Page 1

Διαδίκτυο – Ιστόπτοποι & Κοινωνικά Δίκτυα Σχεδίαση & Ανάπτυξη Ιστοτόπων (Web Sites Development) Αλέξης Π. Γκλίνος Μ.Sc. in E-Commerce Faculty of Mathematics, Computing and Information Systems of Kingston University – London U.K.

www.eurocec.gr

www.eurocec.eu

www.w3opensource.org


Εισαγωγή στο Web 

Το μοντέλο Πελάτης-Διακομιστής (Web Client – Web Server)

Ο W3.org και τα Πρότυπα (Web Standards)

To Διαδίκτυο της Δεύτερης Γενιάς (Web 2)

Τα Διαδικτυακά περιβάλλοντα LAMP & WAMP

Ο Καθορισμός της Αγοράς (Market Target Group)

Επιλογή και Διαχείριση Ιστοπόπου (WebSite Domination)  

Κατοχύρωση Ονόματος Κυριότητας Χώρου (Domain Name Registration) Επιλογή Εταιρίας Φιλοξενίας Ιστοτόπου (WebServer Hosting) 

Επιλογή περιβάλλοντος Φιλοξενίας LAMP ή WAMP ή IIS


Δυναμική Σχεδίαση Ιστοτόπου ( Web Site Design ) 

Ανάλυση Μοντέλου Δεδομένων (Requirement Analysis)

Σχεδίαση Σχήματος Βάσης Δεδομένων (Database Schema Design) 

Δομή Δέντρου (Tree Structure) και Δομές Επιπέδων (Layers Stucures)

Κατασκευή Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (Relational Database Creation)

Κατασκευή των Κύριων Πινάκων (Μain Tables Creation) 

Πρωτεύοντα και Ξένα Κλειδιά (Primary and Foreign Keys)

Κατάλογοι Κλειδιών Προσπέλασης Πινάκων (Tables Indexing)


Τα Προγράμματα Διεπαφής & η Σχεδίαση τους (User's Interface Programs)

Κλασσική Σχεδίαση με Δομές Πινάκων (Tables Design) Σχεδίαση με Καθορισμό Τμημάτων (Divisions Design) Επάλληλα Φύλλα Στυλ CSS (Cascading Style Sheets) Συνδυασμός Σχεδίασης με CSS - Tables - Divs


Επικοινωνία Χρήστη με Διακομιστή (User - Web Server)

Φόρμες Επικοινωνίας (HTML Forms)   

Στοιχεία Φορμών (Form Elements) Συμβάντα και Χειριστές Συμβάντων (Events and Event Handlers) Διασφάλιση της Ακεραιότητας της Μεταφοράς Δεδομένων (Integrity)  

Έλεγχος Καταχωρήσεων στον Browser του Χρήστη (Form Evaluation) Έλεγχος Απόκρυψης Δεδομένων και Ασφάλεια (Form Security Issues)

Οι παράμετροι (στοιχεία) POST και GET

Ασφάλεια Προσπέλασης Βάσης Δεδομένων (DB Access Secure Matters) 

SQL προστασία από παραβίαση προσπέλασης (SQL Injection)


Διαχείριση Επισκεπτών & Επισκεψημότητας (Visitors and Traffic Management) 

Προγραμματισμός Προτύπων W3.org (Web Standards Programming) 

   

O Διαχωρισμός της Εμφάνισης από το Περιεχόμενο του Web Site 

Χρήση των προτύπων XHTML και CSS

Χρήση του προτύπου DOM (Document Object Model)

Δημιουργία Meta tags και Λέξεων Κλειδιά (SEO Keywords) Δημιουργία Πλούσιου Περιεχομένου (SEO - Rich Content) Δημιουργία Συνδέσμων και Κεφαλίδων (SEO - Links) Δημιουργία Δημοτικότητας (SEO - Popularity)


Προγραμματισμός Συνεδριών SSP (Session Scripting Programming) 

Διαχείριση Συνεδριών (Session Management) 

Η Πρώτη Σελίδα (Home) και οι Μεταβλητές Συνεδρίας (Session Variables)

Μεταφορά του Σχήματος της ΒΔ στις Μεταβλητές Συνεδρίας (DB το SVs)

 Δημιουργία Cookies και Έλεγχος Συνεδριών  

Έλεγχος εισόδου στον Ιστοτόπο (Web site Log in) και Εγγραφή Cookies Έλεγχος Προσπέλασης Ιστοσελίδων μέσω Cookies

Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με μεταβλητές συνεδρίας (Web Pages with SVs) 

'Ελεγχος HTML Φορμών στον Χρήστη (Browser’s Scripting Control)


