Page 1

Alfvéniana 1-2 2016 utgiven utgivenav av Hugo Hugo Alfvénsällskapet Alfvénsällskapet

BILD

Innehåll: Midsommarvaka från skiss till tolkning Alfvéns pianomusik Hushållningskantaten 1915 Stråkkvartetten som aldrig blev av ur innehållet:

Ankan som skulle bli örn Det svenska musiklivet av år 1897 Alfvén på YouTube Alfvéntips inför sommaren

1 2 2016 color  
1 2 2016 color  

Alfvéniana N:o 1-2 2016

Advertisement