Page 1

ANADOLU SELÇUKLU MİMARLIĞI


EYVAN

• Mezopotamya mimarisinin erken çağları • Tonoz örtülü dikdörtgen planlı, bir tarafı açık, diğer 3 tarafı kapalı bir hacim

• İran ve Orta Asya ülkelerinde Partlar ve Sasaniler

• Sonradan İslam mimarisine de geçmiş • Sasaniler Büyük Saraylarda  Kralların kabul sarayı

• Daha mütevazı yapılarda  gölgeli ve açık oturma hacimleri

• Anadolu’da önemli bir eleman olarak  Medreseler  Zaviyeler  Konutlarda

Konya İnce Minareli Medrese, 1260-72


TAÇKAPI

• Çoğu kez yapının yüksekliğine eşit ve cepheden dışarıya taşan büyük bir niş

• Zengin bir taş oyma dekorasyonu • Kaynağı Eski İran yapılarının Eyvan motifidir. Zamanla Eyvan işlevini yitirerek, girişi çevreleyen ve ona özel bir anlam kazandıran dekoratif bir nitelik kazanmış olmalıdır.

• Dikdörtgen bir çerçeve içinde bir tonoz veya kubbe parçasıyla örtülü, dikdörtgen planlı bir girinti

• Bu girintinin iki yanında küçük nişler • Kapı yapı boyunca yükselen girintinin içinde

•Dış yüzeyi bandlar halinde bitkisel ve geometrik dekorasyon

• Girintiyi örten eğrisel örtü ise genellikle mukarnaslarla süslü

Cami Taçkapı (batı)

Cami Taçkapı (kuzey)

Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi, 12.yy.


Selรงuklular, 1100


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Şam Ulu Camii, MS 706


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Şam Ulu Camii, MS 706


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Şam Ulu Camii, MS 706


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Şam Ulu Camii, MS 706


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Şam Ulu Camii, MS 706


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Şam Ulu Camii, MS 706


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Şam Ulu Camii, MS 706


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.

Şam Ulu Cami MS 706

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Diyarbakır Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Silvan – Mayyafarikin - Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Silvan – Mayyafarikin - Ulu Camii, 11.yy.

Şam Ulu Cami MS 706

Silvan Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Silvan – Mayyafarikin - Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Silvan – Mayyafarikin - Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Silvan – Mayyafarikin - Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Silvan – Mayyafarikin - Ulu Camii, 11.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Mardin Ulu Camii, 12.yy. sonu


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Mardin Ulu Camii, 12.yy. sonu

Şam Ulu Cami MS 706

Mardin Ulu Camii, 12.yy. sonu


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Mardin Ulu Camii, 12.yy. sonu

Minare Kapısı


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Mardin Ulu Camii, 12.yy. sonu


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Mardin Ulu Camii, 12.yy. sonu


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Kızıltepe – Dunaysır - Ulu Camii, 12.yy. sonu


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Kızıltepe – Dunaysır - Ulu Camii, 12.yy. sonu

Şam Ulu Cami MS 706

Kızıltepe – Dunaysır - Ulu Camii, 12.yy. sonu


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Harput Ulu Camii, 12.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Harput Ulu Camii, 12.yy.

Şam Ulu Cami MS 706

Harput Ulu Camii, 12.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Harput Ulu Camii, 12.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Siirt Ulu Camii, 12.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Siirt Ulu Camii, 12.yy.

Şam Ulu Cami MS 706

Siirt Ulu Camii, 12.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Bitlis Ulu Camii, 12.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Bitlis Ulu Camii, 12.yy.


GÜNEYDOĞU ANADOLU CAMİLERİNİN ÖZEL KONUMU

Bitlis Ulu Camii, 12.yy.

Şam Ulu Cami MS 706

Bitlis Ulu Camii, 12.yy.


Anadolu selçuklu dönemi camileri 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you