Page 1

E d i Ń i e

e x c l u s i v ă ,

u n i c ă

d e

n u n t ă Supl i Arbo ment cad rele g o eneal u: ogic

Braşov, 5 iunie 2010

În cea mai frumoasă zi din viaŃa voastră, suntem alături de voi urându-vă numai fericire şi bucurii! Armonia să fie mereu în casa voastră! Să vă iubiŃi mereu ca în această zi minunată şi să aveŃi o viaŃă plină de împliniri împreună! Nu poŃi vedea bine decât cu inima. EsenŃialul este invizibil pentru ochi.

Casă de piatră! Izabella & Gyuszi Zsolt & Tamás

Din cuprins: Câteva gânduri pentru drumul cel lung FetiŃa Alina Prichindelul Józsika Prostioare şi pedepse Urări Horoscop Culinar Bancuri Rebus

MulŃumiri familiilor KiuŃă şi Szász pentru sprijinul acordat pentru realizarea acestui material!

StaŃia meteo Braşov

PregătiŃi PregătiŃi pentru cel mai important pas din viaŃă!

Longitudine: 25°37' E Latitudine: 45°39' N Altitudinea: 520 metri

D e s p r e

Soare Răsărit: Apus:

Când am gândit scrierea acestui moment

5:33 20:56

Luna 4,1864 Ron

Nouă: 12/06/10 14:15

5,0029 Ron 3,4072 Ron

am primit sugestia să vă scriu câteva rânduri despre căsătorie. Imediat am zâmbit cu subânŃeles! Indiferent pe cine ai intreba, căsătoriŃi fiind, din sala nunŃii sau din sala vieŃii voastre vei vedea ca va avea aceeaşi reacŃie! De ce? Pentru ca ea, căsătoria este o treaba frumoasă, interesantă, complicată şi surprinzătoare! Este ca dragostea, ca fericirea daca vrei…cum adica ? Aşa bine… Depinde ce aştepŃi TU de la ea! Este o forma de raportare interioară, sufletească a ta la mediul tău interior! De aceea nu te aştepta ca partenerul să fie decisiv în stabilire calităŃii căsătoriei! Stabileşte TU ce vrei de la ea, stabileşte-Ńi obiective concrete clare, realiste pe care să le respecŃi cu sfinŃenie toată viata! Obiectivele să fie lumeşti, realiste, pozitive! Bazează-te pe ce ai văzut în familia ta, în viaŃa ta, în casa şi în jurul tău! Vei inŃelege din ce în ce mai mult ce înseamnă toleranŃa, respectul, cumpătarea, echilibrul şi echilibrarea poftelor şi a dorinŃelor ! Certificatul de căsătorie nu e un act de vânzare-cumpărare! Prin el nu devii proprietar! Nu devii proprietarul celuilalt! Dacă veŃi înŃelege bine acest lucru căsătoria va fi lungă şi fericită!

c ă s ă t o r i e

Taxa pe valoarea adăugată în momentul căsătoriei o veŃi recupera de la voi, şi nu de la stat, prin fericire, linişte şi satisfacŃie ! DaŃi valoare gestului vostru prin respectul faŃă de partener! Nu faceŃi nimic ca celălalt să se simtă mai puŃin liber! LăsaŃi cale liberă realizării profesionale, politice, umane, civice a celuilalt, nepunându-i bariere care se închid şi deschid de la butoanele geloziei ! Greşeala fatală a căsătoriei, virusul ei cel mai grav este gelozia! FeriŃi-vă de ea, autoeducaŃi-vă, nu o cultivaŃi ! Este o probă de inteligenŃă şi automotivaŃie ! Dacă cineva se uită frumos şi insistent la partenerul tău, dacă vrea să râdă şi să danseze cu el…bucură-te, nu te înnegri! Inseamnă că ai făcut o alegere bună şi nu ai pe oricine partener! Partenerul trebuie lăsat liber, neângrădit în nimic din ceea ce face! El îşi adecvează comportamentul prin autoeducaŃie nu prin pază. Dragostea, fidelitatea nu se face prin bodyguarzi! Nu căuta sisteme video de pază strictă! Păzeşte-Ńi partenerul, partenera prin căldură sufletească, umor, toleranŃă şi multă, foarte multă tandreŃe!

