Page 1

ALFABETA

Direkte Dansk er et arbejdsmarkedsrettet begyndermateriale for de allerhurtigste DU 3-kursister, som ønsker en stejl indlæringsprogression. Det er til sprogskoler, som planlægger at tilbyde eller allerede har etableret særligt intensive undervisningsforløb. Materialet bygger på den klassiske audiolingvale metode og fremstår her i en nyudviklet og moderne form. Sproget er autentisk og arbejdsrelevant, som det bruges på danske arbejdspladser, og bogens metodikker/øvelser sikrer, at kursistens udtale og sætningsstrukturer indøves korrekt fra start. Direkte Dansk består af 10 kapitler, og hvert kapitel er designet til, at man kan nå igennem det på én mødegang a 2-3 lektioner. Lærervejledning med konkrete anvisninger til, hvordan materialet kan bruges, findes på nettet. Her ligger også fri lyd til hele materialet. Direkte Dansk 1: kapitel 1-10 Direkte Dansk 2: kapitel 11-20 Ea Gullan Kerr har 17 års undervisningserfaring i dansk som andetsprog og driver sin egen sprogskole, Danskbureauet, hvorfra materialet er udviklet og afprøvet.

ISBN: 978-87-636-0523-6

Ea Gullan Kerr

9 788763 605236

www.alfabetaforlag.dk

9788763605236_omslag.indd 1

08/08/2017 09.28


6

DIREKTE DANSK

9788763605236_indhold.indd 6

08/08/2017 09.40


INDHOLD Kapitel 1 – Hvem er du?

7

Kapitel 2 – Hvordan går det?

21

Kapitel 3 – Er det dit?

35

Kapitel 4 – Har du et godt job?

47

Kapitel 5 – Hvor arbejder du henne?

61

Kapitel 6 – Hvor mange ansatte er der?

73

Kapitel 7 – Hvor kommer du fra?

87

Kapitel 8 – Taler du dansk?

103

Kapitel 9 – Undskyld, jeg forstyrrer

117

Kapitel 10 – Vil du se et billede af min familie?

129

4

9788763605236_indhold.indd 4

08/08/2017 09.40


FORORD Kære kollega/danskunderviser Direkte Dansk er udviklet gennem mange års undervisning i dansk på DU3. Den følger den højeffektive audiolingvale metode af amerikansk oprindelse, sådan som den også er blevet brugt på flere sprogskoler i Danmark. Det bedste ved metoden i dansk kontekst er, at kursistens intensive arbejde med sprogets strukturer giver en helt unik mulighed for at få indlært nogle gode udtalevaner korrekt fra start. Kursistens arbejde med udenadslære og automatisering af syntaks og faste udtryk resulterer samtidig i en høj grad af korrekthed, og kursisten vil opleve, at det lyder rigtigt, når han/ hun bevæger sig ud på dansk i det virkelige liv. Jeg har tilstræbt at gøre sproget så levende og naturligt som muligt, så kursisten også kan komme i gang med at kommunikere så hurtigt som muligt. Sproget er i særlig grad koncentreret omkring arbejdspladsdansk og dækker samtidig det basale sprog, som alle har brug for. Metoden fungerer allerbedst for studievante DU3-kursister, som er indstillet på selv at gøre en indsats i forbindelse med sprogindlæringen. Øvelserne er designet, så de kan holde en hel klasse på tæerne. Størstedelen af taletiden ligger hos kursisterne, og der er ikke mulighed for at sidde og gemme sig i klasserummet. Bogens kapitler er alle bygget op over de samme øvelser, så kursisten meget hurtigt får opbygget en velstruktureret studierytme. Bogens opbygning gør det samtidig nemt for underviseren at få et rutineret forhold til undervisningsmetoden. På alfabetadigital.dk kan du downloade en udførlig lærervejledning og en oversigtsgivende køreplan for, hvordan materialet kan udnyttes bedst. De første øvelser i hvert kapitel (en ordliste og en grunddialog), som danner grundlag for resten af øvelserne, er oversat til engelsk, så kursisten med det samme kan danne sig et overblik over og forstå de nye ord, udtryk og sætninger, som præsenteres i det pågældende kapitel. For at hjælpe udtaleindlæringen bedst muligt på vej er der i de fleste af bogens øvelser angivet både tryk og stød, og de samme øvelser er forsynet med lydfiler, som kan downloades online, til stor hjælp for kursistens hjemmearbejde. Bog 1 indeholder de første 10 kapitler, som hver kan nås på en mødegang a 2-3 lektioner. Bog 2 med yderligere 10 kapitler udkommer i starten af 2018. Kursisten kan dermed komme igennem A1/modul 1 på kun 7 uger a 3 ugentlige mødegange. Rigtig god fornøjelse! Ea Gullan Kerr

