Page 1

KOMERČNí PříLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

ZÁŘÍ 2012

prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.

FireMNÍ aUTo 3

a FLeeT MaNaGeMeNT

tIPY

Pro eFeKtIvNÍ sPrÁvu voZovéHo PArKu

INSPIRUJTE SE PROFESIONÁLY případová studie provoz vozů vyšších tříd a náklady na jejich pojištění

elektrické motory Úspora v efektivitě přeměny elektrické energie

správa vozového parku sledování cen pohonných hmot, servisu vozů a pojištění photo: dAIMler


KOMERČNí PříLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

2 · září 2012

vÝZvy

Služební, firemní, manažerské či pracovní auto... Vozidlům provozovaným firmami se říká různě. Téměř vždy se však jedná o automobily, které někdo jiný nakupuje a někdo jiný řídí. A ten, kdo nakupuje, by měl zejména v dnešní době přemýšlet dvojnásob...

Firemní auta se mění

p

o našich (nejen našich) silnicích jezdí leccos a pojízdné vraky bohužel nacházíme i ve firemních fleetech. Je jich ale stále méně. Firmy stále více chápou zákonitosti TCO (Total Cost of Ownership), tedy zákonitosti celkových nákladů na vlastnění a provozování automobilů, tudíž i to, že provozování takových aut je pro ně nevýhodné.

ekologická varianta Ti nejlepší navíc zjišťují, že co je ekologické bývá i ekonomické a zajímají se proto stále živěji o elektromobily, hybridní vozy nebo alternativní paliva. Koneckonců i výrobci spoléhají na to, že

firemní zákazníci umožní svým zájmem výrobu takových vozů v masovějším měřítku. Vzhledem k počtu kilometrů, které tyto vozy najezdí, se navíc jedná o obrovské množství informací z reálného provozu, využitelných pro další vývoj. Jen na našich silnicích jezdí tři čtvrtě milionu vozidel registrovaných na právnické osoby, více než milion je registrovaný na podnikající fyzické osoby. Tyto vozy najedou ročně dohromady mnohem více kilometrů než zbylých 2,9 milionu privátních vozidel...

„Nároky Evropské unie na průměrné emise nových vozidel rostou a automobilky tedy musí přicházet s novými technologiemi.“

Moderní technologie

Ceny paliv rostou Osvícený fleet management dnes tedy sází na úsporné a ekologické technologie, přestože je jejich podpora ze strany státu mi-

nimální. Ceny paliv rostou, sázet na jejich zásadní pokles by asi bylo pošetilé. Rostou také nároky Evropské unie na průměrné emise nových vozidel a automobilky tedy musí přicházet s novými technologiemi. Hybridní automobily se proto stanou v krátké době běžnou součástí provozu a to včetně dobíjecích plugin verzí s možností ujet několik desítek kilometrů v elektrickém režimu.

richard Plos šéfredaktor magazínu FLEET firemní automobily

A až se podaří překonat dnešní problémy, nastoupí elektromobily, ať už s akumulátory nebo palivovými články. Už dnes lze ale využívat moderních technologií a vedle snížení provozních výdajů přispět i k ochraně životního prostředí.

S taxi po praze za 14,90 Kč.

pro nás není problém naše nejlevnější A A A taxi zákazníkům přistavit kamkoli vždy a včas. V centru Prahy od 1 minuty do 5ti minut, ve vzdálenějším okolí centra do 10ti minut, na okrajích Prahy a v blízkosti Prahy do 15 minut. Samozřejmě přistavujeme vozidla kamkoli o to Rozhovor s Jiřím Kvasničkou, zákazník požádá. Pamatuji případ, kdy náš řidič přistavoval vozidlo do Berlína. majitelem společnosti

A A A radiotaxi s.r.o.