Arată-i, că e cel mai bun, încurajează-l, nui tăia aripile! Nu vreau să abuzez să vă plictisesc scriindu-vă prea mult. De aceea voi incheia spunându-vă care este cheia numărul unu al succesului în căsătorie, liantul ei, sângele ei proaspăt: acest liant poartă un singur nume: COPII ! Cu cât mai mulŃi cu atât mai bine. Ei vor umple clipele voastre de viaŃă, ei vor întrerupe monotonia căsătoriei, ei vă vor umple timpul să nu vă gândiŃi la prostii, ei vă vor frâna porniri necugetate, aventuri nefireşti, lucruri de doi bani! Ei vă vor spori energiile la bătrâneŃe şi mereu, mereu vă vor stabili un ideal în viaŃă. Ei vă vor multiplica emoŃiile, speranŃele, clipele de fericire, dar şi grijile şi neliniştile. Ei vă vor prelungi dragostea şi propria copilărie. Să vă ajute DUMNEZEU ! Titi KiuŃă


Bebeluşul Jozsika un scump, un drăgălaş, rotunjior. Mâncăcios şi somnoros. Îi păcea şi

ŞTIREA ZILEI DE 18 IULIE 1970

băiŃa tare mult. La un moment dat, aşa bine îi picase baia fierbinte, de l-a luat somnul. Aşa s-a moleşit, de mama, bunica au crezut că a dat ortu' popii. Fuga repede la Fésüs néni, să vină să vadă şi ea ce-i cu el. Şi ce era? Dormea, nimic altceva.

17 iulie 1970 a fost o zi obişnuită de vară. Am mers la service, îmi făceam treaba când suna telefonul. Mă anunŃase-ră că soŃia are dureri, care par a fi de naştere, şi a mers la maternitate. Am mers şi eu imediat, dar cum bărbaŃii n-aveau acces pe vremea respectivă,mau trimis acasă. De-abia a doua zi m-au sunat că la 1.30 noaptea ni s-anăscut ub băieŃel de 4.10 kg, sănătos şi frumos.

♥ ♥ ♥

Aşa a crescut el mare, voinic. La un moment dat se plictisea singur, s-a gândit că ar fi bine să aibe şi o surioară cu care să-şi împarte timpul liber. Doar că barza nu vine doar aşa. Trebuie hrănită mai întâi. El, hotărât, a făcut-o şi pe asta. Zilnic îi punea la barză câteva firimituri de zahăr. Barza a apreciat gesturile lui, şi nu s-a lăsat aştetată. Odată cu venirea primăverii, a apărut şi surioara aşteptată. El încântat, grijuliu, aveagrijă de ea cât timp stătea singurică la aer sub balcon. Şi să nu plângă –deşi nu plângea- draguŃul de el s-a gândit să o legăne în cărucior. HuŃa-huŃacu căruŃa...până când căruŃa s-a dat peste cap, fata şi ea. Izabella a început să urle, Jozsi s-a speriat şi a luat-o la fugă, s-a ascuns în fundul curŃii. Ea săraca să urle, odată şi odată tot venea cineva să o ajute!

Astfel a devenit 18 iulie o zi deosebită pentru familia noastră! Szász István

♥ ♥ ♥

♥ ♥ ♥ La naşterea ei a fost….Sărbătoare NaŃională!

Aceste rânduri nu ar fi existat dacă dragostea nu ar fi existat, nimic nu ar fi fost azi de povestit, dacă nu ar exista şi căsnicii reuşite şi dacă la începutul căsniciei nu ar exista speranŃe în concretizarea visului normal al reuşitei în familie! Mă pot bucura azi de satisfacŃia idealului împlinit şi-mi pot depăşi emoŃiile momentului nunŃii trecând peste bariere emoŃionale şi de modestie povestindu-vă despre ziua naşterii Alinei. DA, la ora naşterii ei românii se bucurau de ʺbinefacerile comunismuluiʺ şi sărbătoream cu mic cu mare 23-24 august. Cum majoritatea lucram, zilele libere de atunci erau dedicate vizitelor la părinŃi, rude, prieteni. Cum bunicul Alinei avea o ʺminunatăʺ DACIA 1100, a acceptat să ne treacă Branul şi să ne ducă la Buzoeşti. Mare bucurie pentru noi trei, adică: eu, Angela şi MihăiŃă, să mergem la tataie Ion şi mamaie GheorghiŃă. Eram liniştiŃi, Angela era gravidă şi avea asigurările medicului că peste 3 săptămâni va naşte, undeva pe la 9 septembrie. Desigur, că nu ştiam ce va fi. Dar speram mult de tot să fie fată. Băiat aveam. Dar nu asta era motivul.Totdeauna mi-au plăcut fetele! De toate vârstele! Special însă pentru cititorii acestor rânduri, actuali şi viitori părinŃi vă spun că fetele proprii îşi iubesc tatăl şi la 2 şi la 20, şi la 90 de ani, mai mult decât băieŃii care, în momentul când simt miros de fete, dau fuga în braŃele lor, tu rămâi cu satisfacŃia că ai băiat. Fetele au grijă mereu de tatăl lor şi oferă tot timpul tandreŃe! Şi tot vouă vă mai spun ceva: dacă ştii să le creşti, dacă eşti prietenul lor, ele vor căuta în viitorul soŃ trăsăturile de caracter ale tatălui. Şi ce mândru sunt de asta! Dar povesteam despre Angela… Era frumoasă şi eu o vedeam şi mai frumoasă pentru că era gravidă. Totdeauna mi-au plăcut femeile gravide, chiar şi acum! Nu ştiu de ce, dar când le văd am o

