Page 1

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Leercoach: H. Decock

GEÏNTEGREERDE PROEF

Alexia De Brabandere N°6 6HA1

2012-2013


Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 Leercoach: H. Decock 8000 BRUGGE

GEÏNTEGREERDE PROEF

Alexia De Brabandere N°6 6HA1

2012-2013 2


3


1

Woord vooraf

Mijn naam is Alexia De Brabandere. Ik ben achttien jaar en zit momenteel in het laatste jaar Handel in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Als leerling van het zesde jaar Handel heb ik de opdracht gekregen om tijdens het schooljaar een geïntegreerde proef (hierna afgekort GIP) te maken. Deze GIP heeft als doel om de aangeleerde leerstof toe te passen in de realiteit van het bedrijfsleven, met als concrete uitwerking : de opstart van een minionderneming en het beheren van die minionderneming. Iedere taak of opdracht in deze GIP kadert binnen één van volgende vakken : Frans, Nederlands, bedrijfseconomie, informatica of Engels. Graag zou ik een aantal mensen willen bedanken die mij gedurende het afgelopen schooljaar hebben geholpen om deze GIP tot een goed einde te brengen. Eerst zou ik graag VLAJO, Vlaamse Jonge Ondernemingen, willen bedanken. Zonder hen zou “Coco Cafe” niet bestaan. Ook de leercoaches wil ik graag bedanken omdat zij telkens klaar stonden voor ons: de heer Decock: mijn klastitularis en leercoach bedrijfseconomie, de heer Puni: leerkracht Frans, mevrouw De Clerck: leerkracht Nederlands, mevrouw Demulder: leerkracht Engels en hulptitularis en de heer Desmedt: leerkracht informatica. Tot slot wil ik ook de directie van het Sint-Jozefsinstituut, de heer Vandorpe en mevrouw Anseeuw, bedanken voor de steun gedurende het afgelopen schooljaar.

3


4


2 Inleiding Reeds in het vijfde jaar Handel werd het startschot gegeven voor ons project “de minionderneming” met de samenstelling van ons “team”. Eerst moesten we binnen ons team op zoek naar een product via marktonderzoek en naar potentiële klanten en een naam. We kozen als hoofdproduct : koffie en daarnaast ook thee en koekjes. Onze minionderneming kreeg de toepasselijke naam “Coco Cafe”. Een volgende opdracht was het vinden van de leveranciers voor onze producten. Naast onze minonderneming zijn er nog 2 andere miniondernemingen opgestart in onze school. Daarna werd ieder teamlid aandeelhouder van onze minionderneming en gingen we via verkoop van aandelen op zoek naar bijkomend kapitaal. In oktober 2012 nodigden we onze aandeelhouders uit op onze eerste aandeelhoudersvergadering. De slotvergadering en de vereffening van de minionderneming vond plaats in mei 2013. In het eerste trimester heb ik voor de functie order entery gesolliciteerd, in het administratief departement. Deze functie hield in dat ik de bestelbonnen zorgvuldig bijhield waarbij ik regelmatig aanpassingen moest doen. In het tweede trimester solliciteerde ik voor de functie aankoper, wat zich in het commercieel departement bevindt. Bij deze functie was het belangrijk om een goede communicatie te onderhouden met de magazijniers zodat de bestellingen op tijd werden geplaatst en geleverd. Verder hebben we hebben dit jaar kunnen genieten van het uitwisselingsproject Zweden. We hebben veel ervaring kunnen opdoen en onze talenkennis kunnen bijschaven. Onze taken en opdrachten waren zeer gevarieerd. Voor het vak economie moesten we een marketingmix maken en de jaarrekening opstellen. Voor het vak Frans moesten we wat creatiever uit de hoek komen en een catalogus opmaken van ons assortiment. Voor het vak Engels stelden we een businessplan op en voor het vak informatica hebben we onze eigen digitale mytaggle gecreëerd. En tenslotte voor het vak Nederlands hadden we als opdracht de correcte opmaak van de teksten van de GIP.

5


6


3 Inhoudsopgave Inhoud 1 Woord vooraf .................................................................................................................................. 3 2

Inleiding ........................................................................................................................................... 5

3

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 7

4

Overzichten van de bijlage .............................................................................................................. 8

5

Bibliografie....................................................................................................................................... 9

6

Eigenlijke inhoud eindwerk ........................................................................................................... 10

6.1 Organogram ................................................................................................................................... 10 6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ...................................................................................... 12 6.3 Afdrukken aandelen ...................................................................................................................... 13 6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering............................................................................. 14 6.5 Website minionderneming ............................................................................................................ 15 6.6 Marktonderzoek: Enquête + Analyse ............................................................................................ 16 6.7 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise ......................................................................... 24 6.8 Travel guide ‘ The best of Belgium and Bruges’ ............................................................................ 25 6.9 Marketingmix................................................................................................................................. 33 6.10 Une campagne publicitaire ............................................................................................................ 40 6.11 Emailcontact with Swedisch students ........................................................................................... 42 6.12 Sollicitatiebrief en Cv ..................................................................................................................... 44 6.13 Sollicitatiegesprek .......................................................................................................................... 46 6.14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ........................................................................... 47 6.15 Journal intime ................................................................................................................................ 48 6.16 Ondernemer voor de klas .............................................................................................................. 49 6.17 Analyse van de jaarrekenin........................................................................................................... 50 6.18 File : ‘Starting up a new business in the UK’ .................................................................................. 51 6.19 La plainte/Le commerce par téléphone ........................................................................................ 58 6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ................................................................................... 59 6.21 Bedrijfsbezoeken ........................................................................................................................... 60 7

Conclusie ....................................................................................................................................... 64

7


4 Overzichten van de bijlage Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bijlage 2: Afgenomen enquĂŞtes Bijlage 3: Lettre commercial Bijlage 4: Affiche Bijlage 5: CV Bijlage 6: Verkoopfactuur Bijlage 7: Analyse jaarrekening Bijlage 8: Starting up a new business in the UK Bijlage 9: Lettre commercial Bijlage 10: Logboek Bijlage 11: Verslag bestuursvergadering

8


5 Bibliografie BOEK: VAN DEN CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F., VAN DOORNE, O., Handel zes module 8, De boekhouding als beleidsinstrument, investeringsbeleid, financieel beleid, De Boeck, Antwerpen, 2012, 168 pagina’s. VAN DEN CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F. Handel zes module 5, commerciële en administratieve verrichtingen, De Boeck NV, Antwerpen 2012, 190 pagina’s. Devriendt, D., Word 2007-2012, Voor wie écht met word wil werken, wwwsoft, Oostkamp, 2008,212 pagina’s. VAN HAESENDONCK, J., Branché contacts 6TS, Van in, Wommelgem, 2007, 224 pagina’s.

INTERNETBRON: WIKIPEDIA, de vrije encyclopedie, 2013, (http://www.wikipedia.be) GOOGLE, wereldwijde zoekmachine. Internet, ( http://www.google.be) VLAJO VZW, organisatie miniondernemingen, ( http://www.vlajo.org/) VERTALEN, vertaler. Internet, 2013, ( http://www.vertalen.nu/zinnen/) VERSCHELDE, K., CLAEYS, P., P., Sint-Jozefsinstituut Handels- en Toerismeonderwijs, 25/04/2013, ( http://www.sintjozefbrugge.be) NATIONALE BANK VAN BELGIË, Analyse jaarrekening. Internet, 2013, ( http://www.nbb.be)

9


6 Eigenlijke inhoud eindwerk 6.1 Organogram HET EERSTE TRIMESTER

10


HET TWEEDE TRIMESTER

11


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bij het aanmaken van onze eerste aandeelhoudersbrief moesten we een gepersonaliseerde brief opmaken. Later werd er uit alle exemplaren ĂŠĂŠn gekozen. We hebben hiervoor barcode gebruikt en zo het gebruik ervan leren kennen. Bij de aankomst hebben we barcodes gescand zodat we een duidelijk overzicht kregen wie er die avond allemaal aanwezig was. De gepersonaliseerde aandeelhoudersbrief vindt u in de bijlage en digitale bijlage

12


6.3 Afdrukken aandelen Alle aandelen worden gepersonaliseerd afgedrukt op basis van een Excel lijst met aandeelhouders en het ‘certificaat van aandeel’ van VLAJO. Men moest individueel de af te drukken gegevens voorbereiden zodat we later de aandelen netjes konden afdrukken. Ook hier werd het uiteindelijke resultaat gekozen tussen de verschillende exemplaren. De aandelen werden gescand en zo werden nummers van de aandelen aan de Excel-aandeelhouderslijst toegevoegd. Het afgedrukte aandeel vindt u in de digitale bijlage .

13


6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering De registratie voor de eerste aandeelhoudersvergadering gebeurde via http://mini.jozefienen.be. Elke aandeelhouder kreeg een uitnodiging die een unieke code bevat. Deze code moest men gebruiken om zich te registeren zodat we een duidelijk overzicht zouden krijgen over het aantal aanwezigen. De opdracht was om als minionderneming de registraties op te volgen en hierdoor ook onze aandeelhouders aan te sporen om te registeren zodat we een overzicht kregen van het aantal aanwezigen Link: http://mini.jozefienen.be/login.php?onderneming=Coco_CafĂŠ Screenshot 1:

Screenshot 2:

14


6.5 Website minionderneming Om onze website te creĂŤren hadden we een samenwerking met enkele leerlingen van 6IB. Deze samenwerking is vlot verlopen. Er traden soms wat problemen op maar die zijn snel verdwenen. In overleg met ons stonden zij in voor de technische realisatie van de website. Wij mochten onze eigen initiatieven voorleggen en hierover werd dan onderhandeld. Link: www.coco.cafe.be

Screenshot 1:

Screenshot 2:

Screenshot3:

15


6.6 Marktonderzoek: Enquête + Analyse Wij zijn Coco Café de minionderneming die koffie als hoofdproduct zal verkopen. Daarnaast zullen we ook een assortiment thee en diverse koekjes aanbienden. In volgend marktonderzoek hebben wij mensen ondervraagt om zo ons assortiment aan te kunnen passen. Geslacht? We hebben meer vrouwen ondervraagt: dit komt waarschijnlijk doordat er meer vrouwen een halftime job hebben, en deze dus vaker in de stad kunnen rondwandelen.

12 vrouwen 20

mannen

Tot welke leeftijdscategorie behoort u ? We hebben opvallend veel mensen van verschillende leeftijdscategorieën ondervraagd. 10 8 6 4 2 0 15-25 25-35: 35-45 45-55 Ouder

Wat verkiest u ? De meerderheid van de mensen verkiest toch nog altijd koffie. Maar mensen die wel een tasje thee lusten, komen toch steeds meer voor.

14

Koffie 18

Thee

16


Wat vindt u belangrijk? Het mag dan misschien wel crisis zijn, mensen willen nog altijd een kwaliteits koffie.

12

Prijs Kwaliteit

20

Indien mensen thee verkozen Wat zijn u lievelingssmaken? Veel verschillende smaken werden hierbij gekozen al doet de klassieke muntthee het toch nog altijd best 8 6 4 2 0

Bent gebonden aan merken ? Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat het 50/50 is.

7

7

Ja 7 Neen 7

17


Zo ja , welke merk(en)? Vele mensen verkiezen het meest bekende merk : Lipton. Daarnaast kunnen mensen ook wel genieten van een artisanale thee wat toch wel veel betere kwaliteit heeft. 8 6 4 2 0

Staat u open voor nieuwe merken van thee? Aangezien wij een nieuw thee merk aanbieden speelt het zeker in ons voordeel dat mensen openstaan voor nieuwe merken van thee, zoals uit bovenstaand marktonderzoek bleek.

Ja neen

Waar drinkt u thee? Vele mensen drinken thuis thee, dit wil dus zeggen dat mensen deze thee ergens aankopen , bij onze minionderneming kunnen ze dit. 12 10 8 6 4 2 0

18


Op welke manier drinkt u thee ? De meeste mensen verkiezen een papieren zakje thee , vermoedelijk is dit omdat zo een zakje zeer handig is. 10 8 6 4 2 0 Papieren zakje

Losse thee

Theestiks Andere

Zou u thee als geschenk geven? Misschien moeten we ons meer focussen om theeaccessoires aan te kopen en deze zo in een geschenkpakket te verwerken.

