Page 1

Bloc 2 De la derivada continental a la tectònica de plaques


Alfred Wegener Alfred Wegener Va ser un científic, geofísic i meteoròleg, interdisciplinat, alemà. Va desenvolupar la teoria de la derivada continental, que consisteix en el desplaçament de les masses continentals. Va reunir probes convincents de que els continents es trobaven en continu moviment.


Observacions i probes que va aportar Wegener per a formular la seua hipòtesi de la derivada continental

Probes geològiques: Va comrpovar que hi havia estructures geològiques iguals en continent separats. Probes morfològiques: Va mirar que hi havia coincidència entre costes de continents que en l’actualitat estan separats. Probes biològiques: Va veure que hi havia continents que estaven separats però tenien els mateixos fòssils encara que ara tenen diferent fauna i flora. Probes geomagnetiques: Va veure que els minerals magnètics en roques de igual edat en diferents continents indicaben dos polds nords. Probes climàtiques: Va comprovar que hi havia roques indicadores de clima iguals en zones a diferent latitud en l’actualitat.


Macro- Continent Alfred Wegener anomenà el seu hipotetic macro- continent Pangea.

- Els actuals continents que formen actualment Gondwana son: Antàrtida, India, una part del sud de Amèrica i una part de Australia i els que formen Laurasia son: Asia, Europa i Amèrica del nord.


Bloc 3 DE L’EXPANSIÓ DEL FONS OCEÀNIC A LA TECTÒNICA DE PLAQUES


Hary Hess (1960) La hipòtesi sobre l’expansió del fons oceànic La hipòtesi sobre l’expansió sobre el fons oceànic es que un límit constructiu es sol originar baix de l’escorça continental que consisteix en el trencament en dos de una cel·lula de la mantó. Una massa calentada de la mantó, pucha, produint un moviment en la superfície de l’escorça. Quan aquest corrent comença a divergir, les tensions que genera al continent fan que se encletxen i deixen escapar magma, originar-se una gran activitat volcanica.


Eines que va aportar la cartografia del fons oceànic Aporta una hipòtesi que avui en dia es certa, mitjançant mapes oceànics, que ens ajuden a veure que va passar per a que es formaren els oceans, va erupcionar i va crear un tall, on en el temps i el aigua va passar per ahí i poc a poc es van crear oceans, mars i rius.

Bandes magnètiques observades al fons oceànic El canvi de magnetisme de bandes que es detecta en les dorsals demostra el moviment del magma per el canvi de polaritat de la magnetita en dites bandes, es a dir, que al llarg de la historia geològica del planeta la polaritat magnètica a anat alternant-se

La Guerra Freda  

La Guerra Freda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you