Page 1

Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 paĹşdziernik 2013


Spis treści 1

INSTALACJA SYSTEMU ................................................................................................................................... 3

2

REINSTALACJA PROGRAMU........................................................................................................................... 3 2.1 2.2 2.3

3

OGÓLNE ........................................................................................................................................................ 5 3.1 3.2

4

4.5

NOWOŚCI ...................................................................................................................................................... 8 ZMIANY ......................................................................................................................................................... 8 POPRAWIONO............................................................................................................................................... 9

KASA/ BANK.................................................................................................................................................. 9 10.1 10.2

11

NOWOŚCI ...................................................................................................................................................... 7 ZMIANY ......................................................................................................................................................... 7 POPRAWIONO............................................................................................................................................... 8

KSIĘGOWOŚĆ ................................................................................................................................................ 8 9.1 9.2 9.3

10

NOWOŚCI ...................................................................................................................................................... 7 ZMIANY ......................................................................................................................................................... 7 POPRAWIONO............................................................................................................................................... 7

OBIEG DOKUMENTÓW .................................................................................................................................. 7 8.1 8.2 8.3

9

ZMIANY ......................................................................................................................................................... 6

CRM .............................................................................................................................................................. 7 7.1 7.2 7.3

8

POPRAWIONO............................................................................................................................................... 6

SERWIS.......................................................................................................................................................... 6 6.1

7

NOWOŚCI ...................................................................................................................................................... 5 POPRAWIONO............................................................................................................................................... 5 WSPÓŁPRACA Z COMARCH EDI .................................................................................................................... 6 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP ..................................................................................................... 6 4.4.1 ZMIANY W PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA ......................................................................... 6 WSPÓŁPRACA Z WSZYSTKO.PL ..................................................................................................................... 6

HANDEL PLUS ................................................................................................................................................ 6 5.1

6

ZMIANY ......................................................................................................................................................... 5 POPRAWIONO............................................................................................................................................... 5

HANDEL......................................................................................................................................................... 5 4.1 4.2 4.3 4.4

5

REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI ........................................................................................................ 3 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER ................................................................................................... 4 WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI ........................................................................................................ 4

ZMIANY ......................................................................................................................................................... 9 POPRAWIONO............................................................................................................................................... 9

PŁACE I KADRY .............................................................................................................................................. 9 11.1 11.2 11.3

NOWOŚCI ...................................................................................................................................................... 9 ZMIANY ....................................................................................................................................................... 11 POPRAWIONO............................................................................................................................................. 11

Comarch ERP Optima

2

Zmiany w wersji 2014.2.1


1 Instalacja systemu Comarch ERP Optima w wersji 2014.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 23.10.2013. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Uwaga: Comarch ERP Optima od wersji 2013 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2013.0.1. Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji.

2 Reinstalacja programu 2.1

Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dlaklientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie. Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima. Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji programu. Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2014.2.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Reinstalacja do najnowszej wersji 2014.2.1 możliwa jest zarówno z wcześniejszych wersji 2013, 2012 oraz 2010 jak również Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2014.2.1. Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2014.2.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.

Comarch ERP Optima

3

Zmiany w wersji 2014.2.1


Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersj i może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.

2.2

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator baz danych”, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji. Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2000.

Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012. Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w instrukcji instalacji.

2.3

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2014.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami: Aplikacja

Wersja

Wszystko.pl

Uwagi

Aktualna wersja: Wszystko.pl

Comarch ERP e-Sklep

7.2 lub wyższa

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

5.7 lub wyższa

Comarch ERP e-Pracownik

2014.1.1

Comarch ERP Mobile Sprzedaż - Android

5.1

Comarch ERP Mobile Flota

2.0.2

Planowane 17.01.2014

Comarch ERP Mobile BI

Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.comarch. mobile.bi

Comarch ERP Optima

4

udostępnienie

-

Zmiany w wersji 2014.2.1


Comarch ERP XL

Od wersji 2013.1

Internetowe Aplikacje Pracownicze

1.11.48

Comarch ERP Altum

6.1

iBard24

2.9.3

Zalecana jest współpraca z wersją 2014.1 ze względu na dostosowanie do programu Płatnik w wersji 9.01.001

Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

3 Ogólne 3.1

Zmiany 1.

