Page 1


01-88_9788763602686.indd 88

5/16/11 1:38 PM


grundbog i samtale

01-88_9788763602686.indd 1

5/16/11 1:38 PM


PingPong Grundbog i samtale Line Falkenberg Lorenzen og Jacob Wittstrøm Selsbæk © 2011 Alfabeta, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. Forlagsredaktion: Helene Deden Illustrationer og layout: Jakob Brandt-Pedersen Tryk: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag 2011 ISBN: 978-87-636-02686

www.alfabetaforlag.dk Hjemmeside: www.pingpong.alfabetaforlag.dk

01-88_9788763602686.indd 2

5/16/11 1:38 PM


01-88_9788763602686.indd 3

5/16/11 1:38 PM


LEKTION X

Aktiv ordbank For at du kan huske et ord, skal du have set det mange gange, have arbejdet med det pĂĽ flere forskellige mĂĽder og kunne relatere det til andre lignende ord, f.eks. synonymer. Derfor skal du arbejde aktivt med de ord, du gerne vil huske, ved at sĂŚtte dem ind i din ordbank, der findes sidst i hver lektion.

16

01-88_9788763602686.indd 16

5/16/11 1:38 PM


ARBEJDSMARKEDET

…at være aktivt lyttende …arbejdsmarkedet

I denne lektion skal du arbejde med at være aktivt lyttende. Det er vigtigt, så den du taler med er klar over, at du lytter til det, der bliver sagt. Du skal også arbejde med temaet ”Arbejdsmarkedet”, som er et relevant emne i forhold til dit fremtidige liv.

”Hjerneblæs” Hvad tænker du på, når du hører ordet ”arbejdsmarked”? Find ord og udtryk, der passer til emnet – du har ca. 5 minutter.

På holdet • Del dine ord og udtryk med resten af holdet. Det er en god idé at skrive alle ord og udtryk ned, så du kan bruge dem i resten af lektionen.

01-88_9788763602686.indd 17

17

5/16/11 1:38 PM


LEKTION X

Aktiv lytning er vigtig. Det er vigtigt, at du viser opmærksomhed og interesse for det, den anden siger. Det er også vigtigt, at samtalen ikke går i stå eller forstyrres af unødvendige pauser. Derfor bør du aktivt signalere, at du lytter. Hvis du ikke bruger feedback, kan det blive opfattet, som om du ikke har hørt eller forstået det, der siges, eller det kan opfattes som decideret uhøfligt. Der er forskellige feedbacktyper, f.eks.:

• Nonverbal: smil, nik, rysten på hovedet, løftede øjenbryn m.fl. • Verbal: ja

jo, jo

er det rigtigt?

kanon

nedtur!

aha

det har du ret i

o.k.

selvfølgelig

hm

nå, ja det kan jeg forestille mig

super

ærgerligt

øh

fint

hold da op!

iiih!

det er klart

tja

gud!

nej, hvor godt!

mm

netop

fedt!

naturligvis

nej, nej

nådada!

ja, ja

ej!

sikke noget pjat

nej, vel?

ja, ik´?

altså

øhm

ej, hvor latterligt

alle tiders!

ja, så?

uha!

pyha! hvor mærkeligt

nemlig

nul!

øv!

godt

niks!

surt!

fuck!

klamt hvor ulækkert

dejligt

for Søren!

pis!

shit!

sådan noget møg

klart!

for hel­vede!­

sikke en skam

lort!

for fanden!

det kan jeg godt forstå

sikke et held

for satan!

sikke noget lort!

• Find selv på flere - Snak om ord og udtryk. F. eks. hvornår siger man hvad? Er der ord, du ikke vil bruge? 18

01-88_9788763602686.indd 18

5/16/11 1:38 PM


Dialog – lyt og identificér Lyt til dialogen minimum to gange og læg mærke til de steder, hvor der gives feedback. Første gang skal du kun lytte – bagefter skal du notere eksemplerne – hvilken feedback gives der? – skriv eksemplerne i skemaet.

