Page 1

Secțiunea 1: Date și informații Obiective  Să faceți deosebirea dintre date și informații și să dați exemple din fiecare.  Să descrieţi şi să dați un exemplu al modului în care datele devin informaţii.

Vocabular Identificați termenii pentru definițiile următoare. 1. _____________________ O colecție de date aranjate pentru ușurință și viteza de căutare și regăsire. 2. _____________________ Material brut, din care puteți trage concluzii 3. _____________________ Cunoaștere, înșelegere, o piesă particulara de date cu funcție și înțeles speciale.

Încearcă / Rezolvă 1. Enumerați date specifice pe care şcoala le colectează pentru fiecare elev. Ce informații pot fi obținute utilizând datele tuturor elevilor ? 2. Analizați o bază de date online cum ar fi: http://www.archives.gov http://www.ellisislandimmigrants.org http://newdeal.feri.org/index.htm http://www.pro.gov.uk/ http://nationalarchives.nic.in/ a. Scrieți exemple de date şi informaţii referitoare la site-ul pe care l-ați ales. b. Stabiliți de ce credeţi că colectările de date de acest tip ar putea fi importante. 3. Alegeți un site web, găsiţi 10 date de pe site şi enumerați 5 piese de informaţii care ar putea fi prelucrate din aceste date. 4. Daţi exemple de moduri în care datele devin informaţii pentru aceste două industrii: film, spital/sănătate. 5. Numiți toate tipurile diferite de informații ce apar în “Lunch Room Data Report”.


Data

Vânzări către studenți

2/12/03 3/12/03 4/12/03 5/12/03 6/12/03

497 440 447 442 330

a. b. c. d. e. f.

Vânzări către angajații facultății 23 19 30 27 12

Hamburgeri / Taco 335 285 301 325 229

Pizza

Supe/Salate

122 126 126 107 83

63 48 50 37 30

Ce semnifică acest raport ? Ce date au fost colectate ? Ce informații furnizează acest table ? Cum credeți că sunt utilizate aceste date ? Dați cel puţin două concluzii pe baza datelor furnizate. Dați cel puțin două întrebări pe care le-ați pune despre datele furnizate.

SECȚIUNEA 1 - tema 2  

Vocabular Identificați termenii pentru definițiile următoare. 1. _____________________ O colecție de date aranjate pentru ușurință și viteza...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you