AAA je největší pražský radiodispečink v Praze, jak se tato skutečnost odráží například v nabízených cenách? Náš dispečink zajišťuje přepravy 1200 vozy. To samozřejmě umožňuje nabízet taxislužbu skutečně pro širokou veřejnost. A to jak co se týče ceny za taxi, i standardu služby. Nabízíme luxusní vozy, mikrobusy, vozy combi i nejlevnější A A A taxi. V každé kategorii vozidel jsme schopni taxi rychle přistavit zákazníkovi. Můžete být konkrétnější? Po Praze nabízíme taxislužbu se 47% slevou na kilometr z ceny maximální 28 Kč/km, což odpovídá 14,90 Kč za každý kilometr. Vozidla přistavujeme v Praze vždy zdarma. Protože ne všechny A A A vozy nabízí tuto cenu, musí si zákazník při objednávce přes náš dispečink toto naše nejlevnější A A A taxi vyžádat. Pokud si zákazník tuto službu vyžádá, má vždy jistotu, že vaše nejlevnější taxi pro něho přijede a přijede rychle? Ano, jak jsem již zmínil, s celkovým počtem našich vozů

Jaké máte s cenou 14,90 Kč za každý kilometr po Praze firemní zkušenosti? Cenu 14,90 Kč/km začali naši řidiči nabízet před dvěma lety pro jízdy po Praze na letiště Praha-Ruzyně. Po této službě vznikla ze strany zákazníků rychle velká poptávka. Proto, následně po technických změnách řízení provozu a vytížitelnosti našich nejlevnějších taxi našeho dispečinku, nabízíme službu nejlevnější A A A taxi pro všechny jízdy po Praze

doporuČuJeMe jan Horčík šéfredaktor magazínu hybrid.cz

STRANA 10

„Pořídit si hybrid nebo elektromobil do domácnosti se dnes odváží málokdo, přesto ale přibývají.“

We make our readers succeed! FIREMNí AUTO A FLEET MANAGEMENT, 1. VYDáNí, 25. září 2012 Projektový manažer: Alice Kleplová tel.: +420 608 733 694 e-mail:

alice.kleplova@mediaplanet.com

Grafické zpracování: Vratislav Pecka, DiS. redaktor: Jan Barák, Anna Burdová, Gabriela Věchetová editor: Ivona Pecková Foto: Shutterstock Distribuce: Lidové noviny, 25. září 2012 MeDIAPLANet Czech s.r.o. tel.: +420 222 999 692 e-mail: info.cz@mediaplanet.com

Posláním Mediaplanet je vytvářet svým klientům nové zákazníky. Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.

noduše záměr zákazníka cestovat skutečně nejpohodlnějším způsobem v moderním evropském městě. Při objednání taxi přes dispečink je tedy důležité, aby zákazník přesně věděl, kdy a kam mu bude naše vozidlo přistaveno. Na trh přicházíme s novou datovou aplikací pro chytré telefony, jejichž operačním systémem je Android. Pomocí této aplikace zákazník z vlastního mobilu objedná taxi a může žádat i zvláštní požadavky na vůz a řidiče. Následně na mapce uvidí přesně svou polohu a pohyb taxi, které je pro něho přistavováno. Do budoucna bude aplikace v taxi fungovat jako elektronický taxametr a navigace GPS, pomocí kterých zákazník může kontrolovat trasu jízdy a řidičem účtované jízdné. Aplikace bude k dispozici zpočátku pro stálé zákazníky, poté pro všechny klienty, kteří tyto telefony mají. Zákazník od nás dostane sms s informací, kde je možné zdarma datovou aplikaci stáhnout. QR je ke stažení na našich stránkích. Připravujeme také instalaci wi-fi sítě pro bezplatný příjem internetu do našich vozidel.

Říkal jste, že nejlevnější A A A taxi za 14,90 Kč/km nabízíte pro jízdy Prahou. Jak je to s jízdami mimo Prahu? Naše nejlevnější A A A taxi si zákazník může zavolat i pokud jede mimo Prahu. Pokud zákazník jede do Prahy, řidič účtuje za trasu od hranice Prahy k zákazníkovi 12,90 Kč/km, za stejnou cenu jede se zákazníkem zpět na Co řeknete na závěr? hranici Prahy a pak pokračuje jako nejlevnější A A A taxi za To, co jsem uvedl, je určitým 14,90 Kč za každý kilometr po Praze. průřezem nabídky všech našich služeb zákazníkům, kteří mohou Co dalšího, kromě zajímavé cenové nabídky pro více informací navštívít také nejlevnějšího A A A taxi 14,90 Kč/km, děláte, aby byly naše straánky: stále dostupnější taxi pro širokou veřejnost? Taxislužba je specifická osobní doprava, která zákazníky www.aaataxi.cz často přepravuje přímo od dveří ke dveřím. Příkladem jsou přepravy osob se zdravotním omezením, přeprava velkého množství zavazadel, špatné počasí nebo jed-