4 ja neen 10

Zo ja : hoeveel zou u hieraan willen besteden? We kunnen misschien wel voor een kwalitatieve thee gaan bij geschenkjes aangezien de meerderheid niet kijkt op een cent als het om een cadeau gaat. 6 5 4 3 2 1 0 5--10 euro 15--10 euro

15--20 euro

Meer

19


Indien mensen koffie verkozen Welke koffie drinkt u ? Super dessert is duidelijk onze meest populaire koffie. 12 10 8 6 4 2 0 ice mokka deca super brazil coffee dessert

Hoeveel tas(sen) consumeert u dagelijks? Uit deze vraag bleek dat mensen meestal zeer veel of zeer weinig koffie drinken. 8 6 4 2 0 1of 2

3 of 4

5 of 6

Welke koffie gebruikt u ? Vacu端m verpakte koffie en ambachtelijke koffie worden het meest gekocht, een combinatie van de twee zou dus zeker en vast interessant zijn.

0

Vacum 6

8

3

2

Bonen Supermarkt Ambachtelijk e koffie

20


Welke merken verkiest u? Ook al is Illy een van de duurdere koffies , ze word toch het meest verkocht , samen met het super bekende Douwe Egberts natuurlijk. Andere: pads en‌ Ambachtelijke Nespresso Douwe Illy 0

2

4

6

8

10

Bent u te vinden voor een ambachtelijke koffie? We verkopen een ambachtelijke koffie deze grafiek wijst uit dat dit een goeie keuze was want bijna het hele publiek staat ervoor open.

3 Ja Neen 17

Hoe drinkt u uw koffie het liefst ? Het doelpubliek drinkt liefst hun koffie zwart, met melk of suiker. Likeur heeft niemand genomen omdat ze het waarschijnlijk nog nooit geprobeerd hebben. 10 8 6 4 2 0 Zwart

Suiker

Melk

Likeur Andere

21


Eet u graag een koekje bij uw koffie? Ons assortiment koekjes is zeker slim gezien want meer dan de helft eet graag een koekje bij de koffie. 20 15 10 5 0 Ja

Neen

Indien ja : Welke koekjes eet u graag bij uw koffie? (rangschik van lekker naar minst lekker (1-6) Hier uitblijkt dat de mensen graag een koekje eten bij de koffie. We stelden ons de vraag welk koekje. Uit deze grafiek kunnen we aflzen dat de “ lievelings� koekje bij de geintervieuwde cake of speculoos is. Wafe American cookies Stuk chocolade Speculoos Cake Boterkoekje 0

1

2

3

4

5

Zou u een assortiment koffie en koekjes cadeau geven ?

Onze pakketjes zullen zeker goed doen volgens deze grafiek aangezien bijna iedereen een assortimentje cadeau zou geven. 20 15 10 5 0 Ja

Neen

22


EIND CONCLUSIE: De enquête is afgelegd in de stad Brugge. We kunnen zeggen dat ons product dat we hebben gekozen voor onze minionderneming zeer goed in de smaak ligt. De enquête viel in het algemeen redelijk goed mee ook al waren er paar mensen die niet geïnteresseerd waren of geen tijd hadden, wat normaal is. Door deze enquête hebben we kunnen vaststellen dat we ons assortiment zullen aanpassen naar de wensen van de consument. We vonden het een leerrijke opdracht om wat meer te weten te komen hoe de mensen hierover.

Onze enquête vindt u in de bijlage.

23


6.7 PrÊsenter l’assortiment de votre mini-entreprise

24


6.8 Travel guide ‘ The best of Belgium and Bruges’

Welcome in our country! Belgium is an incredibly, small country in the centre of Europe. It is divided in two parts , with in het middle the language border. The northern part is populated by Dutch-speaking people, called the Flemish and in the southern part we have the French-speaking Walloons. When we look at Belgium as provinces, we count nine, south you have Wallonië the French part of them. Our school is located in one of them; West-Flanders to be precise.

HISTORY: The history of Belgium is a very complicated matter to say the least. The country has been ruled by a lot of nations, but since the Belgian Revolution in 1830, it has become fully independent. Nowadays Belgium has a King but the country is led by certain ministers.

CLIMATE: Belgium has a varied climate. The summers can be quite hot sometimes and the winters stay moderate. Standard forecast: rain.

ECONOMICS: The economy in Belgium used to be brilliant. (example: textile industry). The last decade the economy has become less successful. But this is a problem for our neighbour countries as well. To work out these cruses they have created ‘Europe’. Working together with all the European countries.

POLITICS We don’t have a president but we do have a king and a queen. Belgium has two regions: Wallonia & Flanders. There have been a lot of problems to form our last government because of the many different ideas but after 541 days without an agreement , we finally had one.

25


BRUGES We already mentioned that our school is located in Bruges. The city of Bruges itself is the capital of WestFlanders. The most unique thing about Bruges is that it’s completely in the nineteenth century style and the

historic city centure is a permanent world heritage site of UNESCO.

SCHOOL SYSTEM: Our school is located in the centre of Bruges which is very practical. Our school is one of the largest business schools in Flanders: It contains about 700 students en 100 teachers. Business, tourism, commerce-languages and sales are some examples of the many directions, you can follow there.

26


SPECIALITIES: Belgium is well known for it delicacies: French Fries ,chocolate and of course the famous Belgian beers Frituur vincent: This restaurant is situated near the Saint Saviour’s cathedral. As Belgium is well-known for its French fries.It has lots of French fries restaurants. In Bruges you have lots of places to eat these baked potatoes but ‘Frituur Vincent’ is definitely the best. Beer restaurant: ‘Den Dyver’, it is a very good restaurant in the heart of Bruges. From appetizer to desert, al the dishes are made with and accompanied by the best beers from all over Belgium.

PUBS Pick The Pick is a young pub. It’s located on the Eiermarkt. This is the best-known pub by the students of Bruges. In the afternoon you can eat there at a decent price .In the evening the pub transforms into a crazy pub.: especially on Thursday evenings. There are special activities:For example nerd party, army party, etc. So if you like dancing and you’re a little bit crazy you definitely have to go there.

27


’T zand ‘T zand is “The place to be”. Bruges is a small town so all the different schools are located together. The best day of the week is Friday when everybody goes there for a drink. The most popular pubs are Rica & Bras.

Coulissen It’s situated in the Jacob Van Ooststraat 4, nearby the Pick. The evening usually starts at The Pick and afterwards all the people move to the Coulissen, where the real party begins. The coulissen is a lounge and dance café in a historical venue. After a short but dramatic transformation they got a new interior. It is a concept by Will Erens, who was inspired by the elements of nature. It’s a club so you have to wear posh clothes because otherwise the bodyguards won’t let you in.

(PS: If you wear allstars => no entry)

‘T kroegje ‘T Kroegje is an old, small but homey pub where all the students of Sint-Leo & Spermalie come together. There is always a nice atmosphere in “ T kroegje”(the pub). Another plus is that they not only serve drinks but also ordinary food. For example: lasagne, sandwiches, croque monsieur.

28


ACTIVITIES Carriage ride with horse and cart An authentic historic city like Bruges requires an authentic transport. With the carriage ride you will pass the most beautiful spots in Bruges. The cart is romantic, cosy and cute. If you’re new in Bruges and you know nothing about it, you definitely have to do this trip. A carriage tours last about 45 minutes, which will cost you 30 Euros. The meeting point for the carriage is the market square. The driver will be your guide and tell you everything about what you see.

Cruise on the canals of bruges For a cruise on the canals you can step aboard at five different moorings.The tour lasts about 30 minutes and it shows you the most beautiful and unknown spots of Bruges from a different point of view. The captain gives a detailed explanation, while he makes funny anecdotes about the city. The boat usually follows a restricted route and stops at special places. The guides provide bilingual comment. The boats are not closed, therefore umbrellas are provided for rainy weather.

29


Belfry Welcome to the Belfry, a medieval bell tower in the historical center of Bruges. This tower gives you one of the most impressive panoramic views of the entire city. And to make it more accessible, the top has recently been completely renovated.. Nowaday the belfry tower charms the visitor with the lovely music of a carillion which consists of 47 clocks.

Chocolat museum If there is one thing you should see when you visit Belgium, it has to be the chocolate museum. We do know that we have the best chocolate in the world so we recommend you to go there. They will explain you how this wonderful chocolate is made. They also have a shop in the museum, where you can buy some of your own chocolate after the tour. Group rates are 6 euro per person.

30


Frites museum We can’t live without our Belgian fries. When someone says: “Belgium”, the first subject they’ll think about is: “fries”. The guide will explain you the origin of the fries and he will add some additional information

Groeningen musuem The Groeninge museum is for people who are interested in old paintings. The permanent collection shows a rich and attractive survey of six centuries of paintings. Highlights include the world famous collection of Flemish primitive paintings. So if you are a lover of history and art then you are at the right place.

31


SHOPS

Zuidzandstraat

We absolutely love to go shopping in the Zuidzandstraat. You’ll find there a wide range of shops such as: Zara, H&M, Jack & Jones, Body shop, Massimo Dutti and many more.

Zilverpand:

In the centre of the city there is a little square, called the Zilverpand. This little place has a small range of lovely shops. There are also some terraces and restaurants,so you can relax there a bit after shopping.

Noordzandstraat:

The most exclusive and expensive shops can be found in the Noordzandstraat. There are even some very unique and rare brands, that are hard to find elsewhere.For example: Superstrash, D&G, Moncler, etc.

Breidelstraat:

One of the smaller shopping streets is the Breidelstraat. For a typical souvenir of Bruges you’d better go there. You can buy all forms and sorts of lacework

.

32


6.9 Marketingmix

De doelstelling van onze minionderneming is aan de behoeften van de markt ( marketing) te voldoen en zo geld te verdienen. We moesten kiezen welk “product” we zouden verkopen, “waar”, tegen welke “prijs” en hoe we het product op de markt zouden aanbieden en “promoten”.

PRODUCT De productkeuze van onze minionderneming was : koffie. Deze productkeuze hebben we gemaakt in de loop van vorig jaar, enerzijds door aan marktonderzoek te doen en enquêtes af te nemen. Anderzijds werd onze keuze beïnvloed doordat de (meeste) mensen dagelijks koffie consumeren (potentiële klanten en behoefte). Na bespreking binnen ons minionderneming - team werd voor “preference goods” gekozen. Preference goods zijn goederen waarbij de consument een voorkeur heeft voor een bepaald merk of bepaalde smaak. Koffie is daarvan een voorbeeld. In overleg met onze leercoach de heer Decock hebben we gekozen voor een diep assortiment en niet voor een breed assortiment. Een breed assortiment zien we bijvoorbeeld in een warenhuis met veel verschillende productgroepen. Diepte in het assortiment betekent dat er veel keuze is in het product. Ons aanbod betreft: koffie, thee en koekjes. In ons hoofdproduct koffie bieden we verschillende soorten koffie aan en in verschillende vormen: gemalen koffie, koffiebonen of koffiepads. We kozen als naam voor de minionderneming “COCO CAFE” met een heel specifiek logo. Na deze beslissing omtrent productkeuze, naam en logo moesten we zoals elke startende onderneming vanaf nul beginnen. Om de opstart en doorgroei van onze minionderneming over dit schooljaar zo vlot mogelijk te laten verlopen kreeg ieder lid van COCO CAFE een bepaalde functie toegewezen. De volgende vraag was : bij welke leveranciers gaan we onze producten inkopen? We wilden kwaliteitsvolle producten aanbieden. We kwamen terecht bij een kleine ambachtelijke koffiebranderij in Wielsbeke, genaamd Van Den Poel. We hebben contact opgenomen met de CEO van de koffiebranderij Van Den Poel. Hij toonde interesse om met ons samen te werken. Hij verkoopt niet enkel koffie maar ook thee. We hebben het bedrijf bezocht om de koffie te proeven en de voorwaarden te bespreken. Na het proeven van de koffie, het bespreken van de voorwaarden ( bv. 1 maand tijd om de facturen te betalen) en het afwegen van de verschillende voor- en nadelen tegenover elkaar waren we meteen verkocht. De doorslaggevende reden waarom we voor deze koffie en thee hebben gekozen is omdat we in ons assortiment een “ambachtelijk" koffie en thee wilden aanbieden. Daarnaast namen we een “exclusieve” koffie in ons assortiment op; hiervoor kozen we voor het bekende koffiemerk “ILLY”. Aan het einde van het jaar zijn er wel een aantal aanpassingen gebeurd, zo werd de samenwerking met Van Den Poel stopgezet maar we hebben wel twee nieuwe ambachtelijke en kwaliteitsvolle koffiemerken toegevoegd aan ons assortiment, genaamd “ Viva sara” en “ Hoorens koffie”.

