Page 1

MAIATZA MAYO

www.alhondigabilbao.com

2013

Kultura Bizi Den Tokia Donde Vive la Cultura


AURKIBIDEA ÍNDICE AZALA PORTADA: Argazkia Fotógrafo Gorka Bravo © DIES DE DANSA


HILEKO LANKIDETZA / LA COLABORACIÓN DEL MES OSKAR GÓMEZ MATA. 3, 2,1 Forma Eszeniko Berrien Nazioarteko Topaketa 3, 2, 1 Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas

4

ARTE BIZIAK ARTES EN VIVO 3, 2, 1 FORMA ESZENIKO BERRIEN NAZIOARTEKO TOPAKETA 3, 2, 1 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS

7

SINPLE (SINPATRON)

16

UMEENTZAKO ANTZERKIA / TEATRO INFANTIL URPEKO MUSIKA / MÚSICA BAJO EL AGUA

17 18

KONTZERTUA AUDITORIUMEAN / CONCIERTO EN EL AUDITORIO

19

ZINEMA CINE ZINEMATEKA SATYAJIT RAY

20

ZINEMATEKA CREADORAS CONTEMPORÁNEAS

26

ARTE ETA EZAGUTZA ARTE Y CONOCIMIENTO BULEGOA Z/B

31

ARTEA ETA TEKNOLOGIA / ARTE Y TECNOLOGÍA

32

MEDIATEKA BBK ZIENTZIATEKA

35

READING CHALLENGE

37

TAILERRAK / TALLERES

38

PROGRAMAZIO EGONKORRA / PROGRAMACIÓN ESTABLE

38

ASTEBURUAK MEDIATEKA BBKN / LOS FINES DE SEMANA EN MEDIATEKA BBK

39

LURREKO ETA URETAKO JARDUERAK ACTIVIDADES EN TIERRA Y AGUA UDAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES DE VERANO LURREKO ETA URETAKO ZERBITZU BERRIAK / NUEVOS SERVICIOS EN TIERRA Y AGUA

LASTER PROXIMAMENTE KANPOKO PROGRAMAZIOA PROGRAMACIÓN EXTERNA MERKATARITZA GUNEA ESPACIO COMERCIAL INFORMAZIO OROKORRA INFORMACIÓN GENERAL

41 43 44 47 49 51

MAIATZEKO EKITALDIEN EGUTEGIA / CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE MAYO

52

PLANOA / PLANO

54 3


Š Steeve Luncker


HILEKO LANKIDETZA LA COLABORACIÓN DEL MES

OSCAR GÓMEZ MATA L’ALAKRAN

3, 2, 1 FORMA ESZENIKO BERRIEN NAZIOARTEKO TOPAKETA / ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS Gaur inoiz baino gehiago, sorkuntza eszeniko garaikidean honakoa galdetu behar diegu geure buruei: zer egiten dugu hemen eta orain? Logikoa iruditzen zait bitarteko eta diziplina guztiak erabiltzea ikus-entzuleen eta lanaren arteko topagune hau oparoa izan dadin eta, bertan, bizitzarako joko sinboliko berria gara dadin. Arte eszenikoa, bizitza pentsatzeko ariketa gisa. Artea, iheserako eta prestakuntzarako espazio gisa. Guk, artistok, arte sozial, sakon, ludiko eta erabilgarria asmatu behar dugu. 3, 2, 1 bezalako jaialdi bat jendeari diziplinak naturaltasun osoz nola nahasten diren erakusten duten sorkuntza garaikideak aurkezteko aukera da. Etiketak kendu behar genituzke, aurreiritzi estetiko eta historikoetatik askeagoa izango den begirada sortzeko.

Hoy más que nunca, la creación escénica contemporánea debe ser el lugar del arte en el que nos preguntemos: ¿qué hacemos aquí y ahora? Me parece lógico que utilicemos todos los medios y disciplinas para que este lugar de encuentro entre el público y la obra sea fructífero y que en él se desarrolle un nuevo juego simbólico para la vida. El arte escénico como ejercicio para pensar la vida. El arte como espacio de evasión y formación. Nosotros, artistas, debemos inventar un arte social, profundo, lúdico y utilitario. Un festival como 3, 2, 1 es una oportunidad de presentar al público creaciones contemporáneas que demuestran como naturalmente las disciplinas se entremezclan. Deberíamos quitar las etiquetas para crear una mirada más libre de prejuicios estéticos e históricos.

5


KULTUR PROGRAMAZIOA PROGRAMACIÓN CULTURAL ZINEMATEKA / CINE ARTE BIZIAK / ARTES EN VIVO ARTE Y CONOCIMIENTO / ARTE ETA EZAGUTZA PROGRAMAK ETA JAIALDIAK / PROGRAMAS Y FESTIVALES 6


3, 2, 1

FORMA ESZENIKO BERRIEN NAZIOARTEKO TOPAKETA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS 18-31 Maiatza Mayo Egun osoko bonua / Bono día completo Maitzak 23 Mayo

25€ / 20€ Maitzak 24 Mayo 15€ / 10€ Maitzak 25 Mayo 30€ /

25€

Jaialdirako bonua / Bono festival

60€ /

50€

AlhóndigaBilbaok 3, 2, 1 Forma Eszeniko Berrien Nazioarteko Topaketa aurkezten du. Gaur egungo sortzaile eszenikoei zuzendutako programa honen hiru edizio egingo dira gurean. 3 (2013), 2 (2014) 1 (2015) programan bilduko diren proposamen artistikoak performancea, dantza eta antzerki garaikidea berraztertzen dituen ikuskerari lotuta daude. Hiru diziplina horiek elkarri lotuta daude, beste arte batzuekin ere badute zerikusia, eta modu desberdinean proposatzen dituzte gaiak, kontzeptuak eta sinergiak.

AlhóndigaBilbao presenta 3, 2, 1 Encuentro Internacional de Nuevas Formas Escénicas. Un programa para creadores escénicos contemporáneos que permanecerá entre nosotros a lo largo de tres ediciones. En 3 (2013), 2 (2014) 1 (2015), se darán cita diferentes propuestas artísticas vinculadas con una concepción revisada de la performance, la danza y el teatro actual. Tres disciplinas que se relacionan entre si y con otras artes y que plantean temáticas, conceptos y sinergias de una forma diferente.

Maiatzaren 18tik 31ra bitartean, AlhóndigaBilbao proposamen artistiko horien eragileen topagunea izango da. Begirada desberdinak dituzten eta jatorri desberdinekoak diren sortzaile horiek, gune berean kokatuta, hainbat ikuspegi eta berrazterketa azalduko dituzte eguneroko kontzeptuei buruz, begirada artean jarrita, zuzeneko artean, soilik unean bertan ikus daitekeen eta ikusleentzat esperientzia bilakatzen den zerbaitetan. Kontua da esperimentazioan aritzea, berritzea, kritikoa izatea, aurkeztea eta irudikatzea.

AlhóndigaBilbao será del 18 al 31 de mayo el punto de encuentro para los agentes de estas propuestas artísticas. Creadores con miradas diferentes, de procedencias muy distintas, que plantean en los mismos espacios, visiones y revisiones de conceptos cotidianos, con una mirada definida en el arte, en el arte en vivo, en algo que solo se puede ver en ese momento y que se convierte en una experiencia para el público. Se trata de experimentar, renovar, ser crítico, presentar y representar.

7


3, 2, 1 FORMA ESZENIKO BERRIEN NAZIOARTEKO TOPAKETA / 3, 2, 1 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS Maiatzaren 22tik 26ra 17:00 - 23:00 De 22 al 26 de mayo 17:00 - 23:00h

MEDUSA

PLASTIQUE FANTASTIQUE INSTALAZIOA

INSTALACIÓN

Plastique Fantastique arkitektura iragankorraren arloko taldea da, eta hiri-inguruneetako interpretazio-aukeren adibideak aurkezten ditu. Pertsonek burbuilari nola begiratzen dioten, nola inguratzen duten edo barruko aldean nola mugitzen diren kontuan hartu gabe, bere egitura pneumatikoa behar den moduko bitartekoa da, ezohiko egoera iraunkorreko baldintza fisiko berberak sentitzeko. Taldearen instalazioek gizabanakoak euren testuinguru hurbiletik atera eta espazio-eremu berrira eramateko behar besteko gaitasuna dute.

Plastique Fantastique es un colectivo de arquitectura efímera que presenta muestras de las posibilidades interpretativas de los entornos urbanos. Con independencia del modo en el que las personas contemplan una burbuja, la rodean o se mueven en su interior, su estructura neumática constituye un medio para experimentar. Ubicada en el Atrio de las Culturas, en la ‘Medusa’ se podrá consultar la bibliografía de Mediateka BBK referida a las artes escénicas.

Kulturen Atrioa Sarrera dohainik Marmokaren egitaraua: www.alhondigabilbao.com

Atrio de la Culturas Entrada libre Programación de ‘La Medusa’ en: www.alhondigabilbao.com

Maiatzaren 22tik 25era De 22 al 25 de mayo

KONPOSIZIO ANIMATUA 4 COMPOSICIÓN ANIMADA 4 Sonia Gómez PERFORMANCEA Sonia Gómez (La Sénia, 1973). Dantza Garaikidea eta Koreografia ikasi zituen Bartzelonako ‘Institut del Teatre’ delakoan eta Bruselako (Belgika) P.A.R.T.S. izenekoan. General Elèctricarekin, La Carnicería Teatrorekin eta La Fura dels Bausekin egin du lan. Bere proposamenen artean, aipatzekoak dira ‘Egomotion’04’ trilogia, ‘Mi madre y yo’04’ eta ‘Las Vicente matan a los hombres’06’ performanceak eta ‘Bass, concierto para animales’05’ eta ‘Natural 2: Me gustan tus huesos, tu alma y tu cerebro, conversaciones con animales’ proiektu eszenikoak.

Instalazioa Maiatza 22, 23, 24, 25 17:00-22:00 Erakusketa Aretoa. -2 s. Sarrera dohainik

8

Ekitaldia Osteguna 23, 22:00 Ostirala 24, Larunbata 25, 21:00 Kulturen Ataria Sarrera dohainik

PERFORMANCE Sonia Gómez (La Sénia 1973). Estudió Danza Contemporánea y Coreografía en el ‘Institut del Teatre’ de Barcelona y en P.A.R.T.S, Bruselas, Bélgica. Ha trabajado con General Elèctrica, La Carnicería Teatro y La Fura dels Baus. Entre sus propuestas destacan la trilogía ‘Egomotion’04’, las performances ‘Mi madre y yo ‘04’’ y ‘Las Vicente matan a los hombres’06’ y los proyectos escénicos ‘Bass, concierto para animales’05’’ y ‘Natural 2: Me gustan tus huesos, tu alma y tu cerebro, conversaciones con animales’.

Instalación 22, 23, 24 y 25 de mayo 17:00-22:00h Sala de Exposiciones. P -2 Entrada libre

Actuación Jueves 23, 22:00h Viernes 24, Sábado 25, 21:00h Atrio de las Culturas Entrada libre


Maiatzak 18, larunbata 20:00

Sábado, 18 de marzo, 20:00h

ETA ZERGATIK JOHN CAGE?

¿Y POR QUÉ JOHN CAGE?

Guillen Mont de Palol eta Jorge Dutor PERFORMANCEA Diskurtso zehatzeko esanahiari eta soinuari buruzko performancea da. Ez dugu esangurarik eskaini nahi, gure helburua esangura kentzea delako. Horrela, bada, sentipenen, harremanen, pertzepzioaren eta gorputzaren arloan barruratuko gara. Ez da garrantzitsua zer diogun, nola diogun baizik, nolako tresna musikal eta koreografikoak erabiltzen ditugun testua suntsitzeko eta irudiek osatutako olatuetan zehar interpretearen lanean murgiltzeko. airea txertatzen duen organoaren arnasotsa.

Bastida Aretoa. -2. solairua 10€ / 8€ Plaza-kopuru mugatua Sarreren salmenta Infopuntuan eta www.alhondigabilbao.com web orrian.

Guillen Mont de Palol y Jorge Dutor PERFORMANCE Performance sobre sonido y significado en un discurso dado. No queremos significar, al contrario, queremos designificar para adentrarnos en el terreno de lo sensitivo, de lo relacional, de lo perceptivo y de lo corpóreo. No es importante lo que decimos sino cómo lo decimos, qué herramientas musicales y coreográficas utilizamos para destrozar el texto y sumergirnos en el trabajo del intérprete sugiriendo y surfeando por las olas del imaginario.

Sala Bastida. Planta -2 10€ / 8€ Aforo limitado Venta de entradas en Infopuntua y en www.alhondigabilbao.com

9


3, 2, 1 FORMA ESZENIKO BERRIEN NAZIOARTEKO TOPAKETA / 3, 2, 1 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS

Maiatzak 23, osteguna 20:00

Jueves, 23 de mayo 20:00h

PREPARATIO MORTIS

PREPARATIO MORTIS

Jan Fabre

Jan Fabre

PERFORMANCEA

PERFORMANCE

Preparatio Mortis ikuskizunak giza gorputzaren eraldaketa eta ideal utopikoa ditu hizpide nagusi. Agerikoa denez, Fabrek berezko modu bereizgarrian adieraziko du zein den bere debozioa, eta gaur egungo gizarteko tabuak eraisten ahaleginduko da, baina, batez ere, heriotzarena. Gure gizarteak heriotza ezkutatzeko, begi bistatik kentzeko ohitura handi-handia dauka. Preparatio Mortis ikuskizunean, ordea, Fabrek lehentasunezko lekuan jarriko du bizia, «heriotzaren bidez, hain zuzen ere, bizia beste era batera ikusten ikasiko dugulako. Betidanik, biziaren hil osteko egoera izan dut helburu nagusi».

Preparatio Mortis está dedicado a la transformación del cuerpo humano y al ideal utópico. Como puede esperarse, Fabre expresa su devoción de una manera propia y característica, derrumbando los tabúes de la sociedad contemporánea, en este caso, el de la muerte. Nuestra sociedad se apresura a ocultar la muerte, a apartarla de nuestra vista. En Preparatio Mortis, sin embargo, Fabre asigna un lugar preferente a la vida, ya que «precisamente a través de la muerte aprendemos a mirar la vida de manera diferente. Yo aspiro constantemente a un estadio post-mortem de la vida».

Preparatio Mortisen, heriotza energia-eremu positiboa da, baita amets zein gurari berrien sustatzailea ere. Arnas bizigarri horrek Preparatio Mortis ikuskizunaren erritmoa zehazten du: bizia berreskuratzen duen loredun estalkiaren arnas geldoa, Lisa Mayren katudantzaren arnasestua eta soinuak sortu nahian airea txertatzen duen organoaren arnasotsa.

En Preparatio Mortis, la muerte se convierte en un campo de energía positiva y en el motor de nuevos sueños y anhelos. Este hálito vivificante define el ritmo de Preparatio Mortis: la lenta respiración de la manta de flores que vuelve a la vida, el resuello de la danza felina de Lisa May y el resuello del órgano que inyecta aire para producir sonidos.

Auditoriuma. -1 solairua 12€ / 10€

Auditorio. Planta -1 12€ / 10€

10


Maiatzaren 22tik 25era Del 22 al 25 de mayo

ZOOMWOOZ

Andrés Beladíez & Karla Kracht PERFORMANCEA

PERFORMANCE

Ezerezaren zatiaren eske dabiltzan arima etsien erlauntza, hutsik eta gainerakoen denboran galduta dauden burmuinak. Amets ahaztuak, oroimen kolektibotik desagertutako gurariak. Bizitza aurrera doa, eta ez da inoiz gelditzen. Zu, ordea, besaulki ziztrinean zaude eserita, eta, heriotzaren zain, hutsalean galduta duzu begirada.