senzaŃie atât de plăcută că mă comport parcă eu aş fi tatăl copilului. Tot vouă, viitori tătici vă spun că după naştere femeia este extraordinară şi din punct de vedere fizic, parcă este mereu alta, nouă şi revigorată. Aşa că nu mai fiŃi reŃinuŃi! Tot înainte…pe cai dragii mei!

Costeşti, am trecut pe culoarea roşie a barierei CFR, şi la două minute după ce infirmiera a trecut datele din buletin, a venit vestea mult aşteptată: AM O FATĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂĂ!!! Şi eu am fost foarte, foarte fericit, mama ei la fel şi tot mai interesantă ca femeie, atât de senzuală că nu a trecut mult şi …a mai făcut o fată!

Am ajuns la Buzoeşti, am chefuit, am sărbătorit şi a doua zi 24 august, după o altă tradiŃie de la Ńară, când te prindeau acasă părinŃii treceau la ʺsărbătoarea prin muncăʺ şi te convocau urgent la o clacă. În tot satul părinŃi şi copii munceau de zor, dar aveau şi o Ńuică lângă ei! Tata ne-a convocat să turnăm o placă de beton pe o baie în spatele casei. Era o zi foarte frumoasă şi foarte călduroasă. În faŃa noastră grădiniŃa plină de flori, via cu frunze mari, verzi, grădina de zarzavat în toiul producŃiei: vinete, roşii, ardei din belşug, pomii plini de fructe zâmbind la soare. Aşa zâmbea şi Angela. Buzele ei cărnoase, părul negru ondulat, picioarele lungi, ochii luminoşi, îmi sugerau dragoste şi putere şi totul intra în armonie cu belşugul recoltelor. Ştiam eu că o să ʺrodeascăʺ şi ea, dar nu azi. Nu ştia nici ea! Dumnezeu a hotărât altfel. Angela a venit o dată, de două ori la mine şi mi-a zis că o doare burta… eu zâmbeam şi spuneam că, mam ʺmaritatʺ eu la Braşov, dar o să am un copil argeşean. Ea nu vroia să audă… spunea mereu: ʺnasc în septembrieʺ. Eu, respectuos, spuneam ʺbine, aşteaptăʺ. Şi ea nu a mai putut astepta….Am mers în mare viteză la un spital la 10 km de noi,la

AM DOUĂ FETE ŞI BĂIATTTTTTTTTTTTTTTTTT !

Şi lor le mulŃumesc că mi-au făcut o viaŃă fericită, că au dat un sens vieŃii mele făcând dintr-o căsătorie, prematură pentru unii, o legătură trainică în care ne -am simŃit de multe ori fericiŃi, am râs şi am plâns împreună, simŃind unii de la alŃii mireasma dragostei de familie! Împreună am învăŃat să fim serioşi, curaŃi, disciplinaŃi, ambiŃioşi. Dacă voi nu ne cunoaşteŃi aşa, vă asigurăm că aşa suntem! Azi, Alina, ai nunta, mâine poŃi fi mămică. Sunt sigur că Jozsi o să scrie şi el peste ani o asemenea poveste. Dacă o scrie pentru fecior îi rămâne povestea, dacă o scrie pentru o fată transmite povestea mai departe viitorului soŃ, cu mesajul: ʺam avut odată un bunic, tare mult a iubit-o pe mama!!! ʺ CASĂ DE PIATRĂ’ Titi KiuŃă