33


PRODUCTENLEVENSCYCLUS Omzet &winst

Rijpingsfase Groeifase Tijd Introductiefase

Introductiefase = Koffie “ Van Den Poel� zit in de introductiefase. Het is nog geen bekend merk maar door mond aan mond reclame wordt het steeds populairder. Groeifase = De thee zit nu in de groeifase. Het is een nieuwe product. Het wordt niet verkocht in gewone supermarkten. Rijpingsfase = Illy zit in de rijpingsfase. Het is een gekend product. Een bekende koffie met een uitstekend kwaliteit.

34


Voorstelling producten:

Koffie:

Van Den Poel Soort: Brazil ( 250 gram) Prijs: 5,95 euro

Illy Soort: Ice coffee Prijs: 2,00 euro

Van Den Poel Soort: Super dessert (250 gram) Prijs: 4,95 euro

Soort: koffiepads ( 18 stuks) Prijs: 5,95 euro

Van Den Poel Soort: Decafe誰ne ( 250 gram) Prijs: 4,95 euro

Illy Soort: Illy coffee ( 250 gram) Prijs: 9,00 euro

Van Den Poel Soort: Super dessert (500 gram) Prijs: 8,95 euro

Hoorens koffie Soort: Extra body Prijs: 4,90 euro

35


Hoorens koffie Soort: Panamajumbo Prijs: 4,99 euro

Hoorens koffie Soort: Arabica Prijs: 4,50 euro

Viva Sara Soort: Regal Prijs: 7,25 euro

Viva Sara Soort: Deca Prijs: 7,50 euro

Koekjes

Non stop! Soort: chocolade koeken Prijs: 2,50 euro

Toblerone Soort: chocoladereep met noten Prijs: 2,60 euro

Lotus Soort: Frangipane Prijs: 1,00 euro

Jules Destrooper Soort: Amandelbrood Prijs: 2,80 euro

36


Lotus Soort: XL wafel Prijs: 2,00 euro

Thee

Van Den Poel Soort: Pure Tea( 5 per stuk) Prijs: 3,00 euro

PLAATS We boden onze producten rechtstreeks aan de consument te koop aan tijdens het schooljaar. We hadden een mobiele verkoopstand gemaakt waarbij we onze producten direct aan de man konden brengen op alle oudercontacten en op bepaalde tijdstippen aan de leerlingen op de speelplaats. We kregen ook de kans om tijdens onze uitwisseling in Zweden onze producten daar aan te bieden. Om de kennis van de Franse taal bij te schaven kregen we de opdracht om ĂŠĂŠn dagje in Frankrijk (Haluain) op de lokale markt te gaan staan met onze verkoopstand. Onze twee magazijniers zijn Michiel Vandenbussche & Natan Lampo. Zij beschikken over het volledig assortiment van producten dat zich bevindt in het magazijn. Zij volgen elke bestelling op en ze zorgen ervoor dat dit genoteerd wordt zodat er geen misverstanden optreden in de leveringen. Het ordenen van het magazijn hoort daar ook bij. Men kan de voorraad van producten ordenen of waarderen volgens het FIFO-systeem (First in First out). Wat het eerst werd aangeleverd in het magazijn verlaat het magazijn eerst en wordt gebruikt voor producten die onderhevig zijn aan bederf of verandering. Het LIFO-systeem (Last in First out) is het omgekeerde wat het laatst werd aangeleverd verlaat het magazijn eerst.

37


PRIJS Bij de vaststelling van de prijs hebben we rekening gehouden met de inkoopprijs van het product, hoeveel de potentiële consument bereid is voor het product te betalen en de prijs die een concurrent voor een vergelijkbaar artikel vraagt. Op die manier proberen we een marktaandeel te veroveren. Bij onze minionderneming pasten we de “cost plus pricing“ toe. We hebben bij de ambachtelijke koffie een winstmarge van ongeveer 20%. Het exclusieve koffiemerk van ILLY hebben we verkocht voor ongeveer 1,2 maal de inkoopprijs. Op de koffiekoekjes hebben we een winstmarge van 5%. Verder werken wij met psychologische prijzen, dit wil zeggen dat we de prijzen van sommige producten afronden naar 0,-95. Onze klanten die grote leveringen plaatsten konden genieten van een korting. Ook voor het einde van het jaar gaven we speciale feestkortingen. We konden onze producten kosteloos opslaan op school.

PROMOTIE Onze doelgroep bestaat uit : alle koffiedrinkers, theedrinkers en lekkerbekken. Bijna iedere potentiele consument drinkt of eet één of meer van onze producten. Ons logo is eenvoudig en stijlvol. We hebben gekozen voor een logo dat klassiek is zonder veel akkefietjes. Het woord “COCO CAFE” valt onmiddellijk op waardoor dit de mensen aantrekt. Dankzij het woordje “CAFE” in het logo weet de consument dat ons hoofdproduct koffie is, ook de kleuren verklappen al een groot deel. Onze slogan is “ Just cocolicious”.

38


Onze huiskleur is bruin: koffiebruin. De reden waarom we dit kleur hebben gekozen is omdat de meesten mensen het kleur “bruin” associëren met koffie. Het logo is een idee en een voorstel van heel ons team. We hebben lang getwijfeld maar na een paar aanpassingen werd het uiteindelijk goedgekeurd. Onze huisstijl vindt u terug op al onze nieuwsbrieven, stand, website, … Onze elektronische catalogus kan je raadplegen op de website van COCO CAFE. Je kan ook telefonisch contact opnemen met de CEO van onze minionderneming. We hebben tevens een folder gemaakt. Raadpleeg onze website indien u vragen heeft : www.coco.cafe.be

De website van COCO CAFE is een originele website met allerlei informatie over ons en onze producten. Bovenaan zijn er verschillende tabbladen aanwezig met onder andere informatie over onze catalogus, over ons, onze leveranciers en sponsors. Onze website is gemaakt door twee leerlingen van 6IB. We hebben niet alleen een website maar we zijn ook een heel jaar actief geweest op Facebook : wij publiceren op deze pagina onze foto’s, weetjes, verkoopmomenten, enzovoort. Dit platform is voor ons bedrijf een top reclame met ongeveer 370 likes. De verkoopstand om onze producten te presenteren hebben we zelf ontworpen. De stand is gemaakt uit hout en bestaat uit een tafel met daarboven een houten afdak met de naam van onze minonderneming. Het afdak is versierd met koffiebonen en grote koffiezakken. We presenteren onze producten netjes op onze tafel, soort bij soort. De extra aanbieding zijn onze proevertjes. We vinden het belangrijk dat onze klanten kunnen proeven wat we aanbieden zodat men hierna wel geïnterneerd is om 1 koffie te kopen of een hele zak.

39


6.10 Une campagne publicitaire

CAMPAGNE PUBLICITAIRE Vous avez marre du mauvais café ? Essayez le nouveau café de Coco Café ! Nous vous proposons de différents types de café. Si vous aimez un café fort, notre café ‘Brasil’ est recommandé. En plus, vous avez le choix entre 2 autres cafés : un café sans caféine pour les gens qui ont du mal à s’en dormir. Le Super dessert est un bon café pour la digestion. Si vous n’aimez pas de café, pas de panique, nous vendons aussi du thé. Nous vous proposons une large gamme de thé de plusieurs goûts différents, donc à chacun son choix. Bien sûr pas de café ou de thé sans biscuits délicieux! Notre assortiment est excellent pour tous les gourmands de tout âge. A côté des produits généraux, comme les marques connues ‘Lotus et Jules De Strooper’, nous vous proposons aussi un biscuit exclusif qui est seulement produit pour notre mini-entreprise.

40


link: http://www.youtube.com/watch?v=UXqkAZSHNOI&feature=youtu.be

41


6.11 Emailcontact with Swedisch students INTRODUCTION: Hi Clara, Let us first introduce ourselves. Our names are Alexia De Brabandere and Illias Cool. We are the Belgian students of the Josefienen school in Bruges. We will have a lot of contact so we would like to tell you something more about our personalities and hobbies. And we hope you will tell us also more about yourself. Alexia: I’m 17 year old girl. My birthday is on the 24 of February.I have long brown hair & brown eyes. I have one older brother, his name is Maxim and he is 19 years old. He is still single, so am I. I live in De Pinte, nearby Gent. It’s 30 minutes’ drive to Bruges. Every week, I go with the train to school. I stay for a whole week at boarding school in Bruges. I love shopping , going out with my friends. My favorite pub is K27. It’s a cozy and youthful pub. I ‘m friendly and a sociable girl. The most of the time, I’m laughing with my friends. At the moment, I don’t have any specific hobbies but I like skiing in winter and beach sports in summer. I have been horseback riding for 8 years. I had a lovely horse, Her name was Reine Beatrix. The reason why I quit was because I had to ride my horse 4 times in a week, so it was really difficult to combine with my schoolwork and other stuffs Illias : I’m 18 year old boy. I have one sister. I live in Bruges. Every morning I go to school with my bike but in winter I take the bus because it's to cold. I ‘m a sporty person. 3 times a week, I have football training. In the weekend if I have time, I try to run for a hour with my father. I also take the time to go out with my friends and have a lot fun. The places to be in Bruges are Rica, Bras, pick … I have been sitting on different schools. The Josefienen is my third school. I’m a little bit school sick but going to the Josefienen feels OK. I hope it’s my last one. When I come home from training I just want to relax so I turn on the PlayStation and play the game “ fifa”. I’m really good at it .I like to socialize with the girls so you can say that I'm a social person. I'm also a good listener. Sometimes I can give some good advice. I hope after you read or letter, you will know us a little bit more. We are really excited to visited your city and school .If you want to know something about us, you always can contact us on the email addresses or If you have Facebook, you also can contact us there. We are looking forward to see you Ps. Ad us at Facebook Lots of love Alexia & Illias

42


ANSWER Hello Alexia and Illias! My name is Clara Anderesson, I’m turning 17 in November. I have one sister, and two brothers. My parents are divorced so I live in two places. I live in a small town called Tibro and go to Fâgelviksgymnasiet. Sorry for my bad English, hehe. I love to longboarding, I do as much I can in the summer and spring. It’s a huge freedom. I also love to being with my friends and cute boyfriend. I’m a little bit shy in the beginning when I meet new friends, but mostly it disappear. Like Alexia I like skiing. It’s wonderful. I never been into any sports, and don’t think it’s fun. If you guys have any questions you can ask me, as much as you want! And sorry for my late respons, I have been so busy the last time. And I also have facebook, but I’m afraid to add the wrong person, hehe. Bye!