STAŇTE SE DOBRÝM ANDĚLEM A POMÁHEJTE RODINÁM S DĚTMI V BOJI S RAKOVINOU Rodiny s dětmi, kde některého z rodičů nebo některé z dětí postihlo onkologické onemocnění, se velmi často dostávají do finanční tísně. V této těžké situaci může být i malý finanční příspěvek velkou pomocí! Systém DOBRÝ ANDĚL funguje na třech hlavních principech: Vaše příspěvky odevzdáváme potřebným rodinám do posledního haléře, jako dárce přesně víte, komu pomáháte, a Vaše pomoc je pravidelná. Přidejte se k Dobrým andělům a pomáhejte těm, kteří Vaši pomoc potřebují.

Kryštůfek Přáda od 3 let bojuje s rakovinou

DA_metro_204x286_bar240%.indd 1

6.4.12 15:30


KOMERČNí PříLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

4 · září 2012

NoviNky

SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ AUTOMOBILŮ UŠETŘÍ FIRMÁM STATISÍCE většina firem v České republice potřebuje vozový park pro dopravu zboží nebo svých pracovníků za klienty. Při jeho špatné správě však může docházet k ročním ztrátám až v hodnotě stovek tisíců korun. „Flotila služebních vozů představuje významné potenciální úspory nejenom u velkých firem, ale i středních a malých. U nás malé firmy stále podceňují správu vozového parku, který se tak může stát zdrojem nečekaných nákladů a rizik,“ zdůrazňuje Tomáš Hoplíček, specialista na správu vozového parku.

snížení nákladů Součástí správy vozového parku není jenom nákup a provoz vozidel, ale pře-

devším sledování jejich spotřeby, tvorba elektronické knihy jízd, efektivní plánování rozvozů, sledování cen pohonných hmot a také pojištění a servis vozů. Firma Rudolf Jelínek a.s., která využívá systém pro správu svých vozidel, ušetřila 22% – 26 % ročních nákladů na pohonných hmotách. „Díky tomuto programu se podařilo za předcházející rok ušetřit zhruba 150 000 – 200 000 Kč,“ počítá Pavel Korec ze společnosti Rudolf Jelínek a.s. Ze zkušeností s používáním technologií ke správě vozového parku jasně vyplývá, že kompletní správa vozového parku skrývá snížení nákladů kolem půl procenta. U velkých firem je tento potenciál až třicet procent. Úspory však v žádném případě neznamenají snížení komfortu a mobility pracovníků.

Přesnost Vysoká cena za pohonné hmoty nutí dopravce hledat úsporná opatření na všech místech. Jednou z mnoha možností je komunikace mezi dispečerem a řidičem. Díky moderním komunikačním technologiím, které umí zasílat krátké textové zpráv přímo do navigace v automobilu, dostává řidič textové instrukce, kam má jet, kde zboží vyložit, popřípadě kde má tankovat nebo odstavit vozidlo. Odpadají tak zbytečné nepřesnosti při diktování adres a řidiči i dispečeři mají jednodušší práci. Tento systém používá nejčastěji kamionová zahraniční doprava a servisní vozidla. redakce redaktor.cz@mediaplanet.com

tIP

1 sLeDujte sPotŘeBu


komerční příloha společnosti mediaplanet

5 · září 2012

Chcete ušetřit? Nahraďte koupi nových vozů ojetými Máte firmu a nechcete zbytečně investovat těžce nabytý kapitál? Pořiďte si do vozového parku lehce ojeté automobily. Získáte ověřenou kvalitu a především stlačíte finanční náklady. Jaké jsou výhody koupě starších vozidel? Zejména platba reálné ceny automobilu. Je známou pravdou, že nový vůz ztratí značnou část své hodnoty už při výjezdu z prodejny nebo dokonce podpisem smlouvy o jeho koupi.