Una colmena de almas desesperadas que claman por un pedazo de nada, cerebros deshabitados de si mismos, perdidos en el tiempo de los otros. Sueños olvidados, deseos extraviados en la memoria colectiva. La vida pasa y nunca se queda y tú sentado en un puto sillón con la mirada perdida en el vacío esperando la muerte.

Instalazioa

Ekitaldia

Instalación

Maitzak 22, 23, 24 eta 25 17:00-22:00 Erakusketa Aretoa. -2 solairua Sarrera dohainik

Maiatzak 23, osteguna 19:00 Erakusketa Aretoa. -2 solairua 10€ / 8€

22, 23, 24 y 25 de mayo 17:00-22:00h Sala de Exposiciones. P -2 Entrada libre

Actuación Jueves, 23 de mayo 19:00h Sala de Exposiciones. P -2 10€ / 8€

Maiatzak 24, ostirala eta maiatzak 25, larunbata 10 minutuko emanaldiak, 17:00etatik aurrera Viernes, 24 y Sábado, 25 de mayo Pases de 10 minutos a partir de las 17:00h

FORTUNA Massimo Furlan PERFORMANCEA

PERFORMANCE

Proiektu honetan, espazioaren pertzepzioa, noragabearen esperientzia eta orientaziorik eza jarriko dira kolokan. Hain zuzen ere, halabeharrezko topaketak sortuko dira zoriarekin, ikararekin eta bakardadearekin garatutako jokoan. Patuaren, Gidariaren eta Heriotzaren espektroak izango ditugu aurrez aurre. Ikus-entzuleak ingurune lainotsuan egongo dira galduta, eta Zoriarekin, Heriotzarekin, Gizakiarekin (taroteko kartetan bezala) topo egin ahal izango dute edo inorekin ere ez. Horrez gain, nora ezean ere ibili ahal izango dira erabat hutsik dagoen eremuan.

La percepción espacial, perder el rumbo, desorientarse... Encuentros casuales en un juego con la suerte, el miedo y la soledad dónde el espectador es extraviado y puede cruzarse con el Azar, la Muerte, el Hombre (como en las cartas de tarot) o bien no encontrarse a nadie, y deambular por un espacio completamente vacío. Su experiencia resulta diferente, única, y depende de su buena o mala fortuna.

Bastida Aretoa -2. solairua 8€ / 6€

Sala Bastida. Planta -2 8€ / 6€

11


3, 2, 1 FORMA ESZENIKO BERRIEN NAZIOARTEKO TOPAKETA / 3, 2, 1 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS Per-Fora Maiatzak 22, asteazkena 20:00 Paseoa Maiatzak 24, ostirala 18:00 - 21:00 Per-Fora Miércoles, 22 de mayo 20:00h El Paseo Viernes, 24 de mayo 18:00 - 21:00h

PER-FORA ETA PASEOA PER-FORA Y EL PASEO Idoia Zabaleta PERFORMANCEA

PERFORMANCE

PER-FORA Dantza honek brikolajeko ariketa tautologikoa proposatzen du, baina hirukoiztuta:

PER-FORA Este baile propone un ejercicio tautológico de bricolaje multiplicado por tres:

3. Irudi bat proiektatzeko erabiltzen den horma zulatzea. Horma batean proiektatzen den irudia zulatzea. Horma bateko irudia zulatzea. Irudia proiektatzeko erabiltzen den horma bateko irudia zulatzea. Horma bat zulatzen ari den emakumezko baten irudia zulatzea. Irudiaren proiekzioa zulatzea. Irudia zulatzea.

3. Agujerear una pared en la que se proyecta una imagen. Agujerear la imagen proyectada en una pared. Agujerear la imagen de una pared. Agujerear la imagen de una pared en la que se proyecta una imagen. Agujerear la imagen de una mujer agujereando una pared. Agujerear la proyección de la imagen. Agujerear la imagen.

2. Horma bat zulatzea. Horma baten irudia zulatzea. Horma bat zulatzen ari den emakumezko baten irudia zulatzea. Irudia zulatzea.

2. Agujerear una pared. Agujerear la imagen de una pared. Agujerear la imagen de una mujer agujereando una pared. Agujerear la imagen.

1. Horma bat zulatzea. Irudi bat zulatzea.

1. Agujerear una pared. Agujerear una imagen.

PASEOA «Aitortzen dut goiz eder batean, dagoeneko ez dakit zehazki zein ordutan, paseo bat emateko gogoa piztu zitzaidanez, kapela jantzi nuela buruan, espirituen idazkien gela utzi nuela, eta eskailerak jaitsi nituela, pauso bizkorrez kalera irteteko. Gehitu nezake eskaileretan emakume bat aurkitu nuela, eta espainiarra, perutarra edo kreola zirudiela. Dotorezia zurbil eta zimel samarra zuen. Baina neure buruari zorrotz debekatu behar diot geldi geratzea, bi segundo baino izango ez badira ere….»

EL PASEO «Declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino gana de dar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos de los espíritus, y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle. Podría añadir que en la escalera me encontré a una mujer que parecía española, peruana o criolla. Mostraba cierta pálida y marchita majestad. Sin embargo, he de prohibirme del modo más estricto detenerme aunque no sean más que dos segundos….»

Nola jarraitu dantzatzen gaur egun? Bada, irakurriz… Nola jarraitu irakurtzen gaur egun? Bada, dantza eginez…

¿Cómo seguir bailando hoy en día? Pues leyendo… ¿Cómo seguir leyendo hoy en día? Pues bailando…

Proposamen honekin, ikusleari gonbita egiten diogu, Robert Walserrek 1917an idatzitako ‘Paseoa’ eleberria ozen dantzatutako irakurketaz goza dezan. Etengabeko fluxua, ezin gelditua. Errekasto bateko uharrien moduan, irakurriz eta dantzatuz, ia aldi berean.

Con esta propuesta invitamos al espectador/a a atender a una lectura bailada en voz alta de la novela ‘El paseo’ escrita por Robert Walser en 1917. Un flujo continuo, un no poder parar. Como los cantos rodados de un riachuelo, leer y bailar, casi al unísono.

Per-Fora Kulturen Ataria Sarrera dohainik

Per-Fora Atrio de la Culturas Entrada libre

12

Paseoa Erakusketa Aretoa. -2 solairua Sarrera dohainik

El Paseo Sala de Exposiciones. P -2 Entrada libre


Osteguna, maiatzak 23, 21:00 Larunbata, maiatzak 25, 19:00 Jueves 23 de mayo 21:00h Sábado 25 de mayo 19:00h

ARCHIPIEL

Álvaro Barriuso & Ainara LeGardon PERFORMANCEA

PERFORMANCE

Fonemak, poemak, prosemak, glosak, laliak, lolailak, alalak, aleliak, yuyak… Archipiel ikuskizuna batbatekotasun askean, jokoan eta olerkaritza fonetikoan oinarritzen da, euren ahotsen eta zuon entzumenaren mugak arakatzeko asmoz. Ainarak eta Álvarok elkarri abesten diote, egia ezkutuen eta fikzio berrien bila. Izan ere, irudien multzoa sortzen dute. Bertan, gainera, hitzen oihartzuna da nagusi, eta gramatika ezezaguneko hizkuntzak dira zaratak. Batzuetan, barreka hasten dira. Beste batzuetan, ostera, beste era batera azaldu ezin daitekeen zerbait sortzen da. Ala badago beste era batera egiterik?

Fonemas, poemas, prosemas, glosas y lalias, lolailas, alalás, alelías, yuyas… Partiendo de la improvisación libre y el juego, y apoyándose en la poesía fonética, ‘Archipiel’ explora los límites de sus propias voces y de vuestros propios oídos. Ainara y Álvaro se cantan en busca de verdades ocultas y ficciones nuevas, creando un imaginario donde las palabras resuenan y los ruidos significan lenguas de gramáticas inciertas. A veces les da la risa. A veces descubren algo que no se podría contar de otra manera. O sí.

Erakusketa Aretoa -2. solairua 10€ / 8€

Sala de Exposiciones. P -2 10€ / 8€

Larunbata, maiatzak 25, 22:00 Sábado, 25 de mayo 22:00h

EJECT Pablo Esbert IKUS-ENTZUNEZKO KOREOGRAFIA

COREOGRAFÍA AUDIOVISUAL

Eject (2012) koreografiaren eta ikus-entzunezkoen arloko ikerketako trilogiaren hirugarren zatia da, Play (2006) eta Edit (2010) ikuskizunekin batera. Eject saiakera koreografikoa da, eta, bertan, metaketa higatutzat hartutako oroimenari eta denboraren ezaugarri elastikoari buruzko hausnarketa egiten da. Ikuskizun honetan, hain zuzen ere, mugimendua eta musika iragazten dira bideo-sistemaren bidez, ikusentzuleen pertzepzioa kolokan jartzeko asmoz. Teknologia berriak erabiltzen dira, gizakien barru-barrura iristeko. Errealitatearen mugak zehazten dituen enkoadraketaren kontzeptu zinematografikoan dago oinarrituta.

Eject (2012) es, junto a Play (2006) y Edit (2010), la tercera parte de una trilogía de investigación coreográfica y audiovisual. Un ensayo coreográfico que reflexiona sobre la memoria como una acumulación deteriorada y el tiempo en su cualidad elástica. Movimiento y música son filtrados a través de un sistema de video para dislocar la percepción del espectador. Se inspira en el concepto cinematográfico del encuadre, que define los límites de una realidad.

Erakusketa Aretoa. -2. solairua

Sala de Exposiciones. P-2 10€ / 8€

10€ /

8€

13


3, 2, 1 FORMA ESZENIKO BERRIEN NAZIOARTEKO TOPAKETA / 3, 2, 1 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS Ostirala, maiatzak 24 eta larunbata maiatzak 25, 17:00-22:00 Viernes 24 de mayo, Sábado 25 de mayo 17:00-22:00h

4. PSIKODRAMA / PSICODRAMA 4 L’ALAKRAN. Oskar Gómez PERFORMANCEA

PERFORMANCE

Psikodrama hau, AlhóndigaBilbaokoa, serieko laugarrena da: ‘Falta’. Tailer psikodrmatiko honetan, gatazka partekatu eta konponbidea bilatuko dugu elkarrekin: partekatutako arazotik abiatuko gara eratu ahal izateko. Tailerrean parte hartzen dutenean, argi eta garbi dago partehartzaileek zerbait egin beharko dutela, hau da, ekintzan bertan inplikatuko direla. 30 minutuko banakako tailerrak izango dira (artista bat / parte-hartzaile bat), eta Isiltasunaren Gela izango den Jarduera Osagarrien Zentroko gelan cromlecha egitea izango da helburu nagusia.

Este psicodrama, el número 4 de la serie, el de AlhóndigaBilbao, es el psicodrama de ‘La Falta’. En este taller psicodramático se trata de compartir un conflicto, y de encontrar una solución juntos: Construir a partir de un problema que compartimos. Participar en un taller presupone que los participantes van a hacer algo, que se comprometen en la acción. Talleres individualizados (un artista / un participante) de 30 minutos con el objetivo de de realizar un cromlech en la sala del Centro de Actividades Complementarias que será la Sala del Silencio.

Jarduera Osagarrien Zentroa eta Kulturen Ataria Sarrera dohainik

Centro de Actividades Complementarias y Atrio de las Culturas. Entrada libre

Larunbata, maiatzak 25, 20:00 Sábado, 25 de mayo 20:00h

REALITY Antonio Tagliarini & Daria Deflorian

14

PERFORMANCEA

PERFORMANCE

Errealitatea aukera bat baino ez da, ahula eta hauskorra, aukera guztiak bezala (William Burroughs). Antonio Tagliarinik eta Daria Deflorianek errealitatea ikustea proposatzen digute, emanaldirik gabe, ikus-entzulerik gabe, ohiko bizitza zerumugatzat hartuz. Janina Turek poloniarrak bezala; izan ere, 50 urtez bizitzaren gorabeherak zehatz-mehatz idatzi zituen: etxean zenbat telefono dei izan zituen eta nork deitu zuen, non eta nor topatu zuen menturaz, eta nori eman zizkion egun onak, zenbat batzarretara joan zen, zenbat opari egin zituen... 2000. urtean zendu ondoren, bere alabak, ustekabean eta harrituta, 748 eguneroko aurkitu zituen.

La realidad es solo una posibilidad, débil y frágil como todas las posibilidades (William Burroughs). Antonio Tagliarini y Daria Deflorian nos proponen ver la realidad, sin actuación, sin espectadores, considerando la vida cotidiana como horizonte. Como Janina Turek, polaca que durante 50 años anotó detalladamente los sucesos de su vida: cuántas llamadas telefónicas recibió en casa y quién la llamó, dónde y a quién se encontró por casualidad y a quién dio los buenos días, a cuántas reuniones asistió, cuántos regalos hizo…

Auditoriuma -1 solairua 12€ / 10€

Auditorio. P-1 12€ / 10€


Ostirala, maiatzak 31, 19:00 eta 21:00 Viernes, 31 de mayo 19:00h y 21:00h

‘DIE SCHEINWERFERIN’

‘DIE SCHEINWERFERIN’

Naoko Tanaka 2011

Naoko Tanaka 2011

INSTALAZIOA / ANTZEZPENA

INSTALACIÓN / REPRESENTACIÓN

Zer ote da itxura? Makillajea, kolorea, argia, gerizpea... bezalako kanpo-adierazpideak. Gainazal iragankorra bezain ‘hutsa’. Horri esker, pertsonak euren agerpenaren jakitun dira, baina, aldi berean, nor diren jakin eta maitemindu ere egin daitezke. Bakarlari moduan garatutako lanean, Naoko Tanaka ikusizko artista eta interpreteak argia eta itzalak erabiltzen ditu, ‘itxuraren’ eta ‘errealitatearen’ dimentsio berriak agerian jartzeko. Linterna eskuan daukala, Tanakak bere baitaranzko fikziozko bidaiari ekingo dio. Oso baliabide bakunen bitartez, irudi irreal liluragarriak sortuko ditu. Argiz eta itzalez osatutako ‘ilusiozko mundu’ ahaltsu horrek espazio osoa hartuko du mendean, jariatu egingo da eta, desagertu ondoren, berriro ere agertuko da.

¿Qué es la apariencia? Manifestaciones externas como el maquillaje, el color, la luz y la sombra... Una superficie transitoria y ‘vacía’ que permite a las personas no sólo ser conscientes de sus respectivas presencias, sino también identificarse e incluso enamorarse. En su obra como solista la artista visual e intérprete Naoko Tanaka utiliza la luz y las sombras para revelar nuevas dimensiones de la ‘apariencia’ y la ‘realidad’. Provista de una linterna, Tanaka inicia un viaje ficticio hacia su interior. Con unos medios muy sencillos, crea de esta manera fascinantes imágenes irreales. Su poderoso ‘mundo ilusorio’ de luces y sombras se hace con todo el espacio, fluye, desaparece y reaparece de nuevo.

Bastida Aretoa -2. solairua 10€ / 8€

Sala Bastida. P -2 10€ / 8€

15


ARTE BIZIAK ARTES EN VIVO AURKEZPENA / PERFORMANCEA PRESENTACIÓN / PERFORMANCE

16 16

Ostirala, maiatzak 3

Viernes, 3 de mayo

Ateak irekitzeko ordua 19:00 Performancea 20:30

Apertura de puertas 19:00h Performance 20:30h

SINPLE (SINPATRON)

SINPLE (SINPATRON)

Alberto Sinpatron moda-diseinugile bilbotarraren bilduma berria aurkeztuko da, audioko eta ikusizko instalazioaren eta modeloaren gorputzaren gaineko zuzeneko jarduketaren bidez.