Jucăriile preferate au fost undiŃa şi praştia făcute de bunicul Szabó. Foarte educative şi utile! Tot timpul se juca cu ele la PăpăuŃi, împreună cu Lucian şi Lajcsika. Foarte bună echipă: au şi reuşit să spargă geamurile vecinului. Vai, vai! Dar ştiŃi cine era de vină? Păi bunicul! Dacă nu-i făcea praştie, nu se întâmpla nici o pagubă! ♥ ♥ ♥

Zsuzsika néni, mătuşa care venea deseori la noi de la PăpăuŃi să aibe grijă de noi, era o persoană calmă, cu multă răbdare, tot timpul de partea copiilor. Făcea ordine în casă, făcea patul, întindea pătura să stea perfect întinsă. Ş-atunci se nimerea Jozsi, copilaşul cuminte şi ascultător, şi se apuca să se rostogolească în pat. Spectacolul lua sfârşit cu poziŃia de stat în cap în colŃul patului. ♥ ♥ ♥

A trecut timpul încet-încet, Jozsi a crescut, mer-

Jozsi a fost un copil extraordinar de cuminte. Şi bineânŃeles: ascultător. Nu făcea prostii deloc. Bine, a împrăştiat el nişte pământ în camera chiriaşei Stela, dar nu se consideră a fi o prostie aşa mare. Mai ales că a putut să dea vina pe vecinul Nechita. Cam ciudat veciurnul ăsta! Aşa-i? Dar de ce să fi făcut aşa ceva?? Jozsi bucuros că a scăpat, nu-l mai durea capul. Până când n-a fost încolŃit de mama...şi s-a dat singur de gol. După a pauză de linişte, nu se aştepta să fie întrebat din nou.A recunoscut până la urmă fapta. Pedeapsa? Să meargă să-I ceară iertare Stelei, şi bineânŃeles să cureŃe mizeria făcută. Ei, na! Sigur, că da! De se să cureŃe? Mai bine s-o încaseze încăpătânatul!

V

gea la şcoală. A devenit un copil serios,pus pe învăŃătură. Aşa silitor a fost de şi-a făcut şi program extraşcolar: Colecta insecte să-i studieze şi să-i Ńină... să-i aibe. Doar că nu avea unde să-i tină. Aşa că s-au gândit ei –Jozsi, Seba şi cu Radu – să facă rost de nişte sticlă, ca tata să le facă cutie. Bani cu ce să cumpere nu aveau, dar fiind băieŃi descurcăreŃi ... s-au descurcat! Noroc că stăteam aproape de Şcoală. Avea destule geamuri. Le-a mai şi rămas!

edeta noastră se pare că a fost o fetiŃă model: cuminte, fru-

moasă şi devreme acasă. Deşi am apelat la multe cunoştiinŃe, prieteni, părinti, fraŃi n-am aflat de nici o prostie pe care ar fi făcut-o vreodată. Deci, ori chiar n-a făcut prostioare, ori se păstrează secretul atât debine, încât nu iese la suprafaŃa. Care variantă o fi?

2

UN


Alina, copil?

