Page 1

Manual Prestatges Virtuals Guia rĂ pida V. 1.0 (gener 2012)


Continguts 1. 2.

Introducció Creació de “recomanacions” i “novetats”: a) Recomanacions b) Novetats c) “Content connector”

3.

Aproximació temàtica: a) Amb estructura “PRESTATGE_MES_INFO_ENLLAÇ b) Amb estructura “PRESTATGE_MES_INFO” c) Amb estructura “PRESTATGE_MES_INFO_CONTINGUT

4.

Annexos: a) Codi HTML (enriquiment ressenyes i aproximació temàtica) b) Pautes per a la redacció de webs


1.

Introducció

Prestatge virtual = – contingut digital – aglutinador de recursos d’informació: – – – –

cerques al catàleg selecció de webs guies de lectura bases de dades, ...

– al voltant d’una temàtica concreta – amb l’objectiu d’apropar la temàtica i potenciar els recursos de les biblioteques – vocació lúdica, dinàmica i divulgadora


Més val una imatge que 1.000 paraules Text introductori

Aproximació temàtica

Recursos generals

D’actualitat


2.

Crear recomanacions i novetats

Consideracions prèvies: – Les recomanacions i novetats surten als apartats “Els bibliotecaris recomanen” i “Expositor de novetats”:

– Es faran 5 recomanacions mensuals. – Els membres de Gestió de la col·lecció faran les novetats.


2.

Crear recomanacions i novetats

Consideracions prèvies: – El responsable de cada PV vetllarà perquè hi hagi un equilibri lingüístic i temàtic. – Només es recomanaran documents amb un mínim de 7-10 exemplars a la XBM. – Les ressenyes es poden enriquir amb enllaços al catàleg, webs, booktràilers, etc. – No s’inclouran a les recomanacions documents publicats en el darrer any. – Les novetats són documents publicats en el darrer any i que arribaran a les biblioteques en els propers tres lots.


2.

Crear recomanacions i novetats

Consideracions prèvies: – –

Les ressenyes tenen una extensió mínima de 300 caràcters, sense espais, (=150/170 paraules). Les ressenyes hauran de tractar els següents aspectes: i. contextualització de l’autor i l’obra ii. resum de l’argument iii. comentari, ie. judici valoratiu

– –

La feina dels equips es recollirà al document “Planificació Anual PV X” penjat a Google Docs. S’usarà la comunitatXBM com a mitjà de comunicació i treball entre els diferents membres.


a) Recomanacions Passos a seguir: 1. Crearem dos continguts: i. ii.

2. 3. 4. 5. 6.

“Document recomanat” “Recomanació”

I els connectarem amb l’opció “Content connector”. Primer ens validem a la BV, anem a “Tauler de control”, des del menú desplegable superior “Administra”. Canviem l’organització “Biblioteca Virtual” per “Global”. Cliquem l’opció “Contingut web” i després el botó “Afegeix contingut web” a la pàgina central. Seleccionem l’estructura “Document recomanat” del primer contingut, des de l’opció “Estructura” a mà dreta de la pàgina central.


MĂŠs val una imatge que 1.000 paraules


a) Recomanacions 7. Omplim els camps “Nom” i “Títol” amb el codi de barres d’un exemplar. 8. Cliquem el botó “Publica”. 9. Tornem a entrar per polir les dades xuclades del catàleg al camp “títol” i publiquem. 10. Ara farem el segon contingut: “Recomanació”. 11. Sempre a “Global”, cliquem l’opció “Contingut web” i després el botó “Afegeix contingut web” a la pàgina central. 12. Seleccionem l’estructura “Recomanació” del segon contingut, des de l’opció “Estructura” a mà dreta de la pàgina central.


MĂŠs val una imatge que 1.000 paraules


a) Recomanacions 13. Omplim els camps: • • • • • •

“nom”: nom intern del contingut (pv novela + títol) “títol”: del document i que es visualitzarà “imatge”: URL de la imatge si hi és al catàleg o, en cas contrari la pengem abans a la galeria d’imatges del PV “recomanació”: text de la ressenya “resum” > “descripció”: (pv X + mes + any) “categories”: » » »

“destacado” [a Destacados (Global)] “temàtica” [a General (Global)] “prestatge virtual” [a Metadades (Global)]

13. Cliquem el botó “Publica”. 14. Recorda que pots enriquir el text de la ressenya amb: » » »

enllaços al catàleg webs booktràilers, etc.


MĂŠs val una imatge que 1.000 paraules


b) Novetats 1. També farem dos continguts: – “document recomanat” – “recomanació”

1. Seguirem els mateixos passos que amb les “recomanacions”. 2. Tanmateix, afegirem al contingut “recomanació” unes altres categories: – “Novetat” [a Metadades (Global)] – “Destacado” [a Destacados (Global)] – “Temàtica” [a General (Global)]

4. I també farem la connexió entre els dos continguts amb l’opció “content connector”.


c) Content connector 1. Una vegada creats els continguts (recomanacions o novetats), només caldrà connectar els dos continguts que hi ha a darrera de cadascun d’ells perquè es visualitzin a l’apartat corresponent. 2. A “Global” seleccionarem l’opció “content connector”. 3. A la pàgina central ens apareix un cercador amb el que buscarem els continguts creats. 4. Primer buscarem la “recomanació” i , en segon lloc, el “document recomanat”. 5. Recorda que has d’haver apuntat prèviament l’identificador numèric (ID) que el sistema assigna a qualsevol contingut donat d’alta.


c) Content connector 6. Busquem el contingut per l’ID al cercador o, si l’acabem de fer, ens sortirà al llista de sota. 7. Una vegada trobat, cliquem al botó “Veure connexions” que apareix a mà dreta del contingut. 8. A la nova finestra, cliquem a l’opció “Disponible” i busquem el contingut “Document recomanat” al cercador o el recuperem del llistat de sota. 9. Cliquem “Connectat” a mà dreta del contingut recuperat. I ja ho tenim! 10. Important: si modifiques alguna dada del contingut “Recomanació” has de tornar a fer el “content connector”.


MĂŠs val una imatge que 1.000 paraules


MĂŠs val una imatge que 1.000 paraules

Manual prestatges virtuals : guia ràpida  

Manual prestatges virtuals : guia ràpida

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you