Presentación de la nueva colección del diseñador de moda bilbaíno Alberto Sinpatron mediante una instalación audiovisual y una intervención en directo sobre el cuerpo de una modelo.

Sinpatron gizon eta emakumeentzako moda-konpainia da, eta Alberto Etxebarrieta bilbotarrak sortu zuen. Diseinugilea autodidakta moduan hasi zen orain dela sei urte, eta, bere lanetan, saiakuntza da nagusi. Bertan, gainera, artisauen erara egindako lanari eman dio lehentasuna eta ez jantzien serieko ekoizpenari. Orain arte, zenbait ibiltokitan aurkeztu ditu bere bildumak; esate baterako, OFF Cibeles, Ego CMFW, Modorrra Bilbao… Era berean, Pariseko WHOS NEXTen azken edizioko irudia ere izan da, eta Diseinugile Onenaren Lehen Saria irabazi du Benicassimeko Nazioarteko Jaialdian, baita Bizkaiko Creamodan ere.

Sinpatron, firma de moda para hombre y mujer creada por el bilbaíno Alberto Etxebarrieta, comenzó su andadura de manera autodidacta hace seis años con un trabajo que se ha caracterizado por la experimentación y en el que ha prevalecido lo artesanal a la producción seriada de prendas. Hasta la fecha, ha presentando sus colecciones en diferentes pasarelas, como OFF Cibeles, Ego CMFW, Modorrra Bilbao… Ha sido la imagen de la última edición de WHOS NEXT París y el ganador del premio al mejor diseñador en el Festival Internacional de Benicassim o el Creamoda en Bizkaia.

Jarduera Osagarrien Eraikina Plaza-kopuru mugatua Sarrera dohainik

Edificio de Actividades complementarias Aforo limitado Entrada libre


UMEENTZAKO ANTZERKIA TEATRO INFANTIL

Larunbata, maiatzak 11, 12:30 eta 18:00

Sábado, 11 de mayo 12:30 y 18:00h

‘ESKUZ’ El Patio

‘A MANO’ El Patio

‘Eskuz’ buztinez azaldutako historia da. Bertako pertsonaia txikiak ihes egiteko gurari itzela dauka. horrez gain, honako elementu hauek ere agertzen dira bertan: erakusleihoa, maizterrak, maitasun-historia, porrot txikien historia, tornua, arnasa hartzen duen kikara, bi pertsona gogotsu, eltzetegi txikia eta jolasean ari diren lau esku. ‘Eskuz’ opari txikia da, eta, hain txikia denez, metro eta erdian sartzen da, eta zu, begira zaudenez, tea hartzera gonbidatuta zaude.

‘A Mano’ es una historia contada con barro, con un pequeño personaje, con un enorme deseo de escapar, un escaparate y sus inquilinos, una historia de amor, una historia de pequeños fracasos, un torno, una taza que respira, dos personas con muchas ganas, una diminuta alfarería y cuatro manos que juegan. ‘A Mano’ es un regalo pequeño, tan pequeño que cabe en un metro y medio, donde tú que miras, estas invitado a tomar el té.

El Patiok egunezko eguneko emozioen eta ingurukoaren ondorioz sortutako historiak hurbildu nahi dizkie ikus-entzuleei. Historia txiki horiek garrantzitsuak dira haientzat, mugiarazi egiten dituzte eta aitzakia aparta dira, eszenatokian erraz azaltzeko moduko lengoaia bilatzeko.

El Patio nace de la necesidad de acercar al público historias que surgen de su emoción ante lo cotidiano, ante lo que les rodea, historias pequeñas que les importan y les mueven, que son la excusa para la búsqueda de un lenguaje propio que les ayude a contarlas sobre un escenario.

Familientzat (6 urtetik aurrera)

Público familiar (a partir de 6 años)

16 urtekoak eta 16 urtetik gorakoak: 8€ / 6€ 16 urtetik beherakoak: 5€ / 4€

16 y más de 16 años:

Sarrerak: Infopuntua eta www.alhondigabilbao.com

8€ / 6€ Menos de 16 años: 5€ / 4€ Entradas: Infopuntua y www.alhondigabilbao.com

17


ARTE BIZIAK ARTES EN VIVO URPEKO MUSIKA MÚSICA BAJO EL AGUA

Ostirala, maiatzak 17, 21:00

Viernes, 17 de mayo 21:00h

CLINT

CLINT

CLINT musika-eszena nazionaleko anomalia da. Musika instrumentala egiten dute. Izan ere, edozein banda estatalentzat epitafio ezin hobea bada ere, sorrera musikal berria izan zen eurentzat. Trajea daramate soinean, musikari klasikoak izango balira bezala, baina gitarra elektrikoak, bateria, teklatuak, tronpa eta tronpeta dituzte eskuetan. Clint bandak Red Vintage izpiritua dauka. Une batzuk oso lirikoak dira; eta beste batzuk, oso-oso zaratatsuak. Euren abestiak honako genero hauen artean daude, hain zuzen ere: rocka eta popa, erritmo latinoak eta anglosaxoiak eta moldaketa arranditsuak eta soinu soilak. hori guztiori euren hiru lanetan dago islatuta: Alégrame el día (2005), Los tipos duros también bailan (2008) eta Asuntos internos (2012). Horrez gain, zuzeneko musika ere jarri zioten espresionismo alemaniarreko gailurrean kokatutako Walter Ruttmannen ‘Berlin, hiriko sinfoniari’ (1929), zenbait zinemalditan eta ekitaldi kulturaletan.

CLINT una anomalía en la escena musical nacional. Hacen música instrumental, un inmejorable epitafio para cualquier banda estatal, que para ellos se convirtió en un nuevo nacimiento musical. Visten con traje, como si fueran músicos clásicos, mientras sostienen en sus manos guitarras eléctricas, batería y teclados, una trompa y una trompeta. Clint es una banda con espíritu Red Vintage, con momentos muy líricos, y momentos de incontinencia ruidosa, canciones que se debaten entre el rock y el pop, los ritmos latinos y los anglosajones, los arreglos grandiosos y la austeridad sonora. Todo ello está reflejado en sus tres trabajos: Alégrame el Día (2005), Los Tipos Duros También Bailan (2008) y Asuntos internos (2012). Y no sólo eso: osaron poner música en directo a la cumbre del expresionismo alemán Berlín, ‘Sinfonía de una Ciudad’ (1929) de Walter Ruttmann, en diversos festivales de cine y citas culturales.

Urpeko eremua. Kulturen Ataria

Espacio bajo el agua. Atrio de las Culturas

8€ / 6€ Plaza-kopuru mugatua Sarrerak: Infopuntua eta www.alhondigabilbao.com

8€ / 6€ Aforo limitado Entradas: Infopuntua y www.alhondigabilbao.com

18


KONTZERTUA AUDITORIUMEAN CONCIERTO EN EL AUDITORIO Azteazkena, maiatzak 29, 21:00

Miércoles 29 de mayo, 21:00h

LICHENS

LICHENS

Rob Lowek lehengoan jarraitzen du, bere entzuleak harri eta zur uzten, apusturik ausartenak aurkeztuz bere izenpean, oraingoan Type Records firmaren eskutik. Azken urteotan Lichens proiektuko ahots-transzendentziaren aztikeriei ihesi ibili ondoren, soinu honek helarazi dizkigun lehen nozioak, lehen taupadak, gauza ezezaguna izan dira orain arte. ‘Terre Plate’ grabazioan (Los Discos Enfantasmes), berria eta tentatzailea zen zerbait eskaintzen zuen. Hala ere, ‘Timon Ironk Manta’ proposamena izugarria da goitik behera. A aldean, elektronika minimalistako geruzak dabiltza, eta eredu zirkularrak eratzen dituzte, eredu horiek lerrokatu, eta, erupzio batean bezala, irteten diren arte. Beste aldeak, berriz, ideia beraren beste ikuspegi bat eskaintzen du, guztiz desberdina den ikuspegia, erritmo nabarmenagoak eta une zilarkarak sumatzen baitira erritmo tribalen eraginaren azpian; eta, bitartean, Loweren ahots zatikatu eta bihurgunetsuak guztiz desberdina den maila batera goratzen du osotasun hori.

Rob Lowe sigue impresionando a su público con sus apuestas más atrevidas bajo su propio nombre, aunque esta vez bajo la firma Type Records. Huyendo estos últimos años de los ensalmos de trascendencia vocal del proyecto Lichens, las primeras nociones, los primeros pálpitos que transmite este sonido eran hasta ahora tierra incógnita. En su grabación ‘Terre Plate’ (Los Discos Enfantasmes), ofrecía algo nuevo y tentador. Sin embargo, ‘Timon Ironk Manta’ es otra propuesta bestial de pies a cabeza. En su cara A consigue que fluyan capas de electrónica minimalista, describiendo patrones circulares hasta que éstos se alinean y brotan, como en erupción. La otra cara ofrece una perspectiva totalmente diferente de la misma idea, con ritmos más pronunciados y destellos plateados tras la influencia de ritmos tribales, mientras que la voz desmembrada y serpenteante de Lowe eleva el conjunto a un nivel totalmente diferente.

Auditoriuma -1 solairua

Auditorio. P-1

12€ / 10€ Sarrerak: Infopuntua eta www.alhondigabilbao.com

12€ / 10€ Entradas: Infopuntua y www.alhondigabilbao.com

19


ZINEMATEKA SATYAJIT RAY

Maiatzak 2 – Uztailak 18 2 Mayo – 18 Julio Cines Golem Alhóndiga Zinemak

4,5€ / 3,5€

EGITARAUA PROGRAMA Maiatza Mayo

CHARULATA (1964) DVD. VOSE. 117 min.

SHATRANJ KE KHILARI (1977)

ABHIJAAN (1962)

PRATIDWANDI (1970)

DVD. VOSE. 150 MIN.

DVD. VOSE. 110 MIN.

KANCHENJUNGHA (1962)

PATHER PANCHALI (1955)

DVD. VOSE. 102 MIN.

35 MM. VOSC. 122 MIN.

(LA EXPEDICIÓN)

DVD. VOSE. 113 min.

ASHANI SHANKET (1973) (UN TRUENO LEJANO) DVD. VOSE. 101 MIN.

Ekaina Junio

CHIRIAKHANA (1967) (EL ZOO)

DVD. VOSE. 125 MIN.

(EL ADVERSARIO)

APARAJITO (1956) 35 MM. VOSC. 104 MIN.

Uztaila Julio

APUR SANSAR (1959) 35 MM. VOSC. 106 MIN.

SATYAJIT RAY BIOGRAPHY (1982) SHYAM BENEGAL 35 MM. VOSE. 131 MIN.

JALSAGHAR (1958) 35 MM. VOSE. 100 MIN.

BALA (1976) 35 MM. VOSE. 31 MIN.

SADGATI (1981)

35 MM. VOSE. 45 MIN.

20


AlhóndigaBilbaoko Zinematekak aldi bereko bi ziklo antolatuko ditu uztailaren amaierara arte: Satyajit Ray zinegile indiarraren monografikoa eta emakume sortzaile garaikideek egindako zinearen erakustaldia. Satyajit Ray XX. mendeko artista handietakoa da. Era berean, Indiako zinegile ospetsuena ere bada, bere herrialdeko zinea eman zuen jakitera mendebaldeko munduan eta, bertan, sari handiak lortu zituen bere lehenengo filmetatik. Ray 1921. urtean jaio zen Bengalako literato eta artisten familia ospetsuan. Kalkutan graduatu eta Arte Ederrak ikasi zituen Shantiniketango Unibertsitatean. Unibertsitate hori familiaren antzinako laguna zen Rabindranath Tagorek sortu zuen. Tagoreren humanismoak eragin sakona izan zuen gure zinegilearengan, eta, horren ondorioz, haren zenbait lan egokitu zituen bere lan-ibilbidean zehar. Prestakuntza amaitu ostean, Rayk diseinugile grafiko lan egin zuen publizitate-agentzia batean, eta, gero, hainbat liburutako ilustratzailea izan zen. Euren artean, ‘Pather Panchali’ liburuaren umeentzako bertsioa nabarmendu beharra dago, bere lehenengo filma izan zelako. Ziklo honetan, Rayren zenbait epealditako lan adierazgarrienak egongo dira ikusgai, baita Shyam Benegalek zuzendariari buruz egindako dokumentala ere. Filmetako pasarteen, argazkien eta kartelen bidez ilustratutako elkarrizketa luze horretan, Rayk buru-argitasun eta zehaztasun handiz hitz egiten du bere zineari buruz, bere lanetan zeresan sakonena eduki duten eraginei buruz eta zine orokorrari buruz.

CHARULATA (1964) DVD. VOSE. 117 min.

La Zinemateka de AlhóndigaBilbao programa hasta finales de julio dos ciclos de forma simultánea. Un monográfico del cineasta indio Satyajit Ray y una muestra del cine realizado por creadoras contemporáneas. Considerado como uno de los grandes artistas del siglo XX, Satyajit Ray es no sólo el más reputado cineasta de la India sino el que dio a conocer el cine de su país en el mundo occidental, donde conquistó importantes premios desde sus primeras películas. Nacido en 1921 en el seno de una importante familia bengalí de literatos y artistas, Ray se graduó en Calcuta y estudió Bellas artes en la Universidad de Shantiniketan, fundada por el antiguo amigo de la familia Rabindranath Tagore, cuyo humanismo le influyó profundamente y de quien adaptaría varias obras en su carrera. Tras completar su formación, Ray se dedicó al diseño gráfico primero en una agencia de publicidad y luego como ilustrador de numerosos libros, entre ellos una versión infantil de ‘Pather Panchali’, que se convertiría en su primera película. El presente ciclo incluye, junto a los títulos más significativos de los distintos períodos de la obra de Ray, el documental de Shyam Benegal sobre el director, una larga entrevista ilustrada con fragmentos de películas, fotos y carteles, en la que Ray habla con gran lucidez y precisión de su propio cine, de las influencias que le han marcado más profundamente y sobre el cine en general.

Asteazkena, maiatzak 2, 17:30 Jueves, 2 de mayo 17:30h Rayk Tagoreren ipuinaren inguruan egindako egokitzapena da. Bertan, Charulataren historia azaltzen da. Egunkari politikoaren argitalpenean bete-betean lan egiten ari denez, intelektual aberatsaren emazte gazte honek senarrak bertan behera utzi duela sentitzen du. Filmean bertan, maitasun sortu berriaren azterketa egiten da, une hori bizi duen pertsonaia egoera horretaz zeharo ohartu ez bada ere.

Ray adapta un cuento de Tagore que cuenta la historia de Charulata, la joven esposa de un intelectual rico que se siente abandonada por su esposo, totalmente volcado en la publicación de un periódico político. El filme es el análisis del amor naciente, aunque el personaje que vive este momento no es del todo consciente.

21


SHATRANJ KE KHILARI (1977) DVD. VOSE. 113 min.

Asteazkena, maiatzak 8, 17:30 Miércoles 8 de mayo 17:30h

Osteguna, maiatzak 9, 20:00 Jueves, 9 de mayo 20:00h

1856. urtean, Oudheko erresuma musulmaneko hiriburuan, erregea arteetako plazerez baino ez da arduratzen, eta arazo politikoak utzi ditu alde batera. Aristokraziako zenbait kideren jarrera ere oso-oso antzekoa da, xake-zale amorratuak dira-eta. Horiek horrela, Indietako Konpainia Ingelesak jeneral ingeles bati agindu dio erregeari tronua kentzeko.

