Page 1

KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT prOsinec 2012

edukační příloha Mediaplanet vydaná při příležitosti světového dne proti aiDs (1. 12.), Mezinárodního dne zdravotně postižených (3. 12.) a Dne lidských práv (10. 12.)

www.nfozp.cz

www.artforlife.cz

TaBU ROZTRUŠENÁ SKLERÓZA postihuje mladé a pracovité

3 TIPY

RAKOVINA PROSTATY nepodceňujte symptomy a nechte se včas vyšetřit

JAK POMOCI SOBĚ I OSTATNÍM

SPOLEČENSKÁ A ZDRAVOTNÍ TÉMATA, KTERÁ BYCHOM NEMĚLI PŘEHLÍŽET Daniela Peštová: „Domácí násilí je jedno z témat, o kterém se nesmí mlčet.

PHOTO: BRANISLAV ŠIMONČÍK

POMÁHÁME VÁM PŘEKONAT VÁŽNOU DIAGNÓZU www.ladyplus.cz www.zdravi.cz


KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT

2 · prosinec 2012

VÝZVY Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která sdružuje farmaceutické firmy s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv, říká: DOPORUČUJEME

„Bez výzkumu a vývoje hrozí zdravotnictví dluhová past.“

V

posledních několika měsících až letech jsme svědky každodenních zpráv o špatném stavu veřejných rozpočtů v České republice.Zvláště pak v oblasti zdravotnictví. Finanční prostředky vybrané na pojistném jsou tradičně nižší, než jsou celkové náklady za poskytnutou zdravotní péči.

Náklady rostou Ty přitom nezadržitelně rostou každý rok. Důvod je prostý a patrný již při zběžném pohledu na statistiky, demografické i zdravotnické. Na jednu stranu populace stárne, na straně druhé máme stále více chronických pacientů, kteří potřebují dlouhodobou lékařskou péči, často i po celý život. Stále méně zdravých lidí tak musí financovat léčbu starších a nemocných spoluobčanů.

Z právě napsaného je zřejmé, že ani sebelepší systémové změny do budoucna nezaručí finanční stabilitu zdravotnického sektoru. Prozatím se situaci daří držet pod kontrolou především díky inovativní léčbě, která zásadně snižuje náklady na péči o nemocné. Díky novým lékům pacienti mohou vést relativně normální život, nemusí tak často navštěvovat lékaře nebo pobývat v nemocnici. Díky inovacím posledních desetiletí dnes lékaři zároveň řadu nemocí dokáží odhalit v časných stádiích, kdy je jejich léčba účinnější, snazší a méně nákladná.

ze mnohaletý proces klinického testování k pacientovi dostane třeba jen jediná. Proto je nutné do výzkumu a vývoje nových léčiv zapojit také akademické instituce a veřejné instituce. Úspěšným příkladem takovéto spolupráce je iniciativa Innovative Medicines Initiative (IMI) – výsledek spolupráce Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a Evropské unie. Společný projekt public-private partnershipu ukazuje

Výzkum I přes všechny benefity, které farmaceutický výzkum a vývoj přináší, stále platí, že jde o finančně velice náročnou činnost. Vývoj jednoho léku stojí desítky miliard korun a z tisíců kandidátských sloučenin se skr-

Mgr. Jakub Dvořáček výkonný ředitel aiFp

MUDr. Pavel Jansa centrum pro plicní hypertenzi

cestu, jak do inovační oblasti vtáhnout celou řadu dalších subjektů, které nemají dostatek prostředků,ale mohou mít nápady. 13. prosince 2012 bude zveřejněna již 8. výzva k podání žádostí o grant z celkového rozpočtu 4 miliard korun.

Český vědecký tým Ten je určen především na boj proti zvyšující se odolnosti původců infekčních onemocnění vůči antibiotikům. Čerpat je mohou výzkumné instituce, univerzity i soukromý sektor. Přestože země střední a východní Evropy v minulých výzvách participovaly spíše výjimečně, České republice se před dvěma lety podařilo zabodovat. Český vědecký tým se stal členem rozsáhlého konsorcia a účastní se na miliardovém projektu v oblasti zánětlivých chorob. Pevně věřím, že tento úspěch nebyl poslední.

sTrana 6

přečtěte si, co znamené paH a těšte se na titul Vzácná onemocnění - 28.2.2013

We make our readers succeed! TaBU 1. VYDÁnÍ, 14. prosinec 2012 Projektový manažer: alice Kleplová Tel.: +420 608 733 694 E-mail:

alice.kleplova@mediaplanet.com

Grafické zpracování: Vratislav pecka Redaktor: anna Burdová Editor: ivona pecková Foto: shutterstock, Branislav Šimončík, Lukáš Hausenblas Distribuce: mF Dnes, 14.prosinec 2012

MEDIAPLANET Czech s.r.o. Tel.: +420 222 999 686 E-mail: info.cz@mediaplanet.com

posláním mediaplanet je vytvářet svým klientům nové zákazníky. prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.