ARBEJDSMARKEDET

Opgave 1

På holdet • Snak sammen i par og sammenlign jeres svar • Snak sammen på holdet og sammenlign jeres svar. Skriv nye ord, du gerne vil huske, ind i din ordbank på side 29

Opgave 2 Giv relevant feedback på nedenstående udsagn. Du skal forsøge at udtrykke den holdning, følelse eller vurdering, der står i parentesen. 1. Vi har fået ny kantinedame – hun laver bare super god mad! (tilfredshed)

2. Der var en af mine kolleger, der faldt ned fra et tag i sidste uge. (forskrækkelse)

01-88_9788763602686.indd 19

19

5/16/11 1:38 PM


LEKTION X

3. Jeg har fået lønforhøjelse! (begejstring)

4. Det går rigtig dårligt i firmaet. Det er lige blevet varslet, at der skal fyres 10. (bekymring)

5. ...men jeg er jo heldigvis fredet, fordi jeg er tillidsrepræsentant. (lettelse)

6. Af en eller anden grund er personalemødet blevet aflyst.(undren)

7. Jeg siger sgu op! (forståelse)

8. Jeg sendte en ansøgning i sidste uge, og i morgen skal jeg til samtale. (interesse)

9. Jeg synes godt, ledelsen kunne være mere synlig. (enighed)

På holdet • Snak sammen i par og sammenlign jeres svar - Snak sammen på holdet og sammenlign jeres svar 20

01-88_9788763602686.indd 20

- Find feedbacktyper, der signalerer det modsatte af det i parentesen.

5/16/11 1:38 PM


Hvornår vil I sige hvad? - Snak sammen to og to - Find eksempler på, hvornår I vil bruge følgende udtryk: Eksempel A siger: ”Jeg har fået nyt arbejde”

B svarer: “Nej, hvor godt!”

B svarer:

A siger:

1.

”Naturligvis”

2.

”Øv”

3.

”Jo, jo”

4.

”Ej, hvor klamt”

5.

”Sikke et held”

6.

”Nej, nej”

7.

”Aha”

8.

”Sikke noget lort”

ARBEJDSMARKEDET

Opgave 3

På holdet • Snak sammen i par og sammenlign jeres svar • Snak sammen på holdet og sammenlign jeres svar.

21

01-88_9788763602686.indd 21

5/16/11 1:38 PM


LEKTION X

Opgave 4 Hvilken form for feedback? Hvilken form for feedback bliver der udtrykt i samtalerne – kig på de understregede feedbacktyper. Samtalerne er uformelle samtaler. betyder at intonationen går op betyder at intonationen går ned ha::r betyder, at vokallyden forlænges Samtale 1: To veninder taler sammen Asta: det lidt spændende om vi nu får nedsat moms for nu får de det jo Tyskland Asta: til femten procent Lis: gør d- nå

Samtale 2: Mor og datter taler sammen – Bo = Bolette Bo: hhh m hva hedder det vi kommer lige forbi her en gang i eftermiddag Mor: ej, hvor dejligt Mor: det ka I bare gøre jeg er hjemme

Samtale 3: Mor og datter taler sammen Bo: jamen øh vi ses senere så Mor: ja okay Mor: hey for en gangs skyld så ka jeg ikk få dig til å tage en pakke smøger med vel

Samtale 4: Mor og datter taler sammen Mor: å der ku man få:: briller med glas Mor: for trehundredefemoghalvfems Bo: det var da vildt Mor: å så prøvet je:g der var nemlig et par der var ski:de pæne Mor: å Mette hun sagde de klædte mig ba:re så godt

22

01-88_9788763602686.indd 22

Samtale 5: Mor og datter taler sammen Bo: men jeg ha::r et et læs tøj fra Pernille af igen Mor: ne:::j det lyder da godt Bo: ja der faktisk mange fine ting i Mor: ja

5/16/11 1:38 PM


ARBEJDSMARKEDET

Samtale 6: Mor og datter taler sammen Bo: å så er der sån lidt tasker jeg tænkte Carla hun ku få nogen af de der skøre tasker der var med Mor: ja::: ja hu hå ha ha (griner) Bo: det ved jeg ikk så er der nogen tørklæder Men dem ka I jo bare smide ud hvis det er I ikk hhhh ka bruge dem de var jo meget sjove å lege med hvis det var Mor: ja: men dem bruger tøserne å lege med Bo: ja: Mor: men det var da læk- det var da dejlig

Skriv samtalens nummer i skemaet – der er to ord for meget Kilde: www.talkbank.org

sorg begejstring undren glæde vrede

bekræftelse overraskelse

tilfredshed

På holdet • Snak sammen i par og sammenlign jeres svar • Snak sammen på holdet og sammenlign jeres svar - Prøv at læse dialogerne højt.

