşa Durmak, Yaraşmak Gerek Kavruk burçak Kanunlu, Kanuna uygun Kazancık Yanında, Yanlı, Yana, … için Yanında, Yanlı, Yana, … için Söyleşik Kalaylama Kalaylamak Kalaylamak (Kir izi): Demgil, Tap, (Namus, Utanç):Kir, Kara (Kir izi bırakmak): Demgillemek, Tap kaldırmak, (Namusuna dokunmak): Kirletmek, Kir geldirmek, Karalamak, Uyata kaldırmak Dillik


Leopar Leş Letafet Levha Levye Leylek Leziz Lezzet Lezzetli Lider Liderlik etmek Lif Lig Liman Lime lime Limit Linç Linç etmek Lisan Lisani Lisans (yükseköğrenim) Lisans (diploma) Liste Liyakat Lobi Loca Lohusa Lojman Lokanta Lokavt Lokma Lor peyniri Losyon Loş

Fransızca Farsça Arapça Arapça Fransızca Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe İngilizce İngilizce+Türkçe+Türkçe Arapça İngilizce Yunanca Kökeni belirsiz Fransızca İngilizce İngilizce+Türkçe Arapça Arapça Fransızca Fransızca İtalyanca Arapça İngilizce İtalyanca Yunanca Fransızca İtanlyanca İngilizce Arapça Farsça+Farsça+Türkçe Fransızca Kökeni belirsiz

Lügat Lüks Lüle (saç) Lütfen

Arapça Fransızca Farsça Arapça

Lütfetmek Lüzum Lüzum etmek

Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Kaplan Ölekse, Ölümtük Görkemlik, Yakımlılık, Sevimlilik Manlayca, Görnek, Adlı yazı Kanırgı Kutan Tatlı, Tadımlı Tat, Tadım Tatlı, Tadımlı Başlık, Başçı, Yolbaşçı Yol başlamak Süyüm, Dala, Dalcık, Dal ip Uyuşma, Odak, Aylanma Eylek Yırtık pırtık, Dilke dilke Çek, Çekli ölçem Taş keseğe alma, Hükümsüz öldürme Taş keseğe almak, Hükümsüz öldürmek Dil Dillik Yokarı okuma, Yokarı bilim Tanıklık Dizme Dururluk, Yaraşalık Toplanıcılık, Toparlanışık Arnayı orun Yeni doğumlu Başarma evi Aşhane Yaplı işten boşatma, Yalpı işten çıkarma Kesek, Bölek Süzme, İrimcik İssu Yarı karanı, Ala karanı, Alaca karanı, Ala gölge, Kara gölge Sözlük Aşayakşılık, Aşadinçlik, Aşaonaylık Burum, Burma, Bödre (Resmi): Ötünürüm, Ötünürüz, (Samimi): Ne olur Vermek, Sunmak, Eytmek Gereklik, Gereklilik Gerekmek, Gerek olmak


Türkçe M Maaile Maalesef

Kökeni Arapça Arapça

Maarif Maaş Maazallah Mabet Mabut Macera Maceraperest Maç Maç etmek Maç yapmak Maddeten Maddi Madem

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça İngilizce İngilizce+Türkçe İngilizce+Türkçe Arapça Arapça Arapça

Mademki

Arapça+Farsça

Madeni Madrabaz Mafsal Mağara Mağaza Mağdur Mağdur etmek Mağduriyet

Arapça Yunanca+Farsça Arapça Arapça Yunanca Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Mağdur olmak

Arapça+Türkçe

Mağlubiyet Mağlup Mağrur

Arapça Arapça Arapça

Mahal Mahallebi Mahalli Maharet Mahcubiyet

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Mahcup

Arapça

Mahcup etmek Mahcup olmak Mahdut Mahfaza Mahfuz Mahir Mahiyet

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Arı Türkçe Eviçiyle, Bala çağayla, Eviçi ile, Bala çağa ile Ayanca karşı, Ökünce karşı, Kınansam da, Kınansak da, Ağırsa da Bilim verme Aylık Allah saklasın, Allah korusun Sığınmalık, Tapınmalık, Yalvarmalık Tanrı Baştan geçirme Baştan geçirmecil Uğraşı Uğraşıya çıkmak, Uğraşmak Uğraşıya çıkmak, Uğraşmak Maddeleyin, Madde yakından Maddelik Öyle ise, -mayacak/ meyecek ise (-n/-niz/nız/-lar/-ler Öyle ise, -mayacak/ meyecek ise (-n/-niz/nız/-lar/-ler Madenden yasalmış, Madenlik Aldamcı, Aldakçı Boğun Üngür Kepit Aldanıp kalma, Haksızlık görmüş Aldatıp kaldırmak, Haksızlığa uğratmak Aldanıp kalmalık, Haksızlık görmüşlük, Haksızlık Aldanıp kalmak, Haksızlık görmek, Haksızlığa uğramak Yeniliş, Ütülüş Yenilen, Ütülen Boy götürücü, Ulumsu, Güvez, Kıvancak, Denksinmez, Benimci Yer, Orun Bulamık Yerli, Orundaki Eplilik, Çeberlik, Öktelik Utancaklık, Uyatçanlık, Çekinceklik, Çekincenlik, Tartıncaklık, Tartıncanlık Utancak, Uyatçan, Çekincek, Çekincen, Tartıncak, Tartıncan Utandırmak, Çekindirmek, Tartındırmak Utanmak, Çekinmek, Tartınmak Çekli, Çeklenen Küçük tartma, Küçük yaşık Saklanmış, Korunmuş, Saklanan, Korunan Epli, Çeber, Ökte Olmuş, Dip


Mahkûm Mahkûm etmek Mahkûmiyet Mahkum olmak Mahlas Mahlûk Mahmur Mahmuz Mahpus Mahrem Mahremiyet Mahrum Mahrum etmek Mahrumiyet Mahrum olmak Mahsul Mahsus

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Mahvetmek Mahzen Mahzun Mahzur Maişet Maiyet Makam Makara Makas Makat Makbul Makbuz Maksat Makul Malakit Malarya Malik Malul Malum Malumat Malzeme Mama Mamafih

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Fransızca İtalyanca Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Kökeni belirsiz Arapça

Mamul Mamur

Arapça Arapça

Manav

Kökeni belirsiz

Mancınık Mandal

Arapça Arapça

Hükümlü, Kamalgan Hüküm giydirmek, Kamamak Hükümlülük, Kamalganlık Hüküm giymek, Kamalmak Yaşırın ad Can iyesi, Canlı, Yaratık Çala uyku, Uykulu, Uykuya kanmamış Ökçe demiri, Tepingi Tutkun, Tutsak, Kamalgan, Yaşırınlı Yaşırınlılık Yok, Olmayan, Yetişsiz Ayırmak, Yoksun kılmak Yokluk, Olmayanlık, Yetişsizlik Ayrılmak, Ayrı kalmak, Yoksun kalmak Yemiş, Düşüm, Önüm, Urluk (Ait): Değişli, (Kasten): Atayı, Atayın, Bile durup Yoymak, Yok etmek, Kırmak, Yemirmek Koyma, Ev koyması, Yerdöle, Edenastı Bunlu, Kaygılı Onaysızlık, Kolaysızlık Güngörme, Dirlik Yanlayıcı(-lar), Çep çevresindeki (-ler) Orun, Kulluk Dürgüç, Teker Kayçı Art, Art yan, Göt, Göten Gönüle yaramlı, Yakımlı, Sevimli, Tartımlı Dil hat Dilek Konumlu, Yatışlı Yeşiltaş Bezgek İye Yarımcan, Çolak Belgili, Anık Bilgi Yarak, Kural Çağa yemiti Bununla birlikte, Böyle oluşuna karamazdan, Buna karamazdan, Öyle olsa da, Böyle olsa da Buyum, Önüm Yığnak, Düzük, Yakşı kurallanmış, Yakşı kurulmuş Göğerti satıcısı, Yemiş satıcısı, Yeşilce satıcısı, Yeşilce-yemiş satıcısı, Gök satıcısı, Gökçü, Göktatçı Atkıç Kıstırgıç, Kıskıç


Mandıra Mani (şiir türü) Mani (engel) Mânia Manidar Mani olmak Mantar Mantıki Mantıklı Manzara Manzum Manzume Marangoz Marazi Marifet Mars Mart Martı Maruf Maruzat Masaj Masaj yapmak Masal Masal anlatmak

Yunanca Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Yunanca Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Yunanca Arapça Arapça Latince Yunanca İtalyanca Arapça Arapça Fransızca Fransızca+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Maskara Masör Masöz Masraf Maşa Maşallah

Arapça Fransızca Fransızca Arapça Arapça Arapça

Maşrapa Maşuk Maşuka Mat Matbaa Matbu Matbuat Matem Matem tutmak Matine Matkap Matlaşmak Matrak Mavi Mavileşmek Mavna Maya Mayalamak Mayalanmak

Arapça Arapça Arapça Fransızca Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Fransızca Arapça Fransızca+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe

Süt birleştiği Dörtlük Tosuk, Tosalgı, Karşılık, Büğet Tosuk, Tosalgı, Karşılık Köpmanalı Tosmak, Büğet olmak Göbelek, Kuzukarnı Konumlu, Doğru Konumlu, Doğru Görünüş Yırla yazılmış Koşuk, Koşma, Çıkarma Ağaççı Ağrılı, Ağrıcan Eplilik, Çeberlik Bakırsokum, Sakıt, Kızıl yıldız Üçüncü ay Akçaylak Belgili, Ataklı, Tanıklı, Tanımal Düşünü Ovma, Ovalama Ovmak, Ovalamak Ertek Ertek düşündürmek, Ertek anlatmak, Ertek söylemek Gülünç, Gülgülü Ovucu, Ovalayıcı Ovucu (hanım), Ovalayıcı (hanım) Çıkım Kıskıç Göz değmesin, Allah yaman gözden saklasın Saplı ayak Sevgili, Yar Sevgili, Yar Tunuk, Yaldıramayan Basmahane, Basmaevi Basma, Basılan Basma söz Karalılık Karalılık tutmak Gündüz görsetisi Burgu Tunuklanmak, Solmak Güldürücü, Gülgülü Gök Göğermek Yük gemisi Acıtkı, Uyutku (yoğurt) Acıtmak, Uyutmak (yoğurt) Acımak, Uyumak (yoğurt)


Mayhoş Mayıs Mayi Maymuncuk Mazbut

Farsça Yunanca Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Mazeret Mazeret bulmak

Arapça Arapça+Türkçe

Mazereti olmak

Arapça+Türkçe

Mazhar olmak Mazi Mazlum Mazur Mealen Mebus Mebzul Mecal Mecali kalmamak Mecaz Mecazi Meccanen Meclis (parlamento) Meclis (toplantı) Mecnun Mecra

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Meçhul Meddah Medet Mefhum Mefkûre Meftun Meğer Meğerse Mehtap Mekân Mekik Mektup Mel’anet Melankoli Melez Melhem Melhem olmak ( Çare olmak) Melodi Meltem

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Farsça Farsça+Türkçe Farsça Arapça Farsça Arapça Arapça Fransızca Kökeni belirsiz Arapça Arapça+Türkçe Fransızca Kökeni belirsiz

Acı sücü, Acı tatlı Beşinci ay Sıvılık Açkıç (Zaptedilmiş): Basıp alınan, Tartıp alınan, (Not edilmiş, kaydedilmiş): Yazılan, Tirkelen, (Hatırda kalan): Este kalan, Unutulmayan (Düzgün, düzenli): Yığnaklı (Sağlam): Berk Sıltak, Aygaklı sebep Sıltak tapmak, Özünü aklayacak aygaklı sebep tapmak Sıltağı olmak, Özünü aklayacak aygaklı sebebi olmak Yetmek Ötmüş Ezilen Geçirimli, Geçirirli Manası boyunca Elvekili Bol, Köp, Sayısız Güç, Döyümlük, Çama Çaması yetmemek Göçme manalı söz Göçme manalı Akçasız, Tekin, Tölemsiz Yukarı geneş Oturuş, Çoğalış, Yığılış, Yığın Deli (coğrafya): Akım, Yılga yolu, Su yolu (gidişat): Yöneliş, Akış Belgisiz Ertekçi Yardım, Kömek, Kollama Düşünce, Ukum, Oy Oy Verilen, Seviye verilen -an iken/-en iken -an iken/-en iken Aydın, Ay yarığı Orun, Yer, Durak Dokuma kayığı Betik Onmazlık, Yamanlık, İğrençlilik Bunluluk Koşmak May Em olmak Küy İpek yel, Yenil yel


Mel’un Memba Meme

Arapça Arapça Kökeni belirsiz

Memeli Memleket Memnu Memnun Memnun etmek Memnun olmak Memnuniyet Memnuniyetle Memur Memuriyet Mendil Menetmek Menfaat

Kökeni belirsiz+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Menfaatperest Menfaatperestlik Menfaat sağlamak Menfi Mengene Mensubiyet Mensup Mensup olmak

Arapça+Farsça Arapça+Farsça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Yunanca Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Mensur Menşe Menteşe Menü Menzil Mera Merak

Arapça Arapça Farsça İngilizce Arapça Arapça Arapça

Merak etmek

Arapça+Türkçe

Meraklanmak

Arapça+Türkçe

Meraklı Mercimek Merdiven Merhaba Merhale Merhamet Merhametli

Arapça+Türkçe Farsça Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Onmaz, Yaman, İğrençli, Kargışlı Bulak, Kaynar, Göz (İnsan): Emcek, (Hayvan):Yelin, (Vücutta):Şişik, Toparlak Sütemdirici, Sütemzirici El, Ülke, Doğulan yer, Yurt Tıyılan, Tıyımlı, Kadağan Kıvanık, Kanıkan Kıvandırmak, Kanıktırmak Kıvanmak, Kanıkmak Kıvanç, Kanıkış Seve seve, Kıvançla, Dört elle Kullukçu Kullukçuluk Elyağlık, Yağlık Tıymak, Tıyım salmak Yutuş, Girim, Tapış, Özümcüllük, Özüne kızıkçılık Özümcül Özümcüllük Yutuşa yetmek, Tapışa yetmek Ters, Karşı, Olumsuz, Yakımsız Kıskıç Değişlilik, Bağlanışlılık, Katnaşlılık Değişli, Bağlanışlı, Katnaşlı Bağlanışlı olmak, Katnaşlı olmak, Değişli olmak Kara sözlü Gelip çıkış, Tek Demir topsa, Topsa Damak dizmesi Konak, Durak Örü, Örüş, Otlak, Yaylak, Yayla (İlgi): Kızıkma, Kızıklanma, Kızıksınma, Kızıkıcılık, Bilmeye dırışma, (Endişe): Kaygı, Bunayma, İnçsizlik (İlgi duymak): Kızıkmak, Kızıklanmak, Kızıksınmak, Bilmeye dırışmak (Endişe duymak): Kayırmak, Kaygılanmak, Bunaymak, İnçsizlenmek (İlgi duymak): Kızıkmak, Kızıklanmak, Kızıksınmak, Bilmeye dırışmak (Endişe duymak): Kayırmak, Kaygılanmak, Bunaymak, İnçsizlenmek Kızıkıcı, Kızıksınıcı Yasmık Baskıç Esen, Esenmisiniz? Yakşımısınız? Baskıç Kayrımlılık Kayrımlı


Merhametsiz Merhem Merhem olmak ( Çare olmak) Mer’i Meridyen (coğrafya) Merih Merkep Merkez

Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Fransızca Arapça Arapça Arapça

Merkezi Merkeziyetçilik Mermi Mert Mertebe Mesafe Mesane Mesai Mesela Meshetmek Mesken Meskûn

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Meslektaş Mesnet Mesul Mesuliyet Meşakkat Meşale Meşe Meşgale Meşgul Meşguliyet

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça Arapça

Meşgul olmak

Arapça+Türkçe

Meşhur Meşhur etmek

Arapça Arapça+Türkçe

Meşhur olmak

Arapça+Türkçe

Meşin Meşrubat Meş’um Metan Metanet

Farsça Arapça Arapça Fransızca Arapça

Methetmek Metin (dayanıklı) Metis Metot Metres

Arapça+Türkçe Arapça Fransızca Fransızca Fransızca

Taşbağır, Taşyürek, Bağırsız May Em olmak Gücünde (-ki), İşte Uzunluk Bakırsokum, Sakıt, Kızıl yıldız Eşek (Orta yer): Orta, Özek, (Teşkilat): Uyuşma özeği, Ortalık Özekteki, Ortalıktaki, Ortalık Özekleştiricilik, Ortalıklandırıcılık, Özekçilik Ok Er, Yiğit, Yürekli Kur, Çin Aralık, Iraklık, Alıslık Sidiklik, Sidik kavuğu, Kavuk İş, Yumuş, Emek Sözün gelişi, Ülgü olarak Sılamak Ev, Durak Konuşlandırılan, Yaramaya yararlaştırılan, Oturuklaşan İşteş Dayak, Direk, Dayanç Cevaplı Cevaplılık Kıncılık Yaktırgıç Emen İş, Yumuş (Kişi): İşli, İşi var, (Nesne): Boş değil, Dolu (Kişi): İşlilik, İşi varlık, (Nesne): Boş değillik, Doluluk (Kişi): İşi olmak, İşli olmak, (Nesne): Boş olmamak, Dolu olmak Ataklı, Belli, Belgili, Tanıklı, Tanımal Adını köpe belli etmek, Tanıtmak, Ataklı kılmak Adı köpe belli olmak, Tanımal olmak, Ataklı olmak Gön, İşlenmiş deri İçimlik(-ler) Yolu onmaz, Yolsuz, Sonu yaman Kömürgazı Berklik, Tabanlılık, Durukluluk, Tutturukluluk, Çıdamlılık Maktamak, Övmek Berk, Tabanlı, Duruklu, Tutturuklu, Çıdamlı Koşmak Yol Oynaş


Mevcudiyet Mevcut Mevduat Mevki Mevkuf

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Mevla Mevzi (askeri) Mevzii Mevzilenmek

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Meydan Meydana gelmek

Farsça Farsça+Türkçe

Meyil (eğiklik) Meyil (temayül, eğilim)

Arapça Arapça

Meyilli Meyletmek

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Meyus Meyve Meyyal Meze Mezhep Meziyet Mezkûr

Arapça Farsça Arapça Farsça Arapça Arapça Arapça

Mezun Mezuniyet Mezun olmak Mezura Mıh Mıknatıs Mıntıka Mısır Mısra Mışıl mışıl Mızıkçı Mızmız Mızrak Mızrap Mide Midye Migren Miğfer Mihaniki Mihenk Mihmandar Mihnet Mihrak

Arapça Arapça Arapça+Türkçe İtalyanca Farsça Arapça Arapça Kökeni belirsiz Arapça Yerel Yerel Yerel Arapça Arapça Arapça Yunanca Fransızca Arapça Yunanca Arapça Farsça Arapça Arapça

Varlık, Var oluş Var, Var olan Koyum, Koyulan akça Orun, Yukarı orun Kamağa alınan, Kamalan, Tutkun alınan, Tutkunlanan Tanrı, Yaradan Orun, Duruş Daralmayan, Çeklenen, Çekli, Dar çevrede Orunlaşmak, Orun almak, Orun iyelemek, Orun tutmak, Çapula dayarlanmak Alan Yüz vermek, Yüze çıkmak, Ortaya çıkmak, Çıkmak İniş Intılış, İçi tartılma, Gönlü düşme, Gönlü yatma, Gönlü akma Intılışçıl, Gönüllü, Gönlü düşken, İstekli Intılmak, İçi tartılmak, Gönlü düşmek, İstek bildirmek Güdersiz, Bunlu, Kaygılı Yemiş Intılışçıl, Gönüllü, Gönlü düşken, İstekli Yenil damak Yöneliş Yakşı kılık Yukarıda görsetilen, Üstte görsetilen, Yukarıda eydilen, Eydilendek Bütürücü Bütürücülük Okumayı bütürmek, Bütürmek Ölçküç, Ölçegiç Çivi, Kadak Özüne tartkıç Bölüm, Ülüş Kargıdalı, Yüğeri Koşuk yolu Derin derin, Tatlı tatlı Oyunbozan Mırıldak, İncik Süngü Çırtmak, Çırtkıç (İnsan): Aşkazan, (Hayvan):Yumur Balıkkulağı Baş ağrısı Tuğulga, Tulga, Tolga Oylamazdan, Düşünmezden Sınak, Ölçek, Tekşirme Yol görsetici Kıncılık Toplanma yeri, Özek, Ortalık


Mikrobik Mikrop Miktar Miladi Milat Millet Milletlerarası Milletvekili Milli Milliyet Milliyetçi Mimlemek Minder Minnet

Fransızca Fransızca Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Kökeni belirsiz Arapça

Minnet duymak Minnettar Minval Miras Miras almak Miras bırakmak Mirasçı

Arapça+Türkçe Arapça+Farça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Mirasyedi Mis Misafir Misafirhane Misafirperver Misafirsever Misal Misal vermek Misil (misli, defa) Misil (karşılık) Misillemek Misilleme yapmak Misket Miskin Mit Miting Miyar Miyop Mizaç Mizah Mizahi Mizanpaj Mobilya Mod Modern Mola Mola vermek Moloz

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe İngilizce Arapça Fransızca İngilizce Arapça Fransızca Arapça Arapça Arapça Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca İtalyanca İtalyanca+Türkçe Yunanca

Yukmalı Yukma San Hristiyan yılı Kezen Ulus Ellerarası Elvekili Ulusluk Ulus Ulusçu, Ulusçul Belgileyip koymak, Gönlüne düğüp koymak Körpece, Döşekçe Borçluluğunu duyma, Özünü borçlu sezme, Alkış Özünü borçlu sezmek, Borçluluk duymak Borçlu, Alkış duygulu Ülgü, Yol Enci Encilenmek Encilemek (Tek mirasçı): Encili, (Çok mirasçı, miras hissedarı): Encideş Encisaçar Yıpar, Burak, Burcu Konak Konakevi Konaksever, Konaksevicen, Konakçıl Konaksever, Konaksevicen, Konakçıl Ülgü, Örnek, Sözün gelişi Ülgü görsetmek, Örnek sunmak Kat, Katla Karşılık Karşılık vermek, Karşılık göstermek Karşılık vermek, Karşılık göstermek Düğürcük, Domalakça Yalkav, Yatıp içer, İşyakmaz Ulamış, Ertek Yığın, Yığılış Durgu, Ölçem Uzağı görmeyen Beniz, Yürüm-Durum Gülgü Gülgülü Betleme Ev buyumları Kök Yeni, Kezlik Üzülüş, Dinç alma Dinç almak, Üzülüşe girmek Çakıl, Ufak taş


Monolit Monopol Montaj Monte etmek Mor Moral Moralini bozmak Moral vermek

Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Ermenice Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe

Morarmak Morg Moruk Motif Motive etme

Ermenice+Türkçe Fransızca Ermenice Fransızca Fransızca+Türkçe

Motor Mönü Muadil Muaf Muafiyet Muaf olmak Muaf tutmak Muallâk Muallâkta Muallim Muamele Muamma Muaşeret Muavin Muayene Muayene etmek

Fransızca Fransızca Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Muayene olmak Muayyen Muazzam Mucit Mucize Mufassal Muğlâk

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Muhabbet Muhabbet beslemek Muhabbet etmek Muhabere Muhabir Muhacir Muhafaza Muhafaza etmek Muhafazakâr Muhafız Muhakeme

