Page 1

09.00 - 09.30 09.35 - 10.05 10.10 - 10.40 10.45 - 11.15 11.20 - 11.50 11.55 - 12.20 12.25 - 12.35 12.40 - 13.00 13.05 - 13.20 13.20 - 13.35 13.40 - 14.10 14.15 - 14.25 14.30 - 15.00 15.05 - 15.35 15.40 - 16.10 16.15 - 16.45 16.50 - 17.10 17.10 - 19.00 versie:01/06/11

Italiaans Modern Italiaans Klassiek Abarth Ferrari Club Nederland Lamborghini / Maserati / Alfa 8C Competizione Team De Rooy Super-demo Vespa Motorfietsen Radio 538 Team De Rooy Italiaans Modern Italiaans Klassiek Ferrari Club Nederland Lamborghini / Maserati / Alfa 8C Competizione / Super-demo Alfa Romeo Giulietta Oud & Nieuw

vrijrijden sessie 1 vrijrijden sessie 2 vrijrijden sessie 3 vrijrijden sessie 4 vrijrijden sessie 5 demonstratie demonstratie demonstratie demonstratie demonstratie demonstratie vrijrijden sessie 6 vrijrijden sessie 7 vrijrijden sessie 8 vrijrijden sessie 9 vrijrijden sessie 10


Spelregels vrijrijden zondag 26 juni 2011 Circuit Park Zandvoort

Voor deelname aan het vrijrijden (VR) geldt: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Deelnemers dienen vooraf een vrijwaringclausule te ondertekenen. Auto’s dienen voorzien te zijn van een sticker (OP DE VOORRUIT), die voor de desbetreffende sessie vereist is, conform het tijdschema. Alle (VR) deelnemers dienen zich 15 min. voorafgaand aan hun VR sessie op te stellen in de opstelstraat op het Heineken Paddock die zich richting Kumho-bocht bevindt. Let daarom goed op uw tijdschema, dat voorkomt onnodige vertraging. Deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de instructies van safetycarbemanning, baanofficials, alsmede leden van de organisatie. Het niet naleven van bedoelde instructies kan leiden tot uitsluiting/verwijdering van het evenement. Een safetycar mag worden ingehaald, tenzij dit anders door de safetycarbemanning wordt aangegeven d.m.v. het tonen van een rode vlag. Het tussentijds stoppen of het wisselen van passagiers mag alleen in de pitlane. U kunt dan uw weg vanuit de pitlane weer veilig voortzetten. Indien u om welke reden dan ook de baan tussentijds verlaat om naar uw clubstand te gaan, dit mag alleen via de pitlane, kunt u vervolgens de baan niet meer op. Dit om veiligheidsredenen. Indien er zich op de baan een gevaarlijke situatie voordoet kan de sessie worden gestopt (alle safetycars tonen de rode vlag). Haal niet meet in en volg te allen tijde de instructies van de safetycarbemanning. Na het afvlaggen (zwart-wit geblokte vlag) gaat u van uw gas af en haalt u niet meer in. U rijdt in rustig tempo verder totdat u weer via de opstelstraat bij post 21 de baan kunt verlaten. Een helm is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Het meerijden van één passagier is toegestaan. Het inhalen is alleen toegestaan mits het op een verantwoorde wijze gebeurt, bij voorkeur op de rechte stukken. Stoppen en wisselen van passagiers mag alleen in de pitlane. Meerijden voor kinderen jonger dan 10 jaar is niet toegestaan. Kinderen vanaf 10 jaar mogen meerijden als passagier. Haal alleen in als u er zeker van bent dat de bestuurder van de in te halen auto u heeft gezien, het is géén race. De langzamere auto blijft altijd op zijn lijn rijden. Wangedrag op de baan leidt tot uitsluiting van het evenement. Zijruiten dienen te zijn gesloten aan de bestuurderskant (te allen tijde) en aan de passagierskant indien er een passagier meerijdt. Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht! Met uitzondering van de auto’s die volgens de wet geen gordelverplichting hebben. Laat geen losliggende spullen in uw auto liggen.


Italia a Zandvoort 26 juni 2011 Vrijwaringsclausule vrijrijden Naam

: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres

: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode

: ------------------------------- Plaats : ----------------------------------------------

Merk / type

: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kenteken

: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zal deelnemen aan het vrijrijden tijdens Italia a Zandvoort op zondag 26 juni 2011.

Ondergetekende verklaart:

Vrijwaringsclausule De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming aan trainingen en/of races resp. demonstraties danwel andere activiteiten op de baan, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico's voor schade inhoudt. De deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De organisatie van Italia a Zandvoort en haar respectievelijke bestuursleden, officials en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met deelname aan het evenement lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De deelnemer verklaart dat hij/zij nimmer de organisatie van Italia a Zandvoort of haar respectievelijke bestuursleden, officials en medewerkers aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.

Handtekening bestuurder

: ______________________________________

Datum

: ______________________________________


Informatie Italia a Zandvoort 2011  

Tijdschema, spelregels vrij rijden, vrijwaringsclausule en plattegrond paddock clubs.