3.2

Społeczność Comarch ERP. Na wstążce w menu Ogólne oraz Pomoc zmieniono nazwę grupy Więcej funkcji na Comarch ERP oraz dodano w ramach tej grupy przycisk Społeczność Comarch ERP otwierający w przeglądarce internetowej stronę https://spolecznosc.comarch.pl/.

Poprawiono 1.

Wysyłanie wiadomości e-mail z programu Microsoft Outlook. Poprawiono otwieranie programu Microsoft Outlook przez Comarch ERP Optima w celu wysłania wiadomości e-mail w przypadku, gdy klient poczty nie był uruchomiony.

4 Handel 4.1

4.2

Nowości 1.

Deklaracja Intrastat. Na formularzu przywozowej deklaracji Intrastat dodano kolumnę Kraj pochodzenia, w której wyświetla się symbol kraju wpisany na karcie towaru (zakładka Dodatkowe, sekcja Intrastat).

2.

Zestawy promocyjne. Na karcie towaru na zakładce Zestawy dodano kolumny Godzina od oraz Godzina do.

3.

Faktura Pro Forma. Wydruk. Dla Faktury Pro Forma dodano nowy wydruk Oferta handlowa/ Wzór standard – bez VAT.

Poprawiono 1.

Inwentaryzacja. Na Arkuszu Inwentaryzacyjnym zoptymalizowano proces przeliczania ilości na podstawie Arkuszy Pomocniczych.

2.

Koszt usługi. Po wpisaniu kosztu usługi wchodzącej w skład towaru złożonego (na zakładce Receptura, w kolumnie Wartość zakupu) na dokumencie PWP, koszt ten jest doliczany do wartości towaru.

3.

Korekty ilościowe. Poprawiono działanie programu w zakresie korekt ilościowych w sytuacji, kiedy naliczanie kosztu własnego sprzedaży ustawione jest wg metody AVCO.

4.

Metoda kasowa. Wydruk. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury zaznaczono parametr Faktura VAT - Metoda kasowa, informacja taka jest drukowana na wydrukach tekstowych.

Comarch ERP Optima

5

Zmiany w wersji 2014.2.1


4.3

Współpraca z Comarch EDI 1.

4.4

Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

4.4.1

4.5

Odwrotne obciążenie. Obsłużono eksport/import faktur zawierających towary z odwrotnym obciążeniem (kod stawki AE – w strukturze Comarch EDI).

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1.

Atrybut grupujący. Na liście zasobów oraz w cenniku, dla operacji seryjnych Dodawanie/ usuwanie atrybutu umożliwiono oznaczenie parametru atrybut grupujący w Comarch ERP e-Sklep podczas dodawania atrybutów do zaznaczonych towarów lub edycji już dodanego atrybutu.

2.

Towar nadrzędny. W operacjach seryjnych dostępnych na liście zasobów oraz w cenniku umożliwiono ustawienie towaru nadrzędnego dla wybranych kartotek towarowych. Opcja dostępna z menu operacji seryjnych Zmiana parametrów Comarch ERP e-Sklep.

3.

Towar nadrzędny. Uniemożliwiono ustawienie towaru jako nadrzędny do „samego siebie”.

4.

Grupa towarowa. W przypadku, gdy grupa towarowa ma niewypełnioną nazwę, podczas eksportu do Comarch ERP e-Sklep wysyłany będzie kod tej grupy.

Współpraca z wszystko.pl 1.

Atrybuty binarne. Umożliwiono przesyłanie do wszystko.pl załączników o rozszerzeniu PDF, DOC, DOCX, XLS oraz XLSX, jako atrybutów binarnych towaru.

2.

Wartości atrybutów kategorii wszystko.pl. Jeżeli na karcie produktu w Comarch ERP Optima nie uzupełniono wszystkich wartości atrybutów związanych z wybraną kategorią wszystko.pl, wówczas przy próbie zapisu kartoteki będzie wyświetlany komunikat o braku uzupełnionych wartości atrybutów.