En 1856, en la capital del reino musulmán de Oudh, el rey vive dedicado a los placeres de las artes, sin prestar atención a los problemas políticos. Una actitud que también mantienen algunos miembros de la aristocracia, representada por dos fervorosos aficionados al ajedrez. Es en esta situación que la Compañía Inglesa de las Indias encomienda a un general inglés que destrone al rey.

Asteazkena, maiatzak 15, 17:30 Miércoles, 15 de mayo 17:30h

Osteguna, maiatzak 16, 20:00 Jueves, 16 de mayo 20:00h

II. Mundu Gerran Indiako herri txiki bateko familiak gosearen ondorioz jasandakoa azaltzen da bertan. Rayk berak aldatzen ari den gizartearen kontzientzia sozial eta politikoa du hizpide, gizakiak eraldatzeko prozesuaren bidez. Urrezko Hartza irabazi zuen 1973ko Berlingo Zinemaldian.

Describe los efectos del hambre en una familia de un pequeño pueblo de la India durante la II Guerra Mundial. Ray muestra la conciencia social y política de una sociedad cambiante a través del proceso de transformación de los individuos. Oso de Oro en el Festival de Berlín 1973.

Asteazkena, maiatzak 22, 17:30 Miércoles, 22 de mayo 17:00h

Osteguna, maiatzak 23, 20:00 Jueves, 23 de mayo 19:15h

Melodrama hau Tarasankar Banerjeeren eleberrian dago oinarrituta. Bertan, taxilari batek grina neurrigabea du bere autoaren inguruan. Hori dela eta, oso egoera latza gertatuko da, eta bere bizitzako aukeraketa egin beharko du familia kristauak ordezkatutako ontasunaren eta drogatrafikatzaileak sinbolizatutako gaitzaren artean. Rayk dramaren eta komediaren artean dagoen narrazio zainduaz azalduko du pertsonaien psikologia.

Basada en una novela de Tarasankar Banerjee, este es un melodrama protagonizado por un taxista cuya desmedida pasión por su coche le lleva a una compleja situación en la que se debate entre el bien, representado por una familia cristiana, y el mal, simbolizado por un traficante de drogas. Ray describe la psicología de los personajes con una cuidada narración que oscila entre el drama y la comedia.

Asteazkena, maiatzak 29, 17:30 Miércoles, 29 de mayo 17:30h

Osteguna, maiatzak 30, 20:00 Jueves, 30 de mayo 20:00h

Rayren lehenengo gidoi originala da, baita koloreetan egin zuen lehenengo filma ere. Bertan, benetako denbora-tartean erakusten du nolakoa den Kalkutako familia aberats baten azken opor-eguna. Harremanak eta sentipenak naturaren erritmo aldagarriaren arabera azaltzen dira egitura musikalean. Oso-oso film pertsonala da, eta 10 edo 15 urtez aurreratu zen bere garaian.

Primer guión original y primera película en color de Ray, mostrando en tiempo real el último día de vacaciones de una adinerada familia de Calcuta. Las relaciones y sentimientos se acompasan al ritmo cambiante de la naturaleza en una estructura musical. Película muy personal, que se adelantaba 10 o 15 años a su tiempo.

ASHANI SHANKET (1973) (UN TRUENO LEJANO) DVD. VOSE. 101 min.

ABHIJAAN (1962) (LA EXPEDICIÓN) DVD. VOSE. 150 min.

KANCHENJUNGHA (1962) DVD. VOSE. 102 min.

22


CHIRIAKHANA (1967) (EL ZOO)

DVD. VOSE. 125 min.

PRATIDWANDI (1970) DVD. VOSE. 110 min.

PATHER PANCHALI (1955) 35 mm. VOSC. 122 min.

APARAJITO (1956) 35 mm. VOSC. 104 min.

Asteazkena, ekainak 5, 17:30 Miércoles, 5 de junio 17:30h

Osteguna, ekainak 6, 19:45 Jueves, 6 de junio 19:45h

Thriller hau detektibeen eleberri ospetsuan dago oinarrituta, eta epaile erretiratu batek Kalkuta inguruan klaserik gabekoentzat eraikitako kolonian garatzen da. Epaileak detektibe bati aginduko dio emakume kantari baten desagerpena ikertzeko, eta, egun batean, epailea bera erailko dute oso inguruabar misteriotsuetan.

Basada en una famosa novela de detectives, este thriller transcurre en una colonia para desclasados que un juez retirado había hecho construir en las afueras de Calcuta. El juez encarga a un detective que investigue la desaparición de una cantante y un día el propio juez es asesinado bajo misteriosas circunstancias.

Asteazkena, ekainak 12, 17:30 Miércoles, 12 de junio 17:30h Bere aita bat-batean hil ondoren, Medikuntzako ikasle batek bertan behera utzi beharko ditu ikasketak, eta familia mantentzeko lanaren bila hasi beharko da. Lan-elkarrizketa etsigarrien bidez, garaiko Kalkutako istilu sozial latzen berri emango digu. Rayren beraren esanetan, ordura arte egin zuen film probokatzaileena izan zen.

Tras la repentina muerte de su padre, un estudiante de medicina debe abandonar los estudios y buscar trabajo para mantener a su familia. A través de las agónicas entrevistas de trabajo se muestran las tensas convulsiones sociales de la Calcuta de la época. El propio Ray la consideró su película más provocadora hasta el momento.

Asteazkena, ekainak 19, 17:00 Miércoles, 19 de junio 17:00h

Osteguna, ekainak 20, 19:45 Jueves, 20 de junio 19:45h

Rayren lan onenetan, garrantzi handihandia ematen zaie errealismoko aginduei, eta euren goraldia lortzen dute ‘Pather Panchali’, ‘Aparajito’ eta ‘Apur Sansar’ lanek osatutako ‘Apuren Trilogian’. Maisu-poetikaren bitartez, Apuren historia azaltzen dute, Bengalako herri batean igarotako haurtzarotik Benaresen garatutako hazkuntzara arte. Mutilaren bilakaeraren azterketa bikainaren eta amarekin daukan harremanaren osagarri, hiri handiko bizimoduaren azalpen ankerra ere egiten da.

Las mejores obras de Ray se caracterizan por la importancia de los preceptos del realismo y alcanzan su culminación en la llamada ‘Trilogía de Apu’, formada por ‘Pather Panchali’, ‘Aparajito’ y ‘Apur Sansar’. Desde una poética magistral, exponen la historia de Apu desde su infancia en un pueblo bengalí hasta su crecimiento en Benarés. El exquisito estudio de la evolución del chico y la relación con su madre, se complementan con una cruda descripción cruda de la vida en la gran urbe.

Asteazkena, ekainak 26, 17:30 Miércoles, 26 de junio 17:30h

Osteguna, ekainak 27, 20:00 Jueves, 27 de junio 20:00h

Hari hil ondoren, bere alarguna sukaldari lan egiten hasiko da familia baten etxean. Bien bitartean, Apu semea aurrera ateratzen saiatuko da. Mutikoa Benareseko eskolara doa, eta, oso ikasle ona denez, Kalkutako Unibertsitatera joateko aukera ere badauka. Amak ez du uste semea hiri handian bakarrik bizitzeko gai izango denik. Apuren Trilogiaren bigarren zati honek Urrezko Lehoia irabazi zuen 1957ko Veneziako Zinemaldian.

Hari muere, y su viuda comienza a trabajar de cocinera en casa de una familia mientras trata de sacar adelante a su hijo Apu. El niño va a la escuela en Benarés, y se revela tan buen estudiante que tiene opción de ir a la universidad de Calcuta. La madre duda de que el muchacho pueda vivir solo en la gran ciudad. Esta segunda parte de la Trilogía de Apu recibió el León de Oro en el Festival de Venecia en 1957.

23


APUR SANSAR (1959) 35 mm. VOSC. 106 min.

Asteazkena, uztailak 3, 17:30 Miércoles, 3 de julio 17:30h

Osteguna, uztailak 4, 20:00 Jueves, 4 de julio 20:00h

Apu gaztea Kalkutan ari da ikasten, eta, laster, gizon ezkondua izango da. Bere emaztea Aparna izango da, lagun baten arreba, alegia. Apuren bizimodua ez da erraza izango, eta ezbeharrak izango ditu. Emozioz beteta, Rayk berak gazteak ezbeharrei eta etorkizunari nola aurre egiten dien azalduko digu.

El joven Apu está ahora estudiando en Calcuta y pronto se convertirá en un hombre casado. Su futura mujer es la Aparna, la hermana de un amigo. La vida de Apu no será sencilla, y la tragedia le visitará. Con emoción, Ray nos muestra cómo el joven se enfrenta a la adversidad y al futuro.

SATYAJIT RAY BIOGRAPHY (1982) SHYAM BENEGAL Asteazkena, uztailak 10, 17:00 35 mm. VOSE. 131 min.

JALSAGHAR (1958) 35 mm. VOSE. 100 min.

BALA (1976) 35 mm. VOSE. 80 min.

SADGATI (1981) 35 mm. VOSE. 80 min.

24

Miércoles, 10 de julio 17:00h

Osteguna, uztailak 11, 19:45 Jueves, 11 de julio 19:45h

‘Satyajit Ray’ lekukotasunen dokumentala da, eta, bertan, Shyam Benegalek haren unibertsoari zein lanei buruzko elkarrizketa egiten dio Satyajit Rayri. Rayren hitzak ilustratzeko, haren filmen pasarteak, kartelak eta familiaren zein Kalkutako argazkiak erabiliko ditu zuzendariak.

‘Satyajit Ray’ es un documental de testimonios en los que Shyam Benegal entrevista a Satyajit Ray sobre su universo y su obra. El director ilustra las palabras de Ray con fragmentos de sus películas, carteles, fotogramas y fotografías de su familia y de Calcuta.

Asteazkena, uztailak 17, 17:30 Miércoles, 17 de julio 17:30h

Osteguna, uztailak 18, 20:00 Jueves, 18 de julio 20:00h

Biswambhar Roy raja antzinako kasta aristokratiko bateko azken oinordekoa da, eta dirurik gabe dago. Arteen babeslea eta musikazale amorratua da, eta bere etxean emango du azken kontzertua. ‘Jalsaghar’ filmeko sentsibilitate aparta kontuan hartuta, Rayk berak gizarte-mailei buruz egindako lan handietakoa dela esan daiteke.

Biswambhar Roy es un rajá, el último descendiente de una casta antigua y aristocrática, que está arruinado. Protector de las artes y gran amante de la música, decide dar un último gran concierto en su casa. De una sensibilidad exquisita ‘Jalsaghar’ es una de las grandes obras de Ray, sobre la decadencia de clase.

Asteazkena, uztailak 17, 20:00 Miércoles, 17 de julio 20:00h

Osteguna, uztailak 18, 17:30 Jueves, 18 de julio 17:30h

‘Bharata Natyameko’ Tanjore Balasaraswati dantzariari buruzko dokumentala da (Indiako dantza tradizional hau tenplu hinduetako dantzarien mugimenduen ondorioz sortu zen). Protagonistari ‘Bala’ ere esaten zioten, eta generoko iraultzaile handi-handia izan zen.

Documental sobre Tanjore Balasaraswati una intérprete de ‘Bharata Natyam’ (danza tradicional de la India que deriva de los movimientos de las bailarinas de los templos hindúes). La protagonista, más conocida como ‘Bala’, fué considerada una revolucionaria del género.

Asteazkena, uztailak 17, 20:00 Miércoles, 17 de julio 20:00h

Osteguna, uztailak 18, 17:30 Jueves, 18 de julio 17:30h

‘Sadgati’ telebistarako filmatu zen, eta, bertan, arazoak sortzen dira herrixka batean, ukiezinen kastako gizon txiro bat bidearen erdi-erdian hiltzen denean. Filma Munshi Premchanden izen bereko ipuinean dago oinarrituta, eta Indiako kasten sistemari buruzko satira da.

Rodado para la televisión, ‘Sadgati’ habla del problema que se plantea en un pueblecito cuando un hombre pobre de la casta de los intocables muere en medio de un camino. Basado en un cuento homónimo de Munshi Premchand, el film satiriza el sistema de castas indio.

BÚSCA

-EN Au

@fan


maiatzak 3-10 mayo / 2013 BÚSCANOS EN

-EN Aurki gAitzAzu

@fantbilbao

BILBOKO ZINEMALDI FANTASTIKOA FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO DE BILBAO BILBAO FANTASY FILM FESTIVAL www.fantbilbao.net 25


EMAKUMEZKO SORTZAILE GARAIKIDEAK CREADORAS CONTEMPORÁNEAS Maiatza Mayo

DE JUEVES A DOMINGO CHILE / HOLANDA. 2012

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Dominga Sotomayor Castillo DPC. 94 MIN. TINY FURNITURE EE.UU. 2010

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Lena Dunham BLU-RAY. 98 MIN. JOVEN Y ALOCADA CHILE. 2012

Zuzendaritza Dirección: Marialy Rivas BLU-RAY. 92 MIN.

Valérie Massadian BLU-RAY. 68 MIN. TRALAS LUCES ESPAÑA / ARGENTINA / PORTUGAL. 2011

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Sandra Sánchez. BLU-RAY. 112 MIN. CLIP. SERBIA. 2012 Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Maja Miloš BLU-RAY. 101 MIN. EL PREMIO MÉXICO / FRANCIA / POLONIA / ALEMANIA. 2011

BRASIL / ALEMANIA / ESPAÑA. 2011

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Paula Markovitch BLU-RAY. 107 MIN.

Zuzendaritza Dirección: Marialy Rivas Clarissa Campolina y Helvécio Marins, Jr. BLU-RAY. 90 MIN.

Uztaila Julio

KEEP ME UPRIGHT (TIENS-MOI DROITE)

ABRIR PUERTAS Y VENTANAS

GIRIMUNHO

FRANCIA. 2012

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Zoé Chantre BLU-RAY. 64 MIN. Ekaina Junio

NANA FRANCIA. 2011 Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: 26

MÉXICO / CANADÁ. 2011

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Milagros Mumenthaler BLU-RAY. 99 MIN. FOGO CANADÁ / MÉXICO. 2012

Zuzendaritza Dirección: Yulene Olaizola BLU-RAY. 61 MIN.


EMAKUMEZKO SORTZAILE GARAIKIDEAK CREADORAS CONTEMPORÁNEAS Maiatzak 2 – Uztailak 11 2 Mayo – 11 Julio Cines Golem Alhóndiga Zinemak

4,5€ / 3,5€ Emakume Zinegile Garaikideak zikloan, Beatriz Navasek arreta handiz aukeratutako hamaika film intimo, analitiko eta sakon egongo dira ikusgai. Europatik, Ekialde Urrunetik, AEBetatik edo Amerika Latinotik datorren zinearen laburpena eskainiko digu, eta, bertan, begirada ordezkaezin bereziaz ikusi ahal izango dugu emakumeen unibertsoa. Emakumeek, beraz, bete-betean enpatizatuko dute zine-areto komertzialenetan askotan eskainitako ikuspegi horretatik urrun dagoen unibertso horrekin. Ziklo hau emakume zinegileentzako omenaldia ere izango da. Hain zuzen ere, emakume zinegileak nekez aurkituko ditugu zinearetoetan edo sari-zeremonietan, bertan gizonak nagusi direla kontuan hartuta. Emakumeek egindako filmak dira, eta, bertan, sentipenak, haurtzaroa, emakumeen gorputza nahiz beste kezka batzuk jartzen dira agerian. Hori dela eta, gizonek egindako zineak askotan erdeinatu duena nabarmenduko da bertan.

