Page 11

Μ.Κ. διακό πτες , απόλυτο σκοτάδι, μουσική καταιγίδας, αστραπέ ς και κεραυνοί , αρχίζει ξανά – η χορογραφία τρό μου- πλέον τρομαχτική, έντονη , επίπονη, ο φωτισμός εναλλά σσεται από από λυτο σκοτά δι σε εκτυφλωτικέ ς αστραπέ ς , η μουσικήεπένδυση κάνει «φόρτε» την στιγμή που ο Οιδί πουςσηκώ νεται, πατάέ να διακό πτη η μουσική της καταιγί δας σταματά , το φως επανέ ρχεται πλέ ον έ ντονο, μεσημέ ρι).

- Σηκώθηκα, στάθηκα στα πόδια μου, τώρα μπορώνα κάνω τα πά ντα.(προτεί νει το Μ.Κ. στην πλατεί α). -Μπορώνα πατήσω το κουμπίκαι να τα σβήσω όλα. Να μας σβή σω ό λους , χα, χα. - Μπορώνα καθίσω και να διορθώσω όλα τα προηγούμενα λά θη μου και να ξανακά νω την ζωήμου ό μορφη………… - Αυτόθα κάνω. - Όχι! Όχι! Δεν είναι εργασία να διορθώνειςπροηγούμενα λά θη σου…μα εί ναι κά τι… ό ταν η μό νη εργασί α, που έ χει μείνει να κάνει κάποιος πάνω στον πλανήτη, είναι το πά τημα ενό ςκουμπιούγια να σβή σουν ό λα και ό λοι, ….ί σως εί ναι κά τι. Μα τι λέ ω, θα προσπαθή σω να φτιά ξω ξανά φυσικόνερό , ήκαλύτερα αςπροσπαθήσω να φτιάξω ξανά φυσικόοξυγό νο, αυτόμά λιστα εί ναι εργασί α. (το εκκρεμέ ς αλλά ζει ύ φος ) - Αντιγόνη. (από το βάθος ακούγονται οι γνωστοί ήχοι κατσαρολικώ ν). - Αντιγόνη είπα. (Η Αντιγόνη μπαίνει απότην πόρτα, πάει μπροςστην άσπρη γραμμή, ταχτοποιείτην ολόσωμη ποδιά κουζί ναςπου φορά , παίρνει ύφοςυποκριτικό- του ρόλου της - και πατώνταςμέσα απότην άσπρη γραμμή.

ΑΝΤ. – Μά λιστα Πά τερ. ΟΙΔ..- Ά κουσεςτο εκκρεμέ ς : Φέρε μου την ράβδο σου. ΑΝΤ.- Μά λιστα Πά τερ. (Πά ει στην βά ση του Κού ρου παί ρνει την Αυτοκρατορικήρά βδο και τη δί νει στον Οιδί ποδα ). ΟΙΔ. – (Παί ρνονταςτο ραβδίστα χέ ρια του το χτυπά ει στο δά πεδο – επιταχτικά ) - Έχουμε συμφωνήσει, πωςπαίρνω το μεσημεριανόμου στιςτρειςακριβώ ς; ΑΝΤ.- ( Tον διορθώ νει )- Έ χειςσυμφωνή σει.

11

Profile for Alfastar Hellas

Τελευταια μερα - Νίκου Ζώη  

Τελευταία Μέρα: Θεατρικό κείμενο Νίκου Ζώη, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

Τελευταια μερα - Νίκου Ζώη  

Τελευταία Μέρα: Θεατρικό κείμενο Νίκου Ζώη, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

Advertisement