AIFP: společně proti padělaným lékům Čím je komodita běžnější, tím spíše se stane terčem padělání. Platí to i o lécích. Podle Evropské komise nejvíce padělků pochází z Číny a Indie. Napodobeniny přitom buď vůbec neléčí, nebo dokonce škodí zdraví. Nejvíce jsou pochopitelně falšována léčiva užívaná nejčastěji – antidepresiva nebo antibiotika. Jen v České republice celní správa vloni odhalila 16 571 kusů padělaných léků, o 28 % více než v roce 2010. Jedná se tedy o velice závažný problém,

který si vyžádá součinnost všech článků dopravy léku od výrobce k pacientovi – tedy nejen výrobců léků, ale i distributorů a lékáren. Všechny jmenované strany chce v České republice zapojit do společného projektu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Ta navazuje na několikaleté aktivity Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), která již od roku 2009 proti padělkům bojuje vytvořením celoevropského kontrolního

systému. Ten je založen na unikátním dvouroz-měrném QR kódu, díky kterému je možné lék sledovat od výrobce až po chvíli, kdy jej lékárník vydává pacientovi. Bude tak zajištěno, že původ kteréhokoliv balení léku v lékárnách bude možné ověřit. Systém byl napoprvé otestován na přelomu let 2009 a 2010 ve Švédsku. Díky pozitivním výsledkům byl následně spuštěn v Belgii a částečně i v Německu. Ve spolupráci s EFPIA se AIFP snaží systém chránící pacienty postupně

a v součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty zavést i v České republice. Za tímto účelem proto asociace v únoru 2013 uspořádá odbornou konferenci, na kterou k debatě přizve své středoevropské partnery i státní instituce. Veškeré aktivity AIFP a EFPIA na tomto poli jsou dobrovolnou iniciativou, která reaguje na evropskou Směrnici o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků na trh.


POMÁHÁME VÁM PŘEKONAT VÁŽNOU DIAGNÓZU

LADY PLUS

POJIŠTĚNÍ RAKOVINY ŽENSKÝCH ORGÁNŮ

200 000 Kč při diagnóze 5 000 Kč měsíčně 100 000 Kč při operaci Sleva 10 % při prevenci www.ladyplus.cz; www.zdravi.cz

CP_LadyPlus_inz204x286.indd 1

infolinka 841 111 132

11.12.12 16:47


KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT

4 · prosinec 2012

inspirace Otázka: Čtyři z deseti žen se setkaly s nějakou formou domácícho násilí. Jak lze proti násilí na ženách bojovat? Odpověď: Především se musíme zasadit o zvýšení povědomí o tomto jevu a být ženám, které domácímu násilí čelí, oporou.

TIP

1 BUĎTE PODPOROU

Daniela peštová: Je neuvěřitelné, co se děje za zavřenými dvěřmi ROZHOVOR Domácí násilí je v České republice stále pro mnoho lidí tabu. Máte informace o tom, jak moc je domácí násilí rozšířený problém? Jsem v šoku pokaždé, když vyjdou na povrch nová čísla.Společnost Avon letos financovala analýzu, kterou nechala vypracovat organizace proFem, a zjištěné údaje jsou opravdu otřesné. Čtyři ženy z deseti se setkaly s nějakou formou domácího násilí. Tady je potřeba zmínit,že mezi formy domácího násilí se řadí také opakované ponižování, vyhrožování, nucení k sexu, pronásledování a samozřejmě také fyzický útok nebo použití zbraně.

Domácí násilí se tedy dotýká podstatné části českých Cutterguide: No Printing Process: Offset GD: RV32305

žen. Co s tím lze dělat? Od roku 2008 jsem ambasadorkou projektu Avon proti domácímu násilí právě proto, abychom společně bojovali proti násilí na ženách– domácí násilí se totiž z více než 90 procent týká právě žen. Prostřednictvím partnerství s několika neziskovými organizacemi se zaměřujeme na zvýšení povědomí o domácím násilí a podílíme se na přípravě aktivit zaměřených na prevenci tohoto nepříjemného jevu.

Na čem právě pracujete? S Avonem jsme v listopadu vydali novou knihu skutečných příběhů žen „V dobrém i zlém a ještě horším“.Díky výzvám v médiích se nám podařilo spojit s desítkami žen z Česka,které si prošly doslova peklem. Vybrali jsme 20 nejsilnějších příběhů a kromě nich jsme do knihy umístili také zajímavé

rozhovory a praktické informace pro ženy, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Vzpomenete si na nějaký příběh z knihy? Ano, na většinu z nich ani zapomenout nejde. Ať už to jsou příběhy, kdy manžel alkoholik bije svoji ženu, která je v osmém měsíci těhotenství, nebo jiný, kdy měl manžel konexe u policie, a tak svojí ženu týral beztrestně. Rezonuje vě mně i příběh ženy, která se konečně rozhodne svojí situaci řešit a odejde i se svou malou dcerkou z domova, prochází se stmívajícím městem a neví, co bude dál. Nakonec se obě hladové a promrzlé vrátí zpět domů. Při čtení tohoto příběhu opravdu cítíte tu bezmocnost a beznaděj této ženy.Ale v knize jsou i příběhy s dobrým koncem,protože i ty nám ženy poslaly.

Co byste vzkázala ženám, které se ocitly v podobné situaci? Aby si uvědomily svoji situaci a nedoufaly, že se po měsících a letech trápení něco změní. Nezmění. Bude to jen horší a horší a může se stát, že i jejich děti, kvůli kterým ženy často v těchto partnerstvích zůstávají, se mohou začít chovat stejně jako jejich otcové. Není lehké se tyranovi postavit a ženy,které se rozhodnou svojí situaci změnit, nečeká lehká cesta, ale je potřeba, aby věděly, že tu jsou organizace, jež jsou připravené jim podat pomocnou ruku. A hodně důležité je i to, abychom se my, široká veřejnost, neotáčeli k těmto ženám zády. Každá je přeci něčí dcerou, sestrou matkou nebo babičkou. Nesmíme je nechat na holičkách a měli bychom jim dodat potřebnou odvahu svůj problém řešit. Size: 204mm x 93mm Pages: 1 Colors: C M Y K (4 Colors) Native File: Indesign CS5Windows Generated in: Acrobat Distiller9.0

Chraňte ji před

RAKOVINOU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

poskytuje

93% ochranu

proti pokročilým změnám na děložním čípku a jejich rozvoji v rakovinu děložního čípku bez ohledu na typ viru HPV. Podmínkou pro dosažení takto vysoké ochrany je očkování dívek ještě před zahájením sexuálních aktivit.