Příznivá cena Klíčovou výhodou nového vozu je jistota- můžeme se spolehnout, že automobil nemá žádné závady. Tato jistota nás však může vyjít velmi draho. Existuje nepsané pravidlo, že čím dražší nové auto je, tím větší část své hodnoty v počátku svého provozu ztrácí. Ceny luxusních automobilů proto bezprostředně po koupi klesají nejmarkantněji. Auta

Nové versus ojeté Výhodou koupě nového vozu je jistota, lehce ojeté vozy pak pořídíte za příznivější cenu. Photo: shutterstock

střední třídy se dají pořídit po krátkém čase v provozu za velmi příznivou cenu.A to i v jiné než základní výbavě. Jaká to výhoda oproti koupi nových vozů, u nichž každý detail z výbavy stojí tisíce či desítky tisíc korun navíc.

Prověřujte Můžeme se však na ojetý automobil spolehnout? Nové auto zaručuje bezstarostnost, zejména pak při koupi na leasing. Veškerou starost i odpovědnost za vůz nese leasingová společnost. U staršího vozu bychom se vždy měli přesvědčit, že nekupujeme zajíce v pytli. Co se skrývá pod kapotou, mohou zkontrolovat odborníci v servisech či autobazarech, v nichž se za prodávané automobily ručí. Také je třeba mít se na pozoru před pochybnými prodejci aut a kradenými kousky. Pokud si tato rizika ohlídáte, bude koupě lehce ojetého automobilu pro vaši společnost přínosem. gabriela věchetová redaktor.cz@mediaplanet.com

VÝKUP VOZOVÝCH PARKŮ VYUŽ NAŠI IJTE SLUŽ CH EB!

 VYKOUPÍME JAKÉKOLIV MNOŽSTVÍ

VOZŮ  VY INKASUJETE PENÍZE, MY RUČÍME

MÁTE VY NEBO VAŠE SPOLEČNOST ZÁJEM O REALIZACI A VYDÁNÍ SPECIALIZOVANÉ PŘÍLOHY NA MÍRU V CELOREPUBLIKOVÉM NÁKLADU V ČESKÉ REPUBLICE? - KONTAKTUJTE NÁS!

 PENÍZE V HOTOVOSTI NEBO

PŘEVODEM IHNED  PŘIJEDEME ZA VÁMI KAMKOLIV  NEJVĚTŠÍ SÍŤ 28 POBOČEK

V ČR A SR  ADMINISTRATIVU

ZAŘÍDÍME MY

Mediaplanet Czech s.r.o. | Vodičkova 12/5, Praha 2, 120 00 | +420 222 999 682 | info.cz@mediaplanet.com | www.mediaplanet.com

WWW.

.CZ

companies@aaaauto.cz

284 022 062


KOMERČNí PříLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

6 · září 2012

NoviNky

případová studie: Dražší vůz – nižší provozní náklady ■ otázka: Jsou prémiové vozy jen pro firmy a bohatší zákazníky? ■ odpověď: Nikoliv. Provoz vozů vyšších tříd a náklady na jejich pojištění nejsou o nic dražší než u ostatních vozů. Ani pořizovací cena není ve srovnání s neprémiovými značkami o moc vyšší. Zajímavé výsledky vzešly z nejnovější případové studie, která se zabývá otázkou podílu soukromých a firemních odběratelů automobilů na českém trhu, a zároveň zkoumá rozdíly v kvalitě vozů vyšších a nižších tříd a poměr mezi provozními náklady na levnější a dražší automobily. „Soukromí zákazníci kupují osobní automobily spíše v nižších až středních cenových relacích, zatímco podniky a podnikatelé odebírají sice vozidla všech kategorií, ale ve středních a vyšších kategoriích je jejich podíl výrazně větší a často až dominantní,“ uvádějí autoři případové studie k otázce podílu soukromých a firemních odběratelů vozidel.