43


6.12 Sollicitatiebrief en Cv Alexia De Brabandere Zevenster 14 9840 DE PINTE

15 januari 2012

Mevrouw Julie Declerck Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Sollicitatie naar de functie reclame en advertentie Geachte mevrouw Declerck Graag wil ik mij kandidaat stellen voor de functie reclame en advertentie in de minionderneming Coco CafĂŠ. Momenteel ben ik in de minionderneming Coco Cafe actief als order entry. Deze functie heeft mij geleerd dat het opvolgen van bestellingen een zeer belangrijk onderdeel uitmaakt van het runnen van een bedrijf. Tijdens het uitoefenen van deze functie heb ik heel wat administratieve ervaring opgedaan. Ik denk een geschikt persoon te zijn voor deze functie aangezien ik creatief en flexibel ben. Ik zou ervoor kunnen zorgen dat de minionderneming zo goed mogelijk in de kijker komt te staan, door onze producten nog beter te promoten . Voor meer informatie over mijn werkervaringen verwijs ik graag naar mijn CV. Deze bevindt zich in bijlage. Ik kijk alvast uit naar ons gesprek.

Met vriendelijke groeten Alexia De Brabandere Bijlage: CV https://www.mytaggle.nl/account/

44


CV nederlands:

Link: https://www.mytaggle.nl/account/

45


6.13 Sollicitatiegesprek Na onze sollicitatiebrief hadden we ook een sollicitatiegesprek bij de leerkracht bedrijfseconomie, leerkracht frans en leerkracht Nederlands. De sollicitatiegesprekken vonden plaats op 15 januari 2013 rond 12.30. Ik heb gesolliciteerd voor de functie reclame & advertentie omdat dit mij het meeste aansprak. Binnen deze functie kan ik namelijk gebruik maken van mijn creatieve geest.

46


6.14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

1

2

MAR

NAAM

40000 45110 70400

5/02/2013 Handelsdebiteuren Verschuldigd btw Verkopen handelsgoederen

40000 61400 70400 45110

VF/01 6/02/2013 Handelsdebiteuren Vervoerkosten Verkopen handelsgoederen Verschuldigd btw

DEBET

CREDIT

36,04 2,04 34,00

174,54 15,00 149,66 9,88

VF/02

3

40000 45110 70400

7/02/2013 Handelsdebiteuren Verschuldigd btw Verkopen handelsgoederen

76,34 4,24 72,10

VF/03

4

40000 45110 70400

8/02/2013 Handelsdebiteuren Verschuldigd btw Verkopen handelsgoederen

238,06 41,45 197,38

VF/04

5

40010 70400

9/02/2013 Handeldebiteuren Verkopen handelsgoederen

91,07 91,07

VF/05

47


6.15 Journal intime Journal intime bevindt zich in de digitale bijlage

48


6.16 Ondernemer voor de klas

Het verhaal van een ondernemer Op dinsdag 19 maart 2013 kwam een jongeman van 31 jaar Pieter-Jan Bouten ons wat meer vertellen over zijn 2 bedrijven “ In The Pocket” en “ Showpad” . Hij vertelde ons ook hoe ver hij nu staat op dit moment met zijn carrière. Voor hij zijn eerste bedrijf had opgestart heeft hij 4 jaar de opleiding economie gevolgt in Gent en daarna voor 1 jaar naar Spanje vertrokken. Hierna heeft hij gewerkt in Brussel. Hij deed het werk graag maar kwam altijd thuis met een leeg gevoel. Hij miste voldoening in zijn werk. Hij wou op zijn eigen beginnen omdat hij wist als andere mensen dat konden dat hij dit ook wel kon. Hij wilde dus zelf een bedrijfje opstarten, dus sprak hij er over met zijn vrienden die juist het zelfde voelden en wilden. Ze spraken er vaak over en hadden al verschillende ideeën maar toen kwam de vraag of het wel echt ging aanslaan bij het publiek. Hun uitvinding was APPS maken voor smartphones, bijvoorbeeld: Facebook, routeplanner, Mobistar,.. Het begon met 3 goeie vrienden het bedrijf “ In the pocket” op te starten in de keuken van Pieter-Jan met een paar computers. Daarna breidde het uit in de woonkamer. Om hun product/service wat meer in de kijker te brengen hebben ze eerst mond-aan-mond reclame toegepast waardoor ze nu met 33 werknemers onder 1 bedrijf werkt. Het was voor hen een grote voldoening omdat ze nooit hadden gedacht dat het zo goed ging aanslaan bij de mensen. Door hun groot succes met “ In The Pocket” hebben we ook besloten om een 2de bedrijf op te starten “ Showpads”. Het zelfde concept maar dan APPS voor IPAD. Op dit moment is het nog niet zo groot maar dat zal zeker nog uitbreiden in de loop van de jaren. We waren zeer enthousiast van dit bezoek. Een zeer breed denkende meneer die nooit heeft opgegeven en die nu op dit moment al veel heeft bereikt op zijn leeftijd. De tips die hij heeft meegeven zal ik proberen in de toekomst ook toe te passen.

49


6.17 Analyse van de jaarrekening COCO CAFE Het bedrijf dat we gekozen hebben is Ambachtelijk Koffiehuis in Roeselare. We hebben dit bedrijf gekozen omdat dit zeer goed linkt met onze minionderneming Coco cafe. Het hoofdproduct is koffie. We kunnen uit deze cijfers afleiden dat het niet makkelijk is om een bedrijf op te starten. Iedereen denkt bij het opstarten van een onderneming maar uit deze oefening hebben we kunnen afleiden dat het helemaal niet zo is. Er komt hier zeer veel bij kijken wat ons toch wel wakker schudde.

Charlotte Huysman Alexia De Brabandere 6HA1

50


6.18 File: ‘Starting up a new business in the UK’

AMC We were instructed to start up a business in the UK, first we started brainstorming and came up the idea of selling goods, especially: bags, purses, key chains, suitcases, … Next we searched on the Internet to find interesting products with a good quality. We wanted a wide range for a large audience. In the beginning it was really different to find suppliers and to make sure that they were good and that we could trust them. There are a lot of suppliers who sell bags, purses… but you have to be able to pick out the good ones. We sent a few mails to the possible suppliers. We were a bit disappointed that we didn’t get an answer. We understood that they haven’t the time for us, but it makes it more difficult do this job. We are very motivated to succeed but no we know that starting up a business needs a lot of administration and preparation.

The next thing that we have to do was searching for some information about starting up a business in the UK. So we send a mail to the chamber of commerce to ask some information about the conditions for starting up a business. The chambers of commerce is a form of business network, e.g., a local organization of businesses whose goal is to further the interests of businesses.

51


BUSINESS PLAN: To start up a business we had to make a business plan. The discussed different aspects, with the following results.

The 10 steps to start up a business: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Write a business plan Get business assistance and training Choose a business location Finance you business Determine the legal structure of your business Register a business name Get a tax identification number Register for state and local taxes Obtain business licenses and permits Understand employers responsibilities

Source: http://www.sba.gov/content/follow-these-steps-starting-business

The location: Our future company would be situated in the heart of London, new Bondstreet a785. This street is one of the best knowed shopping streets from London. There are lots of stores from well-known brands as: ‘Louis Vuitton, Ralph Lauren, Hermes, Dior, and Chanel. We chose this location because it is a very popular place where lots of people go shopping. We want a shop where al lot of people go in and out so that they get o know our products.

Entrepreneurs and founders The name of our enterprise is AMC. The reason why we chose this name was because it’s refers to the first letters of the founders (our) names. When we were little girls we were all fascinated in fashion. We met each other in the fashion department; from then on we became close friends. We all hope that one day we can accomplish our dream of starting up our own company/ we are very motivated to be successful! We want to sell youthful and creative handbags at a decent price. Later on we want to expand our shop to other countries if it would be a success.

52


Offer: General project: The intention of our products is innovative. Our main product is bags. We want to reach a wide audience of daughters and trendy moms. In our range we have lots of possibilities, we constantly supplement our range with the most current and fashionable products. Products and services We have a wide range to make sure that we can satisfy our audience. For example: today, the laptop bag is no longer to be ignored in everyone’s lives. To protect your laptop, a special laptop bag had become important. Even more it’s nice to have it in style. Team: We are a team of 3 motivated persons ( Marie, Charlotte and Alexia) who want to bring exclusive products at reasonable prices to the market. With our three visions together we hope for a successful cooperation because we all have good ideas’ and we believe in it. Maybe when the business goes well we can expand the and take some employees or start up more shops in different cities. If this would become true, we would be very happy.

Finance plan: We all saved some money that we will invest euro 50 000 each. The rest we will borrow from the bank (100.000 euro). It wasn’t easy to borrow that amount of the bank in these times of cris because the bank wants certainness! We had to explain how we would invest their money in our company. Therefore we had to show our business plan. We would like to start up a private company, in the commercial sector.

General costs: We have made a good cost estimate. We want to have a special shop with a modern style. Our target is to make a cozy shop where it feels like home. We’ve contacted a young designer who is willing to work with us for a small price Also here we have to invest a lot of money to make it pleasant in our shop.

The building: Since we have a lot of starting capital we can leas a building for our shop. We found it more interesting to lease a building than to rent it. Otherwise we pay a lot. With the leasing process we can buy the building in the end, which is interesting.

53


Maintenance: To save costs, we will do this ourselves at the beginning. Later on we can hire somebody for this job. It’s very important we have a good contact with the person and that we can trust him/her. Future plans: After staring up a business in London, we are motivated that we want to start up shops all over the world; therefore we are going to attend as many fairs as possible to expand and maintain contact with our clients. We want that all our clients know our products and our message. Competition: We have lookup up the stores in the neighbourhood and there are no stores with our brands. We want to attract an exclusive people that are looking for quality and service. Whit in a radius of 600 m2 there is no store that sells our bays.We looked up the shopping street and there isn’t a shop that sell bags and purses.

Strong points and weird weak points of the project: Strong: We are ladies who know much of fashion, we have all three grown up in families that are in business and are very well prepared and motivated. But we also know that we will have to work very hard to reach our goals.

Weak: There are a lot of other stores that sell bags and purses… But we want to make the different with our special services, kindness and unique brands.

Slogan: The slogan that we have chosen for our company is “Do you want to be a fashionista, AMC is the place to be” If this slogan appeals then you are definitely at the right address. The slogan is shot but engraved in the brains, we want that everyone knows our shop, that everyone talks about this and eventually come shopping at our place.

54


The logo AMC The logo is a classic logo it shows our company that we aren’t chic and expensive. The letters are modern. The logo resembles our names, the first letters of the bosses.

55


SOME EXAMPLE OF OUR GOODS

Supertrash Purses in 3 colours when you go out. It’s resistant of water. The new collection of these purses will be also available in other colours like flashy yellow, filles a papa Large handbag with rabbit coat and blue with a large handle. You also can see that there is another handle present. You can wear this handle over your shoulders, really handy.

Samsonite The classic but strong case in different colours. It’s not a usual case, it weight’s nothing and there is a lot of space.

Trendy key chains Playful colours in different sizes.

Laptop bag A nice bag where you can safely store your computer with style. We have different patterns like circles, squares …

56


Conclusion: Starting up a business isn’t easy. First we have to brainstorming. Thereafter you have to search for the right products that will hit the spot. You have to take account the different rules appealling for the sector your company are in. You also have a lot of into administrative work to do that requires a lot of time. We divided the work in different parts so that everyone learned different things. We are really proud at our company; we really worked hard to start up this business. We hope it will be successfully. For us this was a very instructive assignment. It was something different, a lot of work but very interesting. We will be able to use this information later in the “real world”. We have really worked hard on this task because we thought it could be useful to learn about this. So next time if you visit linden don’t forget to go to AMC, the place to be.

Sources: http://www.britishchambers.org.uk/ https://maps.google.be/ http://www.prysmgroup.co.uk/ http://www.designersimports.com/ https://www.gov.uk/browse/business/setting-up http://www.sba.gov/content/follow-these-steps-starting-business

57


6.19 La plainte/Le commerce par téléphone

Bonjour , Vous parlez à Charlotte Huysman de la mini-entreprise Coco Cafe. Bonjour, Vous parlez à Alexia De Brabandere de la secrétaire d’ Illy. Comment puis-je vous aider ? Je vous téléphone pour trouver une solution à votre plainte « CCO78 ». Pourriez-vous me expliquer s’est passé ? A cause de la grande quantité de moulins à café, je devais placer deux commandes. Et la deuxième commande n’est pas arrivée chez nous. Est-ce que c’est possible de m’expliquer la raison du retard encouru ? Nos excuses , ce jour-là on a en quelques problèmes avec le système donc plusieurs commandes ne sont pas arrivées. Il s’agit certainement d’une erreur. Pas de problème. Qu’est-ce que vous proposez ? Je vais envoyer les moulins à café le plus vite possible et à lors de votre prochaine commande je vous accorde une réduction de 10%. C’est très gentil. Serait-il possible de livrer les produits encore demain matin parce que nous avons une vente à notre école et nous devons vendre toute la journée. Pas de problèmes. Notre fournisseur livrera demain matin à 8 heures. Parfait, Merci de m’avoir appelé. De rien. Nous sommes toujours à votre disposition. Au revoir.