Cineastas Contemporáneas reúne once películas íntimas, analíticas y profundas, cuidadosamente seleccionadas por Beatriz Navas. Resume un cine –que lo mismo proviene de Europa, el extremo oriente, Estados Unidos o Latinoamérica- en el que el universo femenino es visto con una mirada especial e irreemplazable, con el que la mujer es capaz de empatizar, lejos de esa perspectiva que, en muchas ocasiones, aportan las salas de cine más comercial. Este ciclo es también un homenaje a las mujeres cineastas, aquellas a las que cuesta encontrar en las salas de cine o en las ceremonias de premios, donde la figura masculina se ha erigido en protagonista. Son películas hechas por mujeres, en las que los sentimientos, la infancia, el cuerpo femenino y otras inquietudes salen a la luz, y se acentúa aquello que el cine hecho por hombres muchas veces ha desdeñado.

27


DE JUEVES A DOMINGO CHILE/HOLANDA. 2012 DPC. 94 min.

Osteguna, maiatzak 2, 20:00 Jueves, 2 de mayo 20:00h

Ostegun batean, Lucía eta Manuel umeak oporretan irtengo dira gurasoekin, Txileko iparralderantz. Guztia, ordea, igandean amaituko da. Bikoteak banatzeko erabakia hartu du, baina bidaia aldez aurretik antolatuta zeuZuzendaritza eta gidoia Dirección katenez, azken agur moduan egingo y guión: Dominga Sotomayor dute. Tiger Award saria irabazi zuen Castillo Rotterdameko Zinemaldian.

Un jueves, los niños Lucía y Manuel salen de vacaciones con sus padres hacia el norte de Chile. Todo termina un domingo. La pareja ha decidido separarse, pero deciden hacerlo de todas formas como despedida final. Ganó el Tiger Award en el Festival de Rótterdam.

TINY FURNITURE EE.UU. 2010

Blu-ray. 98 min.

Asteazkena, maiatzak 8, 20:00 Miércoles, 8 de mayo 20:00h

Aura (filmeko eta HBOko ‘Girls’ telesaileko zuzendaria da aktorea) amaren etxera itzuliko da New Yorkera, eta inolako baliorik ez daukan unibertsitate-titulua eramango du zinearen teorian. Azkar baino azkarrago, bere bizimodu zahar/berrian murgilduko Zuzendaritza eta gidoia Dirección da, eta etorkizunik ez daukan lana garatuko du. y guión: Lena Dunham

Osteguna, maiatzak 9, 17:30 Jueves, 9 de mayo 17:30h Aura (interpretada por la directora del film, y también de la serie ‘Girls’ de HBO) regresa a casa de su madre en Nueva York con un título universitario inútil en teoría del cine. Rápidamente se desliza en su vieja / nueva vida con un trabajo sin futuro.

JOVEN Y ALOCADA CHILE 2012 Blu-ray. 92 min.

Zuzendaritza Dirección: Marialy Rivas

GIRIMUNHO

BRASIL / ALEMANIA / ESPAÑA 2011. Blu-ray. 90 min.

Asteazkena, maiatzak 15, 20:00 Miércoles, 15 de mayo 20:00h

Osteguna, maiatzak 16, 17:30 Jueves, 16 de mayo 17:30h

Daniela 18 urteko neska menderakaitza da, eta familia ebanjeliko kontserbadorean hazi da. Larregikeriaz betetako gau traumatikoaren ondorioz, gurasoek zigortu egingo dute, baina bere bizimoduaz hausnartzeko aukera aparta ere izango du aldi berean. Helduarorako urrats behartuan, bere lehenengo maitasun homosexualari aurre egin beharko dio. Gidoi Onenaren Saria irabazi zuen Sundanceko Zinemaldian.

Daniela, una rebelde chica de 18 años criada en el seno de una familia evangélica conservadora, vive una traumática noche de excesos que le traerá el castigo de sus padres y su propio cuestionamiento existencial. En un forzado paso a la adultez, se enfrentará a la irrupción de su primer amor homosexual. Ganó el premio al mejor guión en Sundance.

Asteazkena, maiatzak 22, 20:00 Miércoles, 22 de mayo 20:00h

Osteguna, maiatzak 23, 17:00 Jueves, 23 de mayo 17:00h

Bi emakume Brasilgo barrualdeko herri batean bizi dira, eta bertan badirudi denbora eten egin dela. Une latzak bizi berri dituzte, eta biek bizimodu berriranzko iragaitza egingo dute tradizioak eta bizimodu garaikidea, errealitatea eta ametsa zein bizia eta heriotza uztartzeko aukera pareZuzendaritza Dirección: Clarissa Campolina y Helvécio Marins, Jr. gabea eskaintzen duen ingurunean.

28 28

Dos mujeres viven en un pueblo del interior de Brasil en el que el tiempo parece haberse detenido. Han sufrido momentos duros y vivirán la transición hacia una nueva vida en un entorno propicio para la coexistencia de tradiciones y vida contemporánea, realidad y sueño, vida y muerte.


KEEP ME UPRIGHT (Tiens-moi droite) FRANCIA 2012 Blu-ray. 64 min.

Asteazkena, maiatzak 29, 20:00 Miércoles, 29 de mayo 20:00h

Txikitatik, Zoé Chantre artistak bere gorputzaren mugei aurre egin behar izan zien, eta, horretarako, bere bizkarrezurraren ezohiko kurbadurari buruz zeuzkan sentsazioak nahiz pentsamenduak marrazten zituen. Ikus-entzunezko egunkariaren bidez, film bihurtu du bere eskoliosiari eta Zuzendaritza eta gidoia: Dirección burmuineko angiomari buruz eginy guión: Zoé Chantre dako zirriborroen liburua.

NANA

FRANCIA 2011 Blu-ray. 68 min.

Osteguna, maiatzak 30, 17:30 Jueves, 30 de mayo 17:30h Desde pequeña la artista Zoé Chantre se enfrentó a las limitaciones de su cuerpo dibujando sus sensaciones y pensamientos sobre la curvatura anormal de su espina dorsal. Como un diario audiovisual ha convertido en una película el libro de bocetos que recogía su experiencia sobre la escoliosis y el angioma cerebral que sufre.

Asteazkena, ekainak 5, 20:00 Miércoles, 5 de junio 20:00h

Osteguna, ekainak 6, 17:30 Jueves, 6 de junio 17:30h

Nanak lau urte ditu, eta amarekin bizi da basoko etxe batean. Arratsalde batean, ikastetxetik itzultzean, bere etxeko bakardadea sentituko du. Ama ez dago, eta etxean isiltasuna da nagusi. Filmak Opera Primaren Saria irabazi zuen Locarnoko Zinemaldian.

Nana, de cuatro años, vive con su madre en una casa en el bosque. Una tarde, de regreso del colegio, descubre la soledad de su hogar. Su madre no está y todo lo que encuentra es silencio en casa. Película ganadora del Premio Opera Prima del Festival de Locarno.

Zuzendaritza eta gidoia: Dirección y guión: Valérie Massadian

TRALAS LUCES ESPAÑA /ARGENTINA / PORTUGAL 2011 Blu-ray. 112 min.

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Sandra Sánchez

CLIP

SERBIA. 2012

Blu-ray. 101 min.

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Maja Milo

Asteazkena, ekainak 12, 20:00 Miércoles, 12 de junio 20:00h Lourdes ferialaria da, eta, bere karabanan, Espainiako iparraldea zeharkatzen du bere familiarekin eta autotxokeen pistarekin. Pista hori bere amets handia zen. Gastuetan sartu eta familia eratu zuten, baina ametsek berezko bizia dute. Lourdes bere itxaropenetan dago itota, eta badirudi inor konturatzen ez dela.

Lourdes es una feriante que recorre en su caravana el norte de España con su familia y su pista de coches. La pista era su gran sueño. Se metieron en gastos y fundaron una familia, pero los sueños tienen vida propia. Lourdes se ahoga en sus esperanzas y nadie parece darse cuenta.

Asteazkena, ekainak 19, 20:00 Miércoles, 19 de junio 20:00h

Osteguna, ekainak 20, 17:30 Jueves, 20 de mayo 17:30h

‘Clip’ filma Rotterdameko Zinemaldian saritu zuten, eta, bertan, Jasnaren bizipenak azaltzen dira. Neska nerabe polit-polita da, Serbiako herrixka batean bizi da eta munduarekin dago haserre. Hori guztiori, ordea, aldatu egingo da ikaskide batekin maitemindu eta kameradun telefono mobila oparitzen diotenean. Matxinada gorrak, jarrera basatiak eta amaierarik gabeko jaiek gerra bizi izan zuen belaunaldiarekin ezarritako haustura areagotuko dute.

Premiada en Róterdam, ‘Clip’ narra las vivencias de Jasna, una guapa adolescente que vive, enfadada con el mundo, en un pueblecito de Serbia. Todo cambia cuando se enamora de un compañero de clase y le regalan un móvil con cámara. La rebelión sorda, la actitud salvaje y las fiestas sin fin acentúan la brecha con la generación que vivió la guerra.

29


EL PREMIO

MÉXICO / FRANCIA / POLONIA / ALEMANIA. 2011 Blu-ray. 107 min.

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Paula Markovitch

Asteazkena, ekainak 26, 20:00 Miércoles, 26 de junio 20:00h

Osteguna, ekainak 27, 17:30 Jueves, 27 de junio 17:30h

Argentina, 1977. Ceciliak zazpi urte ditu, eta eskolan benetan nor den esan behar ez duela ikasi du. Plantak egiten eta uste duenaren aurkakoa esaten ohituko da. Egun batean, andereñoek eskatutako idazlana egingo du, eta saria jasoko du militarren eskutik. Seguruenik, bere aita hil zuten berberak dira. Berlinalen parte hartu zuen.

Argentina, 1977. Cecilia, de siete años, aprende que no debe revelar su verdadera identidad en la escuela. Se acostumbra además a decir lo contrario de lo que piensa. Un día escribe una composición por encargo de las maestras y recibe un premio de manos de los militares, los mismos que probablemente mataron a papá. Participante en la Berlinale.

Asteazkena, uztailak 3, 20:00 Miércoles, 3 de julio 20:00h

Osteguna, uztailak 4, 17:30 Jueves, 4 de julio 17:30h

Buenos Aires, udaren amaiera. Amona hil ondoren, Marina, Sofía eta Violeta bakarrik bizi dira familiaren etxean, eta hutsune hori betetzen saiatzen dira. Marinak ikasi eta etxea zaintzen du. Sofíarentzat, bere irudia da garrantzitsuena, eta lagunekin irteten da. Violetak gizon nagusiagoaren bisitaldia jasotzen du lantzean behin. Urrezko Lehoinabarra irabazi zuen 2011ko Locarnoko Zinemaldian.

Buenos Aires, a fines de verano. Tras la muerte de la abuela, Marina, Sofía y Violeta viven solas en la casa familiar, intentando llenar esa ausencia. Marina estudia y cuida de la casa; Sofía se concentra en su imagen y sale con amigos; Violeta recibe de vez en cuando la visita de un hombre de más edad. Ganó el Leopardo de Oro del Festival de Locarno 2011.

Asteazkena, uztailak 10, 20:00 Miércoles, 10 de julio 20:00h

Osteguna, uztailak 11, 17:30 Jueves, 11 de julio 17:30h

Fenomeno ezezagunak Fogoko landa-erkidegoko bizimodua jarri du mehatxupean. Erkidego hori Kanadako Newfoundlandeko eskualdeko uharte batean dago kokatuta. Erkidegoa hutsik dago ia-ia. Bertan bizirauteko aukerak urriak izan arren, egoiliar batzuek ez dute handik joan nahi. ‘Fogo’ 2012ko Canneseko Zinemaldiko Zinegileen Hamabostaldian estreinatu zen.

Un fenómeno desconocido amenaza la vida de la comunidad rural de Fogo, ubicada en una pequeña isla en la región de Newfoundland, Canadá. Ya ha sido abandonado casi por completo. A pesar de que las posibilidades de sobrevivir ahí son escasas, algunos residentes se aferran al lugar. ‘Fogo’ se estrenó en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes 2012.

ABRIR PUERTAS Y VENTANAS MÉXICO / CANADÁ. 2011 Blu-ray. 99 min.

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Milagros Mumenthaler

FOGO CANADÁ / MÉXICO. 2012 Blu-ray. 61 min.

Zuzendaritza eta gidoia Dirección y guión: Yulene Olaizola

30


BULEGOA Z/B Bulegoa z/B-ren proiektu Bat alhóndigaBilBao-rekin Un proyecto de BUlegoa z/B con alhóndigaBilBao

‘KONTRATUA’ IRAKURKETATALDEAREN DEIALDIA

CONVOCATORIA GRUPO DE LECTURA ‘EL CONTRATO’

Bulegoa Z/B eta AlhóndigaBilbaoren “Kontratua” izeneko proiektuaren irakurketek aurrera jarraitzen dute. Maiatzean, topaketa horiek hilaren 6, 13 eta 27an (astelehenak) egingo dira, eta proposaturiko lau alorretako (komisariotza, kritika, gizarte-teoria eta dantza) kontratu-harremanen inguruko gaiak aztertzen dituzten testuak izango dituzte ardatz. Irakurketa taldera joateko, dagokion inprimakia bete behar da (AlhóndigaBilbaoren webgunetik jaitsi daiteke, edo Infopuntuan jaso), eta motibazio-gutun bat gehitu behar zaio.

Continúan las lecturas del proyecto ‘El Contrato’, de Bulegoa Z/B yAlhóndigaBilbao. En mayo, estos encuentros se llevarán a cabo los lunes 6, 13 y 27, en torno a textos que abordan cuestiones relativas a las relaciones contractuales de las cuatro áreas propuestas (comisariado, crítica, teoría social y danza). Para asistir al grupo de lectura hay que rellenar el formulario correspondiente que puede descargarse de la web de AlhóndigaBilbao o recogerse en el Punto de Información, Infopuntua, aportando una carta de motivación.

Maiatzak 6, astelehena: Laborategiko aretoa Maiatzak 13, astelehena: Bastida Aretoa Maiatzak 27, astelehena: Laborategiko aretoa 16:00-20:00 Sarrera dohainik onartutako eskabideetarako Izena emateko: www.alhondigabilbao.com

Lunes, 6 de mayo: Sala Laboratorio Lunes, 13 de mayo: Sala Bastida Lunes 27 de mayo: Sala Laboratorio 16:00-20:00h Entrada libre para solicitudes aceptadas Inscripciones: www.alhondigabilbao.com

31


ARTEA ETA TEKNOLOGIA ARTE Y TECNOLOGÍA MAHAI - INGURUA MESA REDONDA

SAIAKUNTZAZKO ARTEA ARTE EXPERIMENTAL

19:00-21:00h Asteazkena, maiatzak 8 / Miércoles, 8 de mayo

Chris Sugrue artista eta programatzaileak saiakuntzak egingo ditu teknologia digitalaren ilusiozko eta magiazko aukeren bidez. AlhóndigaBilbaon aurkeztuko dituen lanetan, Computer Vision erabili du bere instalazio artistikoetarako tresna edo adierazpide moduan.

La artista y programadora Chris Sugrue experimenta con las posibilidades mágicas e ilusorias de la tecnología digital. En AlhóndigaBilbao presenta sus trabajos, en los que ha participado empleando Computer Vision como herramienta o medio de expresión para sus instalaciones artísticas.

Bastida Aretoa.-2 Solairua Sarrera dohainik Infopuntuan jaso gonbidapena

Sala Bastida. Planta -2 Entrada libre. Recoger invitación en el Punto de Información. Infopuntua

K TAILERRAS E R E L L TA

TAILERRA TALLER

INTERACTIVE PROGRAMMING WITH OPENFRAMEWORKS INTERACTIVE PROGRAMMING WITH OPENFRAMEWORKS

16:00-21:00h Maiatzak 9 eta 10 / 9 y 10 de mayo

Bi jardunaldi hauetan, Computer Vision programaren inguruko sarrera praktikoa egingo da. Tailer hau Chris Sugrue artistak eta Arturo Castrok emango dute. Castro, hain zuzen ere, programazio sortzailerako Open Frameworks kode irekiko tresnaren garatzaileetakoa da.

