__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DOMICIL YOUR Architecture

Engaging through Architecture

EXPERIMENTAL GARDENS

access to MA program

DESIGN-MINISTERIET.DK


Kære bygherre

In the designfase for SOLVING values in a future Dom cil of Architecture, we came across a concept, that fe right - even though it might seem to be a large “con Dome;-)” We actually enjoyed doing this proposal, s thank Q. And here you are.....

access to BA program

Tak for Jeres interesse. Dette “hylster” vil I helt sikkert kunne bruge til at udvikl Jeres egen virksomhed;-) I efterspørger noget Markant - funktionelt, bæredygtigt, elegant måske endda enkel arkitektur ? Forenklet i en ligning...?

Life equals Architecture?

OUTDOOR SEATING

cirkel ‘circle’ (from Latin circulus) Matematikken kender

svaren

GRÆKERNE benyttede netop matematikken til a udrede universelle begivenheder på enkel algoritme Form og funktion, cause it is all there... Chancen for endelig at blive samlet på én adresse, o at komme under samme tag.

NEWAARCH

Alle gode historier har brug for en scene. Et miljø der på fineste vis med røg og spejle understreger DOME persongalleriet og budskabet over for brugeren. En sådan scene kan se ud på mange måder, men der skal være overensstemmelse mellem æstetik og indhold, således at fortællingen bliver indlevende og relevant. Vi skaber scenen, og vi gør det godt.

United in Architecture

Up-to-dateD physical framework for teaching and research

Et nyt sted, og med en tilkommende lokal plan.

FULL CIRCLE

At opføre en MARKANT bebyggelse, som vil sætte et markant aftryk på omgivelserne, hjertet af byen og det ganske land. Vi har en overbevisning om,


DESIGN-MINISTERIET.DK

mielt nso

THE SUSTAINABLE NEWAARCH DOMEDOME OF ARCHITECTURE

le

ne

at er.

og

e.

E

YOUR COMPANY NAME HERE


THE SUSTAINABLE DOME OF ARCHITECTURE


DESIGN-MINISTERIET.DK


THIS IS HOW WE DO IT Vi har udgangspunkt i noget af det ældste skabte arkitektur i verdenen. STONEHENGE Der indkredser de 4 huse. ØST VEST SYD NORD

NEWAARCH DOME

Solens orientering er vigtig, også hvor I vil bygge. Perfekt viden for en bygnings placering og indretning kald det moderne eller en ældgammel teori. Men det er ikke helt uden betydning.. ;_) Især når det idag handler om at skærme sig for solen.

CIRKLEN. Dette RUNDE element har altid facineret i landskabet, rundt i forskellige kulturer. Det er måske et element, der i virkeligheden kæder os sammen som mennesker og individer på tværs af religion og kulturer. Ultimative former, til perfektion i GEOMETRISK historie. Man finder stadig nye cirkler lavede på mysterisk vis;-) Og endda skabt om natten.

Magisk og samtidig mystisk for mange

En form, let genkendelig for alle grupperinger af mennesker og folkeslag. Et dragende design med et potentiale og en enorm tiltrækningskraft. (Se Under the Dome;-)

En cirkel som en mandala udfærdiget af alle Jeres values og med sin helt egen arkitektonisk klimaskærm under et samlende ETFE tag

6 7 8 9 10 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 7 8 9 10 11 12 13 12 11 10 9 8 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 14 13 12 11 10 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 15 14 13

Som et Colosseum, stadion, eller en dome af arkitektur, med forskudte etager for solen, og pakket ind i en lufttæt boble, med sit helt eget indeklima. Det grønne hus. En universel energi står skrevet i dimensioneringen af sådanne formfuldent skabelon. I må kunne se hvilket matematisk potentiale, det vil indskrive

Forenet i en dome..

Det kræver måske mod at give en cirkel en chance i dagslys ? At skabe noget magisk for et helt samfund, dens befolkning og landskabet i horisonten. Det er bevist, at en Dome kan se ud på flere måder, og med forskelligt islæt, markant i sit særpræg. Også mange år efter :-) Enkel arkitektur der forener, og samler befolkninger på tværs af kulturer.


ETAGE -1 1800M2

Grundet jordforhold vurderer vi at kælderetage begrænses mest mulig. - Vi har dog sat lidt af m2 her til basis storage, parkering, bicycle etc.