Podíl odběratelů Na prodej osobních vozů firemním zákazníkům připadá v ČR podíl okolo 50 procent z celkového automobilového trhu. „Přestože si to mnozí motoristé ani neuvědomují, podíl firemních odběratelů osobních automobilů je opravdu významný. Podle aktuální hospodářské situace se pohybuje v rozmezí 40 až 60 procent celkového objemu, co do počtu prodaných vozidel a v ještě vyšších hodnotách, pokud jde o cenové relace, resp. finanční objemy, ve kterých se jejich prodej pohybuje,“

vysvětlují autoři případové studie. „Poměrně velké rozdíly v podílu soukromých a firemních odběratelů má u nás na svědomí především momentální celková hospodářská situace, ale také časté legislativní změny, které zpravidla znevýhodňují tu, či jinou cílovou skupinu zákazníků.“ Následkem toho v určitém období dochází k nárůstu poptávky „služebních“

se staly určitým symbolem nejen kvality, komfortu, bezpečnosti, spolehlivosti a dalších zákaznicky oceňovaných vlastností, ale také osobní či firemní úspěšnosti.“ Není proto divu, že je tato značka skupinou zákazníků, kteří si pořizují spíše vozy nižších tříd, vnímána jako symbol luxusu, na který nedosáhnou. Jak ale ukazuje studie, není na místě brát

„Německá prémiová značka vyrábí a prodává i cenově zajímavé vozy s hvězdou na přídi. Pokud zákazník chce určitou úroveň výbavy, u Mercedesu jí má zpravidla již ve standardním provedení, bez příplatků. Samozřejmě že na přání má zájemce výběr dalších vymožeností. Připočtemeli k vysoké úrovni výbavy také příslovečnou spolehlivost a dlouhou životnost, photo: dAIMler

vozů a jindy se zase výrazně zvýší odbyt malých levných automobilů, směřujících k soukromým uživatelům, zatímco firmy „vyčkávají“. Přitom je známou skutečností, že soukromí zákazníci kupují osobní automobily spíše v nižších až středních cenových relacích, zatímco podniky a podnikatelé odebírají sice vozidla všech kategorií, ale ve středních a vyšších kategoriích je jejich podíl výrazně větší a často až dominantní.

jen pro bohaté? Mezi úspěšné značky, které mezi firemními zákazníky patří k nejžádanějším a které pravidelně bodují ve fleetových obchodech, patří bezesporu Mercedes-Benz. „Automobily této značky

v potaz jen výši pořizovací ceny. Dražší a lépe vybavený vůz nemusí být dostupný pouze pro firmy a movitější zákazníky. „Méně známou skutečností je, že například provoz či pojištění modelů třídy „C“ nebo „B“ není o nic dražší, než u ostatních stejně vybavených vozů jiných značek. Také pořizovací cena není ve srovnání se stejně vybavenými modely, zdánlivě neprémiových značek, nijak zásadně vyšší, ale často prakticky stejná.“ Například pod značkou Mercedes-Benz si většinou lidé představují luxusní modely, prémiové zpracování a vyšší ceny, včetně vysokých cen za servis a za náhradní díly. Jak ale dokládá případová studie, nemusí to být ve všech případech pravda.

spolu s nízkými provozními náklady a vysokou zůstatkovou hodnotou, pak jsou náklady například pětiletého provozu na velmi konkurenceschopných hodnotách.“ Při zákaznické kalkulaci zhruba stejně prostorných a stejně vybavených modelů se dá dojít k zajímavému výsledku, a to, že Mercedes není dražší než mnohé stejně vybavené konkurenční modely. Při pořizování nového automobilu by navíc každý kupující měl vzít v úvahu veškeré náklady, které s provozem auta souvisí, a to v horizontu několika let, neboť výše pořizovací ceny je jen jednou z položek.

