Page 1

cent s le o d a e d i ufletulu Diagonalele s GRUP ŞCOLAR „SFÂNTA MARIA”, GALAłI

Din cuprins: Pagina Oanei

pagina oanei Strigătul raŃiunii Ştiu că eşti comun şi totuşi, inima mea vede în tine mai mult decât pot vedea ochii… te privesc şi mă urăsc pentru că mă faci să fiu iraŃională. Nu mai ajungem nicăieri, cuvintele sunt ieftine şi clipele pe care le petrecem împreună sunt ca tine, superficiale. Nu eşti nimic din ce mi-am imaginat. Eu sunt cea care Ńi -a conferit valoare, dar e trist că în pofida acestor lucruri ştiu că sfârşitul zilei mă va găsi iar lângă tine. Lasă-mă să te ignor, dispari şi ia cu tine toată suferinŃa. Ind if er enŃ a ta m-a transformat în nisip, m-am

lăsat purtată de tine şi m-ai modelat după plac. Sunt produsul tău şi funcŃionez ca o jucărie. Dezactivează-mă şi redă-mi trecutul. Sunt o piatră, dar îmi simt inima sfârşindu-se. Şi măcar de-ai fi tu marea problemă! Eşti doar cireaşa de pe tort, picătura ce umple paharul. În întuneric tu eşti noaptea. Nici măcar nu ştiu ce simt pentru tine. Eşti un puzzel, iar gândurile mele sunt o mare de incertitudine. Nici măcar nu cred că meriŃi să fii transformat într-un subiect care sămi răpească timpul. Sunt uimită de felul în care mă faci să mă întorc mereu. Te iubesc? Nu. E iluzie, autosugestie, e singurătate, mizerie, e toamnă…

Conflictul între generaŃii se referă la legea firii, adică lucrurile evoluează, se schimbă, iar EA trece printr-o perioadă a vieŃii unde are nevoie de un pic mai multă înŃelegere, de sfaturi… Noua etapă se arată plicticoasă, iar părinŃii, persoanele cele mai dragi din viaŃa EI, nu sunt capabili să înŃeleagă transformarea. EA merge pe o scară crescândă, mai frumoasă ca atunci când era mică, şi unde orice lucru, cât de mărunt, te face fericit. Cu cât creşte,

Conflictul între ge neraŃii PărinŃii şi ADOLES CENłA

Familia mea Familia mea sau familia pe care m iaş dori-o Mesajul hormonilor Ordinul dat a oprit înaintarea. Pe toate fronturile plouă cu plictiseală Venea încet, c-o amorŃeală, Punându-şi amprenta pe recepŃionarea Ultimului mesaj rămas activ Din însemnările pe marginea unei cărŃi… Noi nu ştiam… Şi nu avea cum să ne pese,

Oana

Dar existam, înconjuraŃi d-un cerc nociv,

Ioan

FraŃii sărutau sânge pe cuŃite –

9H

Un mod de-a exprima masiv Lupta care se ducea parşiv

depăşeşte condiŃia de copil, iar părinŃii nu sunt în stare să evolueze cu EA odată şi să-şi dea seama că EA e destul de matură încât să-şi exprime părerile în faŃa lor. Realitatea e mai crudă, devine monotonă, lucrurile care ne impresionează sunt mai selective… Lumea închisă este cercul nociv în care trăieşte şi de care nu se poate elibera. Este o lupta surdă între EA şi părinŃi – combinaŃia de copil şi adult. Lumea o Ńine captivă şi se simte prizonieră în această tranziŃie către un nou episod al vieŃii ei. Viitorul lângă părinŃii impulsivi nu pare să-i rezerve fericirea de care are

În vene aproape amorŃite. Priveam şi aproape nu credeam Că-n clipele acelea Se punea în mişcare Începutul… Ultimul mesaj găsit în interior Îşi pierdu cheia de cod, Tainele lui şi azi mă rod Şi-mi tot spulberă neuronii, Ca un alt fiu risipitor Căruia nu-i dau pace hormonii!


Diagonalele sufletului de adolescent

Familia mea sau familia pe care mi-aş dori-o Maria Elena Radu, 9B Familia este un grup social care are la bază căsătoria şi este alcătuită din soŃi şi copii. O familie ar trebui să fie unită, să se înŃeleagă şi să se simtă bine unii în prezenŃa celorlalŃi. BineînŃeles că mai există şi certuri, căci nu există doi oameni pe pământ care să nu se fi certat măcar odată. Iar certurile sunt fie între părinŃi, fie între copii, fie între părinŃi şi copii. Familia mea este o familie unită. Când eram mică nu aveam nici un sentiment faŃă de „familie”, poate că nici nu ştiam ce înseamnă şi nu ştiam să-mi apreciez părinŃii şi cele două surori. Uneori îmi era frică de tatăl meu. Nu pentru că este un om rău, dimpotrivă, este un om extraordinar. Este o persoană căreia îi place disciplina, ordinea, zâmbeşte destul de rar şi are o voce puŃin aspră. Acum îi înŃeleg foarte bine comportamentul şi râd când îmi aduc aminte de cum „fugeam” de el. De când mă ştiu, în fiecare duminică la prânz toŃi membrii familiei trebuie să fie

