Page 1


Lupa binokula rra, edozein ereduren irudia gehitzek o erabiltze


• Okularrak: bi lente dira (but begi bakoitzera ko) beraiekin obserbasi oak egiten dira.


• Objektiboa : ikustaraziko duen objetuaren gertuago dagoen lentea da.


• Platina: honen gainean preparazioa jartzen da eta ikusi nahi duzun objetua.


Enfokezko managailu: erregulatzen , ikusten da gardentasun gehiagoekin objetua.


MIkroskopioa lupa baino zehatzagoa da , eta aumentu gehiago aurketen ditu


Luparekin muestra ilunak , trrdimensionalak eta preparatu gabe ikusi ahal da , mikroskopioa eredu transparenteak edo tinciosko procesu copleju baten preparatuta ikusteko erabiltzen den bitartez.

lupa binokularra  

gfgjhbfowehgofw jhfiouehrtpojgahi4po8r

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you