Vi tror at et sådant projekt vil kunne få økonomisk støtte fra flere kanter. Det genkendelig ved formen, vil skabe debat og omtale hos den bredde del af befolkning. Selv et anti forhold mod en dome, burgerbolle, brystimplantatet, kært barn har mange navne; vil gavne definitionen af en ny start et nyt projekt. Domen of architecture er lavet i ETFE teflon. Dette materiale bliver ofte brugt i stedet for glas, men sjældent mere end selve tagdækning. Vi synes at hele Jeres virksomhed skulle pakkes ind i sin egen klimaskærm, som et samlende “kondom”. Der kan integreres klare felter, såvel matte(coated)områder. Mock-up felter strategiske steder all the way around. Det vil kunne skabe et større økonomisk råderum for indeholdet. Et massivt areal, der kan booste fremtidig forandringer.

GROUND ZERO - 4.250 M2

DESIGN-MINISTERIET.DK

Vi har ikke opfundet DOMEN, men funktionsdiagrammer er nemme at koordinere, med en hulens masse funktioner i stueplan. Den runde form har jo det største areal, og mindste omfang. (Læs facade;-)) En Cirkle med store dele af Jeres m2, indskrevet på nederst niveau. Det er med udgangspunkt i cirklen, at m2 er mest nyttige, og hvor de fleste nu færdes. Her placerer vi hovedparten af Jeres program. Cirklen looper alle Jeres funktioner, og skaber bogstaveligt talt en rundvisning, både udvendigt som indvendigt;-) Bare spørg Apple! Et tænkt kulturtæppe der indskriver storedele af Jeres elementer for en ny dome i stueplan, og med denne placering at være hovedankomsten til Jeres nye sted og nye identitet.

Vi starter ved det første af elementerne - Vand. Vitalt for alt liv på jord. Vi foreslår at indskrive et område på grunden som en “Ø”. En ø er selvfølgelig rund. Og her bliver vi i bølgerne af Cirklen. I midten placerer vi Jeres nye markante bygning. It is all part of math. x^{2}+y^{2}=r^{2} Cirklen planlægges og inddeles efter Jeres behov og ønsker. Som en mandala af funktioner. Hvem skal hvorhen og hvordan? Enkel og Simpel. NUMBERS, NUMBERS NUMBERS I Cirklen anlægges “Venezianske” kanaler” og omfangsdræn i omkredsen af byggegrunden. Med det “holder” vi på vandet til områdets beboere. Cyklister har nemme adgange til lokale holdepladser, i rum på og under niveau; VI sampler alle funktioner, som et LOOP af 12,5 meter brede betondæk om et atrium, hvor de enkelte etager er med en samlet forskydelse på 5 meter. LARGE HIGH-CEILINGED SPACES AS DECKS IN THE SHADE OF THE SUN.

IN THE MIDDLE -

a void for everything, with a spaciousness and a great amount of flexibility as well as a general workshop character. Alt i ét stort “fælles rum”. Herfra er der et 4. etager interiør kik på tværs af alle etagerne - . Ground Zero bliver en labyrint af virksomheden puls. En bazar af udstillinger, workshops, undervisning, messer, og sammenkomster på kryds og tværs.


ETAGE 3 2000M2 Interne, og eksterne trapper mellem niveauerne, samt elevatorer vil lede hovedpassagen af folk op igennem alle niveauer. De mange terrasser på hver etage indgår i denne brillante “færdselsårer”, udover at være opholdsniveauer, brandveje for hvert plateau i formen. Etagerne anlægges med fleksiblititet samt multifunktionalitet. Som flytbare elementer er med til at opdele, og kan benyttes både som rum, samt opdeler til forskelligt brug ved alle nærområderne. De enkelte områder indrettes med møblering efter Jeres fleksible behov.

Hver etage kan indrettes frit, som moderne og effektiv facilitet for læring og viden.

