Page 1

Makarska i Kroatia 12. – 21. oktober 2011

Godt for helsa Modum kommune 2011 Postboks 12 3301 Hokksund Telefon 32 25 08 70

Side 12


GODT FOR HELSA PÅ HJEMMEBANE? Turen til Makarska er historie, og vi er midt inne i mørketida her hjemme. Kanskje kan et personlig mål være å gjøre noe godt for helsa hver eneste dag!! Tusen takk for en fin tur. Torild Eivik Mona Myhre Mary Engh-Johansen Jan Helge Svendsen

Side 2

Modum Frivilligsentral Dagsenteret Modumheimen Alfa Travel Alfa Travel

Side 11


INNLEDNING Vi startet allerede på Modum Frivilligsentral før avreisen til Makarska med å tenke over hva som er godt for helsa vår. Dette er viktige faktorer som påvirker helsa positivt til turdeltakerne: • Strikking • Dans • Boccia • Maling • Foreningsliv • Kortspill • Kryssord • Quiz • Lesing • Foto • Shopping • Allsang Med bakgrunn i overnevnte ble det arrangert flere workshops i Makarska. (en kombinasjon av aktivitet og samtale).

Side 10

Side 3


WORKSHOP 1: STRIKKEKAFÉ Det ble gjennomført 2 samlinger med strikking. 10- 15 deltagere. Det ble utvekslet mønster og strikkemetoder. Uformell prat om dagliglivet, gleder og utfordringer. Spørsmålet om hva strikking betyr for «meg» ble også reist: • Når jeg strikker kan jeg filosofere over livet, jeg tenker mye tilbake på det som har vært • Tenker tilbake på det livet man har levd på godt og vondt. • Jeg kobler av. Det er positivt • Det er ønske om strikkekafé på Modumheimen

Side 4

Side 9


WORKSHOP 4: MORGENTRIM/TURGÅING

WORKSHOP 2: HØYTLESNING

Fysisk aktivitet gir overskudd! Helsegevinsten øker hvis vi er aktive flere ganger i uka.

Det ble arrangert 2 workshops med høytlesning.

Trener vi balanse og styrke øker vi sjansen for å være selvhjulpen også i høy alder. Alle turdeltagerene var med på aktiviteter en eller flere ganger. I Makarska prøvde vi ut forskjellige typer aktiviteter som: • Turgåing

Det ble lest små historier fra flere forfattere bl.a Per Nordengen, dette var utgangspunkt for samtaler og refleksjon rundt det livet vi lever. Teller du år blir livet kort, Teller du dager, går livet fort, Teller du timer, varer livet en stund, Men lengst varer livet om du nyter hvert sekund (ukjent kilde)

• Morgentrim med balanse/styrke • Bading

Side 8

Side 5


WORKSHOP 3: HYGGEKVELD Det ble i alt arrangert 4 hyggekvelder. Quiz, filmsnutter, dans, gode historier, underholdning og allsang skapte god stemning blant turdeltagerne. Både gjester og reiseledere bidro. En god latter og sosialt samvær er godt for helsa. Ved hver hyggekveld ble det gjort en oppsummering av hva vi hadde gjort som var godt for helsa vår.

En av turdeltakerne hadde skrevet en sang for turen til Kroatia.

ALFA SANGEN Mel: Vi tar en rungende og lystig sang

Med Alfa Travel ja---vi drar av sted Blir turen veldig lang? Hva får vi se? Hvis du har vært med før, så vet du vel, At dagen fullsatt er, til sene kveld U---an---sett reisemål, så vet vi visst, At turens opplegg, det er aldri trist. Det ene minus er, på hvert et sted At tiden blir for knapp, til alt å se Ja turens vertskap og sjåføren med, de hjelper alle oss, så vi får se. Vi vil ha allting med, ja alt som skjer, Og når vi kommer hjem vi vil ha mer….. En nesten «ungdomsgjeng» som er på vei til nye eventyr for deg og meg. Vi «har`ke» tid å ---være trøtt og sur. Hurra for alle oss som er på tur!!!

Side 6

Side 7

Modum2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you