Page 11

Niet-alcoholisch leverlijden bij patiënten met type 2-diabetes Niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD) is geassocieerd met het meta­boolsyndroom en is vandaag de meest voorkomende leveraandoening ter wereld. We onderscheiden twee belangrijke soorten:

1

2

‘SIMPELE’ LEVERSTEATOSE

NIET-ALCOHOLISCHE STEATOHEPATITIS

nonalcoholic fatty liver of NAFL

nonalcoholic steatohepatitis of NASH

meestal een goedaardige aandoening

leversteatose + inflammatie

lage kans op evolutie naar belangrijk leverlijden

(fibrose > cirrose > hepatocellulair carcinoom)

Ongeveer 25% van de patiënten met

sporen. Dit gebeurt best door een

NAFL hebben NASH, waarvan 25% in de loop van de jaren evolueert

zesmaande­ lijkse

echografie

en

bloed­onderzoek.

naar cirrose. Bij patiënten met type 2-diabetes zijn de cijfers ongeveer het

Qua behandeling hebben we van-

dubbele.

daag nog niet veel mogelijkheden. In elk geval moet het metaboolsyn-

Het is van groot belang om patiënten

droom zo goed mogelijk gecon-

met een risico op evolutie naar

troleerd worden met voorname­ lijk

belangrijke fibrose te identificeren.

aandacht voor overgewicht. Ge-

In

wichtsverlies door dieet en vol­

de

huidige

richtlijnen

wordt

aangeraden om bij patiënten met

doende

type 2-diabetes een echografie van

de hoekstenen van de behan-

de lever te maken en bij steatose

deling. Men kon aantonen dat

de patiënt verder te onderzoeken.

gewichtsverlies de steatose ver-

In de oppuntstelling wordt gebruik

mindert en zelfs fibrose kan

gemaakt

verbeteren. Voorlopig heb-

van

niet-invasieve

lichaamsbeweging

methodes, met name elastografie

ben we geen goede me-

of fibroscan, en biologische scores

dicamenteuze therapie

(onder meer de NAFLD fibrosis score).

voor steatose en fibrose

zijn

maar er zijn multipele stu­ Door gebruik te maken van deze technieken kunnen we bij een groot aantal patiënten belangrijke fibrose ofwel uitsluiten ofwel bevestigen. Spijtig genoeg zijn er veel patiënten

dies lopende. Op de dienst gastro-enterologie van het ASZ in Aalst worden patiënten opgevolgd door middel van elas-

waarbij de testen niet tot een defini­

tografie. Vermoedelijk zullen er in

tief besluit kunnen leiden.

de na­bije toekomst klinische studies terzake zijn met veelbelovende medi­

Bij patiënten met significante fibrose, is het noodzakelijk om tijdig

catie waaraan onze patiënten kunnen deelnemen. //

eventuele complicaties zoals cirrose en hepatocellulair carcinoom op te @szpect

11

Profile for Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

ASZpect editie januari 2019  

New
Advertisement