3.

Nazwa i opis wszystko.pl. Poprawiono działanie programu związane z wysyłaniem i aktualizacją produktu we wszystko.pl, gdy były wprowadzone różne dane na zakładkach wszystko.pl/ języki oraz Języki jego karty towarowej w Comarch ERP Optima.

5 Handel Plus 5.1

Poprawiono 1.

Zestawienie wg dostaw. Wydruk. Dla operatora, któremu zablokowano dostęp do cen zakupu, na wydrukach dostępnych z Zestawienia wg dostaw nie są widoczne wartości towarów.

2.

Zestawienie wg dostaw. Wydruk. Poprawiono wydruki dostępne z poziomu Zestawienia wg dostaw w zakresie drukowania cech towarów.

6 Serwis 6.1

Zmiany 1.

Zlecenia serwisowe – Kontrahent przypisany do Urządzenia. W przypadku, gdy na formularzu zlecenia wskazano serwisowane urządzenie powiązane z innym Kontrahentem/Odbiorcą niż ten wybrany na zleceniu, pojawi się pytanie: Czy aktualizować kontrahenta/odbiorcę na zleceniu?. W zależności od wyboru Użytkownika kontrahent/odbiorca ze zlecenia zostanie zaktualizowany na podstawie danych z urządzenia lub pozostanie bez zmian.

Comarch ERP Optima

6

Zmiany w wersji 2014.2.1


7 CRM 7.1

7.2

7.3

Nowości 1.

Dokumenty skojarzone. Umożliwiono kojarzenie dokumentów (kontakt CRM, wiadomość e-mail, SMS, dokument w Bibliotece) z nowymi typami dokumentów kasowo-bankowych: Ponaglenie KB, Kompensata, Delegacje oraz Raport kasowo – bankowy.

2.

Ofertowanie. Szablon oferty. Wstaw pole z bazy. Dla wszystkich liczbowych pól wstawianych z bazy, dodano parametr: Ilość miejsc po przecinku. Zaznaczenie parametru umożliwia formatowanie pola ilość.

3.

Ofertowanie. Szablon oferty. Atrybuty binarne. Dla atrybutów binarnych dodano parametr: Maksymalny rozmiar. Zaznaczenie parametru pozwala na określenie maksymalnej wysokości i szerokości zdjęcia. Wartości wyrażone są w pikselach.

Zmiany 1.

Skrzynka pocztowa. Umożliwiono przejście klawiszem <Tab> z drzewa folderów do okna z listą wiadomości mailowych.

2.

Skrzynka pocztowa. Otwieranie linków. Linki przesłane w wiadomości e-mail otwierane są w przeglądarce ustawionej jako domyślna w systemie operacyjnym Windows.

3.

Skrzynka pocztowa. Umożliwiono usunięcie konta pocztowego nie zawierającego żadnych wiadomości mailowych. Konto usunąć można z poziomu konfiguracji (menu System/ Konfiguracja, gałąź Program/ CRM/ Konta e-mail).

4.

Dokumenty skojarzone. Na dokumentach: Formularz kontaktu i zadania, formularz e-mail, formularz SMS oraz Dokument w Bibliotece został zmodyfikowany wygląd zakładki Dokumenty. Lista dokumentów skojarzonych została pogrupowana wg rodzaju dokumentu ( Sprzedaż, Zakup, Kasa/Bank, Księgowość itd.), gdzie w skład danego rodzaju wchodzą poszczególne typy dokumentów.

5.

Ofertowanie. Szablon oferty. Wstaw pole z bazy. Domyślna forma płatności dla kontrahenta. W związku z tym, że obecne pole z bazy Knt_FplID zwraca tylko ID domyślnej formy płatności dla kontrahenta, dodano nowe pole Forma_Platnosci_Kontrahenta. Opis dotychczasowego pola Knt_FplID został zmieniony na ID domyślnej formy płatności dla kontrahenta, natomiast opis nowego pola to Nazwa domyślnej formy płatności dla kontrahenta.

