Page 1

Turkish Vocabulary / Crossword Puzzles 1

TURKISH VOCABULARY

From www.ali-akpinar.com

3

1.1 Sözcük Listesi. Bulmacaları çözmeden önce aşağıdaki sözcükleri öğrenin. Çil

perçem

gecelik

kanamak

ishal

yumruk

mendil

solgun

cilt

sıska

sarışın

takmak

başörtü

gezinti

pansuman

ben

yelek

lüle

eşofman

diz

çelimsiz

hamile

kaymak

inci

yakalamak

abiye

sivilce

yağmurluk

güzellik

hoplamak

omuz

cinsiyet

yakışmak

adım

kıvırcık

kabız

gamze

ense

dalgalı

sendelemek

şakak

geçmek

titremek

reçete

bulaşıcı

nemlendirici

itmek

kusmak

sırt

kısaltmak

ustura

kafatası

uzanmak

incitmek

yanak

kaldırmak

kepek

yakışıklı

1.2 Yukarıdaki sözcükleri gruplayın. İnsanları Tanımlama

Giyim

Saç ve makyaj

İnsan Vücudu

Hastalıklar

Hareketler

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com / Advanced Turkish Vocabulary – Crossword Puzzles 1 1


1.3 Aşağıdaki sorulara yanıt verin ve bulmacayı yapın.

LİÇ 1

KAKŞA 2

TEREÇE 3

SISAK 4

PEKEK 5

.............

.............

.............

.............

.............

ENB 6

İLEHAM 7

DİLMEN 8

MIDA 9

MANEŞOF 10

.............

.............

.............

.............

.............

CESİLİV 11

GEMÇEK 12

OMZU 13

SITR 14

LOSGUN 15

.............

.............

.............

.............

.............

MAKYAK 16

İMÇELSİZ 17

ZABIK 18

AKANMAK 19

TİLC 20

.............

.............

.............

.............

.............

1. İnsanların yüzündeki turuncu benekler. 2. Alnın her iki yanı. 3. Doktorların hastaya verdiği belge. 4. Çok zayıf kişi. 5. Saçtaki deri parçaları. 6. İnsan vücudundaki siyah noktalar. 7. Bebek bekleyen kadın. 8. Burnumuzu sildiğimiz şey. 9. Yürümek için attığımız şey. 10. Spor yaparken giyilen giysi. 11. Ergenlik döneminde yüzde çıkan kabarıklıklar. 12. Arkada bırakmak. 13. Kolu gövdeye bağlayan bölüm. 14. Vücudun arkası. 15. Parlak olmayan şey. 16. Buzda düşmek. 17. Çok zayıf kişi. 18. Bir tür bağırsak hastalığı. 19. Kan akmak 20. Deri.

1.4 Aşağıdaki sorulara yanıt verin ve bulmacayı yapın. 1. Ceketin içine giyilir. 2. Tıraş olmak için kullanılır. 3. Mide bulanınca yapılır. 4. Çocuk doğuracak kadınlar için söylenir. 5. Vücudumuzun ortasındaki kemiktir. 6. Kadınlar başlarına örterler. 7. Herkese bulaşan hastalık. 8. Gülünce ağzın yanlarında ortaya çıkar. 9. Omuz ile bileğin arasındaki kemik. 10. Gece giyilen kadın elbisesi. 11. Yağmur yağınca giyilir. 12. Vücuttaki siyah noktalar. 13. Kısa kesmek. 14. Zıplamak 15. Güzel yüzlü erkek.

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com / Advanced Turkish Vocabulary – Crossword Puzzles 1 2


1.5 Sözcük avı. Sözcükleri soldan sağa yerleştirerek ve bulmacayı tamamlayın.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P L

T

I

K

Ğ

E

K

I

U

N

Ü

U Z

Z

G

I

E

M T

K

C

V T

S

Ş

C

Z

A F D

Ş S G

U

Ğ I

Z

Ç

T

3 harfli sözcükler çil – ben 4 harfli sözcükler omuz – ense – sırt – cilt – lüle inci – adım 5 harfli sözcükler sıska – yanak – kabız – itmek – şakak – gamze 6 harfli sözcükler reçete – kusmak – solgun takmak – yumruk - geçmek 7 harfli sözcükler uzanmak – gecelik – sivilce başörtü – dalgalı – sarışın 8 harfli sözcükler pansuman – kafatası – yakışmak çelimsiz – hoplamak – güzellik cinsiyet 9 harfli sözcükler yakalamak – belkemiği kısaltmak – yağmurluk kaldırmak