acasă pentru a lua masa împreună, exceptând zilele în care tata şi una dintre surori lucrează. Mama este casnică. Ea este întotdeauna acasă şi are grijă de toate. Acum, la vârsta pe care o am, îmi apreciez mult mai mult familia. PărinŃii m-au învăŃat şi mă învaŃă mereu lucruri bune şi folositoare în viaŃă. Pentru că au mai înaintat în vârstă, nu prea mai au „puterea” să aibă mereu grijă de mine, să mă verifice unde merg şi ce fac, şi se bazează mai mult pe cele două surori, care sunt cu câŃiva ani mai mari decât mine. Sunt mai apropiată de vârsta lor decât de vârsta părinŃilor mei, aşa că înŃelegerea este mai uşoară. Ce ele pot vorbi orice şi mă învaŃă ceea ce ele au învăŃat de la părinŃii noştri, adică să trăiesc frumos în viaŃă. Întotdeauna am avut parte de libertate şi de spaŃiu de care am avut nevoie. Când plec undeva nu este nevoie să mi se spună o oră când să vin acasă. Ştiu că nu trebuie să vin foarte târziu, altfel s-ar supăra pe mine, în special tata care mi-ar face puŃină morală. Şi din fiecare morală făcută am învăŃat câte ceva. Spre exemplu,

am învăŃat că atunci când întârzii să sun şi să anunŃ. Înainte să plec undeva, mă pregătesc, apoi merg la mama şi îi spun „Mamă, plec!”. O greşeală de-a mea care mi-a fost permisă la început. Apoi am început să spun din obişnuinŃă că nu

trebuie să dau explicaŃii unde merg. Deşi nu dau prea multe detalii părinŃilor, nu fac lucruri rele. Ştiu întotdeauna ce am de făcut în orice situaŃie. În schimb surorilor mele le povestesc totul şi unde nu fac bine, mi se atrage atenŃia. Nu cred că miar trece vreodată prin cap regretul că nu am o altă familie. Am avut întotdeauna ce am vrut şi îmi era într-adevăr necesar, libertatea de care am avut nevoie. Să simt căldura părintească şi să ştiu că îmi este cineva aproape atunci când am nevoie, îmi este de ajuns.

CONFLICT INTRE GENERATII Eu cred că acest conflict între generaŃii se regăseşte în orice familie, deoarece nu toate lucrurile sunt bune şi frumoase. Conflictul se declanşează între copiii/adolescenŃii care vor să meargă pe un drum al lor şi părinŃii care intervin cu sfaturi pentru a le arăta drumul bun. Deci, nu sunt de vină părinŃii, ci, de cele mai multe ori, suntem noi. Este vârstă când nouă ni se pare că totul este roz, iar cei care nu ne sprijină sunt cei mai mari duşmani ai noştri. Conflictele apar din

nimicuri, din simple vorbe aruncate de noi aiurea, din versurile mai ciudate ale unor melodii care nouă ne plac, din vestimentaŃia care părinŃilor pare extravagantă sau “Este vârstă când nouă ni se pare că totul este roz, iar cei care nu ne sprijină sunt cei mai mari duşmani ai noştri.”

lipsită de înŃeles. Aşadar, părinŃii nu pot rămâne numai la propria lor experienŃă pe care s-o impună forŃat adolescenŃilor, ci trebuie să înŃeleagă noile probleme cu care se confruntă generaŃia tânără. Şi poate ar fi de folos şi mai mult sprijin şi Raluca Voicu, 9H

PărinŃii şi ADOL ESCENłA La vârsta adolescenŃei, când aripile copilăriei se topesc, când copii se află între cele două grădini ale vârstelor, încep să apară conflicte de orice fel, atât cu părinŃii, cât şi cu persoanele din jur. Această vârstă ne aduce curiozitatea de a fi „mari” poate mai mult decât atunci când eram mici copii. Rebeliunea şi o mulŃime de dorinŃe ne inundă mintea, iar datoria părinŃilor de a ne readuce la realitate este din ce în ce mai grea. Conflictul apare, poate, şi din pricina

timpurilor. Moda, petrecerile, orele târzii existau şi atunci, dar trebuie să recunoaştem că acum toate astea au evoluat spre nebunie! În aceste timpuri şi tehnologia evoluat şi comunicarea odată cu ea. MulŃi dintre noi suntem dependenŃi de Internet, cu tot ceea ce presupune el. PărinŃii, fiindu-le teamă să nu ajungem într-un univers greşit, apelează la tot felul de metode pentru a ne readuce cu picioarele pe pământ, metode care nouă nu ne sunt

chiar pe plac. Dar, cu toate astea, nu trebuie să uităm că iubirea lor este nemăsurabilă şi unică. Marea majoritate dintre noi vom trece, poate, prin aceleaşi trepte. Poate când vom fi adulŃi le vom mulŃumi şi vom aprecia că au fost PĂRINłI!