OD 1.4.2012 PLNĚ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ* *Od 1.4.2012 je očkování hrazené všemi zdravotními pojišťovnami dívkám ve 13 letech. Účinnost 93% se vztahuje k nejtěžším přednádorovým změnám na děložním čípku (CIN3+), které jsou posledním předstupněm před rakovinou děložního čípku. Léčivý přípravek Cervarix je vakcína určená k prevenci rakoviny děložního čípku. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4, tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, www.gsk.cz. CZ/CER/0017b/12

GSKEDC-CR-2012-156-D3.indd 1

9/3/2012 9:18:34 PM


KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT

5 · prosinec 2012

TÍSŇOVÁ PÉČE ŽIVOTA 90 CHRÁNÍ ZDRAVÍ, ŽIVOT I BEZPEČÍ Tlačítko, které nosí senior nebo zdravotně postižený člověk na ruce nebo krku, dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo dezorientace. Umožňuje tak starším i nemocným lidem žít soběstačný život ve svém domově s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc.

Rychlá pomoc

DANIELA PEŠTOVÁ se stala patronkou netradiční knihy “V dobrém i zlém a ještě horším”, ve které čtenáři najdou skutečné příběhy žen, jež se setkaly s domácím násilím. PHOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS

NEKAŠLETE NA PROBLÉMY! Problémy se musí řešit, přecházet je bez povšimnutí vede k jejich prohloubení. U zdravotních problémů to platí také. K častým zdravotním problémům v zimě patří kašel. Ten může být reakcí na průnik cizorodých

látek do dýchacího ústrojí, reakcí na podráždění nebo signálem počínajícího zánětu horních cest dýchacích, chřipky, zápalu plic apod.

se přidají další symptomy. Až vás začne trápit kašel, měli byste přinejmenším v lékárně zakoupit vhodný lék. Je důležité rozlišit, máte-li suchý, nebo vlhký kašel. Na oba kašle pomáhá Lečte kašel včas jiný typ léku a jejich Řada lidí kašel podceňuje, a záměna může váš zdravotní buď ho vůbec neléčí, nebo s stav spíš zkomplikovat. léčbou začne pozdě, až když

VAŠE ŘEŠENÍ ODKAŠLÁNÍ

P�Á T

O

P

R

T �K �

��Ý P�� ��

NEJMEN

ŠÍ

NOVI NKA

Krka ČR, s.r.o. Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 – Karlín, Lék k vnitřnímu užití. Tel.: +420 221 115 115, Fax: +420 221 115 116 Pročtěte si pečlivě příbalový leták. www.krka.cz Obsahuje suchý extrakt z listu břečťanu.

LNT 12/2012, Czech Republic, 2012.

150 ml

Nevolnost, náhlý pád, okradení i jiné situace, kdy je potřeba rychlá pomoc. V tu chvíli stačí jen zmáčknout tlačítko, které na ruce nebo krku uživatel nosí. Je hned propojen s dispečinkem tísňové péče.Tam operátorky zjistí, co se stalo, a zorganizují potřebnou pomoc – zavolají rodině, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů. Služba tísňového tlačítka existuje v různých variantách – je možné ji mít nainstalovanou doma, chytré zařízení tísňové péče pak obsahuje čidlo pohybu. Služba tak

dokáže zachránit život a nestane se, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn a bez pomoci i několik dní.

Zabezpečovací systém Čidlo ale může mít i opačnou funkci - v době své nepřítomnosti v bytě ho uživatelé používají i jako zabezpečovací systém. Operátorkám nahlásí, že byt opouští a čidlo pohybu se přepíná na hlídací režim. Pokud do „zakódovaného“ bytu někdo vstoupí, operátorky vidí, kde a v čím bytě k tomu došlo. Naopak pro ty, kteří jsou aktivní a chtějí být v bezpečí hlavně mimo svůj domov – na pochůzkách a procházkách - nabízí Život 90 variantu mobilní. Tlačítko je součástí mobilního telefonu, který je lokalizován pomocí GSM telefonní sítě. Podrobnější informace o tísňové péči a záchranném tlačítku najdete na webových stránkách www.tisnovapece.cz. Volat můžete i na telefonní číslo 222 333 540 – 3.


KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT

6 · prosinec 2012

nOVinKY

TIP

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY PLICNÍ HYPERTENZE Plicní nebo také centrální cirkulace je včleněna mezi pravou a levou komoru srdeční a její zásadní význam spočívá v okysličení krve a v odstranění kysličníku uhličitého. Stav označovaný jako plicní hypertenze (vysoký tlak krve v plicních cévách) provází řadu onemocnění, především onemocnění srdce a plic. Méně často je plicní hypertenze způsobena přímo postižením plicních cév (plicní arteriální hypertenze – PAH je důsledkem postupného ztlušťování cévní stěny malých plicních tepen, chronická tromboembolická plicní hypertenze – CTEPH je způsobena zúžením či uzávěry plicních cév nerozpuštěnými krevními sraženinami,které se dostávají do plicních cév při akutní plicní embolii).

Plicní hypertenze Plicní hypertenze zvyšuje námahu pravé srdeční komory, která pumpuje krev přes plicní cévy do levé poloviny srdce. Dlouho trvající a neléčený vysoký tlak v plicních cévách vyčerpává pravou srdeční komoru. Levá polovina srdce a vlastně pak celý organizmus dostává menší množství krve, která je navíc hůře okysličena. Důsledkem je pokles krevního tlaku ve

velkých cévách,slabost,únava,dušnost,závratě.