En estas dos jornadas se realizará una introducción práctica a Computer Vision. El taller está impartido por la artista Chris Sugrue y Arturo Castro, uno de los desarrolladores de la herramienta de código abierto Open Frameworks dedicada a la programación creativa.

Erabilera Askotarako Aretoa. Kulturen Ataria

Sala Polivalente. Atrio de las Culturas

20€ / 15€

20€ / 15€

32


MAHAI - INGURUA MESA REDONDA

19:00-21:00h Asteazkena, maiatzak 29 Miércoles, 29 de mayo

OPEN CULTURE - ARTE ELKARRERAGILEA OPEN CULTURE - ARTE INTERACTIVO David Cuartielles Arduino txartelen diseinugilea eta gurua da, eta arte elkarreragilean sartuko gaitu. Jardunaldi hau oso-oso interesgarria izango da honako hauexentzat: artistak, ingeniariak, diziplina anitzeko arteetako taldeak, teknologia berrietako profesionalak eta Arte Ederretako zein Ingeniaritzako ikasleak. Erabilera Askotarako Aretoa. Kulturen Ataria Sarrera dohainik. Gonbidapena hartu Informazio Gunean. Infopuntua

David Cuartielles, gurú y diseñador de las tarjetas arduino, nos introducirá en el arte interactivo. Jornada de interés para artistas, ingenieros, colectivos de artes multidisciplinares, profesionales de las nuevas tecnologías y estudiantes de Bellas Artes e Ingeniería. Sala Polivalente. Atrio de las Culturas Entrada libre. Recoger invitación en el Punto de Información. Infopuntua

K TAILERRAS E R E L TAL TAILERRA TALLER

ARTE ETA DISEINU ELKARRERAGILEA ARTE Y DISEÑO INTERACTIVO Irakasleak Impartido por: Enrique Hurtado, Jaime de los Ríos

16:00-21:00h Maiatzak 30 eta 31 / 30 y 31 de mayo

Arduino plakaren erabileran oinarritutako arte eta diseinu elkarreragilearen inguruko sarrera praktikoa egingo da. Arduino hardware libreko txartela da, eta programatzeko softwarea zein mikrokontrolatzailea dituen plakan dago oinarrituta. Bere diseinuari esker, elektronika erabili daiteke kostu txikiko proiektuetan, mundu zabalean horrelako ekimenen arloan hedatuen dauden komunitate digitaletako baten bitartez.

Introducción práctica al arte y diseño interactivo basado en el uso de la placa Arduino. Arduino es una tarjeta de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un software para programar, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos de bajo coste, con una de las comunidades digitales más extendidas en el mundo en este tipo de iniciativas.

Erabilera Askotarako Aretoa. Kulturen Ataria

Sala Polivalente. Atrio de las Culturas

20€ / 15€

20€ / 15€ 33


MEDIATEKA BBK

34


ZIENTZIATEKA SOLASALDI-HITZALDIA CHARLA COLOQUIO

19:00-20:00h Asteazkena, maiatzak 15 / Miércoles, 15 de mayo

‘KIROL ERRENDIMENDUA, LAGUNTZA ERGOGENIKOAK ETA DOPAJEA’

‘RENDIMIENTO DEPORTIVO, AYUDAS ERGOGÉNICAS Y DOPAJE’

Jon Irazusta, EHUko Medikuntza eta Odontologia Fakultateko Fisiologiako katedraduna

Jon Irazusta, Catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina y Odontología EHU / UPV

Azken urteotan behin eta berriro izan diren dopin kasuek kirolaren mundua hunkitu dute. Hala ere, errendimendu fisikoa hobetzeko substantziak hartzeko ohitura oso antzinakoa da, izan ere, bazegoen lehiaketa kirola egon aurretik ere. Substantzia horiek “laguntza ergogeniko” izena hartzen dute, baina denak ez dira dopin produktutzat hartzen. Adibidez, kafeina substantzia bizigarria da eta berau hartzen duenaren errendimendu fisikoa hobetu dezake; hala ere, kirolariek, gaur egun, ez dute debekatuta hartzea.

Los reiterados casos de dopaje que se han sucedido en los últimos años han sacudido el mundo del deporte. Sin embargo, el uso de sustancias para mejorar el rendimiento físico se remonta muy atrás en el tiempo, ya que se daba incluso antes de que existiera el deporte de competición. Estas sustancias reciben el nombre de ‘ayudas ergogénicas’, pero no todas ellas se consideran productos dopantes. Por ejemplo, la cafeína es una sustancia excitante que puede mejorar el rendimiento físico de quien la toma y, sin embargo, hoy en día los deportistas no tienen prohibido su consumo.

Jon Irazustak, UPV/EHUko Fisiologia irakasleak, gai hauek eta kirol errendimenduarekin erlazionatutako beste gai batzuk jorratuko ditu, maiatzaren 15ean, Zientziatekaren edizio berri batean. Gainera, kirolean sarri erabiltzen diren laguntza ergogeniko motei buruzko zalantzak argituko ditu, eta, halaber, produktu bat dopinsubstantziatzat hartzeko jarraitzen diren irizpideak ere azalduko ditu. Bastida Aretoa. -2. solairua Sarrera dohainik. Gonbidapena hartu Informazio Gunean. Infopuntua*

Jon Irazusta, profesor de Fisiología de la UPV/EHU abordará éstas y otras cuestiones relacionadas con el rendimiento deportivo el 15 de mayo en una nueva edición de Zientziateka. Además, aclarará las dudas acerca de qué tipos de ayudas ergogénicas se emplean con mayor asiduidad en el deporte y qué criterios se siguen para definir un producto como dopante. Sala Bastida. P -2 Entrada libre. Recoger invitación en el Punto de Información. Infopuntua*

*ALHÓNDIGABILBAO TXARTELA BEHARREZKOA DA JARDUERA HONETAN IZENA EMATEKO * TARJETA ALHÓNDIGABILBAO NECESARIA PARA APUNTARSE A LA ACTIVIDAD

35


36


READING CHALLENGE IKASTURTE AMAIERAKO JAIA FIESTA FIN DE CURSO 18:00-19:30h

WORKING TOGETHER IN ENGLISH

Larunbata, maiatzak 18 / Sábado, 18 de mayo

Mediateka BBK 2010. urteko urrian abian jarri zenetik, Bilboko British Councilen lankidetza eskerga izan du. Lehenengo eta behin, ipuinkontalarien saioak egin ziren; eta, ondoren, adin guztietako jendearentzako jardueretan oinarritutako zenbait proiektu.

Desde que Mediateka BBK inició su andadura en octubre del año 2010 ha contado con la inestimable colaboración del British Council de Bilbao. Primero con sesiones de cuentacuentos, después con diferentes proyectos que incluyen actividades para todas las edades y todos los públicos.

«British Council Erresuma Batuko organismo publikoa da, hezkuntzaren zein kulturaren sustapen orokorra du helburu eta Bilbon bertan dauka ordezkaritza», gogorarazi digu Bilboko egoitzako Silvia Berny zuzendariak. «AlhóndigaBilbaorekin lan egiten dugu, eta ingeleseko ikaskuntzarekin lotutako proiektuak garatzen ditugu», azaldu du.

Kulturen Ataria Atrio de las Culturas Sarrera dohainik Entrada libre

«British Council es el organismo público del Reino Unido destinado a la promoción global de la educación y cultura con delegación en Bilbao», recuerda la directora de la sede bilbaína, Silvia Berny. «Colaboramos con AlhóndigaBilbao celebrando proyectos relacionados con el aprendizaje en inglés», explica.

Lankidetza horren esparruan, Reading Challenge esperientziaren bigarren edizioa garatu da. Irakurketarako esperientzia dibertigarria da, eta, bertan, 7 eta 13 urte arteko ehun bat gaztek parte hartu dute apirilera arte.

En el marco de esta colaboración se ha desarrollado por segundo año consecutivo el Reading Challenge. Una experiencia de lectura divertida en la que hasta abril habían participado más de un centenar de jóvenes de entre 7 y 13 años.

Maiatzaren 18an, Kulturen Atrioan egingo da jai handia, gutxienez sei liburu irakurtzean eta Reading Challenge esperientzia osatzean gazteek egin duten ahalegina ospatzeko. Jokoak eta ipuinak egongo dira, eta dominak, ziurtagiriak zein sariak banatuko dira.

El 18 de mayo tendrá lugar en el Atrio de las Culturas una gran fiesta para celebrar el esfuerzo que han hecho los jóvenes leyendo como mínimo seis libros y completando el Reading Challenge. Habrá juegos, cuentos, entrega de medallas, certificados y premios.

EGITARAUA

PROGRAMA

18:00 - 18:20 Aurkezpen eta jakintzarako jokoak 18:20 - 18:35 Parte-hartzaileen izenen irakurketa eta diplomen banaketa 18:35 - 18:50h Ipuin-Kontaketa saioak 18:50 - 19:05h Agurrerako jokoak

18:00h - 18:20h Juegos de presentación y conocimiento 18:20h - 18:35h Lectura de nombres de las y los participantes y entrega de diplomas 18:35h - 18:50h Sesión de cuenta cuentos 18:50h - 19:05h Juegos de despedida

37


TAILERRAK TALLERES ALFABETIZAZIO DIGITALEKO TAILERRA TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL

12:00-13:30h Maiatzaren 6etik 10ra / 6 - 10 de mayo

Izaera praktikoko informatikari buruzko bost eguneko hileroko tutoretza, teknologia berriak menperatzen ez dituzten pertsonentzat.

Tutoriales mensuales de cinco días sobre informática de carácter práctico, para personas que no dominan las nuevas tecnologías.

Medialab 2 eta Autoikasketa Gunea. 2. Solairua Sarrera dohainik Inskripzioak: Informazio Gunea. Infopuntua*

Medialab 2 y Zona Autoaprendizaje. P2 Entrada libre Inscripciones: Punto de Información. Infopuntua*

INFORMAZIO ESTRATEGIAK ENPLEGUA BILATZEKO / ESTRATEGIAS INFORMATIVAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

12:00-14:00h Maiatzaren 13etik 16ra / 13 - 16 de mayo

Lau eguneko hileroko tutoretza, enplegua bilatzen hobetzeko prestakuntzarako laguntza-tresna gisa.

Tutorial mensual de cuatro días como herramienta de apoyo a la formación para la mejora en la búsqueda de empleo.

Euskera Medialab 2 eta Autoikasketa Gunea. 2. solairua - Sarrera dohainik Inskripzioak: Informazio Gunea. Infopuntua*

Euskera Medialab 2 y Zona Autoaprendizaje. P2 Entrada libre Inscripciones: Punto de Información. Infopuntua*

PROGRAMAZIO EGONKORRA PROGRAMACIÓN ESTABLE

AURREZ AURRE Asteartea, maiatzak 7

Martes, 7 de mayo

Haur eta gazteentzako literatura. Topaketa Jasone Osoro idazlearekin eta ‘Ezekiel’ lanari buruzko eztabaida-solasaldia.

Literatura infantil y juvenil. Encuentro con la escritora Jasone Osoro y charla-debate sobre su obra ‘Ezekiel’.

9:00-10:00 / 10:15-11:15 2. Medialab. 2. solairua Ikastetxeekin itunduta

9:00-10:00h / 10:15-11:15h Medialab 2. P2 Concertado con los centros escolares

Osteguna, maiatzak 30

Jueves, 30 de mayo

Eleberri grafikoa. ‘Zócalo’ aldizkariaren aurkezpena, Oscar Blanco, Sergio Cardoso eta Amaia Ballesterosekin. Topaketa Max Capdevila ‘Max’, ‘Vapor’ lanari eta saiakuntzazko eleberri grafikoari buruz hitz egiteko.

Novela Gráfica. Presentación de la revista ‘Zócalo’, con Oscar Blanco, Sergio Cardoso y Amaia Ballesteros. Encuentro con Max Capdevila ‘Max’ para hablar de su obra ‘Vapor’ y la novela gráfica experimental.

19:00 2. Medialab. 2. solairua Sarrera dohainik. Gonbidapena hartu Informazio Gunean. Infopuntua

19:00h Medialab 2. P2 Entrada libre. Recoger invitación en el Punto de Información. Infopuntua

38


ASTEBURUAK MEDIATEKA BBKN LOS FINES DE SEMANA EN MEDIATEKA BBK

JOKATU XAKEAN JUEGA AL AJEDREZ 18:30-20:30h - Ostiralero Jende guztiarentzat. Sarrera dohainik Laborategi Aretoa. Kulturen Ataria

18:30-20:30h - Todos los viernes Todos los públicos - Entrada libre Sala Laboratorio. Atrio de las Culturas

ENGLISH TXIKI TXOKO 17:30 - 19:00. Ostiralero 10-12 urte - 2. Medialab. 2. solairua Sarrera dohainik Izena emateko: Informazio Gunea. Infopuntua*, harik eta aretoa bete arte

17:30-19:00h. Todos los viernes 10-12 años - Medialab 2. P2 Entrada libre Inscripciones: Punto de Información. Infopuntua*, hasta completar aforo

READING CHALLENGE 7-9 urte

7-9 años

Larunbatak, maiatzak 4 eta 18, 17:30-19:30 Txikiland, 1. Solairua Sarrera dohainik

Sábados, 4 y 18 de mayo, 17:30-19:30h Txikiland. P1 Entrada libre

10-13 urte

10-13 años

Larunbata, maiatzak 11, 18:00-20:00 Txikiland, 1. Solairua Sarrera dohainik

Sábado, 11 de mayo, 18:00-20:00h Txikiland. P1 Entrada libre

LITERATURA ESKOLA. BILBOKO ESKOLA Euskarazko literatura zein munduko literaturari buruzko erreferentziak euskaraz modu iraunkorrean jaso, gorde eta zabaltzeko ekimena da Literatura Eskola eta beraz euskararen sustapenean eta normalizazioan ezinbesteko erreferentzia. Saio honetan, Harkaitz Canok John Cheever idazlearen lanak izango ditu hizpide.

Literatura Eskola es una iniciativa que tiene por objeto recibir, guardar y difundir de manera duradera la literatura en euskera así como las referencias en euskera de la literatura mundial. Por ende, constituye una referencia imprescindible en la promoción y normalización del euskera.

Larunbata maiatzak 25, 10:00 - 14:00 2. Medialab. 2. solairua 20 € (ikastaro osoa) / 10 € (jardunaldi bat) Izena emateko: eskola@literaturaeskola.org

Sábado, 25 de mayo, 10:00-14:00h Medialab 2. P2 20€ (todo el curso) / 10€ (una jornada) Inscripciones: eskola@literaturaeskola.org

*ALHÓNDIGABILBAO TXARTELA BEHARREZKOA DA JARDUERA HONETAN IZENA EMATEKO * TARJETA ALHÓNDIGABILBAO NECESARIA PARA APUNTARSE A LA ACTIVIDAD

39


LURREKO ETA URETAKO JARDUERAK ACTIVIDADES EN TIERRA Y AGUA

40


UDAKO JARDUERAK ACTIVIDADES DE VERANO

LURRA TIERRA ZOZKETAN IZENA EMATEKO EPEA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL SORTEO

ZOZKETAREN EGUNA

FECHA DEL SORTEO

ZOZKETAREN OSTEAN IZENA BEHIN BETIKO EMATEKO

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA TRAS EL SORTEO

Maiatzaren 28ra arte

Maiatzak 29. 12:00. Bastida Aretoa

Ekainaren 3tik aurrera (zerrendetan bertan argitaratuko da zein den ordua eta txanda). Zozketako emaitzak www.alhondigabilbao.com web orrian argitaratuko dira, eta hementxe egongo dira ikusgai: Jarduera Fisikoko Zentroko harrera-lekua eta Informazio Gunea. Infopuntua. Zozketan, ikastaroetan izena emateko prozesua zer zenbakitatik hasiko zen zehaztuko da eta zer egun eta ordutan egiaztatu beharko den nahierako ikastaroetarako inskripzio hori. Ekainaren 3an, ikastaroetarako eta maila zehazteko probetarako behin betiko inskripzioak hasiko dira. Zozketaren ondoren bete gabe geratu diren lekuak Jarduera Fisikoko Zentroko harrera-lekura iritsitako hurrenkera zorrotzaren arabera esleituko dira. PREMIUM tarifa ez da zozketan sartuko.

