Page 1


-

Declarare biblioteci de functii: ex: #include <iostream.h> #include <conio.h>

-

Declararea variabilelor programului: 

tabloul unidimensional (vector) si dimensiunea ocupata in memorie,

ex: int V[100] 

O variabila intreaga ce reprezinta numarul de elemente al tabloului,

ex: int n 

Una sau mai multe variabile contor utilizate la parcurgerea tablourilor,

ex: int i, j 

Alte variabile necesare programului.


-

Descrierea programului void main() { clrscr();

-

// începutul programului

Secvenţa de citire de la tastatură a variabilelor progrmaului cout<<“n=”; cin>>n; for( i=0 ; i<n ; i++ ){ cout<< “V[” << i <<“]=” ; cin>> V[i]; }

-

Secventa cu algoritmul specific problemei date: Sume si produse cu elementele tabloului si alte operatii cu elemetele tabloului  Cautari de elemete  Sortari (ordonări) - interscimbare, selectie, insertie 


-

Secvenţa de afişare a tabloului modificat în urma prelucrărilor for( i=0 ; i<n ; i++ ) cout<< V[i] << ‘ ‘ ;

-

Încheierea programului getch(); }

SECVENŢE SPECIFICE: Sume: V[0]+V[1]+V[2]+…+V[n-1] Ex: S=0; for(i=0 ; i<n ; i++ ) S = S + V[i]; V[0]/2 + V[1]/2 +V[ 2]/2 + …+ V[n-1]/2 1/V[0] + 1/V[1] + 1/V[2] +…+ 1/V[n-1] Produse: V[0] *V[1] * V[2] * … * V[n-1] P=1; for(i=0 ; i<n ; i++ ) P = P * V[i];


Căutarea unui element x in tabloul oarecare: i=0; do { if( x == V[i] ) cout<< “Elementul ” << x << “ a fost gasit pe pozitia ” << i ; i++; } while ( i<n ) ; Sortarea prin interschimbare: do { inter = 0 ; for( i=0 ; i<n-1 ; i++ ) if( v[i] > V[j] ){ aux = V[i] ; V[i] = V[j] ; V[j] = aux ; inter = 1; } } while ( inter == 1 );


PROBLEME PROPUSE 1) V[0]/2 + V[1]/2 +V[ 2]/2 + â&#x20AC;Ś+ V[n-1]/2, unde V este un tablou de numere reale introduse de la tastatura. 2) 1/V[0] + 1/V[1] + 1/V[2] +â&#x20AC;Ś+ 1/V[n-1], unde V este un tablou de numere reale introduse de la tastatura.

3) Se citeste de la tastatura un tablou de maxim n, (n<=100) elemete de tip intreg ordonate crescator. Sa se caute un elemet x citit de la tastatura si daca acesta este gasit sa se afiseze pozitia pe care a fost gasit. 4) Se citeste de la tastatura un tablou de n, (n<=100) numere intregi citite de la tastatura. Sa se ordoneze crescator elementele tabloului, utilizand algoritmul de selectie, si sa se afiseze. 5) Se citeste de la tastatura un tablou de n, (n<=100) numere intregi citite de la tastatura. Sa se ordoneze descrescator elementele tabloului, utilizand algoritmul de selectie, si sa se afiseze. 6) Se citeste de la tastatura un tablou de n, (n<=100) numere intregi citite de la tastatura. Sa se ordoneze crescator elementele tabloului, utilizand algoritmul de insertie, si sa se afiseze. 7) Se citeste de la tastatura un tablou de n, (n<=100) numere intregi citite de la tastatura. Sa se ordoneze descrescator elementele tabloului, utilizand algoritmul de insertie, si sa se afiseze.

Tablouri unidimensionale. Recapitulare  

Tablouri unidimensionale. Recapitulare