58


6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 Onze tweede aandeelhoudersvergadering en tegelijk ook onze slotvergadering van het jaar. We nodigden hierbij al onze aandeelhouders uit die ons het voorbije schooljaar hebben gesteund. Screenshot 1:

Screenshot 2:

59


6.21 Bedrijfsbezoeken INREDIA De lancering van Inredia, een nieuw centrum van uitmuntendheid voor interieur in Zweden, heeft zich plaats gevonden in oktober 2012. Inredia bevindt zich in Tibro, een kleine stad in het westen van Zweden met een 150-jarige traditie van het ontwerpen en produceren van meubels en interieurs. Inredia zal zowel een fysieke als virtuele forum voor ontwerpers, architecten, ontwerp scholen, design studenten en interieurs bedrijven. Inredia is een gebouw dat zich zal ontwikkelen en uitbreiden naar een internationale scène voor het interieur ontwerp. Ook zaken doen zal een hub zijn voor professional interieur designers, een arena waar ontwerpers, fabrikanten, architecten en design studenten elkaar kunnen ontmoeten en het verkrijgen van nieuwe kennis, werken met design en productontwikkeling.

Inredia is een project op basis van samenwerking op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het gaat over het samenbrengen van ontwerpers en fabrikanten, het versterken van bestaande producenten, het creëren van nieuwe interieur ervaringen en een internationaal platform voor de Zweeds interieur. Inredia is een regionale ontwerpproject met een aantal stevige financiers. De EU draagt bij aan het project door 6,7 miljoen SEK te investeren van de fonds voor regionale ontwikkeling, over drie jaar. Een shirt in de fabriek wordt een in het oog springende centrum van het ontwerp. Inredia is een drie verdiepingen tellend gebouw. Het is gebouwd in een voormalige hemden fabriek uit 1944. Het is 1 500 vierkante meter vloeroppervlak dat een bezoekerscentrum herbergt, tentoonstellingszalen, vergadering, kantoren en een restaurant. Het oud industrieel gebouw is gehouden, maar is voorzien van een modern tintje met zijn ontworpen glazen entree en een restaurant. Het is geen toeval dat Inredia werd gebouwd in Tibro. Op het gebied meubilair en interieur-zijn er oplossingen gevormd en gemaakt gedurende meer dan 150 jaar. Het is een kleine stad met een sterke ondernemersgeest waar mensen op een natuurlijke en gemakkelijk wijze met de mensen kunnen samen werken.

Visie Tibro 2017 is een project dat de gemeente en de lokale industriële bedrijven samen hebben uitgewerkt in 2005. Een die met de gedachte had om er een innovatieve ontmoetingsplaats voor het interieur ontwerpers van de wereld te creëren en zo vond de vormgeving van het inredia project plaats in juni 2009.

60


MODULAR Modular Lighting Instruments, een bedrijf dat gevestigd is in Roeselare. Een Belgische gevestigde ontwerper, producent en verdeler van high-end design verlichting. Het is gespecialiseerd in architecturale verlichting voor grote projecten en vormt sinds zijn oprichting in 1980 een pionier binnen de verlichtingssector. Modular versterkte in de loop der jaren zijn positie als wereldwijde marktleider dankzij een continue investering in zijn R&D afdeling en het ontwerp van innoverende lichtoplossingen. Deze worden gekenmerkt door een intrigerende en avontuurlijke look en een duidelijk afgelijnde, eigenzinnige identiteit. De 3 verlichting instrumenten zijn : afbeeldingen, producten en projecten. Algemeen: Het bedrijf is ontstaan in 1980 in Roeselare, CEO Modular Lieven Messiaen. Het bedrijf stelt 160 mensen te werk en heeft een ruime omzet van 40 miljoen. Sinds 2006 maakt het ook deel uit van Philips Lighting. Het kantoor is gevestigd in Roeselare. Modular is niet alleen gevestigd in België maar is ook actief in Nederland, Frankrijk en Zweden. Het bedrijf heeft vele showrooms over de hele wereld : N-Y Milaan, Copenhagen,.. Verkoop, producten en marketing: Het bedrijf Modular staat niet stil en doet aan zoveel mogelijk projecten mee: een bedrijf dat miniCooper verkoopt, Microsoft, AZ Sint-Jan Brugge, Shanghai,… Modular doet ook al jaren mee aan verschillende beurzen zoals licht en bouw, interieurbeurzen, sfeer en expo 60. Een grote weg naar de markt : Ze verkopen aan groothandel, agenten en verlichting winkels. Iedereen kan bij Modular kopen maar in grote hoeveelheden. Hoe moet het bedrijf ontwikkelen? Door voortdurende nieuwe innovatie, nieuwe ontwerpen en door veel onderzoeken te doen naar nieuwe producten. Zodat ze zich nog meer kunnen onderscheiden van de andere bedrijven. Campagnes? Het bedrijf heeft 2 belangrijke campagnes per jaar. Internationale reclame, tijdschriften en boeken, catalogus, brochure en website.

Extra: De spock plafondlamp: is één van de nieuwste Led armaturen van Modular. Deze futuristisch ogende lamp is zeer functioneel. The light box : is een box met 100000 leds en een oppervlakte van 1500 m2. Zeer indrukwekkend om te zien.

61


PRISMA Prisma Teknik heeft 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van unieke, kwalitatief hoogwaardige producten met geavanceerde en betrouwbare technologie. De directeur van het bedrijf , Jan Lund, vertelde onze op een enthousiasme manier over zijn werkwijze, visie en hoe hij er uiteindelijk is in geslaagd om zich uit te breiden tot een succesvol bedrijf.

Er zijn drie productgroepen: 1. voetgangers signalen 2. doorbuiging indicatoren 3. drukknoppen

Toegankelijk voetgangerssignaal: De TS-model is een geavanceerd akoestisch voetganger signaal met een uniek systeem voor het verstrekken van informatie over de verkeersomgeving om oudere voetgangers en voetgangers met een defecte visie. Het elektronische bedieningspaneel wordt gebruikt voor het aanvragen van de goahead-signaal, en is een zeer betrouwbare oplossing. Prisma TS wordt ruis-gecontroleerd, volledig elektronisch en ontworpen om hoge service-betrouwbaarheid te beschermen en een lange levensduur. Hierbij vertelde men ons dat het dat men dit bakje op verschillende manier kan aantikken. Met de vinger, ellenboog, vuist en nog andere verschillende mogelijkheden.

Maatschappelijk Verantwoordelijk - MVO bij Prisma Hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bereikt verschillende delen van de wereld. In Zweden steunen ze van verschillende lokale sportclubs in Tibro die trainen en jongeren opvoeden. In ZuidAmerika is het werk gericht op Colombia. Zij werken samen met Anker foundation uit Zweden die een breed scala aan hulpprojecten in Colombia aanbieden. Ze werken op lange termijn en vestigen zich op duurzame oplossingen.

62


Een aangrijpende anekdote: Het verhaal begon in 1993-1994 wanneer Luc lening had met gemengd geld ( Deense en Zweedse kronen). Op de dag kreeg hij te horen dat hij plotseling immens veel intresten moest betalen op zijn leningen. Er kwam ongelofelijk veel stress bij kijken omdat zijn bedrijf door al de kosten failliet kon gaan maar hij bleef de moed inhouden en bleef werken. Het was een gelovig man dus hij bad elke dag tot God en vroeg hem waaraan hij dit verdiend had. Maanden lang ging het in dalende lijn waardoor de verkoop begon te zakken. Op een dag kreeg hij een telefoontje van een collega die vroeg of hij het zag zitten om een afspraak van hem over te nemen omdat hij er per ongeluk 2 afspraken op 1 dag had geboekt. De collega zei dat hij voor de afspraak ging zorgen en Lund had er geen probleem mee om een klant van hem over te nemen. Toen de man aankwam bij Lund zag er onverzorgd uit: lang haar, baard en versleten jeans. De man was teleurgesteld omdat hij voor niks 400 km had gereden. Plotseling begon voelde de steen in zijn maag aanwezig en begon te lachen , ook de man zelf was aan lachen. Samen hebben ze kwartier zitten gelachen om de stilte te doorbreken. Lund bedankte de man omdat de steen in zijn maag verdwenen was. Hij vertelde de geldproblemen dat het bedrijf had aan de man. De man kon zich niet inleven in het verhaal want had dit zelf nog nooit meegemaakt maar was wel medeleven met hem. Hij beloofde Lude dat hij zou bidden voor hem , het bedrijf, personeel, de kosten en verkoop. Na een paar dagen kwam een plotseling een verbeteringen. Er kwamen bestellingen binnen waardoor de omzet van 1 maand groter en groter werd. Het bleef maar in groeiende lijnen waardoor men nu op de dag van vandaag hebben bereikt. Door dit gebeuren wou hij graag als professionele bidder beginnen in het bedrijf en de man ging akkoord. De dag van vandaag zijn er 3 werknemers in het bedrijf aanwezig, die bidden voor het bedrijf. Om dank te tonen aan God steekt Prisma hun geld ook in goede doelen: blinden en steunen om gevaarlijkste gevangenissen in Colombia. Ik vond het een zeer aangrijpend verhaal. Ik ben niet helemaal gelovig maar ik geloof wel dat er iets is. Ik had rilling toen Lund het verhaal vertelde want op een bepaald moment voelde je dat zijn stem wat begon te trillen en een glans in zijn ogen kreeg. Een anekdote om nooit meer te vergeten.

63


7 Conclusie Het voorbije jaar hebben we verschillende taken en opdrachten gekregen in verband met onze minionderneming “Coco Cafe”. Er waren verschillende evenementen zoals: aandeelhoudersvergaderingen, verkoopmomenten enzovoort. Door deze minionderneming op te starten kregen we een beter beeld hoe het er in het “echte” bedrijfsleven aan toe gaat. De meeste denken dat het vanzelf gaat maar dit jaar hebben we allemaal kunnen ervaren dat dit helemaal niet zo is. Zo was de zoektocht naar een leverancier niet gemakkelijk. Eerst kwam er een samenwerking met de koffiebranderij Van Den Poel tot stand, maar in de loop van het schooljaar werd de samenwerking met Van Den Poel stopgezet en waren we verplicht andere leveranciers te zoeken. Dit was een “echt” probleem waar een “echt” bedrijf in het “echte” bedrijfsleven mee wordt geconfronteerd. Door de verkoopmomenten op de markt in Halluain en in Zweden leerden we onze “talenkennis” in de verkoopspraktijk toe te passen. Onze doelstelling met de minionderneming was : “winst” te maken en een mooi dividend uit te keren aan onze aandeelhouders. Het boekjaar van onze minionderneming sloot af met WINST, en we konden aan onze aandeelhouders een dividend van 5,74 % uitkeren.