Diagnostika V diagnostice plicní hypertenze je užívána řada metod, které mají vést k nalezení její příčiny. To je velmi zásadní z hlediska léčby, neboť plicní hypertenze způsobená odlišným mechanismem vyžaduje zásadně odlišnou léčbu.Při podezření na plicní hypertenzi u nemocných trpících nejčastěji jinak nevysvětlitelnou dušností a únavností je prvním vyšetřením echokardiografie (ultrazvuk srdce). Při echokardiografii lze odhalit přítomnost a odhadnout závažnost plicní hypertenze, rovněž lze potvrdit nebo vyloučit její nejčastější původ – onemocnění svaloviny nebo chlopní levé poloviny srdce. Pokud echokardiografie vysloví závažné podezření na přítomnost plicní hypertenze, ale neodhalí její příčinu v postižení levého srdce, je nutno vyloučit příčinu plicní hypertenze v onemocnění plic.

Druhy plicní hypertenze K tomu slouží jednak vyšetření plicních funkcí (spirometrie) a pak některá zobrazovací vyšetření (snímek hrudníku, výpočetní tomografie). Celkem 90-95 % plicních hypertenzí je

vysvětlitelných onemocněním srdce nebo plic. Ve zbývajících případech se může jednat o CTEPH nebo o PAH. K vyloučení CTEPH se používá především ventilační a perfúzní plicní scintigrafie. Tato metoda užívající slabých radioizotopů srovnává vzdušné a krví zásobené oblasti plic. Při podezření na CTEPH, které může být na základě scintigrafie vysloveno, je nutno doplnit některé další specializované zobrazovací metody. Pokud však není příčina plicní hypertenze ani v srdečním či plicním onemocnění, a nejedná se o CTEPH, je nutno uvažovat o PAH. K definitivnímu průkazu této vzácné, ale velmi závažné příčiny plicní hypertenze, je nutné katetrizační vyšetření. To slouží k přesnému měření krevního tlaku a průtoku krve v plících. Vyšetření se provádí dlouhými dutými ohebnými trubičkami, které se zavádějí z cév v třísle do srdce a plic.

Možnosti léčby Léčebné možnosti plicní hypertenze se liší podle toho, co je její příčinou. MUDr. Pavel Jansa centrum pro plicní hypertenzi

Plicní hypertenze při onemocnění levého srdce je nejčastěji ovlivnitelná dobrou léčbou základního srdečního onemocnění (léčba onemocnění myokardu, chlopenních vad, arytmií). Léčba plicní hypertenze u plicních chorob je značně neúspěšná. Pokud se však u pacientů s plicním onemocněním vyskytne těžká plicní hypertenze, jedná se o situaci relativně vyjímečnou a plicní hypertenze pak může být způsobena jinou koincidující příčinou, která může být úspěšně léčena (například CTEPH).

Chirurgická metoda U většiny nemocných s CTEPH lze provést chirurgický zákrok (tzv. endarterektomii plicnice), jehož principem je odstranění usazených organizovaných krevních sraženin z plicních cév.Jde o velmi složitý výkon v mimotělním oběhu, který je nutno na klíčovou část operace dokonce zastavit. Poškození mozku v této části operace lze předejít hlubokým podchlazením pacienta na 16 °C. V září 2004 byl v ČR zahájen program endarterektomií plicnice v Kardiocentru VFN v Praze. Dosud bylo operováno 199 nemocných s ČR a Slovenska. Velká část pacientů je zcela vyléčena,u některých zůstává zbytková

2 NECHTE SE VYŠETŘIT VČAS!

plicní hypertenze, kterou lze léčebně ovlivnit moderními farmaky podobně jako u PAH.

Léčba PAH Plicní arteriální hypertenze je nevyléčitelné, ale v posledních dvaceti letech léčitelné onemocnění. Léčbou lze zásadně zmírnit příznaky choroby, zlepšit kvalitu života a prodloužit život nemocných. Specifickou léčbu PAH lze podávat v podobě tablet (sildenafil, bosentan, ambrisentan), podkožních infúzí (treprostinil), nitrožilních infúzí (epoporostenol), případně inhalací (iloprost). Za poslední možnost léčby plicní arteriální hypertenze se považuje transplantace plic. Zásadní metodou je také rehabilitace. Stále neuspokojivý výsledek léčby PAH lze vysvětlit mnohdy pozdním stanovením diagnózy. Proto se zájem soustřeďuje i na vyhledávání PAH u nemocných s ještě nevýznamnými obtížemi, např. ve skupinách pacientů s revmatologickými onemocněními, kde je riziko rozvoje PAH vyšší. Plicní hypertenze v posledních letech již nepředstavuje okrajové téma kardiologie, ale rychle se rozvíjející oblast především díky pokrokům v oblasti její terapie.

Vše o plicní hypertenzi najdete na stránkách

WWW.MINIATLAS-PAH.CZ

PLICNÍ HYPERTENZE

Miniatlas

Banner tisk_Plicni hypertenze flipbook_204x50mm.indd 2

4.12.2012 14:44:46


KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT

7 · prosinec 2012

Digitální ulcerace: Vzácné, ale nebezpečné! Nejedná se o žádnou léčebnou metodu, ani o revoluční technický vynález z oblasti medicíny, jak by se podle názvu mohlo zdát. Digitální ulcerace mohou být projevem vzácného ale závažného autoimunitního onemocnění. Naštěstí nejsou příliš časté a existují účinné prostředky jejich léčby.

