Page 1

Redacció de exposició oral

Em fem unes exposicions a classe de alternativa .La Laia ens va donar unes pautes i fins ara e vist que algun no las estan seguint he vist aquets errors: el temps no l’han complit uns 20 min. I fan 10 aprox. Però el que es pitjo es que han sortit unes persones que no s’hi avien preparat el text no so sabien. Hem de estudiar i buscar un tema apropiat i no de tonteries també s’ha de millorar .També ens a dit la Laia que es podien fer les exposicions de una persona , de dues persones o de tres persones. També el que podríem fer es sense PowerPoint

alternativa  

es un text

alternativa  

es un text