64


Bijlage 1 – Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Coco Café Zilverstraat 26 BTW BE BE-8000 Brugge RPR Tel.050 33 19 43 www.cococafe@hotmail.com Fax 050 34 30 51 www.coca-cafe.be Coco Cafe – Zilverstraat 26 – 8000 Brugge

www.coco-cafe.be

Mevrouw «Familienaam» «Adres» «Postcode» «Gemeente»

uw bericht van 2012-09-25

uw kenmerk

ons kenmerk

Brugge 2012-10-25

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte Mevrouw «Familienaam» Om u interesse te verbreden voor onze miniondernemingen, nodigen wij, “Coco Cafe”, u graag uit op onze eerste aandeelhoudervergadering samen met nog 2 andere mini’s. De vergadering zal plaats vinden in het Sint-Jozefinstituut in Brugge op dinsdag 16 oktober om 19.30 uur. Het programma ziet er als volgt uit:  Verwelkoming  Toespraak van De heer Van dorpe  Voorstelling 3 miniondernemingen  Mini Got talent  Na de vergadering nodigen we u uit op onze receptie waar u kunt genieten van een hapje en drankje. Tijdens de receptie krijgt u ook de kans om onze producten en alvast uw te aankoop te doen. Mogen wij u vriendelijk vragen om onderstaand strookje op de aandeelhoudersvergadering mee te brengen en uw aanwezigheid te registeren op onze website: http://mini.jozefienen.be. Om u in te loggen op site heeft u volgend paswoord nodig: «Wachtwoord». Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groeten Het Coco café team ( alexia de brabandere)

65


ANTWOORDSTROOKJE AANDEELHOUDERSVERGADERING Naam & voornaam __________________ __ Adres ( straat + nr) __________________ __ Postcode & Gemeente __________________ __

!123456789!

Graag dit antwoordstrookje voor 10 oktober terugsturen naar : Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26,8000 Brugge of afgeven aan één van de leerlingen van 6 Handel. Handtekening......................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

66


Bijlage 2 – Afgenomen enquêtes

Geslacht ?

 

Vrouw Man

Tot welke leeftijdscategorie behoort u ?

    

15-25 25-35 35-45 45-55 Ouder: …

Wat verkiest u ?

 

Koffie Thee

Wat vindt u belangrijk?

 

Kwaliteit Prijs

Wat zijn uw lievelingssmaken?

Thee     

Rozenbottel Munt Citroen Linde Andere:………...

Welke koffie drinkt u het liefst?

Koffie     

Ice coffee Mokka Decafeïne Super dessert Brazil coffee

Hoe vaak drinkt u thee?

  

1-2 per week 3-4 per week Meer :..

Hoeveel tas(sen) consumeert u dagelijks?

   

1-2 3-4 5-6 Meer:…

Bent u gebonden aan merken?

 

Ja Neen

Welke koffie gebruikt u?

Vacuüm pakjes gemalen koffie Koffie bonen Supermarkt koffie Ambachtelijke koffie Oxfam koffie Illy Douwe egberts Nespresso ambachtelijke koffies Andere: ….

 

Ja Nee

Zo ja ,welke merk(en)?

Staat u open voor nieuwe merken van thee ?

  

      

Lipton Pickwick Artisanale thee Twinings Celestial Huismerk Andere: …..

Welke merken verkiest u ?

 

Ja neen

Bent u te vinden voor een ambachtelijke koffie ?

    

67


Waar drinkt u thee? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk) Op welke manier zet u thee?

Zou u thee als geschenk geven ?

Zou ja: hoeveel zou u hieraan willen besteden?

          

Thuis Onderweg Werk Restaurant/café Andere : …… Papieren zakje Losse thee in kopje Theesticks Andere: ……….. Ja Neen

Hoe drinkt u uw koffie het liefst?

   

5-10 euro 10-15 euro 15-20 euro Meer/minder:……

Zou u een assortiment koffie en koekjes cadeau geven?

Eet u graag een koekje bij uw koffie?

Indien ja: Welke koekjes eet u graag bij uw koffie? Rangschik van lekker naar minst lekker. (1-6)

      

Zwart Suiker Melk Likeur Andere: Ja Neen

.. boterkoekje .. cakeje .. speculoos .. stuk chocolade .. american cookies .. wafel  Ja  Neen

68


Bijlage 3 – Lettre commerciale ( assortiment)

Zilverstraat 26 BE 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Coco-cafe@hotmail.com www.cococafe.be Coco Café – Zilverstraat 26 – 8000 BRUGGE

Coco Café Zilverstraat 26 BE-«postcode» BRUGGE

Monsieur M.Dubois Avenue Jean BE-06100 NICE

Votre lettre du

Vos références

Nos références

Brugge 2013-03-20

Présentation mini-entreprise Monsieur Dubois Nous sommes la mini-entreprise « Coco Café » . Nous vendrons du café artisanal, cinq types de thé différents et des biscuits de qualité. Nous aimerons vous présenter notre entreprise. Notre entreprise est composée de 14 étudiants motivés. Nous vous invitions à visiter notre site web www.cococafe.be ou vous pouvez trouver plus d’informations. Nous sommes toujours à votre disposition, n’hésitez donc pas à nous contacter. Si vous êtes intéressé à nos produits, vous êtes invites à notre moment de vente. Ce sera le 20 mars 2013 au Sint-jozef à Bruges . Vous êtes la bienvenue à partir de 20 heures pour faire connaissance de nos produits. Veuillez agréer, Monsieur Dubois, l’expression de mes salutations distinguées.

Alexia De Brabandere Order Entery P.J. : dernier catalogue

69


Bijlage 4 – Affiche

70


Bijlage 5 – CV ( Nederlands, Frans en Engels) CURRICULUM VITAE: NEDERLANDS Personalia Naam: Voornaam: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum en- plaats: E-mailadres: Nationaliteit Burgerlijke staat Opleiding 2011-2013 2010-2011 2009-2010 2007-2009

Handel Handel talen Moderne talen-economie Moderne talen

Alexia De Brabandere Zevenster 14 9840 De Pinte 0497 24 74 92 24-02-1955, in Gent alexia955@hotmail.com Belg Ongehuwd

Sint-Jozefsinstituut; Zilverstraat 26, 8000 BRUGGE Sint-Jozefsinstituut; Zilverstraat 26, 8000 BRUGGE Hemelsdaele; Wapenmakerstraat 14, 8000 BRUGGE Hemelsdaele; Wapenmakerstraat 14, 8000 BRUGGE

Ervaringen - Verkoopster 03-07-2012 tot 27-07-2012 in ZAZA Gent - Babysitter tijdens het weekend en vakanties Vaardigheden - Windows & office 2000 - Voorlopig rijbewijs - Tekstverwerking Talenkennis Nederlands: moedertaal Frans: mondeling: goed; schriftelijk: goed Duits : mondeling: goed ; schriftelijk: goed Engels: mondeling: goed ; schriftelijk: goed Andere activiteiten Lopen Karaktereigenschappen - Sociaal - Vriendelijk - Flexibel - creatief

Link: http://www.mytaggle.nl/alexiadb/

71


CURRICULUM VITAE: ENGELS Identification Name: First name: Address: Zip code/ residence: Telephone number : Date of birthday and – location: E-mail address: Nationality: Marital status: Education 2011-2013 2010-2011 2009-2010 2007-2009

Commerce Commerce languages Modern economic Modern langauges

Alexia De Brabandere Zevenster 14 9840 De Pinte 0497 24 74 92 24-02-1955, Ghent alexia955@hotmail.com Belgian Unmarried

Sint-Jozefsinstituut; Zilverstraat 26, 8000 BRUGGE Sint-Jozefsinstituut; Zilverstraat 26, 8000 BRUGGE Hemelsdaele; Wapenmakerstraat 14, 8000 BRUGGE Hemelsdaele; Wapenmakerstraat 14, 8000 BRUGGE

Experiences - Saleswoman 03-07-2012 till 27-07-2012 ZAZA Ghent - Babysitting Qualifications - Windows & office 2000 - Provisional license - Word processing Languages Dutch: native language French: oral: good; written: good German: oral: good; written: good English: oral: good; written: good Personal details Running Characteristics - Social - Friendly - Flexible

-

Creative

Link: http://www.mytaggle.nl/alexiadb/

72


CURRICULUM VITAE: FRANS Identification Nom: Prénom: Adresse: Domicilie: Numéro de téléphone: Date et-lieu de naissance: Adresse e-mail: Nationalité: État civil: Formation 2011-2013 2010-2011 2009-2010 2007-2009

Commerce Commerce langues-vivantes Economie- langues vivantes Langues vivantes

Alexia De Brabandere Zevenster 14 9840 De Pinte 0497 24 74 92 24-02-1955, À Gand alexia955@hotmail.com Belge Célibataire

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme BRUGGE Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme BRUGGE Hemelsdaele BRUGGE Hemelsdaele BRUGGE

Expériences - Vendeuse 03-07-2012 à 27-07-2012 ZAZA GAND – Kalanderstraat 6 - Faire du Babysitting Capacités - Windows & office 2000 - Permis de conduire - Traitement de texte Connaissance des langues néerlandais: langues maternelle français: oral: bon; écrit: bon allemand : oral: bon; écrit: bon anglais : oral: bon; écrit: bon Divers Cours Caractéristiques - Sociable - Amicale - Flexible - Créative

Link: http://www.mytaggle.nl/alexiadb/

73


Bijlage 6 – Verkoopfacturen Factuur 1

Klantnr: 02 Els motte rijksweg 280 8300 Knokke

Coco CafĂŠ Zilverstraat 26 8000 Brugge Mo-nummer: M2a02 Rekeningnummer IBAN: BE63 0016 8118 5408 S0

Factuurnummer

Factuurdatum

Leverdatum

Vervaldatum

2

6-02-2013

3-02-2013

6-02-2013

Aantal Artikelnummer Beschrijving

Prijs per eenheid

Korting

Totaal

10

amandelbrood

2,65

26,48

12

illy koffie blik

8,50

101,94

3

viva sare deca

7,08

21,24

Totale korting

0,00

149,66

Brutobedrag

149,66

+ vervoerskosten

15,00

subtotaal

164,66

2% fin korting MVH

164,66

btw

9,88

Terug te sturen verpakking totaal

*

174,54

De op dit stuk vermelde BTW is niet aftrekbaar.

De minionderneming is niet aan BTW onderworpen (beslissing van de BTW administratie van 20 december 1989, nr. E.T.60.276). Zij is een uitvloeisel van de Vlajo, die zich tot doel gesteld heeft jongeren de zin voor initiatief en ondernemingsgeest te ontwikkelen. De klantgaat akkoord dat de minionderneming of de personen hierbij betrokken geen verantwoordelijkheid dragen. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door de Vlajo en beperkt zich tot dekking van de verzekering (AXA - polisnr. 705.556.401) en houdt geen aansprakelijkheid na levering in. VZW Vlajo, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (tel 016 29 84 01).