CULINAR

Î

n ultima 100 de metri am aflat cea mai mare năzdrăvănie pe care a făcut-o

Da, greu răspuns! Mă întrebi ”ce fel de copil a fost Alina?” Înainte să răspund vă transmit o scuză! Mă scuz faŃă de ceilalti doi copii ai mei dacă la nunta lor nu am avut ocazia să scriu aşa ceva! În general copii mei au fost la fel. Micile diferenŃe veneau de la sex sau de la genele majoritare făcându-i pe fiecare interesanŃi, distinşi, dar deosebiŃi. Dar fiecare cioară îşi laudă puii! Aşa aŃi auzit dumnneavoastră proverbul! Dar viaŃa, realitatea ce vă spune? Eu zic că altceva. Dar ei, cei trei fraŃi merită şi ştiŃi de ce? Au fost şi rămân nu numai copii ci şi prietenii mamei şi tatălui lor! Aşa că Alina s-a născut zâmbind! A fost atât de grăbită să-l facă fericit pe tatăl ei care îşi dorea atât de mult o fetiŃă încât a venit mai devreme cu trei săptămâni. Dar a venit sănătoasă şi frumoasă. La creşă sau grădiniŃă, fiind crescută printre copiii era imposibil să nu o remarci! GrăsuŃă, rotunjoară, ochi mari frumoşi cu o privire foarte candida şi gesturi lente îŃi venea să o mănânci. Nu se imbrăca cu orice. La orice hăinuŃă avea un comentariu şi trebuia neapărat să remarci ce frumos e îmbrăcată. Parcă toată copilăria ei îŃi arăta hăinuŃele cu coatele întinse sau un picior ridicat să vezi ce hăinuŃe sau pantofiori are. Vroia să fie lăudată. Dar, parcă acum vrea altceva! Alina nu a făcut năzbatii deosebite. Ea, parcă încă de la grădiniŃă se ferea să supere pe cineva. Orice părinte îşi dorea un asemenea copil! Datorită frumuseŃii şi comportamentului ei, eu aveam mare succes la celelalte mămici! Nu mă feream să spun ca EU sunt tatăl ei! Mult timp m-a făcut să găsesc orice moment să arăt lumii ce fată am! Mică fiind, ea simŃea nevoia de dialog, de comunicare. Râmăne celebra întrebare pe care mi a pus-o de mii de ori când era mică: »tati, hai mă’, nu mai vorbim şi noi un pic?! » Ea nu a fost o rea. Atunci, ca şi acum când face o greşeală ca să nu zic prostioară, râde! De aceea a scăpat nepedepsită, că ne dădea senzaŃia că mereu nu ştie ce face. Aşa scăpa uşor. Dar ea a ştiut ce să facă. A fost şi este o perfecŃionistă, a muncit mult ca să fie mulŃumită de ceea ce face. Nu vreau să scriu mai mult, dar Alina a fost şi rămâne un copil! Spre deosebire de celelalte două femei din familia mea, mama şi sora ei, care sunt construite genetic şi au armele necesare să se apere singure, ea nu are aceste arme. Alina are nevoie continuă de protector, de cineva care să o apere. Ea nu are suficient tupeu şi tărie să răspundă dur pericolelor. De aceea ea poate fi o soŃie minunată, fiind mereu în căutarea braŃului puternic. Mereu va simŃi căldura pieptului care o apără şi care «vorbeşte un pic şi cu ea». Din această căldură, sper JOZSI, că va veni pe lume o nepoată de a mea şi atunci să vezi tu ce înseamnă o femeie adevărată! Şi tu vei dori să spui lumii:»asta e fetiŃa mea!» DOAMNE AJUTĂ!

REłETA ALINEI Delicatesa la îndemâna oricui. ConŃine şi ingrediente naturale, şi coloranŃi. Pasul 1: ÎŃi laşi unghiile mai lunguŃe. Pasul 2: Când familia este ocupată te ascunzi subtil în spatele perdelei. Pasul 3: Când te-ai asigurat că nu te vede nimeni te apuci şi rozi peretele cu degeŃelele.

Alina: Pentru a verifica dacă este înt-adevăr curent în casă a luat o andrea, a vopsit.-o cu un pic de ojă, apoi a băgat-o în priză. Deşi nu s-a electrocutat, din momentul acela ştia sigur că perechea ei trebuie să fie un electrician!

Ajută la digestie. Poate faci şi febră şi scapi de şcoală.

L

a doar 5 anişori Jozsi ştia sigur ce carieră să-şi aleagă.

Să aibe legătură cu electricitatea!!! Şi cum practica este deosebit de importantă în carieră, el imediat a luat prima sârmă ce a găsit-o şi a băgat-o în priză.

Nagymama almás tésztája

Nagyon örvendtem mikor Jozsika mondta,

Aluat:

hogy megnısül. Én szeretem Alinát. Nagyon kedves. Ha szereti vegye el!

400 g făină 1 ouă 200 g unt (sau 150 g untură) Coaja de la 1 lămâie + 1 pic de zeamă ½ praf de copt Se amestecă bine, se împarte în două, se întind două foi. Umplutura: 1 lingură mare de griş ScorŃişoară Zahăr după gust. Ultima foaie se înŃeapă în mai multe locuri cu o furculiŃă; deasupra se presară zahăr tos. Se coace aprox 40 minute, la foc potrivit.

Kivánom hogy értsék meg egymást, éljenek boldogan! Mindenért nem kell felkapni a vizet, minden háznak füstje van! Nagymama

Spor şi poftă bună!

