Page 1

Alain Badiou

Sonsuz Düşünce

metis


Alain Badiou

Sonsuz Düşünce Günümüz koşullarında felsefeden ne bekleyebiliriz? Arzu, hakikat, si­ yaset, psikanaliz, şiir, sinema, aşk gibi genel, "Terörizme Karşı Savaş" ve "Komünizmin Ölümü" gibi güncel kavram ve temaları ele alan bu yazılarda cevap aranan temel soru bu. Kitabın planı daha ilk yazıyla birlikte açığa çıkıyor. Badiou felsefenin, her biri günümüz dünyasından gelen güçlü saldırılara maruz kalan dört boyutu olduğunu söylüyor: Felsefe, diyor, "temelde bir isyan bo­ yutunu içerir: Düşünme dünyanın mevcut haliyle yüz yüze geldiğinde bir hoşnutsuzluğa kapılmıyorsa felsefe de olmaz. Ama felsefenin ar­ zusu mantığı da içerir; yani muhakeme ve aklın gücüne duyulan bir inancı. Dahası, felsefenin arzusu evrenselliği de beraberinde getirir: Felsefe düşünen varlıklar olarak bütün insanlara hitap eder. Son ola­ rak, felsefe risk alır: Düşünme bağımsız bakış açılarını destekleyen bir karardır daima." Günümüzün başat felsefi yönelimleri, yorumbilgisel, analitik ve postmodern felsefeler, hakikatin yerine anlamı ikame ettik­ leri ve kendilerini dil oyunları çokluğunu tasvir etmekle kısıtladıkları için felsefeyi felsefe yapan bu dört boyuta yönelik saldırılara karşılık vermekten acizler. Badiou bu yüzden yeni bir "felsefe üslubu" oluştur­ maya ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. Sonsuz Düşünce, işte böyle bir felsefi üslubun, şiirden siyasete, sine­ madan psikanalize uzanan geniş bir alanda ne kadar ufuk açıcı olabi­ leceğini gösteriyor. Birbirini gösteren aynalar misali çoğalan genelgeçer kanaatlerin düşünme zannedildiği bir ortamda, Badiou bizi tekrar düşünmenin gücüne ikna etmeyi başarıyor.

Metis Edebiyatdışı ISBN-13: 978-975-342-562-9

Metis Yayınları www.metiskitap.com

Alain badiou sonsuz düşünce metis yayınları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you