Arapça Arapça+Tükçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Arapça Arapça

Bütün, Tutaş, Tutuş Birleşme Kuraştırma Kuraştırmak Kızıl gök Gönül, Gönül kökü, Gönüllük Gönül bozmak, Gönül kökünü bozmak Gönlünü yumuşatmak, Gönül dindirmek, Gönüllük vermek Göğermek, Kızıl gök tüs almak Ölühane Çal, Kakbaş, Kartay, Kartlaç Bezek, Oyu, Örnek Dürtük verme, Kollama, Sıylıklama, Intalama, Intıklandırma Yürütgüç Damak dizmesi Kurdaş, Denkteş, Ölçemdeş Geçirilen, Boşatılan, Kutulan Boşatma, Kutulma Geçirilmek, Boşatılmak, Kutulmak Geçirmek, Boşatmak, Kutulmak Çeşilmedik, Çözülmedik, Belgisiz Çeşilmedik, Çözülmedik, Belgisiz Okutucu Katnaşık Anlaşılmazlık, Düşünmezlik, Tapmaca Yürüm-durum, Görüm, Yön, Katnaşık bilme Orunbasar Karama, Tekşirme, Görme Karamak, Görmek, Karayp çıkmak, Tekşirmek Karalmak, Görülmek, Tekşirilmek Belgili, Anık, Çeklenen Büyük, Ulu Açıcı, Oyla tapıcı Ukmuş Dolu, Ufak-tefek, İncik-cıncık Dumanlı, Anık olmayan, Anık değil, Düşünüksüz (Sevgi): Sevgi, (Sohbet): Söyleşi Yakşı görmek, Sevgi duymak Söyleşmek, Eydişmek Bağlanışı Dilci Gelmişek Saklama, Koruma, Gözetme Saklamak, Korumak, Gözetmek Geritartma, Saklayıcı Sakçı, Gözetçi, Gözetici, Karavılcı Oy yürütme, Oylama, Ukunuş


Muhakeme etmek

Arapça+Türkçe

Muhakkak Muhal Muhalefet Muhalefet etmek Muhalif Muharebe Muharebe etmek Muharrir Muhasara Muhasara etmek Muhasebe Muhasebeci Muhatap Muhatap almak

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Muhatap olmak Muhayyel Muhayyile Muhbir Muhit Muhtaç Muhtaç etmek Muhtaç olmak Muhtar Muhtar (Özerk) Muhtariyet (Özerklik) Muhtelif Muhterem Muhteşem Muhteva Mukabele Mukabele etmek

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Mukabil Mukadder Mukaddes Mukaddime Mukallit Mukavele Mukavemet Mukavemet etmek Mukavva Mukayese Mukayese etmek Mukim Muktedir Mumya Munis Muntazam

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça

Oy yürütmek, Oylamak, Ukunmak, Düşünüp almak Sözsüz, Çın, Doğru, Anık, İşançlı Ese sığmaz, Es yetmez, Olacağı yok Karşılık, Karşı yak, Karşılaşma, Karşı çıkma Karşı çıkmak, Karşılaşmak Karşı, Karşı yaklı, Karşı çıkan Vuruş, Savaş Vuruşmak, Savaşmak Yazıcı Kurşama, Kamama Kurşamak, Kamamak Sayaklama Sayaklayıcı Dinleyici, Sözdeş Dinleyici saymak, Sözdeş görmek, Sözdeş tutmak Söze tartılmak, Söyleşiye aralaşmak Oydaki, Uydurma, Yasandı Düş gücü Çakımcı, Söz taşıyıcı, Öşekçi Aylana, Tire yak, Çevre, Değre dış Gereksinici, Gerekli Gereksindirmek, Gerek kılmak Gerek olmak, Gereksinmek Ağılağası, Aksakal Özbaştak, Beysiz, Erkli Özbaştaklık, Beysizlik, Erklilik Türlü, Türlü türlü Ardaklı Görkem, Görklü İçtelik Karşılık, Kaytarma Karşılık vermek, Karşılık göstermek, Söz kaytarmak Karşı, Karşılık Alnına yazılmış, Manlayına yazılan Iyık Sözbaşı Öykünücü, Okşatıcı Gelişim, Bitim Karşılık, Karşılık görsetme, Karşı durma Karşılık görsetmek, Karşı durmak Katırma Salıştırma Salıştırmak Yaşayıcı, Yaşayan, Duran Güçlü, Yöndemli, Olduklu Katırılan ölü Yakımlı, Sevimli, Tartımlı, Cana yakın Düzümlü, Düzlük, Yığnak


Murakabe Murat Murdar Musahhih Muska Musluk Mustarip Mut Mutaassıp Mutabakat

Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça Kökeni belirsiz Arapça Kökeni belirsiz Arapça Arapça

Mutabakata varmak

Arapça+Türkçe

Mutabık Mutat Muteber Mutedil Mutena Mutfak Mutlak Mutlaka Mutlakiyet Mutlu Mutluluk Mutlu olmak Muttali Muvafakat Muvaffak Muvaffakiyet Muvaffak olmak

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Kökeni belirsiz+Türkçe Kökeni belirsiz+Türkçe Kökeni belirsiz+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Muvafık Muvazaa

Arapça Arapça

Muvazene Muvazzaf Muzaffer Muzaheret Muzahir Muzip Mübadele Mübadele etmek

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Mübalağa

Arapça

Mübalağa etmek

Arapça+Türkçe

Mübarek Mübaşir Mücadele Mücadele etmek

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Tekşiri Dilek Kir, Değmeğe değmez. Düzetici Biti Çümek Ağırlık gören, Kıncılık çeken Kıvanç Dine verilen, Aşan dincil Gelişicilik, Uylaşıcılık, Uyuşuculuk, Uygunluk, Ağzıbirlik Gelişmek, Uylaşmak, Ağızbirliği toktamına gelmek Gelişici, Uylaşıcı, Uyuşucu, Uygun, Ağzıbir Könükülen, Öğrenilen Sıylamalı, Ardaklı Uslamlı, Baysallı, Toktak, Ortaca, Ortayolcu Yakşı karalan, Bağılan Aşhane Çeksiz Küdüksüz, Sözsüz Çeksiz beylik Kıvançlı, Kıvanık Kıvanç, Kıvançlılık, Kıvanıklık Kıvanmak Tanış, Bilgili Gelişim Onuşlu, Tapışlı, Yetişikli, Üstünlüklü Onuş, Tapış, Yetişik, Üstünlük Üstün çıkmak, Bitirmek, Tüketmek, İşe aşırmak, Atkarmak Orunlu, Yönlü, Uygun Dil biriktirme, Söz bağlaşma, Yaşırın gelişim, Aldama Denklik, Denkçilik İş başındaki askeri kullukçu, Askeri kullukçu Yenici, Yenişli Yardım, Kömek Yardımcı, Kömek görsetici Güldürücü, Kızıkçı Almaşma, Alışma Almaşmak, Almaştırmak, Alışmak, Alıştırmak Arttırma, Köpürtü, Börttürme, Ulaltıp söyleme, Abartı Arttırmak, Köpürtmek, Börttürmek, Ulaltıp söylemek, Abartmak Kutlu Dava orunlayıcı Güreş Güreşmek


Mücbir Mücehhez

Arapça Arapça

Mücerret Mücevher Mücevherat Müdafaa Müdafaa etmek Müdahale Müdahale etmek Müdür Müdüriyet Müebbet Müellif Müessese Müessir Müeyyide Müezzin Müfessir Müfettiş Müflis

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Müfredat Müfreze Müfrit Mühimsemek Mühür Mühürlemek Müjde Müjde vermek Müjdelemek

Arapça Arapça Arapça Uydurukça Farsça Farsça+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe

Mükâfat Mükellef Mükemmel Mümemmeliyet Mükerrer Mülahaza Mülayim Mülki Mülkiyet Mülteci Münafık Münakaşa Münakaşa etmek Münasebet Münasebetsiz Münasip Müneccim Münekkit Münevver

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça

Güçleyici Kurallanan, Yaraklanan, Dayarlanan, Anıklanan Şartlı, Oydaki Asıl taş Kuyumculuk buyumlar Korunma Korunmak Aralaşma, Girişme Aralaşmak, Girişmek Başkarma Başkarmalık Ömürlük, Ömür boyu Düzücü, Yazıcı Uyuşma, Kurma Tesirli Ceza Ezancı Tefsirci Tekşirici Yoğa çıkan, Var yoğundan olan, Sönen, Sınan Okuma programı Bölük, Asker topu Çekten dış, Çekten çıkan Mühim saymak, Mühim diye saymak Damga Damgalamak, Damga koymak Sevinci Sevinci sormak Sevinci sormak, Sevincilemek, Sevinçli haber vermek, Sevinçli haber egelmek Sıylık, Belek, Tartık Borçlu Kemciliksiz, Kemsiz Kemciliksizlik, Kemsizlik Kaytalanan, Kaytalama Oy, Karayış, Gözkarayış Yumuşak Ellik İyelik Kaçkın İkiyüzlü, Yalacı, Öşekçi, Arabozucu Tartışma, Dalaş tartış, Söz dalaştırma Tartışmak, Söz dalaştırmak Bağlanış, Katnaşık Orunsuz, Yönsüz, Yön yoruksuz, Yolsuz Orunlu, Uygun, Yaraşa, Kolay Bolcamcı Sıncı Bilimli, Okumuşlu


Münferit Münhal Münhasır Müntesip Münzevi Müphem Müptezel Müracaat

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Ayrı ayrı, Özüne ayrı Boş orun Çeklenen Değişli, Karayışlı, Bağlı Elden bezen, Yalnız yaşayıcı, Onca Dumanlı, Belgisiz, Düşünüksüz, Bulaşık Sıysız, Sıylaksız, Bezdiren Ötünü, Başvuru, Yüztutma

Müracaat etmek Mürai Mürebbiye Müreffeh Mürekkep (yazı için) Mürekkep (karışık Mürettip Mürteci Müruruzaman Müsabaka Müsademe Müsait Müsamaha

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Müsamahakâr

Arapça+Farsça

Müsamere Müsavat Müsavi Müseccel Müsekkin Müshil Müspet Müsrif Müstahak Müstahdem Müstahsil Müstakbel Müstakil Müstamel Müstear Müstehcen Müstehlik Müstehzi Müstemleke Müstenit Müstenkif Müstensih Müsterih Müstesna Müsteşar Müsteşrik

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Ötünmek, Başvurmak, Yüztutmak İkiyüzlü Bala bakıcısı Onuşlu, Bay, Varlı Kara Çetin, Kuraştırılmış, Düzülme, Karışık Derici Geritartma Müddeti ötkenlik Yarış Vuruş geriş, Kakılış, Toknaşış Onay, Onaylı, Uygun, Kolaylı Gengönüllülük, Yumuşak gönüllülük, Gönlü yumuşaklık, Geçirimlilik Gengönüllü, Yumuşak gönüllü, Gönlü yumuşak, Gerçirimli Gece, Oyun ermek Denklik Denk Belgiliğe alınan, Tirkelen, Dizime girdirilen Dinçlendirici em Sürgü On, Onat Saçkın, Tozdurucu Durur Yallanma işçi Öndürücü, Yetiştirici, İşleyip çıkarıcı Gelecekteki, Gelecek Erkin, Erkli, Bağınsız, Karayışsız Uşlanan, Tutulan, İşletilen, Kollanılan Yaşırın ad, Uydurma ad Uyatsız Gerekleyici, Satın alıcı, Tutunucu Bıyığından gülen Otar Dayanılan, Söykenilen Kalıs, Davış vermeden kalıcı Göçürücü Dinç, Baysallı Ayrım, Özgece, Tankalırlık Orunbasar Gündoğar bilimci


Müstevli Müsvedde Müşahede Müşahhas Müşahit Müşavere Müşavir Müşfik Müşkül Müşkülat Müşkülpesent Müşterek Müşteri Mütalaa Mütareke Müteaddid Müteahhit Mütebessim Mütecanis Mütecaviz Mütecessis Müteessir Mütefekkir Mütehassıs Mütekabiliyet Mütekait Mütemadiyen Mütemayil Mütercim Mütereddit Müteşebbis Müteşekkil Mütevazı Müteveccih

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Müthiş Müttefik Müvekkil Müzakere Müzayede Müzevir

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Basıp alıcı Karalama Baykayış, Karayış, Gözetiş Anık, Belgili Baykayıcı, Karayıcı, Gözetici Geneş Geneşçi Kayırımlı, Bağırmal, Ayayıcan Kın, Ağır Kınlık, Ağırlık Saylancık, Dallagıç, İncik Ortak Satın alıcı, Alıcı Oy, Karayış, Göz karayış, Düşünük Yaraşı Köpsanlı, Köptürlü, Birnice, Birkaç Düzücü, Yallanıcı Güleç Birtekli, Birtürlü Çapulcu, Basıp alıcı Kızıksınıcı, Bilmeğe kızıkıcı Kaygılı, Bunlu Oycul Bilgiç İki yanlılık, Özara Yumuştan boşanık Uzayı, Üzlüksüz, Toktamazdan Gönlü yatan, Gönlü akan, Yaktırıcı Dilmaç, Evirici İkirciklenici, İkilenici, İkioylu, Seçimsiz Tapkır Kurulan, Düzülen Esli-başlı, Ağırbaşlı, Karapayım, Yönekey Bağıtlanan, Bağıt alan, Beti burulan, Yönelici, Dikelen Korkunçlu Birleşen Yaklanıcı, Korunucu Geneşme Kimaştı Çakımcı, Öşekçi, Söz taşıyıcı, Yalacı


Türkçe N Naaş Nabız Nabız almak/saymak/tutmak Nadide Nadir Nafile Nağme Nahiye Nahoş

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Nail Nail olmak Nakarat Nakavt Nakavt etmek Nakdi Nakış Nakil Nakit Naklen Nakletmek Nakliyat Nakliye Nal Nalbant Nalet (lanet olası) Nalet (lanet) Nalet etmek Nalın Nam Namert Namlu Nane Nankör Nara Nara atmak Nara basmak Nargile Narin Narkotik Nasıl Nasılsa (her nasılsa) Nasılsa (elbette)

Arapça Arapça+Türkçe Arapça İngilizce İngilizce+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Farsça Farsça Yunanca Arapça Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Farsça Moğolca Fransızca Türkçe+Arapça Türkçe+Arapça+Türkçe Türkçe+Arapça+Türkçe

Nasır Nasır tutmak Nasihat Nasihat etmek

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Söyek, Ölü Damar vuruşu, Damar vurgusu Damarı uşlap baykamak Damarı vuruşunu tekşirmek Seyrek, Görülmeyen, Görülüp işitilmedik Seyrek, Seyrek uğraşılan Boş, Boşa, Artıkça Küy Büyük ağıl, Ulu kışlak, Ulu oba Yakımsız, Sevimsiz, Gönüle yakmayan, Yaramaz Yeten, Yetişen, Erişen Yetmek, Yetişmek Kaytalama Yıkma, Sulatma Yıkmak, Sulatmak Akçayla Oyu, Örnek Göçürme Eldeki akçe, Eldeki akça Göçüre, Göçürüp, Göçürerek Göçürmek, Taşımak Göçürme, Yük taşıma Göçürme, Yük taşıma Taka Takacı, Demirci Onmaz, Yaman, İğrençli, Kargışlı Kargış, Kargışlılık Kargımak, Kargışlamak Ağaç ayakkabı Atak, Dank Yüzü kara, Yavuz, Aşağı, Tuban Mıltık ağzı, Top ağzı Yarpız Karabet, Yakşılıkbilmez Kışkırık, Bağırık Kışkırmak, Bağırmak Kışkırmak, Bağırmak Suçilimi İnce Esritki Nite, Nicek, Handay Nitektir, Ne edip, Sözsüz, Nitek olsa da, Ne olsa da, Ne edip olsa da Kabar, Kabarık, Kabarcık Kabarmak Geneş, Öğüt Geneş vermek, Öğüt vermek

Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça Farsça


Nasip Nasir Naşir Naz Nazar Nazaran Nazar boncuğu Nazar değmek Nazar etmek Nazarlamak Nazarlanmak Nazarlık Nazım Nazır (gören, manzaralı) Nazire Nazlanmak

Arapça Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Farsça+Türkçe

Nazlı Ne… ne… Nebati Nebze Necip Nedamet Nedamet duymak Nece ( Hangi dilde) Neden Neden( sebep) Nedense Nefaset Nefes Nefes aldırmamak Nefes almak Nefes darlığı Nefes darlığı çekmek Nefesi daralmak Nefes vermek Nefis ( Nefs) Nefis ( çok güzel) Nefsine hâkim olmak Nefret Nefret etmek Negatif Nehir Nekahet Nem Neredeyse Nesep Nesil Nesir Nesne Neşe

Farsça+Türkçe Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Anlam genişlemesi Uydurukça Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Fransızca Farsça Arapça Arapça Uydurukça Arapça Arapça Arapça Yerel Arapça

Ülüş, Kesek, Yazmış Yazıcı, Kara sözcü Bastırıcı, Kitap çıkarıcı Erseklik, Erkelik, Kılık, Güvez Göz Karayanda, Göre Göz boncuğu Göze gelmek, Göz değmek Göz değdirmek Göz değdirmek Göz değmek Göz boncuğu Koşuk Karayan, Karşı Okşatma koşuğu, Öykünme koşuğu Ersekliklenmek, Kılıklanmak, Güvezlenmek, Erkelemek Erke …Da/de… da/de (olumsuz fiil) Ösümlük, Ösümlük… Azıcık, Azına, Az maz Aksüyek, Tekli Ökünç Ökünmek Hangi dilde Niçin, Niye, Neden Sıltak Niyedir bilinmez, Niçindir bilinmez Görkemlik, İncelik, Güzellik Soluk, Dinim Dinim vermemek Solumak Duncukma Duncukmak Duncukmak Soluk salmak Öz, Özlük Görkem, Öte yakşı Özünü tuta bilmek, Özünü uşlaya bilmek İğrenme, İğrenç, Yek görme, Yek görücülük İğrenmek, Yek görmek Olumsuz, Ters Özen, Ulu yılga Ağrıdan Geyinki güçsüzlük, Ağrı sonrası Öllük, Dımlık Az kaldı Gelip çıkış, Ata teği Boğun Kara söz Buyum, Nerse Götürenki gönüllük


Neşir Neşretmek Netameli Netice Netice almak Neticelendirmek Neticelenmek Nevi Ne zaman Nezaret Nezdinde Nezle Nezle olmak Nicelik Nida (dilbilgisi) Nifak Nifak sokmak

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Türkçe+Arapça Arapça Farsça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Uydurukça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Nihai Nihayet Nikâh Nimbus Ninni Nisan Nisap Nispet Nispeten Nispet yapmak Nispi Nişan (İşaret, İz) Nişan(Evlenme) Nişan almak(Hedefi ayarlamak) Nişancı Nişanlanmak Nişanlı Nitekim Nitelemek Nitelik Niyaz Niyaz etmek Nizam Noel Baba Nohut Noksan Nokta Noktalama Noktalı virgül Not (hatırlatma) Not (karne) Not (kayıt)

Arapça Arapça Arapça Latince Kökeni belirsiz Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Farsça Farsça Farsça+Türkçe

Basma, Çıkarma Basmak, Basıp çıkarmak Korkulu, İşançsız Son uç, Yığındık Son uca yetmek, Yığındık dermek Ayaklayıp çıkmak, Ayaklamak, Bütürmek Ayaklanmak Tür, Türlü Haçan Gözetçilik, Gözetilmeye alma, Tekşirme Katında, Aldında Dumağı Dumağılanmak San, Kölem İmlik Dalaş, Tartış, Vuruş geriş Dalaş başlatmak, Tartış başlatmak, Vuruş geriş çıkarmak, Aralarına od düşürmek En sonki, Ayağı Sonunda, Ayağında Evlenme Kara bulut Beşik yırı Dördüncü ay Yeterlikli sayı Denklik Salıştıranda, Salıştırmalı Atayı etmek Salıştırmalı Belgi, Damga Adaklanma, Gudalanma, Yaraşma Gözlemek

Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Uydurukça Uydurukça Uydurukça Farsça Farsça+Türkçe Arapça Fransızca+Türkçe Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe+Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca

Düz atıcı, Atgır, Mergen Adaklanmak, Gudalanmak, Yaraşmak Adaklı, Gudalı, Yaraşkan Çınında, Eydendek Benizlemek Benizleme Tanrıya yalvarma Yalvarmak Düzüm, Düzülüş Ayaz Baba, Kış Baba Burçak Eksik, Kemlik, Yetersizlik Çekit Diniş belgileri (koyuluşu) Ötreli çekit Esletme Belgi, Damga Yazı


Nöbet Nöbetçi Nöbet tutmak

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Nur Nutku tutulmak Nutuk Nutuk çekmek Nüfus Nükte Nüktedan Nümayiş Nümerik Nüsha Nüve

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Farsça Farsça Fransızca Arapça Arapça

Sakçılık, Karavıl, (Vardiya): Kezek, Kezekçilik Sakçı, Karavılcı, (Vardiyaya kalan): Kezekçi (Bekçilik etmek): Saklamak, Karavıllamak, Gözetmek (Vardiyaya kalmak): Kezeklemek (Hastalığı tutma): Uşlamak Işık, Yarık Dili bağlanıp kalmak Söylev, Söz söyleme Söz söylemek Elin sayısı Ötkün söz Ötkün dilli, Söze ötkün Çıkı Sayılık Göçürme Özek, Neğiz


Türkçe O Obur Ocak (ay) Oda Odak Odaklanmak Ofis Oje Oksidant Oksidasyon Oksijen Oksit Oksitlenme Oksitlenmek Okşamak Okumuş Okunaklı Okutman Olağan Olağanüstü

Kökeni

Arı Türkçe

Yerel Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe Anlam kayması Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Oldubitti

Yerel

Oldukça Olgun (sebze, meyve) Olgun (insan) Olmamış (sebze, meyve) Olta Olumlu Olumlu (dilbilgisi) Olumsuz Olumsuz (dilbilgisi) Oluşmak

Yerel Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi İtalyanca Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça

Oluşum (Ortaya çıkma)

Uydurukça

Oluşum (Teşekkül, Cemiyet) Omur Omurilik Omuz Onay Onaylamak Onlayn Online Oparlör Ora Orada Oradan Oral

Uydurukça

Oburu açık, Yiyecen, Yerdoymaz Birinci ay Bölme, Oda Özek, Ocak Özünü işe vermek, Verilmek, Yığnalmak Yazıhane Tırnak boyası Totlandırgıç, Totuklandırgıç Totlanma, Totuklanma Odteği Tot, Totuk Totlanma, Totuklanma Totlanmak, Totuklanmak Sılamak, Sıypamak Okumuşlu Anık Okutucu Öğrecikli, Könükülen Görülmedik, Adetten dış, Dankalırlık, Özgece Oluru oldu, Olacağı oldu, Aldan ala iş bitirme Olanca, Yeterlice, Yeterince Pişkin Yetik, Yetişkin Çiğ, Gök, Pişmemiş Karmak On, Onaylı, Yakımlı, Olumlu Olumlu Ters, Karşı, Yakımsız, Olumsuz Olumsuz Ortaya çıkmak, Yüze çıkmak, Doğmak, Türemek, Kurulmak, Çıkmak Ortaya çıkma, Yüze çıkma, Doğu, Türeme, Kurulma, Çıkma Uyuşma

Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça İngilizce İngilizce Fransızca Yerel Yerel Yerel Fransızca

Omurga Yulun Çiğin, Eğin, Yelke, Omuz Bekitme Bekitmek Torda, Tor arkalı Torda, Tor arkalı Gücetkiç, Ün gücetkiç O yer O yerde O yerden Dilden, Ağızdan, Ağızca, Ağzeki


Oran Orantı Oraya Ordu Ordugâh Organ Organizasyon

Uydurukça Uydurukça Yerel Anlam kayması Anlam kayması+Farsça Fransızca Fransızca

Organizatör

Fransızca

Organize etmek

Fransızca+Türkçe

Orijin Orijinal Orospu Ortaklaşa Ortalama Ortam

Fransızca Fransızca Farsça Yerel Yerel Uydurukça

Orta okul Otel Otlak Otokrasi Otokrat Otonom Otonomi Otopsi Otorite Oturaklı Oturmak

Türkçe+Uydurukça Fransızca Yerel Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Yerel Anlam genişlemesi

Oturmuş Oturum Ova Oy Oya Oyalamak Oybirliği Oybirliği ile Oylama Oylamak Oylum Oy vermek Oymak ( aşiret) Oynamak (kımıldamak) Oyun (dolan, hile) Ozan

Anlam kayması Uydurukça Anlam kayması Uydurukça Yunanca Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça+Türkçe Yerel Anlam kayması Anlam kayması Farsça

Denklik, Ara katış Denklik, Ara katış O yere Koşun Ordu Müce (Teşkilat): Uyuşma, (Düzenleme, Tertip): Düzülüş (Teşkilatlandırıcı): Uyuşturucu, (Düzenleyici, Tertipçi): Düzücü (Teşkilatlandırmak, Örgütlemek): Uyuşturmak, (Düzenlemek, Tertiplemek): Düzmek Gelip çıkış Özünlük, Özoluşlu, Dip göçürme Yezökçe Birge, Birleşip, Ortaklaşa Ortaca Çevre, Orta, OrtalıkAylana, Aylana-çevre, Aylana-tire, Tire-yak, Tirelik Orta mektep Konakevi Otlak, Örü, Örüş Çeksiz beyleyicilik Çeksiz beyleyici Özbaştak, Beysiz, Erkli Özbaştaklık, Beysizlik, Erklilik Ölüyü soyma, Soyup görme Öktemlik Duraklı, Salmaklı, Ağır (Vücudunu yerleştirmek): Oturmak, (İkamet etmek): Durmak, Yaşamak Berk ornalan, Damar salan, Duraklı Oturuş, Yığılış Yazı, Düzlük Davış, Ses Tor, Çilter, Keşte Aldandırmak, Yuvatmak, Gönül avutmak Birağızlılık Bir ağızdan Davışa koyma, Davışa salma Davışa koymak, Davışa salmak Kölem, Sığım, Sığımlılık Davış vermek, Ses vermek Uruk, Tire Kımıldamak Aldama, Kuvluk Çeçen


Türkçe Ö Öbek Öbür Öbürü Öcü Ödem Ödemek

Kökeni

Arı Türkçe

Yerel Yerel Yerel Yerel Fransızca Anlam kayması

Ödem oluşmak Ödenek Ödev Ödlek Ödül Ödün

Fransızca+Türkçe Uydurukça Uydurukça Kökeni belirsiz Uydurukça Uydurukça

Ödün vermek

Uydurukça

Ödünç Ödünç vermek Öfke Öfkelenmek Öğe Öğle Öğlen Öğleyin Öğrenci Öğrenim Öğrenmek Öğretim Öğretmen Öğün Öğütmek Öksürmek Öksürük Ölçüt Öldüresiye Ölesiye Ölümcül Ölümsüz Ön Önce Öncü Önder Önek Önem Önemsemek Önerge Öneri Önermek Öngörmek

Uydurukça Uydurukça Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Uydurukça Yerel Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Uydurukça Anlam genişlemesi Yerel Yerel Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Top, Topar, Üyme, Türküm Özge, Başka Özgesi, O biri, Başkası Böcü Gerik (Maddi karşılığını vermek): Tölemek, (ifa etmek): Ödemek Gerikmek Bölünen akça, Ayırma akça Tapşırma, Tapşırık, Borç, Eve iş Korkak, Yüreksiz Sıylık, Tartık Ornunu doldurma, Könüme, Yol verme, Orun verme Ornunu doldurmak, Könümek, Yol vermek, Orun vermek Ötnü, Borç Ötnü vermek, Borç vermek Acı, Acılanma, Acısı tutma, Öfke Acılanmak, Acısı tutmak, Öfkelenmek Bölek, Kesek, Sınar Düş Düşte Düşte Okuyucu Okuma, Bilim alma (Alışma): Öğrenmek, ( Tahsil): Okumak Okutma, Bilim verme, Öğretme Okutucu Öyün (Un): Tartmak, (Genel): Öğütmek Yötelmek Yötel Ölçem Öldürünce Ölünce Öldürücü, Ölüm saçan, Kırgına uğratıcı Bengi, Ölmez, Ölümsüz Alt, Ön Burun, Aldın Başlayıcı, Aldın varıcı Yolbaşçı, Başçı Söz aldı koşumcası Mühimlik Mühim görmek Sunuş Sunuş, Ötünç Ötünç söylemek, Sunuş girdirmek Gözde tutmak, Göz önünde tutmak, Göz


Önlem Önlemek

Uydurukça Uydurukça

Önlük Önsezi Önsöz Önyargı Örf Örgen Örgüt Örgütlemek Örgütlenmek Örneğin Örnek (örgü) Örnek(model, numune) Ört bas etmek Örtmek Örtü Öte Öteberi Öteki Ötmek Ötümlü(dilbilgisi) Ötümsüz(dilbilgisi) Ötürü Övgü Övmek Övünç Övünmek Öz (hakiki) Öz (üvey olmayan) Öz be öz Özdeş Özel Özellik Özellikle Özen Özenmek Özenti Özerk Özet Özetlemek Özgeçmiş Özgü Özgün Özgür Özlem Özlemek Özlü Özne

Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Arapça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Türkçe Ermenice Yerel Yerel Yerel Anlam kayması Yerel Yerel Anlam kayması Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

önüne almak, Aldın almak Önünü alma, Saklanma Önünü almak, Saklaya kalmak, Toskunluk etmek, Yol vermemek Alyapkıç Aldan seziş Söz başı Ters ukunuş, Aldan yaman oyda olma Yola Müce Uyuşma Uyuşturmak Uyuşmak Ülgü olarak, Ülgü gibi, Ülgü diye Örnek Ülgü Yaşırmak Yapmak, Bürümek, Örtmek Yapkıç, Örtü Karşı yak, O yan Ufak tefek, Şu bu Başkası, O biri Sayramak, Cıvıldamak Yumuşak Katan İçin Maktav, Övgü Maktamak, Övmek Maktanç, Övünç Maktanmak, Övünmek Neğiz, Dip, Çın Öz, Doğma, Doğan Çın Okşaş Ayrım, Özlük, Özünce Ayrımlık, Özüncelik Ayrıca, Özgece Dırışma Dırışmak Okşamağa dırışma Erkli, Özbaştak Korutundu, Kısaca içtelik Korutmak, İçteliğini kısaca eytmek Durmuş yolu Değişli, Arnalma Özünlük, Özoluşlu Erkin, Erkli Sağınç Sağınmak Kısa yine anık, Yığnak, Yığcam İye


Özür Özveri

Arapça Uydurukça

Geçirimli sebep, Sıltak Candangeçtilik, Can ayamazlık, Verilenlik, Yol(-un-)a baş koyma


Türkçe P Pabuç Paça Paçavra Paha Pahalanmak

Kökeni

Arı Türkçe

Farsça Farsça Farsça Farsça Farsça+Türkçe

Pahalılaşmak

Farsça+Türkçe

Pahalı Paket

Farsça+Türkçe Fransızca

Paketlemek

Fransızca+Türkçe

Pakt Pala Palamut (meşe) Palas pandıras

Fransızca İtalyanca Yunanca İspanyolca

Palavra

İspanyolca

Palazlanmak Palyaço Panorama Pancar Panda Paniğe kapılmak Panik Paniklemek Panik yapmak Panjur Pankart Pankreas Pansuman Pansuman yapmak Panter Panzehir Papağan Papatya Para Paralamak

Yerel İtalyanca İngilizce Ermenice Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Farsça Arapça Yunanca Farsça Farsça+Türkçe

Paralel (coğrafya) Param parça

Fransızca Farsça

Parantez Paravan Parça

Fransızca Fransızca Farsça

Parça parça

Farsça

Ayakkabı, Ayakgiyimi Balak Eski, Eski püskü, Tozan Değer Değerlenmek, Değeri ösmek, Değeri götürülmek, Değeri aşmak, Değeri artmak Değerlenmek, Değeri ösmek, Değeri götürülmek, Değeri aşmak, Değeri artmak Değerli Bağca, Bağlama, Boğu, Düğüncek, Dürü, Orama Dürmek, Düğünceklemek, Oramak, Kaplamak Gelişim Ağır kılıç Emen çitleği, Emen yanağı, Emen uruğu Abaysızca, Güdülmezden, Şaşa pişe, Duyusuz Yalan söz, Yalan yaşık, Uydurma, Aldak, Boş söz Bayımak, Ayağa basmak Kızıkçı Görünüş Kızılca Pisi ayı Üreylemek Ürey Üreylemek Üreylemek Gözenek kapağı, Gözenek yapkıcı Uran, Uranlık Uyku bezi, Aşkazan altı bezi Danma, Bağlama, Sarma Yarayı danmak, Yarayı bağlamak Pars Ağı kaytargıç Dudu, Dudukuşu Mayçiçek, Akbaş Akça, Akçe Dilkelemek, Yırtıklamak, Yırtım yırtım etmek Genlik Dilke dilke, Bölek bölek, Ülüş ülüş, Dilim dilim Yay Kalka, Germe Bölek, Bölük, Ülüş, Dilim, Dilke, Kesik, Kesek, Sınık, Yırtık Dilke dilke, Bölek bölek, Dilim dilim


Parçalamak

Farsça+Türkçe

Pardon Pardösü Parıldamak Parıltı Parke taşı Parlak Parlamak Parlamento Parola Parsel Parti (eğlence) Pas Paslanmak Paspas Pataklamak Patates Patavatsız Paten Patik Patika Patlak Patlamak Patron

Fransızca Fransızca Yerel Yerel Fransızca Yerel Yerel İtalyanca İtalyanca Fransızca Fransızca Yerel Yerel Kökeni belirsiz Yerel Yunanca Kökeni belirsiz Fransızca Yunanca Yunanca Yerel Yerel Fransızca

Pay Paye Pay etmek Payına düşmek Paydos Paydos etmek

Yerel Farsça Yerel Yerel Farsça Farsça+Türkçe

Paye Paye vermek Payitaht Paylamak Paylaşmak Paytak Pazarlık Pazarlık etmek Peçe Peçete Peder Pegasus Pehlivan Pejmürde Pek (sert) Pek (epey, çok) Pek âlâ Peki

Farsça Farsça+Türkçe Farsça Yerel Yerel Arapça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe+Türkçe Farsça İtalyanca Farsça Yunanca Farsça Farsça Anlam kayması Anlam genişlemesi Türkçe+Arapça Anlam daralması

Bölmek, Kesmek, Keseklemek, Dilmek, Dilkelemek, Böleklere ayırmak Geçiriniz Yenil palto Yaldıramak, Balkımak Yaldırak, Balkı Seki taşı, Yol taşı Yaldırak, Balkıyıcı Yaldıramak, Balkımak Yukarı geneş Açar söz Ev yeri, Kuruluş yeri Oturma, Oturuş Tot, Totuk Tot basmak, Totukmak, Totuklanmak Ayaksilen Sokalamak, Tokmaklamak, Yençmek Yerelması Gelişsiz, Yönsüz, Orunsuz Demir ayak Yün uyuk, Yün edik Çığır, Sokmak, Yalnız ayak yol, Dar yol Yarılan, Çatnak, Patlak Yarılmak, Çatnamak, Patlamak (İşveren): Başlık, İş iyesi, İş verici, (Elbise): Giyim Ülgüsü Ülüş, Üleş Kur Üleşmek, Öz ara bölüşmek Ülüşüne düşmek Dinç, Üzülüş, Toktama Dinç almak, Üzülüşe girmek, Toktamak, İşi toktatmak Kölem, Atak, Çin Çin vermek, Sıylamak Başşehir Dillemek, Arlamak, Kagumak, Sövmek Bölüşmek, Üleşmek Maymak, Kekri ayak Satılaşma Satılaşmak Betlik, Bürüncek, Yapıncak Yağlık, Aşyağlığı Ata Tulpar Güreşçi, Güreşici Didilen, Buruşuk, Ezik Katı, Berk Öte Öte yakşı Yakşı, Yarar, Olur


Pekiştirme (dilbilgisi) Pekiyi Peksimet Pelerin Pelikan Peltek Pembe Pembeleşmek Penaltı Pencere Pençe Penis Pense Pepe Perakende Perçem Perçinlemek Perde Perende Perişan Permi Peruk Peruka Pervasız Pervin Pes Pes (ses) Pes etmek Pespaye Pestil Pestilini çıkarmak Pestili çıkmak Peş Peşinden gitmek Peşinden koşmak Peşini bırakmamak Peşin Peşinen Peşkeş çekmek Peşkir Peştamal Petek Petrol Peyderpey Peyk Peynir Pezevenk Pıhtı Pıhtılaşmak Pılı pırtı Pınar

Uydurukça Yerel Yunanca Fransızca Fransızca Yerel Farsça Farsça+Türkçe İngilizce Farsça Farsça Latince Fransızca Yerel Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça Farsça Farsça Fransızca Fransızca İtalyanca Farsça+Türkçe Farsça Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça İtalyanca İtalyanca+Türkçe İtalyanca+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça Farsça+Arapça Farsça+Türkçe Farsça Farsça Ermenice Fransızca Farsça Farsça Farsça Ermenice Farsça Farsça Kökeni belirsiz Yerel

Güceltme, Güçlendirme Öte yakşı Kurutulmuş ekmek Yapınca Birkazan Sakav, Dişarası Al, Açık kızıl Alarmak Onbir metre Gözenek Taban Kotak, Sik Kıskıç Kekeç, Tutuk, Sakav Bölekleme satış, Ufaklama satış Kâkül, Manlay saçı Berkitmek, Biriktirmek Yorga Çark aylanıp sekirme Acıngın, Gönülsüz Salıksız girdirme hakkı Yasama saç Yasama saç Korkusuz, Batır Ülker Yenildim, Ütüldüm, Verildim Tuban Yenilmek, Ütülmek, Verilmek, Boysunmak Alçak, Yaramaz, Yaman Kak Çarçatmak, Daldırmak, Arıtmak Çarçamak, Dalmak, Armak Art, Arka İzlemek, Ardına düşmek, İzine düşmek Ardından yüğürmek Ardından kalmamak, İzine düşmek Başta, Burda, Aldın Baştan, Burdan, Aldından Belek etmek, Sıylık vermek, Sıya tartmak Silgi Alyapkıç Arı ini, Arı yuvası, Arı çeleği Yeryağı Azar azar, az az, yavaş yavaş Yoldaş İrimcik, Bışlak Aracı, Koşmacı, Oynaştapıcı Uyuş, Uyuk, Uyuma Uyumak, Uyuşmak Eski püskü Bulak, Kaynar


Pırıl pırıl Pırıltı Pırlanta Pısırık Piç Piç (fırlama) Pide Pijama Pikap Pike

Yerel Yerel İtalyanca Yerel Farsça Argo Yunanca Fransızca İngilizce Fransızca

Piliç Pilot Pineklemek Pingpong Pinti Pir Piramit Pirelenmek (şüphelenmek) Pirinç (tahıl) Pirinç (maden) Pirzola Pis Pisboğaz Pislik Pis su Pist Pişi Pişkin (iyi pişmiş) Pişkin (arsız) Pişman Pişmanlık Pişman olmak Piyade Piyaz Plaj Plak Plaket Platin Pleyades Plombajin Pnömoni Pohpohlamak

Yunanca Fransızca Farsça+Türkçe İngilizce Kökeni belirsiz Farsça Fransızca Yerel

Polemiğe girmek Polemik Polen Poligon Pompa Porselen

Fransızca+Türkçe Fransızca Fransızca Fransızca İtalyanca Fransızca

Farsça Farsça İtalyanca Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Fransızca Yerel Yerel Yerel Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça Farsça Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca İngilizce Fransızca Fransızca Kökeni belirsiz

Yaldır yıldır, Yalt yult, Yaldırak Yaldırak İşlenmiş elmas Epsiz, Utancak, Ötümsüz Haram sidik, Oynaştan doğma Azgın Yağlı etmek, Yufka etmek, Katlama etmek Uyku giyimi Küytabak oynatkıç Dik aşaklığına uçma, Tubana doğru dik uçma, Dik uçma Yaştavuk, Cücetavuk Uçucu Tüneklemek, Uykusuramak, Boş oturmak Masa tenisi Saran, Sıkmır, Sıkna, Eli sıkı Aksakal, Abuşka, Çal Köpyak Küdüklenmek Düğü Yez Kaburga kebabı Kirli Karınkulu, Yiyecen, Yerdoymaz Kir Yundu Alan Bağırsak Yakşı pişmiş Arsız, Tartınmaz, Utanmaz Ökünen, Ökünücü Ökünç Ökünmek Yaya, Yaya asker Burçak salatası Kumluk, Kumlak Küytabağı Estelik belgisi Ak altın Ülker Yaskak Öfke yalımlanması, Öfke kapınması Yaltanmak, Yalakalanmak, Çekten aşa maktamak Söz yarıştırmak, Oy dalaştırmak Söz yarıştırma, Oy dalaştırma Tozak Köpbucak Soğurguç Çınayak


Portakal rengi Portatif Posa Post Postalamak Poşet Pot kırmak

İtalyanca+Farsça+Türkçe Fransızca İtalyanca Farsça İtalyanca Fransızca İngilizce+Türkçe

Poyraz Poz Pozitif Pozisyon Pörsümek Pösteki Pranga Pres Prim Propaganda Propaganda yapmak Proses Protein Protesto Protesto etmek Prototip Prova

Yunanca Fransızca Fransızca Fransızca Yerel Farsça İtalyanca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe İngilizce Fransızca İtalyanca İtalyanca+Türkçe Fransızca İtalyanca

Prova yapmak

İtalyanca+Türkçe

Provokasyon Provokatör Provoke etmek Pudra Pul (balık) Puma Punto Pus Puslu Pürüz

Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca Farsça İspanyolca İtalyanca Yerel Yerel Farsça

Püskül Püskürmek

Kökeni belirsiz Yerel

Kızıl sarı, Tok sarı Taşımal Çöküntü, Oturma, Dunma Deri Posta ile yobarmak, Posta arkalı yobarmak Dağar, Dağarcık Baltayı taşa vurmak, Orunsuz söylemek, Orunsuz eydip koymak Demirkazık yeli Duruş On, Onay, Onaylı, Onat, Olumlu Kök, Orun, Duruş Tırış başmak, Tırışmak, Solmak Koyun derisi, Keçi derisi Bukağı, Kişen Basağaç Sıylık, Belek Öğüt, Öğütçülük Öğütçülük yürütmek Yürüyüş Aksıl, Aksın Karşılık Karşılık bildirmek Ülgülük (Performans): Sınama, Sınayıp görme, (Giysi): Ölçüp karama, Çağlayıp görme (Performans denemesi): Sınamak, Sınayıp görmek, (Giysi denemesi): Ölçüp karama, Çağlayıp görme Azdırma Azdırıcı Azdırmak Upa, Kirşen Kabırcık, Denge Dağ arslanı Kuyma damga, Basma damga Duman Dumanlı, Bulutlu Kemcilik, Yetişsizlik, Yetişmezlik, Yetmezcilik Saçak Pürkümek, Sepmek


Türkçe R Rabıta Radyo Raf Rağbet

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Fransızca Arapça Arapça

Rağbet etmek

Arapça+Türkçe

Rağmen Rahat

Arapça Arapça

Rahatlamak Rahatsız Rahatsızlanmak Rahim Rahle Rakam Rakım Rakip Rakkas Rakkase Raksetmek Ramak kalmak Ram olmak

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Randevu Randevulaşmak Randıman

Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca

Raptetmek Raptiye Rastgele Rast gelmek

Arapça+Türkçe Arapça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe

Rastlamak

Farsça+Türkçe

Rastlantı Ray Rayiç Real Realist Realizm Reçel Reçine Reddetmek

Uydurukça Fransızca Arapça Fransızca Fransızca Fransızca Farsça Yunanca Arapça+Türkçe

Redif Refah

Arapça Arapça

Bağlanış Ünalgı Söre, Üldürük, Seki Gönül akma, Can çekme, Kızıkma, Kızıklanma Gönlü akmak, Canı çekmek, Kızıkmak, Kızıklanmak Karamazdan (sıfat): Onay (nesne), Dinç (kişi), (ad): Dinçlik Dinçlenmek Dinçliksiz, Onaylıksız Dinçliği kaçmak, Ağrısı başlamak Balayatkı, Yatın Dayak San Büyüklük Yarışıcı, Yarıştaş, Karşıdaş Erkek biyici Biyici Biymek Az kalmak Boysunmak, Bağınmak, Baş eğmek, Dinlemek Uğraşı Uğraşı kezi belgilemek Yetiştiricenlik, Önümlülük, Öndürümlülük, Çıkım, Çıkımlılık, Düşüm, Düşümlülük Biriktirmek, Berkitmek, Bağlamak, Ulamak Basma düğme, Düğme çivi Uğraklı, Çala çarpı, Çala çula, Çala bula (Hedefi bulmak, Denk gelmek): Düş gelmek, (Bir yerde karşılaşmak): Uğraşmak, ( Yolda karşılaşmak): Yolukmak (Bir yerde karşılaşmak): Uğraşmak, ( Yolda karşılaşmak): Yolukmak Uğraklılık Demir yol Pazar değeri Çın Çıncıllık Çıncıllık Kaynatma Sakız Kaytarmak, Geri kakmak, Çete kakmak, Geri çevirmek, Danmak, Boyunlamamak, Boynuna almamak Uykaşlık Bolculuk, Tokçuluk, Baylık


Refakat Reform

Arapça Fransızca

Regülatör Rehavet Rehber

Fransızca Arapça Farsça

Rehberlik etmek Rehin Rehin almak Rehine Reis Rekabet Rencide Rencide etmek Recide olmak

Farsça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe

Rençper Rende Rendelemek Rengârenk Rengeyiği Renk Resepsiyon Resmigeçit Ressam Reşit Ret

Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça Almanca+Türkçe Farsça Fransızca Arapça+Uydurukça Arapça Arapça Arapça

Revaçta olmak

Arapça+Türkçe

Revir Rey Rezalet Rezerv (Yedek, İhtiyat) Rezil Rıhtım Rıza Rızık Riayet Riayet etmek Rica Ricacı Rica etmek Ricat Ricat etmek Rimel Risale Ritüel Rivayet

Almanca Arapça Arapça Fransızca Arapça Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Fransızca Arapça Fransızca Arapça