Poprawiono 1.

Skrzynka pocztowa. Poprawiono ustawienie kursora w książce adresowej. Na formularzu wiadomości e-mail po wciśnięciu przycisku Podmiot otwarta zostanie książka adresowa z podświetlonym podmiotem, który został wcześniej wybrany na formularzu.

2.

Faktury cykliczne. Termin płatności. Poprawiono działanie programu w przypadku, gdy w konfiguracji wskazano, że termin płatności na fakturze ma być liczony od daty wystawienia, a na wzorcu Faktury cyklicznej był zaznaczony parametr: Ustal termin płatności na (na wygenerowanych Fakturach termin liczony był od daty sprzedaży zamiast od daty wystawienia).

8 Obieg dokumentów 8.1

Nowości 1.

8.2

Dokumenty skojarzone. Umożliwiono kojarzenie dokumentów (kontakt CRM, wiadomość e-mail, SMS, dokument w Bibliotece) z nowymi typami dokumentów kasowo-bankowych: Ponaglenie KB, Kompensata, Delegacje oraz Raport kasowo – bankowy.

Zmiany 1.

Dokumenty skojarzone. Na dokumentach: Formularz kontaktu i zadania, formularz e-mail, formularz SMS oraz Dokument w Bibliotece został zmodyfikowany wygląd zakładki Dokumenty. Lista dokumentów

Comarch ERP Optima

7

Zmiany w wersji 2014.2.1


skojarzonych została pogrupowana wg rodzaju dokumentu ( Sprzedaż, Zakup, Kasa/Bank, Księgowość itd.), gdzie w skład danego rodzaju wchodzą poszczególne typy dokumentów. 2.

8.3

Skanowanie dokumentu. Podczas skanowania dokumentu na oknie Skanowanie dokumentu – parametry, gdzie podajemy nazwę pliku dodano opcje: dokument jednostronicowy, dokument wielostronicowy. Przy opcji jednostronicowy skanowana jest strona i od razu dodawany plik. Przy opcji wielostronicowy skanowane są strony i po każdej stronie pojawia się pytanie czy skanować następną. Ustawienia opcji są zapamiętywane.

Poprawiono 1.

Współpraca ze skanerem na systemie Windows 8.1. Na dokumencie Biblioteki po wyborze opcji Skanuj dokument i zapisz do bazy, po wykonaniu skanu program przestawał działać i zamykał się. Działanie poprawiono.

9 Księgowość 9.1

9.2

Nowości 1.

Księgowość. Wprowadzono nowe wzory deklaracji PIT-36L (9), PIT-36 (19), PIT/0 (19), PIT/B (12) wraz z wydrukami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym w Dz.U. z 2013 poz. 1303. Zaktualizowano również wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-36L (9), PIT-36 (19), PIT/0 (19), PIT/B (12) do systemu e-Deklaracje.

2.

Biuro Rachunkowe. Wprowadzono nowe wzory deklaracji PIT-36L – wzór 9, PIT-36 – wzór 19, PIT/O – wzór 19, PIT/B – wzór 12 wraz z wydrukami oraz możliwością wysyłki do systemu e-Deklaracje.

3.

Księgowość kontowa. Zaliczki na CIT-8. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8 (21) do systemu e-Deklaracje.

Zmiany 1.

Rejestr VAT. Deklaracje VAT-7. Z poziomu formularza deklaracji VAT-7 za pierwszy miesiąc, bądź kwartał 2014 dodano wydruki Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2013.

2.

Księgowość. Zaliczki na PIT-36. Dodano na karcie właściciela w sekcji Kwoty do deklaracji na formularzu Kwot deklaracji w sekcji Odliczenia od dochodu dwie pozycje: - Darowizny, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.9 lit.b ustawy, - Darowizny, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.9 lit.c ustawy. Nazwę pozycji: Darowizny, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.9 ustawy zmieniono na Darowizny, o których mowa w art.26 ust.1 pkt.9 lit a. ustawy. Wartości z nowych pól trafiają odpowiednio do pól 13 i 15 na formularzu PIT/O (19). Wartość z pola dotychczasowego nadal trafia do pola 11 na PIT/O (19). Na wersji formularza PIT/O (18) wartości z nowych pól i pola dotychczasowego są sumowane do pola 11, natomiast w wersji formularza PIT/O (17) i (16) do pola 13. Na formularzu zaliczki na PIT-36 do pola 35. Odliczenia od dochodu - na podstawie art. 26 ust.1 pkt 5-6a i 9 ustawy przenoszone są wartości z trzech pól z darowiznami uzupełnianych na karcie właściciela.