Når man taler sammen, er det vigtigt at kende mange ord om emnet, og at man har nogle ideer til, hvad man vil tale om, så samtalen kan foregå uden uønskede pauser. 23

01-88_9788763602686.indd 23

5/16/11 1:38 PM


LEKTION X

Hjemmearbejde Læs teksten ”Arbejdsmarkedet” – skriv ord, du gerne vil huske, i din ordbank. Find teksten på www.pingpong.alfabetaforlag.dk/arbejdsmarkedet, eller scan stregkoden på emnekortet med din mobiltelefon. Træn på dit emnekort – du skal træne på dit emnekort hjemme. Du kan eventuelt tale højt med dig selv om underemnerne. Når du træner, skal du have fokus på indhold, grammatik, udtale og flydende fremstilling. Teksten og emnekortet er forberedelse til samtaletræningen se ”Bordtennisbordet” i næste opgave. Det er derfor vigtigt, at du har arbejdet med dem hjemme, så du ikke mangler ord og udtryk.

Emnekort Arbejdsmarkedet - Det vigtigste i et job - Mænd og kvinder på arbejdsmarkedet - Arbejde i udlandet - Familie og karriere - Ønskejob - Løn - Kvalifikationer – bløde/hårde - Status - Arbejdsmiljø 24

01-88_9788763602686.indd 24

5/16/11 1:38 PM


- vind og vejr

ARBEJDSMARKEDET

Smalltalk er med til at skabe en god kontakt mellem samtaledeltagerne i starten af samtalen – isbryder. Smalltalk er neutral og uforpligtende småsnak om helt generelle emner. Du kan f.eks. snakke om:

- anledningen – hvorfor er vi her? evt. mad og drikke - mindre hverdagsproblemer - personlige informationer – velbefindende, fortidige og kommende gøremål, nyanskaffelser, oplevelser

- aktuelle nyheder.

Opgave 5 Uformel samtale – pingpong Samtalen skal vare i minimum 20 minutter, og I skal i denne samtale have fokus på at være aktivt lyttende.

• Tal sammen i grupper på 2-3 personer • Vælg nogle feedbacktyper fra teoriboksen på side 18, som I vil træne i jeres samtale. Skriv dem på hvert sit papir med tydelig skrift. Læg sedlerne på bordet, så alle kan se dem under samtalen

• Vælg den form for smalltalk, I vil starte samtalen med • Vælg hvilket underemne på ”Bordtennisbordet”, I vil tale om efter smalltalken – herefter vælger I frit, hvilket emne I vil fortsætte med

• Vælg evt. valgfrit emne fra emnekortet, hvis I er færdige med emnerne i ”Rednings­ kransen” før tid.

01-88_9788763602686.indd 25

25

5/16/11 1:38 PM


LEKTION X

Husk, at I alle har et ansvar for at opbygge og holde samtalen i gang. Samtalen skal så vidt muligt flyde uden uønskede pauser.

Grupperefleksion Snak sammen i gruppen Hvordan fungerede samtalen? – snak kort om følgende spørgsmål:

• Hvad var det sproglige fokus? Holdt I det? • Hvor naturlig virkede samtalen? Hvorfor? Hvorfor ikke? • Var samtalen passende for jeres niveau? • Virkede I sprogligt sikre? (talehastighed, pauser, tøven) 26

01-88_9788763602686.indd 26

• Deltog alle aktivt i samtalen?

5/16/11 1:38 PM


Opgave 6

ARBEJDSMARKEDET

Husk! Hvis du mangler ord, er der stor sandsynlighed for, at kommunikationen går i stå.

Udbyg dit ordforråd – lær nye ord Hvilket ord bruges oftest?

• Prioritér ordene vandret fra 1-4 • Husk, at der ikke er ét rigtigt svar.

løn

gage

honorar

provision

job

erhverv

arbejde

stilling

kollega

arbejdskammerat

makker

kompagnon

mobil

omstillingsparat

fleksibel

smidig

ambitiøs

stræbsom

arbejdsom

målrettet

disponibel

ledig

til rådighed

til tjeneste

interessant

opsigtsvækkende

overraskende

sensationel

På holdet • Snak sammen i par og sammenlign jeres svar • Snak sammen på holdet og sammenlign jeres svar.

27

01-88_9788763602686.indd 27

5/16/11 1:38 PM


LEKTION X

Opgave 7 Lav en opgave til din klassekammerat • Læs din ordbank igennem, og vælg 10 ord fra den • Lav en opgave til din klassekammerat, hvor du bruger ordene og deres synonymer

– se eksemplet

• Byt opgaven med din klassekammerat.