Cum am primit vestea cererii în căsătorie a ALINEI

Acum e acum! Ce să vă răspund eu mai repede la

♥ ♥ ♥

Alina şi Jozsi?... Hm... îmi place ce văd aşa din exterior; îmi place că mereu găsesc şi organizează momente deosebite şi faptul că îmi sunt prieteni cred că spune mai mult decât aş putea eu reda în cuvinte. (Paula Iacob)

♥ ♥ ♥ Dragă Alina, dragă Jozsi, Mărturisesc, că mi-a fost foarte rar dat să întâlnesc două persoane care se potrivesc atât de bine! Din acest motiv sunt fericită ca aŃi făcut pasul cel mare! Vă doresc să fiŃi sănătoşi, veseli, să aveŃi copii frumoşi şi sănătoşi şi să vă păstraŃi până la adânci bătrâneŃi o urmă din nebunia tinereŃii! Casă de piatră! Noemi

Odată mi-am imaginat că ar fi frumos să am o cumnată drăguŃă, cu simŃul umorului, deschisă şi comunicativă, cu care să pot discuta despre orice temă, să nu avem o relaŃie formală, ci una de prietenie. Care să aibe grijă de fratele meu, să-i fie alături , să-l motiveze şi să-l încurajeze. O astfel de persoană este Alina. Mă bucur că face parte din familia noastră şi sunt mândră că-i sunt alături în una dintre cele mai importante zile din viaŃă. Iya

3

această întrebare? Prima dată ceva scurt: am fost foarte, foarte bucuros! Dar nu sunt mulŃumit de răspuns! Căsătoria propriului copil este un mare eveniment! Dar în special căsătoria Alinei este unul şi mai mare! De ce? Pentru ca aşa cum am mai spuso, ea este o perfecŃionistă, o femeie plină de fantezie care înnobilează momentele frumoase ale vieŃii, le dă sensuri proprii, semnificaŃii nebănuite! Genetic ştiu cu cine seamănă şi de aceea nu o descriu ca fiind cu ʺcapul în noriʺ sau ʺdusă cu capulʺ , cum ar putea-o spune cei foarte pragmatici sau cei care nu au puterea să râdă des în viaŃă sau cei la care majoritatea răspunsurilor încep cu NU! Deja, în momentul în care am auzit că a fost cerută în căsătorie, a început să-mi fileze mie lămpile! Doamne, să vezi acum ce o să inventeze Alina! Cunoaştere familii, cununie, nuntă,invitaŃii, program etc,etc! Vouă vă e uşor acum că deja le ştiŃi pe toate! AŃi văzut ce au făcut! Dar pentru mine a fost importantă vestea căsătoriei Alinei, dar cel mai important a fost cu cine ! Inainte de a continua ideea mai fac o paranteza! Vă spuneam ca Alina a fost o mare truditoare în ceea ce priveşte învătătura! Ea s-a apropiat de succesele surorii ei la învătătura, dar Ana este sclipitoare intelectual şi foarte tenace având nevoie de puŃină muncă să atingă performanŃe şcolare în timp ce Alina este mai lentă trebuind să muncească mai mult pentru atingerea aceluiaşi obiectiv! Cu alte cuvinte Alina a obŃinut succes după succes profesional, şcolar muncind singură, şi singură îşi putea determina rezultatele! Dar acum gata! Căsătoria este un moment în doi, şi acum depinzi de partener! Sigur, ca tată îmi doream numai bine pentru copilul meu! Acest bine nu trebuie căutat mult în descriere. Cunoscându-l pe Jozsi, eu am găsit copia modelului pe care imaginaŃia mea l-a facut pentru viitorul sot al Alinei. Da, Alina avea nevoie de un soŃ distins şi educat, un bărbat numit în popor ”domn”, atât de rar prezent acum în familiile din România! Când i-am cunoscut şi familia mi-am dat seama de unde vine acest comportament. Mediul deosebit în care trăieşte şi în care predomina aerul familiar, plin de respect şi în care copii şi nepoŃi, cresc în armonie iti perfecŃionează un acest fel de a fi! Nu vreau să fii stânjenit, JOZSI când citeşti aceste rânduri, şi, deşi aş putea scrie mult mai multe iŃi spun doar atât: bine ai venit în familia noastră, erai aşteptat de mult, te felicit pentru alegerea făcută! Le mulŃumesc tuturor femeilor din viaŃa ta începând cu mama, continuând cu sora şi…stop (de celelalte nu mai vorbim că acum eşti om însurat!) care au contribuit să fii un om distins şi elegant, dominat de bune maniere ! CASĂ DE PIATRĂ! T.K.


A

linuŃa observă la ştrand diferenŃa dintre ea şi un băieŃel.