3.

Księgowość. Deklaracja PIT-36. Na deklaracji rocznej PIT-36 (19) odblokowano pole 141. Dochód zwolniony od podatku na podstawie atr.21. ust.1 p.63a ustawy. Pole wyliczane jest na podstawie informacji wprowadzonych na karcie właściciela w sekcji Kwoty do deklaracji na formularzu Kwot deklaracji w sekcji Zwolnienia i straty w polu Dochód zwolniony od podatku. Jeżeli wartość w polu 141. zostanie zmieniona, ponowne przeliczenie deklaracji spowoduje powrót do wartości wprowadzonej na właścicielu i potrzebna będzie ponowna edycja tego pola. Suma odliczeń podatnika nie może przekroczyć dochodu z poz. 88 i 137. Wartość w polu 141. jest zawężana do sumy tych pól.

4.

Księgowość. Deklaracja PIT-36/ PIT-36L. W sytuacji, gdy podatnik w ciągu roku nie ma przychodów, ani kosztów (ma zawieszoną działalność) i udziały na karcie wspólnika są uzupełnione, wtedy po przeliczeniu

Comarch ERP Optima

8

Zmiany w wersji 2014.2.1


rocznej deklaracji PIT-36 czy PIT-36L zostanie wygenerowany załącznik PIT/B zawierający jedynie nazwę firmy, dane adresowe oraz udziały wspólnika. Dane dotyczące przychodów i kosztów pozostaną zerowe.

9.3

5.

Księgowość. Rozrachunki. Umożliwiono na liście rozrachunków podczas modyfikacji wydruków odwołania do daty w polu Termin.

6.

Narzędzia/ Importy. Umożliwiono import danych z Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa 2014.

7.

Biuro Rachunkowe. Przy seryjnym wysyłaniu deklaracji do systemu e-Deklaracje, w przypadku wystąpienia problemów z wysłaniem deklaracji, w panelu wyników wyświetlane są informacje o deklaracji, której problem dotyczy.

Poprawiono 1.

Rejestr VAT. Poprawiono działanie wydruków z poziomu rejestrów VAT Wydruk pełny 5 kolumn i Wydruk pełny 7 kolumn w przypadku długich nazw kontrahentów.

2.

Rejestr VAT. W rejestrze VAT poprawiono wyświetlanie dokumentów z zerową wartością brutto na wydrukach tekstowych 10’’ i 15’’.

3.

Rejestr VAT Zakupu. Na dokumentach w rejestrze VAT - korektach zakupu przenoszonych z modułu Handel w polu numer korekty przywrócono wyświetlanie numeru obcego z faktury źródłowej.

4.

Deklaracje VAT-7. VAT-ZD. Poprawiono działanie wydruku VAT-ZD z formularza zawiadomienia VAT-ZD, który w specyficznych sytuacjach się nie generował.

5.

Deklaracje VAT-7. VAT-ZD. Przy liczeniu zawiadomienia VAT-ZD dla zakupu nie są brane pod uwagę dokumenty zakupu z zaznaczonym parametrem dla metody kasowej.

6.

Księgowość. Obroty i salda. Przywrócono działanie klawisza <F8> na formularzu obrotów i sald dla wybranego konta księgowego, który powoduje przeliczenie okna.

7.

Biuro Rachunkowe. Poprawiono generowanie raportu Statusy e-Deklaracji, który w specyficznej sytuacji nie pokazywał informacji o statusach e-Deklaracji.