1.6 Sözcük avı. Listedeki sözcükleri bulup işaretleyin.

L S P Z P Y Ü M Ç S F U G Z G

Ü K V C O H Y Ğ V İ T M E K A

L Ğ E R R N A M B T C Ü Z I L

E I A T E Ö N Ö E B Ö Ç İ L N

Y A C T Y Ş A E İ P Ç İ N C İ

A S A I Y S K O P Ğ U E T R T

K O C İ N S İ Y E T V Y İ P M

I S E Ğ L O D Ğ R Ü A F T E N

Ş F Y O Ü L İ Z Ç A Ö İ Ğ T İ

M A S D F G U Ç E K C S Ö R P

A P E Ü E U Z I M Z H G R M Y

K Ç T F K N A T İ T R E M E K

Z R Y A F O N K O T P M Ğ A K

A Ş O Z İ S M U M Ğ N İ Ç G I

İ U B D Ğ L A P S Ö C R Ü T V

N Y U M R U K Ü K R İ T A S I

E A Ö T A C B R Ğ A M İ D O R

D B S R D E Ş T Z C E S V Ü C

Ü İ R C Ü S Z V B T Y K T G I

N E M L E N D İ R İ C İ K O K

NEMLENDİRİCİ TİTREMEK UZANMAK İNCİ CİNSİYET YUMRUK PERÇEM SOLGUN YANAK LÜLE GEZİNTİ XİTMEK ÇİL KIVIRCIK YAKIŞMAK

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com / Advanced Turkish Vocabulary – Crossword Puzzles 1 3


1.7 Kare bulmaca. Aşağıdaki kare bulmacayı yapın. 1. Çok zayıf görünüşlü. 2. Bir çeşit değerli taş. 3. Saat, takı, mücevher giymek. 4. Saçtaki deri parçaları. 5. Ergenlikte çıkan kabarıklık. 6. Düz olmayan bir saç şekli. 7. Mide bulanınca geri çıkarmak. 8. Düşecek gibi olmak. 9. Erkek, kadın. Bu fark. 10. Deri.

1.8 Mozaik bulmaca. Bazı harfler ipucu olarak verildi. Harfleri bulmacaya soldan sağa yerleştirin ve bulmacayı tamamlayın.

C İ U S T İ

L T T I Ş Z E E K

I

K

K D I A K A V I R M E Y M A

U Ç İ

K İ

U R K

S S

L

A K I

M E S

A U E Ö

K R

T L

Z Ç

E

L

R Y İ

T A M

N K G

A E

Y B Z

E M E

K U T

R E

S G K

A A E

R M P

K S İ

A O N

N L C

İ E Ç

L K E

E M

Ü N A K S İ Z

A İ Y R

K D K

I I A

H Y P

A E E

M L R

B L

T A E

M Ğ Ç

T U R

R E

S A M

U I İ

A U Ç

Ş K E

I

M Z N

R

A G İ

T

S O

K M R

Ü B T

L E E

E N

M U

A N Ş

C N K

I S

K E

K

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com / Advanced Turkish Vocabulary – Crossword Puzzles 1 4


1.9 Sözcük listesi. Bu sözcükleri öğrenip öğrenmediğinizi kontrol edin. İnsanları Tanımlama

İnsan Vücudu

ben cilt cinsiyet çelimsiz çil gamze sıska sivilce solgun yakışıklı

belkemiği dirsek diz ense kafatası omuz sırt şakak yanak yumruk

Giyim

Hastalıklar

abiye başörtü eşofman gecelik inci mendil takmak yağmurluk yakışmak yelek

bulaşıcı hamile incitmek ishal kabız kanamak kusmak pansuman reçete titremek

Saç ve Makyaj

Hareketler

dalgalı güzellik kepek kısaltmak kıvırcık lüle nemlendirici perçem sarışın ustura

adım geçmek gezinti itmek hoplamak kaldırmak kaymak sendelemek uzanmak yakalamak

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com / Advanced Turkish Vocabulary – Crossword Puzzles 1 5


TURKISH VOCABULARY From www.ali-akpinar.com

Answer Key

3

1.3 1. ÇİL 2. ŞAKAK 3. REÇETE 4. SISKA 5. KEPEK 6. BEN 7. HAMİLE 8. MENDİL 9. ADIM 10. EŞOFMAN 11. SİVİLCE 12. GEÇMEK 13. OMUZ 14. YAKALAMAK 15. SOLGUN 16. KAYMAK 17. ÇELİMSİZ 18. KABIZ 19. KANAMAK 20. KISALTMAK 1.4

