Page 1

POŠTANSKE MARKE BOSNE I HERCEGOVINE 2007. g. Motiv: "Turizam BiH: Prokoško jezero" Nominala: 2.50 KM Autor: F. Fočo Datum izdavanja: 15. 02. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Muzika: 60 godina Opere narodnog pozorišta Sarajevo" Nominala: 0.50 KM Autor: B. Dursum Datum izdavanja: 15. 02. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Evropa: Izviñači" Nominala: 2.00 KM Autor: S. Bračković Datum izdavanja: 15. 02. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Evropa: Izviñači" Nominala: 2.00 KM Autor: S. Bračković Datum izdavanja: 15. 02. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Evropa: Izviñači" Nominala bloka: 2 x 2.00 KM Autor: S. Bračković Datum izdavanja: 15. 02. 2007. Broj maraka u bloku: 2


Motiv: "Evropa: Izviñači" Nominala karneta : 4 x 2.00 KM Autor: S. Bračković Datum izdavanja: 15. 02. 2007. Broj maraka u karnetu: 2 x 2 + vinjeta

Motiv: "Domaće životinje: Ovca" Nominala: 0.10 KM Autor: O. Krsmanović Datum izdavanja: 31.01.2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta Motiv: "Domaće životinje: Koza" Nominala: 0.20 KM Autor: I. Saračević Datum izdavanja: 31.01.2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta Motiv: "Domaće životinje: Krava" Nominala: 0.30 KM Autor: I. Saračević Datum izdavanja: 31.01.2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta

Motiv: "Domaće životinje: Magarac" Nominala: 0.40 KM Autor: O. Krsmanović Datum izdavanja: 31.01.2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta


Motiv: "Domaće životinje: Konj" Nominala: 0.70 KM Autor: H. Šabanić Datum izdavanja: 31.01.2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta

Motiv: "Domaće životinje: Mačka" Nominala: 1.00 KM Autor: H. Šabanić Datum izdavanja: 31.01.2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta Motiv: "Fauna: Vjeverica" Nominala: 1.20 KM Autor: N. Frančić Datum izdavanja: 15. 03. 2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta

Motiv: "Flora: Travnička prženica " Nominala: 0.80 KM Autor: N. Frančić Datum izdavanja: 15. 03. 2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta

Motiv: "Gradovi BiH: Kozarac" Nominala: 1.00 KM Autor: E. Blažević Datum izdavanja: 15. 03. 2007. Broj maraka u tabaku: 10


Motiv: Jubilej -"140 godina Medrese u Cazinu (1867-2007)" Nominala: 2.00 KM Autor: H. Topić Datum izdavanja: 10. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: Jubilej -"100 godina lista Gajret" Nominala: 1.00 KM Autor: ð. Šehović Datum izdavanja: 16. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: Jubilej -"30 godina Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu " Nominala: 2.00 KM Autor: M. Garibija Datum izdavanja: 16. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: Arhitektura BiH -"Gazi Husrev-begova biblioteka" Nominala: 1.50 KM Autor: M. Garibija Datum izdavanja: 16. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Ismet Rizvić-bh. slikar" Nominala: 1.50 KM Autor: Š. Kamerić Datum izdavanja: 04. 05. 2007. Broj maraka u tabaku: 10


Motiv: Jubilej -140 godina Opće bolnice"Prim.dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu Nominala: 1.50 KM Autor: D. M. Rehar Datum izdavanja: 04. 05. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Stare česme iz BiH - Česma u Tuzli" Nominala: 1.50 KM Autor: R. Žilić Datum izdavanja: 10. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta

Motiv: "Stare česme iz BiH -Česma u Mostaru" Nominala:2.00 KM Autor: ð. Šehović Datum izdavanja: 10. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta

Motiv: "Stare česme iz BiH - Česma u Sanskom Mostu" Nominala: 2.50 KM Autor: I. Majdankić Datum izdavanja: 10. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta

Motiv: "Stare česme iz BiH- Sebilj u Sarajevu" Nominala: 4.00 KM Autor: M. Garibija Datum izdavanja: 10. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta


Motiv: "Stare česme iz BiH- Česma kod Begove džamije u Sarajevu" Nominala: 5.00 KM Autor: A. Balta Datum izdavanja: 10. 04. 2007. Broj maraka u tabaku: 8 + vinjeta

Motiv: "Muzejski eksponat - Figurina medvjeda’’ Nominala: 1.00 KM Autor: L. Bešlić/S. J. Hodović Datum izdavanja: 01. 06. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Arhitekt Karlo Paržik u Bosni i Hercegovini" Nominala: 2.50 KM Autor: A. Hafizović Datum izdavanja: 06. 06. 2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Sport: Karate" Nominala: 1.00 KM Autor: A.Začina Datum izdavanja: 02.07.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Znamenite ličnosti: Zuko Džumhur" Nominala: 1.00 KM Autor: D.Džumhur Datum izdavanja: 02.07.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Umjetnost u BiH: Likovna kolonija Počitelj" Nominala: 1.00 KM Autor: S.Obralić Datum izdavanja: 04.05.2007. Broj maraka u tabaku: 10


Motiv: "Jubilej: Medicinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu 1946/47.-2006/07." Nominala: 1.00 KM Autor: S.Bračković Datum izdavanja: 02.07.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Joseph Blatter, I.L.H., Počasni ambasador sporta, kulture i mira" Nominala: 2.00 KM Autor: M.Pepić Datum izdavanja: 20.09.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Juan Antonio Samaranch, I.L.H., Počasni ambasador sporta, kulture i mira" Nominala: 2.00 KM Autor: S.Fazlić Datum izdavanja: 20.09.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Historija BiH: Tvrñava - Samobor" Nominala: 1.00 KM Autor: M.Bajrović Datum izdavanja: 28.09.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Gastronomija: Burek" Nominala: 2.00 KM Autor: E.Selesković Datum izdavanja: 01.10.2007 Boj maraka u tabaku: 10


Motiv: "Svemir-Jubilej: Pas Lajka, prvo živo biće u svemiru (1957-2007)" Nominala: 3.00 KM Autor: S.Bračković Datum izdavanja: 15.11.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Jubileji: 60 g. Univerzitetskog sportskog društva BOSNA" Nominala: 4 x 0.50 KM Autor: O.Alić Datum izdavanja: 03.12.2007. Broj maraka u bloku: 4

Motiv: "Prahistorija: Dinosaurus " Nominala: 2.00 KM Autor: A.Šemišić Datum izdavanja: 15.11.2007 Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Ekologija: Domaći konkurs za mlade filateliste" Nominala: 0.50 KM Autor: M.Hasanić Datum izdavanja: 28.09.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Ekologija: Domaći konkurs za mlade filateliste" Nominala: 0.50 KM Autor: M.Halilović Datum izdavanja: 28.09.2007. Broj maraka u tabaku: 10

Motiv: "Ekologija: Domaći konkurs za mlade filateliste" Nominala: 2 x 0.50 KM Autor: M.Hasanić i M.Halilović Datum izdavanja: 28.09.2007. Broj maraka u bloku: 2


Motiv: "Jubilej''60 godina Rukometnog kluba Bosna'' Nominala: 0.50 KM Autor: S. BraÄ?ković Datum izdavanja: 31.12.2007. Broj maraka u bloku: 10

Bih postanske marke 2007  

Bosnian Postage marks

Bih postanske marke 2007  

Bosnian Postage marks

Advertisement