10 Kasa/ Bank 10.1 Zmiany 1.

Preliminarz płatności. Funkcja Rozlicz. Korzystając z funkcji Rozlicz na tworzonym automatycznie zapisie kasowym/bankowym zablokowano możliwość dodawania dokumentów rozliczających.

10.2 Poprawiono 1.

Magazyn walut. W specyficznych sytuacjach, podczas próby rozliczania zapisów w magazynie walut pojawiał się komunikat, informujący że kwota dokumentu nie może być mniejsza niż kwota rozliczona na tym dokumencie. Poprawiono mechanizm rozliczania kwot w magazynie walut.

2.

Magazyn Walut. Dostępne Środki. Wydruk. Na wydruku Lista dostępnych środków poprawiono wydruk daty. Data nie mieściła się na wydruku, gdy na liście wskazano zakres dat.

3.

Zapisy kasowe/bankowe. Import przelewów. Poprawiono import plików, w których na początku występują (niewidoczne w podglądzie) znaki  (EF BB BF).

4.

Rozliczenia podmiotu. Nierozliczone. Dokumenty źródłowe. Poprawiono sposób wyświetlania dokumentów KP i/lub KW na liście.

11 Płace i Kadry 11.1 Nowości 1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 

Najniższe wynagrodzenie: 1680,00 (od 01.01.2014)

Comarch ERP Optima

9

Zmiany w wersji 2014.2.1


Wskaźnik waloryzacji: 97,60 % (od 01.01.2014)

Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS 

Roczna podstawa składek ZUS: 112 380,00 zł (od 01.01.2014)

Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki 

Maksymalna podstawa składek ER na wychowawczym : 2247,60 zł (od 01.01.2014)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074). Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.(M.P. 2013 poz. 954). Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2013 r., poz. 1028) 2. Deklaracje ZUS. Dodano nowe kody tytułów ubezpieczenia obowiązujące od 1.04.2014. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów z dn. 9.09.2013r (Dz. U. z 18.09.2013r, poz. 1101). 3. Deklaracja podatkowa PIT-40:

 Wprowadzono nowy wzór deklaracji podatkowej PIT-40(19), dostępny jest zarówno wydruk deklaracji na nowym formularzu, jak i możliwość wysyłki elektronicznej przez e-Deklaracje.

 Wprowadzono walidację kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy na nowym wzorze deklaracji PIT-40. Przy próbie zapisu deklaracji, na której w sekcji E jako rodzaj kosztów uzyskania jest ustawione Brak, bądź nie jest zaznaczony żaden z rodzajów kosztów, a równocześnie jest niezerowa kwota kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy (pozycja 26), pojawia się komunikat Należy uzupełnić informację o rodzaju kosztów uzyskania, gdy wykazano przychód ze stosunku pracy.

 Wprowadzono walidację 50% kosztów uzyskania z tytułu praw autorskich - przy próbie zapisu deklaracji, na której suma kosztów 50% wykazanych w pozycjach 30 i 48 przekracza ½ pierwszego progu podatkowego pojawia się komunikat Koszty uzyskania 50% przekraczają ½ kwoty pierwszego progu podatkowego. Należy je ręcznie skorygować. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1303). 4. Deklaracja podatkowa PIT-11(20). Dodano nadruk na oryginalny formularz deklaracji. 5. Synchronizacja Comarch ERP Optima z Comarch ERP Altum: 

W konfiguracji firmy w gałęzi Parametry współpracy z Comarch ERP Altum wyświetlane są ustawienia dotyczące współpracy z Comarch ERP Altum. Parametr wskazujący, że jest włączona współpraca z Comarch ERP Altum, a także nazwa serwera i bazy Altum, nie są edytowalne z poziomu Comarch ERP Optima – są ustawiane wyłącznie z poziomu programu Comarch ERP Altum. Po zmodyfikowaniu parametrów współpracy z Comarch ERP Optima w konfiguracji Comarch ERP Altum, konieczne jest wykonanie w Comarch ERP Optima odświeżenia konfiguracji przez wszystkich zalogowanych Operatorów. Należy w tym oknie jedynie wskazać Operatora, którego akronim będzie widoczny w zapisach powstałych w Comarch ERP Optima w wyniku operacji wykonanych z poziomu programu Comarch ERP Altum.