Nemoc měkkých tkání „Digitální je slovo odvozené z latinského digitus – prst a ulcerace z latinského ulcus – vřed. Jedná se tedy o vřed postihující měkké tkáně prstů na rukou, a nebo na nohou,“ vysvětluje Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D. z Revmatologické ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „V důsledku remodelačních procesů, způsobených některými chorobami, které postihují stěnu cév vyživujících tkáně prstů (digitální tepny), dochází k nedostatečnému prokrvení měkkých tkání prstů. Důsledkem bývá odumření měkkých tkání prstu a vznik digitální ulcerace.“

Příčiny vzniku Digitální ulcerace mohou být projevem některých vzácných revmatických

onemocnění označovaných jako systémová onemocnění pojiva. Nejčastěji se objevují u systémové sklerodermie. Jde o vzácné onemocnění, postihuje asi 120-250 lidí z milionu a ročně se objeví zhruba 30 nových případů na milion obyvatel. Ke vzniku tohoto onemocnění mohou přispívat faktory genetické, ale i faktory zevního prostředí (mikroorganizmy, toxické látky atp.). Digitální ulcerace se objeví u 30 - 60 % pacientů se systémovou sklerodermií. „U systémové sklerodermie dochází k nadměrné tvorbě a ukládání vaziva (vláken kolagenu a dalších složek mezibuněčné hmoty) v kůži a orgánech například srdci, trávicím traktu, ledvinách a plicích. Dále dochází k přestavbě cévní stěny, tak, že dojde k jejímu ztluštění a hrozí až uzávěr cévy. Takto dochází u systémové sklerodermie k poškození digitálních tepen, ale také tepen plicního oběhu či tepen zásobujících ledviny,“ objasňuje doc. Němec. „Trvalé nedokrvení měkkých tkání prstů může vést k odumření měkké tkáně prstu a vzniku digitální ulcerace. Ta je velmi bolestivá a výrazně omezuje funkci rukou a nohou, ztěžuje a zpomaluje hojení i běžných poranění.“

Možnosti léčby „Digitální ulcerace se mohou i zhojit, ale často se opakují,“ říká doc. Petr Němec. „U mnoha pacientů se však dlouhodobě nezahojí a stávají se snadným terčem infekce. Infekce se může rozšířit

„máme k dispozici postupy a léky umožňující hojení a prevenci vzniku nových digitálních ulcerací.“

na měkké tkáně, ale i na kost postiženého prstu. V některých případech dochází i ke ztrátě části prstu, nebo je nutné provést jeho amputaci, aby se zabránilo šíření infekce.“ Digitální ulcerace se naštěstí dá léčit. „Máme k dispozici postupy a léky umožňující hojení a prevenci vzniku nových digitálních ulcerací,“ uvádí doc. Němec. „Hlavním cílem léčby je zlepšení prokrvení a integrity tkání prstů, hojení stávajících ulcerací, snížení rizika tvorby nových ulcerací, snížení bolesti, obnova funkčních schopností ruky a prevence infekce.

Prokrvení tkání

Doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

Vedoucí lékař centra pro léčbu digitálních ulcerací při revmatologické ambulanci ii. interní kliniky, Fakultní nemocnice u sv. anny v Brně

Tohoto cíle se snažíme dosáhnout podáváním vazoaktivních léků zlepšujících prokrvení tkání. Kromě léčby léky se používají i chirurgické postupy a další metody.“ Léčba digitální ulcerace je velice nákladná. Většinu léků plně hradí pojišťovny, jejich dostupnost je ale omezená – cenou, nebo regulačním opatřením. V ČR byla vytvořena síť vysoce specializovaných pracovišť, integrovaných v evropském DUO registru, které poskytují komplexní péči pacientům s digitálními ulceracemi. Patří sem i Revmatologická am-

bulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde pracuje doc. Petr Němec.

Prevence neexistuje „Možnost prevence vzniku systémové sklerodermie zatím neexistuje. Identifikovat jedince, kteří by tímto onemocněním mohli v budoucnu onemocnět, dnes nelze,“ říká doc. Petr Němec a dodává, že důležitá je především včasná diagnóza. „Včasnou diagnózou a zahájením léčby může dojít k pozitivnímu ovlivnění vývoje onemocnění. Úspěch léčby vlastních digitálních ulcerací ale vyžaduje spolupráci pacienta a dodržování režimových opatření. Důležité je například přestat kouřit. “ Jak podotýká doc. Němec, zájemci o informace týkající se digitálních ulcerací musejí důkladně hledat. Specializované webové stránky neexistují. „Určité informace lze najít na stránkách www.eustar.org, www.fesca-scleroderma.eu nebo na vznikajících českých stránkách www.sklerodermie.cz.“

!

Federation of european scleroderma assiociations:

WWW.FESCA-SCLERODERMA.EU WWW.SKLERODERMIE.CZ WWW.EUSTAR.ORG

WWW.SKLERODERMIE.CZ


KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT

8 · prosinec 2012

inspirace „Dámy, mysletee na svého partnera a darrujte mu pod stromečekk Prostenal“

PROBLÉMY S PROSTATOU NEJSOU TABU!

PHOTO: SHUTTERSTOCK

Pánové, nestyďte se jít k lékaři!

4%

Vsaď Vs aďďte na mo modr droou, vsaaďte na Proste os ena nal i vy.

®

s Perfect Complexem Nejpprodáávaaněější doplněk stravy v péč éči o pr prostatu v ČR * Poodpor orujje sp sprá rávnou funkci močovéého úst stroojí Pomáhá udržovat zdravou pros ostaatu

■ Až 4 % z celkového počtu nádorových onemocnění tvoří karcinom prostaty.