Hasta el 28 de mayo

29 de mayo. 12:00h. Sala Bastida A partir del 3 de junio (la hora y el turno estarán publicados en las listas). Los resultados del sorteo serán publicados en www. alhondigabilbao.com y podrán consultarse en la recepción del Centro de Actividad Física y en Punto de información. Infopuntua. El sorteo asignará el número a partir del cual se iniciará la inscripción a los cursos, así como el día y la hora a partir de la que podrá confirmarse la inscripción a los cursos que se desee. El 3 de junio comenzarán las inscripciones definitivas tanto en los cursos como en las pruebas de nivel. Las plazas que pudieran quedar libres tras el sorteo serán adjudicadas por estricto orden de llegada a la recepción del Centro de Actividad Física. La tarifa PREMIUM no entra en sorteo.

IKASTAROAK CURSOS HELDUENTZAT / PÚBLICO ADULTO

Plus Tarifa Plus

Cardio Box, Pilates, Taichi (Iniciación - Avanzado), Woman Circuit

Oinarrizko Tarifa Básica ABD, Aeróbic, Aero-step, Ciclo Indoor, Fitpilates, GAP, Indoor Walking, Mantenimiento 3ª edad, Multi Gym, New Style, Power tono, Streching Express, Streching,

TBC Woman, Yoga (Iniciación - Avanzado) UMEENTZAT / PÚBLICO INFANTIL

Oinarrizko Tarifa Básica Txikigym (4 - 7 años) Uztaila eta Abuztua / Iraila Funky Gazte (8 - 16 años) Uztaila eta Abuztua / Iraila Txikigym (4 - 7 años) Julio y Agosto / Septiembre Funky Gazte (8 - 16 años) Julio y Agosto / Septiembre

II. CICLO INDOOR MARATOIA

II MARATÓN DE CICLO INDOOR

AlhóndigaBilbaok II. Ciclo Indoor maratoian parte hartzera gonbidatzen zaitu, datorren igandean, ekainaren 2an. Hiru ordu kirola egiten eta ondo pasatzen eguzkiaren pantailapean. Maratoia hiru saiotan egongo da banaturik, eta tartean atsedenaldiak izango dira, hornidura-gunean indarrak berritzeko.

AlhóndigaBilbao te invita a participar en el II Maratón de ciclo indoor el próximo domingo, 2 de junio. Serán tres horas de deporte y diversión bajo la pantalla del sol. Un maratón dividido en tres sesiones, con descansos para reponer fuerzas en la zona de avituallamiento.

Igandea, ekainak 2, 10:30 -14:00 Kulturen Ataria Hiru saio: lehenengo biak 55’ eta hirugarrena ordu 1 eta 25’ 3 € / Dohainik, ikastaroetako ikasleentzat Izen-ematea, Jarduera Fisikorako Zentroko harrera-lekuan

Domingo, 2 de junio, 10:30 -14:00h Atrio de las Culturas 3 sesiones: las dos primeras de 55’ y la tercera de 1 h. y 25’ 3 € / Gratis para cursillistas Inscripción en la recepción del Centro de Actividad Física 41


UDAKO JARDUERAK ACTIVIDADES DE VERANO

URA AGUA ZOZKETAN IZENA EMATEKO EPEA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL SORTEO

Maiatzaren 28ra arte

Hasta el 28 de mayo

ZOZKETAREN EGUNA

FECHA DEL SORTEO

Maiatzak 29. 12:00. Bastida Aretoa

ZOZKETAREN OSTEAN IZENA BEHIN BETIKO EMATEKO Ekainaren 3tik aurrera (zerrendetan bertan argitaratuko da zein den ordua eta txanda). Zozketako emaitzak www.alhondigabilbao.com web orrian argitaratuko dira, eta hementxe egongo dira ikusgai: Jarduera Fisikoko Zentroko harrera-lekua eta Informazio Gunea. Infopuntua. Zozketan, ikastaroetan izena emateko prozesua zer zenbakitatik hasiko zen zehaztuko da eta zer egun eta ordutan egiaztatu beharko den nahierako ikastaroetarako inskripzio hori. Ekainaren 3an, ikastaroetarako eta maila zehazteko probetarako behin betiko inskripzioak hasiko dira. Zozketaren ondoren bete gabe geratu diren lekuak Jarduera Fisikoko Zentroko harrera-lekura iritsitako hurrenkera zorrotzaren arabera esleituko dira. PREMIUM tarifa ez da zozketan sartuko.

29 de mayo. 12:00h. Sala Bastida

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA TRAS EL SORTEO A partir del 3 de junio (la hora y el turno estarán publicados en las listas). Los resultados del sorteo serán publicados en www. alhondigabilbao.com y podrán consultarse en la recepción del Centro de Actividad Física y en Punto de información. Infopuntua. El sorteo asignará el número a partir del cual se iniciará la inscripción a los cursos, así como el día y la hora a partir de la que podrá confirmarse la inscripción a los cursos que se desee. El 3 de junio comenzarán las inscripciones definitivas tanto en los cursos como en las pruebas de nivel. Las plazas que pudieran quedar libres tras el sorteo serán adjudicadas por estricto orden de llegada a la recepción del Centro de Actividad Física. La tarifa PREMIUM no entra en sorteo.

IKASTAROAK CURSOS Uztaila eta Iraila (abuztuan ez da ikastarorik egongo) Julio y Septiembre (en agosto no hay cursos)

Helduentzat / Público Adulto Plus Tarifa Plus Natación Terapéutica Oinarrizko Tarifa Básica Aquafitness Poolbike Aquamix Aquabox Cardio-aletas Aquasalud Natación Senior Natación Preparto Aprendizaje /Aprendizaje Iniciación Avanza Perfeccionamiento Tono-swim 42

Umeentzat / Público Infantil Oinarrizko Tarifa Básica Dordokak Itxas-Txakurrak Izurde - Marrazoak Ikastaro trinkoak / Cursos Intensivos Dordokak Itxas-Txakurrak Izurde Marrazoak Plus Tarifa Plus Haurtxoentzako igeriketa / Natación Bebés BB-I (1 año) BB-II (2 años) BB-III (3 años)


LURREKO ETA URETAKO ZERBITZU BERRIAK NUEVOS SERVICIOS EN TIERRA Y AGUA AQUAFISIOA: URETAKO ERREHABILITAZIOAAGUA

AQUAFISIO: REHABILITACIÓN EN EL AGUA

Uretako terapia oso egokia da elbarrientzat, adinarekin lotutako patologiak dituzten adinekoentzat eta ortopediako edo traumatologiako lesio eta kirurgietako errekuperaziorako.

La terapia acuática está indicada en personas con discapacidad, mayores con patologías asociadas a la edad y para la recuperación de lesiones y cirugías ortopédicas o de traumatología.

Uraren tenperaturari esker eta tituludun fisioterapeutaren laguntzaz, aquafisioko banakako programa egin ahal izango duzu AlhóndigaBilbaoko igerilekuetan, elbarritasunak edo mugikortasun urria dutenentzat egokitutako instalazioetan, hain zuzen ere.

Aprovechando la temperatura del agua y en compañía de un fisioterapeuta titulado, en las piscinas de AlhóndigaBilbao podrás seguir un programa de aquafisio individual, en unas instalaciones adaptadas a personas discapacidad o falta de movilidad.

Aurretiazko azterketaren ondoren, banakako saioak egingo dira (ez da beharrezkoa izango igeri egiten jakitea), funtzioak berreskuratzeko eta mina arintzeko teknika berezien bitartez.

INBODYA: ENTRENAMENDUAREN HOBEKUNTZA AlhóndigaBilbaoko gimnasioan, zeure errendimendua hobetu ahal izango duzu inbodyaren bidez. Tresna horri esker, egoera fisikoaren adierazleak neurtu ahal izango dituzu; esate baterako, pisua, gorputzaren osaketa (koipearen, giharren, uraren eta hezurren ehunekoak), pultsazioak, biorritmoak edo eguneko kontsumo kalorikoa. Neurketa horiek oso lagungarriak izango dira, entrenamenduaren helburuak zehazteko orduan (banakako entrenatzailerik edukiz gero) eta egoera fisikoaren osteko hobekuntza modu objektiboan balioesteko orduan.

Tras un estudio previo se realizan sesiones individuales y personalizadas -no es necesario saber nadar-, mediante técnicas específicas para la recuperación funcional y la disminución del dolor.

INBODY: OPTIMIZA EL ENTRENAMIENTO En el gimnasio de AlhóndigaBilbao puedes mejorar tu rendimiento mediante el inbody, un instrumento capaz de medir indicadores de la condición física como el peso, la composición corporal (porcentajes de grasa, músculo, agua, huesos), las pulsaciones, los biorritmos o el consumo calórico diario. Estas mediciones son de gran ayuda para que el monitor fije los objetivos del entrenamiento, en el caso de entrenadores personales, y para valorar objetivamente la posterior mejora de la forma física.

PLATAFORMA DARDARATIAK

PLATAFORMAS VIBRADORAS

AlhóndigaBilbaoko gimnasioan, hiru planoko plataforma dardaratiak erabili ahal izango dituzu, eta oso onuragarriak izango dira zure osasunerako. Tresna horiek 15 minutuko gehienezko saioetan erabiliz gero, honako hauxe lortu ahal izango duzu: zirkulazioa hobetzea, gorputzeko koipe-maila murriztea, zelulitisa kentzen laguntzea, indarra areagotzea, ahalmen fisikoa garatzea, giharren nekea desagerraraztea edo artrosiko mina arintzea.

En el gimnasio de AlhóndigaBilbao puedes encontrar plataformas de vibración triplana, es decir en tres planos diferentes, que ofrecen múltiples beneficios para la salud. La utilización de estos aparatos, en sesiones máximas de 15 minutos, permiten mejorar la circulación, reducir el nivel de grasa corporal, contribuir a eliminar la celulitis, aumentar la fuerza, desarrollar la potencia física, recupera la fatiga muscular o aliviar los dolores de artrosis.

ZERBITZU HORIEI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO: JARDUERA FISIKOKO ZENTROKO MAHAIA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS SERVICIOS: MOSTRADOR DEL CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA

43


LASTER PRÓXIMAMENTE Uztaila - Iraila // Julio - Septiembre

ARTISTS AS CATALYSTS ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Arteak eta teknologiak AlhóndigaBilbaoko espazioak hartuko dituzte, instalazio eta pieza ezberdinekin; bisitaria horiez jabetuko da, ibilbide berritzaile eta guztiz ezohiko bati esker. Arte y tecnología inundarán los diferentes espacios de AlhóndigaBilbao con diferentes instalaciones y piezas que serán descubiertas por el visitante mediante un recorrido novedoso y nada convencional.

Maiatza - Azaroa // Mayo - Noviembre

HELDU DA HÓPLAY’13 LLEGA HÓPLAY´13

hóPLAY Nazioarteko Bideo-joko Independenteen Nazioarteko Lehiaketaren laugarren edizioa izango da azaroan AlhóndigaBilbaon. HóPLAY’13 edizio honetan, nazioarteko panoramako sortzaile eta enpresaburu independente interesgarrienek hartuko dute parte, eta tokiko enpresekin harremanetan egoteko aukera izango dute, bai eta esperientziak, ezagutzak eta proiektuak trukatzekoa ere. Ekitaldi hau maiatzaren 31n abiaraziko da, izan ere, egun horretan Estatuko iparraldean eta Europako hegoaldean erreferente den lehiaketan parte hartzeko deialdia egin eta oinarriak argitaratuko dira AlhóndigaBilbaoren webgunean. Irailean, aurkezpen epea amaitu ondoren, epaimahaiak finalistak hautatuko ditu, eta, azaroaren amaiera aldera, sariak banatuko dira. Joan den urtean 14 herrialdetako 71 proiektuk hartu zuten parte, eta horietako batzuk oso proiektu aintzatetsiak eta sarituak izan dira nazioarteko jaialdi garrantzitsu independenteetan.

Arranca la cuarta edición del Certamen Internacional de Videojuegos independientes hóPLAY que se celebrará el próximo mes de noviembre en AlhóndigaBilbao. En hóPLAY´13 se darán cita los creadores y empresarios independientes más interesantes del panorama internacional, que podrán interactuar con las empresas locales e intercambiar experiencias, conocimientos y proyectos. El pistoletazo de salida de este evento se dará el 31 de mayo con el lanzamiento de la convocatoria y la publicación de las bases en la web de AlhóndigaBilbao para participar en este concurso, referente del norte del Estado y sur de Europa. En septiembre, tras finalizar el plazo de presentación, el jurado seleccionará a los finalistas y a finales de noviembre se entregarán los premios. El año pasado participaron en este certamen 71 proyectos de 14 países, algunos de ellos, proyectos muy reconocidos y premiados en importantes festivales del panorama independiente internacional.

44


LASTER PRÓXIMAMENTE

UDAKO TAILERRAK DIGIPENEKIN TALLERES DE VERANO CON DIGIPEN Uztailean, DigiPenek emango dituen marrazketa, animazio eta komiki tailer bi izango dira AlhóndigaBilbaon. Izena emateko epea irekita dago honezkero. AlhóndigaBilbao acogerá en julio dos talleres de dibujo, animación y cómic dirigidos al público juvenil, impartidos por DigiPen. Las inscripciones están ya abiertas.

Tel.: 946 365 163 / admissions.es@digipen.com

Uztailaren 1etik 12ra, 10:00-13:00 // De 1 al 12 de julio, de 10:00-13:00h

US KOMIKIA CÓMIC (GAZTELANIAZ) 16 urtetik aurrera / A partir de 16 años (CASTELLANO) Komiki amerikarra entretenimenduaren sektore handienetakoa da, eta profesional izan nahi duten askoren jomuga da. Tailer honetan, komikiari datxezkion oinarriak jorratuko dira: orriaren muntaia, erritmoa, planoak, angeluketa, binetak, bunbuiloak, pertsonaien sorkuntza, egiturak, narratibak, tintaztatzea, kolorea eta generokoautore handiak. Parte hartzeko, ez da beharrezkoa marrazkilari profesionala izatea, ezta maila artistiko handia izatea ere.

El cómic americano ocupa uno de los mayores sectores del entretenimiento y está en el punto de mira de un gran número de aspirantes a profesionales. En este taller se abordarán las bases inherentes al cómic: montaje de la página, ritmo, planos, angulación, viñetas, bocadillos, creación de personajes, estructuras narrativas, entintado, color, así como grandes autores que definieron el género.Para participar no es necesario que seas dibujante profesional ni que tengas un alto nivel artístico.