1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Y E L E K 2 U S T U R A 3 K U S M A K 4 H A M İ L E 5 B E L K E M İ Ğ İ 6 B A Ş Ö R T Ü S Ü 7 B U L A Ş I C I 8 G A M Z E 9 D İ R S E K 10 A B İ

Y E

11 Y A Ğ M U R L U K

H Ç İ P L K B T C U Y K S K G

O İ T A Ü A E A İ Z A I O A E

P L M N L B N K L A K S L L Ç

L E S E I M T N I A G D M

A K K U Z C A M Ş L U I E

M U M Ç İ K B A M T N R K

A S Ş A E K N A K A M M

K M A N L A S S Ş K A Y A S

A K İ L İ İ Ö Y K A K I

R K A Y M D Y V R A K Ğ R

E K A S I E İ T K A A M G T

Ç B N İ R T L Ü A F D U Ü

E E S A Z M

T L A K

E K R D K E

A G E İ A T M L E

C L A I R Z

E I Y A C E C A S O K L

N M A U L

S M Ş U L G E N İ K I M

I İ I M G A L S

S Ğ N R A M İ E

U

Z

İ

K

K İ

A

U L Z K

K I E

12 B E N 13 K I S A L T M A K 14 H O P L A M A K 15 Y A K

I Ş I

K L I

1.6

1.7 L S P Z P Y Ü M Ç S F U G Z G

Ü K V C O H Y Ğ V İ T M E K A

L Ğ E R R N A M B T C Ü Z I L

E I A T E Ö N Ö E B Ö Ç İ L N

Y A C T Y Ş A E İ P Ç İ N C İ

A S A I Y S K O P Ğ U E T R T

K O C İ N S İ Y E T V Y İ P M

I S E Ğ L O D Ğ R Ü A F T E N

Ş F Y O Ü L İ Z Ç A Ö İ Ğ T İ

M A S D F G U Ç E K C S Ö R P

A P E Ü E U Z I M Z H G R M Y

K Ç T F K N A T İ T R E M E K

Z R Y A F O N K O T P M Ğ A K

A Ş O Z İ S M U M Ğ N İ Ç G I

İ U B D Ğ L A P S Ö C R Ü T V

N Y U M R U K Ü K R İ T A S I

E A Ö T A C B R Ğ A M İ D O R

D B S R D E Ş T Z C E S V Ü C

Ü İ R C Ü S Z V B T Y K T G I

N E M L E N D İ R İ C İ K O K

1

Ç

E

L

İ

2

İ

N

C

İ

3

T

A

K M A

4

K

E

P

E

M S

İ

Z

K

K

5

S

İ

V

İ

L

C

E

6

D

A

L

G

A

L

I

7

K

U

S M A

K

8

S

E

N D

E

L

E M E

9

C

İ

N

S

İ

Y

E

10 C

İ

L

T

K

T

Bulmaca 6 C

İ

L

T

U

S

T

U

R

A

S

O M U

Z

T

İ

T

R

E M K

R

E

Ç

R

S

A

L

Ü

L

E

B

E

N

E

T

E

S

A

I

Ş

Y

U M R

U

K

A M Z

E

K

A

B

I

Z

Ç

İ

K

E

P

K

G

E

Z

İ

N

K

A

N

A M A

K

S

O

L

G

U N

İ

N

C

İ

Ş

H

A M

İ

L

Y

E

L

E

K

P

E

R

Ç

E M

İ

T M E A

Ğ M U

K R

R

E

Ç

E

T

T

K

U

S M A

İ

R

S

A

K

A

K

K

I

V

A

D

I

M

K

E

K

S

I

K R

T

R

C

I

K

E

N

S

E

A

Y M A

K

Ö

B

A

Ş

L

U

K

Ç

E

L

I

L

İ

D

E

Y

E

N

K

G

E

I

I

R

T

Ü

Y

A

N

A

K

İ

M S

İ

Z

DEMPUB Worksheets © Ali Akpınar www.ali-akpinar.com / Advanced Turkish Vocabulary – Crossword Puzzles 1 6

Learn Turkish words - Advanced Turkish Vocabulary Worksheets - Crosswords  

Download, print and study advanced Turkish words through crosswords.

Learn Turkish words - Advanced Turkish Vocabulary Worksheets - Crosswords  

Download, print and study advanced Turkish words through crosswords.

Advertisement