Riziko vzniku nemoci roste s věkem. Muži nad 70 let tvoří největší procento nemocných. Proto lékaři mužům starším 60 let doporučují chodit na pravidelné preventivní prohlídky – včasná diagnóza je velmi důležitá.

Symptomy Vývoj prostaty a její růst závisí na přeměně testosteronu na dihydrotestosteron (DHT) v prostatě. Zvýšená produkce DHT vede k rychlejšímu růstu a s tím souvisejícím komplikacím: zužování močové trubice prostatou atd. Muži

pak mají problém s častým a přerušovaným močením a pocitem nevyprázdněného měchýře.Tyto symptomy se ale objevují až v pokročilém stádiu.

Účinná prevence Nemoc může být dědičná. Riziko jejího rozvoje zvyšuje i nadváha, alkohol a kouření. Účinnou prevencí je

STRAŠÁK MUŽŮ Poruchy erekce erektylní dysfunkce může mít mnoho přčin, od cukrovky po stres, 95% případů je ale léčitelných!

tak zdravá životospráva, pravidelné lékařské prohlídky a případně i užívání vhodných doplňků stravy. K osvědčeným doplňkům patří přírodní přípravdky (fytofarmaka) s obsahem výtažků z kopřivy dvoudomé a plodů palmy saw palmetto. Ty pomáhají při léčbě prostatických onemocnění, zabraňují zvětšování prostaty, působí protizánětlivě a regeneračně.

!

Více o problematice sexuální vitality najdete na: www.opetmuzem.cz

Vlk je nemoc, každý třetí trpí tímto problémem Kousavé pálení v oblasti kolem konečníku a mezi stehny, přirovnávali dříve lidé ke stisku vlčích zubů. Odtud vzniklo pojmenování vlk, odborně se tato nemoc nazývá intertrigo.

Doplněk stravy

Vánooční baleníí se 40 dny užívvání navíc + exkluzzivní hodinky s kožženným páskem * Zdroj: IMSS Health OT OTC Audiit ČR Č (12C2 UROLOG.MALE LE COND. PROD ODUCTS, OTC NONN REG),, YTD Y 07/2012, počet a ks

www.p ww w.pr pros pro oste tena nal.l.czz Walmark, a. s., Třinec, Česká ká republika, e-m -mail: farmaainfo@walm lmark.czz. ékárně  Bezpllatná infolin linka 8000 141 141 41 K dostání ve vaší lék

Opruzení je nepřítelem řidičů, většiny sportovců, žen a to i velmi štíhlých. Zánět vzniká v místech, která se snadno zpotí, jsou vlhká a nemohou oschnout. Opruzení kůže lze předejít potřením náchylných míst kapesníčky Intim Comfort, ideální je Intim Comfort ve spreji, který lze na postižené místo aplikovat opakovaně a v požadovaném množství.

Účinky Intim Comfortu jsou stoprocentní! K dostání v lékárnách a na www.hmh.cz


komerční příloha společnosti mediaplanet

Téma

STOP neplodnosti Mnoho párů touží po dítěti a nedaří se jim počít. Moderní medicína ale i v boji s neplodností dokáže divy. Za neplodnost je považována situace, kdy ani po 12 měsících pravidelného pohlavního styku žena neotěhotní. Je-li to váš případ, začněte se zajímat o možnosti řešení neplodnosti. Není třeba klesat na mysli, současná medicína vám jistě dokáže pomoci. Začněte svůj problém řešit.

!

Dobrým rádcem vám budou webové stránky www.stopneplodnosti.cz

9 · prosinec 2012

Jak na bolestivou menstruaci?

Vložky proti poševní mykóze?

Bolestivá menstruace dokáže znepříjemnit život řadě žen. Mívá negativní dopady i na jejich psychiku a mnohdy tak ovlivňuje vztahy s okolím.

Problém, o kterém se moc nemluví, a přesto trápí až 75 % žen – poševní mykóza. Pomoci může revoluční menstruační vložka s obsahem kyseliny mléčné a probiotik.

Proto je vhodné mít po ruce přípravek, který při bolesti pomůže. Může to být např. bylinný čaj.V lékárnách jsou obvykle k dostání čajové směsi z kontryhele, hluchavky bílé, máty a mochny husí.

Možnosti prevence K dostání jsou i různé doplňky stravy, např. s obsahem hořčíku, vápníku, vitaminu B6 či výtažku

z kůry pobřežní borovice. Účinný je i pupalkový olej. Preventivně proti bolestem mohou pomoci léky s obsahem ibuprofenu, při bolestech (nikoliv preventivně) působí léky s obsahem paracetamolu.

Jedná se o unikátní český produkt, který ženám pomá-há léčit poševní záněty. Dámská menstruační vložka s obsahem přátelských probiotik a čisté kyseliny mléčné. Poševní mykóza napadá slizni-

ci intimních partií. V pochvě dochází k přemnožení kvasinek,a naopak se snižuje počet přátelských bakterií (probiotik),které kvasinky likvidují.

Intimea Lactoprobiotic Jednou z možností léčby je dodání probiotik ‚zvnějšku‘, např. právě použití vložky s jejich obsahem. Kyselina mléčná pak nastoluje zdravé fyziologické pH v pochvě. V takovém prostředí nemají kvasinky šanci. Vložky lze používat preventivně i jako náhradu intimky mimo období menstruace. Více informací na www.intimea.cz. anna burdová redaktor.cz@mediaplanet.com

Když bolest volá..., je tu Rychlé řešení. NO VÝHODVĚ TAKÉ NÉ 30 TAB BALENÍ LET!