Vægge og hele bokse kan flyttes, og opsættes samt samles på udvalgte steder. Gardiner supplerer opdelinger, og kan fungere som lyddæmpet arbejdsstationer. Der er adgang til workspaces på “Vinterhavens” indvendige terrasse placeret i forskydningerne og er gennemgående på alle niveauer. Selve fællesrummet, der visuelt binder etager sammen, har på de tre etager adgang til et evt.Æg, et kuppelformet auditorium; perfekt også til lydbilleder. Spheren kunne indeholde biblioteket, vidensfabrik, udstillinger, information, ol. Det store void åbner for uendelig mange fremtidige udvidelses muligheder og for en anderledes indretning. A laboratory for rethinking and development of architecture - that is your department;-) Udover den iboende fleksibilitet der ligger i rå dæk i forskudte højder, er tilbygninger stadig en mulighed. Indvendigt med indskudte dæk, eller som flere bokse tilbygget her og der, eller stænger/tårne i direkte tilknytning til huset - i flere etager.

Her er på tredie sidder de øverste

På den øverste etage forestiller vi os, at cremen tkan få lov at have kontorer. Kontorindretning efter eget ønske evt. mødebokse, telefonrum, stillerum, semi open/lukket relation - med spektakulær udsigt hele vejen rum - og suset fra domen. Kun adskilt af en glasplade, med kateter rundt, og grønne planter hængende ned.

På hver etage er der mulighed for fleksibel indretning hele vejen rundt og med stor bevægelighed ved trappetårnene til de andre etager I må frit skabe et miljø, møbleret med individuelle arbejdsstationer, undervisning for læringseksperimenter i folkelig forstand. De ti meter bredde dæk er optimale for fleksibiliteten, udover de 2m dybe faciliteter i forskydelserne til både ydersiden og det indvendige. Digital glasvægge oplyses, og fungerer som brandadskillelse, på alle etager til interiøret, 1.5 meter fra det åbne void. Det vil samtidigt holde en energiramme i ave. Vi vil gerne efterkomme ønsker om høje etager, og vil ramme en højde, der passer til en bæredygtig energiramme (max. 41,0 + 1000/13000) kWh/m² pr. år) Vi tænker at gøre oplevelsen oppe fra ned, og nedefra og op, forskellige, som når man opstiger af viden; tilkommer en højere indsigt og udsigt. De enkelte etager kunne overfladebehandles på oversiden i forskellige farvenuancer o.l. Kollegaer sidder fordelt på de forskellige etager fra 1 til 2, med fællesfaciliteter delt i zoner. Lyd billedet er også vitalt for oplevelsen af et rum - uden at være forstyrrende. Vi vil foreslå, at installerer interaktive lydbilleder i fællesrummet, evt, info om kommende events og ol..


DESIGN-MINISTERIET.DK ETAGE 4 1000M2

TAGET: TERRASSEN - DET EKSTRA RUM PÅ TOPPEN Man kunne placere kantinen på toppen -- med udsigt over by og landskab. Mulighed for udearrangementer, udstillinger, eksperiment haven, minigolf o.l. Det er muligt at integrere forskellige bebyggelser op til, og rundt om en Dome, uden at et helhedsbillede bliver forværret. Kuglen vil samle alle variationer om sig,

Vi foreslår at bygningen over tid bliver reclaimed by the surrounding forest, Et sted hvor naturen har overtaget... massive beplantninger og elementer, vil være til sin fordel for at danne læpladser i hele områder.

TEXTILE ARCHITECTURE The perfekt combination of functionality and aesthetics

Visual simplicity, fascinating spatial and light effects, unconventional, curved shapes and expressiveness - all these characterise constructions featuring technical textiles. Virtually no other form of construction offers such individuality and design opportunies. Whether its technical textiles (coated or uncoated fabric) or technical plastics (ETFE foils) when choosing the material, the planned use, service life of the construction as well as later maintenace costs should be considered. UV resistance.Textile roofs alow large areas to be covered, without the need for supporting columns or large spaces to be enclosed. No other architecture creates such wide spans with such a minimal use of materials and energy. Glass-fibre fabric with a PTFE(Teflon) coating is particularly noted for its durability, non-combustibility and the fact that it is virtually self-cleaning. Vi vil ligge op til at de mange terrasser, muliggører individuel facade be-

HØJESTE PUNKT. Mod Øst ender den udvendige trappe,

hvor solopgangen gør sit indtog - hver morgen. Her kan ledelsen få plads, if you like:-)

In modern architecture, transparent constructions utilising ETFE foils are gaining in importance due to their high transluence and UV resistance. They are used in membrane constructions in thicknesses of 0.05 to o.25 mm. In addition to optimal daylight condistions, they can also promote plant growth and facilitate natural tanning in enclosed spaces. By partially coating the foils, it is also possible to produce a shading effect. We enjoy the challenges of a Dome.:)