Yoldaşlık, Yoldaş olma, Birge gitme, Kayta kurma, Kayta yenileme, Yeniden yasama Köklegiç Boşanlık (Kişi):Yol başlayıcı, Yol görsetici (Kitap): Yolgörsetkiç Yol başlamak, Yol görsetmek Varımta Varımtalamak Varımtalı Töreağa, Başkarma Yarışı, Yarışıcılık, Yarıştaşlık, Karşıdaşlık İncik, Darıngın İncitmek, Gönül kırmak, Gönül kaldırmak İncimek, İncinmek, Gönlü kırılmak, Gönlü kalmak Ekinci Uvguç, Kırgıç Uvmak, Kırmak Türlü tüslü Buğu Tüs, Boya Konak kabul bölmesi Koşunlar geçişi Resimci Boya yeten, Ere yeten Danı, Boyunlamama, Boynuna almama, Kaytarma, Geri kakma, Çete kakma, Geri çevirme Soranı çok olmak, Onuş kazanmak, Tapışa iye olmak Emhane Ses, Davış Uyat Kara günlük Uyatsız, Uyata kalmış Gemi durağı, Göterme Razılık Azık Boysunma, Baş eğme, Baş eğicilik, Bağını Boysunmak, Baş eğmek, Bağınmak Ötünç Ötünücü Ötünmek Çekinme Çekinmek Kirpik boyası, Sürme Kitapçık Yol yora Mış-miş, Söz, Ulamış


Riya Riyakâr Riyaset Rosto Rota Rozet Röfle Röfle yapmak Röfle yaptırmak Römork Ruh Ruj Rumuz Rutubet Rutubetli Rüsva Rütbe Rüya Rüzgâr

Arapça Arapça+Farsça Arapça İtalyanca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe Fransızca Arapça Fransızca Arapça Arapça Arapça+Türkçe Farsça Arapça Arapça Farsça

İkiyüzlülük İkiyüzlü Töreağalık, Başkarmalık Dilim et Bağıt, Yöneliş, Tutan yol, Katnama yolu Döşbelgi, Kadaç, Kadayıç Türlü tüse boyama Türlü tüse boyamak Türlü tüse boyatmak Tirkek Ürek Erin enliği Belgi Öllük, Dımlık Öl, Dım Uyatsız, Uyata kalmış Çin, Atak Düş Yel


Türkçe S Sabah Sabahleyin Sabah namazı Sabık

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Farsça+Türkçe Arapça

Sabıka

Arapça

Sabıkalı Sabıkasız Sabır Sabit Sabretmek Sac

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel

Sacayağı Saçma Saçmalamak

Yerel Anlam kayması Anlam kayması

Sadakat Sade Sadece Sadeleşmek Sadeyağ Sadık Sadır olmak

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Saf (halis)

Arapça

Saf (kalbi temiz) Saf (sıra) Safha Saflık Safra Safra kesesi Safsata Sağ (taraf) Sağ (diri) Sağdıç

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Arapça+Türkçe Arapça Yerel Yerel Farsça

Sağduyu Sağlam Sağlamak

Uydurukça Yerel Anlam kayması

Erte, Tan Erteyle, Ertencek, Erden Tan namazı Burunki, Burdaki, Aldaki, Önki, İlk Eski kılmış, Eski etmiş, Kılmış kaytalanması, Etmiş kaytalanması Eski kılmışlı, Eski etmişli Kılmışı yok, Etmişi yok Çıdam Duraklı, Duruklu, Tutturuklu Çıdamak, Çıdam vermek Tabak demir, Tabaklı demir, Tabaklı kalay Üçayak, Dağan, Tulga Yok var söz, Boş söz, Sandırak Yok var söylemek, Boş söylemek, Sandıramak Verilenlik, Cankıyarlık Yönekey, Yön, Onay, Koşmasız Yalnız, Yalnızına Yönekeyleşmek, Onaylaşmak Sarıyağ, Akyağ Verilen, Cankıyar Yüz vermek, Yüze çıkmak, Ortaya çıkmak, Çıkmak Arı, Arıca, Koşuntusuz, Koşması yok Akgönül Katar Uğur, Baskıç Arılık, Arıcalık Öd Öd, Öd kovuğu Boş söz, Sandırak On, Onyak, Sağ Diri, Sağ Güvey yiğidi, Güvey curası, Güvey yoldaşı Eslilik, Sağlam oy Sağlam, Sağdın, Berk (Temin etmek): Kurallamak, Anıklamak, Yetiştirmek, (Elde etmek): El yetirmek, Yetmek, İye olmak (Doğrulamak): Aygaklamak (Araçla önüne geçmek): Sağ yana çıkmak, Sağlamak


Saha Sahaf Sahan Sahi

Arapça Arapça Arapça Arapça

Sahici Sahiden Sahife Sahil Sahip Sahne Sahnelemek Sahneye koymak Sahra Sahte Sahtekâr Sahur Saik Sair Saka Sakar Sakatat Sakın

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Farsça Farsça Arapça Arapça Arapça Kökeni belirsiz Yerel Arapça Yerel

Sakınca Sakınmak

Uydurukça Yerel

Sakin Sakinleşmek

Arapça Arapça+Türkçe

Saklamak Saklambaç Saklanmak

Anlam kayması Yerel Anlam kayması

Saklı Salahiyet Salak Salam Salça

Anlam kayması Arapça Anlam kayması İtalyanca İtalyanca

Saldırgan

Uydurukça

Saldırı

Uydurukça

Saldırmak

Yerel

Salgın Salık Salık vermek

Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Alan, Yer Eski kitapçı Yağlak, Yağlağı Çın, Çınında, Çınlığında, Çından da Çın Çınında Bet Kıra, Kırak, Yaka, Su boyu İye Görünüş Oyunu görünüşe koymak Oyunu görünüşe koymak Çöl Yasama, Yasalma Yalancı, Aldamcı Ağız bekitme, Ağız bağlama Sıltak Özge, Başka Güzturgay Epsiz, Çamasız, Ukusuz İçek karın Saklan, Saklanın, Sak ol, Sak olun, Abay ol, Abay olun Onaysızlık Saklanmak, Sak olmak, Abay olmak Yavaş, Arkayın, Dinç Dinçlenmek, Arkayınlaşmak, Yavaşlamak Yaşırmak, Gizlemek Yaşınmak (Kendi):Yaşırınmak, Yaşınmak, (Başkasınca): Yaşırılmak Yaşın, Yaşırın Vekillik Anka, Tentek, Yenilbaş Doldurma Domates ezmesi, Domates talkını Çapulcu, Çozucu, Yağılayıp alıcı, Basıp alıcı, Baskıncı, Kol salıcı Çapul, Çozuş, Yağılayıp alma, Basıp alma, Baskın, Baskıncılık, Kol salma Çapul koymak, Çozmak, Yağılayıp almak, Basıp almak, Baskıncılık etmek, Kol salmak Ölet Yenilik, Geneş Geneş vermek


Salıncak Salınmak

Yerel Yerel

Salimen Sallamak Sallanmak

Arapça Yerel Yerel

Salmak

Yerel

Salt Saltanat Salt çoğunluk Salto Salya Salyangoz Samimi Samimiyet Samur Sanat Sanatçı Sanatkâr Sanatkârane Sancak Sancılanmak

Uydurukça Arapça Uydurukça İtalyanca Yunanca Yunanca Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Arapça+Farsça Yerel Yerel

Sancımak

Yerel

Sandal Sandalye Sanık Sanki Sanmak Sansür Sap (bitki) Sap (eşya) Sapa Sapan Sapık Sapıtmak

Arapça Arapça Uydurukça Türkçe+Farsça Yerel Fransızca Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça Yerel

Saplamak Saplantı

Yerel Uydurukça

Sapmak Saptamak Sara Sarahat Sarf etmek

Yerel Uydurukça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Depretme Irganmak, Depremek, Çaykalmak, Sallana yürümek Aman esen, Sağ selamet Çaykamak, Depretmek, Irgamak (Kendisi): Çaykanmak, Deprenmek, Irganmak (Başkasınca) Çaykalmak, Deprelmek, Irgalmak Koyuvermek, Koyup yobarmak, Yobarmak, Boşatmak Yalnız Sultanlık Köpçülük Çark aylanıp sekirme Selik Sümkürüklü böcek Çın yürekten Çın yüreklilik, Yürekteşlik Kiş Türeticilik Türetici Türetici, Çeber Çeberlik ile, Çeberce Tuğ, Bayrak Sancılamak, Sancıyıp durmak, Sancıyıp ağrımak Sancımak, Sancıyıp durmak, Sancıyıp ağrımak Kayık Oturguç Ayıplanıcı -dek, … sıyaklı Oylamak, Yormallamak, Sanmak Sıryaşırma Sapak Sap, Tutak, Tutka Yoldan ırak, Yoldan çetteki Sapan, Atkıç Azgın, Buzuk Yoldan çıkmak, Yaman yola düşmek, Yaman yola girmek, Azmak, Yanılışmak Sançmak, Tıkmak, Kadamak Gitmez oy, Yapışkan oy, Bağlancık Burulmak, Aylanmak Belgilemek, Anıklamak Boğma, Dalma, Koyancık, Tutalık Anıklık, Aykınlık, Açıklık, Belgililik Çıkımlamak


Sarfiyat Sargı Sarhoş Sarhoş olmak Sarılaşmak Sarıhumma Sarık Sarılmak (kucaklamak) Sarılmak (dolanmak) Sâri Sarih Sarkaç Sarkıntılık Sarkıntılık etmek

Arapça Yerel Farsça Farsça+Türkçe Yerel Türkçe+Arapça Yerel Anlam kayması Yerel Arapça Arapça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Sarma Sarmak Sarmal Sarmaş dolaş Sarmaşık Sarnıç Sarp Sarsılmak Sarsıntı Sarsmak Sataşmak Sathi Satıh Satır Satır (kesici alet) Satürn Savaş Savaşmak

Yerel Yerel Uydurukça Yerel Yerel Farsça Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam kayması Arapça Arapça Arapça Arapça Latince Yerel Yerel

Savmak Savruk Savsak Savsaklamak

Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça

Savsamak

Uydurukça

Savunma Savunmak Savurgan Savurmak Savuşturmak Saydam Sayfa Sayfiye Saygı Saygıdeğer

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Arapça Arapça Uydurukça Uydurukça

Çıkım Bağlaç, Danı İçkin, Esrik Esrimek Sararmak Sarı kızdırma Çalma Kucaklamak, Boynuna atılmak Oralmak, Danılmak Yukmalı, Yukuşlu, Yukumlu Anık, Aykın, Açık Deprelme, Deprengiç Yapışkaklık, Değsinme, Bağlancık Yapışkaklık etmek, Değsinmek, Değişmek Orama, Dolma, Yaprak dürüm Oramak, Danmak, Bağlamak Burulma Kucaklaşıp Çırmavık Yeraltı su koyması Dik Deprelmek, Silkilmek, Irgalmak Deprenme, Silkitiş Depretmek, Silkmek, Silkitmek Değişmek Üstten, Yüzden, Say Üst, Yüz Çizik, Yol Çapkı, Çapkıç, Keskiç, Kırkkıç Sekendiz Vuruş, Sokuş, Savaş, Güreş Vuruşmak, Sokuşmak, Savaşmak, Güreşmek Kutulmak Baykamaz, Savruk Salak Geciktirmek, Uzağa sozmak, Sozmak Geciktirmek, Uzağa sozmak, Sozmak Korunma Korunmak Tozdurucu, Saçkın Savurmak, Saçmak, Tozdurmak Kutulmak Müldür, Duru, Açık Bet Yazlık, Yazlık ev Sıy, Sıylayıcılık Sıylı, Ardaklı


Saygı göstermek Saygın Saygısız Sayıklamak

Uydurukça+Türkçe Uydurukça Uydurukça Yerel

Sayın Saymak (hürmet etmek) Sayman Saz (bitki) Sebat

Uydurukça Anlam kayması

Sebep Sebze Seccade Seci Seciye Seçenek Seçim Seçkin

Arapça Farsça Arapça Arapça Arapça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Seçmek

Anlam kayması

Seçmen Seda Sedalı (dilbilgisi) Sedasız(dilbilgisi) Sedir Sedye Sefa Sefahat Sefalet Sefaret Seferber etmek

Uydurukça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça İtalyanca Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça+Türkçe

Seferberlik Seferberlik ilan etmek Seferber olmak

Arapça+Farsça+Türkçe Arapça+Farsça+Türkçe+Arapça+Türkçe Arapça+Farsça+Türkçe

Sefer yapmak (gidip gelmek) Sefil Sefir Seğirmek

Arapça+Türkçe

Seğirtmek

Anlam kayması

Seher

Arapça

Uydurukça Yerel Arapça

Arapça Arapça Anlam kayması

Sıylamak, Sıylak görsetmek Sıylı, Ardaklı Sıylamaz Sandıramak, Sandıraklamak, Düşünde söylemek Sıylı, Ardaklı Sıylamak, Ardaklamak Sayakçı Kamış Durukluluk, Duraklılık, Durum, Durumluluk, Tabanlılık Sıltak Gökönüm, Göktat, Yeşilce Namazlık Uykaşlı kara söz Beniz, Kılık Başka yol, Dallam Saylav Dallanma, Saylanma, En yakşı, Belgili, Ataklı, Görünüklü (Benzeleri arasından alma): Dallamak, (Hakkında karar verme, lehine oy verme): Saylamak Saylayıcı Ün, Davış, Ses Yumuşak Katan Ağaç döşek, Tapçan, Seki Ağrı taşıgıç Kıvanıklık, Kıvanç Buzukluk, Azgınlık Yoksullluk, Yarlılık Elçilik Yumuldurmak, (Askeri): Vuruşa dayar yağdaya geçirmek Yumuldurulma Yumuldurulmaya çağırmak Yumuldurulmak, (Askeri): Vuruşa dayar yağdaya geçirilmek Katnamak Yarlı, Yoksul Elçi Tartmak, Tartılmak, Gözü tartmak, Kaş tartmak, Titremek, Damar çekmek Yönelmek, Intılmak, Atılmak, Çapsan gitmek Tan


Sehven Sekmek Sekte Sele Selef Selfservis Semavi Sembol Semer Semere Sempati Sempati besleyen Sempati beslemek Sempati duymak Senato Senatör Sendelemek

Arapça Yerel Arapça Arapça Arapça İngilizce Arapça Fransızca Yunanca Arapça Fransızca Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe Fransızca+Türkçe İtalyanca Fransızca Kökeni belirsiz

Sene Senet Seli benli Sepetlemek(Kovmak) Serap Serapa Serazat Serbest Serbest vuruş Serçe Serdetmek

Arapça Arapça Yerel Arapça+Türkçe Arapça/Farsça Farsça Farsça Farsça Farsça+Türkçe Soğdca Arapça+Türkçe

Sergi Sergilemek

Yerel Yerel

Serhat Seri (hızlı)

Farsça Arapça

Seri (dizi) Serin Serinkanlı Serinlemek Serkeş

Fransızca Moğolca Moğolca+Türkçe Moğolca+Türkçe Farsça

Sermek Serpilmek (gelişmek)

Yerel Anlam kayması

Serpilmek (saçılmak) Serpmek Sersem Sersemlemek

Yerel Yerel Farsça Farsça+Türkçe

Yanlışlıkla Sekirmek Durgunluk, Toktayış Gen sepet, Ulu sepet İzaçar, Ötmüşdaş Öz özünü teyleme Gökten inen, Gökten düşen Belgi Yük eğeri Yemiş, İşin yemişi Duygudaşlık, Gönlü akmak Duygudaş, Gönlü akan Duygudaş olmak, Gönlü akmak Duygudaş olmak, Gönlü akmak Aksakallar geneşi Aksakal Irganmak, Deprenmek, Çaykalmak Yıl Yazma yükleme Yakın, Senleşik Kovmak Ilgım Baştan ayağa Kaygısız, Bunsuz, Erkin Erkin, Boş Erkin tepiş, Erkin vuruş Çıpcık, Turgay Oy ortaya çıkarmak, Eydivermek, Söyleyivermek Görgezme, Sergi Görgezmeye koymak, Sergiye çıkarmak Çekara, Çek Ilgar, Ildam, Çapsan, Çabuk, Tez, Yüğrük Dizim, Bağlam Salkın Salkınkanlı, Soğukkanlı Salkınlamak, Yeleçlenmek Dinlemez, Baş eğmez, Dikbaşlı, Dikdüştü Yaymak, Sermek Boya yetmek, Boylanmak, Ösmek, Ulalmak, Yetilmek, Yetişmek Sepilmek, Saçılmak Sepmek, Saçmak Anka, Esengirek Esengiremek, Esi çıkmak, Esini yoğatmak


Serseri Sert Sertleşmek Serum Servet Serzeniş Ses Seslenmek Sesli (dilbilgisi) Sessiz (dilbilgisi) Sessiz (insan) Set Sevda Sevdalanmak Sevecen Sevişmek

Farsça Farsça Farsça+Türkçe Fransızca Arapça Farsça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Anlam genişlemesi

Seviye Sevketmek Sevkitabii

Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Seyahat Seyahatname Seyir (bakma) Seyir (gidiş) Seyirci Seyis Seyran Seyretmek Seyrü sefer Seyyah Seyyar Seyyar satıcı Sıcak Sıcakkanlı

Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Yerel

Sıçramak Sıfat (dilbilgisi) Sıfır Sığ Sığınmak Sığıntı

Yerel Arapça Arapça Yerel Yerel Yerel

Sığır Sıhhat Sıhhi Sık Sıkı Sıkıcı

Yerel Arapça Arapça Yerel Anlam kayması Anlam kayması

Azgın, Bozuk, Aylak Katı Katımak Söl Baylık Yazgırma Davış, Ün, Ses Çağırmak, Kışkırmak, Ünlemek Ünlü Ünsüz Yavaş Toğan, Tosma, Göterme, Böğet Sevi Sevmek, Sevip kalmak Sevimli, Yakımlı (Biri birini sevmek): Sevişmek, (Cinsellik yaşamak): Sikişmek, Koşulmak Denge Yönetmek, Yobarmak, Yollamak Doğma duygu, Doğma sezgi, İçki duyum, İçki sezim Gezgin, Gezi, Elgezi Yol yazmaları Karayış Varış, Yürüyüş Karayıcı Atçı, Atbakar, At bakıcısı Gezi, Aylanı Karamak Katnama, Gidiş geliş Gezginci, Gezici, Elgezer Göçmeli, Taşımalı Yaymacı, Sokak satıcısı (Ad):Isılık, (Sıfat): Isı (Hayvanbilim): Ilıkkanlı, (Mecazi/İnsan): Sevimli, Yakımlı, Göze ısı, Isı yüzlü, Isıkanlı Sekirmek, Irgamak Sın ad Boş san Dayaz, Say Yaşırınmak, Saklanmak, Sığınmak Yalaka, Yalyağısı, Tabakçı, Haramdamak Karamal, Sığır Sağlık, Tensağlık Sağlıkla bağlı Yığı, Yış Tıkız, Katı İçpusarıcı, Yadıtıcı, Eriktirici,


Sıkılgan Sıkılmak

Anlam kayması Anlam genişlemesi

Sıkıntı Sıkışık Sıkıyönetim

Uydurukça Yerel Uydurukça

Sıla Sınai Sınıf ( toplum içi) Sınıflandırma

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Sınıflandırmak

Arapça+Türkçe

Sınır Sınırlamak Sıpa Sıra Sıra

Yunanca Yunanca+Türkçe Soğdca Yunanca Yunanca

Sıra dağ Sıradan Sıralamak

Yunanca+Türkçe Yunanca+Türkçe Yunanca+Türkçe

Sırat (köprüsü) Sıraya girmek Sırf Sırıtmak

Arapça Yunanca+Türkçe Arapça Yerel

Sırma Sırnaşık Sırnaşmak Sırılsıklam Sırt Sırtlamak

Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam genişlemesi Yerel

Sırt üstü Sıska Sıtma Sıvalamak (Sıva yapmak) Sıvamak ( yen ve paça) Sıvazlamak Sıvışmak Sızı Sızıcı (dilbilgisi) Sızlanmak Sicil

Yerel Arapça Anlam kayması Yerel

Yürek kısıcı, Bezdirici Utancak, Tartıncak, Çekincek (Utanmak): Utanmak, Tartınmak, Çekinmek (Bunalmak): İçi pusmak, Yadımak, Erikmek, Yüreği kısılmak, Bezmek Kıncılık, Kınalış, Kaygı, Bun Kısık, Kınalık, Kın, Ağır Kamak yağdayı, Kamalma yağdayı, Kurşama yağdayı Ata yurt, Ana yurt, Doğulan yer Sanayi ile bağlı Katlak Toplaştırma, Toparlara bölme, Türkümleştirme Toplaştırmak, Toparlara bölmek, Türkümleştirmek Çekara, Çek Çeklemek, Çekirmek Koduk, Kulun Dizim, Dizme (Kuyruk): Dizgin, (Nöbet, Vardiya): Kezek Dağ dizmesi Yönekey, Yay Dizmek, İzi izine koymak, Art arda koymak Kılköprü Kezeğe girmek, Dizgine girmek Yalnız, Yalnızına Ircaymak, Dırcaymak, Diş ırcaytmak, Ağız yırmak Okalı tasma Yadıtıcı, Bezdirici Yadıtmak, Bezdirmek Öp öl, sup sulak (Canlı): Arka, (Cansız): Sırt Arkalamak, Arkasına götermek Yüklenmek Arkası üstü, Çalkasına Arık Bezgek Sıvamak

Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Uydurukça Yerel Arapça

Dürmek, Çirmemek Sıypamak, Sılamak Kuyruğunu kıstırıp kaçmak, Içkınmak Sızlama Hışıldayıcı ünsüzler Ağlaklamak, Ağlaşmak, Sokranmak Dizim, Adlık, Görsetkiç


Sicim Sifilis Siftah Sigara Sigara içmek Sigorta Sihir Sihirbaz Silah Silahlanmak Silahlı kuvvetler Silahsızlanma Silahşör Silecek Silgi Silkelemek Sille Silmek Silo Silsile Silüet Sima Simge Simsar Simurg Sincap Sindirmek (Korkutmak) Sine Sinek Sinir

Arapça Latince Arapça Fransızca Fransızca+Türkçe İtalyanca Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe+Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Uydurukça Uydurukça Yerel Farsça Yerel Yunanca Arapça Fransızca Arapça Uydurukça Arapça Farsça Farsça Anlam kayması Farsça Yerel Anlam genişlemesi

Sinirlenmek Sinirli Sinmek (Korkudan) Sinsi Sipariş Sipariş etmek Sipariş vermek Siper Sirayet etmek Sirküler Sis Sistem Sitem Sitem etmek Sivilce Sivri Sivrilmek

Anlam kayması Anlam kayması Anlam kayması Yerel Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça Arapça+Türkçe Fransızca Kökeni belirsiz Fransızca Farsça Farsça+Türkçe Yerel Yerel Anlam genişlemesi