Se duce într-un suflet la mama ei şi-o întreabă: - Mami, mami ... De ce nu am şi eu aşa ceva între picioare? - Răbdare, copila mea, răbdare... ♥ ♥ ♥ Erzsi era servitoare la domni în Cluj. În fiecare joi avea liber şi se întorcea acasă seara foarte bine dispusă. Într- o joi seară domnul o întreabă: - Erzsi, ce faci tu joia de vii aşa veselă acasă? Erzsi: - O, domnu', noi joi întâlneam cu Ildiko şi cu Feri şi Pista şi mergem pe Feleac şi jucăm de-a ghicitul. Domnul: - Cum e jocul ăsta, Erzsi? Erzsi: - Mergem la căpiŃă, noi fetele punem capul în căpiŃă şi băieŃii vin pe la spate şi fute la noi, iar noi trebuie ghicit cine fost. ChiŃe un date vine mai mulŃi tineri şi noi nu putem ghici şi atunci râdem şi râdem, şi ei fute până ghicim cine fost. Domnul: - Măi Erzsi , e tare interesant jocul ăsta, aş veni şi eu! Erzsi: - VeniŃi domnu', că joia trecută fost şi doamna şi nu ghicit de 6 ori!!! ♥

♥ ♥

Două neveste discutau despre viaŃa lor, iar una din ele începe să se plângă: - Dragă, nu ştiu ce să mă mai fac cu soŃul. Tot timpu' numai:

"Mamei nu i-ar plăcea asta", "Vai, de-ar vedea mama ce facem", "Mama zice că nu e bine", "Mama face mai bine asta" şi tot aşa... Nu mai suport, dacă-l mai aud o dată cu mă-sa îl omor. - Dragă, o sfătuieşte cealaltă, cred că trebuie să fii tu mai feminină, să te comporŃi mai provocator, să-i trezeşti simŃurile şi să-l faci să uite de maică -sa! Zis şi făcut. Seara, tipa îşi îmbrăca cea mai sexy lenjerie de dantelă neagră, mănuşi negre de mătase lungi, jartiere fine negre de satin şi se întinde pe pat ... SoŃul intră, o vede şi exclamă: - Aoleu! De ce eşti toată-n negru? S-a întâmplat ceva cu mama? ♥ ♥ ♥ Când eram mai tânăr, uram să mă duc la nunŃi. Mătuşi de-ale mele mă pişcau de obraz şi ziceau râzând: ''tu urmezi'' ! Au terminat cu porcăria asta când am început la înmormântări să fac şi eu acelaşi lucru cu ele! ♥ ♥ ♥ Clasa de maghiari la ora de limba română. - Gyury, spune, te rog, o propoziŃie!

- Duminica me duc la pedure. - Gyury dragă, da nu-i bine. - Pei atunci nu me duc. ♥ ♥ ♥ Merge unguru' la magazin şi îi cere vânzătoarei: - DaŃi-mi un bere! - Nu se spune un bere ci o bere! Vine unguru' la magazin a doua zi şi îi cere vânzătoarei iarăşi: - DaŃi-mi un bere! - Domnule dragă, nu se cere un bere, ci o bere. Când veniŃi data viitoare cereŃi corect O BERE! Merge unguru' a treia zi încercând să Ńină minte cum să îi ceară vânzătoarei bere... - DaŃi-mi bere. Vânzătoarea întreabă mirată: - Câte? Ungurul, sigur pe el: - O! ♥ ♥ ♥ Mama soacră, cât stai pe la noi? - Cât sunt primită cu drag, fiule ... - Ce păcat! Nici măcar la o cafea nu stai?

Mica

publicitate:

"Tânăr, arătos, situatie materială excepŃională, post de mare răspundere, relaŃii bune, două maşini, casă, vilă în Caraibe. Nu caut nimic, doar mă laud."

HOROSCOP Vineri: (Alina) Nativii acestei zile a saptamanii sunt romantici, artisti, dar si cei mai mari iubitori de familie. Ei sunt familisti convinsi. Dintre nativii acestei zile sunt cei predestinati spre analiza, meditatie, studiu. Dovedind o intelegere mai presus de obisnuit, pot fi scriitori, artisti in toate domeniile si pot profesa in invatamantul de toate gradele. In mod obisnuit dintre acesti nativi se aleg voluntarii pe probleme umanitare si binefacere. In dragoste, femeia este fascinata de tot ce e frumos si armonios. Are nevoie sa fie protejata si echilibrata in mijlocul familiei. Barbatul nascut vineri este un artist cu farmec si plin de dragoste. El vrea sa fie iubit si apreciat : cuplul si familia sunt ideale pentru el. Patronul zilei este Venus si numarul ei este 6 ; ele confera nativilor de vineri : dragoste si inspiratie, cugetare si filozofie, putere de gandire si protectie. 24. Cei nascuti in data de 24 sunt personae gentile, educate, dedicate si prietenoase. Inclinatii spre lenevie, ei nu pregeta totusi sa sar in ajutoruelor care solicita. Sunt dotati pentru binefacere si caritate. Se simt impliniti in sanul familiei, careia I se dedica tandri, plini de romantism si spirit ocrotitor. Sunt divinizati de familie..