W danych kadrowych pracownika zapisywana jest informacja o operatorze dokonującym zapisów z poziomu Comarch ERP Altum, wskazanym jako operator dla zapisów z programu Comarch ERP Altum w Comarch ERP Optima.

Dodanie pracownika w jednej z zsynchronizowanych baz - Comarch ERP Optima, bądź Comarch ERP Altum - powoduje wykonanie analogicznej operacji w drugiej z powiązanych ze sobą baz.

Comarch ERP Optima

10

Zmiany w wersji 2014.2.1


6. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP Mobile Flota: 

Na formularzu pracownika na zakładce Dodatkowe dodano parametry współpracy z Comarch ERP Mobile Flota: o

Prawa dostępu jako – wskazanie jakie pracownik ma uprawnienia w aplikacji Comarch ERP Mobile Flota,

o

Operator - powiązanie z Operatorem z bazy konfiguracyjnej na potrzeby aplikacji Comarch ERP Mobile Flota.

Podczas konwersji bazy danych do wersji 2014.2.1, jeśli pracownik ma przypisane atrybuty typu lista o nazwach: FlotaPrawa i OpeFlota, ich wartości są konwertowane do wymienionych wyżej pól ostatniego zapisu historycznego pracownika.

7. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP XL. Podczas dodawania i przeliczania deklaracji DRA w wersji 4, zapisywana jest wartość zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego finansowanych przez ZUS potrzebna do zaksięgowania deklaracji w Comarch ERP XL.

11.2 Zmiany 1. Wydruki do GUS. Dostosowano wydruki do wzorów deklaracji Z-06 obowiązujących w 2014 roku. 2. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Dostosowano wydruk do nowego wzoru opublikowanego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1380). 3. Migrator - import z programu Comarch ERP Klasyka: 

W bilansie PIT-11 uwzględniane są pomniejszenia, rozliczenia oraz wyrównania związane z nieobecnościami urlop macierzyński dodatkowy, urlop rodzicielski i urlop ojcowski.

W bilansie RP-7 nie są wykazywane pomniejszenia związane z urlopem macierzyńskim dodatkowym, urlopem rodzicielskim i urlopem ojcowskim.

11.3 Poprawiono 1. Deklaracje ZUS:  ZUS DRA – w sytuacji, gdy właściciel nie był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego, na deklaracji ZUS DRA liczonej indywidualnie wykazywana była podstawa składki chorobowej. Poprawiono.  ZUS IWA – w przypadku, gdy zwolnienie chorobowe z przyczyną wypadek w pracy/choroba zawodowa było wprowadzone na przełomie roku, wówczas w deklaracji ZUS IWA wypadek wliczany był za rok, w którym się wydarzył i nadmiarowo w następnym. Poprawiono.  ZUS IWA - liczba ubezpieczonych na deklaracji ZUS IWA nie była pomniejszana o osoby przebywające cały miesiąc na urlopie macierzyńskim dodatkowym, rodzicielskim i ojcowskim. Poprawiono. 2. Wydruk Raport pomocniczy – IWA:  Na raporcie liczba ubezpieczonych nie była pomniejszana o osoby przebywające cały miesiąc na urlopie macierzyńskim dodatkowym, rodzicielskim i ojcowskim. Poprawiono.  Uaktualniono opis dotyczący liczby ubezpieczonych. 3. Formularz nieobecności. Dzielenie nieobecności podczas anulowania wypłaty, zgodnie z rozliczeniem w wypłacie, powodowało nieprzepisywanie wszystkich danych na formularze części nieobecności z pierwotnej nieobecności. Poprawiono. 4. Limit urlopu wypoczynkowego (tymczasowy). Nie można było dodać limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego ponownie zatrudnionego w trakcie kolejnego roku kalendarzowym. Poprawiono. 5. Limit urlopu wypoczynkowego. Dodanie pracownikowi nieobecności, która nie wpływa na limit urlopu wypoczynkowego powodowało niepotrzebne przeliczenie limitów. Poprawiono.