Kendir ip, İnce ip Kara yama, Yel yarası Sata başlama Çilim Çilim çekmek Saklandırma, Bunsuzlama Abrav, Göz boyama Abrayıcı, Göz boyamacı Kural, Yarak Kurallanmak, Yaraklanmak Kurallı güçler, Yaraklı güçler Kuralsızlanma, Yaraksızlanma Epli vuruşçu, Epli sokuşçu Sürtküç Öçürgüç, Sürtküç, Bozguç Silkmek Güçlü şaplak Sürtmek, Öçürmek, Bozmak Değirmen koyması Dizme Karaltı, Kara, Gölge, Gölengiç Yüz, Bet, Ön, Çıray Belgi Arada yürüyücü, Aradaş, Aracı Tuğrul, Dumrul Tiyin Basmak, Bastırmak Göğüs, Kökrek, Döş Çıbın, Cibin (Anatomi): Sinir, (Asabiyet): Kızma, Kızmalılık, Kanı kızma, Acılanma Kızmak, Acılanmak Kızmalı, Kızgın, Kanı kızgın, Acılı Basınmak, Gönlü düşmek, Pusmak Karabağır, Kara niyetli Tapşırma Tapşırma vermek, Tapşırmak, Buyurmak Tapşırma vermek, Tapşırmak, Buyurmak Or, Pusalga Yukmak, Dağalmak Buyruk, Görsetme, Yol yoruk Duman Dizim Yazgırma, Uyatlama Yazgırmak, Uyatlamak Börtme, Dürtük, Siğilce Uçlu, Yiti uçlu, Sivri (Uçlanmak): Uçlanmak, Sivrilmek, (Öne çıkmak, Yükselmek): Ozup gitmek, Ozmak, Ala ötmek, Ösmek, Üstün çıkmak


Sivrisinek Siyah Siyahi Siyahlaşmak Siyasal Skandal Skeptik Skiing (spor) Slogan Slogan atmak Sofa Softa Sohbet Sohbet etmek Sokmak Solak Sollamak

Yerel Farsça Farsça Farsça Uydurukça Fransızca Fransızca İngilizce İngilizce İngilizce+Türkçe Arapça Farsça Arapça Arapça+Türkçe Anlam genişlemesi Yerel Yerel

Solungaç Solunum Som Somurtkan Somurtmak Somut Son Sonbahar Sonra Sonradan Sonsuza kadar Sonuç Sonuçlanmak Sopa Sorgu Sorguç Sorgulamak Sormak Soru Sorumlu Sorumluluk Soruşturma Soruşturmak Sosyal Sosyete Soy Soya çekim

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Anlam genişlemesi Türkçe+Farsça Yerel Yerel Yerel+Arapça Uydurukça Uydurukça Farsça Uydurukça Farsça Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Fransızca Fransızca Anlam kayması Uydurukça

Soyadı Soydaş Soygun Soykırım

Uydurukça Yerel Anlam kayması Uydurukça

Çirkey Kara Kara Kararmak Siyasetlik, Siyasi Vuruş geriş, Çatak, Uyat Küdük ile karayıcı Çangı Uran Uran dışlamak Giriş Sokur işanımlı Söyleşi Söyleşmek Sokmak, Tıkmak, Girdirmek Solakay Solundan ötmek, Solundan ötüp gitmek, Soldan aylanıp ötmek Aykulak Soluk alış, Dinim alış, Dinim Koşuntusuz, Arıca Kapağı salık, Ağır yüzlü, Burtuk Burutmak, Kapağını salmak Anık, Belgili Ayak, Son Güz Geyin, Sonra Geyin Bengi, Bengilik Son uç, Yığındık Sonlanmak, Yığındıklamak Dayak Sorak, Tergek Ürpek, Bürük, Saçak Tergemek, Soramak Soramak Sorak Cevaplı Cevaplılık Tergek, Soraştırma Tergemek, Soraştırmak El-günlük, Koğamlık Aksüyek, Aksüyekler, Yukarı katlak Tek, Uruk Teğine tartıcılık, Boğundan boğuna göçücülük, Boğun kovalayıcılık, Boğun izleyicilik Ata adı Uruktaş Talan, Tonak Dibiyle yoyma, Kök kurutma, Tek


Soykırım yapmak

Uydurukça

Soylu Soymak

Yerel Anlam genişlemesi

Soysuz

Yerel

Soytarı Soyunmak Soyut Söğüt Sömürge Sömürgeci Sömürgecilik Sömürmek

Arapça Anlam kayması Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Söndürmek

Anlam genişlemesi

Sönmek

Anlam genişlemesi

Söylemek Söylenti Sözcük Söz gelimi Sözleşme ( kontrat) Sözleşmek ( söz vermek) Spatula Spekülasyon (vurgun) Sperm Stajyer Step (coğrafya) Sual Suç Suçlamak Suçüstü Suistimal Suistimal etmek Suikast

Anlam daralması Uydurukça Uydurukça Yerel Uydurukça Yerel İtalyanca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Arapça Anlam kayması Anlam kayması Uydurukça Arapça Arapça+Türkçe Arapça

kurutma Dibiyle yoymak, Kökünü kurutmak, Tekini kurutmak Tekli, Ataklı, Aksüyek (Deri yüzmek): Soymak, (Deri, Kabuk/Meyve, Yemiş vb…): Arcımak, Sıyırmak (Elbise çıkarmak): Çıkarmak, Çeşindirmek (Ev, Banka vb…): Talamak, Tonamak, Uğrulamak Teksiz, Teği belgisiz, Ne idiği belgisiz, Aşağı, Tuban, Buzuk Oyuncu, Kızıkçı Çeşinmek, Yalıncaklanmak Oydaki, Aygaksız Dal, Söğüt Otar Otarlayıcı Otarcılık (Suistimal): Ezmek, İşletmek, (Müstemleke): Otarlamak (Yiyecek içecek): Yiyip tüketmek, Tüketip kaldırmamak, Sömürmek (Yanışını ya da ışığını yitirmesini sağlamak): Söndürmek, (Etkinliğini, etkisini, gücünü ya da önemini yitirmesini sağlamak): Öçürmek (Yanışını ya da ışığını yitirmek): Sönmek, (Etkinliğini, etkisini, gücünü ya da önemini yitirmek): Öçmek Söylemek, Eytmek Mışmiş Söz Sözün gelişi Gelişim, Bitim Sözleşmek, Söz bağlaşmak Kalakça Alıpsatarlık Urluk Öğrenci Dala Sorak Kılmış, Etmiş Yazgırmak Kılmış üstünde, Etmiş üstünde Ters yaramlanma, Yanlış kollanma Ters yaramlanmak, Yanlış kollanmak Öldürmeğe yeltenme, Öldürmeği oylama, Öldürmeğe dırışma, Öldürmeğe girişme


Sulak Sulamak Sularında

Yerel Yerel Arapça+Türkçe

Sulh Sulta Sulu (gayri ciddi) Sun’i Sur Surat Suratsız Suret Sureta Susam Suskun Susmak Sus pus olmak Susta Süfli Süklüm püklüm Sükse Sükûn Sükûnet Sükût Sülale Sülfürik asit Sülün Sümük Sünger (denizdeki) Sünger (bulaşık) Sürat Süre Süreç Sürekli Süreyya Sürgü Sürgüne göndermek Sürmek (sevk etmek, kullanmak) Sürmek (dokundurmak, uygulamak, yakmak) Sürmek (tarla, toprak) Sürmek (devam etmek) Sürtük Sürü Sürücü Sürüklemek Sürüm Sürüngen Süs Süslemek

Arapça Arapça Argo Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Yerel Yerel Yerel Yunanca Arapça Yerel Fransızca Arapça Arapça Arapça Arapça Fransızca Yerel Yerel Yunanca Yunanca Arapça Uydurukça Uydurukça Yerel Arapça Yerel Yerel Yerel

Sulu, Suyu bol Suvarmak Değreğinde, Tiresinde, Arı berisinde, Arasında, Dinçlik Öktemlik, Birbeylik Yenleş, Yeniltek, Sıylamaz Yasama, Yasalma Çep, Sepil Bet, Yüz, Durk Yakımsız, Görümsüz Göçürme Dıştan karayanda, Dış görünüşten, Dıştan Küncü Köpsöyleşmez, Azsözlü, Ünlemez Ünlememek Ününü çıkarmamak, Pusmak İlmek, İlmek düğme, Demir düğme Aşağı, Alçak, Tuban Ezilip büzülüp, Yazıklı gibi, Önü kaçık Burnunu göterme, Öğünme, Görünlük Dinçlik, Dinim Dinçlik, Dinim, Yavaşlık Ünlememe, Ünlemezlik, Ünsüzlük Uruk Kükürt gıçkılı Kırgavıl Sümkürük, Manka, Burun boku Sömürgüç Yuguç Tezlik, İldamlık, Çapsanlık Sürük Yürüyüş Üzlüksüz, Toktavsız Ülker Sürme, Bek Sürmek, Sürgüne yobarmak Haydamak

Anlam kayması

Yakmak, Çalmak, Sürtmek

Yerel Yerel Anlam kayması Yerel Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Kökeni belirsiz Yerel

Sürmek Uzatmak, Ulanmak, Yalgaşmak, Sürmek Bozuk kadın Üyür, Otar, Sürü Haydayıcı Sürümek Ötüm, Aylanım, Satım Sürünen, Sürünücü Bezek, Yasangı Bezemek, Bezeklemek, Bezendirmek,


Süslenmek (kendini süslemek) Süslenmek (süsleme işine konu olmak) Sütkardeş Sütlaç Sütliman Sütun Sütyen Süvari Süzülmek (zayıflamak)

Yerel

Yasandırmak Bezenmek, Yasanmak

Yerel

Bezendirilmek, Yasandırılmak

Yerel Yerel Yunanca Farsça Fransızca Farsça Anlam genişlemesi

Emcekteş Sütlü aş Dinik, Yelsiz Bağana, Taş bağana, Direk Kökrekçe Atlı Arıklamak,


Türkçe Ş Şad Şafak Şahadet parmağı Şaha kalkmak

Kökeni

Arı Türkçe

Farsça Arapça Arapça+Türkçe Farsça+Türkçe

Şahane

Farsça

Şaheser

Farsça+Arapça

Şahıs Şahin Şahit Şahlanmak

Arapça Farsça Arapça Farsça+Türkçe

Şahsen

Arapça

Şahsi Şahsiyet Şaibe Şair Şairane Şaka Şakacıktan Şakadan Şakalaşmak Şaka yapmak Şakak Şakımak Şaki

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Yerel Arapça

Şaklaban Şakrak Şakşakçı Şal Şaman Şamandıra Şamanizm Şamar Şamata Şan Şans

Yerel Yerel Yerel Fransızca Fransızca Yunanca Fransızca Kökeni belirsiz Arapça Arapça Fransızca

Şanslı olmak

Fransızca+Türkçe

Şantaj Şantaj yapmak

Fransızca Fransızca+Türkçe

Kıvançlı, Kıvanık Tan Göstergiç parmağı Göğe kalkmak, Göğe çapışmak, Art ayaklarının üstünde dik durmak Köp görkem, Öte görkem, Kağanlık Ülgülü çıkarma, Ülgü olurluk çıkarma, Ülgülü doğundu, Ülgü olurluk doğundu Kişi Sungur Tanık Göğe kalkmak, Göğe çapışmak, Art ayaklarının üstünde dik durmak Özüm ök, Özün ök, Özü ök, Özümüz ök, Özünüz ök, Özleri ök Özlük Kişilik Küdük Koşukçu, Yırcı Koşukçularca, Yırcılarca Oyun, Oyun gülgü Oyundan, Oyun edip, Oynayıp Oyundan, Oyun edip, Oynayıp Oyun edip gülüşmek Oyun etmek, Oyun edip gülmek Çeke Sayramak Talancı, Tonakçı, Karakçı, Yolbasar Kızıkçı, Güldürücü, Şaklağan Güleç, Kıvançlı, Kıvanık Yaltak, Yalakçı, Yarancak Uluyağlık Kam Kalkıma, Kalkavıç, Kalkaç Kamcılık Şaplak Hay küy, Kışkırık, Bağırtı Atak, Ataklılık, Dan Onu, Yolu olma,İşi önünden gelme Onmak, Yolu olmak, İşi önünden gelmek Korkutma Korkutmak


Şantiye Şap Şapka Şapşal Şarampol Şarbon Şark Şarkı Şarkiyat Şarlatan

Fransızca Farsça Bulgarca Yunanca Macarca Fransızca Arapça Arapça Arapça Fransızca

Şaşaa Şaşalamak Şaşı Şaşılmak Şaşırmak

Araça Yerel Yerel Yerel Anlam kayması

Şaşırtıcı

Yerel

Şaşırtmak

Anlam kayması

Şatafat Şayan Şayet Şayia Şayi olmak Şebeke Şecaat Şefaat

Arapça Farsça Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça

Şeffaf

Arapça

Şefkat Şehvet Şehzade Şek Şekerleme yapmak (uyuklamak) Şeker pancarı Şekerrenk (ilişki) Şekil Şekilci Şekilperest Şeklen

Arapça Arapça Farsça Arapça Farsça+Türkçe Farsça+Ermenice+Türkçe Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Arapça

Kuruluş yeri, Kuruluş alanı Acıtaş Börk, Kalpak Essiz Yol yakasındaki or Göydürgü Gündoğar Yır, Küy Gündoğarbilim Göz boyayıcı, Aldamcı, Bilgiçsinici Bolelinlik, Görkemlik Şaşmak, Şaşıp kalmak Algaygözlü, Algay, Şaşı Danlanmak (Şaşmak): Şaşmak, Şaşıp kalmak , Dan kalmak, Danlamak (Yoldan çıkmak, bozulmak): Azışmak Dan kaldırırlık, Ese sığmaz, Oya gelmez (Şaşmasını sağlamak): Şaşırmak, Dan kaldırmak, (Yoldan çıkamak, bozmak): Azdırmak, Esten azdırmak, Azıştırmak, Yanlıştırmak, Yanıltmak Yaldırak, Görkemlik, Bezemenlik Değer, Durur -sa, -se, ise Mış-miş, Söz, Öşek Gen dağalmak, Söz dağalmak Ağ, (Çete): Top, Topar Erlik, Batırlık Yaklayıcılık, Kollayıcılık, Arka duruculuk Müldür, Duru, Öte görünücen, Öte görünmeli, Açık Yakımlılık, Yumuşaklık Cinsi istek, Cinsi dilek Hanoğlu, Tekin Küdük Imızganmak, İrkilmek, Uyumsamak Şeker kızılcası Soğuk Tür, Kesim, Biçim Biçimcil, Kesimcil, Türcül Biçimcil, Kesimcil, Türcül Dıştan, Sırttan, Dış görünüşü boyunca


Şekli Şelale Şema Şemsiye

Arapça Arapça Fransızca Arapça

Şen Şenlik Şer Şeref Şerefli Şerh Şerit Şerit (Tenya) Şevk Şey Şeytani Şık (zarif)

Ermenice Ermenice+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Fransızca

Şık (seçenek) Şıllık

Arapça Rusça

Şımarık Şımarmak Şımartmak Şıpsevdi Şıra Şırfıntı

Yerel Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz Yerel Farsça İtalyanca

Şırınga Şiar Şiddet Şifa Şifa bulmak Şifahi Şiir Şikâyet

Yunanca Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça

Şikâyet etmek

Arapça+Türkçe

Şikâyette bulunmak Şike Şilep Şilt Şilte

Arapça+Türkçe Fransızca Almanca İngilizce Farsça

Şimal Şimdi Şimdiden

Arapça Yerel Yerel

Şimdiki Şimdilik

Yerel Yerel

Görünüşünce Çağlayık Çizim, Çizme (Yağmur, kar için): Elçadırı, (Güneş için): Günlük Kıvançlı, Kıvanık, Gönüllü Bayramcılık, Bayram Yamanlık, Yavuzluk Ardak Ardaklı Düşündürme Çizik, Tasma, Yolak İçek kurdu, Tasma solucan Inta, Intılış, Dilek, Gönül verme Nerse Şeytanlık Gelişen, Bezemen, Giyinikli, Biçimli Dallak Yenil kadın, Yenilayak, Yeniletek, Eksik etek Erke, Erköyün Erkelemek, Erköyünleşmek Erkeletmek, Erköyünleştirmek Sevgiç Üzüm suyu Yenil kadın, Yenilayak, Yeniletek, Yezökçe İğne Uran, Ünlek Güçlülük, Güç, Berklik, Katılık Sağalma, Sağıkma, Ayıkma Sağalmak, Sağıkmak, Ayıkmak Dilden, Ağızdan, Ağızca, Ağzeki Koşuk Çakım, Çakınma, Bun çakma, Yığlanma Çakım eytmek, Çakınmak, Bun çakmak, Yığlanmak Çakınmak Dilbiriktirme, Yaşırın gelişim Yük gemisi Estelik, Estelik belgisi Körpece, Yumuşak döşek, Yumuşak orunluk, Döşek Demirkazık İmdi İmdiden, Bu kezden, Bundan Geyin, Bugünden İmdiki, Bugünki İmdilikte


Şimşek Şipşak Şirin Şirk Şirk koşmak Şirket Şirret

Yerel Yerel Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Şişko Şişman Şişmanlamak Şive Şofben

Yerel Yerel Yerel Farsça Fransızca

Şoför Şom

Fransızca Arapça

Şose Şöhret Şölen Şömine Şua Şubat Şube Şuh Şule Şûra Şurup Şut Şuur Şuuraltı Şükran Şükran duymak Şükran sunmak Şümul(-ü) Şüphe Şüpheci Şüphelenmek Şüphesiz

Fransızca Arapça Uydurukça/Moğolca Fransızca Arapça Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça Arapça İngilizce Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Yaşın, Çakmak Birden, Tezde, Tezden Sevimli, Yakımlı Köptanrılık Tanrıyı köp saymak Ortaklık Yola gelmez, Şığışmaz, Dinişmez, İçi dar. Karınsak, Semiz Semiz, Yoğun Semirmek, Yoğunalmak Söyleyiş Su ısıtkıç, Su kaynatkıç, Su kızdırgıç Haydayıcı Yönsüz, Ağır gözlü, Gözü yaman, Yaman gözlü Taşyol Atak, Ataklılık,Dan Toy Ocak, Ev ocağı Yarık İkinci ay Bölüm Kılıklı, Oynak, Güvez Yalın Geneş Sıvı em Katı tepiş An, An-sezim An astı, Sokur sezim Alkış Alkış duymak Alkış eytmek, Alkış bildirmek İçindeki, Kamıtanı Küdük Küdük ile karayıcı Küdüklenmek Küdüksüz


Türkçe T Ta Taaccüp Taahhüt Taammüden Taarruz Taarruz etmek Taassup Tabaka Tabaka (sınıf) Taban

Kökeni

Arı Türkçe

Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Anlam genişlemesi

Tabela Tabetmek Tabî Tabiat Tabiatüstü Tabii Tabii (elbette) Tabiyet

İtalyanca Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça

Tabip Tabir (deyim) Tabir (rüya) Tabla Tabldot Taburcu

Arapça Arapça Arapça Fransızca Fransızca Kökeni belirsiz

Tabure Tacir Taciz Tadil

Fransızca Arapça Arapça Arapça

Tadilat

Arapça

Tafsilat

Arapça

Tahakkuk

Arapça

Tahakküm

Arapça

Tahammül

Arapça

Taharethane (tuvalet) Tahayyül Tahdit Tahıl Tahin Tahkikat

Arapça+Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

… Değin Dan kalma, Şaşma Sözveri, Söz, Ödev Atayı, Atayın, Atayılayıp Çapul Çapula başlamak Verilenlik Kat, Katmer Katlak, Katlam (Ayak tabanı): Taban, (Ayakkabı tabanı): Oltan, (Bina tabanı): Eden, (Diğer): Taban Manlayca Basmak, Çıkarmak Bağlı, Bağınışlı, Karayışlı, Yurttaş Olmuş, Yaradılış Olmuştan dışarı Olmuşluk, Yaradılıştan Belgili, Sözsüz Bağınışlılık, Bağlılık, Karayışlılık, Yurttaşlık Emci Duruklu söz dizimi Düş yorumu, Düş yorma Ağaç tabak Dayar aş, Dayar damak Ağrıhaneneden çıkıcı, Kamaktan çıkıcı Orunduk Satıcı Bezdirme Özgertiş, Türünü özgertiş, Tüsünü özgertiş Özgertiş, Türünü özgertiş, Tüsünü özgertiş Doluluk, Ufak tefek, İncik-cıncık, Anık Yüze aşırma, Durmuşa aşırma, Çınırgama Üstünlük, Ağalık, Güç kollanma, Ezme Döyüm, Döyümlülük, Çıdam, Çıdamlılık Ayakyolu Düşleme Çekleme Ekin, Bürtüklü aşlıklar Küncü unu, Küncü yağı Tergek, Tekşiri


Tahkir

Arapça

Tahlil Tahliye

Arapça Arapça

Tahmin

Arapça

Tahminen Tahmin etmek

Arapça Arapça+Türkçe

Tahminlerin ötesinde Tahribat Tahrif Tahrifat Tahrik

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça

Tahrip Tahsil Tahsildar Tahsis

Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça

Tahsisat Tahtakurusu Tahterevalli Takas Takati kalmamak Takat Takdim Takdir Takdir (kader) Takdis Takı Takım (eşya)

Arapça Farsça Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Yerel Uydurukça

Takım (insan) Takım (spor) Takışmak

Uydurukça Uydurukça Yerel

Takibat Takiben

Arapça Arapça

Takip

Arapça

Takipçi Takke Takla Taklit Takma Takmak Takoz Takriben

Arapça+Türkçe Arapça Yerel Arapça Yerel Anlam genişlemesi Yunanca Arapça

Tubansıtma, Kemsitme, Küçültme, Küçük görme Tekşiri, Dallama (Hapishaneden): Kamaktan çıkarma (Boşaltma): Boşatma Bolcama, Çamalama, Çağlama, Çağ Çamayla, Bolcamla Bolcamak, Çamalamak, Çağlamak Çağdan aşırı Bozma, Yemirme, Kırma Bozma, Bozup görsetme, Yoyma Bozma, Bozup görsetme, Yoyma Azdırıcılık, Azdırma, Yoldan çıkarma, Kudurtma Bozma, Kırma, Yemirme Okuma, Öğrenme, Bilim alma Salıkçı, Salık yığnayıcı Bölüp koyma, Bölüp çıkarma, Bölgüleme, Ayırma Bölünen akçe, Ayrılan akçe Tahta biti Tahta tepincek, Tahta depretme Alıştırma, Almaştırma Çaması yetmemek Çama Sunuş Yaktırma, Yakşı tapma Yazmış Çokundurma Sıylık, Belek Dolu yığılma, Yığındık, Yığnak, Toplam Öbek, Topar, Türküm Top, Yığma Tartışmak, Çataklaşmak, Tersleşmek Ardına düşme, İzine düşme Ardından, İzinden, Sonundan, Geyin Ardına düşme, İzleme, İzine düşme, Gözaltına alma İzleyici Döpe Dombalak (atma) Okşatmağa dırışma, Öykünme Takılan, Tirkelen Takmak, Tirkemek Ağaç şına, Çüy Çamayla… , …Çamasında


Taksim Taksirat Taksit Takvim Takvim yılı Takviye Talan etmek Talaş Talebe Talep Tali Talih Talim Talimat Talimat vermek Talip Taltif

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Yerel Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Taltif etmek

Arapça+Türkçe

Tam

Arapça

Tamah Tamahkâr Tamam( bitmiş, eksiksiz) Tamam( olur, peki) Tamamen Tamamiyle Tamamlamak

Arapça Arapça+Farsça Arapça

Tamim Tamir Tamirat Tamir etmek Tamlama (dilbilgisi)

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Tamlanan(dilbilgisi) Tamlayan(dilbilgisi) Tampon

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Fransızca

Tamtakır Tane (adet) Tane(tohum) Tanı koymak Tanıdık Tanım Tanımlamak Tanınmak (tanımak fiilinin edilgen biçimi) Tanınmış