Andreea Sorina Arhip, 9H


Diagonalele sufletului de adolescent

Familia mea Familia mea este compusă din patru membri. Cu fratele meu, care este în vârstă de treisprezece ani, mă înŃeleg de obicei bine, dar uneori ne mai certăm. Cu părinŃii mă înŃeleg bine, deşi de multe ori nu suntem cu toŃii de acord în privinŃa unui lucru. La mine în familie singura masă la care suntem prezenŃi cu toŃii este cina. Atunci suntem cu toŃii şi ne bucurăm de mâncarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar cea mai importantă masă din săptămână este cea de duminică, deoarece atunci mama are timp să pregătească o masă mai bogată şi mai frumoasă decât în celelalte zile ale săptămânii. La masă ne aşezăm astfel: tatăl în capul mesei,eu mă aşez în stânga lui urmat de fratele meu, iar lângă el, în celălalt capăt al mesei, se aşază mama mea. Aceasta este familia mea!

Iulian Păun, 9B

Nu cred că există relaŃie perfectă între generaŃii! mea de puŃină libertate… nu foarte conforma până voi mai creşte. multă… Mă simt prost când primesc o conflict între generaŃii şi cel mai bun invitaŃie şi trebuie să inventez diferite exemplu pe care îl pot da este chiar scuze pentru a nu se supăra persoana persoana mea. Eu mă cert foarte des respectivă pe mine pentru refuz, cu părinŃii mei, deoarece ei nu deoarece e greu de crezut că nu mă înŃeleg foarte multe lucruri, ca de lasă părinŃii. Dacă nu e vorba de ieşit exemplu nişte lucruri oarecum în oraş şi la petrecere, mă înŃeleg bine importante pentru mine şi cu ei, dar cum aud de plecări neimportante pentru ei. Nu cer foarte reacŃionează urât şi prefer uneori să multe lucruri, aş putea spune, chiar nu-i mai între, deoarece ştiu mai puŃine decât alŃi adolescenŃi de răspunsul. Cu mama am o relaŃie vârsta mea. Uneori vreau şi eu să mă deosebită şi vorbesc orice, dar şi aşa duc la o petrecere la care am fost nu mă lasă. invitată, sau chiar la un bal. Sunt conştientă că îşi fac griji pentru Asta este! Mă voi mine, să nu păŃesc ceva Eu doar îi rog să aibă încredere în mine pentru că pot avea grijă de mine Diana Mihaela AlbineŃ, 9H şi, mai ales, sunt multe persoane care pot avea grijă de mine. Vreau doar să înŃeleagă nevoia

Întotdeauna există un

Familia ideală pentru mine este familia care comunică, are o situaŃie financiară bună şi petrece mult timp împreună. Mama trebuie să fie o fiinŃă iubitoare, grijulie şi o foarte bună gospodină. Tata trebuie să fie muncitor, darnic pentru fiul său şi să-şi iubească soŃia. Copilul trebuie să fie ascultător şi să înveŃe bine. PărinŃii trebuie să-i ofere multă libertate copilului. Trebuie să meargă în excursii, după posibilităŃile financiare. Să avem grijă unii de alŃii.

Daniel Constantinescu, 9B


Diagonalele sufletului de

adolescent

160 DE ANI DE EMINESCU 15 ianuarie 1850 —15 ianuarie 2010 moment aniversar

„Astfel se stinse în al

optulea lustru de viaŃă cel mai mare poet, pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în Ńeava subŃire a altui crin de tăria parfumurilor sale.” George Călinescu

La 15 ianuarie, într-o zi cu soare blând şi fulgi de nea zburând lin, ne-am strâns în sala de clasă şi ne-am amintit de Eminescu. Activitatea s-a desfăşurat cu concursul clasei a X-a F (profil filologie), a v â n d c a î n d r u m ăt o r i profesorii Rodica Toporaş (diriginte) şi Elvira Alexandrescu (profesor de limba şi literatura română). Activitatea şi-a propus să m a r c h e ze e v e n im e n t u l aniversar prin reîntâlnirea cu poezia eminesciană. Elevii au

recitat din lirica poetului, s-au ascultat înregistrări ale lui George Călinescu şi Mihail Sadoveanu vorbind despre Eminescu, recitări ale unor a ct o r i ( Va le r ia Se c iu , Gheorghe Cozorici).

Activitatea şi-a atins scopul prin încărcătura sa emoŃională, prin încercarea de reconfirmare a unicităŃii versului eminescian în interpretări sensibile şi, nu în ultimul rând, prin mobilizarea Prin pliante realizate de care elevii au dat dovadă anterior elevii au intrat în în organizarea evenimentului. posesia unor informaŃii despre viaŃa şi activitatea L a a c t iv it a t e a a poetului, despre cum l-au participat cu expoziŃie de perce put cont empor an i, carte şi d-na bibliotecară despre cum îl descoperim în Brătuleanu Rina. scrisorile sale, opinii critice Prof. Elvira Alexandrescu etc.

Revista  

Diagonalele sufletului de adolescent

Revista  

Diagonalele sufletului de adolescent

Advertisement