Branchedansk køkken

Page 1

BRANCHEDANSK · Køkken

BRANCHEDANSK – køkken er et arbejdshæfte til voksne udlændinge, som skal i praktik i et køkken. Hæftet giver praktikanten en række sproglige værktøjer, som vil styrke den daglige kommunikation til praktikstedet. Gennem sproglige øvelser får praktikanten viden om fagrelaterede vendinger, arbejdsredskaber og -opgaver. Praktikanten får således sproglig støtte til at kunne: - modtage og udføre instruktioner fra leder og kolleger - håndtere madvarer og køkkenredskaber - bidrage med smalltalk i pauserne.

Duong Tran

BRANCHEDANSK Køkken

Sidst i hæftet introduceres der også til de mest grundlæggende elementer i jobsøgning og personlige jobkompetencer.

9

788763 605755 www.alfabetaforlag.dk

1

9788763605755_Omslag.indd 1

PRAKTIKDANSK

22/06/2017 18.51


BRANCHEDANSK - Køkken Duong Tran © ALFABETA, KØBENHAVN 2017 Et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med CopyDan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. 1. udgave, 1. oplag 2017 ISBN: 978-87-636-0575-5 Forlagsredaktion: Helene Deden og Dea Emilia Beck Foto: Maj-Britt Boa Grafisk tilrettelægning af omslag og indhold: 22A grafik Tryk: Livonia Print www.alfabetaforlag.dk

9788763605755_Indhold.indd 2

23/06/2017 11.06


Duong Tran

BRANCHEDANSK Køkken

9788763605755_Indhold.indd 1

23/06/2017 11.06


INDHOLD Jobbet og arbejdspladsen .................................................................................

4

Arbejdsredskaber og arbejdsopgaver ........................................................... 13 Præsentation ......................................................................................................... 21 Instruktioner ......................................................................................................... 25 Hjælp på jobbet ..................................................................................................... 32 Smalltalk ................................................................................................................. 38 Sygdom og ferie ................................................................................................... 46 Arbejdsrutiner ...................................................................................................... 52 Jobsøgning ............................................................................................................ 57

9788763605755_Indhold.indd 3

26/06/2017 08.24


1 kapitel

I dette kapitel skal du lære om: • jobbet og arbejdspladsen • frugter og grøntsager • penge og priser.

Jobbet og arbejdspladsen Som køkkenmedhjælper arbejder man normalt i en kantine, et restaurationskøkken eller et institutionskøkken. Man arbejder tæt sammen med andre og laver mad til mange mennesker hver

dag. I et storkøkken er der normalt en køkkenchef, en souschef, kokke, køkkenassistenter, køkkenmedhjælpere og opvaskere.

Ordforråd Del ordene i stavelser, og snak om, hvad de betyder. kantine (sb.)

_______ _______ _______ _______ _______ _______

restaurationskøkken (sb.) _______ _______ _______ _______ _______ _______ institutionskøkken (sb.) _______ _______ _______ _______ _______ _______

4

storkøkken (sb.)

_______ _______ _______ _______ _______ _______

klargøre (vb.)

_______ _______ _______ _______ _______ _______

bruge (vb.)

_______ _______ _______ _______ _______ _______

ret (sb.)

_______ _______ _______ _______ _______ _______

BRANCHEDANSK · KØKKEN

9788763605755_Indhold.indd 4

23/06/2017 11.06


• Hvilke slags restaurationskøkkener og institutionskøkkener kender du? • Hvordan er de forskellige?

Grammatik – substantiver Substantiver kan stå i ental eller i flertal. De kan være ubestemte eller bestemte. Man bruger den ubestemte form, første gang man taler om substantivet. Vi klargør mange grøntsager.