servisní smlouvy Tyto skutečnosti si už i u nás, zejména v poslední

tIP

2 KvALItA se vYPLAtÍ

době, uvědomují mnozí fleetoví zákazníci při rozhodování ve výběrových řízeních. „Jedním z příkladů může být nedávno uzavřený významný fleetový obchod mezi značkou Mercedes-Benz, jednou z předních světových IT společností a LeasePlan. Tato IT společnost se rozhodla obměnit vozový park a značka MercedesBenz zvítězila v náročném výběrovém řízení s modelem třídy C mimo jiné právě díky příznivým provozním nákladům, které nabízí.“ Smlouva uzavřená na čtyři roky zajišťuje kompletní obměnu vozového parku s tím, že daná IT společnost bude výhradně používat vozidla Mercedes-Benz třídy „C“. Aktuálně už bylo předáno přes 100 vozidel a do konce letošního roku se tento počet navýší na cca 150 kusů. Všechna vozidla jsou financována formou operativního leasingu. „Celková nabídka byla vytvořena s tím, že v nabídce jsou použity servisní smlouvy, zajišťující optimální provozní údržbu vozidel z hlediska rozsahu i ceny. A protože jsou pro uživatele velmi významné celkové provozní náklady, také zde má Mercedes skvělou nabídku. V tomto důležitém provozním parametru, u kterého si mohou mnozí myslet, že představuje u takto prestižní značky výrazně vyšší položku, než u konkurenčních modelů neprémiových značek, jsou výsledné hodnoty natolik zákaznicky atraktivní, že celkové provozní náklady patřily při výběrovém řízení k rozhodujícím pozitivům a přispěly významnou měrou k vítězství Mercedesů.“ redakce redaktor.cz@mediaplanet.com


204x286_mercCfleet_2012.indd 1

18.09.12 12:17


8 · září 2012

komerční příloha společnosti mediaplanet

inspirace

Opel Ampera v Arvalu Nejeden firemní manager si láme hlavu, jak obohatit svůj autopark o šetrné vozidlo. Možností je mnoho, zkušeností poskrovnu. Ti konzervativní sáhnou po konvenčních pohonech s ekologickou nálepkou, která značí přítomnost aerodynamických úprav a přemapovaného motoru, ti odvážnější jdou po ověřených hybridech. Zbývá tu ještě prostor pro opravdové pionýry nového věku a ten tvoří elektromobily. Takovou cestou se vydala právě společnost ARVAL CZ, která svoji flotilu rozšířila o vozidlo Opel Ampera. Samozřejmě je ve vzduchu řada otázek, jaká bude skutečná návratnost investice, provozní náklady,poruchovost.Ale postavila by se snad nejvěhlasnější architektonická díla bez odvahy se do toho pustit? Ani elektromobily, k jejichž množstevnímu

nárůstu bychom rádi spěli, se nerozšíří, když to prostě nezkusíme. A smělý pokus společnosti ARVAL CZ vyšel. Vozidlo nadchlo svými provozními i jízdními vlastnostmi, dobíjení není žádná věda, většinu cest v autě spokojeně pobzukuje

ra spočívá především v efektivitě přeměny elektrické energie. Zatímco z fosilních paliv vyprodukujeme s velkou slávou 20 % kynetické energie a 80 % tepelné, kterou pak zase ničíme v chladicí soustavě, poměr u elektromotoru

Rozjíždíme vlak, na který si ostatní teprve kupují lístky. V řadě západních zemí jsou dopravní a daňová omezení pro vozidla vázaná na emise oxidu uhličitého, je tedy jen otázkou času, kdy se podobných opatření dočkáme i my. A změna přeje připraveným.

Pozitivní výsledky

Photo: shutterstock

elektromotor, generátor se zapne jen velmi zřídka a na delších vzdálenostech. A navíc – je to plnokrevník, svižné a reprezentativní vozidlo.

Efektivita Výhoda elektrického motoru a z ní plynoucí úspo-

je opačný, tedy 80 % energie promění elektromotor v pohyb. Padají tedy argumenty škarohlídů, že elektřina se vyrábí také s emisemi. To je pravda, ale mnohem hospodárněji a navíc je s efektem úspor z rozsahu, který se u jednotlivých vozidel nerealizuje.