Yerel Farsça Farsça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel

Oldu, Olur, Peki, Yarar Dolusuyla, Bütünüyle, Bütünley Dolusuyla, Bütünüyle, Bütünley Doldurmak, Üstünü yetirmek, Bütürmek Buyruk, Görsetme, Yol yoruk Onarma, Düzetme Onarma, Düzetme Onarmak, Düzetmek Söz birikmesi, Söz dizmesi, Söz bağlanışı, Söz tirkeyişi Anıklangıç Anıklagıç Ara bölge, Aralık, Aralık yer, Yansız yer, Yansız bölge Bomboş Dal, Bürtük Urluk, Uruk, Bürtük Tanımak, Tanıyıp bilmek Tanış Anıklama, Belgileme Anıklamak, Belgilemek Tanılmak

Yerel

Tanımal, Tanıklı, Tanılan, Ataklı,

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Üleştirme, Bölüştürme Yazıklar Bölüp ödeme Gündizme Güzdizmelik yıl Güçlendirme, Yardım verme Talamak Yonga, Ufantı, Kırıntı Okuyucu Dilek, İstek İkinci Yazmış Öğretme Buyruk, Yol yoruk, Görsetme Buyurmak Dileyen, İsteyen Belekleme, Sıylama, Sıylaklama, Tartıklama Beleklemek, Sıylamak, Sıylaklamak, Tartıklamak (sıfat): Bütün, Dolu, Tükel (zarf): Dal Açgözlük, Açgözlülük, Saranlık Açgöz, Açgözlü, Saran Bütün, Dolu


Tanrıça

Uydurukça

Tansiyon Tantana Tanzim

Fransızca Arapça Arapça

Tapmak Tapon Tapu Taraf Taraflı Tarafsız Taraftar Tarantula Tarassut etmek Tarım Tarif Tarife Tarihçe Tartaklamak Tarz Tas Tasa Tasarı Tasarlamak Tasarruf

Uydurukça Ermenice Anlam kayması Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Farsça İtalyanca Arapça+Türkçe Uydurukça Arapça Arapça Uydurukça Yerel Arapça Arapça Farsça Uydurukça Uydurukça Arapça

Tasarruf etmek Tasavvur Tasdik Tasfiye Tashih Taslak Taslamak

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Yerel

Tasma

Yerel

Tasnif

Arapça

Tasrih Tasvip Tasvir Taşınmak Taşıt Taşra Tatbik

Arapça Arapça Arapça Yerel Uydurukça Yerel Arapça

Tatbik etmek

Arapça+Türkçe

Tatbikat

Arapça

Danlı, Belgili Kadın tanrı, Tanrı hanımı, Tanrı kızı Kan basımı Görkemlik Yöne salma, Tertibe getirme, koyma Tapınmak Dışlandık, Yönekey İyelik tanıklığı Yan, Yak Yanlı, yandaş, yaklı, yaktaş Yansız, Yaksız, Kalıs Yaktaş, Yandaş Böy Baykamak, Gözetmek Ekincilik Anıklama, Belgileme Kullanma yolu, Dayarlama yolu Kısaca tarih Silkmek, Silkitmek Yol, Yoruk Kazancık Kaygı Oylaştırı, Çizim, Bitim Oylaştırmak, Çizmek, Bitimek Sakçıllık, Tecemlilik, Tecem, Tutabilme Tecemek Oy, Düşünce Bekitme Arıcalama, Arıtma Düzetme Ülgü, Çıkarma Özünü görsetmek, Yalan görsetmek, -ikendek görsetmek Kargı, Boyunca, Boyunbağı, Tasma Toplaştırma, Türkümleştirme, Toparlara bölme Düşündürme Onama, Yaktırma Betleme Göçmek, Taşınmak Ulak Çet, Çeteri yer İşe aşırma, Yüze aşırma, Ödeme, Kollanma İşe aşırmak, Yüze aşırmak, Ödemek, Kollanmak Könükme


Tatil Tatlı

Arapça Anlam kayması

Tatmin Tatmin etmek Tatminkâr Tava Tavan Tavassut Tavır

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Farsça Farsça Kökeni belirsiz Arapça Arapça

Taviz

Arapça

Taviz vermek

Arapça+Türkçe

Tavlamak

Farsça+Türkçe

Tavsamak

Yerel

Tavsiye Tavsiye etmek Tavşan Tavzih

Arapça Arapça+Türkçe Yerel Arapça

Tayfa Tayfun Tayin

Arapça İngilizce Arapça

Tayyare Taze Tazı Taziye

Arapça Farsça Farsça Arapça

Tazminat Tazyik Teamül Teati Tebaa Tebarüz

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Tebdil Tebelleş olmak

Arapça Arapça+Türkçe

Teberru Tebessüm Tebeşir Tebligat Tebliğ (bildiri) Tebrik

Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça Arapça

Dinç alma, Dincelme (Şekerli yiyiyecek): Sücülük, (Şekerli yiyeceğin tadı): Sücü Kanma, Kanıkma Kandırmak, Kanıktırmak Kandırıcı, Kanıktırıcı Yağlak Tepe Yaraştırma, Geliştirme, Aracılık Kılık, Yürüyüş-duruş, Yürüyümdurum, Özünü aparış, Özünü tutuş Yol verme, Yol koyma, Yan verme, Orun verme Yol vermek, Yol koymak, Yan vermek, Orun vermek Aldamak, Azdırmak, Yoldan azdırmak, Yoldan taydırmak Çarçamak, Güçsüzlenmek, Gücünü yitirmek Geneş, Geneş verme Geneş, Geneş vermek Koyan, Tavşan Aydınlaştırma, Anıklama, Düşündürme Denizci, Gemici Davıl, Güçlü kuyun Belgileme, Yumuşa belgileme, Atama Uçak Yeni, Yaş Av iti Kaygıyı ortaklaşma, Baş sağlığı dileme, Gönül eytme, Kınanç bildirme Tölen, Ornunu doldurma Basım Yola, Könükü Almaşma, Alış veriş Bağlı, Bağınışlı, Karayışlı, Yurttaş Anıklanma, Belli olma, Ortaya çıkma, Aydınlaşma, Görünme Özgerti Yadıtmak, Doydurmak, Bezdirmek Sıy, Tartık Gülümsüreme, Yılışma Akbur, Bor Bildiri, Çağrı Çıkış, Bildiri, Söylev Kutlulama, Kutlama


Tecavüz Tecelli

Arapça Arapça

Tecessüs

Arapça

Tecil Tecrübe Teçhizat Tedai

Arapça Arapça Arapça Arapça

Tedarik Tedavi Tedbir Tedhiş Tedirgin Tediye Tedricen Teenager Teessüf Teessür Teessüs Tefeci Tefekkür Teferruat

Arapça Arapça Arapça Arapça Yerel Arapça Arapça İngilizce Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Tefrik

Arapça

Tefrika

Arapça

Tefsir Teftiş Tehdit Tehdit etmek Tehir Tehir etmek Tehlike Tehlikeli Tek Tekâmül Tekaüt Tekaüt olmak Tek başına

Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Yerel Arapça Arapça Arapça+Türkçe Yerel

Tekel Tekil Tekit

Uydurukça Uydurukça Arapça

Tekke Teklif

Arapça Arapça

El uzatma, El sürme, Güçleme Açığa çıkma, Açıklanma, Yüze çıkma, Görünme Kızıksınma, Kızıkma, Kızıklanma, Bilesi gelme Geciktirme, Geyine kaldırma Sınav Giyim geçek, Kural yarak Ese düşürme, Bağlanış, Bağlanıştırma, Okşaştırma, Uylaşma Tapma, Ele geçirme, Dayarlayış Sağaltma, (İlaçlı): Emleme Önünü alma, Saklanma Korkutma Dinçsiz, Dinceliksiz Tölek, Tölem Yavaş yavaş Ösmür, Ösmürüm Ökünç Bun, Kaygı Kuruluş, Türetiliş Önümcü Oylama, Oylanma, Oya çimme Doluluk, Ufak-tefek, İncik-cıncık, Anık Ayrılandırma, Ayırma, Ayırmacılık Gelişmezlik, Ağzı alalık, Alaağızlık, Onuşuksuzluk, Bölgüncülük Düşündürme Tekşirme, Yoklama, Varlama Korkutu Korkutmak Geciktirme, Geyine kaldırma Geciktirmek, Geyine kaldırmak Korkunç, Korku Korkunçlu, Korkulu Bir, Yalnız, (Çiftin teki): Sınar Ösüş, Önükme Yumuştan boşanma Yumuştan boşanmak Yalnız özü, Bir özü, Öz başına, Bir başına Birleşme Birlik, Birlik sayı Kayta ese salma, Kayta söyleme, Eytdiğini ettirme, Gücetme Derviş evi Sorama, Ötünme


Tekme Tekmelemek Tekne (gemi) Tekrar

Yerel Yerel Yunanca Arapça

Tekrar etmek Tekrarlamak Teksif Teksir Tekstil Tekstür Tekzip

Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Fransızca Fransızca Arapça

Telaffuz Telaffuz etmek Telafi Telafi etmek Telakki Telaş Telef

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça

Televizyon Telif Tel’in Tel’in etmek Telkin

Fransızca Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Tellal Telmih Temas

Arapça Arapça Arapça

Temaşa Temayül Temayüz Tembel Tenbih Tembih etmek Temel Temelli Temenni Temin

Arapça Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça+Türkçe Yunanca Yunanca+Türkçe Arapça Arapça

Temin etmek

Arapça+Türkçe

Teminat Temiz Temizlemek

Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Temkin

Arapça

Tepme, Tepik Tepmek, Tepiklemek Gemi (Ad): Kaytalama, (Zarf): Kayta, Kaytadan, Yeniden Kaytalamak Kaytalamak Toplama, Yığma Köpeltme Dokumacılık Dokuma Yalana çıkarma, Yalan idiğini bildirme, Geri kakma Eydiliş, Eydiş, Söyleyiş Eytmek, Söylemek Ornunu doldurma Ornunu doldurmak Karayış, Gözkarayış Şaşma şaşarlık, Aşıkış Yoyma, Yok etme, Yoğatma, Öldürme Sınalgı Çıkarma, Yazma Kargış Kargımak, Kargışlamak Gönüle oy salma, Öğüt verme, İşandırmağa dırışma Yarcı İm, Kaktırma, Dürttürme (Dokunma): Değiş, (Görüşme): Görüşme, Uğraşma Karama, Sınlama Gönlü akma, Gönlü yatma Üstünlük, Ayırmalık, Özgecelik Erincek, Yalkav, İşyakmaz Eskerti Aldan ala eskertmek Neğiz Üzlüksüz, Duraklı, Duruklu Ötünç, Dilek, İstek Kurallama, Anıklama, Yetiştirme, Oldurma, El yetirme, Yetme, İye olma Kurallamak, Anıklamak, Yetiştirmek, Oldurmak, El yetirmek, Yetmek, İye olmak İşanç Arı, Kirsiz Yuyup çalkamak, Yuyp kurutmak, Arıtmak, Arındırmak Saklık, Abaylık


Temkinli Temmuz Tempo Temsil Temsil (oyun) Temsilci Temyiz

Arapça+Türkçe Arapça İtalyanca Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça

Tenakuz Tencere Teneffüs (ara) Teneffüs (nefes alıp verme) Teneke Teneşir Tenezzül etmek Tenha Tenkit Tenkitçi Tenkit etmek

Arapça Farsça Arapça Arapça

Tensip Tente Tenya Tenzilat

Arapça İtalyanca Fransızca Arapça

Tepelemek Tepetaklak Tepki Tepsi Terakki Terane

Yerel Yerel Uydurukça Çince Arapça Farsça

Terapi Teras Terazi Tercih

Fransızca Fransızca Farsça Arapça

Tercih etmek

Arapça+Türkçe

Tercüman Tercüme Tercüme etmek Tercümeihal Tereddüt Tereddüt etmek Tereke Terennüm

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Tereyağı Terfi

Farsça+Türkçe Arapça

Farsça Farsça Arapça+Türkçe Farsça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Sak Yedinci ay Yürüyüş, Tepkin Vekillik Oyun Vekil Özgecelik, Ayırmacılık, (hukuk): Hüküm bozdurma Karama karşılık, Uylaşmazlık Kazanca Üzülüş Soluma, Soluk alış, Dinim Kanıltır Yuyuska Gönül akıtmak, Gönül aktarmak Avlak, Elsiz, Eli seyrek, Boş Sın, Sınlama Sıncı, Sıneydici, Sınverici Sınamak, Sınlamak, Sın eytmek, Sın vermek Yaktırma, Saylama Bastırma, Kalka, Yapma İçek kurdu, Tasma solucan Ucuzlatma, Düşürme, Kemitme, Aşaklatma Vurmak, Döğmek Dombalak atıp, Baş aşaklayıp Karşılık Tabak Ösüş, Önüküş (Eski nağme): Burunki yır, (Üstelenen söz): Eski söz Sağaltma, Emleme Artırma, Bastırma Tartı, Ölçü Artık görme, Onatma, Üstün tutma Artık(-rak) görmek, Onatmak, Üstün tutmak Dilmaç Aktarma, Evirme Aktarmak, Evirmek, Dilmaçlamak Durmuş yolu İkilenme, İkircik, İkirciklenme İkilenmek, İkirciklenmek Enci İnildeme, İnildeye yırlama, Yırlama, Küyleme Sarıyağ (Yumuşta…) Ösme, Örleme,


Terhis

Arapça

Terhis olmak

Arapça+Türkçe

Terim Terk etmek

Uydurukça Arapça+Türkçe

Termin Tersane Tersine Terslemek

Fransızca İtalyanca Yerel Yerel

Tertibat Terzi Tesadüf Tesadüf etmek

Arapça Farsça Arapça Arapça+Türkçe

Tesadüfen Tescil Tescil etmek Tescillemek Tescilli Teselli Teselli bulmak Teselli etmek Tesir

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça

Tesir etmek

Arapça+Türkçe

Tesis

Arapça

Tesisat Tesis etmek

Arapça Arapça+Türkçe

Teskin

Arapça

Teskin etmek

Arapça+Türkçe

Teslim

Arapça

Teslim almak

Arapça+Türkçe

Yokarılama, Yokarı çekilme, Göterilme Askerlikten kaytarma, Askerlikten boşatma Askerlikten kaytarılmak, Askerlikten boşatılmak Adama, Adalgı, Adav Dışlamak, Dışlayıp gitmek, Ayrılmak, Kaldırmak Adav, Adama, Adalgı Gemilik Gerisince, Teskerisince, Tersine Ters söylemek, Katı söylemek, Teskerilemek, Yazgırmak Dayarlık Dikici, Dikimci, Dikinci Uğraklılık (Karşılaşmak): Uğraşmak, (Hedefi bulmak, Denk gelmek): Düş gelmek (Aynı zamana denk gelmek): Bir kezde olmak Uğraklı Tirkev, Dizime alma Tirkemek, Dizime almak Tirkemek, Dizime almak Tirkelik, Dizime alınmış Yuvatı, Avutu Yuvanmak, Avunmak Yuvatmak, Avutmak İçine işleme, İz, İz kaldırma, Demgilleme, Tap kaldırma İçine işlemek, İz kaldırmak, Demgillemek, Tap kaldırmak (İdare):Başarma, (Müessese): Uyuşma, Kurma, (Fabrika): İşhane, Kondurgu Kurulma Kurmak, Salmak, Ornatmak, Uyumlaştırmak Basılma, Dinçlik, Tatılık, Dinçlendirme, Arkayınlaştırma, Tatılaştırma Basmak, Dinçlendirmek, Arkayınlaştırmak, Tatılaştırmak (Sahibine verme): İyesine tapşırma, İyesine verme, Tapışlama, Tapşırma (Boyun eğme):Tutkuna verilme, Verilme, Boysunma, Diz bükme, Boyun eğme (Sahibi olarak almak):


Teslim etmek

Arapça+Türkçe

Teslimiyet

Arapça

Teslis Tespit Tespit etmek Testere Testi Teşbih Teşebbüs

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Farsça Farsça Arapça Arapça

Teşebbüs etmek

Arapça+Türkçe

Teşekkül

Arapça

Teşekkür Teşekkür etmek Teşhir Teşhir etmek

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Teşhis Teşhis etmek Teşhis koymak Teşkil Teşkilat Teşkilatlanmak Teşkil etmek

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Teşmil Teşne Teşne olmak Teşri Teşrif

Arapça Farsça Farsça+Türkçe Arapça Arapça

Teşrif etmek

Arapça+Türkçe

Teşrifat Teşrikimesai Teşvik

Arapça Arapça Arapça

Tetik (tüfek, tabanca) Tetikte beklemek

Ermenice Yerel

Tapşırılmak, Almak, (Boyun eğdirmek): Tutkuna almak, Boysundurmak, Ele almak (Sahibine vermek): İyesine tapşırmak, İyesine vermek, Tapışlamak, Tapşırmak, (Boyun eğmek): Tutkuna verilmek, Verilmek, Boysunmak, Diz bükmek, Boyun eğmek Boysunuculuk, Diz bükücülük, Baş eğicilik, Veriliş Üçlük, Üçün birliği Belgileme, Anıklama Belgilemek, Anıklamak Bıçkı Çömlek, Su çömleği Denkleştirme, Okşatma Dırışma, Girişme, Dalbınma, Yeltenme Dırışmak, Girişmek, Dalbınmak, Yeltenmek Kuruluş, Uyuşma, Uyuşturma, Uyumlaştırma Alkış Alkışlamak, Alkış yağdırmak Görseti, Görgezi Görsetmek, Görgezmek, Görgezmeye koymak Tanı Tanımak, Tanıyıp bilmek Tanımak, Tanıyıp bilmek Kurma, Düzme, Uyumlaştırma Uyuşma, Uyum Uyuşturmak Kurmak, Oluşturmak, Oldurmak, Yarandırmak, Ortaya çıkarmak, Biriktirmek, Uyuşturmak İçine alma, Kamıtma Köseyen, Ansayan, Dileyen Kösemek, Ansamak, Dilemek Kanun çıkarma Gelip kıvandırma, Gelip sıya tartma Gelip kıvandırmak, Gelip sıya tarmak Resmi tertip Emekteşlik, İşteşlik, Birge işleme Kollama, Sıylıklama, Dürtük verme, Intalama, Intıklandırma Tepki, Kulak, Çakmak Sak yürümek


Tetiği çekmek Tetkik Tevarüs

Ermenice+Türkçe Arapça Arapça

Tevatür Tevazu

Arapça Arapça

Tevcih

Arapça

Tevdi

Arapça

Teveccüh

Arapça

Teveccüh etmek

Arapça+Türkçe

Tevekkül

Arapça

Tevellüt Tevil

Arapça Arapça

Tevkif

Arapça

Tevzi

Arapça

Tevziat

Arapça

Teyakkuz

Arapça

Teybe almak

İngilizce+Türkçe

Teyemmüm Teyit

Arapça Arapça

Teyze Tezahür

Yerel Arapça

Tezahürat Tezat Tezene Tezgâhtar Tezhip Tezkere Tezvirat

Arapça Arapça Farsça Farsça Arapça Arapça Arapça

Tepkiyi çekmek, Kulağı basmak İzleme, Tekşirme Teğine tartıcılık, Atasına, tartıcılık, Boğundan boğuna göçücülük, Boğun kovalayıcılık, Boğun izleyicilik Söz, Mış-miş Küçükgönüllülük, Alçakgönüllülük Bağıtlama, Yöneltme, Yollama, Yobarma Tapşırma, İşanıp tapşırma, Verme Yakın görme, Gönlü yatma, İç tartma, Dilekteşlik, Kayrımlılık, İyi niyet Yakın görmek, Günlü yatmak, İçi tartmak, Dilekteşlik etmek, Kayrımlılık sunmak, İyi niyet görsetmek Allaha ümit bağlama, Allahtan umma, Allaha tapşırma, Allaha sığınma Doğuluş Sözün manasını bozma, Sözün manasını özgertme, Sözün manasını yoyma, Yanlış anlatma Sak altına alma, Kamama, Kamağa alma, Tutsak etme Dağıtma, Yayma, (mektup, posta): İletiverme, Geldirme Dağıtma, Yayma, (mektup, posta): İletiverme, Geldirme Uyaklık, Saklık, Sergeklik, Sezgirlik Tasmaya yazmak, Tasmaya yazdırmak Toprakla taharat Gücetme, Bekitme, Çınlamak, Çınıtmak Aba, Day ece Belgili olma, Anıklanma, Beti açılma, Yüz verme, Yüze çıkma, Ortaya çıkma, Tapılma, Görünme Alkış Karama karşılık Çırtmak, Çırtkıç Satıcı Bezek, Bezekleme, Bezeme Yazı, Biti Yala


Tezyif

Arapça

Tezyinat Tıbben

Arapça Arapça

Tibbi Tığ Tıka basa Tıkamak Tıpa Tıpatıp Tıpkı Tıpkıbasım Tırabzan Tıraş Tırpan Tırsmak Tırtıklamak Tırtıl Tırtıl ( girinti) Tıynet Tibet sığırı Ticaret Ticaretle uğraşmak Ticaret yapmak Ticari Tifo Tifüs

Arapça Farsça Yerel Yerel İtalyanca Kökeni belirsiz Arapça Uydurukça Farsça Farsça Yunanca Kürtçe Argo Ermenice Ermenice Arapça Uydurukça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Fransızca Latince

Tik Tineycır Tipi Tire Tiroid Tiryaki Tişört Titiz Titreşim Tohum Toka

Fransızca İngilizce Anlam kayması Fransızca Fransızca Farsça İngilizce Anlam kayması Uydurukça Farsça Anlam genişlemesi

Tokalaşmak ( el sıkışmak) Tokat Tokat atmak

Yerel

Tokatlamak

Yerel

Tok gözlü Tokmak

Yerel Anlam genişlemesi

Kökeni belirsiz Yerel

Yek görme, Bensimeme, Kemsitme, Tubansıtma Bezeme, Bezekleme Tıbba göre, Tıp karayışından, Tıp boyunca, Tıplık, Tıbba bağlı Dokuma iğnesi, Dokuma şişi Doyunca Tıkmak, Ağzını bekitmek Tıkın, Tıkı, Tıkaç Taman tap özü, dalmı dal Opokşaş, Bepbenzeş Özgertmeyin basma Baskıç tosması, Germeç Saç sakal alma Çalgı Korkmak, Ürkmek, Tartınmak Uğrulamak Karışlavık, Kelebek kurdu Gedik, Diş Yaradılış, Yaratılış, Kılık Kotaz Alış satış, Alım satım, Satı Alım satımda işlemek Alıp satmak Satıya bağlı, Alım satımlık, Satı … Terleme, İç terleme, Yatalak Börtmeli terleme, Taplı terleme, Taplı yatalak Eti çekme, Siniri çekme Ösmür, Ösmürüm Boran Çizikçe Kalkansı Katı verilen Düğmesiz dokuma İncik Titreme Uruk, Urluk, Bürtük (Saç tokası): Taralgı, (Kemer/Kayış tokası): Toka El kısışmak, El alışmak Şaplak Şaplaklamak, Şaplatmak, Şaplak çalmak Şaplaklamak, Şaplatmak, Şaplak çalmak Gözü tok (Ağaç): Tokmak, (Kapı): Eşik kakkıç