74


Bijlage 7- Analyse jaarrekening LIQUIDITEIT

Boekjaar 1 Liquiditeit in ruime zin

Boekjaar 2 2,49

3,81

Boekjaar 1 Boekjaar 2 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 50.272,00 39.364,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 13.167,00 35.338,00 VIII. Geldbeleggingen 0,00 0,00 IX. Liquide middelen 25.852,00 109.689,00 X. Overlopende rekeningen 527,00 614,00 Totaal 89.818,00 185.005,00 Vlottende activa

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Boekjaar 1 Boekjaar 2 36.023,00 47.484,00 61,00 1.122,00 Totaal 36.084,00 48.606,00

Liquiditeit in enge zin

1,10

3,00

Totaal

Boekjaar 1 Boekjaar 2 13.167,00 35.338,00 0,00 0,00 25.852,00 109.689,00 527,00 614,00 39.546,00 145.641,00

Totaal

Boekjaar 1 Boekjaar 2 36.023,00 47.484,00 61,00 1.122,00 36.084,00 48.606,00

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

SOLVABILITEIT

Eigen vermogen Totaal vermogen solvabiliteit

Boekjaar1 Boekjaar2 133.198,00 131.414,00 393.615,00 430.852,00 34% 31%

75


RENDABILITEIT

Boekjaar 1 Boekjaar 2 Winst van het boekjaar 1.785,00 8.610,00 Eigen vermogen 133.198,00 131.414,00 REV 1,34% 6,55%

VERTICALE BALANS ACTIVA

PASSIVA

Huidig boekjaar

EIGEN VERMOGEN VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

77,18%

57,06%

0,00% 0,00% 77,18% 74,54% 1,53% 1,10% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,82%

0,00% 55,94% 57,06% 55,99% 0,55% 0,52% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,94%

0,00% 0,00% 12,77% 12,77% 0,00% 0,00% 3,35% 2,81% 0,54% 0,00% 0,00% 6,57% 0,13% 100,00%

0,00% 0,00% 9,14% 9,14% 0,00% 0,00% 8,20% 4,93% 3,27% 0,00% 0,00% 25,46% 0,14% 100,00%

I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

33,84%

30,50%

4,73% 4,73% 29,11% 0,47% 10,89% 17,75% 0,00% 0,00% 0,00%

4,32% 4,32% 26,18% 0,43% 9,95% 15,80% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,16%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,50%

56,99% 56,99% 56,99% 0,00% 9,15% 5,08% 0,00% 0,00% 0,00% 2,83% 2,83% 0,00% 1,20% 0,00% 0,49% 0,71% 0,04% 0,02% 100,00%

58,22% 58,22% 58,22% 0,00% 11,02% 4,64% 0,00% 0,00% 0,00% 3,76% 3,76% 0,00% 2,06% 0,00% 1,44% 0,63% 5,54% 0,26% 100,00%

76


HORIZONTALE BALANS ACTIVA

PASSIVA

2012

EIGEN VERMOGEN VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

-19,07%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% -19,07% -17,78% -60,87% -48,68% -25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 105,98%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% -21,70% -21,70% 0,00% 0,00% 168,38% 92,29% 566,23% 0,00% 0,00% 324,30% 16,51% 9,46%

100,00%

0,00%

I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% -1,34%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% -1,56% 0,00% 0,00% -2,56% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,98%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

11,81% 11,81% 11,81% 0,00% 31,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,40% 45,40% 0,00% 87,76% 0,00% 221,79% -3,95% 16721,83% 1739,34% 9,46%

77


BALANS ACTIVA

Boekjaar 1

PASSIVA

Boekjaar 2

EIGEN VERMOGEN VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

303.797,00

245.848,00

0,00 0,00 303797,00 293412,00 6036,00 4349,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 241000,00 245848,00 241254,00 2362,00 2232,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.818,00

185.004,00

0,00 0,00 50272,00 50272,00 0,00 0,00 13167,00 11053,00 2114,00 0,00 0,00 25852,00 527,00

0,00 0,00 39364,00 39364,00 0,00 0,00 35338,00 21254,00 14084,00 0,00 0,00 109689,00 614,00

393.615,00

430.852,00

133.198,00

131.414,00

18600,00 18600,00 114598,00 1860,00 42881,00 69857,00 0,00 0,00

18600,00 18600,00 112814,00 1860,00 42881,00 68072,00 0,00 0,00

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

0,00

0,00

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

260.417,00

299.439,00

224334,00 224334,00 224334,00 0,00 36023,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 11149,00 11149,00 0,00 4732,00

250833,00 250833,00 250833,00 0,00 47484,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 16211,00 16211,00 0,00 8885,00

1923,00 2809,00 142,00 61,00

6188,00 2698,00 23887,00 1122,00

393.615,00

430.853,00

I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

78


EBIT

Boekjaar 1 Boekjaar 2 bedrijfsopbrengst 54436,00 59966,00 bedrijfskost 45109,00 44156,00 bedrijfswinst 9327,00 15810,00

79


Bijlage 8 – Staring up a new business in the UK Mail To: info@desingnersimports.com Dear Sir or madam We are 3 women who are trying to start up a business that sells bags, purses and other stuff in London. But before we can start we have to have a large and exclusive range of products. While searching on the Internet for our products we bump in to you website and we were very interested. Can we have some information about you goods especially about bags and purses? And maybe you can make us a special offer if we buy in bulked? We hope on a good collaboration You’re sincerely Team AMC

Mail To: reg.chard@prysmgroup.co.uk Dear Sir or Madam We are 3 women from belguim who want to start a busniness in the UK, especially in London. The name f our entrepisre would be “AMC”. Our idea would be sell bags, purses, suitcases,.. We already contacted a few suppliers and based on a businessplan they want to work with us. Since we don’t know how to start p a business in the UK we are looking for some help. Would it be possible to give us some information? Are they any rules or obligations we have to deal with ? You’re sincerely, Team AMC

80


Bijlage 9 – Lettre commerciale

Coco Cafe Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Jacques Colombier Rue de la vie 6040 CHARLEROI

Votre lettre du

Vos références

Nos références CCO78

Charleroi 2013-03-19

Plainte

Monsieur Colombier Nous vous remercions pour la livraison du 18 mars dernier, concernant 987 moulins à café. A notre vif regret, nous avons constaté un retard. Est-ce que c’est possible de m’expliquer les raisons du retard encouru ? J’insiste vraiment pour que vous me fassiez parvenir les 67 moulins à café par le transport de demain matin, sinon il sera impossible de les mettre au point dans les délais convenus avec mes clients.

Comptant sur votre efficacité, je vous prie d’agréer, Monsieur Colombier, l ‘expression de mes sentiments distingués.

Charlotte Huysman & Alexia De Brabandere Service ordre entry et Service des Ventes COCO CAFÉ

81


Bijlage 10 – Logboek week 1

datum

uur

4/09/2012

13u05-14u45

Taakverdeling functies

activiteit

6/09/2012

10u15-11u55

Brainstormen voor het naam & slogan

11/09/2012

13u05-14u45

Product assortiment kiezen

13/09/2012

10u15-11u55

Bespreking leverancieren

14/09/2012

15u00-15u50

Gip NED : uitleg zakkelijke verslag

18/09/2012

13u05-14u45

Brainstormen over de show voor aandeelhoudersvergadering

18/09/2012

16u40-18u00

Horica Total met charlotte en jean-batiste

20/09/2012

10u05-11u55

Brainstormen over de stand + show

21/09/2012

15u00-15u50

GIP NED: aandeelhoudersverslag

23/09/2012

10u00-11u30

GIP informatica: aandeelhouderslijst zippen + word documten uploaden

25/09/2012

13u05-14u45

Definitieve aandeelhouders tabel + logo

27/09/2012

10u15-11u55

Bespreken met de 3 mini's voor plaats van de standen + opnieuw samenstellen van assortiment

27/09/2012

16u00-18u00

Horica total aankopen van de bekers, lepels, suiker enz.

28/09/2012

15u00-15u50

GIP nederlands: extra uitleg + enquete

30/10/2012

15u00-16u00

GIP informatica : aandeelhoudersbrieven + uploaden

2/10/2012

13u05-14u45

Controleren binnen gekomen producten + voorbereiding aandeelhoudersvergadering

3/10/2012

18u30-22u00

Persconferentie Vlajo

4/10/2012

10u15-11u55

Voorbereiden algemene aandeelhoudersvergadering

5/10/2012

15u00-16u30

Organiogram maken van al de functie van de mini - ondernemingen voor BE

7/10/2012

9u00-10u00

9/10/2012

13u05-14u45

Extra taken voor de voorbereiding van de aandeelhoudersvergadering

10/10/2012

12u30-15u30

Promotiefilmpje op Oud Sint-Jan

12/10/2012

15u00-15u50

GIP nederlands: enquete opstellen

15/10/2012

16u00-18u00

GIP nederlands: afwerken enquete + afdrukken

16/10/2012

19u00-22u00

Start EERSTE aandeelhoudersvergadering

16/10/2012

13u00-22u00

Iedereen kreeg opdrachten om de aandeelhoudersvergadering in goeie banen te leiden

18/10/2012

10u05-11u55

Evaluatie eerste aandeelhoudersvergadering

18/10/2012

15u00-15u50

GIP engels: assgment travel guide

18/10/2012

18u30-20u00

Evaluatie algemene vergadering + administratie van de verkoop + Bijbestellen

22/10/2012

19u30-21u00

Gip frans : Opzoeken & bewerken van catalogus/ zakelijke brief

23/10/2012

13u05-14u45

Boekhoudkundige verwerking verkoop aandeelhoudersvergadering

25/10/2012

10u15-11u55

Bezoeken Groenepoorte met de minionderneming + proeven koekjes

25/10/2012

15u00-15u50

GIP: engels : assigment travel guide = groepen verdelen en informatie opzoeken

26/10/2012

14u50-16u00

Het opstellen van de stand voor het oudercontact

27/10/2012

13u00-15u00

Gip engels: Opzoeken van informatie voor travel guide

3/11/2012

10u30-12u00

Nederlands: enquete vragen afgewerkt en afgeprint

6/11/2012

13u05-14u45

Bestellingen inorde brengen / directie advertentie scherm bespreken

7/10/2012

13u30-16u00

Gip bedrijfseconomie: Module 2 lezen en toepassen met charlotte voor onze marketingmix

3/11/2012 8/11/2012

10u30-12u00 10u15-11u05

Nederlands: enquete vragen afgewerkt en afgeprint Nieuwe bestelbonnen afdrukken & werken aan gip BE

2

3

4

5

Gip engels: afwerken & afdrukken

6

7

8

9 10 9 10

8/11/2012

11

Werken aan GIP marketingmix

13u05-14u45

Bestellingen inorde brengen / directie advertentie scherm bespreken

9/11/2012 7/10/2012

15u00-15u50 13u30-16u00

GIP bedrijfseconomie: nederlands: conclusie van het makrtonderzoek: Gip Module 2 lezen en toepassenenquete met charlotte voor onze marketingmix

8/11/2012 10/11/2012

10u15-11u05 10u40-11u40

Nieuwe afdrukkenbrief & werken aan gip BE GIP fransbestelbonnen : verbeteren zakelijke + catalogus

8/11/2012

11u05-12u00

Werken aan GIP marketingmix

10/11/2012 10/11/2012

15u00-17u00 10u40-11u40

GiP frans frans::Compagne -> filmpje maken GIP verbeterenpublicitaire zakelijke brief + catalogus

10/11/2012

12u30-13u30

GIP informatica en nederlands: verbeteren aandeelhoudersbrief + verslag mini onderneming

10/11/2012

15u00-17u00

GiP frans: Compagne publicitaire -> filmpje maken , brainstormen over slogans

13/11/2012 13/11/2012

20u00-21u00 13u05-14u45

GIP frans: campagne publiciaire 8 ligne+ schrijven Bestellinen inorde brengen met marie bespreking van datums standen

13/11/2012

14/11/2012

20u00-21u00

13u00-15u00

GIP frans: campagne publiciaire 8 ligne schrijven

14/11/2012

15/11/2012 15/11/2012

13u00-15u00

10u05-11u00 10u05-11u00

GIP frans: filmen met marie & charlotte aan peda voor campagne filmpje + afwerken ligne

GIP frans: frans: afwerken afwerken ligne ligne + GIP + filmpje filmpje nog nog extra extra toepassingen toepassingen

15/11/2012 15/11/2012

11u05-11u55 11u05-11u55

bestellingen bestellingen inorde inorde brengen brengen + extra bestelbonnen afprinten + bespreken stand op kerstmarkt

16/11/2012

16/11/2012

15u00-15u20

15u00-15u20

Extra bestellingen met marie gaan klaar maken

16/11/2012

16/11/2012 17/11/2012

15u20-15u50

15u20-15u50 14u00-17u00

GIP nederlands: werken aan sollicitatiebrief & CV

GIP frans: nederlands: werken aan sollicitatiebrief CV GIP campagne publicitaire powerpoint& maken

10/11/2012 9/11/2012

11

11u05-12u00

6/11/2012

13/11/2012

12u30-13u30 15u00-15u50

13u05-14u45

GIP informatica en nederlands: verbeteren aandeelhoudersbrief + verslag mini onderneming

GIP nederlands: conclusie van het makrtonderzoek: enquete

, brainstormen over slogans

Bestellinen inorde brengen met marie + bespreking van datums standen

GIP frans: filmen met marie & charlotte aan peda voor campagne filmpje + afwerken ligne

Extra bestellingen met marie gaan klaar maken

12

17/11/2012

14u00-17u00

GIP frans: campagne publicitaire powerpoint maken

12

19/11/2012

19u30-20u30

GIP frans: powerpoint opstellen landen ' cote d'azur'