AARHUS K, NEW AARCH

Eksempel

WATER ELEMENTS

Areal ønsker ? 13.000m2 For en byggesum på 200 mill minus evt. 30% = 140 mill Er præcis 10.769 kr pr m2 Det er ca. den samme kvadratmeter pris som Skejby Sygehus Men uden det samme indhold;-)

ABB/STUDENT HOUSING AARHUS

Og vi er ikke i tvivl om en folkelig opbakning og større popularitet for forslaget om en

ERHVERV

blandt den almene befolkning. Der vil blive snakket. Donationer og funding vil garanteret forløbe nemmere, SOM ET FÆLLES PROJEKT, ERHVERV for hvad Jeres nye hus vil have af virkning for en hel by. Ikke blot et ny domicil - men en ny DOME for nær ERHVERV og fjern.

ERHVERV

SØREN FRICHSVEJ

KULT

ERHVERV

SKOLE KULTUR

Newcompany DOME

ERHVERV BEBOELSE

BEBOELSE

BEBOELSE BEBOELSE

PARKIN SPACES

ER

BEBOELSE KULTUR

ERHVERV

BEBOELSE

BEBOELSE

INSTITUTION

BEBOELSE INSTITUTION EVENT AREA

Angor Wat relation to the outside are DET GRØNNE TÆPPE


NEWAARCH

DESIGN-MINISTERIET.DK En DOME er berettiget som bygningsform, og potent for udfordringer i det fleksible grid.

Ungdoms kulturhuset

Kommende byggeri kan tillade sig at komme tæt på en DOME uden at konteksten går i hårknude

UDVIDELSE SKOLE

The Jutland Art Academy

UDVIDELSE NEWAARCH

ERHVERV

TUR

KULTUR

AARHUS PRODUCTION KULTUR COLLEGE

NG S

RHVERV

ea

PARKING bicycle

PARKING SPACES SONNESGADE

Vi har behandlet områderne som en mulighed for at skabe et rigt og livligt miljø. Det er igen samlinger af elementer, vi har udviklet. Vi har opdelt arealet i to hovedele, det åbne aktivitets areal og det frodige landskab af individuelle huse, og offentlig “skov”. Disse arealer er separeret af adgangsforhold som er udlagt som et loop gennem grunden, og skaber adgang og parkering for alle huse. Med mulighed for diverse boldspil, frokost-i-det-fri etc., og skaber en åbenhed for at bringe lyset ind i beboelses enhederne. Det er set som et tæppe af beboelse. Vi mener at Cirklens kraft er uovertruffen som hovedgreb, I OG UDENFOR BYGNINGEN. Omfangsdræn tilkobles reservoirs. Overskudsjord kan blive til lokale jordvolde (skibakke ) - måske endnu en Dome... Dette kunne være et element, der kæder byens tæppe sammen; og skaber særpræget for området på en overordnet og indordnet facon. De kunne defininere opholdspladser, stier, krydsveje af biltrafik til p-husene og stillegader til de andre områder med beboelse, institutioner, kultur og erhverv osv.

SITE PLAN 1:2000 GREEN OR JUST GREEN ?


Dome of Architecture

THE ISLAND

LABORATORY of ARCHITECTURE MOCK-UP

MOCK STUDENT ASSOCIATION

Your company plan

NEW DOME

18

access to 1 access to 2

ESCALATOR TOILETS 1 ENTREPRENEURSHIP CENTRE

21

?

1

IN SH TR

access to CANTINE

WORKSPACES

26

9

INTERN 6 EXCHA EXTERNAL RELATIONS

AMFI

Daylight and Acoustic LABS

22

? ?

WORKshop MOCK-UP

19

15 SPECIAL WORKSHOP LABS ?

WORKSPACES MOCK-UP

13

OUTDOOR AREA FOR RELAXATION

WORKshop

laboratory

16

other shops

14

?