30 ordu / 30 horas 360 €

Uztailaren 1etik 12ra, 16:00-19:00 // De 1 al 12 de julio, de 16:00-19:00h

CHARACTER DESIGN (INGELESEZ) 15 urtetik aurrera / A partir de 15 años (INGLÉS) Marrazkilari batek istorio bat kontatu nahi duenean aurre egin behar duen lehenengo erronka bere interesentzat baliagarria den pertsonaia sortzea da; pertsonaia hori, gainera, erakargarria izan behar da berarentzat eta publikoarentzat. Sorkuntza tailer honetan, pertsonaiak erakargarriak izateko, behar bezala eginda egoteko eta artistek erabiltzeko modukoak izateko tresna erabilgarri eta beharrezkoak irakatsiko dira.

El primer reto al que se enfrenta un dibujante cuando quiere contar una historia es crear un personaje que sirva a sus intereses y que resulte atractivo tanto al público como a él mismo. En este taller de creación se enseñarán las herramientas útiles y necesarias para que los personajes sean atractivos, estén bien construidos y sirvan a los artistas.

30 ordu / 30 horas 300 €

45


KANPOKO PROGRAMAZIOA PROGRAMACIÓN EXTERNA

46


10:00 - 14:00h

SCRATCH EGUNA

Maiatzak 18, larunbata Sábado, 18 de mayo

AlhóndigaBilbaon, Scratch Egunaren hirugarren edizioa egingo da maiatzaren 18an, Kulturen Atrioan. Hogei bat ikastetxetako 200etik gora neska-mutilek hezkuntza-proiektu honetan parte hartuko dute. Izan ere, 2011. urteaz geroztik antolatzen da, informazioaren teknologiak ikasgeletan bertan integratzeko asmoz.

AlhóndigaBilbao acoge la tercera edición de Scratch Eguna que se celebrará el 18 de mayo en el Atrio de las Culturas. Más de 200 niños y niñas de una veintena de centros educativos participarán en este proyecto educativo que desde 2011 se organiza con el objetivo de integrar las Tecnologías de la Información en las aulas. Sarrera dohainik Entrada libre

‘EMAKUMEAK, EKIALDE ERTAINA ETA ERRESISTENTZIA ZIBILA’ ZINE FORUMA CINE FORUM ‘MUJERES, ORIENTE MEDIO Y RESISTENCIA CIVIL’ BILADI ELKARTE PALESTINARRA ASOCIACIÓN PALESTINA BILADI

Bastida Aretoa. -2. Solairua Sarrera dohainik eserleku guztiak bete arte Informazioa: www.biladipalestina.org

18:30 - 21:00h Maiatzak 27, 28, 29 eta 30 27, 28, 29 y 30 de mayo

Bastida Aretoa. -2. Solairua Entrada libre hasta completar aforo Informacion en www.biladipalestina.org

47


MERKATARITZA GUNEA ESPACIO COMERCIAL

48


SHOPA TRIKOTOKI TAILERRAK TALLERES DE TRICOTOKI

18:00-20:00h Maiatzaren 13tik 29ra / Del 13 al 29 de mayo

Maiatzak 13 eta 20, astelehena: BRODATU SORTZAILEA - Hastapena Maiatzak 21 eta 28, asteartea: KAKORRATZA Maiatzak 22 eta 29, asteazkena: HASIBERRIENTZAKO TRIKOTA

Lunes, 13 y 20 de mayo: BORDADO CREATIVO Iniciación Martes, 21 y 28 de mayo: GANCHILLO Miércoles, 22 y 29 de mayo: TRICOT

45€ ikastaro bakoitzeko

45€ por curso

ARDO-DASTATZEA CATA DE VINO RIBERA DE DUERO JATORRIZKO DEITURA ETA RUEDA JATORRIZKO DEITURA / D.O. RIBERA DE DUERO & D.O. RUEDA 20 €. Botila bat ardo emango da Leku mugatua

Ostirala, maiatzak 17, 19:30 Viernes, 17 de mayo 19:30h 20€. Botella de regalo Plazas limitadas

YAN ESKOLA. YANDIOLA SUKALDARITZA MEDITERRANIARRA COCINA MEDITERÁNEA 30€

ERREZETA MERKEAK RECETAS ECONÓMICAS 30€

ETXEKO OSPAKIZUNETARAKO MENUA MENÚ CELEBRACIONES EN CASA 30€

MINIATURAKO SUKALDARITZA COCINA EN MINIATURA 30€

20:00 - 22:00h Asteartea, maiatzak 7 / Martes, 7 de mayo 30€

20:00 - 22:00h Asteartea, maiatzak 14 / Martes, 14 de mayo 30€

20:00 - 22:00h Asteartea, maiatzak 21 / Martes, 21 de mayo 30€

20:00 - 22:00h Asteartea, maiatzak 28 / Martes, 28 de mayo 30€ 49


INFORMAZIO OROKORRA INFORMACIÓN GENERAL

50


Bisita Gidatuak eta AlhóndigaBilbao Txartela Visitas Guiadas y Tarjeta AlhóndigaBilbao

BISITA GIDATUAK VISITAS GUIADAS Eskatu hitzordua AlhóndigaBilbao taldean ezagutzeko –gutxienez, 5 pertsona, eta, gehienez, 25–, Ricardo Bastidak egin eta Philippe Starck berrasmatutako eraikinetik gidatuko zaituen pertsona batek lagundurik.

Concierta tu visita para conocer AlhóndigaBilbao en grupo –mínimo 5 personas, máximo 25– y en compañía de una persona que te guiará a través del edificio de Ricardo Bastida reinventado por Philippe Starck.

• Bisitak asteko edozein egunetan hitzartu • Las visitas se pueden reservar cualquier día daitezke, 10:00etatik 19:00etara. de la semana, entre las 10:00h y las 19:00h • 50 € / Elkarteak: 25 € talde bakoitzeko (elkarte moduan legez eratutako erakundeentzat eta jarduera-egutegian AlhóndigaBilbao bisitatzea barne hartzen duten elkarteentzat soilik).

• 50 € / Asociaciones: 25 € por grupo (Sólo para entidades constituidas legalmente como asociación y que incluyan esta visita en su calendario de actividades)

• Bisita gidatuak partikularrentzat Astelehena, • Visitas gratuitas para particulares: Lunes, asteartea (gaztelania) eta osteguna (euskara) 19:00 martes (castellano) y jueves (euskera) 19:00h • Informazioa eta erreserbak: Informazio Gunean. • Información y reservas: en Infopuntua y en el Infopuntua eta telefonoa: 944 014 014 teléfono: 944 014 014

AlhóndigaBilbao TXARTELA TARJETA AlhóndigaBilbao Alhóndigabilbao txartelak aukera ematen dizu kultura-, gizarte- eta ariketa fisikoko jarduerak biltzen dituen eskaintza zabalaz gozatzeko gure zentroan. AlhóndigaBilbao txartelarekin, jarduera guztien inguruko informazioa jasoko duzu aldizka, eta deskontu eta abantaila interesgarriak lortuko dituzu. 51


KULTUR PROGRAMAZIOA PROGRAMACIÓN CULTURAL

ARTE BIZIAK ARTES EN VIVO 18-31Maitza Mayo

3, 2, 1 FORMA ESZENIKO BERRIEN NAZIOARTEKO TOPAKETA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NUEVAS FORMAS ESCÉNICAS MEDUSA (Plastique Fantastique) KONPOSIZIO ANIMATUA 4 COMPOSICIÓN ANIMADA 4 ETA ZERGATIK JOHN CAGE? / ¿Y POR QUÉ JOHN CAGE? PER-FORA ETA PASEOA / PER-FORA & EL PASEO PREPARATIO MORTIS ZOOMWOOZ FORTUNA ARCHIPIEL EJECT 4. PSIKODRAMA / PSICODRAMA 4 REALITY ‘DIE SCHEINWERFERIN’ Ostirala, maiatzak 3 Viernes 3 de mayo

SINPLE (SINPATRON) Larunbata, maiatzak 11 Sábado, 11 de mayo UMEENTZAKO ANTZERKIA TEATRO INFANTIL

‘ESKUZ’ ‘A MANO’ Ostirala, maiatzak 17 Viernes, 17 de mayo URPEKO MUSIKA MÚSICA BAJO EL AGUA

CLINT Azteazkena, maiatzak 29 Miércoles 29 de mayo

KONTZERTUA AUDITORIUMEAN CONCIERTO EN EL AUDITORIO

MAHAIAK – INGURUAK / MESAS REDONDAS Azteazkena, maiatzak 8 Miércoles, 8 de mayo

SAIAKUNTZAZKO ARTEA ARTE EXPERIMENTAL

TAILERRAK / TALLERES Maiatzak 9 eta 10 9 y 10 de mayo INTERACTIVE PROGRAMMING WITH OPENFRAMEWORKS Maiatzak 30 eta 31 30 y 31 de mayo

ARTE ETA DISEINU ELKARRERAGILEA ARTE Y DISEÑO INTERACTIVO

BULEGOA Z/B 6, 13, 27 Maiatza Mayo IRAKURKETA-TALDEA GRUPO DE LECTURA ‘EL CONTRATO

MEDIATEKA BBK

ZIENTZIATEKA Asteazkena, maiatzak 15 Miércoles, 15 de mayo

‘KIROL ERRENDIMENDUA, LAGUNTZA ERGOGÉNIKOAK ETA DOPAJEA’ / ‘RENDIMIENTO DEPORTIVO, AYUDAS ERGOGÉNICAS Y DOPAJE’

READING CHALLENGE Larunbata, maiatzak 18 Sábado, 18 de mayo

LICHENS

IKASTURTE AMAIERAKO JAIA FIESTA FIN DE CURSO

ZINEMATEKA

TAILERRAK TALLERES

Maiatzak 2 – Uztailak 18 2 Mayo - 18 Julio

Maiatzaren 6etik 10ra 6 - 10 de mayo

SATYAJIT RAY

ALFABETIZAZIO DIGITALEKO TAILERRA MAIATZAREN TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Maiatzak 2 – Uztailak 11 2 Mayo - 11 Julio

Maiatzaren 13etik 16ra 13 - 16 de mayo

EMAKUMEZKO SORTZAILE GARAIKIDEAK CREADORAS CONTEMPORÁNEAS

52

ARTEA ETA TEKNOLOGIA ARTE Y TECNOLOGÍA

INFORMAZIO ESTRATEGIAK ENPLEGUA BILATZEKO ESTRATEGIAS INFORMATIVAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO


MAIATZAKO EKITALDIEN EGUTEGIA CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE MAYO PROGRAMAZIO EGONKORRA PROGRAMACIÓN ESTABLE Maiatzak 7, asteartea eta maiatzak 30 Martes 7, y jueves 30 de mayo

AURREZ AURRE

ASTEBURUAK MEDIATEKA BBKN LOS FINES DE SEMANA EN MEDIATEKA BBK Ostiralero Todos los viernes

JOKATU XAKEAN JUEGA AL AJEDREZ Ostiralero Todos los viernes

ENGLISH TXIKI TXOKO Larunbatak, maiatzak 4 eta 18 Sábados 4 y 18 de mayo

READING CHALLENGE

LURREKO ETA URETAKO JARDUERAK ACTIVIDADES EN TIERRA Y AGUA UDAKO JARDUERAK ACTIVIDADES DE VERANO LURREKO ETA URETAKO ZERBITZU BERRIAK NUEVOS SERVICIOS EN TIERRA Y AGUA

LASTER

PROXIMAMENTE Uztaila – Iraila Julio - Septiembre ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Maiatzak 14, 20 eta 21 14, 20 y 21 de mayo

AFRIKAKO BAKEAREN ERAKETARI ETA GENERO KOMUNIKAZIORI BURUZKO HEZKUNTZA INFORMALERAKO PROGRAMA / PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFORMAL SOBRE COMUNICACIÓN DE GÉNERO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN ÁFRICA

Maiatzak 27, 28, 29 eta 30 27, 28, 29 y 30 de mayo

‘EMAKUMEAK, EKIALDE ERTAINA ETA ERRESISTENTZIA ZIBILA’ ZINE FORUMA CINE FORUM ‘MUJERES, ORIENTE MEDIO Y RESISTENCIA CIVIL’ Biladi Elkarte Palestinarra Asociación Palestina Biladi

MERKATARITZA GUNEA ESPACIO COMERCIAL

SHOPA Maiatzaren 13tik 29ra Del 13 al 29 de mayo

TRIKOTOKI TAILERRAK TALLERES DE TRICOTOKI Ostirala, maiatzak 17 Viernes, 17 de mayo

ARDO-DASTATZEA CATA DE VINO

YAN ESKOLA. YANDIOLA Asteartea, maiatzak 7 Martes, 7 de mayo

ARTISTS AS CATALYSTS

SUKALDARITZA MEDITERRANIARRA COCINA MEDITERÁNEA

Maiatza – Azaroa Mayo - Noviembre

Asteartea, maiatzak 14 Martes, 14 de mayo

HELDU DA HÓPLAY’13 LLEGA HÓPLAY´13

ERREZETA MERKEAK RECETAS ECONÓMICAS

1-12 Uztaila Julio

UDAKO TAILERRAK DIGIPENEKIN TALLERES DE VERANO CON DIGIPEN

Asteartea, maiatzak 21 Martes, 21 de mayo

ETXEKO OSPAKIZUNETARAKO MENUA MENÚ CELEBRACIONES EN CASA Asteartea, maiatzak 28 Martes, 28 de mayo

KANPOKO PROGRAMAZIOA PROGRAMACIÓN EXTERNA

MINIATURAKO SUKALDARITZA COCINA EN MINIATURA

Larunbata, maiatzak 18 Sábado, 18 de mayo

SCRATCH EGUNA

53


54


55


GURE JARDUERETARA IRISTEA ERRAZTEKO NAHIZ JARDUERAZ ENTZUMEN-GAITASUN HOBEAZ GOZATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA BEHAR IZANEZ GERO, ESKA IEZAGUZU. ALHONDIGABILBAO ESPAZIOA IRISGARRIA DA PERTSONA GUZTIENTZAT.

SI NECESITAS ALGUNA AYUDA TÉCNICA QUE TE FACILITE EL ACCESO A NUESTRAS ACTIVIDADES, O PARA DISFRUTAR DE LA ACTIVIDAD CON MEJOR CAPACIDAD AUDITIVA, PIDENOSLO. ALHÓNDIGABILBAO ES UN ESPACIO ACCESIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS.

ZENTROAREN ORDUTEGIA HORARIO DEL CENTRO

MEDIATEKA BBK

7:00 - 23:00h ASTELEHENA-OSTEGUNA

10:00 - 22:00h ASTELEHENA-OSTIRALA

LUNES-JUEVES

7:00 - 24:00h OSTIRALA VIERNES

LUNES-VIERNES

11:00 - 21:00h LARUNBATAK, IGANDEAK ETA JAIEGUNAK SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

8:30 - 24:00h LARUNBATA SÁBADO

8:30 - 23:00h IGANDEA DOMINGO

Liburuxka hau zurekin eraman baino lehen, pentsa ezazu ingurumenaren inguruan duzun erantzukizunarekin eta konpromisoarekin. Ez baduzu erabiliko, utz ezazu bertan, beste pertsona batzuek ikus dezaten.

JARDUERA FISIKORAKO ZENTROA CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA 7:00 - 23:00h

ASTELEHENA-OSTIRALA LUNES-VIERNES

8:30 - 23:00h

LARUNBATAK ETA IGANDEAK SÁBADOS Y DOMINGOS

Antes de llevarte este folleto, piensa en tu responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. Si no lo vas a usar, déjalo para que otras personas puedan verlo.

www.alhondigabilbao.com info@alhondigabilbao.com PLAZA ARRIQUIBAR, 4 - 48010 BILBAO 944 014 014

Kultura Bizi Den Tokia Donde Vive la Cultura www.alhondigabilbao.com

Revista Mayo 2013  

Revista Mayo 2013 de AlhóndigaBilbao

Advertisement