Page 1

Folivora Tambié conegutcom peresos Els folívoros o filófagos son animals mamífers herbívors. Els peresosos s´han adaptat de tal manera que han perdut la capacitat de moure's per terra.

Hàbitat Els peresosos habiten els boscs tropicals d'Amèrica Central i del Sud on també se'ls anomena "pericos ligeros". Comparteix hàbitat amb el jaguar, el seu depredador més freqüent.

Hàbits -Com ja sabeus peresosos es desplacen de forma molt lenta, avançant en primer lloc una cama i desprès l'altra. Són totalment incapaços de mantindres de peu i es mouen pel terra arrosegant el cos amb gran dificultat. -Els peresosos, com a norma general, baixen un o dos cops per setmana a terra per a defecar i orinar. -Passen gran part del dia dormint, amb el cos enrrotllat i el cap entre els braços. En aquesta posició l'animal es camufla força bé i passa desaparcebut enfront depredadors com el jaguar. A més a més, en el pelatge tenen incrustacions d'algues verdes unicel·lulars els quals els ajuda a arrosegar-se.. -Sorprenentment els peresosos neden bé i poden creuar rius per a buscar parella o nous territoris. -Són animals nocturns. -Els peresosos poden arribar a ser força agressius . No són poc freqüents disputes serioses entre mascles i femelles dominants. -Els peresós mascle tenen 10 o 20 femelles,


Depredadors Alguns del seus principals depredadors son els homes, serps constrictors, en ocasiones aus de presa (como l´águila harpía) y jaguars. La carn dels peresosos es considerada deliciosa per la seua alimentacio a base de fulles tendres dels arbes y el poc us que fan dels seus musculs. Poseeixen garres molt fortes que no nomes serveixen per subgectarlos, sino tambié com una efectiva arma de defensa que poden ser extremadamente perilloses per als seus atacants. Quan deven creuar un riu on la vegetació no forme ponts aéreos poden nadar amb rapidesa.

peresosos  

los peresosos