CANAL

26 14

WORKSPACES

MOCKUP

YOU ARE HERE

PROJECT MEETING SPACES 7

MOCK-UP

14

8

24

EXHIBIT

presenting /

WORKSPACES

GARAGE FOR BICYCLES,

EXHIBITION AREA 24

4 COMMONS

M LAB architectural 11 25 access to Library workshop ESCALA-

GREENHOUSE

13

OUTDOOR SEATING

GARAGE FOR BICYCLES, AND CARS access to OUTSIDE AREA FOR UNDERTEACHING EXPERIGROUND MENTS RELAXATION

WORKSPACES

13

OUTDOOR SEATING

acce STOR

1


Nord

K-UP

NATIONALISATION ANGE ?

OUTDOOR AREA FOR RELAXATION

10

NTERNHIP CENWORKSPACES RE

access to 13 UNDERGROUND

12

GARAGE FOR BICYCLES, AND CARS

ACCOMMODATION

23

WORKSPACES

N

WORKshop

MOCK-UP

OUTDOOR SEATING

ARTIST IN RESIDENCE

S-

5

AMFI

20 Printing office/ graphic production

TION AREA

to1 1 access access to BA program ESCALATOR

ess to REROOM

17

MOCK-UP

3 Office ENVIRONMENT

WORKSPACES OUTDOOR SEATING

OUTDOOR AREA RELAXATION

miljøer - open office WORK STATIONS

Table to table


360 grader framing the landscape Solceller kan integreres i tagfladen - og hjælpe med at “filtrere” lyse Eller som et særskilt element på facaden, der kan skygge for solens stråler mod syd og vest. Her kan LED lys reflektere “lyset” tilbage om aften, som et varsel der farer til himmels. Disse LED lys, programmeres efter Jeres personlige valg. Måske dagens beskeder, billeder af intern, og ekstern art, markerer bygningen som et ILD element. Husets konstruktioner gør bygningen, fleksible mellem søjler, og skive elementer i de gennemgående kerner, elevator og toiletfaciliteter, der støtter hinanden.

På facaderne kunne man binde et net af lianer, der kunne vokse op, og markere fronterne om ETFE’en.

Vi har i den digitale proces med udvikling af denne set hvorledes at “Domoen”, udspiller sig fra vinkler og for Søren da... Den translucente fornemmelse “hinden” giver, er sublimt i mængden af brosten i en by. Den er genkendelig fra alle sider, og smuk i det horisontale bybillede. At bygge til en Dome kunne være et interessant samspil. Vi har flere bud på fremtidige formationer. Andre “Bobler” ? Eller lige elementer, stænger og tårne omkring den runde virksomhed..


DESIGN-MINISTERIET.DK

AARHUS K, NEW AARCH Aarhus School of Architecture

Aarhus School of Architecture Individuel facadeløsninger og solafskærmninger

Zonet terræn med plinte og grønt Dette kunne være et element, der kæder en bys tæppe sammen; og skaber særpræget for stedet, på en overordnet og indordnet facon. De kunne defininere opholdspladser, stier, krydsveje af biltrafik til p-husene og stillegader til de andre områder med beboelse, institutioner, kultur og erhverv osv. Beplantede tage, husrygge og mellerum. Træerne kunne belyses med forskellige farver som det kulturelle natbilllede, man har benyttet sig andre steder. Det vil kunne opleves selv fra deres respektive områder.


FLOW/ORGANISATION

At efterkomme Jeres ønske om en ny start, forenet og samlet et nyt sted, er ikke blot at designe et funktionelt hus placeret i en ejendommelig kontekst. Her er der ligeså mange skjulte impliciter, som kan bruges. WILL MAKE IT USEFUL FOR YOU.

1ST floor HOME FROM HOME WORKSPACES

?

Det handler om at skabe den nyE identitet. Cirklen indgår universelt i det menneskeskabte. Den er afbilledet på pengesedler, til metaforisk at indgå i flere alfabeter incl vores eget bogstav O, og tallet 0.

ESCALATOR

WORKSPACES

WORKSPACES

TOILETS

WORKSPACES

COMMON SPACE

MOCK-UP

WORKSPACES

Dette kan indgå i identifikation til Jeres nye begivenhed, og på det grafiske salgsmateriale der skal hjælpe med de flere millioner. Projektets rundhåndet formål vil nemmere få det økonomisk eskaleret fra 10.000 kr pr. m2 til 25.000 pr m2 in a short while.