20/11/2012

13u05-14u45

Vergadering markten deelnemen

22/11/2012 20/11/2012

20u30-21u00 13u05-14u45

GIP engels: powerpoint maken engels travel guide + tekst Vergadering markten deelnemen

22/11/2012

21/11/2012

10u05-11u55

Marketing mix bekijken + diverse taken

23/11/2012

15u00-17u00

22/11/2012 24/11/2012

13u05-14u45

20u30-21u00 15u00-16u00

GIP nederlansd: alles verbeteren + GIP informatica: ook verbeteren en uploaden op smartschool

GIP frans: engels:powerpoint powerpointafwerken maken engels travel GIP cote d'azur

22/11/2012

10u05-11u55

Marketing mix bekijken + diverse taken

26/11/2012

23/11/2012

18u00-19u30

GIP engels: travel guide powerpoint + tekst maken

27/11/2012

13u05-14u45

werken aan logboek, bestellingen afwerken en lies geeft informatie over de aandeelhoudersvergadering van de groenepoortere

14

24/11/2012

15u00-16u00

GIP frans: powerpoint afwerken cote d'azur

13

4/12/2012

13u05-14u45

Eerste evaluatie verkoop( Minikerstmarkt + opvolging met de Groene Poorte) + voorbereiden oudercontact

19/11/2012 21/11/2012

13

15

19u30-20u30 15u00-17u00

13u05-14u45

GIP frans: frans: afwerken powerpoint opstellen landen cote d'azur' GIP powerpoint + tekst 'afwerken GIP frans: afwerken powerpoint + tekst afwerken

guide + tekst

GIP nederlansd: alles verbeteren + GIP informatica: ook verbeteren en uploaden op smartschool

6/12/2012

10u05-11u55

Peer evaluation indiviudele leerling

27/11/2012 EXAMENS

13u05-14u45

werken aan logboek, bestellingen afwerken en lies geeft informatie over de aandeelhoudersvergadering van de groenepoortere

EXAMENS 4/12/2012

13u05-14u45

Eerste evaluatie verkoop( Minikerstmarkt + opvolging met de Groene Poorte) + voorbereiden oudercontact

6/12/2012 VAKANTIE

10u05-11u55

Peer evaluation indiviudele leerling

26/11/2012

18u00-19u30

GIP engels: travel guide powerpoint + tekst maken

16 14 17

15

EXAMENS 16

EXAMENS 17

VAKANTIE

82


18 8/01/2013

13u05-14u45

Evaluatie kerstverkoop+ boekhouding december nog afwerken + voorbereiding zweden : welke producten?

10/01/2013

10u05-11u55

Voorbereiding verkoop zweden + lijst vertalen + voorbereiden verkoop kuurne + boekhouding zweden

15/01/2013

13u05-14u45

Verslag schrijven over je functie en doormailen naar meneer decock.

17/01/2013

10u05-11u55

21/01/2013

13u00-14u00

Informatie gekregen over Europa direct

23/01/2013

13u00-16u30

Verkoopmoment Coco CafĂŠ in het winkelcentrum Tibro

24/01/2013

08u30-11u30

Twee bedrijven bezocht : Inredia en Prisma

29/01/2013

13u05-14u45

Besproken verkoop in zweden & functie herverdelen

31/01/2013

10u05-11u55

Bespreking met coockie dillusion & kuurne voorbereiden

2/02/2013

08u30-9u30

GIP frans: werken aan journal intime

2/02/2013

10u00-10u30

Organiagram maken

4/02/1013

17u00-17u30

GIP be: boehoudkundige verwerking verkoopfacturen maken

4/02/2013

18u00-19u30

GIP frans: Journal intime beginnen werken

5/02/2013

13u05-14u45

Evaluatie verkoop kuurne + GIP TAAK werken aan verkoopfacturen + bedrijfsbezoeken zweden

7/02/2013

10u05-11u55

Afwerken opdrachten bedrijfbezoek zweden + voorbereiden/samenkomen verkoop school bespreken

7/02/2013

18u00-21u00

GIP be afwerken van de boekingen

18/02/2013

17u00-18u30

GIP engels: portfolio engels aanvullen

19/02/2013

13u05-14u45

Boekhouding januari afwerken + opvolging betaling + voorbereiding Halluin

21/02/2013

10u05-11u55

Voorbereiding lenteactie + stand van zaken besspreken + Boekhouding februari

26/02/2013

13u05-14u45

Voorbereiding verkoopactie + overlopen boekhouding februari

28/02/2013

10u05-11u55

Werken aan diverse pp + nieuwe prijzen + leverancier hoorens + verkoopactie's

5/03/2013

13u05-16u30

Bedrijfsbezoek: verzekering callant

7/03/2013

10u05-11u55

Mails sturen Ameel + Opvolging betalingen + boekhouding maart

11/03/2013

17u00-19u30

Zwedenavond voorbereiding voor opkomst van de zweden

12/03/2013

13u05-14u45

Voorbereiding zweden + afwerken pp frans en nederlands + bestelling gaan controleren

14/03/2013

10u05-11u55

voorbereiden volgende verkoopactie + Boekhouding van februari +

14/03/2013

18u00-18u30

Zweden afhalen aan het station BRUGGE

15/03/2013

13u00-14u00

Bezoek : modulare -> de showroom gaan bezoeken , informatie gekregen over de verschillende lichten

16/03/2012

10u30/12u00

Gip Be werken aan de balans van jaarlijkse rekeningen

19/03/2013

09u00-10u30

Bezoek : verhaal van de ondernemer -> In the pocket and showpads

21/03/2013

10u05-11u55

Voorbereiden voorkoopopdracht + afwerken ppt + Inkomende en uitgaande bestellingen + werken aan de

23/03/2013

10u00-11u30

De 2 artikels van modulare en in the pocket afwerken + afdrukken

23/03/2013

12u00-16u00

Verkoop bij nick thuis in BRUGGE

26/03/2013

13u05-14u45

afwerken logboek + jaarlijkse balans afwerken/ uploaden en afdrukken

28/03/2013

10u05-11u55

GIP werken

29/03/2013

15u30-17u30

Oudercontact verkopen in tabigha

16/04/2013

13u05-14u45

Voorbereiden verkoop + pp maken voor opendeurdag + voorbereiden halluain + boekhouding Maart

17/04/2013

18u00-20u00

Werken aan eindwerk GIP

18/04/2013

10u05-11u55

Voorbereideing opendeurdag + voorbereiding Halluain Frankrijk

23/04/2013

13u05-14u45

Verbeteringen GIP taken + balansanalyse en verkoopfacturen van de onderneming + voorbereiding halluain

25/04/2013

10u05-11u55

Toneelvoorstelling

27/04/2013

18u00-19u30

Werken aan eindwerk GIP

30/04/2013

13u05-14u45

Evaluatie verkoop van Halluain + Voorbereiding uitverkoop COCO CAFE + Voorbereiding verkoop op school ( acties )

2/05/2013

10u05-11u55

Vrije dag

7/05/2013

13u05-14u45

Voorbereiding uitverkoop + Opvolging laatste betalingen + Voorbereiding slotvergadering op 21 Mei + draaiboek

9/05/2013

10u05-11u55

Vrije dag

9/05/2013

10u00-14u00

Werken aan eindwerk GIP

14/05/2013

13u05-14u45

Bezoek aan MVO markt

16/05/2013

10u05-11u55

Aflsluiting van de minionderneming + uitverkoop + opvolging betalingen + Slotboekhouding +slotvergadering

19

20

21

22

VAKANTIE 23

24

25

26

27

30

31 VAKANTIE 32 VAKANTIE 33

34

35

36

37

38

39

20/05/103

10u00-18u00

Werken aan eindwerk GIP

21/05/2013

13u05-14u45

Voorbereiding slotvergadering+ het dividend berekening + afwerken aan de pp voor slotvergadering

23/05/2013

10u05-11u55

Werken aan GIP

23/05/2013

18u00-21u00

Werken aan eindwerk GIP

83


Bijlage 11 – verslag bestuursvergadering Coco Café Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel.050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

BTW BE RPR www.cococafe@hotmail.com www.coca-cafe.be

www.coco-cafe.be

Verslag personeelsbeleid Verslag van 9/10/2012

Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Aantal pagina’s Notulist

SJZ/PB/07

2012-10-09, 13.05-14.45u. Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal gistje Faisal Al-suhail, Florian Araib, Alexia De Brabandere, Lies Devriendt, Charlotte Huysman, Nathan Lampo, Pieter Lavens, Dennis Marchand, Nick Mathijs, Jeanbatiste Souêtre, Marie Van Ackere, Michiel Vandenbussche, Apollonia Vanloven en Yana Vanquatem

Alexia De Brabandere

Agendapunten: 1. Voorstel draaiboek aandeelhoudersvergadering 2. Oplossing probleem bankkaart 3. Voorstel diverse ideeën presentatie product 4. Voorstel formaat enveloppen 5. Concrete afspraken opstelling stand 6. Extra: verdeling praktische taken aandeelhoudersvergadering 1 Draaiboek -Mevrouw De Meyer gaf ons richtlijnen -Deel 1: Technische zaken, PowerPoint presentatie, verwelkomingen, show mini got’s talent, introductie van de ondernemingen en dankwoord.  Guillaume, Jean-Baptiste en Aitana: verwelkoming aandeelhouders;  De heer Van Dorpe een korte toespraak;  Marie en Apollonia presenteren ‘Mini’s got talent’  Nick doet het dankwoord. -Deel: Onthaal & receptie  Verto doet de aankleding, rode loper en tafelversiering;  Coco Café zal de installaties, beamer, partytafels en bestellen van drank regelen;  Bijou-écolier zal aandeelstrookjes scannen.

84


2 Probleem bankkaart  Florian & Nick zullen naar de bank gaan om te checken of het probleem met de bankkaart al is opgelost zodat we zo rap mogelijk onze leveranciers kunnen betalen. 3 Diverse ideeën  Lies was dit weekend naar AVA-papierwaren geweest om ideeën op te doen om onze producten zo goed mogelijk te presenteren = We zullen doorzichtige pakjes afgewerkt met een bruin gekleurde strik gebruiken. 4 Formaat enveloppen  Marie & Charlotte hebben de brieven afgedrukt & geplooid. 5 Opstelling stand  Pieter & Jean-Baptiste gaven ons wat meer uitleg over het opstellen van de stand. Ze waren houten zijpanelen van 2 meter lang gaan kopen bij BRICO. Het is immers belangrijk dat het een stevige stand is omdat we tijdens de aandeelhoudersvergadering de aandeelhouders willen laten proeven van onze koffie.  De stand moet nog geschilderd worden maar dat zal dit weekend gebeuren.  De papa van Michiel Vandenbussche zal dit weekend de stand transporteren met zijn vrachtwagen. 6 Praktische takenverdeling  Ik kreeg de opdracht om de verschillende taken toe te bedelen aan de leerlingen.  Na het opmaken van de takenverdeling heb ik de lijst doorgemaild naar Mevrouw De Meyer. BIJLAGE LIJST: o o o o o o o o o

Klaar zetten turnzaal = Jana Vanquatem & Apollonia Vanloven & Alexia De Brabandere Klaarzetten schilderskapel = Michiel Vandenbussche & Pieter Lavens & Natan Lampo & JeanBaptiste Souetre Broodjes smeren = Lies Devriendt & Charlotte Huysman Briefing OPR om 18u30 = Marie Van Ackere Helpen Meneer Vandenbussche en Meneer Claeys = Nick Mathys Opruimen turnzaal = Florian Araib & Pieter Lavens & Natan Lampo Opruimen schilderskapel = Michiel Vandenbussche & Florian Araib & Jean-Baptiste Souetre Terugzetten tafelels schilderskapel = Faisal Al-suhail & Pieter Lavens & Charlotte Huysman Opruimen lokaal B-201= Jean-Baptise souetre & Apollonia Vanloven & Alexia De Brabandere

85

Gip Alexia De Brabandere  

Gip laatste jaar handel in het Sint-Jozefsinstituut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you