Page 1

Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

Iniciar una narració nova i “siguiente”.

Per afegir les imatges o fotografies: “Importar imágenes”.

1


Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

Buscar la carpeta on teniu emmagatzemades les fotografies. Ex: “la castanyada”.

Per poder-les passar-les totes d’un cop s’ha de: picar en la primera imatge i polsar shift+ctrl.+fin, quedaran totes seleccionades. A continuació, prémer “abrir”.

2


Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

Un consell: és més ràpid passar-les totes perquè després es poden esborrar aquelles que no interessin.

Si hi ha fotografies que en girar-les tenen “bordes negros” es poden eliminar amb aquesta opció. També es poden fer modificacions de color, posició, ulls vermells...

“Si a todo” i “siguiente”.

3


Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

Per afegir text a cada imatge: picar i escriure text (mirar les diferents opcions: tipus i mida de lletra, centrat, a dalt, a baix...).

Per donar moviment a la imatge (zoom): “personalizar movimiento”.

4


Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

Activar: “especifique la posición”.

Ara, picar sobre la primera imatge i reduir-la, ampliar-la o portar-la cap a un costat. A continuació, picar sobre la segona imatge i fer el mateix. Després, decidir el nombre de segons per mostrar la imatge i fer el mateix amb totes les fotografies (s’han d’anar passant i gravant)

5


Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

Per fer transicions (efectes especials): escollir la que més t’agradi picant sobre ella i posar el temps que vols que es mostri i guardar. Es pot fer en cada fotografia, però és convenient no carregar la presentació amb moltes transicions, millor aplicar-les desprès d’un grup de fotografies.

Per gravar narracions: Picar i gravar directament la veu amb un micròfon a l’ordinador. La gravació quedarà gravada i serà escoltada sobre la imatge que apareix a la pantalla. Es poden fer tantes narracions com fotografies i aturar al final de la gravació.

6


Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

Per afegir música: pica “seleccionar música” i buscar l’arxiu on tens la música + “siguiente”.

Guardar la narració i “siguiente” (hi ha diferents opcions per guardar el projecte, depèn d’on es vulgui visualitzar desprès, aquestes opcions estan en “Configuración”, però per fer-ho en un projector normal o al PC no cal fer canvis.

7


Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

“Guardar proyecto”

Per finalitzar: “Salir” i posar el nom als arxius.

8


Guia utilització programa: Fotos Narradas 3 (Photo Story 3) per a Windows

Han de quedar dos arxius: un que serà el projecte (quedarà obert per poder fer les modificacions que calguin o afegir més imatges i el vídeo (que serà el treball definitiu tancat, aquest últim ja no es podrà modificar (imatge de DVD)).

ÀNIMS QUE ÉS MOLT FÀCIL I EL RESULTAT VAL LA PENA!!

9

Guia Fotos narradas  

Tutorial breu sobre el funcionament del programa Photo Story 3 per a Windows.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you