5

9788763605236_indhold.indd 5

08/08/2017 09.40


Kapitel

1

Hvem er du? 1.

Inversion i spørgende sætninger

Hedder du Karen Jensen?

2. Kortsvar

Ja, det gør jeg.

3. Identifikations-’det’

Hvem er det? Det er min lærer.

HVEM ER DU?

9788763605236_indhold.indd 7

7

08/08/2017 09.40


ORDLISTE Substanti(v)’/er

Nouns

Konjunktio’(n)/er

Conjunctions

en che’(f)

a boss

og

and

en dansker

a Dane

eller

or

en direktø’(r)

a director

en datter

a daughter

Interjektio’(n)/er

Interjections

en kollega

a colleague

da(v)’

hello (there)

en kone

a wife

godda(g)’

hello, good day

en kæreste

a boyfriend, a girlfriend

hej

hi

en københavner

a Copenhagener

ja

yes

en leder

a manager

ne(j)’

no

en lærer

a teacher

tak

thank you, thanks

en ma(nd)‘

a husband

undsky(ld)’

excuse me/sorry

en nabo

a neighbour

velko’/mmen!

welcome!

en partner

a partner

en sekretæ’(r)

a secretary

Verber

Verbs

en svensker

a Swede

en søn

a son

begy(nd)’/er

to begin, to start

en tysker

a German

er

to be

gør

to do

Pronominer

Pronouns

he(dd)’/er

to be called

ko(mm)’/er (fra)

to come (from)

jeg, min

I, my/mine (personal, possesive)

du, din

you, your(s)

Adve‘(r)bier

Adverbs

han, hans

he, his

først

not until

hun, hendes

she, her(s)

he’(r)

here

vi, vores

we, our(s)

i aften

tonight

I, jeres

you, your(s)

i da(g)’

today

de, deres

they, their(s)

i morgen

tomorrow

det

that, it

i o(v)’/ermorgen

day after tomorrow

ikke

not

Adjekti(v)’/er

Adjectives

nu

now

ny’

new

også

also, too

senere

later

Pro’prier (navne)

Names (female first names)

Interrogati(v)’e pron.

Interrogatives

Mari’a, Karen, Kirsten, Sara Jacob, Rasmus, Søren, Thomas

hvad

what

(male first names)

hve(m)’

who

Jensen, Larsen, Nielsen, Pe(d)’/ersen

(family names)

Fraser (udtryk)

Københa(v)’n

Copenhagen

Phrases (expressions)

Danmark

Denmark

tak / skal du ha’(v)e

thank you

Sve’(r)/ige

Sweden

Tyskla(nd)’

Germany

8

KAPITEL 1

9788763605236_indhold.indd 8

08/08/2017 09.40


VOKALSKEMA

1.

i

6.

y

10.

u

2.

e

7.

ø

11.

o

3.

æ

8.

Ø

12.

Å

4.

a

9.

C

13.

Q

5.

q

14.

c

HVEM ER DU?

9788763605236_indhold.indd 9

9

08/08/2017 09.40


DIALOG A. Hej, jeg er Søren / Larsen. Hve(m)’ / er du? B. Hej, jeg hedder Karen. Jeg er ny’ / he’(r). A. Hedder du Karen / Jensen? B. Ja, det gør jeg. A. Begy(nd)’/er / du i da(g)’? B. Ja, det gør jeg. A. Hve(m)’ / er det? B. Det er min ma(nd)’. A. Er han dansker? B. Ja, det er han. A. Hvad he(dd)’/er han? B. Han hedder Thomas. A. Ko(mm)’/er han / fra Københa(v)’n? B. Ja, det gør han.

9788763605236_indhold.indd 10

08/08/2017 09.40


STRUKTURER 1.