Derefter bruger man den bestemte form. Man bruger også tit den bestemte form, når substantivet starter sætningen. Kartoflerne skal skrælles, og løgene skal pilles.

ental

ubestemt

bestemt

en grøntsag et løg

grøntsagen

løget

flertal ubestemt

bestemt

to grøntsager

grøntsagerne

to løg

løgene

Jobbet Som køkkenmedhjælper arbejder man tæt sammen med sine kolleger. Køkkenet laver mad til mange mennesker hver dag, og køkkenmedhjælperens opgave er at klargøre forskellige madvarer. Det kan fx være at skrælle kartofler, så de er klar til madlavningen. Køkkenmedhjælperen hjælper også til med andre praktiske opgaver i køkkenet. Det kan være at fylde mad på buffeten eller at anrette dagens ret. Det kan også være at tage opvasken eller rengøringen. En køkkenmedhjælper i en kantine møder på arbejde om morgenen og får fri om eftermiddagen. Man arbejder normalt ikke i weekenderne. I restaurationskøkkener kan man både arbejde

om dagen og om aftenen, og man kan også have weekendvagter.

Arbejdspladsen Som køkkenmedhjælper arbejder man i en kantine, en skole, en børnehave, en restaurant, på en café, på et plejehjem eller i et andet køkken, som laver mad til mange mennesker. Et storkøkken er indrettet med forskelligt køkkeninventar. Der er fx komfur og køkkenborde. Nogle storkøkkener har også et grøntsagsrum, hvor man klargør alle grøntsager. Der er også et kølerum og et fryserum, hvor man opbevarer madvarer. Køkkenerne har forskellige menukort og antal gæster og ansatte.

JOBBET OG ARBEJDSPLADSEN

9788763605755_Indhold.indd 5

5

23/06/2017 11.06


Opgave 1 Svar på spørgsmålene. Hvad laver en køkkenmedhjælper?

Skal en køkkenmedhjælper vaske op?

Hvordan er en køkkenmedhjælpers arbejdstider normalt?

Arbejder en køkkenmedhjælper normalt i weekenden?

Hvor kan man arbejde som køkkenmedhjælper? (Nævn mindst tre arbejdspladser).

Opgave 2 Fortæl om din arbejdsplads til en fra klassen. Find inspiration i boksen.

• Hvilken slags køkken arbejder du i? • Hvor stort er det køkken, du arbejder i? • Hvad har I på jeres menu? • Hvor mange gæster betjener I om dagen? • Hvor mange personer arbejder i køkkenet? • Hvornår har I åbent? • Hvordan er din arbejdstid?

6

BRANCHEDANSK · KØKKEN

9788763605755_Indhold.indd 6

23/06/2017 11.06


Inventar Storkøkkener er forskellige i størrelse og indretning. Alligevel er der nogle ting, som de fleste køkkener har.

et komfur

en kipsteger

en ovn

et køleskab

en fryser

en opvaskemaskine

et rullebord

en stikvogn

Opgave 3 Indsæt det rigtige køkkeninventar. 1. Et storkøkken har store portioner mad på.

, som man bruger til at stege

2. Et storkøkken har portere ting med.

, som man bruger til at trans-

3. Et storkøkken har brød eller kager i.

, som man bruger til at bage

4. Et storkøkken har bevare madvarer på køl i.

, som man bruger til at op-

JOBBET OG ARBEJDSPLADSEN

9788763605755_Indhold.indd 7

7

26/06/2017 08.25


5. Et storkøkken har beskidt service op i.

, som man bruger til at vaske

6. Et storkøkken har varme eller tilberede mad på.

, som man bruger til at op-

7. Et storkøkken har bevare madvarer på frost i.

, som man bruger til at op-

8. Et storkøkken har fade og bakker med mad på.

, som man bruger til at have

• Hvilke inventarer kender du selv fra din praktik? • Hvad har du selv i dit eget køkken?

Frugter og grøntsager Opgave 4 Placer madvarerne i den rigtige gruppe. Brug en ordbog eller Google, hvis du ikke kender dem.

gulerod · appelsin · squash · avocado · hindbær · bladselleri · agurk · tomat · ananas · æble · salat · blomkål · pære · broccoli · majs · blomme · granatæble · jordbær · salat · hvidløg

8

BRANCHEDANSK · KØKKEN

9788763605755_Indhold.indd 8

23/06/2017 11.06


Frugt

Grøntsager gulerod

Penge og priser Sedler: 1000 (en tusindkroneseddel) 500 (en femhundredekroneseddel) 200 (en tohundredekroneseddel) 100 (en hundredekroneseddel) 50 (en halvtredser)

Mønter: 20 (en tyver) 10 (en tier) 5 (en femmer) 2 (en tokrone) 1 (en enkrone) 0,50 (en halvtredsøre)

Vi siger kun kroner ved hele kroner: Det bliver ti kroner. Når det ikke er hele kroner, så siger vi ikke kroner: Det bliver ti en halv.