„Brzy se od nás dočkáte praktických provozních a ekonomických studií navázaných na ucelený program Arval Green Drive, do kterého je Opel Ampera zahrnut. Stávající výsledky jsou velmi pozitivní a máme s čím srovnávat, provozujeme stovky vozidel na stlačený zemní plyn, stovky vozidel s ekologickými labely, děláme mnoho srovnání a provozních i ekonomických studií, spolupracujeme s nezávislými institucemi. Kdo chce jít kupředu, je vítán na naší cestě,“ říká Jan Tejnor, Business Development Manager ARVAL CZ.

CNG program společnosti FIAT Společnost Fiat má ze všech evropských automobilek nejnižší průměrnou hodnotu emisí CO2 napříč modelovou řadou a dlouhodobě patří mezi výrobce nabízejíci široké spektrum vozů s pohonem na alternativní paliva. Není tedy divu, že je Fiat evropskou jedničkou v prodeji vozidel s pohonem na CNG.

Nízká cena Pohon CNG je naprosto průlomový z hlediska ekologie a je také výhodný z hlediska ekonomického, neboť náklady na palivo jsou téměř poloviční a většina vozů na CNG nabízí nižší či srovnatel-

Photo: shutterstock

nou spotřebu než vozy na běžná paliva. Navíc na tento druh paliva není uvalena spotřební daň, což je zárukou nízké ceny. Pohon na zemni plyn má až o 56 % nižší náklady v porovnání s pohonem na benzín a až o 30 % nižší náklady v porovnání s pohonem na naftu. Bezpečnost vozidel na CNG je díky velmi přísným bezpečnostním zkouškám a opatřením srovnatelná

s bezpečností vozů na běžná paliva.

Široká nabídka Nabídka modelů Fiat se zážehovými motory, uzpůsobenými již z výroby k možnosti alternativního pohonu na CNG, je bohatá i na našem trhu a můžete si tak vybrat přesně to, co potřebujete. Z osobních vozů můžete najít zemní plyn pod kapotou Fiatu Panda, Punto

Evo, Qubo a Doblo Panorama. Velmi zajímavá je ale i nabídka lehkých užitkových vozů s tímto pohonem.Značka Fiat Professional nabízí pohon na CNG u Fiatu Fiorino, Doblo Van (i v prodloužené verzi Maxi), Ducato a Ducato Maxi a v neposlední řade Ducato Maxi Minibus určen pro přepravu osob.

nepřehlédněte

Nenahraditelný pomocník Fleet manažera

Servisní koncept 4Fleet společnosti Goodyear Dunlop Tires pomáhá fleetovým manažerům snižovat celkové náklady na správu vozových parků již sedmým rokem. Zatímco v počátcích byl tento koncept určen především pro společnosti nabízející operativní leasing, v současné době je využíván také firmami s většími vozovými parky, které tak mohou přenechat veškeré starosti spojené se správou pneumatik na 4Fleet.

Rovnoměrné pokrytí Hlavní výhodou konceptu 4Fleet je možnost využívat nejen široké nabídky cenově zvýhodněných pneumatik značek Goodyear, Dunlop, Fulda a Sava, ale také rychloservisních služeb. Koncept 4Fleet sdružuje v rámci České republiky 120 pneuservisů, čímž je zajištěno rovnoměrné pokrytí služeb pro všechny fleetové zákazníky. V současnosti jsou zákazníkům k dispozici služby 4Fleet i na Slovensku a v Maďarsku, a to za stejných podmínek, které mají sjednány v České republice, a připravuje se rozšíření sítě smluvních pneuservisů do všech sedmnácti evropských států. redakce

redakce redaktor.cz@mediaplanet.com

redaktor.cz@mediaplanet.com


Vyřídíme. Vy řídíte. Přichází čas elektromobilů a hybridů a my rozhodně nehodláme zůstat pozadu. Rozšířili jsme nabídku fleetových vozidel o elektromobil Opel Ampera. Více na www.arval.cz

NOVÝ ELEKTROMOBIL VE SLUŽBÁCH AVALU

4F inz prilLN(100x141)n1w.indd 1

9/6/12 10:45 AM


10 · září 2012

KOMERČNí PříLOHA SPOLEČNOSTI MEDIAPLANET

paNeL NÁZoroF proFesioNÁLa eXpTerTs Pořídit si hybrid nebo elektromobil do domácnosti se dnes odváží málokdo. Z čistě ekonomického hlediska se totiž většinou nevyplatí a nadšenců, kteří jsou i přesto ochotni investovat nemalé prostředky do částečně nebo plně elektrického vozidla je zatím v České republice pomálu. Ale přibývají.