Hej.

Hve(m)’ er du?

Da(v)’. Godda(g)’.

2.

Hej, jeg hedder

Karen. Rasmus. Kirsten. Søren. Sara. Thomas.

3.

Hedder du Karen

Jensen?

Ja, det gør jeg.

Larsen? Nielsen? Pe(d)’ersen?

4.

Begy(nd)’er

du i da(g)’? han i da(g)’? hun i da(g)’? vi i da(g)’? I i da(g)’? de i da(g)’?

5.

Jeg begy(nd)’er

i da(g)’. i aften. i morgen. i o(v)’ermorgen. nu. senere.

12

KAPITEL 1

9788763605236_indhold.indd 12

08/08/2017 09.40


OPGAVER Indsæt et possessivt pronomen: min, hans, hendes, vores

Jeg er fra Danmark, og min ma(nd)’ er fra Tyskla(nd)’. Søren er tysker, og hans che’(f) er svensker. Sara er københavner, og hendes kollega er også københavner. Vores direktø’(r) er fra Sve’(r)ige, og vores sekretæ’(r) er fra Danmark.

1.

Han er min søn, og hun er

datter.

2.

Karen er fra Sve’(r)ige, og

ma(nd)’ er også svensker.

3.

Min partner hedder Jacob, og

4.

Vi er fra Tyskla(nd)’, og

5.

Vores leder hedder Mari’a, og

6.

Min søn begy(nd)’er i morgen, og

7.

Vores direktø’(r) hedder Jensen, og

8.

Karens datter hedder Mari’a, og

9.

Vi begy(nd)’er nu, og

10. Min che’(f) hedder Søren, og 11.

Søren er ny’ he’(r), og

12. Sørens søn hedder Thomas, og 13. Karen er svensker, og

nabo er fra Sve’(r)ige. ma(nd)’ hedder Rasmus. datter begy(nd)’er i o(v)’ermorgen. kone hedder også Jensen. søn hedder Thomas. nabo begy(nd)’er i morgen. kæreste hedder Mari’a. kæreste er også ny’ he’(r). datter hedder Karen. sekretæ’(r) er dansker.

14. Rasmus er fra Københa(v)’n, og

kollega ko(mm)’er fra Sve’(r)ige.

15. Min ma(nd)’ hedder Rasmus, og

nabo hedder Thomas.

16. Min che’(f) er tysker, og 17. Jeg hedder Larsen, og 18. Min kone ko(mm)’er fra Tyskla(nd)’, og

16

kone hedder Sara.

ma(nd)’ er dansker. kæreste hedder Jensen. lærer ko(mm)’er fra Danmark.

KAPITEL 1

9788763605236_indhold.indd 16

14/08/2017 13.03


6

DIREKTE DANSK

9788763605236_indhold.indd 6

08/08/2017 09.40


ALFABETA

Direkte Dansk er et arbejdsmarkedsrettet begyndermateriale for de allerhurtigste DU 3-kursister, som ønsker en stejl indlæringsprogression. Det er til sprogskoler, som planlægger at tilbyde eller allerede har etableret særligt intensive undervisningsforløb. Materialet bygger på den klassiske audiolingvale metode og fremstår her i en nyudviklet og moderne form. Sproget er autentisk og arbejdsrelevant, som det bruges på danske arbejdspladser, og bogens metodikker/øvelser sikrer, at kursistens udtale og sætningsstrukturer indøves korrekt fra start. Direkte Dansk består af 10 kapitler, og hvert kapitel er designet til, at man kan nå igennem det på én mødegang a 2-3 lektioner. Lærervejledning med konkrete anvisninger til, hvordan materialet kan bruges, findes på nettet. Her ligger også fri lyd til hele materialet. Direkte Dansk 1: kapitel 1-10 Direkte Dansk 2: kapitel 11-20 Ea Gullan Kerr har 17 års undervisningserfaring i dansk som andetsprog og driver sin egen sprogskole, Danskbureauet, hvorfra materialet er udviklet og afprøvet.

ISBN: 978-87-636-0523-6

Ea Gullan Kerr

9 788763 605236

www.alfabetaforlag.dk

9788763605236_omslag.indd 1

08/08/2017 09.28


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.