Page 1

La informàtica La informàtica és la tècnica basada en l'enginyeria de la informació, que en aplicar-se, pot abastar l'estudi i sistematització del tractament de la informació, i les seves diverses formes d'automatitzar. Les parts de l'ordinador:

Memòria: A la memòria RAM s'escriuen les dades que necessiten ser accedits ràpidament. En obrir un programa, aquest carrega una sèrie de dades en la memòria ja que d'haver d'accedir-hi des del disc dur seria molt més lent. També es carreguen en ella determinats arxius del sistema operatiu. El emmagatzemat a la RAM s'esborra quan l'ordinador s'apaga, però no quan aquest entra en estat d'hibernació. Unitats d'entrada i eixida: Les parts de l'ordinador, també anomenades dispositius d'entrada / sortida, són tots aquells artefactes electrònics que observem il · lustrats en el nostre ordinador. Unitat Central de Processament (CPU): És la part de l'ordinador més important, es definiria com el cervell de l'ordinador. S'encarrega de controlar i coordinar o realitzar totes les operacions del sistema. Per a això extreu, una a una, les instruccions del programa que aquesta enla memòria principal, les analitza i emet les ordres necessàries per a la seva completa realització. BUS: En arquitectura de computadors, el bus és un sistema digital que transfereix dades entre els components d'un ordinador o entre ordinadors. Està format per cables o pistes en un circuit imprès, dispositius com resistors i condensadors a més de circuits integrats.

EL HARDWARE Components físics de l'ordinador, és a dir, tot el que es pot veure i tocar. Classificarem el maquinari en dos tipus: - El que es troba dins de la torre o CPU, i que per tant no podem veure a simple vista. - El que es troba al voltant de la torre o CPU, i que per tant, sí que veiem a simple vista, i que anomenem perifèrics.

EL SOFTWARE Són les instruccions que l'ordinador necessita per funcionar, no hi ha físicament, o el que és igual, no es poden veure ni tocar. També tenim de dos tipus: - Sistemes Operatius: Tenen com a missió que l'ordinador gestioni els seus recursos de manera eficient, a més de permetre la seva comunicació amb l'usuari. Per saber més dels sistemes operatius punxa a l'enllaç - Aplicacions: Són programes informàtics que tracten de resoldre necessitats concretar l'usuari, com per exemple: escriure, dibuixar, escoltar música, ... L'arquitectura de von Neumann és la d'un ordinador AMB un sistema d'emmagatzematge principal on és guarden tan els instruccions com els tats.

Els Perifèrics són Tots aquells Dispositius que, Tot i formar part de l'ordinador, és trobes fora de l'continguts principal. Actualment también és fa Referència com a Perifèrics Els Dispositius que, Tot i estar Inclos Dins D'aquest caixa són Elements complementaris al funcionament Bàsic de l'ordinador.

La informàtica  

Informàtica 4t eso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you