Page 1

Es tracta de un telescopi. Un instrument que permet vore objectes a una llarga distancia. El invent no esta clar qui el inventa ja que 3 personas afirmen haver ho inventat ells. Aques invent va ser molt rellevant ja que es permetia vore objectes a llarges distancies i aixi saber el que pasa.

Al 1609 Galileo va crear el primer telescopi astronomic, permeten aixi veure les 4 llunes de Jupiter. Va ser molt aclamat per la prensa i la sociedad ja que era tota una revoluci贸 pera l' astronom铆a.

Telescopi  
Telescopi  

Preguntes telescopi