Tok sözlü

Yerel

Tolerans

Fransızca

Tolere etmek Tomar Tombul Tomruk Tomurcuk Tonton Top (kumaş) Topaç Topal Topallamak Toparlak Toparlamak

Fransızca+Türkçe Arapça Kökeni belirsiz Yerel Yerel Fransızca Anlam kayması Yerel Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz+Türkçe Yerel Yerel

Toplama (matematik) Toplamak

Uydurukça Anlam genişlemesi

Toplantı Toplu iğne Topluluk Toplum Toplumsal Toptan Topuz

Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel/Anlam genişlemesi

Topuz (silah) Top yekûn Torba Tornavida Torpil (Arka, Destekçi) Torpil yapmak Tortu Toslamak Tos vurmak Tost Toy (acemi) Toz

Yerel Türkçe+Arapça Farsça İtalyanca Fransızca Fransızca+Türkçe Farsça Yerel Yerel İngilizce Yerel Anlam genişlemesi

Tozpembe Tozpembe görmek Toz şeker Töhmet Töhmet altında bırakmak Tökezlemek Töre Tören Törpü

Türkçe+Farsça Türkçe+Farsça+Türkçe Türkçe+Farsça Arapça Arapça+Türkçe Yerel Anlam kayması Uydurukça Yerel

Doğrucul, Doğru sözlü, Doğrusöz, Açık sözlü Çıdam, Çıdamlılık, Döyüm, Döyümlülük Çıdamak, Döymek Dürüm Semiz, Dolu Börene Bürcük Sevimli, Sevimli aksakal Dürek Evircek, Çevirik, Fırıldak Aksak Ayağı aksamak, Aksamak Değrek, Yumru, Yuvalak Yığıştırmak, Dermek, Tertibe geldirmek Koşu Toplamak, Yığmak, Yığıştırmak, Dermek Yığın, Yığılış Başlı iğne, Sancak, Temence Topar Yığılış, Yığılma, Yığın, Koğam El-günlük, Koğamlık Götürü (Saç): Düğülü saç, (Silah): Çokmar Çokmar Yalpı Dağar, Dağarcık Burguç Kollayıcı, Yaklayıcı, Arka Kollamak, Yaklamak, Arka çıkmak Dunma, Oturma, Çöküntü Süsmek Süsmek Ekmek kızartma Tercübesiz (Toz halindeki): Toz, (Kir, pasak): Çan Aksal, Açık al Yakşı görmek Kumşeker Yala, Yazgırma Yaka yakmak, Yala yapmak, Yazgırmak Büdremek, Kakılmak Yola Bayram Eğe


Törpülemek Trafik Trajik Transfer Transparan

Yerel Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca

Tredünyon Tren Tualet

Fransızca Fransızca Fransızca

Tufan Tufeyli Tuğla Tuhaf Tuhafiye Tulum

Arapça Arapça Yunanca Arapça Arapça Anlam genişlemesi

Tulumba Tura Turfanda Turist Turizm Turkuaz Turnuva Turp Turşu Turuncu Tuş

İtalyanca Yerel Farsça Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca Farsça Farsça Farsça Fransızca

Tutam Tutanak Tutarlı Tutkal Tutku Tutkun Tutmak

Anlam genişlemesi Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Anlam genişlemesi

Tutsak Tutturmak (ısrar) Tutucu Tutuklamak

Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça

Tutuklu

Uydurukça

Tutum (tavır, davranış)

Yerel

Eğemek, Eğelemek Yol kımılı Kaygılı, Ayançlı Geçiş, Ötüş Öte görünücen, Müldür, Duru, Açık Çizikçe Od arabası, Odlu (Hacethane): Ayakyolu, (Gece kıyafeti): Geç giyimi Taşkın, Kıyan Haram damak, Tekinci Kerpiç Dan kalırlık, Dan kaldırırlık, Kızık Ufak tefek satışı (Kap, Torba): Tuluk, (Giysi): Tulum Soğurguç Tiyin arkası Er pişer, Birinci göktat Elgezer Elgezerlik Göğüldür Yarış Çomur Tuzlu, Tuzlama Kızıl sarı, Tok sarı (piyano, daktilo, bilgisayar, kumanda vb…): Dil, (Spor): Yağrını yere değdirme, Yelkesini yere değdirme Tutam, Çimdik Bitim Bir sözlü, Duraklı, Duruklu Yelim Güçlü istek, Güçlü dilek, Intılış Verilen (El ile): Tutmak, Avuçlamak, Uşlamak (Yakalamak): Tutmak, Yakalamak, (Taraf): Yaklamak, Kollamak Tutkun, Tutsak Kaytalamak, Kayta kayta eytmek Geritartma, Eskikarayışlı Sak altına almak, Kamamak, Kamağa almak, Tutkun etmek, Tutkuna almak Kamalan, Tutulan, Kamağa alınan Kılık, Yürüyüş-duruş, Yürüyüm-


Tutum (iktisat, idare) Tutumlu Tutumlu olmak Tuvalet

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Fransızca

Tüberküloz Tüccar Tüfek Tükenmek Tüketici Tüketim Tüketim maddesi Tül Tüm Tümce Tümbakım Tümleç(dilbilgisi) Tümör Tümsek Tüp Türev Türkü Tüymek

Fransızca Arapça Farsça Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça+Arapça Fransızca Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Fransızca Yerel Fransızca Uydurukça Farsça Argo

durum, Özünü aparış, Özünü tutuş, Tutum Tecem, Tecemlilik, Sakçıllık Tecemli, Sakçıl, Ayancan Tecemek, Ayamak (Hacethane): Ayakyolu, (Gece kıyafeti): Geç giyimi Öfke ağrısı, Göğüs ağrısı Alıp satıcı Mıltık Tükemek, Tükenmek Gerekleyici, Satın alıcı, Tutunucu Gerekleme, Satın alma, Tutunma Gereksel Tor, Gözenek toru Bütün, Var, Varı, Varca Söylem Yoklak Doldurguç, Doldurucu Ur, Şiş, Şişik Tömek Çini savıt Söz yasayıcı, Yasayıcı, Yasama El yırı Kaçmak


Türkçe U Uçan daire Uçarı Uçkur Uçurtma Ufak Ufalamak Ufalmak Ufaltmak Ufuk Uğrak

Kökeni

Arı Türkçe

Türkçe+Arapça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Arapça Anlam kayması

Uğramak

Anlam kayması

Uğraş Uğraşmak

Anlam kayması Anlam kayması

Uğur

Anlam kayması

Uğurlamak

Anlam kayması

Uğursuz

Anlam kayması

Ukala Ukalalık etmek Ukde Ulaşım Ulaşmak Ulu orta Ulusal Ulusalcı Uluslararası Ulvi Umacı Umumi Umumiyetle

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel Arapça Kökeni belirsiz Arapça Arapça+Türkçe

Umursamak

Arapça+Türkçe

Umut Unsur Unutkan Unvan Urgan Usanç

Yerel Arapça Yerel Arapça Yerel Anlam kayması

Usanmak

Anlam kayması

Uçan tabak Yürdek, Uçar Bağ, İçkur Uçurma, Uçurguç Uvak Uvatmak Uvalmak, Küçülmek Uvatmak, Küçültmek Gözyetim, Gözyetimi Köp varılan yer, Tez tez varılan yer Girip çıkmak, Yol üstü girip çıkmak, Tez varıp gelmek, Toktayp durmak İş, Güreş, Dalaş Köp işlemek, Köp dırışmak, Güreşmek (İyilik belirtisi, iyilik kaynağı): Irım, Yakşı ırım, (Talih, Şans): Kut Uzatmak, Yola uzatmak, Esenlik dileyip yola salmak Yönsüz, Ağır gözlü, Gözü yaman, Yaman gözlü Essatar, Bilimsek Es satmak, Bilimsiremek Acınma, Ökünç, Kaygı Bağlanış, Katnaş Yetmek, Yetişmek Oylamazdan, Oylanmazdan Ulusluk Ulusçu, Ulusçul Ellerarası Büyük Böcü Yalpı, Ortak Yalpı, Yalpısından, Yalpısı ile, Yalpı alanda, Yalpılıkta Kızıkmak, Kızıklanmak, Kızıksınmak, Gönül bölmek, Göz ilmek Umu Bölcek, Müce Unutkak, Unutsak, Unutucan Ad Arkan İç busuğu, Yadıma, Erikme, Bezme İçi busmak, Yadımak, Erikmek, Bezmek


Uslanmak

Yerel

Uslu

Yerel

Usta Ustura Usturuplu Usulca Usul usul Uşak Utku Uyanık Uyarı Uyarlamak Uyarmak Uydu Uydurmak

Farsça Farsça Kökeni belirsiz Arapça Arapça Anlam kayması Uydurukça Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel

Uyduruk Uygar Uygulamak

Yerel Uydurukça Uydurukça

Uygulamalı Uygun

Uydurukça Anlam genişlemesi

Uygunsuz

Anlam genişlemesi

Uymak Uyruk Uysal Uyuklamak

Anlam genişlemesi Uydurukça Anlam kayması Yerel

Uyum Uyumak Uyuşmazlık Uyuşturucu Uyuşuk Uyuz Uzak Uzaklaşmak

Uydurukça Yerel Yerel Uydurukça Yerel Anlam kayması Yerel Yerel

Uzamak Uzanmak

Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi

Uzantı Uzay Uzlaşmak

Uydurukça Uydurukça Yerel

Yönlenmek, Yöne gelmek, Onulmak, Esi girmek, Esi kaytmak Söz dinleyici, Kulak asıcı, Yavaş, Esli Çeber, Epli, Epçil Yiti yülügüç Uygun, Doğru, Anık Yavaş yavaş Yavaş yavaş Yumuşçu, Kullukçu Yeniş, Yutuş Uyak, Sergek, Uyanık Eskerti Uygunlaştırmak Eskertmek Yoldaş Oydurmak, Oylayıp çıkarmak, Oydan çıkarmak Oydurma Medeni, Medeniyetli Durmuşta kollanmak, İşe aşırmak, Durmuşa aşırmak Kollanmalı Yararlı, Onaylı, Yaramlı, Uygun, Doğru gelen Yararsız, Onaysız, Yaramsız, Uygunsuz, Doğru gelmeyen Doğru gelmek, Yaramak, Uymak Bağlı, Bağınışlı, Karayışlı, Yurttaş Söz dinleyici, Kulak asıcı, Yavaş Imızganmak, İrkilmek, Uyumsamak Gelişim, Uygunluk Uyumak, Yuklamak Gelişmezlik, Uyuşmazlık Esritki Salak, Yalkav, Uyuz Kotur, Gicişme, Gidişme Irak, Alıs, Uzak Iraklaşmak, Alıslamak, Uzaklaşmak Uzamak, Sozulmak (Yatmak): Yayılıp yatmak, Yatıp dinç almak ( El yetirmek): Sozulmak, El sozmak ( Boyunca yayılmak): Sozulup yatmak Uzatma, Ulandı Genişlik Gelişmek, Düşünüşmek, Uylaşmak, Bitişmek


Uzman Uzuv

Uydurukça Arapça

Bilgiç Müce


Türkçe Ü Ücra

Kökeni

Arı Türkçe

Türkçe+Arapça

Ücret

Arapça

Üçgen Üçkâğıtçı

Uydurukça Türkçe+Farsça+Türkçe

Üfürmek Üfürük Ülkü Ümit Ümmi Ün Ün kazanmak

Yerel Yerel Uydurukça Farsça Arapça Anlam kayması Yerel

Ünlem(dilbilgisi) Ünlü Ün salmak

Uydurukça Uydurukça Yerel

Ünsiyet Ün yapmak

Arapça Yerel

Üremek

Yerel

Üretici

Uydurukça

Üretim

Uydurukça

Ürpermek

Anlam genişlemesi

Ürperti

Yerel

Ürün Üslup Üst (para) Üstat Üstelemek

Uydurukça Arapça Anlam kayması Farsça Yerel

Üstelik Üst geçit Üstlenmek

Yerel Uydurukça Yerel

Üstünkörü

Yerel

Üstyapı Üşengeç

Uydurukça Anlam kayması

Aslıs, Çet, Irak, Alıstaki, Çetteki, Iraktaki Emek hakkı, İş hakkı, Tölem, Kazanç Üçbucak Aldamcı, Aldakçı, Göz boyamacı, Göz bağlamacı Üflemek Üfleme Ulu maksat Umu Bilimsiz Dan, Atak, Ataklılık Danı çıkmak, Adı çıkmak, Atağı çıkmak İmlik Danlı, Ataklı, Tanımal Danı çıkmak, Adı çıkmak, Atağı çıkmak Yakınlık, Yürekteşlik Danı çıkmak, Adı çıkmak, Atağı çıkmak Artmak, Köpelmek, Balalamak, Çağalamak, Ürcümek Öndürücü, İşleyip çıkarıcı, Yetiştirici Öndürüş, İşleyip çıkarma, Yetiştirme (Kişi): Titremek, (Kıl ve tüyler): Ürpermek (Kişi): Titreme, (Kıl ve tüyler): Ürperme Önüm Alım, Yol Kaytarım Çeber, Bilgir Kayta kayta sormak, Kayta kayta eytmek, Kayta ese salmak, Kayta söylemek, Eytdiğini ettirmek, Gücetmek Üstüne üstlük Yer üstü geçidi, Su üstü geçidi Üstüne almak, Öz üstüne almak, Özüne almak Üstünü görüp, Üstünden, Üstten üstten, Dibe düşmezden, Yüzünce Üst kurma Erincek, Yalkav


Üşenmek Üşümek Üşüşmek

Anlam kayması Anlam genişlemesi Yerel

Üvendire Üye Üzere Üzeri Üzerine (dair) Üzgün

Yunanca Moğolca Yerel Yerel Uydurukça Anlam kayması

Üzmek

Anlam kayması

Üzülmek

Anlam kayması

Üzüntü

Anlam kayması

Erinmek, Yalkavlanmak Üşümek, Buzlamak, Donmak Yığışmak, Yığılmak, Toplaşmak, Toplanmak, Üymeklenmek Dayak Müce İçin, Boyunca, Az arada Üstü, Yüzü Doğrusunda, Yönünde, Boyunca Kaygılı, Acınan, Gönülsüz, Gönlü buzulan Kaygılandırmak, Acındırmak, Gönlünü buzmak, İçini üzmek, Kınamak Kaygılanmak, Acınmak, Gönlü bozulmak, İçi üzülmek, Kınanmak, Kınalmak Kaygı, Acınma, Kınanma, Ayanç


Türkçe V Vaad etmek Vaat Vadi Vaftiz Vaftiz etmek Vaftiz olmak Vaha Vahamet Vahim Vahşet Vahşi Vakar Vakfetmek

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Yunanca Yunanca+Türkçe Yunanca+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Vaki olmak Vakit Vaktaki Vaktinde Vaktiyle Vakur

Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça

Vali Valide Vallahi Vantilatör Vantuz Vapur Varak Vardiya Vardiyaya kalmak Varis

Arapça Arapça Arapça Fransızca Fransızca Fransızca Arapça İtalyanca İtalyanca+Türkçe Arapça

Varit Varlık

Arapça Anlam genişlemesi

Varlıklı Varmak Varsayım Varsıl Vasat Vasat (ambiyans, ortam) Vasati Vasıf Vasıl olmak Vasıta Vasıtasıyla

Yerel Anlam kayması Uydurukça Uydurukça Arapça Arapça

Söz vermek Söz Koyak, Özen, Ören Çokundurma Çokundurmak Çokunmak Sulu yer, Gök yayık Korkunç, Kıyıncılık Korkunçlu, Korkulu, Kıyın Yabanilik, Yırtkıçlık, Kansızlık Yabani, Yırtkıç, Kansız Esli-başlılık, Ağırbaşlılık, Saldam (Bağışlamak, Bırakmak): Encileyip kaldırmak, (Adamak, Kendini vermek): Arnamak, Adamak Olmak, Yüze çıkmak Kez Haçan ki, Şu kezde Dal kezinde Haçandır, Bir kezlerde, Bir kezde Esli-başlı, Ağras, Ağırbaşlı, Saldamlı Şehir başçısı Ana Etmek vursun, Etmek çarpsın Yelletkiç Emgiç Gemi, Buğ gemisi Bet Kezek Kezeklemek (Tek iken):Encili, (Çok iken): Encideş Olan (Mevcudiyet, Var oluş): Varlık, (Zenginlik, Servet): Varlılık, Baylık Bay, Varlı Varıp yetmek, Yetmek Bolcam, Çağlama Bay, Varlı Orta, Ortaca Orta, Ortalık, Aylana, Aylanaçevre, Aylana-tire, Tire-yak Ortaca Özgecelik, Özüncelik Yetmek Kural, Yol Arkalı, Yardımıyla

Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe


Vasistas Vaşak Vatan Vaveyla Vazgeçmek

Fransızca Farsça Arapça Arapça Farsça+Türkçe

Vazıh

Arapça

Vazife Vazifeşinas Vaziyet Ve

Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça

Veba Ve benzeri (v.b…)

Arapça Arapça+Türkçe

Vebsayt Veb sitesi Vecibe Vecit Veciz Veçhe Veda Veda etmek Vedalaşmak Vefa Vefakâr Vefasız Vefat Vefat etmek Vehim Vehme düşmek

İngilizce İngilizce+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Farsça Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Vehme kapılmak

Arapça+Türkçe

Vehmetmek Vekâlet Vekâleten

Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Velet Velev Velev ki Velhasıl Velinimet

Arapça Arapça Arapça+Farsça Arapça Arapça

Velût

Arapça

Yelletme Süleysin, Üşek Yurt, Ata yurt Kışkırık, Davış Aynımak, Danmak, İlk oydan kaytmak, Oyunu özgertmek, Baş tartmak Anık, Açık, Aydın, Aykın, Küdüksüz Borç, Yumuş İşini bilir Yağday, Durum, Kök (İki kişi adı arasında): İle, (Diğer durumlarda): Yine Ölet Şuna okşaş başkalar (ş.o.b…), Şunlara okşaş başkalar (ş.o.b…), Yine okşaş başkalar (y.o.b…), Yine şuna okşaş başkalar (y.ş.o.b…), Yine şunlara okşaş başkalar (y.ş.o.b…) Tor beti Tor beti Borç Özünü unutma, Özünden geçme Kısa anık söz Yan, Yak, Yön Sağollaşma Sağollaşmak Sağollaşmak Verilenlik Verilen Aynıyıcı, Verilmeyen Ölüm Ölmek Korku, Boş korku Boşa korkmak, Boş korkuya verilip gitmek Boşa korkmak, Boş korkuya verilip gitmek Boşa korkmak Vekillik Tapşırması boyunca, Adına, Vekil olarak Bala … olmasa, Şöyle olsa da… … olmasa, Şöyle olsa da… Kısası, Sözün kısası Esirgeyici, İyilik görsetici, Yakşılık edici Önümlü, Yemişli


Velvele Velvele kopmak Velvele koparmak Velveleye vermek Venüs Veraset

Arapça Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe Latince Arapça

Verem Veresiye Veresiye almak Vergi Veri Verim

Arapça Yerel Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Versiyon Vesaire (v.s…)

Fransızca Arapça

Vesile Vestiyer Vesvese Veya Vezin Vıcık vıcık Vibrasyon Vicdan Vicdanen

Arapça Fransızca Arapça Arapça+Farsça Arapça Kökeni belirsiz Fransızca Arapça Arapça

Vicdani Vida Viraj Viran Virane Virgül Vişne Vites Vitrin Viyaklamak Viyak viyak Vizon

Arapça İtalyanca Fransızca Farsça Farsça Fransızca Bulgarca Fransızca Fransızca Yerel Yerel Fransızca

Vizyon Vizyoner Vizyon sahibi Volkan

Fransızca Fransızca Fransızca+Arapça+Türkçe Fransızca

Çav-şu, Davış Çav-şu çıkmak Çav-şu çıkarmak Çav-şu çıkarmak Çolpan Boğundan boğuna göçücülük, Teğine tartıcılık, Atasına tartıcılık, Boğun kovalayıcılık, Boğun izleyicilik Öfke ağrısı, Göğüs ağrısı Borca alma, Ötnüye alma Borca almak, Ötnüye almak Salık Bilgi Önümlülük, Öndürümlülük, Çıkım, Çıkımlılık, Düşüm, Düşümlülük Ötüm, Aylanım, Satım Şuna okşaş başkalar (ş.o.b…), Şunlara okşaş başkalar (ş.o.b…), Yine okşaş başkalar (y.o.b…), Yine şuna okşaş başkalar (y.ş.o.b…), Yine şunlara okşaş başkalar (y.ş.o.b…) Sıltak Giyimlik, Giyim ilgiç Küdük Ya da Koşuk ölçemi Sıvı, İlencek, İleşkek Titreme Uyat Uyat ile, Uyatına karayanda, Uyatına göre Uyatlı, Uyatlık Burma çivi Buruluş Yemirilen, Kıyrayan, Buzulan Yemirik Ötre Çiye, Alça Tezlik Görünçlük Cırlamak, Ingalamak, Yığlamak Inga Inga (Hayvan): Sasık gözen, Kara gözen, ( Deri): Kara gözen derisi Görsetme, Görünüş verme Uzağı gören, Oy-bilimi gen Uzağı gören, Oy-bilimi gen Yanardağ


Voltaj Volüm (hacim) Volüm (ses) Vuku Vukua gelmek Vukuat Vuku bulmak Vukuf Vurdumduymaz Vurgun (spekülasyon) Vurgunculuk Vurmak (kurşunla)

Fransızca Fransızca İngilizce Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Yerel Uydurukça Uydurukça Anlam kayması

Vurucu tim Vuslat Vuzuh Vücut Vüsat

Yerel+İngilizce Arapça Arapça Arapça Arapça

Güçlenme Kölem, Sığım, Sığımlılık Davış, Ün Olma, Oluş, Yağday Olmak, çıkmak Olan yağday(-lar) Olmak, Çıkmak Biliş, Bilim, Bilicilik, Bilişlilik Kızıklanmaz, Kızıksınmaz, Salgın Alıpsatarlık Alıpsatarlık Atmak, Atıp yaralamak, Atıp öldürmek Mergenler öbeği Kavuşma, Uğraşma Aydınlık, Aykınlık, Anıklık, Açıklık Ten, Gövde Genlik


Türkçe Y Yaban mandası Yabancı

Kökeni

Arı Türkçe

Türkçe+Farsça Anlam kayması

Yâd etmek

Farsça+Türkçe

Yadigâr Yağcı (Dalkavuk)

Farsça Argo

Yağma Yağmalamak Yahu Yahut Yak Yakacak Yakalamak Yakamoz Yakarmak Yakınmak

Farsça Farsça+Türkçe Arapça Farsça İngilizce Yerel Yerel Yunanca Yerel Uydurukça

Yakışıklı Yakışmak Yakıt Yakinen

Yerel Yerel Uydurukça Arapça

Yaklaşık (olarak)