28

01-88_9788763602686.indd 28

5/16/11 1:38 PM


Ord, du vil lære Løn

Definition Penge for et stykke arbejde, man har udført

Synonym Honorar

Antonym Intet antonym

ARBEJDSMARKEDET

Ordbank

29

01-88_9788763602686.indd 29

5/16/11 1:38 PM


Til Læreren PingPong er et undervisningsmateriale, der arbejder eksplicit og systematisk med at oparbejde samtalefærdighed. Udgangspunktet er, at talesproget er væsensforskelligt fra skriftsproget. PingPong ønsker at bevidstgøre om talesprogets regler og opbygning på talesprogets egne præmisser. Kursisterne skal opnå en kommunikativ kompetence, som gør dem i stand til at agere adækvat på sprogets mange niveauer i det virkelige liv. Materialets teoretiske afsæt er konversationsanalysen (CA). Målet er at: - Bevidstgøre om forskelle mellem talt og skrevet sprog

- Oparbejde den konversationelle kompetence på samtalesprogets egne præmisser - Gøre kursisterne i stand til at deltage i ægte tovejskommunikation - Give underviseren mulighed for at undervise i samtalesprog på en anden måde - Øge fokus på naturlig, uformel interaktion med forankring i det virkelige liv ved at bringe anvendelsesrummet ind i læringsrummet.

PingPong bryder med den traditionelle tilgang inden for undervisning i samtalekompetence. Således består PingPong af syv lektioner, som alle indeholder hvert sit sproglige fokus samt hvert sit samfundsrelaterede emne.

Hver lektion følger samme skabelon i fire faser. Første fase starter med forforståelses-aktiviteter. Træningen i denne fase har fokus på identifikation – dvs. på evnen til at identificere de sproglige elementer, som kursisterne skal arbejde med i en senere fase. Der bruges autentiske samtaler og transskriptioner. I anden fase er aktiviteterne mere bundne, produktive træningsopgaver, hvor kursisterne anvender de identificerede sproglige elementer. Tredje fase består af frie, produktive træningsopgaver, hvor kursisterne i samtalegrupper gennemfører en samtale om et bestemt emne med et bestemt sprogligt fokus. Der sættes en tidsramme. Fjerde fase er en grupperefleksion over samtalens forløb, hvor de studerende igen bevidstgøres omkring samtalens elementer. 85

01-88_9788763602686.indd 85

5/16/11 1:38 PM


De enkelte øvelser ”Hjerneblæs” – en indledende brainstormøvelse, hvor de studerende finder ord og udtryk inden for temaet. Her er det en god idé at bruge en interaktiv tavle, hvorpå alle de studerendes ord og udtryk skrives. Det er efterfølgende let at printe ordene ud. Lyt og identificér – den studerende skal på baggrund af autentiske samtaler identificere forskellige elementer i samtalen. Bundne opgaver (opg. 2-4) – her træner de studerende, via forskellige opgavetyper, samtalens elementer fokuseret og struktureret. Hjemmearbejde – her arbejder den studerende med at forberede sig til den uformelle samtale – ”bordtennisbordet”. Det er vigtigt, at den studerende har forberedt sig godt, så han/ hun kan deltage aktivt i samtaletræningen. Tekster – længere tekster med relevante ord og udtryk til emnet. Teksterne findes på www. pingpong.alfabetaforlag.dk og kan også hentes via smartphone vha. 2D-barcodes. Emnekort – nøgleord til emnet, som man skal træne hjemme. ”Bordtennisbordet” – model til den uformelle samtaletræning. Her trænes i mere frie rammer de enkelte samtaleelementer. Underviseren fungerer som observatør/konsulent. Underviserens observationer kan efterfølgende tages op i plenum. Det er også en god idé med jævne mellemrum at foretage stikprøvekontroller, hvor én enkelt gruppe er i fokus. Samtalen kan enten observeres af underviseren eller optages. Dette danner grundlag for en mere grundig og nuanceret tilbagemelding til den enkelte. Grupperefleksion – øvelsen tilskynder til at reflektere over arbejdet med samtalens ­elementer. Ordforråd – der arbejdes eksplicit og systematisk med at opbygge et aktivt ordforråd. Dette gøres bl.a. ved at skrive ord i sin ”Ordbank”. Kursisterne deler deres ord med andre på holdet ved at lave en opgave til en klassekammerat. Ordbank – her skriver kursisten løbende de ord, han/hun gerne vil huske. Det er vigtigt at gøre opmærksom på fordelene ved at have et stort og nuanceret ordforråd, så enhver samtale kan glide flydende.

86

01-88_9788763602686.indd 86

5/16/11 1:38 PM


Ping Pong Arbejdsmarkedsdansk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you