Page 11

Var finns uppförandematertal till Alfvens orkesterverk? AV ANNE-CHRISTINE BERG HUGO ALFvEN fick under sin livstid huvuddelen av sina verk förlagda av svenska och utländska förlag. Även efter hans död har hans verk publicerats. Uppförandematerialet till vissa verk är dock svårt att lokalisera eftersom stämmaterialet inte tryckts. Denna förteckning skall råda bot på denna osäkerhet. Med orkesterverk avses här sådant som räknas som hyresmaterial, dvs allt från sånger till orkester över körballader, sviter och kantater till symfonier och baletter. Material

som kan köpas betecknas med (köp) efter förlagsförkortningen. (PA) (ST) betecknar partitur resp stämmor. Performance material to Hugo Alfven's orchestral works (also with voice and/or choir) is available at the publis hers as marked by each item. Please apply to them or to their agent in your country.

Abr.L

Abraham Lundquist, c/o Notservice, Box 533, S-182 15 DANDERYD, fax + 468755 1596, hyresmaterial c/o CG

CG

Gehrmans musikförlag, Box 6005, S-102 31 STOCKHOLM fax + 46 8 31 42 44

Hirsch

Abr. Hirsch c/o CG

KT

Kungliga Teatern, Notbiblioteket, Box 16094, S-103 22 STOCKHOLM, fax +46 8 411 02 42

MAB

Statens musikbibliotek, Box 16326, S-103 26 STOCKHOLM, fax +46866645 65

MIC

Swedish Music Information Center, Box 27327, S-102 54 STOCKHOLM, fax + 46 8 783 95 10, e-mail annechristine.berg@stim.se

MI<.

Musikaliska konstföreningen, c/o MAB

SMF

Stiftelsen Musikkulturens Främjande, Riddargatan 35-37, S-114 57 STOCKHOLM

SUE

Edition Suecia, c/o MIC

VE

Universal Edition, Postfach 3, A-1015 WIEN, Fax 4035991-13

WH

Edition Wilhelm Hansen, Bomholmsgade l DK-1166 KÖBENHA VN.K., Fax +4533 1481 78

WHS

c/o NMS

11

Alfvéniana 1/96  

Hugo Alfvén sällskapet

Alfvéniana 1/96  

Hugo Alfvén sällskapet

Advertisement