Comarch ERP Optima

11

Zmiany w wersji 2014.2.1


6. Algorytm 12:  Poprawiono naliczanie dodatku wyliczanego algorytmem 12, automatycznie korygowanego z tytułu nieobecności lub odchyłek od normy, wykorzystującego wzorzec płacowy w miesiącu wystąpienia nieobecności, nadgodzin lub niedogodzin.  Funkcje sumujące czas nieobecności Nieobec() i NieobecCalodzienne() nie zwracały wartości w przypadku wystąpienia nieobecności. Poprawiono. 7. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Poprawiono dodawanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikowi zatrudnionemu i zwolnionemu w danym miesiącu, gdy wypłata była liczona z przesunięciem. 8. Zasiłek chorobowy:  W przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną nieobecność zwolnienie chorobowe, w okresie nieprzekraczającym 3 miesiące od poprzedniej nieobecności, i w zapisach historycznych miał kiedykolwiek zmianę wymiaru etatu podstawa zasiłku była ustalana na nowo, a nie przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności. Poprawiono.  W przypadku rozliczania na liście płac za styczeń, z opcją miesięcy wstecz, zwolnienia chorobowego za część grudnia i stycznia, i pracownik za 31 grudnia miał naliczony zasiłek chorobowy, za styczeń naliczało się wynagrodzenie za czas choroby, a powinien zasiłek chorobowy. Poprawiono.  Poprawiono naliczanie procentu wynagrodzenia za czas choroby w wypłacie za styczeń dla pracownika powyżej 50 roku życia, który miał ustawiony niestandardowy procent wynagrodzenia za czas choroby i miał wprowadzone zwolnienie chorobowe na przełomie roku 9. Opis analityczny. Przeliczenie podatków i składek w wypłacie dla pracownika oddelegowanego powodowało usunięcie opisu analitycznego z elementów Podstawa podatku i Podstawa ZUS. Poprawiono. 10. Wypłata korygująca. Nie można było naliczyć kolejnej wypłaty korygującej do umowy, gdy oprócz umowy naliczała się także Spłata korekty netto z poprzedniej wypłaty korygującej. Poprawiono. 11. Wyświetlanie okna Wypłaty pracowników na systemach Windows 8 i Windows 2012. Przy zmianie filtrów pod listą wypłat pracowników na systemach Windows 8 i Windows 2012 powodowało kilkakrotne przerysowanie okna. Poprawiono. 12. Wydruk Karta pracy. W podsumowaniu nie była wykazywana informacja o czasie powyżej/poniżej normy. Poprawiono. 13. Wydruk Lista pracowników - pełna i Lista pracowników – skrócona. W przypadku, gdy w danych kadrowych pracownika nie było uzupełnionego pola ulica na wydruku nie pojawiał się numer lokalu. Poprawiono. 14. Wydruk Skierowanie na badania lekarskie. Na wydruku nie pojawiały się dane pracownika, jeśli pracownik miał odnotowaną aktualizację z datą późniejszą niż data aktualności. Poprawiono. 15. Wydruk Świadectwo pracy. W pkt 10 w okresach nieskładkowych niepotrzebnie był wykazywany urlop macierzyński dodatkowy, urlop rodzicielski i urlop ojcowski. Poprawiono. 16. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. W pozycji 12 Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne w kolumnie 4 - liczba dni, które pracownik był obowiązany przepracować, była nieprawidłowo wykazywana w przypadku, gdy pracownik miał na planie pracy zaplanowaną pracę przez 24 godziny. Poprawiono.

Comarch ERP Optima

12

Zmiany w wersji 2014.2.1

Comarch%20erp%20optima%202014 2 1%20 %20ulotka  

http://alians.pl/images/comarch/ulotki/Comarch%20ERP%20Optima%202014.2.1%20-%20ulotka.pdf

Comarch%20erp%20optima%202014 2 1%20 %20ulotka  

http://alians.pl/images/comarch/ulotki/Comarch%20ERP%20Optima%202014.2.1%20-%20ulotka.pdf

Advertisement