JOBBET OG ARBEJDSPLADSEN

9788763605755_Indhold.indd 9

9

23/06/2017 11.06


Samtaler Samtale 1 Thomas er køkkenassistent i en kantine. Han står og betjener en kunde ved kassen.

Kunde:

Hvad koster en sodavand?

Thomas:

Den koster 18 kroner.

Kunde:

Og hvad koster et æble?

Thomas:

Det koster 5 kroner.

Vare

Priser

en banan

fire kroner (4)

en æblejuice

tolv kroner (12)

dagens ret

tredive kroner (30)

et stykke smørrebrød

ti kroner (10)

en bolle med smør og ost

femten en halv (15,50)

Opgave 5 Træn samtale 1 med en fra klassen. Skift mellem at være Thomas og kunde. Find inspiration i boksen.

10

BRANCHEDANSK · KØKKEN

9788763605755_Indhold.indd 10

23/06/2017 11.06


Samtale 2 Thomas:

Det bliver 55 kroner.

Kunde:

Her er 100 kroner.

Thomas:

Har du en femmer?

Kunde:

Ja, værsgo.

Thomas:

Tak. Så får du en halvtredser igen.

Kunde:

Tak.

Pris

Mønt

Byttepenge

60

10

50

22

2

80

30,50

0,50

70

Opgave 6 Træn samtale 2 med en fra klassen. Skift mellem at være Thomas og kunde. Find inspiration i boksen.

• Står du selv i kassen i din praktik? Har du prøvet det før? • Hvis ja: Hvordan er det? Kan du lide det? Er det svært? • Hvis nej: Vil du gerne prøve at stå i kassen? Hvorfor/hvorfor ikke?

JOBBET OG ARBEJDSPLADSEN

9788763605755_Indhold.indd 11

11

23/06/2017 11.06


Hygiejnebevis Når man arbejder i et storkøkken og laver mad til mange mennesker, er det vigtigt at vide, hvordan madvarer skal håndteres og opbevares. Man skal også have viden om rengøring og bakterier. Det er lederens ansvar, at personalet har den nødvendige viden, men det er en fordel at have et hygiejnebevis. Det dokumen-

terer, at man har taget et kursus og kender reglerne på området. På et hygiejnekursus får man viden om forskellige fødevarer. Man lærer også om rengøring og personlig hygiejne. Man kan tage et hygiejnekursus flere steder i landet og online.

Opgave 7 Svar på spørgsmålene. 1. Hvad lærer man om på et hygiejnekursus?

2. Hvorfor er det vigtigt at vide, hvordan madvarer skal opbevares?

3. Hvis ansvar er det, at personalet i et køkken har den nødvendige viden?

4. Hvor kan man tage et hygiejnekursus?

• Har du selv et hygiejnebevis? Hvornår tog du det? • Synes du, det er nødvendigt at have et hygiejnebevis? Hvorfor? • Kan man også tage et hygiejnebevis i dit hjemland?

12

BRANCHEDANSK · KØKKEN

9788763605755_Indhold.indd 12

23/06/2017 11.06


BRANCHEDANSK · Køkken

BRANCHEDANSK – køkken er et arbejdshæfte til voksne udlændinge, som skal i praktik i et køkken. Hæftet giver praktikanten en række sproglige værktøjer, som vil styrke den daglige kommunikation til praktikstedet. Gennem sproglige øvelser får praktikanten viden om fagrelaterede vendinger, arbejdsredskaber og -opgaver. Praktikanten får således sproglig støtte til at kunne: - modtage og udføre instruktioner fra leder og kolleger - håndtere madvarer og køkkenredskaber - bidrage med smalltalk i pauserne.

Duong Tran

BRANCHEDANSK Køkken

Sidst i hæftet introduceres der også til de mest grundlæggende elementer i jobsøgning og personlige jobkompetencer.

9

788763 605755 www.alfabetaforlag.dk

1

9788763605755_Omslag.indd 1

PRAKTIKDANSK

22/06/2017 18.51