" Tânără, drăguŃă, blondă, sexy, fără obligaŃii, 90-60-90, picioare lungi, înălŃime 1.70 m, plină de viaŃa, pătimaşă, exotică, misterioasă, amatoare de senzaŃii tari, vând camion."

Careu surpriză din viaŃa mirilor Orizontal

Sambata (Jozsi)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nativii acestei zile sunt misteriosi, individualisti dar, totodata, mari iubitori de copii. Predestinati a fi doritori de bogatie, ei aspira catre putere. De asemenea, indatoririle sociale sunt pentru ei litera de lege. Manifestand certe calitati de organizare si indrumare pot fi profesori, politicieni ; in general profesiuni de autoritate ; sunt buni organizatori ai activitatilor profesionale sau multimilor. In dragoste, femeia este retinuta ; desi arboreaza un aer de indiferenta, in fond este o emotiva in sufletul careia clocotesc sentimente puternice. Pentru femeia nascuta sambata, seductia trebuie sa fie mai intai intelectuala. Barbatul de sambata, fiinta independenta ce poate trai singura, este si el un discret. Pe dinauntru un mare emotiv, are oarece probleme sa arate aceasta : nu e omul declaratiilor inflacarate, dar te poti baza pe el. Ambii iubesc si isi doresc copiii. Patronata de Saturn si purtand numarul 7, sambata ii predestineaza pe nativii ei pentru acumulare de cunostinte, autoritate, organizare, afirmare sociala. 18. cei nascuti pe 18 sunt independent, plini de idealuri, dar au si simtul afacerilor. In profesie sunt imperative si neanduratori, tin “cu dintii”de propriile convingeri. Pot devein oameni politici de success. In dragoste sunt senzuali, cu erotism puternic; familia este demna de respect si se ingrijesc de ea foarte serios.

Cea mai importantă trăsătură a cuplului Fecioară – Rac şi cea care dă procentul de compatibilitate mărit, este dragostea lor pentru cămin şi copii, precum şi marea lor sensibilitate care-i împiedică să se rănească reciproc. Nu este de neglijat nici atracŃia sexuală care se naşte înte cei doi nativi; mai întâi se cuceresc unul pe altul, platonic, sesizând fiecare la celălalt posibilităŃile senzuale; apoi nativul Rac va recunoaşte la nativul Fecioară spiritul întreprinzător şi îl va preŃui cu atât mai mult cu cât nativul Fecioara va recunoaşte în nativulRac persoana sensibilă şi tandră pe care o aştepta. Mai greu va fi de suportat de către nativul Rac gelozia pe care nativul Fecioara o are din plin, cu sau fără motiv, dar tot atât de greu va fi pentru nativul Fecioara să suporte lanativul Rac fireamult prea visătoare şi prea puŃin cu picioarele pepământ. Daca aceste defecte vor fi ajustate de către cei doi, ei vor putea constitui un cuplu adorabil, cu multi copii, care vor fi crescuŃi cu dragoste, într-un cămin ordonat şi plic de căldură sufletească.

băutură fină# prima la cântat! începe emoŃia!# dus de… prima la refacere!# loc de sacrificiu # dânsul # nunta lor e ca-n… merg în sus pe scări! # Naşa# încep să aibe noroc! #ete! # fire textile de la ioana ! #aici domiciliază mirii ! Poftim ?# AsociaŃia internatională a ziariştilor români (abr)

Vertical 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1

2

Văzduh # Nu mai e altul ca el ! Individ # Pentru # Un pic de emoŃie ! Urare la nunta# Capitala Ńării# La iarba verde !# Udrea Valentin # începe tradiŃia ! JudeŃ în care s-a născut mireasa # Alina Ioana Incepe căsnicia! # Familia nouă # Trimis să o ceară în căsătorie! A se întări # Primele la eveniment !

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

Să fie într-un ceas bun!

MulŃumiri tipografiei

Pentru un echilibru constant în viaŃa ta, foloseşte PEDALO!

pentru ajutorul acordat pentru realizarea acestui

Casă de piatră, multe bucurii în viaŃă!

Ziar de nuntă !

4

Szasz Nasz  

Ziarul nuntii Alina si Jozsi. Editie limitata

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you