• Rychlý nástup účinku.

www.nalgesin.com Krka ČR, s.r.o. Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8 – Karlín Tel. +420 221 115 115, Fax +420 221 115 116 www.krka.cz

• Dlouhotrvající účinek 8 – 12 hodin. Invence a znalosti pro účinné a bezpečné výrobky nejvyšší kvality.

Lék k vnitřnímu užití. Pročtěte si pečlivě příbalový leták. Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Přípravek mohou užívat dospělí a děti starší 12 let.


KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT

10 · prosinec 2012

nOVinKY

TIP

3

roztroušená skleróza postihuje mladé a pracovité V ordinacích psychiatrů stále častěji končí lidé mezi 25-35 lety. Diagnóza – roztroušená skleróza. Spouštěčem nemoci je nadměrná pracovní výkonnost a přepracovanost. O dalších příčinách se lékaři jen dohadují.

Příčiny Není pochyb o tom, že dnešní doba na nás klade obrovské nároky a že naše životní tempo je stále zběsilejší. Jsou mezi námi však i tací, kteří nejedou jen na 100 %, ale snaží se překonat vlastní hranice a dokázat toho co nejvíc. Jsou to často mladí a ambiciózní lidé. Roztroušená skleróza je autoimunitní nemoc, která napadá bílou hmotu mozku, v níž dochází k nervovým vzruchům. Příčiny jejího vzniku nejsou zcela známé, lékaři se však domnívají, že k rozvoji této nervové poru-

chy velkou měrou přispívá kouření, nedostatek vitamínu D, genetická dispozice a protože postihuje více ženy než muže, hovoří se i o vlivu hormonů. Tyto faktory pravděpodobně způsobují, že imunitní systém jako by čekal na signál, který nemoc spustí. Stres a přepracovanost mohou k těmto spouštěčům patřit.

Příznaky Prvními příznaky počínající nemoci může být mravenčení v končetinách, neschopnost udržet předměty v rukou atp. V různých

případech ale mohou být odlišné, protože záleží na tom, jakou oblast centrální nervové soustavy nemoc postihne. Lékaři dnes mají k dispozici biologickou léčbu, díky níž ubylo těžkých pozdních stádií, bohužel ale funguje jen na začátku onemocnění. Navíc je velmi nákladná. Podle údajů pojišťovny, která spadá pod jedno z českých ministerstev, činí měsíční náklady na léčbu jednoho pacienta 21 700 až 43 700 Kč, ročně je to pak 260 000 až 524 400 Kč na pacienta. A to hovoříme

INFORMUJTE SE ONLINE Více o roztroušené skleróze najdete například na stránkách České multiple sclerosis společnosti - www.roska.eu či na stránkách programu pro pacienty s rs - www.rskompas.cz, který poskytuje zdarma: bezplatnou telefonní lin-

ku, poradenství a pomoc ohledně aplikace léků, pomoc při řešení nežádoucích reakcí,zodpovězení dotazů ohledně léků, skladování, přepravy atd., podporu nejen v začátcích ale i během celé léčby.

PODPORA IMUNITY

o výdajích jen jedné pojišťovny.

Burnout Roztroušená skleróza ale není jedinou nemocí, která ohrožuje psychické zdraví. Jedním z dalších důsledků permanentního stresu a nadměrného úsilí v profesním životě může být i syndrom vyhoření (burnout). Dlouhodobý stres, nahromadění problémů či trauma mohou také vyvolat deprese. Problémem je, že o mozkových poruchách a psychických potížích se stále málo mluví a jsou tak trochu tabu. Hovořit o svých problémech, nebo se přímo svěřit do rukou lékaře je ale velmi důležité. U leckoho to může zabránit dalšímu rozvoji nemoci a příp. i trvalé invaliditě.

inspirace

Uměním proti HiV Občanské sdružení Art for Life letos v listopadu pořádalo 5. ročník charitativní akce v rámci projektu na prevenci HIV. Prodejem kalendářů a diářů, dražbou uměleckých děl a pořádáním kulturních akcí vydělalo přes 220 tis. korun. Využije je na pořádání informačních kampaní a besed ve školách, tisk brožur o HIV atd.

Podpora projektu Za 5 let činnosti sdružení získalo přes milion korun. Výše letošního výtěžku byla vyhlášena 1. 12. (v Den boje proti AIDS), na aktivity Art for Life je ale možné i nadále přispět koupí diářů nebo jen zasláním libovolné částky na účet.

!

pro více informací navštivte www.artforlife.cz nebo www.mediaplanet.com

aLICE KLEPLová anna burdová redaktor.cz@mediaplanet.com

redaktor.cz@mediaplanet.com


KomerČnÍ pŘÍLoHa spoLeČnosTi meDiapLaneT

pertusse aneb není kašel jako kašel Kašel je nejčastějším přiznakem onemocnění dýchacího ústrojí. Jedná se o reflex, jehož cílem je udržet dýchací cesty průchodné, a kterým se z dýchacích cest odstraňují sekrety a cizí tělesa. Je to příznak, který přivádí k plicnímu lékaři až 40% pacientů. Příčiny kašle jsou různé a často se kombinují. Pokud je kašel způsoben infekcí, odeznívá po nasazení vhodné léčby většinou do týdne až 14 dnů.

Dávivý kašel Kašel trvající déle než 2 týdny, často v záchvatech, doprovázený dušností a někdy i zvarcením, může být i dnes příznakem pertusse „černého“ neboli „dávivého“ kašle. Toto vysoce nakažlivé akutní infekční onemocnění dýchacích cest způsobuje Bordetella pertussis,malý bacil, jež je výhradně lidským patogenem a šíří se kapénkovou infekcí. V mírnější formě může onemocnění

proběhnout také po infekci Bordetellou parapertussis.