Hybridy a elektromobily ve firemních flotilách: vyplatí se?

a

s přibývajícím počtem takových vozidel přibývá také počet firem, které jsou ochotny přemýšlet nad auty s alternativním pohonem jakožto součástí svého vozového parku. Proč? Důvod číslo jedna je jasný: je to v módě. Zejména české energetiky jako ČEZ, E.On, RWE i PRE využívají elektromobily aby ukázaly, že jdou s dobou a že něco dělají pro své okolí. Druhý důvod je, že si elektrický pohon testují a připravují se na dobu, kdy bude rozšířenější i mezi běžnými spotřebiteli. Tahle doba je vzdálená minimálně několik let, ale heslo velí: buď připraven!

Úspory A není důvod, proč by tohoto hesla nemohly uposlechnout i jiné firmy. Alternativní pohony jim už dnes mohou nabídnout možnost prezentovat svou firemní značku jako šetrnou k životnímu prostředí. Podle typu a síly vytížení navíc mohou hybridy nebo elektromobily už dnes, díky stoupajícím cenám pohonných hmot, přinést firmě úspory.

elektromobily Elektromobily jsou ideální do městského provozu.

Např. pro rozvoz menšího zboží nebo zásilek v městské aglomeraci, při kterých se denně nenajede více než 100-150 km. Pro takové úlohy jsou elektromobily jako dělané. Přes den jezdí, v noci se nabíjejí. Vzhledem k počínajícímu konkurenčnímu boji už dokonce lze sehnat malé městské elektromobily za velmi zajímavé ceny.

Hybridy Hybridy jsou ideální tam, kde se kombinuje pohyb po městě a dálkové cesty. Ve městě dokážou hybridy přepnout na elektrický pohon a šetřit tak palivo. Při delších cestách zapojí spalovací motor, který ale díky propracovanému systému pohonu nabízí výrazně nižší spotřebu než v běžném autě. Mezi nejnovější přírůstky v nabídce na českém trhu patří plug-in hybridy. Ty kombinují výhody elektromobilů a hybridů. Zvládnou ujet na elektřinu min. 20 km a navíc je lze dobíjet.

jan Horčík šéfredaktor magazínu hybrid.cz

photo: shutterstock


freemont cool speciální edice s klimatizací a bohatou standardní výbavou

freemont cool. simply more Víc prostoru s Fiatem Freemont cool již od 549 900 Kč.* *Cena platí při financování s Fiat Credit, Fiat Freemont 2,0: cena 549 900,- Kč po slevě, 5 let financování, POV, HAV 10%, 40% akontace, výpůjční úroková sazba: 8,06 %, celková splatná splátka: 401 893,- RPSN: 8,4 %, celková výše splátky pojištění: 1 479,- počet splátek pojištění: 60, součástí úvěru je i povinné uzavření pojištění pov a HAV RPSN (včetně HAV): 14,2%. Freemont 2,0 MJT 140 k: komb. spotř. 6,4 l/100 km, emise CO2 169 g/km

LBFI_120711_RANGE_Freemont_204x141.indd 1

www.fiat.cz

9/20/12 12:25 PM


Navigační systém pro Váš vozový park? Becker Ready 50 LMU

Ilustrační foto Becker Ready ICE

cena: 5490 Kč s DPH

DOŽIVOTNÍ AKTUALIZACE MAP ZDARMA! www.mybecker.cz mybecker@gpsanavigace.cz www.gpscentrum.cz

10943  
10943  

http://doc.mediaplanet.com/all_projects/10943.pdf

Advertisement