Uydurukça

Yaklaşım Yaklaşmak Yakmak

Uydurukça Yerel Anlam genişlemesi

Yalaka

Yerel

Yalama olmak Yalan Yalan atmak Yalancı Yalancıktan Yalanlamak

Anlam kayması Anlam genişlemesi Yerel Anlam genişlemesi Yerel Yerel

Yalan söylemek Yalçın Yaldız Yalı

Yerel Yerel Yerel Yerel

Kotaz (Tanıdık olmayan): Yad, (Dış ülkeden gelen): Çet, Çet elli Eslemek, Ese düşürmek, Esine almak, Anmak Estelik, Belek Yaltak, Yalakçı, Yarancak, Yaramsak Talan, Tonak Talamak, Tonamak Ey Ya da Kotaz Yakılık, Yakılgı, Odun Tutmak, Yakalamak Yaldırayık Yalvarmak, Ötünmek Çakım eytmek, Çakınmak, Bun çakmak, Yığlanmak Yaraşıklı, Güzel Yaraşmak, Gelişmek Yakılık, Yakılgı, Odun Yakşıca, Anık, İç yüzünden, İçinden, Diplice Çama ile, Çamasında, Çamalayıp alanda, Yakınca Gözkarayışı, Yakınlaşma Yakınlaşmak (Işık ya da Isı sağlamak için): Yakmak, (Alevle, Kuvvetli ateşle): Yandırmak, (Koz halinde, İçin için, Yavaş yavaş/Duygular insanın içini): Göydürmek, (Duygular insanın içini): Örtemek Yaltak, Yarancak, Yaramsak, Yalakçı Bozulmak, Yayılmak Yalan, Aldak, Aldam Yalan söylemek, Yalan eytmek Yalancı, Aldakçı, Aldamcı Yalandan (Sözü, Yazıyı): Yoğa çıkarmak, Yalan çıkarmak, (Kişiyi): Yalancı çıkarmak Yalan söylemek, Yalan eytmek Dik Altın yalatılan, Altına okşatılan (Sahil): Yar, Yaka, Su boyu, Kırak (Ev): Su boyundaki ev, Yazlık ev


Yalın

Yerel

Yalıtkan Yallah

Uydurukça Arapça

Yalpalamak

Kökeni belirsiz

Yaltaklanmak

Yerel

Yamaç Yamak Yamalamak Yaman Yamru yumru Yamuk (Eğri) Yamulmak Yamyam Yanardöner Yanaşmak Yangın

Yerel Yerel Yerel Anlam kayması Yerel Anlam kayması Anlam kayması İngilizce Yerel Yerel Anlam genişlemesi

Yanık

Anlam genişlemesi

Yanılgı Yanıt Yanıtlamak Yani Yankesici Yankı Yankılanmak Yanlama

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Arapça Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel

Yanlamasına

Yerel

Yanmak

Anlam genişlemesi

Yansımak Yansıtmak Yapay Yapı (bina) Yapı (bünye) Yapıcı (Olumlu, Ilımlı) Yapım Yapımcı Yapım eki

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Bezeksiz, Koşmasız, Yönekey, Yalın Akım ötürmez Git, Git işine, Yok ol, Yoğal, Git buradan, Tabanını yaldırat Irganmak, Deprenmek, Çaykalmak Yaltaklanmak, Yarancaklık etmek, Yaramsaklık etmek, Yalakçılık etmek İniş, Yanaşak Yardımcı Yamamak Güçlü, Keskin, Gelişkin Tekizsiz, Eğri büğrü Eğri, Yantayık, Bükük Eğrilmek, Yantaymak, Bükülmek Kişi yiyici Yaldırak Yakınlaşmak, Yanaşmak (Doğal): Yangın, (İnsan eliyle çıkarılan, kundaklama sonucu çıkan): Ört (Ad): Pişik yarası, Yanık (Sıfat): Yanık, Göyük Yanlış Karşılık, Cevap Karşılık vermek, Cevap vermek Demek Yancıkkeser, Çöntekkeser Yanrık, Yanı Yanrımak, Yanılanmak Köndelen, Kıyşık, Yanlama, Yanlamasına Köndelen, Kıyşık, Yanlama, Yanlamasına (Işık ya da Isı sağlamar biçimde): Yanmak, (Alevle, Kuvvetli ateşle): Yanmak, (Koz halinde, İçin için, Yavaş yavaş/Duygular ile insan): Göymek, Göyünmek (Duygular ile insan): Örtenmek Çakılmak Çakıltmak Yasama, Yasalma Kurulma Kuruluş, Kurulum, Düzülüş Yaramlı, Olumlu Çıkarma, Kurma Çıkarıcı Söz yasayıcı koşumca


Yapısal Yapıştırıcı Yapıt Yapma Yapmacık Yapmak Yapmak (yardımcı fiil) Yaptırım Yaptırım gücü Yar (sevgili) Yarak Yaramaz (faydasız) Yaramaz (haşarı) Yarasa Yaratmak

Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Anlam kayması Anlam genişlemesi Uydurukça Uydurukça Farsça Anlam kayması Yerel Anlam kayması Yerel Anlam genişlemesi

Yargı (hüküm) Yargı (kazâ) Yargıç Yargılamak Yarı Yarım Yarımada

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Yerel Anlam genişlemesi Yerel

Yarım yamalak Yarın Yarıyıl Yas Yasa Yasadışı Yasak Yasaklamak

Yerel Yerel Yerel Arapça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Yasaklanmak

Uydurukça

Yasal Yasalaştırmak

Uydurukça Uydurukça

Yasama Yaslamak Yaslanmak

Uydurukça Yerel Yerel

Yaslı (yas tutan) Yassı Yaş (ıslak) Yaşam Yaşam öyküsü Yaşantı Yaşarmak

Arapça+Türkçe Anlam genişlemesi Anlam kayması Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel

Kuruluşluk, Kurulumluk, Düzülüşlük Yelim Çıkarma Yasama, Yasalma Yasama, Yasalma, Çın değil Kurmak, İşlemek, Yasamak Etmek, Eylemek, Kılmak Ceza Cezalandırma gücü Sevgili Kotak, Sik Yaramsız, Yaraksız, Yaramaz Erke, Başsız, Tentek Yarkanat Yarandırmak, Türetmek, Yaratmak Seçim Mahkeme işleri Töreci Seçimlemek Yarım, Yartı, Yarı Yarım, Yartı, Yarı Yarım aral, Yarım oturağ, Yarım ada Çala çarpı, Çala çula, Çala bula, (Ad): Erte, (Zarf): Erteye Yarım yıllık Karalılık Kanun Kanunsuz (Ad): Tıyım, (Sıfat): Tıyık, Tıyımlı Tıymak, Tıyım salmak, Tıyımlamak Tıyılmak, Tıyım salınmak, Tıyımlanmak Kanunlu, Kanuni Kanunlaştırmak, Kanuna uygunlaştırmak, Kanuna uydurmak Kanun çıkarıcılık Diremek, Söykemek, Dayamak Direnmek, Söykenmek, Dayanmak Karalı Yassı, Yalpak Öl, Dım, Çiğ, Yaşlı Durmuş, Dirlik, Yaşam Durmuş yolu Yaşayış Gözleri yaşlanmak, Gözleri yaş


Yaşıt Yaşlanmak Yaşlı Yatak (yatış yeri) Yatak (mecra) Yatalak Yatay Yatırım Yatırım yapmak Yatışmak

Uydurukça Yerel Yerel Anlam genişlemesi Anlam kayması Yerel Uydurukça Uydurukça Uydurukça Anlam kayması

Yatıştırmak

Anlam kayması

Yavaş Yave Yaver Yavru Yavuklu Yayan Yaygara Yaygın

Yerel Farsça Farsça Yerel Anlam kayması Yerel Yerel Uydurukça

Yaygınlaşmak Yayık Yayımlamak

Uydurukça Yerel Uydurukça

Yayın

Uydurukça

Yayınlamak

Uydurukça

Yayın evi Yaymak

Uydurukça Anlam kayması

Yayvan Yazar Yazgı Yazı (parada)

Yerel Uydurukça Uydurukça Yerel

Yazılı ( sınav) Yazın Yazıt Yazma (eser) Yegâne Yeğ Yeğlemek

Yerel Yerel Uydurukça Yerel Farsça Yerel Uydurukça

dolmak, Yaşlanmak Yaşdaş, Kurdaş, Denkkur Karımak, Kartalmak, Kartaymak Kart, Karı Yatak, Döşek Akım, Yılga yolu, Suyolu Yatan ağrılı Düz, Yatık Akça koyumu, Akça girdirimi Akça koymak, Akça girdirmek (Kişi/Duygu vb…): Dinçlenmek, Dinmek, (Olay): Basılmak (Kişi/Duygu vb…)Dinçlendirmek, Dindirmek, (Olay): Basmak Tatı, Yavaş Boş söz, Boşboğazlık Yardımcı Döl, Bala, Yavru Sevgili Yaya Bağırış çağırış, Çav-şu, Kışkırık Dağalan, Gen dağalan, Köp kollanılan Dağalmak, Yayılmak Kesmek, Yayık Basmak, Basıp çıkarmak, Yarığa çıkarmak (Kitap v.b…): Basma, Basıp çıkarma, Yarığa çıkarma, (Televizyondan, Radyodan vb…): Dağatma (Kitap vb…): Basmak, Basıp çıkarmak, Yarığa çıkarmak (Televizyondan, Radyodan vb…): Dağatmak Basmahane, Dağatmahane (Sermek): Yaymak, (Dağıtmak): Dağatmak Yalpak, Yassı Yazıcı Yazmış Dengenin on yüzü, Dengenin ön yüzü, Dengenin on beti, Dengenin ön beti Yazma, Yazma sınav Yazda Yazma, Yazma estelik Elyazması Yalnız, Bir Yakşırak Yakşı görmek, Dallamak, Üstün


Yeis Yeknesak Yekpare Yekten Yekûn Yele Yellemek Yelpaze Yeltenmek

Arapça Farsça Farsça Farsça+Türkçe Arapça Yerel Anlam genişlemesi Türkçe+Farsça Yerel

Yemek ( yiyecek) Yemekhane Yemin Yemin etmek

Yerel Yerel Arapça Arapça+Türkçe

Yeniden Yenilgi Yenilmek (yemek fiilinin edilgen biçimi) Yenmek Yer Yer çekimi Yerel Yerinde (Uygun) Yerine Yerleşik

Yerel Uydurukça Yerel

Yerleşmek

Anlam kayması/Anlam genişlemesi

Yermek

Yerel

Yersiz (uygunsuz) Yeşermek Yeşil Yeşillenmek Yeşilleşmek Yetenek

Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça

Anlam genişlemesi Anlam genişlemesi Uydurukça Uydurukça Yerel Yerel Anlam kayması

tutmak Umusuzluk, Kaygı, Aşınma Birtürlü Bütün, Tutaş, Tutuş Birden, Güdülmezden Yığındık Yal Yellemek, Yelpimek Yelpigiç Elinden gelmeyecek işe girişmek, Yeltenmek Damak, Aş Aşhane Ant (Eş dost arasında): Ant vermek, (Yazılı ya da resmi olarak): Ant içmek Kaytadan, Baştan, Yeniden Yeniliş, Yenili Yiyilmek Yenmek, Ütmek, Utmak Yer, Orun Yerin tartış gücü Yerli Orunlu, Uygun Ornuna (Göçebe olmayan): Oturak, (Varlığını uzunca zamandır sürdüregelen): Duraklı, Duruklu (Göçebeliği bırakmak): Oturmak, Oturaklaşmak (Sabitlenmek): Yerleşmek, (Yer kapmak): Orunlaşmak (Taşınıp yaşamaya başlamak): Konuşlanmak (Varlığını oturtmak, Varlığını sürdürecek konuma gelmek): Duraklanmak (Kök salmak): Ornukmak, Gen dağalmak Karalamak, Yamanlamak, Yermek Orunsuz Yaşarmak, Göğermek Yeşil Yeşermek Yeşermek Uku, Oldukluluk, Yöndemlilik, Edenlilik


Yetenekli Yeteneksiz

Uydurukça Uydurukça

Yetinmek Yetişkin Yetişmek

Uydurukça Uydurukça Anlam genişlemesi

Yetişmiş Yetki Yevmiye Yığın

Yerel Uydurukça Arapça Anlam kayması

Yığınak Yığınak yapmak

Uydurukça Uydurukça

Yığınla Yıkamak Yıkıcı

Yerel Anlam kayması Yerel

Yıkıntı Yıkmak Yıldırım Yıl dönümü Yılışık

Yerel Anlam genişlemesi Yerel Yerel Anlam kayması

Yılışmak

Anlam kayması

Yılmak

Yerel

Yıpranmak

Yerel

Yırtıcı (hayvan) Yırtınmak

Yerel Yerel

Yiğit Yine Yinelemek Yitmek Yitirmek Yiyecek Yobaz Yoğun Yoğunlaşmak

Yerel Yerel Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam kayması Anlam kayması

Yoğurt Yoklama Yoksa

Yerel Yerel Yerel

Ukulu, Olduklu, Yöndemli, Edenli Ukusuz, Olduksuz, Yöndemsiz, Edensiz Çeklenmek Yetişen, Boyu yeten Yetmek, Ösmek, Ülgürmek, Yetişmek, Dal kezinde dayar olmak Yetik, Okumuşlu, Bilimli Vekillik, Cevaplılık Günlük, Günlük iş hakkı Üyüm, Üyüntü, Üyme, Üymek, Top, Toplam, Toplantı Yığılma, Toplanma Yığılmak, Toplanmak, Güç yığmak, Güç toplamak Köp, Bol, Sayısız, Toplamı ile, Çok Yumak Dağatıcı, Yemirici, Kıyratıcı, Kırıcı, Bozguncu, Arabozucu Yemiriklik Yıkmak, Yemirmek, Aktarmak Yaşın, Çakmak Yıllık Yaltak, Yarancak, Yaramsak, Yalakçı Yaltaklanmak, Yarancaklık etmek, Yaramsaklık etmek, Yalakçılık etmek Ürkmek, Korkmak, Korkup kalmak, Kaytmak, Geri kaytmak, Kaçmak Eprimek, Eskimek, Yırtılmak, Tozumak Yırtkıç Artık dırışmak, Katı dırışmak, Yırtınmak Batır, Yiğit Kayta, Kaytadan, Yine Kaytalamak Yoğalmak, Yitmek Yoğatmak, Yitirmek Azık, Yemit Sokur işanımcıl Yığı, Yış, Tıkız, Koyu, Kalın, Köp Yığılmak, Yışlaşmak, Tıkızlanmak, Koyulmak, Koyulaşmak, Kalınlaşmak, Köpelmek Katık, Yoğurt Yoklama, Varlama Yoksa, Olmasa


Yoksun Yokuş Yokuş çıkmak Yollamak Yontmak Yorgun Yormak

Uydurukça Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Anlam kayması/Anlam genişlemesi

Yorulmak

Anlam kayması/Anlam genişlemesi

Yorum Yosma Yoz Yozlaşmak Yön Yönerge

Yerel Yerel Yerel Yerel Yerel Uydurukça

Yönetici Yönetim Yönetmek Yönetmelik Yönetmen

Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça Uydurukça

Yöntem Yöre Yöresel Yuh Yuhalamak

Uydurukça Yerel Uydurukça Yerel Yerel

Yulaf Yular Yuvarlak

Yunanca Yerel Yerel

Yuvarlamak

Yerel

Yüce Yücelmek

Yerel Yerel

Yüksek Yüksekokul Yükseköğretim Yükselmek

Yerel Türkçe+Uydurukça Türkçe+Uydurukça Yerel

Yüksük Yüksünmek

Yerel Yerel

Yükümlü

Uydurukça

Yok, Olmayan, Yetişsiz Ör, Göteriliş Örlemek Yollamak, Yönetmek, Yobarmak Yonmak Argın, Dalgın, Çarçak (Yorumlamak): Yormak, (Halsiz bırakmak): Çarçatmak, Daldırmak, Arıtmak (Yorumlanmak): Yorulmak, (Halsiz kalmak, Halsiz bırakılmak): Çarçamak, Dalmak, Armak Düşündürü, Yorum Ersek, Yeniltek, Yenleş Buzuk Buzulmak Yan, Yak, Yön, Bağıt Buyruk, Görsetme, Yol yoruk, Kollanma Başarıcı, Yedekçi Başarıcılık, Başarma, Yedekçilik Başarmak Kollanma, Görsetme (İdare): Başarıcı, Yedekçi, Başçı, (Sinema, Tiyatro): Koyucu Kural, Yol Aylana, Değre, Çevre Yerli Tüh Tüh diye bağırmak, Tüh tüh etmek Sulu Nokta Topalak, Düğür, Yuvalak, Yumru, Değirmi Topalamak, Yuvalamak, Tekerlemek Büyük, Yokarı, Yüksek Yükselmek, Göterilmek, Büyülmek Yokarı, Büyük, Yüksek Yokarı mektep Yokarı bilim, Yokarı okuma Göterilmek, Büyülmek, Yükselmek Oymak Ağırsınmak, Dilemeyin başarmak, Gönülsüz iş görmek, Yüksünmek Borçlu


Yürürlük Yüz (Çehre) Yüz (Üst) Yüzünden Yüzey Yüzmek (soymak) Yüznumara Yüz ölçümü Yüzükoyun Yüzük parmağı

Uydurukça Anlam genişlemesi Yerel Yerel Uydurukça Anlam kayması Türkçe+Fransızca Yerel Yerel Yerel

Güce giriş Yüz, Bet, Çıray Üst, Bet, Yüz İçin Üst, Bet, Yüz Soymak, Sıyırmak Ayakyolu Yüz ölçemi Yüztuban, Yüzünkoyup Adsız parmak


Türkçe Z Zaaf Zafer Zafiyet Zahir Zahire Zahiren

Kökeni

Arı Türkçe

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Zahiri Zahmet Zalim Zam Zaman Zamanlamak

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Zamir (dilbilgisi) Zamk Zampara

Arapça Arapça Farsça

Zan

Arapça

Zanaat Zanaatkâr Zangırdamak

Arapça Arapça+Farsça Yerel

Zangır zangır Zannetmek Zapt etmek

Yerel Arapça+Türkçe Arapça+Türkçe

Zar (anatomi) Zar (oyunda) Zarafet

Arapça Arapça Arapça

Zarfında Zarif Zaruret Zaruri Zat Zaten

Arapça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça

Zatürree

Arapça

Zavallı Zayıf Zayıflamak

Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe

Güçsüzlük, Boşanlık Yeniş, Yutuş Güçsüzlük Görüne duran Aşlık Görünüşten, Dıştan, Dış görünüşten, Dış görünüş boyunca Dışki, Dış Kıncılık, Ağırlık Kayırımsız, Acınmasız Koşumca, Üsteme Kez, Çağ Onaylı kezini dallamak, Dal kezini dallamak, Dal kezini köklemek, Çağını düş getirmek, Dal çağını tapmak Almaş Yelim Kızcıl, Kadıncıl, Yelkovan, Yürdek, Yürümsek Bolcam, Yormallama, Çağlama, Oy Çeberlik Çeber Titremek, Kaltıramak, Tirillemek, Kalçıllamak Tir tir, Tiril, tiril Oylamak, Yormallamak, Sanmak (Ele geçirmek): Basıp almak, (Tutmak, Önüne geçmek): Toktatmak, Dindirmek, Basmak, Bastırmak Yargak Taş, Süyek Görkemlik, Görklülük, Güzellik, İncelik İçinde Görkem, Görklü, Güzel, İnce Gereklik, Gereklilik Gerek, Gerekli Kişi Neğizinde, Çınında, Doğrusunu eydende, Çınını eydende Öfke yalımlanması, Öfke kapınması Baykuş Arık Arıklamak


Zayiat Zedelemek Zehir Zehirlemek Zekâ Zeki Zelzele Zemberek Zemin Zenci Zengin Zerre Zevat Zevce Zevç Zevzek

Arapça Farsça+Türkçe Farsça Farsça+Türkçe Arapça Arapça Arapça Farsça Farsça Farsça Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça Kökeni belirsiz

Zıddiyet Zıkkım Zımba Zımnen Zımni Zımpara kâğıdı Zındık Zıplamak Zırdeli Zırh Zırıltı Zırlamak

Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça Farsça+Türkçe Arapça Yerel Yerel Farsça Yerel Yerel

Zırnık

Farsça

Zırva Zırvalamak

Kökeni belirsiz Kökeni belirsiz+Türkçe

Zıt Zifaf (gecesi) Zifiri Zift Ziftlemek Zihin Zihnen

Arapça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça

Zihniyet

Arapça

Zikzak Zil Zillet

Fransızca Farsça Arapça

Çıkım, Çıkın, Yitki Buzmak, Ziyan geldirmek Ağı Ağılamak Eslilik, Ukumluluk, Tapkırlık Esli, Ukumlu, Tapkır Yer titremesi Yay, Saat yayı Yer Kara Bay, Varlı Çan, Tozan Kişiler Yubay, Bike, Kadın, Yoldaş Er, Güvey, Bey, Yoldaş Söylek, Ezme, Deşik ağız, Sözsatar Karama karşılık Ağı Kâğıt deşkiç, Deşkiç Yaşırın Yaşırın Kumkâğıt Allahsız, Tanrısız Sekirmek, Irgamak Daldeli Savıt, Demir giyim Boş söz, Kuru söz Kışkırmak, Bağırmak, Uzak yığlamak Kar bürtüğü, Düğürcük, Bir kaşık su, Hiç nerse Boş söz Tentiyip söylemek, Olmayacak söz söylemek, Boş söz söylemek, Yok sözü eytmek, Boşboğazlık etmek Karama karşı Nikâh gecesi Kapkaranı Karaçayır, Karayağ Karaçayır yakmak An, Es, An-sezim İçinde, Anında, Oyunda, İçinden, Anından, Oyundan Gönül kökü, Göz karayış, Oylayış yolu Eğri büğrü, Kekri, Kekircek Kongurak Tubanlık, Tubancılık, Tubanlanıcılık, Kemsitilmişlik,


Zil zurna Zincir Zinde Zira Ziraat Zirve Ziyade Ziyafet Ziyan Ziyaret Ziyaret etmek

Farsça Farsça Farsça Farsça Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça Arapça Arapça+Türkçe

Ziynet Zonklamak Zor Zoraki Zorba Zor bela Zorla Zorlamak Zorunlu

Arapça Kökeni belirsiz+Türkçe Farsça Farsça Farsça Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Farsça+Türkçe Uydurukça

Zuhur Zuhur etmek Zulüm Zulmetmek Züccaciye Züğürt Zühre Zühul Zül Zülüf Zümre Zümrüdü anka Züppe Zürafa Zürriyet

Arapça Arapça+Türkçe Arapça Arapça+Türkçe Arapça Kökeni belirsiz Arapça Arapça Arapça Farsça Arapça Arapça Kökeni belirsiz Arapça Arapça

Aşaklanma Ölürce esrik, Ölesiye esrik İldirme Diri, Sağlam, Güçlü Şunluktan Ekincilik Çokan, Tepe, Baş, Uç Artık, Aşık, Aşkın, Köp Oturuluşuk Çıkım, Çıkın Varış, Görüş, Giriş, Girip çıkış Görüşüne gitmek, Görmeğe gitmek, Görmeğe gelmek, Girip çıkmak Bezek Sızlamak Kın, Ağır Güçle, Güç ile Güçleyici Güçle, Güç ile Güçle, Güç ile Güçlemek Gerekli, Borçlu, Olmazdan kalmayası gerek Görünme, Ortaya çıkma Görünmek, Ortaya çıkmak Kınak, Kısım Kınak vermek, Kınamak, Kısmak Ayak kap kacak Akçasız Çolpan Salaklık Tubanlık, Aşaklık, Alçaklık Çike saçı Top, Topar, Katlak Tuğrul, Dumrul Maktancak Gerik Döl

Arı duru türkçe sözlüğün ikinci bütün ötümü  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you