Infekční onemocnění Onemocnění patřilo v minulosti spolu se záškrtem a spalničkami mezi nejnebezpečnější infekce dětského věku, nejstarší údaje o úmtrnosti na pertussi jsou známé již z konce 19. století. Původce izolovali v r. 1906 belgičtí mikrobiologové J. Bordet, podle kterého je bakterie pojmenovaná a O. Gangou. Následně bylo ve 40. letech ve světě a v r. 1958 u nás zahájeno plošné očkování dětí, přičemž došlo k rychlému poklesu počtu nemocných dětí. Nejméně hlášených případů bylo v průběhu 80. let a onemocnění bylo dokonce považováno za vymýcené. V následujících letech ale počet hlášených onemocnění celosvětově znovu stoupal, v ČR bylo např. v roce 2009 hlášeno celkem 955 případů. Odhaduje se přitom, že počet skutečných případů je daleko vyšší.I přesto,že onemocnění podléhá povinnému hlášení,

nejsou všechny odhalené případy nahlášeny, navíc se na onemocnění stále málo myslí a řada případů zůstává neodhalených.

Nutnost přeočkování Zatím co do r. 2000 bylo nejvíce hlášených případů u dětí do 1 roku věku, od r. 2001 se epidemiologická situace změnila a onemocnění se stále častěji objevuje ve věkové skupině dospívajících a dospělých osob. Důvodem je to, že imunita navozená očkováním není celoživotní. Zdrojem infekce je vždy nemocný člověk, bakterie mimo lidský organismus rychle hyne. Typicky infekce probíhá ve třech stadiích. V prvním stadiu dochází k uchycení bakterií na výstelce dýchacích cest. Toto stadium trvá asi 2 týdny a projevuje se necharakteristickým kašlem. Je to také stadium, kdy je nejvyšší pravděpodobnost záchytu bakterie ve výtěru ze sliznic horních dýchacích cest (nos, krk). Po uchycení začnou bakterie produkovat toxiny,

11 · prosinec 2012

MUDr. Eva Voláková Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice olomouc

které jsou zodpovědné za typické projevy onemocnění druhého stadia. Toto je charakterizováno již zmíněnými záchvaty kašle, které obvykle trvají 2-8 týdnů. Následuje stadium rekonvalescence, kdy záchvaty kašle pozvolna ustávají. Celková délka infekce může tedy být až 3 měsíce. Téměř u všech dospělých nemocných dochází k úplnému uzdravení a nemoc nezanechá následky. Dospělí nemocní však mohou sloužit jako zdroj infekce u dosud neočkovaných kojenců a malých dětí s ještě nedostatečně rozvinutou obranyschopností po očkování, u kterých může mít onemocnění velmi těžký průběh a může vést až k úmrtí.

Ztížená diagnóza Rozpoznání onemocnění u dospělé populace má svá úskalí. Vzhledem k částečné imunitě navozené očkováním v dětství onemocnění nemívá typický průběh. Většinou probíhá pod obrazem běžného nachlazení a déle trvající

kašel v záchvatech může být jediným příznakem, takže na onemocnění není pomýšleno. S postupující průběhem onemocnění klesá pravděpodobnost průkazu patogena, navíc, bez včasného zahájení cílené léčby stoupá riziko další nákazy. Je zřejmé, že je nutná změna současného očkovacího schématu proti pertussi.V roce 2009 bylo jako reakce na stoupající výskyt onemocnění u starších dětí zavedeno přeočkování mezi 10-11 rokem života. Pokud jde o očkování dospělých, předpokládá se, že o plošné očkování by byl jen malý zájem. Proto byly vytipovány rizikové skupiny dospělých, které zahrnují nové matky, rodinné a jiné příslušníky novorozenců, zdravotnické a jiné pracovníky s dětmi, ale také nemocné s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí. Jistá pozornost je věnována také vývoji nové, účinnější očkovací látky. Vymýcení pertusse prozatím zůstává pořád cílem,ne skutečností.

ČERNÝ KAŠEL JE ZPĚT! JAK NA TO?

CZ/BOO/0019/12

NEKAŠLETE NA NĚJ A OČKUJTE SE! Požádejte svého lékaře, aby pro přeočkování proti tetanu rá použil vakcínu Boostrix, která vás kromě tetanu ochrání i proti černému kašli.

GlaxoSmithKline s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Vakcína Boostrix je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před aplikací si pečlivě prostudujte příbalovou informaci. O očkování se poraďte se svým lékařem.

5047 Boostrix inzerce 204x93_K2.indd 1

Moderní kombinovaná vakcína proti tetanu, černému kašli a záškrtu.

22.10.2012 9:23:30


Balení 180g v prášku nebo 180 kapslí. WWW.LEPICOL.CZ WWW.ZDRAVASTREVA.CZ

4x

VÍCE

PRO VAŠE ZAŽÍVÁNÍ

ASP CZECH S.R.O. SI UVĚDOMUJE NEBEZPEČÍ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Kolorektální karcinom nebo-li rakovina tlustého střeva představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění. Česká republika drží smutný světový primát ve výskytu tohoto onemocnění na počet obyvatel. I tento fakt byl jedním z impulzů proč se firma ASP CZECH s.r.o. začala zabývat výzkumem a výrobou potravních doplňků, které by mohly mít vliv na snížení rizika výskytu tohoto onemocnění. Společně s firmou DISPOMED z Košic se firma ASP CZECH s.r.o. podílela také na screeningovém programu výskytu okultního krvácení do stolice ve Slovenské republice.

Více informací na

www.zdravastreva.cz

TABU  

o čem se nemluví