Page 1

Comarch ERP Optima Cennik dla Biur Rachunkowych (nr 1/2014 – ważny od 01.01.2014 r.)


Stacjonarnie

Comarch ERP Optima 1

PAKIETY DLA BIUR RACHUNKOWYCH

W modelu usługowym

(opłata za stanowisko)

(miesięczna opłata abonamentowa)

699,00

55,00

1999,00

185,00

3199,00

305,00

Stacjonarnie

W modelu usługowym

Doradca Podatkowy START (Księga Podatkowa – BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Menedżer licencji2)

Doradca Podatkowy (Księga Handlowa – BR, Księga Podatkowa – BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Menedżer licencji2)

Doradca Podatkowy PLUS (Księga Handlowa – BR, Księga Podatkowa – BR, Płace i Kadry – BR, Środki Trwałe – BR, Faktury, Kasa/Bank, Biuro Rachunkowe, Pakiet Srebrny iKsięgowość 243, Menedżer licencji2)

Wersja dla biur rachunkowych

Comarch ERP Optima

(opłata za stanowisko)

(miesięczna opłata abonamentowa)

Biuro Rachunkowe

419,00

35,00

Kasa/Bank5, 6

109,00

—4

Księga Podatkowa – BR

419,00

45,00

Księga Handlowa – BR

1849,00

—4

Płace i Kadry – BR

1399,00

—4

e-Pracownik

499,007

39,007

CRM

439,00

—4

Środki Trwałe – BR

549,00

35,00

Analizy Business Intelligence

1999,00

99,00

Pulpit Menadżera

1099,00

79,008

iBard24 Automatyczna Kopia Bezpieczeństwa

99,009

99,009

1,00

Menedżer licencji2, 10 Promocja!

Cennik Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych (nr 1/2014 – ważny od 01.01.2014 r.)


Większa funkcjonalność

Comarch ERP Optima Plus

Stacjonarnie

W modelu usługowym

(opłata za stanowisko)

(miesięczna opłata abonamentowa)

Kasa/Bank Plus5

199,00

bezpłatnie

Księga Handlowa Plus – BR

2159,00

145,00

Płace i Kadry Plus – BR

2159,00

115,00

CRM Plus

549,00

29,00

Promocja biur rachunkowych w Internecie

Cena za rok

iKSIĘGOWOŚĆ24.pl Pakiet Zielony

0,00

(promocja na portalu, dostęp do bazy ofert)

Pakiet Srebrny 299,00

(promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Comarch ERP iFaktury24 do 100 dokumentów, iBard24 – 5GB)

Pakiet Złoty 799,00

(promocja na portalu, dostęp do bazy ofert, Comarch ERP iFaktury24 bez limitu, iBard24 – 30GB)

W modelu usługowym

Comarch ERP Optima

OBSŁUGA BAZ DANYCH

(miesięczna opłata abonamentowa)

Opłata za każdą bazę powyżej drugiej

9,00

[1] Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima. Oferta specjalna, nie łączy się z innymi promocjami. [2] Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 169,00 zł/szt. [3] Pakiet srebrny iKsięgowość24 dostępny w pakiecie Doradca Podatkowy Plus przez pierwszy rok użytkowania. [4] W modelu usługowym Comarch ERP Optima moduły dostępne są wyłącznie w wersjach Plus, w cenie modułów standardowych. [5] Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus. Wymienione moduły w wersji BR również wymagają modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus. [6] Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus. [7] Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 99,00 zł, w modelu usługowym 9,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry. [8] Opłata zawiera dostęp do dwóch baz danych. Opłata za dostęp do większej ilości baz wynosi 19 zł za każdą kolejną bazę danych powyżej drugiej. [9] Opłata roczna, do 5 GB danych. [10] Obowiązkowy do wszystkich modułów w wersji stacjonarnej. Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Cennik Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych (nr 1/2014 – ważny od 01.01.2014 r.)


Comarch Asysta Wartością dodaną, jaką zyskuje nabywca Comarch ERP Optima, jest 12-miesięczna Comarch Asysta. W modelu usługowym programu obowiązuje ona przez cały okres trwania umowy. Comarch Asysta obejmuje: • dostęp do bezpłatnych uaktualnień i nowych wersji oprogramowania, • wsparcie telefoniczne specjalistów Comarch (HOT-LINE), • dostęp do indywidualnych stron internetowych. Przedłużenie Comarch Asysta na kolejne 12 miesięcy, to koszt 20% wartości posiadanej instalacji Comarch ERP Optima tzw. upgrade, zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu upgrade. Jest to oferta dla klientów Comarch ERP Optima, którzy w momencie przedłużenia Comarch Asysta posiadają jej aktualną wersję.

Comarch ERP Optima

SZKOLENIA MULTIMEDIALNE

Cena

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

30,00

Jak prowadzić księgowość w Comarch ERP Optima?

30,00

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

30,00

Skuteczna sprzedaż przez sklep internetowy we współpracy z Comarch ERP Optima

30,00

Sprzedaż bez opłat i prowizji na portalu WSZYSTKO.PL – instrukcja krok po kroku

30,00 Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

www.comarch.pl/optima Comarch SA Al. Jana Pawła II 41g 31-864 Kraków

tel.: 12 681 43 00 faks: 12 687 71 00 e-mail: info.erp@comarch.pl www.comarch.pl/erp

Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.051.637,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677-00-65–406.

Cennik Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych (nr 1/2014 – ważny od 01.01.2014 r.)

Cennik Comarch ERP Optima 1/2014 - Biura Rachunkowe  
Cennik Comarch ERP Optima 1/2014 - Biura Rachunkowe  
Advertisement