Page 1

Poznań, dn. 24.08.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 10.08.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Alicja Iksińska ul. Fiołkowa 2/2 61-661 Poznań Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 10 088,80 zł 2. Kwota uzysku: 5 044,40 zł 3. Kwota do opodatkowania: 5 044,40 zł 4. Podatek od wynagrodzenia: 907,99 zł 5. Kwota do wypłaty: 9 180,81 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt 81/100) ........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy  

rachunek do umowy o dzielo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you