STORE DELE AF ØNSKEDE VALUES KAN ETABLERES I STUEPLAN

WORKSPACES

STUDIO

MEDIASPACE

MOCK-UP

RE OF

MEETING SPACES

PUPLIC ACCESS,WORKSHOPS, MOCK-UP, PROTOTYPING, LABORATORY, ART SCALE, RESEARCH BY DESIGN, SUSTAINABILITY, HABITATION AND TRANSFORMATION, ALL UNDER ONE ROOF in one flexible raw structure. The programmes can be devided on each floor, and workshop areas are integrated. Easy access to toilets and escalators on all floors. Large outside areas SURROUND the interior, and provide exhibition area and places for research and teaching,

WORKSPACES

WORKSPACES

ESCALATOR

ROOFPLAN 4TH floor

EXPERIMENTAL GARDENS WORKSHOP

CANTINE COMMON SPACE WORKSHOP UDSTILLINGER

EXPERIMENTAL GARDENS


2ND floor

FULL CIRCLE

HOME FROM HOME WORKSPACES

ESCALATOR

WORKSPACES

? TOILETS

COMMON SPACE

PROJECT MEETING SPACES

TOILETS

TOWERS CONTAINING escalators provide the structure along side COLUMNS for every 10meters

MOCK-UP WORKSHOP

AUDITORIUM WORKSPACES

MOCK-UP

ESCALATOR

WORKSPACES

SUNSHINE reggae

WORKSPACES ESCALATOR

3RD floor

INFINITE LOOP TAKES THE VISITORS, STUDENTS AND TEACHERS ALL AROUND THE FACILITIES

CIVIC 2 ? ESCALATOR WORKSPACES KITCHEN WORKSPACES

TOILETS

COMMON SPACE

ECTORS FFICE

TOILETS

TEACHER FLOOR

AUDITORIUM

? WORKSPACES

WORKSPACES

ADM

ESCALATOR

WORKSPACES

Each floor has easy access and vues to all other decks IN THE BASEMENT WE HAVE YOUR EASY ACCESS STORE FACILITIES, BOTH WITH STAIRS, ESCALATORS AND RAMPS TO THE GROUNDFLOOR


UNDER THE DOME OF ARCHITECTURE

WINTERGARDEN MOCK-UP UDSTILLINGER MOCK-UP

CANTINE ADMIN

AUDITORIUM

OFFICE

STUDIO INDGANG

UDSTILLINGER

BIBLIOTEK

MOCK-UP

WORKSHOP

STUDIO

WORKSHOP

STUDIO

COMMON SPACE

WORKSHOP

access to BA program

TOILETS INDGANG WORKSHOP

ESCALATOR

CYKELPARKERNG

TVÆRSNIT 1:500

WINTERGARDEN EXPERIMENTAL GARDENS CANTINE

WORKSHOP

CIVIC KITCHEN

MA program BA program INDGANG

ARCHITEGN

AUDITORIUM

TEACHERS FLOOR

RECTORS OFFICE

MA program

library

BIBLIOTEK

UDSTILLINGER M -LAB

BA program

ADMIN WORKSHOP

BA program

ENTREPRENEURSHIP STUDENT ASSOCIATION INTERNATIONALISATION21 CENTRE STUDIO EXCHANGE 9 INTERNSHIP CENTRE10

6EXTERNAL RELATIONS WORKSHOP WORKSHOP

PHD ENVIRONMENT

INDGANG

UDSTILLINGER

LÆNGDESNIT 1:500 VEST ØST

PÅ UDKIG EFTER NYT

DOMIL?

DESIGN-MINISTERIET.DK NYTDOMICIL@DESIGN-MINISTERIET.DK m +45 23 39 04 77


0 / SYD - NORD

DOME Vi mener at en Dome, er berettiget som udgangspunkt for en rå og robust bygningsform, og vi står gerne til Deres rådighed for at efterprøve tesen, blandt udvalgte kandidater. Vi er åbne for indputs, og glæder os til at rådgive mere om projektets indhold. Variationerne er mange, vi ved det godt;-) Vi har flere bud på interiør muligheder. “Boble” i det urbane landskab TAK Med venlig hilsen

DOME

DESIGN-MINISTERIET.DK

Profile for Alex Es

Domedomicil  

Dome Architecture Etfe plastic roof A scheme for a domicil of your choice

Domedomicil  

Dome Architecture Etfe plastic roof A scheme for a domicil of your choice

Profile for alexes0
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded