Page 1

Secțiunea 1: Transformări majore în ce privește puterea de calcul Obiective  Să relatați transformările majore permise de schimbările în puterea de calcula a calculatoarelor în activitățile de zi cu zi  Să definiți și să dați exemple de: hardware, sistem de operare, software  Să identificați și să dați exemple de afaceri electronice care utilizează software de baze de date și explicați cum este acesta esențial pentru succesul afacerii lor  Să explicați misiunea generală a corporației Oracle

Vocabular Identificați termenii corespunzători definițiilor: 1. _______________________ cadrul de bază și caracteristici ale unui sistem. 2. _______________________ un efort global pentru dezvoltarea unui mediu în care utilizatori individuali pot accesa calculatoare, baze de date și facilități exeperimentale simple și transparente, fără a fi nevoie să se știe locul in care acestea se află. 3. _______________________ programele, rutinele și limbaje simbolice care controlează funcționarea hardware-ului și funcționarea lui direct. 4. _______________________ un computer şi echipamentele fizice asociate direct implicate în performanța prelucrării datelor sau funcțiilor de comunicare . 5. _______________________ software priectat să controleze hardware-ul unui sistem specific de prelucrare de date în stare să permită utilizatorilor și programelor de aplicație să-l utilizeze. 6. _______________________ un program software care realizează sarcini specifice în numele altor utilizatori de calculatoare. 7. _______________________ o stație de lucru sau calculator de birou incluzând un monitor, tastatură și mouse; comunicând direct cu utilizatorul. 8. _______________________ un calculator mai puternic care acceptă cereri de prelucrări de la clienți, face prelucrările, și trimite rezultatul înapoi la clienti.

Încearcă / Rezolvă 1. Dați o definiție și un exemplu pentru fiecare din termenii următori: a. Hardware b. Sistem de operare c. Software


2. Cum o transformare majoră a telefoanelor celulare afectează activitatea de zi cu zi a unei firme de reparații – ce poate azi să facă persoana ce se ocupă de reparații și nu putea face înainte de această transformare ? 3. Enumerați trei afaceri online care utilizează software de baze de date și descrieți cum este utilizată baza de date. 4. Scrieți mai jos pașii unei simple tranzacții cu card bancar. Câte locuri dau informații de pornire și ce se întâmplă la oricare dintre pași ? Ce rol joacă baza de date în acest proces ?

SECȚIUNEA 1 - tema 4  
SECȚIUNEA 1 - tema 4  

Vocabular  Să relatați transformările majore permise de schimbările în puterea de calcula a calculatoarelor în activitățile de zi cu zi  S...

Advertisement