Δημιουργία Καλαθιού Αγορών (e-Shop Basket) 

Σύνθεση Παραγγελίας Κράτησης Προϊόντος (On Line Orders)

Σύνθεση Παραγγελίας Αγοράς Προϊόντος (On Line Buy)\

Αποστολή Παραγγελίας Πελάτη (Customer Billing) Πληρωμή Παραγγελίας Αγοράς

  

Συνεργασία με Σύστημα On Line Πληρωμών Τράπεζας με Πιστωτική Κάρτα (payment by Credit Card) Με την υπηρεσία Paypal

Στατιστικά παραγγελιών Κρατήσεων Προϊόντων και Πωλήσεων.


Προώθηση Ηλεκτρονικής Επιχείρησης (e-Business Promotion)      

Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) Διαδικτυακοί Καταλόγοι (Web Directories) Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) Προώθηση σε Λίστες e-mails / News Letters (E-Mail Marketing) Προώθηση Περιεχομένου (Articles Marketing) Προώθηση στους RSS Kαταλόγους (RSS directories for RSS Feeds)


Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) 

GOOGLE (1998) 

YAHOO! (1995) 

http://www.altavista.com/ http://www.bing.com

( 3%)

http://www.ask.com

BING by Microsoft (2009) 

http://www.lycos.com/

ASK (1996) 

( 4%)

MSN Search as BING 

http://search.yahoo.com

AlTA VISTA (1995) 

http://www.yahoo.com

LYCOS (1994) 

( 91%)

YAHOO! SEARCH (2004) 

http://www.google.com

http://www.bing.com

EXCITE (excite@home) (1995) 

http://www.excite.com


Διαδικτυακοί Καταλόγοι (Web Directories) 

World Wide Web Virtual Library (1991 – CERN – Geneva) 

Yahoo! Directory 

Business.com (1999) http://www.business.com (Το μεγαλύτερο B2B Directory στο Διαδίκτυο)

AboutUs.org (2006) 

http://dir.yahoo.com

Open Directory Project (DMOZ) (1998)  http://www.dmoz.org (Το μεγαλύτερο Directory στο Διαδίκτυο)

http://vlsearch.org (Το παλαιότερο Directory στο Διαδίκτυο)

http://www.aboutus.org

Go.com 

http://www.go.com


Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) 

FACEBOOK (2004) 

http://www.twitter.com

(175,000,000 members)

LINKEDIN (2003) 

http://www.linkedin.com

(100,000,000 members)

MYSPACE (2003)

http://www.myspace.com ORKUT (2004) by Google  http://www.orkut.com 

TAGGED (2004)

http://www.tagged.com FLICKR (2004) by Yahoo!  http://www.flickr.com 

(640,000,000+ members)

TWITTER (2006) 

http://www.facebook.com

(100,000,000 members) (100,000,000 members) (100,000,000 members) (32,000,000 members)

STUMBLEUPON (2001) 

http://www.flickr.com

(10,600,000 members)


Επίλογος 

Για Περισσότερο αναλυτική μελέτη και εμβάθυνση στις τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, μπορείτε να επισκεφθείτε τους επίσημους ιστοτόπους On Line εκπαίδευσης της EuRoCec (web sites) 

www.w3opensource.org (στην Αγγλική) 

Όπου έχω δημοσιεύσει περισσότερα από 20 βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή (e-books) πάνω στις διαδικτυακές τεχνολογίες δημιουργίας ηλεκτρονικών επιχειρήσεων

Μπορείτε επίσηςι εντελώς δωρεάν να ελέγξετε τις γνώσεις σας στα OnLine multiple Choice Test που προσφέρουμε πάνω σε 

HTML, HTML-XHTML, CSS, DOM, JAVASCRIPT, DHTML, PHP, SQL, MySQL, DATABASE SECURITY, κ.α.

Επίσης από το ανωτέρω Web Site μπορείτε να κατεβάσετε (download) τεχνολογίες ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα ( open source)

Ακόμα, μπορείτε να κατεβάσετε το «Πιστοποιητικό Τεχνολογικής Επάρκειας – Technology Proficiency Certification » για την τεχνολογία που συγκεντρώσατε 70% στo Οn Line Test, το οποίο ο οργανισμός w3opensource.org εκδίδει σαν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ε. U. για την δημιουργία καινοτομικών συστημάτων Βάσεων Δεδομένων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning systems)

Διαδίκτυο-Ιστότοποι & Κοινωικά Δίκτυα  

Οδηγός δημιουργίας Ιστοτόπων και Προβολής τους στα Κοινωνικά Δίκτυα

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you